e-shark_bih MK

617 views

Published on

Published in: Sports, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
617
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

e-shark_bih MK

 1. 1. Фондација Еден Свет – Платформа за Југоисточна Европа Инклузивна е-власт Одредување на референтни точки за услугите на е-власт Босна и Херцеговина www.e-society.org.mk
 2. 2. www.e-society.org.mk Услуга: Данок на приход Опис на услугата: Данок на приход: пријавување на данок Услугата ја обезбедува: Даночна управа на Федерацијата БиХ Вид: институција со ентитетско ниво на одговорност (регионална)‏ Оцена: 2 Максимална оцена: 4 URL: www.piufbih.ba
 3. 3. www.e-society.org.mk Услуга: Барање работа Опис на услугата: ја обезбедуваат официјалните заводи за вработување, апликација за вработување, сезонско вработување, вработување во странство, квалификување за дефицитарни професии, и услуги за вишокот работна сила. Приватниот пазар е исклучен Услугата ја обезбедува: Заводот за вработување на кантонот Сараево Вид: институција со кантонално ниво на одговорност (регионална)‏ Оцена: 2 Максимална оцена: 3 URL: www.juszzks.com.ba www.fzzz.ba
 4. 4. www.e-society.org.mk Услуга : Придонеси за социјално осигурување Опис на услугата: замена на приходи во случај на невработеност, детски додаток итн. Услугата ја обезбедува: Министерство за труд и социјална политика на Федерацијата Босна и Херцеговина Услугата ја обезбедува: влада на ентитетот БиХ Оцена: 1 Максимална оцена: 4 URL:www.fbihvlada.gov.ba
 5. 5. www.e-society.org.mk Услуга: Прашања поврзани со полицијата Услуга: Пријавување во полиција Опис: Стандардна процедура за пријавување на кражба во полиција Услуга: Лични документи Опис на услугата: Издавање на лична карта, пасош, и возачка дозвола Услуга: Регистрација на автомобили Опис: регистрирање на нови, половни и увезени автомобили; промена на сопственик, прва регистрација, привремени регистарски таблички, итн. Услуга: Известување за промена на адреса на живеење‏
 6. 6. www.e-society.org.mk Услуга: Прашања поврзани со полицијата Услугата ја обезбедува: Министерство за внатрешни работи на кантонот Сараево/дирекција за имплементација на проектот CIPS Услугата ја обезбедува: институција на кантонално/регионално ниво Оцена: 2 Максимална оцена: 4 URL: www.mupks.ba www.cips.gov.ba
 7. 7. www.e-society.org.mk Услуга : Дозвола за градба Опис на услугата: Стандардна процедура за добивање на дозвола за градба или реновирање за приватна градба (само почетни и вообичаени барања) Услугата ја обезбедува: Министерство за просторно планирање и заштита на околината на кантонот Сараево Услугата ја обезбедува: институција на кантонално/регионално ниво Оцена: 1 Максимална оцена: 4 URL: www.ks.gov.ba
 8. 8. www.e-society.org.mk Услуга: јавни библиотеки Опис на услугата: достапност на каталози на интернет, алатки за пребарување и пристап до електронски материјали Услугата ја обезбедува: Национална и Универзитетска Библиотека на БиХ Услугата ја обезбедува: институција на национално ниво Оцена: 2 Максимална оцена: 3 URL: www.nub.ba
 9. 9. www.e-society.org.mk Услуга: Изводи Опис на услугата: барање и издавање на изводи од книгата на родени, венчани, умрени, и државјанство. Услугата ја обезбедува: општина Центар Вид: институција на локално ниво Оцена: 2 Максимална оцена: 3 URL: www.centar.ba
 10. 10. www.e-society.org.mk Услуга : Запишување во високо образование Опис на услугата: Стандардна процедура за запишување на студенти на универзитет или слична институција за високо образование поддржана од административното тело во земјата. Услугата ја обезбедува: Универзитетот во Сараево Вид: Универзитет на кантонално ниво Оцена: 2 Максимална оцена: 4 URL: www.unsa.ba
 11. 11. www.e-society.org.mk Услуга: Услуги поврзани со здравството Опис на услугата: Интерактивни совети за достапноста на услугите во различни болници; закажување. Услугата ја обезбедува: Заводот за јавно здравство на кантонот Сараево Вид: Институција на кантонално ниво Оцена: 1 Максимална оцена: 4 URL: www.zzjzks.ba wwwzzjzfbih.ba
 12. 12. www.e-society.org.mk Услуга : Социјални придонеси Опис на услугата: Здравствено и пензиско осигурување на вработените Услугата ја обезбедува: Федералниот завод за ПИО/МИО услугата ја обезбедува: институција на ентитетско ниво Оцена: 1 Максимална оцена: 4 URL: www.fzmiopio.ba
 13. 13. www.e-society.org.mk Услуга: Корпоративен данок (пријавување и известување) Опис на услугата: Пријавување и известување за корпоративниот данок Услугата ја обезбедува: Даночна управа на Федерацијата БиХ Вид: институција на ентитетско ниво Оцена: 2 Максимална оцена: 4 URL: www.pufbih.ba
 14. 14. www.e-society.org.mk Услуга: ДДВ Опис на услугата: Сите услуги поврзани со ДДВ Услугата ја обезбедува: Управа за индиректно оданочување на БиХ Вид: Институција на национално (државно ниво)‏ Оцена: 2 (4) Максимална оцена: 4 URL: www.uino.gov.ba
 15. 15. www.e-society.org.mk Услуга : Регистрирање на нова компанија Услугата ја обезбедува: Општински суд на Сараево Вид: Институција на локално ниво Оцена: 2 Максимална оцена: 4 URL: www.oss.ba
 16. 16. www.e-society.org.mk Услуга:Поднесување податоци до заводите за статистика Услугата ја обезбедува: Федерален завод за статистика Вид: институција на ентитетско ниво Оцена: 2 Максимална оцена: 3 URL: www.fzs.ba
 17. 17. www.e-society.org.mk Услуга :Царински пријави Услугата ја обезбедува: Гранична полиција на Босна и Херцеговина (Државна Гранична Служба)‏ Вид: Институција на национално ниво Оцена: 1 Максимална оцена: 4 URL: www.dgs.gov.ba
 18. 18. www.e-society.org.mk Услуга: Еколошки дозволи Услугата ја обезбедува: Министерство за просторно планирање и заштита на животната средина на кантонот Сараево Услугата ја обезбедува: Институција на кантонално/регионално ниво Оцена: 1 Максимална оцена: 4 URL: www.ks.gov.ba
 19. 19. www.e-society.org.mk Услуга: Јавни набавки Опис на услугата: Стандардна процедура за тендер за јавна набавка, објавена преку јавен конкурс. Услугата ја обезбедува: Агенција за јавни набавки на БиХ Услугата ја обезбедува: Институција на национално ниво Оцена: 2 Максимална оцена: 4 URL: www.javnenabavke.ba
 20. 20. www.e-society.org.mk Одговорност за развој на услугите на е-власт ??? <ul><li>Одговорност на државно ниво: </li></ul><ul><ul><ul><li>Министерство за транспорт и комуникации на државно ниво </li></ul></ul></ul><ul><li>Одговорност на ентитетско ниво: </li></ul><ul><ul><ul><li>Федерален институт за планирање на развој (ентитет “ФБиХ”)‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Министерство за наука и технологија на Република Српска (Ентитет “Република Српска”)‏ </li></ul></ul></ul><ul><li>Одговорност на кантонално ниво: </li></ul><ul><ul><ul><li>Кантонална влада (Влада на кантон Сарајево)‏ </li></ul></ul></ul><ul><li>Одговорност на институционално ниво: </li></ul><ul><ul><ul><li>Тела за развој во разни институции </li></ul></ul></ul>
 21. 21. www.e-society.org.mk Каков беше планот за развој??? <ul><li>Не постои национална стратегија за развој на е-услуги. </li></ul><ul><li>Плановите за развој се подготвуваат посебно, во зависност од нивото на одговорност на институциите </li></ul><ul><li>Стратегија за е-развој на институциите на државно ниво </li></ul><ul><li>Стратегија за е-развој на институции на ентитетско ниво </li></ul><ul><li>Стратегија за е-развој на институции на кантонално ниво </li></ul><ul><li>Стратегии за е-развој на индивидуални институции </li></ul>
 22. 22. www.e-society.org.mk Тековни планови <ul><li>Подобрување на постоечките е-услуги </li></ul><ul><li>Зголемување на интерактивноста </li></ul><ul><li>Поедноставување на постапката на пребарување </li></ul><ul><li>Развој на интранет </li></ul><ul><li>Одржување на постоечките е-услуги </li></ul>
 23. 23. www.e-society.org.mk Пречки при имплементацијата на е-услугите <ul><li>Непостоечка визија за заеднички развој на информатичките системи на сите институционални нивоа </li></ul><ul><li>Нејасна визија кај одредени институции </li></ul><ul><li>Непостоење на документи за лобирање </li></ul><ul><li>Ниски финансиски ресурси </li></ul><ul><li>Непостоење на е-законодавство </li></ul><ul><li>Непостоење на закон на државно ниво за прописи за е-услуги </li></ul><ul><li>Образованието на корисниците </li></ul><ul><li>Потценување на персоналот задолжен за ИТ поддршка </li></ul>
 24. 24. www.e-society.org.mk Што треба да се направи??? <ul><li>Зголемување на финансиските ресурси за развој на е-услугите </li></ul><ul><li>Подобрување на е-законодавството </li></ul><ul><li>Подготовка на стратешки документи на сите институционални нивоа и соодветна имплементација на стратегијата </li></ul><ul><li>Образование на корисниците </li></ul><ul><li>Зголемување на приходот на персоналот за ИТ </li></ul>
 25. 25. www.e-society.org.mk Аспекти на инклузивност <ul><li>Потребите на лицата со хендикеп и припадниците на маргинализираните групи не се земени предвид </li></ul><ul><li>е-услугите се достапни на сите три официјални јазици во БиХ </li></ul><ul><li>Сите други аспекти на инклузија не се земени предвид </li></ul>
 26. 26. крај Сањин Бужо

×