Case dagens it - grønn it konkurranse - final

652 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
652
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Case dagens it - grønn it konkurranse - final

 1. 1. Generelt om Microsofts miljøarbeid I Microsoft ser vi informasjonsteknologi (IT) som et sentralt redskap for å avhjelpe energi- og klimautfordringene verden står overfor. For å løse disse utfordringene må energibehovet reduseres og integrering av fornybar energikilder øke dramatisk. Microsoft har tre tilnærminger i sitt arbeid for et bærekraftig miljø – redusere, administrere og fornye. Gi bedrifter og forbrukere mulighet for å redusere energiforbruk, administrere forbruket slik at man kan gjøre mer med mindre tap av energi, samt fornye eksisterende løsninger til å bli smartere og mer miljøvennlige. Selv om studier viser at IT-sektoren står for 2 % av de globale klimagassutslippene, har sektoren potensial til å redusere de totale utslippene med omkring 15 %. Microsoft mener at bransjen må ta et ansvar for å minimere miljøpåvirkningen gjennom å lage løsninger som gjør det enkelt å være miljøvennlig. Microsoft tror på å lage programvare og løsninger som har en umiddelbar positiv effekt på miljøet. Moderne programvare skal være mer miljøvennlig uten at det krever tidkrevende tilpasning fra brukerne. Investering i tiltak som er positiv for miljøet skal betale seg. Dersom miljøvennlig teknologi har høy innkjøps- og implementeringskostnad vil det gjøre interessen for mindre. Derfor er vårt mål å holde kostnadene på teknologi nede, og tilbyr miljøteknologi gratis. Vi tror at det er løsninger som er enkle og har en konkurransedyktig pris som kommer til å gjøre en reell forskjell for miljøet. REDUSERE ADMINISTRERE FORNYE energibehov energi og forretningspraksis miljøpåvirkning
 2. 2. Nedenfor leverer vi tre selvstendige bidrag til konkurransen basert på velprøvd teknologi fra hver av de tre kategoriene.
 3. 3. Bidrag 1: Redusere energibehov med Microsoft Gjennom å redusere energiforbruket fra et stadig voksende antall datamaskiner kan vi holde energiforbruket nede. Teknologi fra Microsoft skal gjøre det enkelt å være miljøvennlig. Beskrivelse av problem Å redusere energibehov i IT handler for Microsoft om tre ting: For det første må vi redusere energiforbruket til hver enkelt datamaskin. For det andre må vi anvende datamaskiner mer optimalt, ved å la én boks gjøre den jobben mange bokser gjør i dag. For det tredje må vi sikre at hele infrastrukturen er sydd sammen så effektivt som mulig. Når vi gjør alt dette i samspill, kan energiforbruket i IT-systemene reduseres betydelig, samtidig som bedriften sparer penger. I følge en rapport fra The Climate Group, står arbeidsstasjoner for det dobbelte av datasentres karbonavtrykk. En vanlig arbeidsstasjon på en kontorarbeidsplass bruker ca 227 kwh hvert år1, men en rekke studier og kundecase har vist at bedre strømstyringsverktøy kan hjelpe til med å redusere forbruket betydelig. Et stadig økende antall servere, med større og større kapasitet er i seg selv en miljøutfordring. Moderne servere forbruker mye energi, og ikke minst produserer de mye overskuddsvarme og øker behovet for nedkjøling av serverrom. Det er derfor en utfordring i både å redusere energiforbruk pr. enhet og å øke antallet funksjoner hver enhet utfører. Energiforbruk i et økende antall arbeidsstasjoner og servere er etter Microsofts mening hovedutfordringen på energisiden i IT-verdenen. For Microsoft er det derfor viktig at nye generasjoner av våre softwareprodukter skal inneholde funksjoner som gjør datamaskiner energieffektive uten ytterligere tilpasninger. Samtidig handler energieffektivisering om å stille verktøy til rådighet som gjør det lett å planlegge og skreddersy IT-systemene for virksomheten slik at energiforbruket minimeres. Beskrivelse av løsning Microsofts nye programvare er laget for å spare strøm. Dette gjelder både Windows 7 og Windows Server 2008 R2. I tillegg ligger det store muligheter for å ta energisparing til nye nivå for virksomheter som ønsker å gjøre en forskjell. Bedre arbeidsstasjoner En av Microsofts løsninger på problemene nevnt over er operativsystemet Windows 7. I arbeidet med å utvikle Windows 7, har hovedfokuset vært på forbedret strømstyring og energisparing – dette oppnås gjennom:  Økt plattform- og prosessoreffektivitet  Diagnostiske verktøy for å administrere og løse strømstyringsrelaterte utfordringer 1 http://www.eu-energystar.org/no/no_008b.shtml
 4. 4.  En rekke valg for å konfigurere strømstyring  Muligheten til å administrere strømstyringsinnstillinger på et mikronivå Windows 7 inneholder en rekke forbedringer som fører til forbedret prosessorutnyttelse for mobile brukere. Dette gir økt ytelse og lengre batteritid på bærbare datamaskiner. Mål om energieffektivitet er altså integrert i hele Microsofts utviklingsprosessen, og Windows 7 er derfor mer miljøvennlig enn tidligere versjoner uten at brukerne trenger å sette det opp eller vil oppleve dette som en utfordring ved bruk av systemet. Studier fra forskjellige kunder har vist reduksjon i energiforbruket knyttet til IT mellom 10 og 40 % bare ved å oppgradere til Windows 7. Mer effektive servere Microsoft har også løsninger for å redusere strømforbruket på serversiden. Ved å oppgradere serverprogramvaren får man bedre kontroll over strømstyringen, noe som igjen leder til kutt i strømforbruket – et eksempel på dette er at Windows Server 2008 R2 bruker opp til 10 prosent mindre strøm enn forgjengeren Windows Server 2003 når programvaren kjøres på den samme maskinvaren under sammenliknbare forhold. Virtualisering De fleste servere er dedikert til én eller to oppgaver, og mesteparten av kapasiteten forblir ubenyttet. Gjennomsnittlig CPU-unyttelse på en server er ofte mindre enn 15 %. Virtualisering handler om å la en enhet gjøre jobben til flere. Windows Server 2008 R2 har innebygd hypervisor teknologi (Hyper-V) som gjør det enkelt å opprette et ubegrenset antall virtuelle maskiner på hver maskin. Til forskjell fra andre virtualiseringsløsninger er Hyper-V en del av løsningen i Windows Server 2008 R2. Dermed er det ingen ekstra kostnader forbundet med virtualisering, og det fungerer direkte ”ut av boksen.” I utgangspunktet er det faste strømforbruket for en server 60 % det maksimale strømforbruket – selv når serveren ikke er i bruk (står i såkalt idle-modus). Hvis én server som gjør en fast oppgave bruker 1000 kwh pr år, vil altså 600 kwh være fast, uansett hvor mye serverens CPU kjører. Gartner har beregnet at virtualisering kan redusere energiforbruket med opp til 82% og plassbehovet med opp til 85 %. Energiadministrasjon Skal man lykkes med energireduksjon i store virksomheter er systematisk, sentralisert styring en kritisk suksessfaktor. Microsofts nye programvare inkluderer verktøy som gjør dette enklere enn noen gang. Både Windows 7 og Windows Server 2008 R2 gir systemadministratorer muligheten til å bruke verktøy for å løse strømstyringsrelaterte utfordringer. Verktøyet Group Policy lar systemadministratorene lage strømstyringsplaner for hele bedriften. De kan for eksempel sette grenser for hvor mye strøm prosessorene skal kunne bruke, lage systemer for automatisk å sette bedriftens datamaskiner i dvalemodus etter et gitt antall minutter uten aktivitet – for å nevne noen av mulighetene. Group Policy kan dermed bidra til å spare inn tusenvis av kilowatt-timer strøm i løpet av et år.
 5. 5. Gevinstregnestykke Hvis vi setter opp et eksempel med en virksomhet som i dag har 500 faste arbeidsstasjoner og totalt 10 servere vil gevinst av en overgang til Windows 7 og Windows Server 2008 R2 m/Hyper-V virtualisering og systematisk strømstyring av hele maskinparken se slik ut: Energiforbruk i dag Nytt forbruk Reduksjon Arbeidsstasjoner 113550 kwh 68130 kwh (-40 %2) 45420 kwh Servere 10000 kwh 1800 kwh (-82 %3) 8200 kwh Totalt 123550 kwh 69930 kwh 53620 kwh En reduksjon i energiforbruk på 53620 kwh tilsvarer en reduksjon i CO2-utslipp på 26,8 tonn dersom den sparte strømmen eksporteres til Tyskland og erstatter typisk strømmiks. Den økonomiske besparelsen blir 53 620 kroner pr år ved en strømpris på 1 kr/kwh. Videre kan vi anslå konsekvensen av at alle datamaskiner i Norge ble oppgradert til Windows 7. 88 % av husholdningene har PC. For enkelthets skyld antar vi at det er kun én i bruk per husholdning, totalt gir det 1 885 840 hjemme-PCer. En kraftig hjemme-PC som står på 50 % av tiden, og brukes tre timer hver dag bruker ca 150 kwh pr år. Totalt energikonsum for hjemme-PCer i Norge blir i så fall 282,9 millioner kwh og reduksjon i CO2-utslipp vil utgjøre knapt 28 288 tonn dersom forbruket ble redusert med 20 %. Siden strømstyringsinnstillingene i Windows 7 i utgangspunktet er vesentlig mer aggressiv har man dokumentert slike reduksjoner i mange tilfeller. Utfordringer og kostnader Prisen for lisenser på siste generasjons programvare vil variere mellom ulike brukergrupper. Bedriftskunder med EA-avtale har allerede betalt for Windows 7 og Windows Server 2008 R2. For disse kundene er det kostnaden ved selve implementeringen som er eneste hinder, og dette betaler seg raskt i form av reduserte administrasjonskostnader. For privatkunder som ønsker å oppgradere fra tidligere Windows-versjoner til Windows 7 koster Home Premium 995,- kroner. 2 Potensial anslått av Forrester Consulting. 3 Potensial anslått av Gartner
 6. 6. Bidrag 2: Administrere - Microsoft Hohm Å vite hva man kan gjøre for å redusere eget energiforbruk kan være krevende. For privatpersoner å få oversikt over eget forbruk og hjelp til å redusere dette skal være enkelt og gratis. Beskrivelse av problem Energiforbruk er sammensatt av en rekke faktorer. Første steg på veien mot redusert energiforbruk er derfor å kartlegge hvor mye energi du bruker og hva slags energi dette er. Basert på data om hvordan bedrifter og husholdninger forbruker energi, kan man gi konkrete råd om hvordan man kan effektivisere og dermed spare både penger og miljøet. Mens større bedrifter ofte har kompetanse til å kartlegge dette selv, har privatpersoner begrenset mulighet til å finne ut hvor energien brukes uten å legge ned store ressurser. Med den nylig innførte energimerkingsordningen for hus og leiligheter blir denne ytterligere aktualisert. Fra 1. juli skal alle boliger som selges eller leies ut ha et energisertifikat som klassifiserer hvor energieffektiv boligen er. Microsoft vil hjelpe forbrukerne litt lenger, ved å anvende smarte online tjenester til å hjelpe og oppnå høyere rangering i merkeordningen gjennom konkrete tiltak. Når forbruket er kartlagt er utfordringen å finne de mest effektive tiltakene for å redusere forbruket – også dette er en tidkrevende prosess. Gevinsten av disse tiltakene ligger også et stykke frem i tid, og kan være vanskelige å beregne på egen hånd. Forbrukere vil endre sin atferd når de får tilgang til løsninger som på en enkel og grei måte lar dem visualisere nøyaktig hvor mye strøm de bruker. Microsoft Hohm hjelper hver enkelt av oss med dette – helt gratis. Beskrivelse av løsning Microsoft Hohm er en gratis onlineapplikasjon som hjelper forbrukere med å spare energi og penger. Applikasjonen hjelper forbrukere med å få en bedre forståelse av deres energiforbruk, i tillegg til at den gir tips og råd om hvordan de kan spare mer. I tillegg bruker applikasjonen prisdata fra energileverandørene samt informasjon om andre boliger i samme område som den aktuelle bolig. Dermed kan brukerne få estimert verdien av hvert enkelt energisparingstiltak som er mulig å gjøre som er mest relevant for dem. Microsoft Hohm baserer seg i utgangspunktet på standardvariabler. Men jo med mer input brukeren gir, som boligens størrelse, hvordan boligen bliver varmet og energisparingstiltak som allerede er implementeret i boligen, jo mer nøyaktige og relevante forslag for energisparing vil Microsoft Hohm gi. Energisparingsforslag fra Hohm er også basert på en rekke algoritmer som gjør at systemet er i
 7. 7. stand til å lære fra brukerinput og dermed blir smartere. Slik kan Hohm komme med mer nøyaktige forslag jo flere brukere som anvender systemet. Microsoft har ingen bindinger mot aktører i energibransjen. Dermed vil Microsoft Hohm være en 100 % uhildet rådgiver. Når Microsoft Hohm foreslår konkrete energisparingstiltak i boligen har programvaren en funksjon, som gjør at den kan forslå en rekke virksomheter som jobber i nærheten, og som kan kontaktes for å utføre forbedringer. Gevinstregnestykke Enhet Forbruk Reduksjon Redusert utslipp Gj.snittshusholdning 16 240 KWh 2 436 KWh 1 218 kilo CO2e Hele landet 34,8 TWh 5,22 TWh 2,6 mill tonn CO2e Gjennomsnittshusholdningen bruker 16 240 kwh strøm4. Dersom strømforbruket reduseres med 15 % gir det en besparelse på 2 436 kwh. Dersom denne strømmen eksporteres til for eksempel Tyskland og erstatter standard kraftmiks der, vil dette spare 1 218 kilo CO2-utslipp. Dersom alle landets 2 143 000 husstander reduserte strømforbruket 15 % vil total reduksjon i CO2-utslipp utgjøre 2,6 millioner tonn CO2. Med en gjennomsnittlig energipris på 1 kr/kwh vil besparelsen for hver husholdning være 2 436 kroner pr år. Microsoft Hohm er gratis å benytte, og noe av reduksjonen kan oppnås med små eller ingen investeringer. Det er viktig å bemerke at noen av besparelsene forutsetter investeringer og oppgraderinger av boligen. Forutsetninger i regnestykket. En gjennomsnittlig norsk husholdning brukte i 2006 21 644 kwh energi fordelt på 16 240 kwh strøm, 1 411 kwh olje/parafin og 3 853 kwh ved. Det er anslått et ENØK-potensial for husholdninger på 10- 25 %, vi har benyttet det konservative anslaget 15 %. Vi har lagt til grunn at spart energi i Norge gjøres på den måten som reduserer CO2-utslippene mest på globalt nivå. Dette skjer gjennom eksport av overskuddskraft til kontinentet. Dersom eksporten direkte erstatter kullkraft vil reduksjonen være større. Reduksjon i bruk av fyringsolje vil ha direkte effekt på norske utslipp, men effekten er mindre enn den som oppnås ved å erstatte dagens europeiske kraftmiks. Gjennomsnittsutslipp fra tysk kraftproduksjon er 0,5 kg CO2/kwh. Hohm er lansert i USA, og det foreligger ingen dato for lansering i Norge. Microsoft er i gang med å lete etter lokale partnere i forskjellige land og vurdere hvordan man kan utvide tjenesten til flere land. Utfordringer og kostnader Siden Hohm er gratis å benytte for brukerne er hovedutfordringen å få privatpersonene til å forstå potensialet som ligger i energisparing. Energiattesten som blir obligatorisk ved utleie og salg er et godt steg i riktig retning. 4 Kilde: SSB
 8. 8. Kostnaden for å lansere dette verktøyet i nye markeder ligger hos Microsoft. Hohm må tilpasses hvert enkelt marked for å kunne gi brukerne råd om hva de kan gjøre for å kutte energiforbruket sitt. Land som har offentlige støtteordninger for utvikling og tilpassing av slike verktøy vil prioriteres.
 9. 9. Bidrag 3: Fornye – Unified communications Å drive store virksomheter og prosjekter er normalt forbundet med store mengder personer som reiser rundt i verden for å sitte på møter. Ved å enkel teknologi kan vi redusere reising og samtidig få mer tid til å jobbe sammen på tvers av geografiske skillelinjer. Beskrivelse av problem Store selskaper, med ansatte spredt over flere land og/eller byer er avhengige av å ha dialog på tvers av organisasjonen. Tradisjonelt har dette skjedd ved at man reiser rundt og møtes i grupper av forskjellig størrelse og med varierende hyppighet. Dette har både gitt virksomheten store kostnader i form av reiseutgifter og tap av arbeidstid og hatt en negativ påvirkning på miljøet. Over tid har noen virksomheter erstattet noe av reisevirksomheten med videokonferanser og kanskje sporadisk bruk av ulike tjenester for å snakke og dele filer på internett. Kvaliteten på dette har imidlertid vært varierende, og integrasjonen med driften har fraværende. Videokonferanseutstyr har dessuten krevet store investeringer i dyr teknologi, og forutsetter at alle samles i rom dedikert for formålet. Forsøk på å redusere reisevirksomhet har hatt negativ innflytelse på produksjonen ved at samarbeidet i organisasjonen har blitt mindre. Beskrivelse av løsning Microsoft Unified Communication (UC) er utviklet for å strømlinjeforme kommunikasjon mellom mennesker. UC integrerer epost, direktebeskjeder (IM), samtale og videokonferanse til et felles brukergrensesnitt både for PC, internett og mobile løsninger. Det er to hovedprodukt i Microsoft UC. Exchange Server gir sikker epost, kalenderfunksjon og talepost. Office Communications Server er plattformen for nærhet, direktebeskjeder og konferanser med og uten bilde og deling av programvare. Summen av dette gjør det enkelt å avholde små og store møter uten at dette krever omfattende planlegging, booking av ressurser eller reiser. For videkonferanser benyttes Polycom CX50005 – et 360-graders kamera med mikrofoner som kan installeres uten teknisk bistand, og enkelt ryddes vekk når det ikke er i bruk. Volvo satser på UC Volvo er en av virksomhetene som har tatt i bruk denne løsningen. Volvo har mer enn 100 000 ansatte, utviklingsavdelinger i Sverige, Frankrike, Japan, Brazil, Korea, India, Kina og USA og produksjon i 19 land. I tillegg til stort behov for deling av informasjon om utvikling og produksjon, har Volvo tett oppfølging av forhandlere i mer enn 180 markeder verden over. 5 Frem til 2009 het løsningen Microsoft Roundtable
 10. 10. Bare i Europa har Volvo mer enn 200 sertifiserte kjørelærere som blant annet driver opplæring i økokjøring. Volvo har behov for jevnlig kommunikasjon med disse lærerne, i tillegg til at de trenger å drive utveksling av erfaring seg mellom. Dette foregår nå nesten utelukkende ved hjelp av UC. Volvo har 17 servere med Office Communications Server 2007. Volvo avholder hver måned ca 75 000 nettmøter, og har 50 000 brukere med mulighet for å benytte UC. Gevinstregnestykke Volvo har selv regnet ut at deres bruk av UC sparer reiser tilsvarende 900 tonn CO2 pr måned, totalt 10 800 tonn CO2 pr år. Besparelsene vil selvsagt være individuelle for hver virksomhet. WWF har studert muligheten for å spare reising ved bruk av konferanseløsninger som UC, og har beregnet at man uten dramatiske tiltak kan redusere utslipp globalt med mer enn 3 milliarder tonn CO2, tilsvarende ca halvparten av USAs utslipp av klimagasser. Utfordringer og kostnader Kostnadene ved å implementere UC i en stor virksomhet er også vanskelige å anslå. Det ligger investeringer både i servere og hos hver enkelt bruker, men den største investeringen ligger i å fornye forretningspraksis. Mange virksomheter har kultur for å møtes ofte, og når infrastrukturen gjør det mulig å møtes virtuelt må kulturen følge etter. Hovedpoenget med Microsoft Unified Communication er at den skal være så enkel å bruke at det er enkelt å fornye arbeidsformen. Den økonomiske gevinsten ved lavere reisekostnader, mer effektiv bruk av arbeidstid og hver enkelt ansatt og mindre bruk av telefon vil langt overstige investeringskostnaden i virksomheter som lykkes i å fornye seg.

×