S O T2

1,118 views

Published on

Uloga kompjutera u vaspitno-obrazovnom procesu

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,118
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

S O T2

 1. 1. ULOGA KOMPJUTERA U VASPITNO-OBRAZOVNOM PROCESU
 2. 2. Kompjutere bi trebalo u č iti i primenjivati što je moguće pre jer su neophodni svakoj osobi na radnom mestu. Valdemar Setzer : Očekuje se da će na radnom mestu postojati odgovarajuća obuka
 3. 3. Kompjuteri su odlično sredstvo za učenje. Oni obezbeđuju atraktivno okruženje za proces učenja, koji privlači pažnju dece i mladih ljudi. Setzer : Ono što privlači učenika nije lepota sadržaja ili interesantan sadržaj, već “kozmetika” i “efekat video-igrice” . Šta se dešava sa učenikom, naučenim na učenje kompujterom, kad se nađe u situaciji da uči na tradicionalan način?
 4. 4. Kompjuteri omogućavaju bolje postignuće učenika. Setzer : Promovišu samo logičko-simboličko mišljenje (matematičku logiku), ali ne i drugačiju logiku, niti bilo kakvo drugačije razmišljanje. Smanjuje kreativnost
 5. 5. Kompjuteri ubrzavaju razvoj deteta, uglavnom intelektualni. Setzer : Kompjuteri teraju decu i tinejdžere da se fizički i psihički ponašaju kao odrasli (nema mogućnosti za unutrašnju fantaziju). Ako je softver uglavnom tekstualan, deci je dosadan i ne žele da ga koriste. Neil Postman : detinjstvo nestaje.
 6. 6. Kompjuteri promovišu društvenu i porodičnu koheziju.
 7. 8. Kompjuteri predstavljaju izazov tradicionalnim metodama učenja i tradicionalnim vrednostima . Setzer : Naše obrazovanje je suviše formalno i apstraktno, daleko od životnih situacija. (definicije, TIMSS; PISA) Ali kompjuteri uvode još više apstrakcije, nisu u skladu sa razvojnim fazama deteta.
 8. 9. Steiner : razvoj ljudskog bića može se podeliti u periode od po 7 godina . I 0-7: individualizacija volje, formiranje fizičke baze; dete očekuje dobar svet, pun ljubavi Obrazovanje: zasniva se na kontaktu sa fizičkim okruženjem, imitacijom, fantazijom, bojama i ritmom; motorička koordinacija, socijalizacija
 9. 10. II 7-14: kontrola volje, individualizacija osećanja; dete očekuje lep, umetnički svet Obrazovanje: u svakom predmetu mora biti zastupljen estetski princip; u nauci – zapažanje i opisivanje pojava, a ne njihovo objašnjavanje sistemima i konceptima
 10. 11. III 14-21: individualizacija mišljenja; učenik očekuje da upozna stvaran svet Obrazovanje: apstrakcije, modeli, koncepti, simboličko razmišljanje – tek tada se uči rad na računaru.
 11. 12. Preko Interneta, kompjuteri podstiču učenike da se interesuju za strane kulture i za druge ljude. Setzer : Zahteva zrelost
 12. 13. Kompjuteri razvijaju samokontrolu. Setzer : Kontraprimer: pisanje pisma
 13. 14. Kompjuteri razvijaju maštu i kreativnost. Setzer : Programi za crtanje, gotove boje i oblici
 14. 31. Ako deca ne nauče da koriste kompjuter, plašiće ih se kad odrastu.
 15. 32. Putem Interneta, učenici imaju mogućnost da pristupe svim vrstama informacija koje su im nedostupne pomoću drugih sredstava. <ul><li>- Eksplozija naučnih informacija (brojevi, reči, mape, hemijske i fizičke strukture...) </li></ul><ul><li>Potrebno: </li></ul><ul><li>22 veka da se pročita godišnja biohemijska naučna produkcija </li></ul><ul><li>7 vekova za jednogodišnju hemijsku literaturu </li></ul>
 16. 33. Hemijski sadržaji na internetu http://www.chem. iastate . edu /group/ Greenbowe /sections/ projectfolder / flashfiles http://www. chm . davidson . edu / ChemistryApplets /index.html http:// cwx . prenhall .com/ petrucci / medialib /media_portfolio/index.html http://www. visionlearning .com/ www.netexperimente.de http://chemed.chem.purdue.edu/demos/
 17. 34. http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kidw/0/27103/index.htm http://www.zuov.sr.gov.yu/Baza.aspx http://www.kreativnaskola.com/Baza0607srednje.aspx Hemijski sadržaji na internetu
 18. 35. Kada, kako i zašto primenjivati multimediju u nastavi hemije
 19. 36. HEMIJA = MULTIDIMEN ZIONALNI, DINAMIČKI SVET. KNJIGE, KREDA I TABLA KORISTI APSTRAKTNE KONCEPTE I MATEMATIČKI FORMALIZAM
 20. 37. <ul><li>“… hemijsko obrazovanje zahteva od učenika jako mnogo. Traži od njih: </li></ul><ul><li>da razumeju apstraktne teorije – ponekad i dve da bi bila objašnjena samo jedna jedina pojava </li></ul><ul><li>da dobro znaju matematiku </li></ul><ul><li>da su vešti u eksperimentima </li></ul><ul><li>da vizuelizuju trodimenzionalne sisteme na osnovu informacija datih dvodimenzionalno </li></ul><ul><li>A to je tek početak učenja hemije! ” </li></ul>D. J. Waddington, 2001.
 21. 38. MULTIMEDIJA OMOGUĆAVA VIZUELIZACIJU HEMIJSKIH POJMOVA
 22. 39. Šta znači VIZUELIZACIJA ? = formiranje mentalne slike ili vizije nečega Potencijal za vizuelizaciju u obrazovanju zavisi od sposobnosti za obradu informacija koje dobijamo vizuelnim putem. On uključuje mnoge aktivnosti.
 23. 40. Prikazivanje objekata i njihovih relativnih položaja u prostoru . Vizuelna memorija i vizuelni koncepti (sposobnost da prepoznamo više hiljada objekata, napravimo generalizacije i apstrakcije objekata koji se razlikuju po položaju, obliku, boji i teksturi). Vizuelna mašta – sinteza prikaza iz naše memorije, a ne na osnovu vizuelnog nadražaja oka; omogućava nam da predvidimo transformacije u fizičkom svetu i planiramo svoje aktivnosti. AKTIVNOSTI UKLJUČENE U VIZUELIZACIJU POJMOVA
 24. 41. Vizuelizacije su korisne samo u slučaju kad učenik ima neki nivo znanja koncepta koji se vizuelno prezentuje. Ne vredi učenje na osnovu prostornih modela atoma ako ne zna pojam atoma, molekula, kiseonika, vodonika... Vizualizacija ima poseban značaj u hemiji jer baratamo stvarima koje se NE MOGU VIDETI . Vizuelizacije u učenju prirodnih nauka
 25. 42. Primena multimedija kao sredstava za vizualizaciju, kao što su modelovanje molekula i animacija, od velike su koristi nastavnicima hemije jer im daju tačnu sliku dinamičke prirode molekula i molekulskih interakcija.
 26. 43. MULTIMEDIJA U NASTAVI HEMIJE <ul><li>Eksperimenti </li></ul><ul><li>Supstance </li></ul><ul><li>Modeli </li></ul><ul><li>Slike, sheme, posteri </li></ul><ul><li>Audio i video zapisi </li></ul><ul><li>Informaciono-komunikacione tehnologije (računarske animacije, simulacije, softveri) </li></ul>
 27. 44. KADA KORISTIMO MULTIMEDIJU U NASTAVI? SLOŽENI POJMOVI APSTRAKTNI POJMOVI MIKROSVET PRIKAZ OPREME MEHANIZMI REAKCIJA OPASNI, BRZI, SKUPI EKSP.
 28. 45. KADA KORISTIMO MULTIMEDIJU U NASTAVI? <ul><li>Opasni eksperimenti </li></ul>
 29. 46. KADA KORISTIMO MULTIMEDIJU U NASTAVI? <ul><li>Suviše spori eksperimenti </li></ul>
 30. 47. KADA KORISTIMO MULTIMEDIJU U NASTAVI? <ul><li>Suviše brzi eksperimenti </li></ul>
 31. 48. KADA KORISTIMO MULTIMEDIJU U NASTAVI? <ul><li>Preskupi eksperimenti </li></ul>
 32. 49. Multimedijalni sadržaji za nekoliko nastavnih jedinica u hemiji
 33. 50. PAMU Č NA VLAKNA STRUKTURA MATERIJE
 34. 51. LIPIDNO-PROTEINSKA MEMBRANA
 35. 52. HEMIJSKI ELEMENTI
 36. 53. ŠARLOV ZAKON http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/animations/CharlesLawtgV82.html BOJLOV Z AKON http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/gaslaw/boyles_law.html UTICAJ TEMPERATURE NA KRETANJE http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/thermochem/eqilibrium-v1.html    HEMIJSKI ZAKONI
 37. 54. led http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=1435&mid=120 voda http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=1380&mid=57 vodena para http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=321&mid=120    ANIMACIJA –AGREGATNA STANJA AGREGATNA STANJA
 38. 55. H 2 O
 39. 56. C 6 H 6
 40. 57. SFERNI MODEL (model bilijarske kugle) John Dalton MODEL JAGODE J.J. Thomson MODELI ATOMA
 41. 58. PLANETARNI (NUKLEARNI) MODEL Ernest Rutherford
 42. 59. ORBITALNI MODEL Neils Bohr
 43. 62. MOLEKUL VODONIKA HEMIJSKA VEZA
 44. 64. POLARNA KOVALENTNA VEZA U MOLEKULU H 2 O
 45. 65. JONSKA VEZA U MOLEKULU NaCl
 46. 66. VODONIČNA VEZA
 47. 67. VAN DER VALSOVE SILE INDUKCIJA DIPOLA
 48. 68. METALNA VEZA
 49. 73. NASTAJANJE MOLEKULA VODE 2 H 2 + O 2  2 H 2 O HEMIJSKE REAKCIJE
 50. 74. DISOCIJACIJA VODE 2 H 2 O H 3 O + + OH -
 51. 75. Organske reakcije http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/sn2/sn2rxn01.html fisija urana http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=2391&mid=59 fuzija http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=2747&mid=59 lancane reakcije http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=3602&mid=59 nastajanje vode http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=1858&mid=56 nastajanje NaCl http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=1349&mid=55      
 52. 76. MEHANIZMI ORGANSKIH REAKCIJA
 53. 77. 1 2
 54. 78. Hemijski sadržaji na internetu http://www.chem. iastate . edu /group/ Greenbowe /sections/ projectfolder / flashfiles http://www. chm . davidson . edu / ChemistryApplets /index.html http:// cwx . prenhall .com/ petrucci / medialib /media_portfolio/index.html http://www. visionlearning .com/ www.netexperimente.de http://chemed.chem.purdue.edu/demos/
 55. 79. http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kidw/0/27103/index.htm http://www.zuov.sr.gov.yu/Baza.aspx http://www.kreativnaskola.com/Baza0607srednje.aspx Hemijski sadržaji na internetu

×