Ushtrime pasqyrat financiare

20,524 views

Published on

Pasqyrat Financiare - Ushtrime

Published in: Education
3 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
20,524
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
346
Comments
3
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ushtrime pasqyrat financiare

  1. 1. Ushtrime Pasqyrat Financiare
  2. 2. <ul><li>1. Trego për secilin zë se ku hynë në bilancin e gjendjes? Trego se a është aset, detyrim apo ekuitet i pronarëve? </li></ul><ul><li>Llogari të pagueshme, ( detyrime) </li></ul><ul><li>Pajisje, (aset) </li></ul><ul><li>Llogari e arkëtueshme, (aset) </li></ul><ul><li>Para, (aset) </li></ul><ul><li>Ndërtesa, (aset) </li></ul><ul><li>Inventari i mallit, (aset) </li></ul><ul><li>Toka, (aset) </li></ul><ul><li>Rezerva të kapitalit, (ekuitet i pronarëve) </li></ul><ul><li>Fitimet e mbajtura, (ekuitet i pronarëve) </li></ul><ul><li>Huaja bankare. (detyrime) </li></ul>
  3. 3. <ul><li>2. Rregulloni llogaritë dhe bilancet me ekuacionin e kontabilitetit sic tregohet më poshtë: </li></ul><ul><li>Para 12.000€ </li></ul><ul><li>Inventari i mallit 20.000€ </li></ul><ul><li>Pajisjet 12.500€ </li></ul><ul><li>Llogari të arkëtueshme 8.200€ </li></ul><ul><li>Dëftesa të pagueshme 11.000€ </li></ul><ul><li>Rezervat e kapitalit 35.000€ </li></ul><ul><li>Fitimet e mbajtura 6.700€ </li></ul>
  4. 4. <ul><li>3. Nëse me 31 dhjetor 2009 , kompania ka pasur asetet në vlerë prej 25.000€, detyrimet 14.690€, sa është ekuiteti i pronarëve? </li></ul><ul><li>15.080€, </li></ul><ul><li>10.120€, </li></ul><ul><li>1.2650€, </li></ul><ul><li>10.910€. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>4. Pronari X, ka investuar 5.000€, në objekt të ndërmarrjes A. Ndërmarja A ka marrë kredi në vlerë prej 2.000€. Në bazë të barazimit bazik bilancor përcaktoni vlerën e pasurisë së ndërmarrjes A? </li></ul><ul><li>Pasuri=Detyrimet+Kapitali </li></ul>
  6. 6. <ul><li>5. Vlera e pasurisë së ndërmarrjes B është 25.000€. Ndërmarrja B është shfrytezuese e kredisë bankare në shumë prej 6000€. Në bazë të barazimit bazik bilancor caktoni shumën e mjeteve vetanake të financuar në pasurinë (kapitalit) në ndërmarrjen B. </li></ul><ul><li>Pasuri=Detyrimet+Kapitali </li></ul>
  7. 7. <ul><li>6. Pronar F.G ka investuar 20.000 € në themelimin e ndërmarrjes C. Gjatë periudhes kanë ndodhur këto ndryshime: </li></ul><ul><li>Kemi blerë orendi për zyre në vlerë prej 8000 € dhe është pranuar fatura. </li></ul><ul><li>Kemi pranuar kredi nga banka në vlerë prej 14.000 €. </li></ul><ul><li>Kemi paguar obligimin për blerjen e orendive në shumë prej 8.000 € . </li></ul><ul><li>Kemi blerë mall në vlerë prej 5000 € . </li></ul><ul><li>Paraqitni ndikimet e ndryshimeve të lartëcekura në bazën e barazimit bilancor? </li></ul>
  8. 8. <ul><li>7. Rregulloni llogaritë dhe bilancet me ekuacionin e kontabilitetit sic tregohet më poshtë: </li></ul><ul><li>Paraja, 25.000€ </li></ul><ul><li>Llogaritë e arkëtueshme, 50.000€ </li></ul><ul><li>Inventari i mallit, 35.000€ </li></ul><ul><li>Llogari të pagueshme, 50.000€ </li></ul><ul><li>Kredia afatshkurtër, 125.000€ </li></ul><ul><li>Toka, 125.000€ </li></ul><ul><li>Ndërtesat, 400.000€ </li></ul><ul><li>Pajisjet, 250.000€, </li></ul><ul><li>Asetet tjera, 10.000€ </li></ul><ul><li>Gjeni shumën e kapitalit të kësaj ndërmarrje? </li></ul>

×