130424 jessica stålhammar metodicum

297 views

Published on

"Vilka lagar och rättsfall finns?"
Dokumentation från konferensen Sociala medier och gränsen mellan privatliv och arbetsliv - arbetsrätt och praktik

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
297
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

130424 jessica stålhammar metodicum

 1. 1. Metodicum 2013-04-24Gärde Wesslau AdvokatbyråAdvokat JessicaStålhammar
 2. 2. Sociala mediers påverkan påarbetsplatsen• T ex Facebook, Twitter, blogg• Kostnadsaspekt - aktiviteter på sociala medier under arbetstidkostar mycket pengar i form av produktivitetstapp• Ingen fluga – varannan svensk använder Facebook och 91 % av16-29 åringar använder sociala medier, är det bra för ett företagsrenommé att förbjuda användandet?• Policies – enbart 20 % av arbetsgivarna har policies föranvändandet• Användandet av sociala medier i marknadsföringssyfte m.m. –kan arbetsgivaren utnyttja sociala medier på ett positivt vis?
 3. 3. Utmaningar med sociala medier• Kanal för missbruk - Sociala medier är en potential kanal förmissbruk av lojalitetsförpliktelsen• Sprids snabbt - Kritik sprids enkelt och ev. oavsiktligt till storkrets och kan göra enorm skada• Integritetsfrågor – övervakning av anställda• Företagshemligheter - behov av att skydda känslig information
 4. 4. YttrandefrihetenAlla svenska medborgare har en vidsträckt rätt att yttra siggentemot det allmännaMan har rätt meddela upplysningar, tankar, åsikter och känslor ital, skrift, bild eller annat sätt utan censur.1 kap 1 § yttrandefrihetsgrundlagen
 5. 5. Lojalitetsförpliktelse• Finns inga uttryckliga lagregler om lojalitetsförpliktelsen• Anställningsavtalet vilar på principen/allmän rättsgrundsats atten arbetstagaren inte får skada sin arbetsgivaren• Att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget• Skyldighet att undvika intressekonflikt• Gäller både för privat och offentlig sektor
 6. 6. Vad omfattar lojalitetsförpliktelsen?• Upplysningsplikt – självmant informera om förhållande avbetydelse• Att samarbeta, verka för verksamhetens mål• Omsorgsplikt – vårda egendom och undvika skada• Bisysslor – inte inverka menligt på AT:s prestation• Tystnadsplikt – förhållanden som AG typiskt sett inte vill sprida• Konkurrensförbud – absolut förbud• Att inte uttala sig nedlåtande eller sprida lögner• Beteende mot kunder m.fl.
 7. 7. Yttrandefrihet kontra lojalitetKonfliktförhållande mellan yttrandefriheten och lojalitetsförpliktelsengentemot arbetsgivaren, märks tydligt inom sociala medier
 8. 8. Kritikrätten• Utgångspunkten är att den anställde har en vidträckt rätt attkritisera arbetsgivaren, t ex påtala missförhållanden tillmyndighetet men först efter att försökt tala med AG• Finns begränsningar i den anställdes rätt att framföra kritik, densom utövar sin kritikrätt på ett vårdslöst vis riskerar uppsägning• Kritikrätten mer omfattande för offentliganställda
 9. 9. Meddelarskyddet• Rätt att meddela och anskaffa uppgifter för offentliggörande,• Efterforskningsförbud - myndigheterna får inte efterforska vemsom lämnar informationen• Repressalieförbud• Gäller endast offentliganställda• Talas från tid till annan om att man skall införa meddelarskyddäven för privatanställda
 10. 10. Grund för uppsägning när talar illaom arbetsgivaren via sociala medier?Arbetsdomstolens väger in bl.a. följande i sin bedömning:• Vilken ställning den anställde har hos arbetsgivaren, ju högrebefattning en arbetstagare har desto större krav på visad lojalitethar en arbetsgivare rätt att ställa• Om lämnandet av infon eller kritiken var befogad, t ex vidmissförhållanden på arbetsplatsen• Är uppgifterna som lämnas sanna?• Har arbetstagaren försökt att först prata med arbetsgivaren?
 11. 11. Rektorn som ”Facebookade”
 12. 12. ”Rektorn som Facebookade”• Rektor för Luleå entreprenörsgymnasium• Figurerade lättklädd på Facebook, var med i Facebook gruppermed sexuell anspelning• Blev uppsagd, tvist i Luleå tingsrätt, överklagat till AD• Arbetsgivaren ansåg att som rektor är man ambassadör ochförebild för ungdomarna, skapat förtroendekris genomuppträdandet
 13. 13. ”Rektorn som Facebookade”• Domstolarna ansåg att rektorn skött sina Facebook kontakterutanför arbetstid och att detta inte varit ägnat att skada skola.• Bildernas sexuella anknytning ansågs inte tydlig och utgjorde enmindre del av det material som fanns på Facebook• Vidare uttalade domstolarna att det arbetstagaren gjort på sinfritid normalt ses som utövandet av en rättighet som är särskiltskyddad av rättsordningen.• Att den negativa medierapporteringen kan ha skadat skolanförändrade inte bedömningen, medierapporteringen kan normaltinte läggas till grund för beslut om uppsägning utan endast detegna agerandet skall värderas.• Uppsägningen ogiltigförklarades, allm. skadestånd m 100 000 kr
 14. 14. ”Den bloggande polisen Farbror Blå”
 15. 15. ”Den bloggande polisen Farbror Bl唕 Polisen bloggade på sin fritid under FN-tjänstgöring i Sudan medpseudonymen ”Farbror Blå”, ingress ”Den osminkade bilden avpoliskåren”, han kallades hem och avskedades när detuppdagades att det var han som bloggat.• Exempel på innehåll; hur manliga kollegor ”delar” på en kvinnaunder en polisfest, hur en psykiskt instabil kvinna får diagnosen”kåtslag”, hur polisen hetsat en person att hoppa från ett tak, hurpolisen går fram och skakar hand med en person som hängt sigm.m.• Polisförbundet väckte talan och menade att polismannen endastutnyttjat sin yttrandefrihet, att det var frågan om uppdiktadehistorier och att läsaren förstod detta.
 16. 16. ”Den bloggande polisen Farbror Bl唕 Staten/Rikspolisstyrelsen menade att polisen under en längre tidmålat upp en bild av en djupt genererad och sexistisk poliskår,med respektlöshet och omdömeslöshet. Polismannen gavintryck av att polisen i allmänhet ägnade sig åt brottsligtbeteende mot såväl allmänheten som kollegor. Polismannenhade förvandlat mänsklig tragik till nöjesläsning men raljerandeöver människor i samhällets utkant och m kränkande kvinnosyn.• Arbetsdomstolen konstaterade att polismannen skött sig itjänsten, att han inte skrivit inläggen i tjänsten eller låtit detframstå som så. Genom att blogga på fritiden så hadepolismannen utnyttjat sig av sin yttrandefrihet, en myndighet kannormalt inte ingripa mot detta även om det förorsakar störningari verksamheten
 17. 17. ”Mannen på Volvo”
 18. 18. ”Mannen på Volvo”• I januari 2011 blev en man som var inhyrd på Volvo viabemanningsföretaget Uniflex av med sitt uppdrag på Volvo efteratt ha beskrivit sin arbetsplats i negativa ordlaga, ”Dårhus” påFacebook.• Skrev inlägget på rasten på Volvo, la senare till att han inte hadelust att jobba just då och att det inte är något fel på Volvo, hansmamma låg för döden• Skillnad från tidigare fall - två relationer här; anställningsavtaletmellan den anställde och bemanningsföretaget och detkommersiella avtalet mellan bemanningsföretaget och Volvo• Hade ett visstidsavtal som bemanningsbolaget kunde avsluta
 19. 19. ”Facebookskämtet”• 2 anställda på Go Excellence AB• Efter en konflikt på arbetsplatsen skrev de anställda påFacebook ”unleach the fucking fury” och ”as long as you shootthe fuckers and not the fuckees”.• Uppsagda med hänvisning till att övriga anställda inte kändesig trygga• Tvist i AD, förlikt och de båda anställda har erhållit skadestånd
 20. 20. ”Den restauranganställde”• En kvinna skrev i sin blogg nedsättande kommentarer omrestaurangen hon arbetade på• Blev uppsagd• Driftschefen skrev på sin Facebooksida ”Precis sagt upp en tjejsom bloggade riktigt illa om sin arbetsplats… Inte helt smart atthitta på massor bara för att polarna ska få sig ett skratt… mennu småskrattar jag i vilket fall…• Ägaren till restaurangen uttryckte att kvinnan varit duktig men attvad hon skrivit var helt oacceptabelt. Ägaren tog därefteravstånd från driftschefens inlägg, men denne blev inte uppsagd.
 21. 21. ”Den anställde på juristlinjen”• En tillfälligt anställd på juristlinjen på ett svenskt universitet• Blev borttagen från all undervisning sedan denne skrivitnedlåtande och kränkande kommentarer om sina studenter påFacebook
 22. 22. ”Pressekreteraren”• Fredrik Reinfeldts förre pressekreterare Edvard Unsgaard• Beställde en trappstädning av sin trappuppgång• Skrev därefter på sin Facebooksida: ”Tycker invandrare ärotroliga. Någon idiot hade i natt gjort det lite större behovet i vårttrapphus (och lagt sin halsduk där…). Jag ringde vårt städbolagsom drivs av invandrare som på en halvtimma skickade över enryska som städade och sanerade trappan. Det är arbetslinjendet, att på en halvtimme en söndag få fram en städerska somgör ett fantastiskt jobb!”• Blev omplacerad, inlägget kunde tolkas som att han tyckte attinvandrare skulle torka bajs
 23. 23. ”De personliga assistenten”• En politiskt aktiv personlig assistent med 23 år i tjänst• Skrev ett inlägg på Facebook i affekt efter att ha sett flerafilmklipp visande motdemonstranter som enligt henne självförstörde Sverigedemokraternas valmöten.• ”Sätt upp invandrarna här på filmen och sätt en kula mitt mellanögonen, lägg dom sen i en påsa och sätt frimärke o skicka domdit där dom hör hemma”.• Arbetsgivaren ansåg att uttalandena var så grova att det inte varmöjligt att varken varna eller omplacera kvinnan, kvinnanavskedades men ärendet förliktes senare
 24. 24. Facebookpolicy• Tips för arbetsgivaren – skapa en IT/Facebook policy• Ramar för användning• Förhållningssätt• Ger effekt för arbetstiden• Fritiden – policyn omfattas inte?
 25. 25. ”Whistleblowers”• Begreppet whistleblower = anställd som anmäler oegentligheterpå arbetsplatsen• Yttrandefrihet – vidsträckt rätt att yttra sig gentemot det allmänna• Lojalitetsförpliktelse – yttrandefrihet, konfliktförhållande• Kritikrätten – mer omfattande för offentliganställda, de har ettmeddelarskydd som inte privatanställda har• Meddelarskydd – rätt att meddela och anskaffa uppgifter föroffentliggörande, efterforskningsförbud ang. vem som lämnaruppgifter• Den som utövar sin kritikrätt på ett vårdslöst vis kan bli uppsagd
 26. 26. Kända whistleblowers• Sara Wägert; sjuksköterskan som berättade om vanvård aväldre patienter• Ingvar Bratt; ingenjör på Bofors som avslöjade att arbetsgivarensålt vapen till Dubai och Bahrain, ej godkända länder för exportav vapen• Leif Kåvestad; anställd hos Sthlms AllmännyttigaBostadsföretag, slog larm om sjuka hus som behövde saneras• Peter Rost; vice VD på Pfizer, slog larm om felaktigmarknadsföring av en medicin• Peter Magnusson; undersköterska på Södertälje sjukhus somlarmade om rasistisk jargong på intensivvårdsavdelningen
 27. 27. Sammanfattning• Lojalitetsförpliktelse mot arbetsgivaren• Större krav för högre tjänstemän• Kritiken får ej skada arbetsgivaren• Allmän smutskastning sällan grund för uppsägning• Uttala hot om våld m.m. kan vara straffbart• Gå istället direkt till arbetsgivaren och ta upp dina problem• Om du skriver på Facebook om arbetsgivaren – använd suntförnuft. Samma yttrandefrihet på nätet som i vanliga samhället.• Tips för arbetsgivaren – skapa en IT/Facebook policy och talöppet om lojalitetsplikt och om dess vikt

×