Mikroekonomi

15,432 views

Published on

1 Comment
12 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
15,432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
441
Comments
1
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mikroekonomi

 1. 1. MIKROEKONOMIA Nivelet e kërkesës për grurë kë rkesë pë grurëSituata (1) (2) çmimi (00/L/kv) sasia e kërkuar (000/kv/muaj) këA 5 9B 4 10C 3 12D 2 15E 1 20 P 5 A 4 B Fig.2.1. Kurba e kërkesës 3 C 2 D 1 E D’ D” 5 9 10 12 15 20 Q Page 1
 2. 2. MIKROEKONOMIA Nivelet e ofertës së grurit ofertë gruritSituata Çmimet e mundshme Sasia e ofruar nga shitësit shitë (lekë/kv) ekë (000/kv/muaj)A 5 15B 4 14C 3 12D 2 7E 1 0 P A S S’ 5 B Fig.2.2. Kurba e ofertës 4 C 3 D 2 E 1 5 10 15 20 Q Page 2
 3. 3. MIKROEKONOMIAP Tepricë54 Pika e ekuilibrit32 C1 Mungesë 5 10 15 20 Q Fig.2.3. Euilibri i tregut Page 3
 4. 4. MIKROEKONOMIAP S’ S S” E’ E E” D Q Fig.2.4. Zhvendosja e ofertës Page 4
 5. 5. MIKROEKONOMIAP S E’ E D’ E” D D” Q Fig.2.5. Zhvendosja e kërkesës Page 5
 6. 6. MIKROEKONOMIA P S’ 5 S E’p’ 4 p’ 3 Ep* p* 2 1 D 5 10 15 20 Q q’ q*Efekti i një takse mbi çmimin dhe sasinë e produktit Page 6
 7. 7. MIKROEKONOMIA P D’ D Sp* 2 E F J K Çmimi tavanp’ 1 q* Q Çmimi maksimal (tavan) i benzinës Page 7
 8. 8. MIKROEKONOMIA D S P E700 qera maksimale J B400100 10 20 30 40 50 55 Numri i banesave (mijë) Çmimi maksimal (tavan) i banesave Page 8
 9. 9. MIKROEKONOMIAPagaorare S F J K W Paga orare minimale E W* D q’ q* Numri i punëtorëve Çmimi minimal (dysheme) i pagës orare Page 9
 10. 10. MIKROEKONOMIA D J Tepricë K Çmimi dysheme p’ p* E D q’ q* q” QÇmimi minimal (dysheme) i produkteve bujqësore Page 10
 11. 11. MIKROEKONOMIA P P1.25 1.251 1 D D 100 Q 70 100 Q 95 Kurba e kërkesës joelastike dhe elastike Page 11
 12. 12. MIKROEKONOMIA P100 90 a elastike 80 b 70 60 unitare 50 c 40 30 joelastike 20 d 10 c 0 100 200 900 800 900 1000 Q Elasticiteti përgjatë një kurbe lineare kërkese Page 12
 13. 13. MIKROEKONOMIAP15 ed=∞ D105 20 40 60 Q Kërkesë plotësisht elastike Page 13
 14. 14. MIKROEKONOMIAP D ed=∞ 10 30 50 Q Kërkesë plotësisht joelastike Page 14
 15. 15. MIKROEKONOMIA Sasia e Te ardhurat Ndryshimi I Koef. ICmimi kerkuar totale te ardhurave elasticitetit(leke/njesi) (njesi muaj) (leke/muaj) totale te kerkeses 14 70 980 13 80 1040 +60 1.8 12 90 1080 +40 1.47 11 100 1100 +20 1.21 10 110 1100 0 1 9 120 1080 -20 0.83 8 130 1040 -40 0.68 7 140 980 -60 0.56 Elasticiteti dhe të ardhurat totale Page 15
 16. 16. MIKROEKONOMIA Lloji I kerkeses Ndryshimi I cmimit Ndryshimi I te ardhurave totale Elastike Rritet (+) Ulen ( - ) Ulet ( - ) Rriten (+) Joelastike Rritet (+) Rriten (+) Ulet ( - ) Ulen ( - ) Unitare Rritet (+) Nuk ndryshojne ( 0 ) Ulet ( - )Lidhja midis elasticitetit te kerkeses lidhur me cmimin dhe te ardhurave totale Page 16
 17. 17. MIKROEKONOMIAKurbat të ardhura - konsum per te mira te ndryeshme QD Të ardhurat Page 17
 18. 18. MIKROEKONOMIAQD QD y1 Të ardhurat y2 Të ardhurat Page 18
 19. 19. MIKROEKONOMIANumri i gotave Dobia totale (TU) Dobia marxhinaletë limonadës (njësi dobie) (MU) (njësi dobie) 0 0 6 1 6 5 2 11 4 3 15 3 4 18 2 5 20 Dobia totale dhe dobia marxhinale Page 19
 20. 20. MIKROEKONOMIA Dobia totale TU Dobia totale Sasia e limonadësDobia marxhinale MU 0 Page 20 Sasia e limonadës
 21. 21. MIKROEKONOMIANumri i gotave të limonadës Dobia marxhinale (në lekë) 1 3 2 2,5 3 2 4 1,5 5 1 Page 21
 22. 22. MIKROEKONOMIAÇmimi 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 Sasia Dobia marxhinale dhe kërkesa Page 22
 23. 23. MIKROEKONOMIAP14 E1210 A B86 D42 C 0 50 100 150 Q Teprica e konsumatorit Page 23
 24. 24. MIKROEKONOMIAKombinimi Produktet X Y A 1 6 B 2 3 C 3 2 D 4 1,5 Zona indiferente për produktet X dhe Y Page 24
 25. 25. MIKROEKONOMIA Y 6 A 5 4 B 3 2 C D 1 I1/2 1 2 3 4 XKurba e indiferencës për produktet X dhe Y Page 25
 26. 26. MIKROEKONOMIAY65432 U3 U21 U1 1 2 3 4 X Harta e indiferencës Page 26
 27. 27. MIKROEKONOMIA Situata Produkti X Produkti Y M 4 0 . 3 1 1/2 . 2 3 . 1 4 1/2 N 0 6Mundësitë alternative të konsumit të produkteve X dhe Y Page 27
 28. 28. MIKROEKONOMIA Y N 6 5 4 3 2 11/2 M 1 2 3 4 5 X Drejtëza e buxhetit Page 28
 29. 29. MIKROEKONOMIA Y N1 N 6 5 4 3 2 11/2 Mi M M” 1 2 3 4 5 6 7 X Zgjedhja optimale Page 29
 30. 30. MIKROEKONOMIA Y N 6 5 c 4 B 3 U2 2 U1 1 a U01/2 M 1 2 3 4 5 6 7 X Page 30
 31. 31. MIKROEKONOMIA Y a a1 E0 E1 E2 U2 U1 b b1 l q0 q1 q2 XEfekti i zëvendësimit dhe efekti i të ardhurave Page 31
 32. 32. MIKROEKONOMIA Y a E0 E2 U2 l U1 q0 q2 X Y E0 Përfitimi i kurbësp0 së kërkeseësp2 E2 Kurba e kërkesës q0 q2 sasia e X Page 32
 33. 33. MIKROEKONOMIAPërfitimi i kurbës Kurbat e së kërkeseës Q produktit total g Puna Produkti 15 f (L) total (Q) e da 0 0 10 c hb 1 4c 2 10d 3 13 5e 4 15 bf 5 16 1 2 3 4 5 Q Page 33
 34. 34. MIKROEKONOMIA Produkti marxhinal Puna (L) Produkti total (TP) Produkti marxhinal (MP) a 0 0 - b 1 4 4 c 2 10 6 d 3 13 3 e 4 15 2 f 5 16 1 MPTP 615 5 TP 4 MP10 3 25 1 1 2 3 4 5 Q 1 2 3 4 5 L Page 34
 35. 35. MIKROEKONOMIA Produkti mesatar Puna (L) Produkti total (TP) Produkti marxhinal (MP)b 1 4 4.00c 2 10 5.00d 3 13 4.33e 4 15 3.75f 5 16 3.20 Page 35
 36. 36. MIKROEKONOMIA I TP D f15 c d TP10 Kurba e produktit 5 total , mesatar dhe g marxhinal 1 2 3 4 5 QMP c5 d4 AP32 MP 1 1 2 3 4 5 L Page 35
 37. 37. MIKROEKONOMIA Ndryshimet ne teknologjiProdhimi TP’ TP Faktori i prodhimit Page 35
 38. 38. MIKROEKONOMIA Funksioni i prodhimit ne periudha afatgjataK 6 24 35 42 47 51 54 5 23 32 39 44 48 51 4 20 28 35 40 44 47 3 17 24 30 35 39 42 2 14 19 24 28 32 35 1 5 12 18 21 23 24 1 2 3 4 5 6 L Page 35
 39. 39. MIKROEKONOMIA Vijat barazsasi (izokuantet)Kapitali (K) Q=35 Q=24 Puna (L) Page 35
 40. 40. MIKROEKONOMIAKapitali (K) 4 A C=120 3 2 C=60 1 B 1 2 3 4 5 6 Puna (L) Vijat barazkosto (izokostet) Page 35
 41. 41. MIKROEKONOMIAKapitali (K) 4 3 2 Q=35 1 Q=24 1 2 3 4 5 6 Puna (L) Minimizimi i kostove Page 4
 42. 42. MIKROEKONOMIA Kapitulli VII Kostoja Page 4
 43. 43. MIKROEKONOMIASasia e prodhimit Q Kosto fikse Kostot e ndr.VC Kosto totale TC 0 100 0 100 1 100 90 190 2 100 170 270 3 100 240 340 4 100 300 400 5 100 370 470 6 100 450 550 7 100 540 640 8 100 650 750 9 100 780 880 10 100 930 1030 Kosto fikse, kostot e ndryshueshme dhe kostot totale Page 4
 44. 44. MIKROEKONOMIA Kostot 1000 TC 800 TVC Kosto fikse 400 Kosto totale Kosto e ndryshueshme 100 TFC Kosto fikse 2 4 6 8 10 Sasia e prodhimitKosto fikse(TFC), kostot e ndryshueshme(TVC) dhe kostot totale(TC) Page 4
 45. 45. Kostot Kostot e KostotSasia e Kostot Kostot e Kostot Fikse Ndrysh. totale Kostotprodhimit fikse Ndryshu. totale Mesat. mesatare mesatare marxhinale 1 2 3 4 5 6 7 8 0 100 0 100 - - - - 1 100 90 190 100 90 190 90 2 100 170 270 50 85 135 80 3 100 240 340 33.33 80 113.33 70 4 100 300 400 25 75 100 60 5 100 370 470 20 74 94 70 6 100 450 550 16.67 75 91.67 80 7 100 540 640 14.29 77.14 91.43 90 8 100 650 750 12.50 81.25 93.75 110 9 100 780 880 11.11 86.67 97.78 130 10 100 930 1030 10 93 103 150 Kategorite e ndryeshme te kostove TC Kostoja totale mesatare ACT= Q Page 4
 46. 46. MIKROEKONOMIAATC200 ATC15010050 2 4 6 8 10 Q Kostoja totale mesatare (ATC) Page 4
 47. 47. MIKROEKONOMIA BTC TC A SQ4 CQ3 K RQ2 PQ10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Kostoja totale Page 4
 48. 48. MIKROEKONOMIA ATC ATCOC1/OQ1 P’OC3/OQ3 R’ Q1 Q2 Q3 Q4 Q Kostoja mesatare Page 4
 49. 49. MIKROEKONOMIAAFC100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 Q Kurba e kostos fikse mesatare Page 4
 50. 50. MIKROEKONOMIAAFC100 AVC 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 Q Kurba e kostos variabel mesatare Page 4
 51. 51. MIKROEKONOMIA Përfitimi I kostos marxhinaleTC TC C5 C4 C3 C2 C1 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q Kostoja totale Page 4
 52. 52. MIKROEKONOMIAMC MCMC1MC4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q Kostoja marxhinale Page 4
 53. 53. MIKROEKONOMIA Treguesit mesatar dhe marxhinal të produktit dhe kostos AP,MP 4Produkti marxhinal 3 dhe 2 AP produkti mesatar 1 MP 0 1 2 3 4 5 Q AP,MP MC AVC 4 3 Kostoja marxhinale 2 dhe 1 kostoja mesatare 0 1 2 3 4 5 Q Page 4
 54. 54. MIKROEKONOMIA Kurbat e kostosC210 MC180150 ATC120 AVC100906030 AFC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q Page 4
 55. 55. MIKROEKONOMIA Kapitulli VIIIOFERTA DHE ÇMIMI NЁKONKURENCЁ TЁ PLOTЁ Page 4
 56. 56. MIKROEKONOMIA Kërkesa e blerësve Kërkesa dhe Kërkesa që ndeshin firmat individual oferta e tregut individuale në treg P P P P P S d Q 5 5 5 lekë lekë lekë d d DBleresi A Q Bleresi B Q Q Firma A Q Firma B Q Kurbat e kërkesës në konkurencën e plotë Page 4
 57. 57. MIKROEKONOMIA Kostot Të e ardhuraSasia e Kostot Kostot totale ardhurat marxhinale Çmimi Fitim oseprodhimit Totale marxhinale. mesatare totale humbje 1 2 3 4 5 6 7 8 0 4 - - 0 5 5 -4 1 6 2 6 5 5 5 -1 2 7 1 3.5 10 5 5 3 3 9 2 3 15 5 5 6 4 12 3 3 20 5 5 8 5 16 4 3.2 25 5 5 9 6 21 5 3.5 30 5 5 9 7 27 6 3.87 35 5 5 8 8 34 7 4.25 40 5 5 6 9 42 8 4.25 45 5 5 3 10 51 1 5.1 50 5 5 -1Maksimizimi I fitimit në një firmë të prodhimit të këpucëve Page 4
 58. 58. MIKROEKONOMIA TC TRKosto A 30 ∏ = 9 njësi 21 B 4 6 Q Mënyra e maksimizimit të diferencës (TR-TC) Page 4
 59. 59. MIKROEKONOMIA PATC ATC MC E d=P=MR=AR 5 A 6 Q Mënyra MR=MC Page 4
 60. 60. MIKROEKONOMIA P ATC MC E d=P=MR=AR 3 4 QMaksimizimi i fitimit për firmën që merr vetëm fitim normal Page 4

×