Your SlideShare is downloading. ×
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
S O T2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

S O T2

402

Published on

Uloga kompjutera u vaspitno-obrazovnom procesu

Uloga kompjutera u vaspitno-obrazovnom procesu

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
402
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ULOGA KOMPJUTERA U VASPITNO-OBRAZOVNOM PROCESU
 • 2. Kompjutere bi trebalo u č iti i primenjivati što je moguće pre jer su neophodni svakoj osobi na radnom mestu. Valdemar Setzer : Očekuje se da će na radnom mestu postojati odgovarajuća obuka
 • 3. Kompjuteri su odlično sredstvo za učenje. Oni obezbeđuju atraktivno okruženje za proces učenja, koji privlači pažnju dece i mladih ljudi. Setzer : Ono što privlači učenika nije lepota sadržaja ili interesantan sadržaj, već “kozmetika” i “efekat video-igrice” . Šta se dešava sa učenikom, naučenim na učenje kompujterom, kad se nađe u situaciji da uči na tradicionalan način?
 • 4. Kompjuteri omogućavaju bolje postignuće učenika. Setzer : Promovišu samo logičko-simboličko mišljenje (matematičku logiku), ali ne i drugačiju logiku, niti bilo kakvo drugačije razmišljanje. Smanjuje kreativnost
 • 5. Kompjuteri ubrzavaju razvoj deteta, uglavnom intelektualni. Setzer : Kompjuteri teraju decu i tinejdžere da se fizički i psihički ponašaju kao odrasli (nema mogućnosti za unutrašnju fantaziju). Ako je softver uglavnom tekstualan, deci je dosadan i ne žele da ga koriste. Neil Postman : detinjstvo nestaje.
 • 6. Kompjuteri promovišu društvenu i porodičnu koheziju.
 • 7.  
 • 8. Kompjuteri predstavljaju izazov tradicionalnim metodama učenja i tradicionalnim vrednostima . Setzer : Naše obrazovanje je suviše formalno i apstraktno, daleko od životnih situacija. (definicije, TIMSS; PISA) Ali kompjuteri uvode još više apstrakcije, nisu u skladu sa razvojnim fazama deteta.
 • 9. Steiner : razvoj ljudskog bića može se podeliti u periode od po 7 godina . I 0-7: individualizacija volje, formiranje fizičke baze; dete očekuje dobar svet, pun ljubavi Obrazovanje: zasniva se na kontaktu sa fizičkim okruženjem, imitacijom, fantazijom, bojama i ritmom; motorička koordinacija, socijalizacija
 • 10. II 7-14: kontrola volje, individualizacija osećanja; dete očekuje lep, umetnički svet Obrazovanje: u svakom predmetu mora biti zastupljen estetski princip; u nauci – zapažanje i opisivanje pojava, a ne njihovo objašnjavanje sistemima i konceptima
 • 11. III 14-21: individualizacija mišljenja; učenik očekuje da upozna stvaran svet Obrazovanje: apstrakcije, modeli, koncepti, simboličko razmišljanje – tek tada se uči rad na računaru.
 • 12. Preko Interneta, kompjuteri podstiču učenike da se interesuju za strane kulture i za druge ljude. Setzer : Zahteva zrelost
 • 13. Kompjuteri razvijaju samokontrolu. Setzer : Kontraprimer: pisanje pisma
 • 14. Kompjuteri razvijaju maštu i kreativnost. Setzer : Programi za crtanje, gotove boje i oblici
 • 15.  
 • 16.  
 • 17.  
 • 18.  
 • 19.  
 • 20.  
 • 21.  
 • 22.  
 • 23.  
 • 24.  
 • 25.  
 • 26.  
 • 27.  
 • 28.  
 • 29.  
 • 30.  
 • 31. Ako deca ne nauče da koriste kompjuter, plašiće ih se kad odrastu.
 • 32. Putem Interneta, učenici imaju mogućnost da pristupe svim vrstama informacija koje su im nedostupne pomoću drugih sredstava.
  • - Eksplozija naučnih informacija (brojevi, reči, mape, hemijske i fizičke strukture...)
  • Potrebno:
  • 22 veka da se pročita godišnja biohemijska naučna produkcija
  • 7 vekova za jednogodišnju hemijsku literaturu
 • 33. Hemijski sadržaji na internetu http://www.chem. iastate . edu /group/ Greenbowe /sections/ projectfolder / flashfiles http://www. chm . davidson . edu / ChemistryApplets /index.html http:// cwx . prenhall .com/ petrucci / medialib /media_portfolio/index.html http://www. visionlearning .com/ www.netexperimente.de http://chemed.chem.purdue.edu/demos/
 • 34. http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kidw/0/27103/index.htm http://www.zuov.sr.gov.yu/Baza.aspx http://www.kreativnaskola.com/Baza0607srednje.aspx Hemijski sadržaji na internetu
 • 35. Kada, kako i zašto primenjivati multimediju u nastavi hemije
 • 36. HEMIJA = MULTIDIMEN ZIONALNI, DINAMIČKI SVET. KNJIGE, KREDA I TABLA KORISTI APSTRAKTNE KONCEPTE I MATEMATIČKI FORMALIZAM
 • 37.
  • “… hemijsko obrazovanje zahteva od učenika jako mnogo. Traži od njih:
  • da razumeju apstraktne teorije – ponekad i dve da bi bila objašnjena samo jedna jedina pojava
  • da dobro znaju matematiku
  • da su vešti u eksperimentima
  • da vizuelizuju trodimenzionalne sisteme na osnovu informacija datih dvodimenzionalno
  • A to je tek početak učenja hemije! ”
  D. J. Waddington, 2001.
 • 38. MULTIMEDIJA OMOGUĆAVA VIZUELIZACIJU HEMIJSKIH POJMOVA
 • 39. Šta znači VIZUELIZACIJA ? = formiranje mentalne slike ili vizije nečega Potencijal za vizuelizaciju u obrazovanju zavisi od sposobnosti za obradu informacija koje dobijamo vizuelnim putem. On uključuje mnoge aktivnosti.
 • 40. Prikazivanje objekata i njihovih relativnih položaja u prostoru . Vizuelna memorija i vizuelni koncepti (sposobnost da prepoznamo više hiljada objekata, napravimo generalizacije i apstrakcije objekata koji se razlikuju po položaju, obliku, boji i teksturi). Vizuelna mašta – sinteza prikaza iz naše memorije, a ne na osnovu vizuelnog nadražaja oka; omogućava nam da predvidimo transformacije u fizičkom svetu i planiramo svoje aktivnosti. AKTIVNOSTI UKLJUČENE U VIZUELIZACIJU POJMOVA
 • 41. Vizuelizacije su korisne samo u slučaju kad učenik ima neki nivo znanja koncepta koji se vizuelno prezentuje. Ne vredi učenje na osnovu prostornih modela atoma ako ne zna pojam atoma, molekula, kiseonika, vodonika... Vizualizacija ima poseban značaj u hemiji jer baratamo stvarima koje se NE MOGU VIDETI . Vizuelizacije u učenju prirodnih nauka
 • 42. Primena multimedija kao sredstava za vizualizaciju, kao što su modelovanje molekula i animacija, od velike su koristi nastavnicima hemije jer im daju tačnu sliku dinamičke prirode molekula i molekulskih interakcija.
 • 43. MULTIMEDIJA U NASTAVI HEMIJE
  • Eksperimenti
  • Supstance
  • Modeli
  • Slike, sheme, posteri
  • Audio i video zapisi
  • Informaciono-komunikacione tehnologije (računarske animacije, simulacije, softveri)
 • 44. KADA KORISTIMO MULTIMEDIJU U NASTAVI? SLOŽENI POJMOVI APSTRAKTNI POJMOVI MIKROSVET PRIKAZ OPREME MEHANIZMI REAKCIJA OPASNI, BRZI, SKUPI EKSP.
 • 45. KADA KORISTIMO MULTIMEDIJU U NASTAVI?
  • Opasni eksperimenti
 • 46. KADA KORISTIMO MULTIMEDIJU U NASTAVI?
  • Suviše spori eksperimenti
 • 47. KADA KORISTIMO MULTIMEDIJU U NASTAVI?
  • Suviše brzi eksperimenti
 • 48. KADA KORISTIMO MULTIMEDIJU U NASTAVI?
  • Preskupi eksperimenti
 • 49. Multimedijalni sadržaji za nekoliko nastavnih jedinica u hemiji
 • 50. PAMU Č NA VLAKNA STRUKTURA MATERIJE
 • 51. LIPIDNO-PROTEINSKA MEMBRANA
 • 52. HEMIJSKI ELEMENTI
 • 53. ŠARLOV ZAKON http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/animations/CharlesLawtgV82.html BOJLOV Z AKON http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/gaslaw/boyles_law.html UTICAJ TEMPERATURE NA KRETANJE http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/thermochem/eqilibrium-v1.html    HEMIJSKI ZAKONI
 • 54. led http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=1435&mid=120 voda http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=1380&mid=57 vodena para http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=321&mid=120    ANIMACIJA –AGREGATNA STANJA AGREGATNA STANJA
 • 55. H 2 O
 • 56. C 6 H 6
 • 57. SFERNI MODEL (model bilijarske kugle) John Dalton MODEL JAGODE J.J. Thomson MODELI ATOMA
 • 58. PLANETARNI (NUKLEARNI) MODEL Ernest Rutherford
 • 59. ORBITALNI MODEL Neils Bohr
 • 60.  
 • 61.  
 • 62. MOLEKUL VODONIKA HEMIJSKA VEZA
 • 63.  
 • 64. POLARNA KOVALENTNA VEZA U MOLEKULU H 2 O
 • 65. JONSKA VEZA U MOLEKULU NaCl
 • 66. VODONIČNA VEZA
 • 67. VAN DER VALSOVE SILE INDUKCIJA DIPOLA
 • 68. METALNA VEZA
 • 69.  
 • 70.  
 • 71.  
 • 72.  
 • 73. NASTAJANJE MOLEKULA VODE 2 H 2 + O 2  2 H 2 O HEMIJSKE REAKCIJE
 • 74. DISOCIJACIJA VODE 2 H 2 O H 3 O + + OH -
 • 75. Organske reakcije http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/sn2/sn2rxn01.html fisija urana http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=2391&mid=59 fuzija http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=2747&mid=59 lancane reakcije http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=3602&mid=59 nastajanje vode http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=1858&mid=56 nastajanje NaCl http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=1349&mid=55      
 • 76. MEHANIZMI ORGANSKIH REAKCIJA
 • 77. 1 2
 • 78. Hemijski sadržaji na internetu http://www.chem. iastate . edu /group/ Greenbowe /sections/ projectfolder / flashfiles http://www. chm . davidson . edu / ChemistryApplets /index.html http:// cwx . prenhall .com/ petrucci / medialib /media_portfolio/index.html http://www. visionlearning .com/ www.netexperimente.de http://chemed.chem.purdue.edu/demos/
 • 79. http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kidw/0/27103/index.htm http://www.zuov.sr.gov.yu/Baza.aspx http://www.kreativnaskola.com/Baza0607srednje.aspx Hemijski sadržaji na internetu

×