Your SlideShare is downloading. ×
Mendime
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Mendime

1,760

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,760
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. pib wien Pädagogisches Institut des Bundes Wien Mendime bazë mbi menaxhimin e projektit Publikim i Institutit Federal Pedagogjik C.Berger H.Berger R.Bodlak K.Schubert Vjenë, Shtator 1999
 • 2. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 2 nga 45 Përmbajtja Parathënie__________________________________________14 1. Hyrje_________________________________________________15 Çfarë është menaxhimi i projektit?__________________________15 Pse e gjithë kjo?________________________________________15 Si mund të shfrytëzohen këto mendime?_____________________15 Nga ideja tek zbatimi_____________________________________15 2.1 Analiza e vlerave të projektit__________________________16 Çfarë?____________________________________________16 Pse?________________________________________________16 Si?_________________________________________________16 Këshilla dhe marifete!________________________________16 Shembull:___________________________________________16 Analiza e vlerave të projektit_____________________________16 Kriteri__________________________________________________16 Kompleks______________________________________________16 2.2 Kufizimi kohor dhe analiza e kontekstit________________17 Çfarë?______________________________________________17 Pse?________________________________________________17 Si?_________________________________________________17 këshilla & marifete_________________________________17 Shembull___________________________________________17 kufizimi kohor i projektit dhe – analiza e konteksteve_______17 2.3 Kufizimi konkret dhe analiza e kontekstit_______________18 Shembull:___________________________________________18 Kufizimi konkret i projektit dhe –analiza e konteksit________18 këshilla dhe marifete________________________________18 Çfarë?______________________________________________18 Pse?________________________________________________18 Si?_________________________________________________18 2.4 Kufizimi shoqëror dhe analiza e kontekstit_____________19 Çfarë?______________________________________________19 Pse?________________________________________________19 Si?_________________________________________________19 Këshilla dhe marifete!________________________________19
 • 3. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 3 nga 45 Shembull:___________________________________________19 kufizimi shoqëror i projektit dhe – analiza e konteksteve____19 2.5 Detyra e projektit____________________________________20 Çfarë?______________________________________________20 Pse?________________________________________________20 Si?_________________________________________________20 Këshilla dhe marifete!________________________________20 Shembull:___________________________________________20 detyra e projektit – përmbajtjet minimale__________________20 2.6 Detyrëdhënësi i projektit_____________________________21 Çfarë?______________________________________________21 Pse?________________________________________________21 Si?_________________________________________________21 këshilla dhe marifete________________________________21 Shembull:___________________________________________21 pritshmëria e DP nga DDhP_______________________________21 2.7 Drejtuesi i projektit__________________________________22 Çfarë?______________________________________________22 Pse?________________________________________________22 Si?_________________________________________________22 këshilla dhe marifete________________________________22 Shembull:___________________________________________22 pritshmëri të ndryshme nga DP___________________________22 2.8 Grupi i projektit______________________________________23 Çfarë?______________________________________________23 Pse?________________________________________________23 Si?_________________________________________________23 këshilla dhe marifete!________________________________23 Shembull:___________________________________________23 Pritshmëri e DP nga PP___________________________________23 2.9 Format e komunikimit dhe rregullat e lojës_____________24 Çfarë?______________________________________________24 Pse?________________________________________________24 Si?_________________________________________________24 këshilla dhe marifete!________________________________24 Shembull:___________________________________________24 format e komunikimit dhe rregullat e lojës_________________24 2.10 „Trekëndëshi magjik“________________________________25 Çfarë?______________________________________________25
 • 4. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 4 nga 45 Pse?________________________________________________25 këshilla dhe marifete!________________________________25 Shembull: __________________________________________25 „Trekëndëshi magjik“____________________________________25 2.11 Plani i strukturës së projektit________________________26 Çfarë?______________________________________________26 Pse?________________________________________________26 Si?_________________________________________________26 këshilla dhe marifete!________________________________26 Shembull:___________________________________________26 Plani i strukturës së projektit (PSP)_______________________26 2.12 Paketa e punës_____________________________________27 Çfarë?______________________________________________27 Pse?________________________________________________27 Si?_________________________________________________27 Këshilla & marifete!__________________________________27 Shembull:___________________________________________27 Paketa e punës__________________________________________27 PP 14: krijimi i niformacioneve për kapitullin e parë____27 Përmbajtje__________________________________________27 Jo-përmbajtje_______________________________________27 Rezultate___________________________________________27 2.13 Plani i kontrollit me faza_____________________________28 Çfarë?______________________________________________28 Pse?________________________________________________28 Si?_________________________________________________28 këshilla dhe marifete!________________________________28 Shembull:___________________________________________28 kontrolli me faza________________________________________28 2.14 Planet për shpenzimet dhe burimet___________________29 Çfarë?______________________________________________29 Pse?________________________________________________29 Si?_________________________________________________29 këshilla dhe marifete!________________________________29 Shembull:___________________________________________29 plani i shpenzimeve dhe i burimeve________________________29 2.15 Dokumentimi i projektit_____________________________30 Çfarë?______________________________________________30 Pse?________________________________________________30 Si?_________________________________________________30
 • 5. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 5 nga 45 këshilla dhe marifete!_______________________________30 shembull:___________________________________________30 Projekti - dokumentimi___________________________________30 3.1 Vështrim i përgjithshëm______________________________31 Çfarë? _____________________________________________31 Paraqitja e gjendjes të përgjithshme të projektit (arritjet, afatet, shpenzimet, burimet) dhe analiza e devijimeve dhe masave të marra_____________________________________31 Pse?_______________________________________________31 Si?_________________________________________________31 Këshilla dhe marifete!________________________________31 Shembull:___________________________________________31 Raport mbi ecurinë e projektit____________________________31 3.2 Arritjet______________________________________________32 Këshilla & marifete!__________________________________32 shembull:___________________________________________32 ecuria në arritje sipas paketës së punës___________________32 Çfarë? _____________________________________________32 Interpretimi i zhvillimeve thelbësore në përmbatjen e projektit nëpërmjet planit të strukturës së projektit dhe paketës së punës ____________________________________32 Pse?________________________________________________32 Si?_________________________________________________32 3.3 Afatet kohore________________________________________33 Çfarë?______________________________________________33 Kontrolli i afateve të rëndësishëm të një projekti nëpërmjet kontrollit me faza_________________________33 Pse?________________________________________________33 Si?_________________________________________________33 Këshilla dhe marifete!________________________________33 Shembull:___________________________________________33 Kontrolli i afateve kohore________________________________33 3.4 Shpenzimet dhe burimet______________________________34 Çfarë? _____________________________________________34 Kontrolli i planifikimit të shpenzimeve të orientuar sipas fazave ____________________________________________________34 Pse?________________________________________________34 Si?_________________________________________________34 Këshilla & marifete!__________________________________34 Shembull:___________________________________________34
 • 6. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 6 nga 45 Përpunimi i vlerësimit të burimeve________________________34 3.5 Marrëdhëniet e brendshme dhe analiza e pikave të përbashkëta të projektit ________________________________35 Çfarë?______________________________________________35 Përpunimi i marrëdhënieve të brendshme të anëtarëve të grupit të punës me marrdhëniet e projektit me pikat e përbashkëta ________________________________________35 Pse?________________________________________________35 Si?_________________________________________________35 Këshilla dhe marifete!________________________________35 Beispiel:____________________________________________35 Kontroll social___________________________________________35 4. Marketingu i projektit_________________________________36 Çfarë? _____________________________________________36 Përparimi i projektit dhe rezultatet e pritshme u duhen bërë të ditura ambjentit._____________________________36 Pse?________________________________________________36 Si?_________________________________________________36 Këshilla & marifete!__________________________________36 Shembull:___________________________________________36 Fushat e marketingut____________________________________36 5.1 vlerësimi i qëllimeve të projektit______________________37 Çfarë?______________________________________________37 Pse?________________________________________________37 Si?_________________________________________________37 Këshilla & marifete!__________________________________37 Shembull _______________________________________37 Reflektim mbi qëllimet e projektit_____________________37 5.2 Vlerësimi i bashkëpunimit në grup_____________________38 Çfarë? _____________________________________________38 Pse?________________________________________________38 Si?_________________________________________________38 Këshilla & marifete!__________________________________38 Shembull:___________________________________________38 Reflektim – grupi i projektit______________________________38 5.3 Mbyllja e projektit___________________________________39 Çfarë?______________________________________________39 Pse?________________________________________________39 Si?_________________________________________________39 Këshilla & marifete!__________________________________39 Shembull:___________________________________________39
 • 7. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 7 nga 45 Ndarja e grupit të projektit_______________________________39 6. Shtojcë_______________________________________________40 Detyra e projektit:___________________________________43 Analiza e ambjentit të projektit:______________________44 Plani i strukturës së projektit:________________________45 Të veçantat e paketës së punës:______________________46 PP 000: XY__________________________________________46 Përmbajtje _________________________________________46 Jo – Përmbajtje_____________________________________46 Rezultate___________________________________________46 PP 001: YZ__________________________________________46 Përmbajtje__________________________________________46 Jo - Përmbajtje______________________________________46 Rezultate___________________________________________46 Plan i përgjithshëm:_________________________________47 Plani i burimeve dhe shpenzimeve:____________________47 Roli në projekt:______________________________________48 Format e komunikimit:_______________________________49 Rregullat e lojës:____________________________________49 Plani i veprimit (TO-DO-List):_________________________50 Raporti mbi ecurinë e projektit_______________________51 Shkurtime: _____________________________________________56
 • 8. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 8 nga 45 Parathënie__________________________________________14 1. Hyrje_________________________________________________15 Çfarë është menaxhimi i projektit?__________________________15 Pse e gjithë kjo?________________________________________15 Si mund të shfrytëzohen këto mendime?_____________________15 Nga ideja tek zbatimi_____________________________________15 2.1 Analiza e vlerave të projektit__________________________16 Çfarë?____________________________________________16 Pse?________________________________________________16 Si?_________________________________________________16 Këshilla dhe marifete!________________________________16 Shembull:___________________________________________16 Analiza e vlerave të projektit_____________________________16 Kriteri__________________________________________________16 Kompleks______________________________________________16 2.2 Kufizimi kohor dhe analiza e kontekstit________________17 Çfarë?______________________________________________17 Pse?________________________________________________17 Si?_________________________________________________17 këshilla & marifete_________________________________17 Shembull___________________________________________17 kufizimi kohor i projektit dhe – analiza e konteksteve_______17 2.3 Kufizimi konkret dhe analiza e kontekstit_______________18 Shembull:___________________________________________18 Kufizimi konkret i projektit dhe –analiza e konteksit________18 këshilla dhe marifete________________________________18 Çfarë?______________________________________________18 Pse?________________________________________________18 Si?_________________________________________________18 2.4 Kufizimi shoqëror dhe analiza e kontekstit_____________19 Çfarë?______________________________________________19 Pse?________________________________________________19 Si?_________________________________________________19 Këshilla dhe marifete!________________________________19 Shembull:___________________________________________19 kufizimi shoqëror i projektit dhe – analiza e konteksteve____19 2.5 Detyra e projektit____________________________________20 Çfarë?______________________________________________20
 • 9. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 9 nga 45 Pse?________________________________________________20 Si?_________________________________________________20 Këshilla dhe marifete!________________________________20 Shembull:___________________________________________20 detyra e projektit – përmbajtjet minimale__________________20 2.6 Detyrëdhënësi i projektit_____________________________21 Çfarë?______________________________________________21 Pse?________________________________________________21 Si?_________________________________________________21 këshilla dhe marifete________________________________21 Shembull:___________________________________________21 pritshmëria e DP nga DDhP_______________________________21 2.7 Drejtuesi i projektit__________________________________22 Çfarë?______________________________________________22 Pse?________________________________________________22 Si?_________________________________________________22 këshilla dhe marifete________________________________22 Shembull:___________________________________________22 pritshmëri të ndryshme nga DP___________________________22 2.8 Grupi i projektit______________________________________23 Çfarë?______________________________________________23 Pse?________________________________________________23 Si?_________________________________________________23 këshilla dhe marifete!________________________________23 Shembull:___________________________________________23 Pritshmëri e DP nga PP___________________________________23 2.9 Format e komunikimit dhe rregullat e lojës_____________24 Çfarë?______________________________________________24 Pse?________________________________________________24 Si?_________________________________________________24 këshilla dhe marifete!________________________________24 Shembull:___________________________________________24 format e komunikimit dhe rregullat e lojës_________________24 2.10 „Trekëndëshi magjik“________________________________25 Çfarë?______________________________________________25 Pse?________________________________________________25 këshilla dhe marifete!________________________________25 Shembull: __________________________________________25 „Trekëndëshi magjik“____________________________________25
 • 10. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 10 nga 45 2.11 Plani i strukturës së projektit________________________26 Çfarë?______________________________________________26 Pse?________________________________________________26 Si?_________________________________________________26 këshilla dhe marifete!________________________________26 Shembull:___________________________________________26 Plani i strukturës së projektit (PSP)_______________________26 2.12 Paketa e punës_____________________________________27 Çfarë?______________________________________________27 Pse?________________________________________________27 Si?_________________________________________________27 Këshilla & marifete!__________________________________27 Shembull:___________________________________________27 Paketa e punës__________________________________________27 PP 14: krijimi i niformacioneve për kapitullin e parë____27 Përmbajtje__________________________________________27 Jo-përmbajtje_______________________________________27 Rezultate___________________________________________27 2.13 Plani i kontrollit me faza_____________________________28 Çfarë?______________________________________________28 Pse?________________________________________________28 Si?_________________________________________________28 këshilla dhe marifete!________________________________28 Shembull:___________________________________________28 kontrolli me faza________________________________________28 2.14 Planet për shpenzimet dhe burimet___________________29 Çfarë?______________________________________________29 Pse?________________________________________________29 Si?_________________________________________________29 këshilla dhe marifete!________________________________29 Shembull:___________________________________________29 plani i shpenzimeve dhe i burimeve________________________29 2.15 Dokumentimi i projektit_____________________________30 Çfarë?______________________________________________30 Pse?________________________________________________30 Si?_________________________________________________30 këshilla dhe marifete!_______________________________30 shembull:___________________________________________30 Projekti - dokumentimi___________________________________30 3.1 Vështrim i përgjithshëm______________________________31
 • 11. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 11 nga 45 Çfarë? _____________________________________________31 Paraqitja e gjendjes të përgjithshme të projektit (arritjet, afatet, shpenzimet, burimet) dhe analiza e devijimeve dhe masave të marra_____________________________________31 Pse?_______________________________________________31 Si?_________________________________________________31 Këshilla dhe marifete!________________________________31 Shembull:___________________________________________31 Raport mbi ecurinë e projektit____________________________31 3.2 Arritjet______________________________________________32 Këshilla & marifete!__________________________________32 shembull:___________________________________________32 ecuria në arritje sipas paketës së punës___________________32 Çfarë? _____________________________________________32 Interpretimi i zhvillimeve thelbësore në përmbatjen e projektit nëpërmjet planit të strukturës së projektit dhe paketës së punës ____________________________________32 Pse?________________________________________________32 Si?_________________________________________________32 3.3 Afatet kohore________________________________________33 Çfarë?______________________________________________33 Kontrolli i afateve të rëndësishëm të një projekti nëpërmjet kontrollit me faza_________________________33 Pse?________________________________________________33 Si?_________________________________________________33 Këshilla dhe marifete!________________________________33 Shembull:___________________________________________33 Kontrolli i afateve kohore________________________________33 3.4 Shpenzimet dhe burimet______________________________34 Çfarë? _____________________________________________34 Kontrolli i planifikimit të shpenzimeve të orientuar sipas fazave ____________________________________________________34 Pse?________________________________________________34 Si?_________________________________________________34 Këshilla & marifete!__________________________________34 Shembull:___________________________________________34 Përpunimi i vlerësimit të burimeve________________________34 3.5 Marrëdhëniet e brendshme dhe analiza e pikave të përbashkëta të projektit ________________________________35 Çfarë?______________________________________________35
 • 12. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 12 nga 45 Përpunimi i marrëdhënieve të brendshme të anëtarëve të grupit të punës me marrdhëniet e projektit me pikat e përbashkëta ________________________________________35 Pse?________________________________________________35 Si?_________________________________________________35 Këshilla dhe marifete!________________________________35 Beispiel:____________________________________________35 Kontroll social___________________________________________35 4. Marketingu i projektit_________________________________36 Çfarë? _____________________________________________36 Përparimi i projektit dhe rezultatet e pritshme u duhen bërë të ditura ambjentit._____________________________36 Pse?________________________________________________36 Si?_________________________________________________36 Këshilla & marifete!__________________________________36 Shembull:___________________________________________36 Fushat e marketingut____________________________________36 5.1 vlerësimi i qëllimeve të projektit______________________37 Çfarë?______________________________________________37 Pse?________________________________________________37 Si?_________________________________________________37 Këshilla & marifete!__________________________________37 Shembull _______________________________________37 Reflektim mbi qëllimet e projektit_____________________37 5.2 Vlerësimi i bashkëpunimit në grup_____________________38 Çfarë? _____________________________________________38 Pse?________________________________________________38 Si?_________________________________________________38 Këshilla & marifete!__________________________________38 Shembull:___________________________________________38 Reflektim – grupi i projektit______________________________38 5.3 Mbyllja e projektit___________________________________39 Çfarë?______________________________________________39 Pse?________________________________________________39 Si?_________________________________________________39 Këshilla & marifete!__________________________________39 Shembull:___________________________________________39 Ndarja e grupit të projektit_______________________________39 6. Shtojcë_______________________________________________40 Detyra e projektit:___________________________________43
 • 13. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 13 nga 45 Analiza e ambjentit të projektit:______________________44 Plani i strukturës së projektit:________________________45 Të veçantat e paketës së punës:______________________46 PP 000: XY__________________________________________46 Përmbajtje _________________________________________46 Jo – Përmbajtje_____________________________________46 Rezultate___________________________________________46 PP 001: YZ__________________________________________46 Përmbajtje__________________________________________46 Jo - Përmbajtje______________________________________46 Rezultate___________________________________________46 Plan i përgjithshëm:_________________________________47 Plani i burimeve dhe shpenzimeve:____________________47 Roli në projekt:______________________________________48 Format e komunikimit:_______________________________49 Rregullat e lojës:____________________________________49 Plani i veprimit (TO-DO-List):_________________________50 Raporti mbi ecurinë e projektit_______________________51 Shkurtime: _____________________________________________56
 • 14. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 14 nga 45 Parathënie të nderuar zonja dhe zotërinj! Në kohën e vrullshme që po jetojmë, në të cilën ndodhin transformime të shpejta, është e pamundur të heqësh dorë, nga futja e standarteve edhe në sistemin arsimor. Mendimi bazë i menaxhimit të projektit është një mjet i tillë i standartizuar për projekte që kanë të bëjnë me organizimin dhe ndryshimin e tij. Menaxhimi i projektit u mundëson detyrëdhënësve dhe grupeve të projektit një përpunim sistematik dhe të strukturuar të detyrave komplekse sipas kushteve të përcaktuara; pse jo edhe me përdorimin e një gjuhe të përbashkët. Në të njëjtën kohë menaxhimi i projektit – përtej të menduarit hirarkik – i kushton rëndësi procesit të projektit. Ky proces përmbledh planifikimin, zbatimin, kontrollimin, marketingun dhe vlerësimin. Dokumentimi i rezultateve dhe vlerësimi i përpunimit të projektit përbëjnë potenciale përmirësuese për të ardhmen e projekteve dhe mundësojnë në këtë mënyrë një proces të vazhdueshëm përmirësimi. Prandaj mjete të tilla si menaxhimi i projektit janë gurë themeltarë të menaxhimit të cilësisë në rrugën për mbështetjen e punonjësve nëpërmjet nxitjes së të menduarit dhe vepruarit aktiv në të gjithë rrjetin shkollor. Mag. Walter Grafinger Drejtuese e departamentit për shkollat profesionale Drejtoria arsimore Vjenë
 • 15. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 15 nga 45 1. Hyrje Çfarë është menaxhimi i projektit? Menaxhimi i projektit është një mjet për zbatimin e strukturuar të detyrave me përmbajtje komplekse, të cilat janë të kufizuara në kohë, kanë një qëllim të caktuar dhe shfaqen gjatë punës së përditshme tek gjithsecili. Pse e gjithë kjo? • gjuhë e përbashkët për temën e menaxhimit të projektit në shkollat profesionale • mjet, për të futur në mëyrë efiçente dhe efektive të rejat • mjet për menaxhimin e cilësisë • fokusi drejt dobisë për klientin (Kush i merr të mirat? Pse i duhet klientit rezultati i projektit? Sa e madhe është dobia për partnerët me interes të shkollës?) • standarte dhe transparencë • zbatim shumë i mirë i burimeve të disponueshme (personeli, koha dhe financat) Si mund të shfrytëzohen këto mendime? • për të mësuar menaxhimin e projektit • si libër leximi • nxitje dhe shembuj për mjete personale • shembull për zbatimin e projekteve personale • per të mësuar përvoja – këshilla dhe manovra • libri i projektit, formularë dhe tabela si shembuj, të ofruar në një disketë të bashkangjitur Nga ideja tek zbatimi Në kuadrin e aktiviteteve për kualifikimin e mësuesve është shfaqur gjithmonë dëshira për të dhënë mendime në lidhje me menaxhimin e projektit, në mënyrë që të mund të zbatohen sa më mirë projektet strukturore. Duhet të gjendet gjuha e përbashkët midis të gjithë pjesëmarrësve në sistemin shkollor. Zonja Dr. Maria Egger, një trajnuese e Roland Gareis Consulting, dha shtysën për këto mendime. Ne e falënderojmë atë për këtë dhe për përpunimin kritik. Autorët Formulimet, që i referohen personave, vlejnë si për formën mashkullore ashtu dhe për atë femërore. Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 16. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 16 nga 45 2.1 Analiza e vlerave të projektit Çfarë? Këshilla dhe marifete! Analiza e vlerave të projektit shërben si ndihmë për të vendosur, nëse marrja përsipër ♦ Në rast se detyrëdhënësi kërkon e detyrës si projekt duhet të zbatohet me që një detyrë komplekse të metodat e menaxhimit të projektit apo jo. zbatohet me metodat e menaxhimit të projektit, atëherë Pse? kjo analizë mund të mos bëhet. ♦ Për të kuptuar kompleksitetin e detyrave ♦ Koha: maksimalisht një mbledhje e ♦ ndihmë për të argumentuar përballë grupit (rreth 2 deri 4 orë) detyrëdhënësit ♦ gjithmonë në grup Si? ♦ Në rast se kriteret kanë tendencë të lartë, atëherë detyra duhet të ♦ Vetëm në grup detyra si projekt. ♦ Nëpërmjet analizës së vlerave ose në mënyrë intuitive ♦ Sipas kritereve: • kompleksiteti i problemit • lloji i ri • rreziku • rëndësia strategjike • orientimi drejt rezultatit Shembull: Analiza e vlerave të projektit Kriteri i lartë i mesëm i ulët argumentimi Kompleks i ri me rrezik me rëndësi strategjike i orientuar drejt rezultatit Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 17. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 17 nga 45 2.2 Kufizimi kohor dhe analiza e kontekstit Çfarë? këshilla & marifete Kufizimi kohor i projektit, pra përcaktimi i afatit të fillimit dhe të mbarimit si edhe ngjarja ♦ fillimi i projektit është në e fillimit dhe e mbarimit të projektit përgjithësi një seminar Pse? ♦ Ngjarja përmbyllëse (në përmbajtje dhe nga ana ♦ Qartësimi i faktit, se se kur dhe me çfarë shoqërore) duhet të përjetohet fillon dhe mbaron projekti nga të gjithë punonjësit e projektit ♦ Përcaktimi i qartë i ngjarjes përmbyllëse, në – ngjarje në grup (p.sh. prezantimi mënyrë që projekti të mos ecë shumë i rezultateve, ekspozita etj) ngadalë ♦ Afati i fillimit dhe i mbarimit është gjithmonë një datë konkrete! Si? ♦ Vetëm gjërat e kufizuara janë të ♦ në mënyrë analitike planifikueshme ♦ në grup ♦ gjatë seminarit hapës të projektit  shiko librin e projektit: f. 32 Shembull kufizimi kohor i projektit dhe – analiza e konteksteve afati i fillimit afati i mbarimit Faza pas projektit: Faza para projektit: projekte vijues, ndryshime arsyet dhe shkaqet, që strukturore për shkak të çojnë në projekt, p.sh. projektit, p.sh.: shpenzime që vendime të marra, historia pasojnë më vonë, të mira që e projektit, dokumentime pasojnë ngjarja e fillimit ngjarja mbyllëse Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 18. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 18 nga 45 2.3 Kufizimi konkret dhe analiza e kontekstit këshilla dhe marifete Çfarë? Përcaktimi qëllimeve dhe i jo-qëllimeve të ♦ qëllimet dhe jo-qëllimet duhet të projektit, i detyrave kryesore që duhet të formulohen në mënyrë të përmbushen dhe vizualizimi i: Çfarë është matshme dhe të vlerësueshme „brenda“- çfarë është „jashtë“? (kombinimi folje/ndajfolje është i mirë: p.sh.: përgatitja e Pse? prezantimeve, hartimi i shtojcave) ♦ Qëllimet dhe jo-qëllimet përcaktohen qartë – ulet kompleksiteti dhe përjashtimi i ♦ Kriteret për përcaktimin e qëllimit: ndërgjegjshëm i qëllimeve „të cilat Kush i shijon të mirat? ndodhen afër dhe që janë të padëshiruara“ Pse nevojiten rezultatet? ♦ shërben si bazë për negocime/marrëveshje ♦ Sa më qartë të përcaktohen me detyrëdhënësin qëllimet dhe jo-qëllimet, aq më i kufizuar është projekti – negocimi ♦ bëhen të dukshme lidhjet me me DDhP më i lehtë projekte/strategji/masa të tjera Si? ♦ në mënyrë analitike shiko librin e projektit f.32 ♦ në grup ♦ gjatë seminarit hapës të projktit Shembull: Kufizimi konkret i projektit dhe –analiza e konteksit projekt tjetër A strategji tjetër B ♦ tregtimi i librit ♦ përmirësimi i figurës ♦. . . ... Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 19. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 19 nga 45 2.4 Kufizimi shoqëror dhe analiza e kontekstit Çfarë? Këshilla dhe marifete! Detyrëdhënësi/drejtuesi i projektit dhe anëtarët e grupit të projektit përcaktohen ♦ Analiza e pikave të përbashkëta përfundimisht, bëhen të qarta pikat e (vlerësimi) nuk duhet të publikohet përbashkëta të tyre si dhe vlerësohen ♦ Pas vlerësimit të pikave të Pse? përbashkëta duhet të merren masa konkrete, në mënyrë që të ♦ Rolet në projekt përcaktohen qartë mënjanohen pengesat gjatë (detyrëdhënësi i projektit, drejtuesi i zbatimit të projektit, ose për të projektit, grupi i projektit, role të tjera) gjetur pika të tjera të përbashkëta ♦ bëhen të dukshme dhe vlerësohen pikat e të përshtatshme përbashkëta me organizatat, në mënyrë që ♦ Sa më e rëndësishme të jetë pika të mundësohet marrja e masave e përbashkët, aq më tepër afrohet ajo me projektin ♦ vlerësimi me simbole, p.sh.: ,  Si? ♦ në mënyrë analitike ♦ në grup shiko librin e projektit, f. 33 ♦ gjatë seminarit hapës të projektit shiko librin e projektit, f.10 Shembull: kufizimi shoqëror i projektit dhe – analiza e konteksteve  MASH DA DDhP: DP: MP 1:  MP 2: N.N. AGP: Emri i pikës së . përbashkët . N.N. Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 20. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 20 nga 45 2.5 Detyra e projektit Çfarë? Këshilla dhe marifete! Instrument formal, që krijon përgjegjësi dhe shërben për përshkrimin e shkurtër të ♦ Çdo detyrë projekti nënshkruhet projektit nga detyrëdhënësi dhe drejtuesi i projektit Pse? ♦ shërben gjithmonë si bazë ♦ Ngarkim formal me detyrë nga informuese, në rast se ka variante detyrëdhënësi i brendshëm të ndryshme për të rënë dakort ♦ për qëllimet bihet përfundimisht dakort me ♦ bazë është përkufizimi i projektit detyrëdhënësin dhe analiza e kontekstit ♦ vendimet e marra në lidhje me projektin duhet të respektohen Si? ♦ me shkrim (nëse e mundur me formular të gatshëm) ♦ përpunimi nga drejtuesi i projektit ♦ miratim i detyrës së përpunuar të projektit  shiko librin e projektit: f 32 së bashku me grupin Shembull: detyra e projektit – përmbajtjet minimale Emri i projektit detyrëdhënësi i Drejtuesi i Fazat e projektit/Detyrat Burimet/shpenzimet projektit: projektit: kryesore: • • • • ngjarja hapëse: afati i fillimit: lidhja me strategjitë, projektet dhe aktivitetet e tjera: afati i mbarimit: • ngjarja mbyllëse: Faza para projektit: Faza pas projektit: Anëtarët e grupit të projektit: Punonjësit e • • • projektit: • • • • qëllime: jo - qëllime Firma: Detyrëdhënësi i Data: • • projektit: Drejtuesi i projektit: Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 21. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 21 nga 45 2.6 Detyrëdhënësi i projektit Çfarë? këshilla dhe marifete përcaktimi i detyrës së projektit dhe mbështetja e grupit të projektit ♦ nënshkrimi i detyrës së projektit Pse? ♦ sigurimi i kontaktimit me drejtuesin e projektit p.sh.:Jour-Fix, 1 herë në ♦ mundësimi i kushteve për zbatimin e muaj, një orë fikse etj. projektit Si? ♦ bihet dakort me drejtuesit e projektit për strategjitë dhe qëllimit të projektit ♦ bashkëvepron në fillim të projektit ♦ ve në dispozicion informacione dhe burime të domosdoshme ♦ jep kompetenca ♦ merr vendime të rëndësishme që lidhen me projektin (me drejtuesin e projektit) ♦ mbështe në rast krizash shiko librin e projektit, f. 37 ♦ mbështet marketingun e projektit shiko librin e projektit, f. 27 Shembull: pritshmëria e DP nga DDhP  zbatim i detyrueshëm i projektit  informacion i rregullt  përmbushje e detyrave të projektit DDP DP PP P  kompetencë për vendimmarrje Go/No-Go  mbulimi  arritshmëria  përgatitja e burimeve Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 22. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 22 nga 45 2.7 Drejtuesi i projektit Çfarë? këshilla dhe marifete përgjegjësi për realizimin me sukses të projektit ♦ rënia dakort me detyrëdhënësin e projektit për detyrën konkrete të Pse? projektit ♦ sigurimi i realizimit të qëllimeve të projektit ♦ respektimi i rregullave të lojës ♦ përfaqësimi në ambjentet relevante ♦ gjetja e kohës për menaxhimin e projektit, si nga përmbajtja ashtu Si? dhe nga afati kohor ♦ drejton grupin ♦ transmetim i vazhueshëm i ♦ formulon detyrën e projektit informacionit personave ♦ krijon kushtet organizative pjesëmarrës ♦ kryen mbledhjet e grupit të projektit ♦ delegimi i detyrave (Empowerment) ♦ harton dhe adapton në vazhdimësi planet e projektit dhe organizimit të projektit me grupin e projektit ♦ kryen kontrollin e projektit  shiko librin e projektit f. 37 ♦ realizon projektin së bashku me grupin  shiko librin e projektit, f.27 ♦ drejton në kuadrin e „trekëndëshit magjik“(shiko f. 14) Shembull: pritshmëri të ndryshme nga DP Shiko faqen 10 shiko faqen 10 DDP DP PP Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 23. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 23 nga 45 2.8 Grupi i projektit Çfarë? këshilla dhe marifete! realizimi i projektit (drejtues projekti + anëtarët e grupit të projektit) ♦ respektimi i rregullave të lojës Pse? ♦ respektimi i afateve ♦ përmbushja e paketës së punës ♦ Empowerment ♦ realizimi i qëlliemve të projektit ♦ madhësia e bërthamës së grupit: 3 – 6 Persona, në mënyrë që të ♦ përfaqësimi i projektit brenda dhe jashtë punohet në mënyrë efikase Si? ♦ njofton rregullisht drejtuesit e projekit mbi ecurinë e punës ♦ merr pjesë në mbledhjet e projektit ♦ tregon gatishmëri për zgjidhjen e konflikteve shiko lirin e projektit: f 37 shiko mendime mbi projektin: f 27 Shembull: Pritshmëri e DP nga PP • respektimi i afateve – pjesëmarrje në mbledhje • përgjegjësi personale -menaxhim • gatishmëri për zgjidhje konflikti dhe kreativitet DDP DP PP • aftësi, qartësi, arritshmëri • njohje e shpejtë e vështirësive + pasoja • transmetim i mëtejshëm i informacionit Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 24. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 24 nga 45 2.9 Format e komunikimit dhe rregullat e lojës Çfarë? këshilla dhe marifete! rregullat për bashkëpunimin në grup ♦ përcaktim i qartë i rregullave të Pse? lojës në fillim të projektit dhe bërja ♦ krijimi i qartësisë e ditur e tyre anëtarëve të projektit ♦ shmangia e konflikteve ♦ të jetuarit me rregullat e lojës ♦ motivimi për bashkëpunim Si? ♦ biseda personale – mbledhje për projektin – seminar për projektin ♦ formulimi i vlerave të veçanta qëndrore të projektit ♦ përcaktimi dhe respektimi i rregullave të lojës ♦ komunikim dhe informacion i hapur dhe direkt  shiko librin e projektit: f 38 ♦ përcaktimi i strukturës së komunikimit (kush takohet, kur dhe me çfarë qëllimi?) Shembull: format e komunikimit dhe rregullat e lojës emërtimi i mbledhjes përmbajtj pjesëmarrës shpeshtësia/zgjatja a rregullat e lojës - shembuj - pjesëmarrje korrektë në mbledhjet e projektit - orari të bëht i dítur jo më vonë se tre ditë më parë - detyrat e marra të zbatohen në përputhje me afatin - jo celularë, jo telefonata - komunikim i hapur – jo sekrete - jo persona përfaqësues në mbledhjet e bërthamës së grupit të projektit Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 25. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 25 nga 45 2.10 „Trekëndëshi magjik“ Çfarë? këshilla dhe marifete! Paraqitje e tre fushave: të arritjeve, afatet dhe shpenzimet/burimet ♦ Në rast se kërkohen më shumë arritje, atëherë duhet të Pse? ndryshohen afatet ose të rriten ♦ zbatimi i suksesshëm varet nga marrja burimet. ? parasysh në mënyrë optimale e tre ♦ Në rast se një afat duhet të fushave, të cilat pjesërisht janë në respektohet edhe pse ka vonesa, kundërshtim me njëra-tjetrën atëherë duhet të ulet rendimenti ♦ ndryshimet në zhvilliminin e projektit çojnë ose të rriten burimet. në shtyrjen e këndeve të trekëndëshit ♦ Në rast se zvogëlohen burimet, ♦ i shërben transparencës ndaj duhet të ulet rendimenti ose të detyrëdhënësit të projektit dhe grupit të zgjaten afatet. projektit ♦ diskutim me detyrëdhënësin e projektit Si? ♦ në kuadrin e fillimit të projektit duhet të përcaktohen saktësisht të tre fushat ♦ në rast ndryshimesh të përdoret përshtatja ♦ marrja e lejës tek detyrëdhënësi i projektit Shembull: „Trekëndëshi magjik“ Arritje Shpenzime Afate Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 26. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 26 nga 45 2.11 Plani i strukturës së projektit Çfarë? këshilla dhe marifete! Paraqitje e përbashkët e arritjeve të projektit (sistem hierarkik) ♦ përdorimi i teknikave vizualizuese Pse? ♦ plane strukturore standarte për projekte ♦ marrëveshje për detyrat ♦ 5 – 7 faza për çdo projekt ♦ strukturim i projektit ♦ të përdoren të njëjtat terma për të Si? njëjtat faza/funksione ♦ ndarje në faza plani, të kontrollueshme ♦ përpunim ciklik ♦ përcaktim „Top-Down“ i fazave ♦ mendim në cikle për zgjidhjen e problemeve (planifikim, zbatim, përkujdesje e mëpasshme) ♦ përdorim i PEDH  shiko librin e projektit: f 34 Shembull: Plani i strukturës së projektit (PSP) shkrimi i librit të gatimit menaxhimi i Informacion Koncept propozim i varianti pj. papërpunuar përfundimtar fillimi I pj mbledhje shkrimi i H1 informacioni diskutimi I përcaktimi i variantit konceptit direktivave përfundimtar M5 kontrolli i pj strukturimi i informacionit hartimi i shkrimi i formës H2 hartimi i propozimit konceptit H4 Pj- H3 Marketing dokumentim kontroll i marrrja e püërfundi mbyllja e pj informacion feedbackut mtar eve rënia H6 për dakort propozimin për koncepti prezanti n m Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 27. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 27 nga 45 2.12 Paketa e punës Çfarë? Këshilla & marifete! Ndarje sistematike e arritjeve (detyrave) (paketë e qartë për arritjet) të grupit ose ♦ Të numërohet gjithnjë paketa e specialistëve punës Pse? ♦ Të përcaktohen gjithnjë përgjegjësit ♦ Punonjësit e përkohshëm duhet të kenë një vështrim të përgjithshëm, por jo dije ♦ Maksimalisht 8 paketa pune për në detaje çdo fazë të planit të projektit ♦ duhet të përcaktohen edhe përgjegjësitë e pjesshme ♦ duhet të përcaktohen edhe afatet kohore ndërmjtëse Si? ♦ me gojë ose me shkrim ♦ paraqitje shkurtër e qëllimt, jo-qëllimit, dhe e rezultateve të paketës së punës  shiko librin e projektit: f 35 ♦ shpërndahet nga drejtuesi i projektit  shiko mendime mbi projektin: f 21 Shembull: Paketa e punës PP 14: krijimi i niformacioneve për kapitullin e parë Përmbajtje • mbledhja e informacionit (brenda, jashtë) • informacioni të vendoset në sallën 102 • përcaktimi i kapitullit të parë (shiko AP 10) Jo-përmbajtje • veçimi i informacioneve • shpallja e informacioneve Rezultate • informacioni për kapitullin e parë ndodhet në sallën 102 Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 28. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 28 nga 45 2.13 Plani i kontrollit me faza Çfarë? këshilla dhe marifete! Instrument i planifikimit të afateve ♦ të planifikonhen gjithmonë kohë të kontroll me faza = ngjarje e rëndësishme në vështira projekt (zgjatja = 0) ♦ distanca kohore të mos Pse? planifikohet shumë e madhe ♦ orientim drejt të kërkuarit të vazhdueshëm (ndarje e barabartë) të fiksohet gjithmonë plani bazë ♦ kontroll dhe ndihmë për të marrë vendim ♦ interpretimi i shtyrjeve të afateve Si? ♦ të plotësohen afatet kohore ♦ planifikim për të gjithë projektin dhe pjesët aktuale gjatë çdo mbledhjeje e projektit kontrolluese ♦ të nisemi nga plani i strukturës së projektit ♦ në rast se rrezikohet afati ♦ për planifikimin e parë të bihet dakort me përfundimtar është e nevojshme detyrëdhënësin e projektit dhe të hartohet rënia dakort me detyrëdhënësin e «plani bazë» ♦ ndryshimet në tregohen nëpërmjet „afateve aktuale“ në planin aktual  shiko librin e projektit: f 36  shiko kontrollin e projektit: f 22 Shembull: kontrolli me faza Kodi Kontrolli me faza Plan-bazë plani-aktual afati aktual H1 fillimi i projektit 17. 02. 1999 H2 informacioni i strukturuar 03. 03. 1999 H3 hartimi i konceptit 03. 03. 1999 H4 shkruarja e propozimit 05. 05. 1999 H5 shkruarja e variantit përfundimtar 23. 06. 1999 H6 dërgimi i variantit përfundimtar 22. 09. 1999 H7 bërja e prezantimit dhjetor 1999 H8 përfundimi i projektit 31. 12. 1999 Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 29. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 29 nga 45 2.14 Planet për shpenzimet dhe burimet Çfarë? këshilla dhe marifete! Paraqitja e projektit nga perspektiva e shpenzimeve dhe e burimeve ♦ rënia dakort me detyrëdhënësin e projektit Pse? ♦ planifikimi i shpenzimeve ♦ Baza për të marrë vendim ♦ në rast se shpenzimet nuk janë ♦ kontrolli i ekonomizimit ndarë në mënyrë të drejtë të hetohet në mënyrë kritike plani i Si? strukturës së projektit në secilën ♦ planifikimi, përmbledhja dhe dokumentimi i fazë llojeve të shpenzimeve dhe i burimeve ♦ më mirë në përgjithësi se në ♦ hartimi i skeleteve të sasive/çmimeve për detaje – jo saktësi sa për t´u burimet e nevojshme dukur ♦ hetimi i shpenzimeve për të gjithë projektin  shiko librin e projektit: f 36  shiko mendime mbi projektin: f 23 Shembull: plani i shpenzimeve dhe i burimeve Kodi Faza Lloji i shpenzimeve Çmimi shpenzime dhe i burimeve H2 strukturimi i libra, disketa, cd-room ATS ....,-- ... informacionit H 4 dhe propozimi, takim jashtë Vjenës, ATS ...,-- këshillimi ... H5 varianti këshillues i jashtëm përfundimtar ATS ...,-- takimi H 1 bis rë gjitha fazat e 20 ditë për person à ATS ... ,-- ... H6 projektit H6 dërgimi i shpenzimet e 50 faqe x 400 copë. ... variantit shumëfishimit dhe të +dërgim përfundimtar dërgimit ∑ ... Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 30. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 30 nga 45 2.15 Dokumentimi i projektit Çfarë? këshilla dhe Dokumentimi i menaxhimit të projektit (libri i marifete! projektit, raportimet mbi ecurinë në projekt dhe raporti mbi mbylljen e projektit) si dhe ♦ Libër projekti standart (PEDH) rezultatet e projektit ♦ Libri i projektit hartohet nga drejtuesi i projektit dhe nënshkruhet nga detyrëdhënësi i Pse? projektit ♦ Dokumentohen të gjitha vendimet ♦ Çdo ndryshim i librit të projektit ♦ transparencë kërkon një numër të ri versioni + arkivim – „Projekti duhet të ♦ kontrolli i ecurisë së projektit jetojë!“ ♦ baza për negocime (libri i projektit) ♦ Pjesë të tij shërbejnë për botim Si? dhe për tregtim në kuadrin e mbylljes së projektit. ♦ Me ndihmën e kompjuterit ♦ Dokumentat origjinale vendosen tek dokumentacioni i rezultateve  shiko librin e projektit: f 30  shiko raportin mbi ecurinë e projektit: f 40 shembull: Projekti - dokumentimi 1. Dokumentacioni i fillimit të projektit = libri i projektit ♦ Detyra e projektit ♦ Analiza e ambjentit të projektit ♦ Plani mbi strukturën e projektit ♦ Të veçantat e paketës së punës ♦ Kontrolli me faza ♦ Plani për burimet dhe shpenzimet ♦ Rolet në projekt ♦ Format e komunikimit dhe rregullat e lojës 2. Zbatimi ♦ Kontrolli i projektit ♦ Marketingu i projektit 3. Mbyllja e projektit 4. Dokumentitmi i rezultateve të projektit Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 31. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 31 nga 45 3.1 Vështrim i përgjithshëm Çfarë? Këshilla dhe marifete! Paraqitja e gjendjes të përgjithshme të projektit (arritjet, afatet, shpenzimet, burimet) dhe ♦ Të mbahet parasysh qëllimi i analiza e devijimeve dhe masave të marra përgjithshëm i organizimit Pse? ♦ Rregullisht në hapësira kohore periodike (proces ciklik) ♦ Paraqitja, nëse projekti ecën sipas planit ♦ Në projeket e mëdha pritet një raport mbi ecurinë e projektit – ♦ Informacion i detyrëdhënësit mbi Dokumentacioni: hardfacts (shifra, ecurinë të dhëna, fakte) dhe softfacts ♦ Instrument për mësimin organizativ (përvoja, vëzhgime etj.) ♦ Shkalla e detajimit të planifikimit Si? dhe e kontrollit duhet t´i ♦ Përcaktimi i gjendjes përgjigjen njëra-tjetrës. ♦ Hartimi i raportit mbi ecurinë e projektit ♦ Analiza: krahasim si është – si duhet të  shiko instrumentet për jetë  rënia dakort për masat që do kontrollin e projektit: f 39 të merren  shiko raportin mbi ecurinë e projektit: f 40 Shembull: Raport mbi ecurinë e projektit 1. Gjendja e përgjithshme: Projekti ecë sipas planit 2. Ecuria në arritje: Të gjtha paketat e punës janë përmbushur – janë aritur rezultate. Paketa e punës 21 nuk u arrit sepse detyrëdhënësi i projektit nuk e kërkon më. 3. Afatet kohore: Të gjitha afatet kohore u plotësuan sipas planit – PP 14 ka një shtyrje afati prej 7 ditësh (14. 06. 1999) - anëtari përgjegjës A i grupit është treguar i gatshëm të rimarrë kohë e humbur në kuadrin e paketës së tij të punës. 4. Burimet / shpenzimet e projektit: Shenzimet e projektit u kaluan me 3 % – DP e sqaroi këtë me DDhP dhe u miratua një buxhet më i lartë. 5. Raportet e projektit me ambjentin Merren rregullisht masa në lidhje me analizën e pikave të përbashkëta të projektit. 6. Organizimi i projektit / kultura Rregullat e lojës respektohen nga secili anëtar i grupit të punës dhe nga DDhP. Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 32. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 32 nga 45 3.2 Arritjet Çfarë? Këshilla & marifete! Interpretimi i zhvillimeve thelbësore në përmbatjen e projektit nëpërmjet planit të ♦ Raportim me shkrim dore mbi strukturës së projektit dhe paketës së punës njoftimet mbi ecurinë e projektit në planin e strukturës së projektit ♦ Në paketat e punës duhet Pse? diskutuar mbi pika kritike, ♦ Vizualizimi i ecurisë në arritje përndryshe përcaktimi i gjendjes është i mjaftueshëm ♦ Përcaktimi nëse fazat e projektit e kanë realizuar përbajtjen e tyre në mënyrë të ♦ Realizimi gjithnjë në grup suksesshme ♦ Simbole për statusin në PSP ♦ Analiza e devijimeve: arritjet si janë – ~ në punë duhet të jenë (si sasi dhe cilësi) – Masat!  e përfunduar Si? ♦ Diskutimi i fazave planit të strukturës së projektit, brenda parashikimit, i ndryshuar ose i plotësuart  shiko mendime mbi projektn: f ♦ Diskutimi i paketës së punës, përcaktimi i 15 dhe f 16 gjendjes, identifikimi i problemeve dhe  shiko raportin mbi ecurinë e marja e masave projektit: f 40 shembull: ecuria në arritje sipas paketës së punës Masat / pasojat PP-# Emërtimi i PP Gjendja e PP 14 Hartimi i informacionit për Informacioni i disponueshëm Anëtari A i grupit siguron kapitullin e parë vetëm pjesërisht informacionin e nevojshëm ... ... ... ... Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 33. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 33 nga 45 3.3 Afatet kohore Çfarë? Këshilla dhe marifete! Kontrolli i afateve të rëndësishëm të një projekti nëpërmjet kontrollit me faza ♦ Përpunoni gjithmonë në mënyrë ciklike Pse? ♦ Interpretim në rast të shtyrjeve kohore kritike (në rast se vihet në ♦ Transparencë mbi afatet e zhvillimit të rrezik afati përfundimtar) – rënia projektit dakort ose edhe marrëveshje e re ♦ Sigurimi i respektimit të afateve me detyrëdhënësin e projektit ♦ Diskutim, nëse janë të nevojshme Si? ndryshime në burime dhe në ♦ Me listën e kontrollit me faza mbështetur arritjen e rezultateve në planin bazë,ndryshimi i palnit aktual dhe i afateve aktuale ♦ Hetimi afateve paraprakë të përfundimit sipas paketës së punës dhe për të gjithë projektin ♦ Kryerja e analizave në rast devijimesh dhe  shiko mendime mbi projektin: f planifikimi i masave korrigjuese 14 dhe f 17  shiko raport mbi ecurinë e projektit: f 40 Shembull: Kontrolli i afateve kohore Kodi Kontrolli me faza Plani bazë Plani aktual Afati aktual H1 Fillimi iprojektitt 17. 02. 1999 17. 02. 1999 17. 02. 1999 H2 Strukturimi i informacionit 03. 03. 1999 03. 03. 1999 03. 03. 1999 H3 Hartimi i konceptit 03. 03. 1999 03. 03. 1999 03. 03. 1999 H4 Shkruarja e projektplanit 05. 05. 1999 20. 05. 1999 20. 05. 1999 H5 Shkruarja e përmbledhjes përfundimtare  23. 06. 1999 30. 06. 1999 15. 07. 1999 H6 Dërgimi i variantit përfundimtar 22. 09. 1999 22. 09. 1999 H7 Kryerja e prezantimit dhjetor1999 dhjetor 1999 H8 Përfundimi i projektit 31. 12. 1999 31. 12. 1999 Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 34. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 34 nga 45 3.4 Shpenzimet dhe burimet Çfarë? Këshilla & marifete! Kontrolli i planifikimit të shpenzimeve të orientuar sipas fazave ♦ Në rast të ndryshimit të shpenzimeve duhet pataur parasysh ndikimi i tij në buxhetin e Pse? përgjithshë të projektit ♦ Respektimi i hapësirës së shpenzimeve në ♦ Shtyrja e afateve kohore dhe e lidhje me rezultatet dhe afatet kohore arritjeve mund të kenë pasoja në shpenzimet e projekit Si? ♦ Paraqitja e planit të shpenzimeve me kostot aktuale ♦ Analizë e devijimeve ♦ Planifikimi i burimeve shtesë (personeli, koha, materiale etj.)  shiko mendime mbi projektin: f 14  shiko raportin mbi ecurinë e projektit: f 41 Shembull: Përpunimi i vlerësimit të burimeve Kodi Faza Shpenzime / Çmimi /njësi Çmimi që devijim Shpenzi burime duhet të me jetë aktuale H2 Strukturimi i libra, disketa, CD-ROM ATS ....,-- ... ... ... informacionit H 4 dhe Projektplani, Takime jashtë Vjenës, ATS ...,-- këshillim ... ... ... H5 varianti këshillues të jashtëm përfundimtar ATS ...,-- takim H 1deri Të gjitha fazat 20 ditë për person à ATS ... ,-- ... ... ... H6 e projektit Einleitung i Projektstart për H6 Dërgimi Shpenzimet Controlling 400 copë 50 faqe x Marketing ... Abschluss ... Anhang ... variantit shumëfishim dhe dërgim +postë përfundimtar ∑ ... ... ...
 • 35. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 35 nga 45 3.5 Marrëdhëniet e brendshme dhe analiza e pikave të përbashkëta të projektit Çfarë? Këshilla dhe marifete! Përpunimi i marrëdhënieve të brendshme të anëtarëve të grupit të punës me marrdhëniet ♦ Me ndihmën e barometrit të klimës e projektit me pikat e përbashkëta mund të merret informacion mbi emocionet ♦ Marrëdhëniet e brendshme kanë Pse? ndikim mbi rendimentin e punës së ♦ Vlerësimi i lidhjeve të projektit me anëtarëve të projektit dhe prandaj ambjentin (pritshmëria, ankthe, konflikte) duhen patur parasysh dhe marrja e masave. Reflektim dhe ♦ Marrdhëniet me ambjentin mund feedback për punën në grup të ndryshojnë gjithashtu në rrjedhën e projektit – masat duhen Si? planifikuar në kohë ♦ Për marrëdhënie kritike duhet të përpunohen strategji dhe të merren masa ♦ Përshtatja e strukturave komunikuese, dhe nëse e mundur edhe e përbërjes së grupit  shiko mendime mbi projektin: f 8  shiko raportin mbi ecurinë e projektit: f 41 Beispiel: Kontroll social Masa për përmirësimin e Kush? (deri) kur? Rezultate dhe gjendja marrdhënieve të brendshme dhe të jashtme Informacion i përjavshëm për DDhP DP E premte DDhP është informuar dhe po merr masa marketingu Gjatë ditës së derës së hapur do të GP Dita e derës mësuesit/prindërit/nxënësit janë të bëhet prezantimi i projektit së hapur informuar dhe e mbështesin projektin ... Shembull: Drita e rrufesë Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 36. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 36 nga 45 4. Marketingu i projektit Çfarë? Këshilla & marifete! Përparimi i projektit dhe rezultatet e pritshme u duhen bërë të ditura ambjentit. ♦ Përgjithësisht projektet janëtë lidhur me strategji dhe aktivitete të tjera të një organizate – Pse? informacioni në kohën e duhur mbi ambjentet relevante ndihmon ♦ Informimi i ambjentit (projekti duhet të pranimin e tyre jetë i njohur) ♦ Shpërndarje e informacioneve të ♦ Krijimi i një klime të ngrohtë për projektin rregullt me shkrim dhe me gojë, (mënjanimi i thashethemeve) p.sh. broshura informative mbi ♦ Theksohen përparësitë e projektit projektin Si? ♦ Informacion me gojë ose me shkrim për ambjentet relevante dhe pikat e përbashkëta nëpërmjet grupit të projektit  shiko mendime mbi projetin: f 10 Shembull: Fushat e marketingut Biseda informuese me detyrëdhënësin e Ngjarje shkollore (prezantime, ekspozita, projektit dhe me partnerët biseda) Prezantimi në konferenca Komision i bashkësisë së shkollës Shpërndarje e materialit me shkrim Bashkësi punëtore partnerëve Botime Konferenca për drejtorë Raporte vjetore ... Takime/biseda Njoftime shtypi Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketing Mbyllja Shtojcë projektit u
 • 37. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 37 nga 45 5.1 vlerësimi i qëllimeve të projektit Çfarë? Këshilla & marifete! Përqasja e qëllimeve të vendosura me rezultatet e arritura në të vërtetë ♦ Duhet të bëhet nga të gjithë bashkëpunëtorët e projektit Pse? ♦ Qysh në fillim duhet hedhur dritë ♦ Shërben për të mësuar për projektet e së mbi vlerësimin (transparencë) ardhmes ♦ Suksesi i projektit duhet të ♦ Si ndihmë për për të argumentuar para „ndërtohet“ bashkarisht detyrëdhënësit të projektit dhe vendeve të tjera të jashtme ♦ Edhe nga projektet, që nuk kanë sjellë sukses, mund të mësohet Si? ♦ Secili duhet të reflektjë për punën e tij në projekt ♦ Në vijim të gjitha rezultatet e dala nga reflektimi duhet te diskutohen në grup ♦ Me ndihmën e: • pyetësorëve  shiko pyetësorin: f 43 • intervistave • fotografive Shembull Reflektim mbi qëllimet e projektit    „Magisches Dreieck“ Rezultati i  erfüllt projektit     Plotësimi i trekëndëshit magjik“ Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 38. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 38 nga 45 5.2 Vlerësimi i bashkëpunimit në grup Çfarë? Këshilla & marifete! Reflektim mbi arritjet e grupit të projektit ♦ Qysh në fillim duhet hedhur dritë Pse? mbi vlerësimin (transparencë) ♦ I shërben reflektimit mbi sjelljen vetjake në ♦ Jo më shumë se një seminar ditor grupin e projektit ♦ Dhënia dhe marrja e Feedback-ut ♦ Për konstatimin e aftësive të nevojshme në grup ♦ Nxjerrje e përfundimeve për punë në grup në të ardhmen Si? ♦ Secili duhet të pyesë të tjerët për rezultatet e punës së tij ♦ Sipas kritereve: • Sjellja e ideve • Mbajtja e përgjejgjësisë • Reagimi në rast konfliktesh • Aftësi në menaxhimin e krizave  shiko pyetësorin: f 42 Shembull: Reflektim – grupi i projektit  Orientimi në detyrë      Orientimi në grup Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 39. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 39 nga 45 5.3 Mbyllja e projektit Çfarë? Këshilla & marifete! Mbyllja sistematike e një projekti ♦ Përfundimi i punës në grup Pse? ♦ Nëse e mundur të organizohet një ♦ Rezultati duhet të pranohet nga festë detyrëdhënësi ♦ Përfundimi i projektit duhet të ♦ Mbyllje formale e detyrave dhe e komunikohet - Marketingu marrdhënieve shoqërore Si? ♦ Shkëputja e marrëdhënieve të grupit ♦ Transferimi i njohurive në organizatën bazë dhe në projekte të tjerë ♦ Hartimi i raportit përmbyllës të projektit ♦ Në grup  shiko mendime mbi projektin: f 10  shiko pyetësorin: f 44 Shembull: Ndarja e grupit të projektit d re jt o ria Grupi i projektit a d m in is t ra t a që duhet shpërndarë k o o r d in a t o r i g ru p it s h k e n c o r k o o rd in a t o r i g r u p it s h k e n c o r k o o r d in a t o r i g r u p it s h k e n c o r m esuesi A m esuesi Y m esuesi R m esuesi S m esuesi B m esuesi X Hyrje Fillimi i Kontrolli Marketingu Mbyllja Shtojcë projektit
 • 40. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 40 nga 45 6. Shtojcë 6.1 Libri i projektit (dokumentacioni i fillimit të projektit) 6.2 instrumetet për kontrollin e projektit 6.3 instrumentet për përfundimin e projektit
 • 41. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 41 nga 45 Libri i të dhënave mbi projektin „EMRI I PROJEKTIT“ (Vendosni LOGON!) Data, Vendi Versioni 1.0
 • 42. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 42 nga 45 Përmbajtja ♦ Detyra e projektit ♦ Analiza e ambjentit të projektit ♦ Plani i strukturës së projektit ♦ Të veçantat e paketës së punës ♦ Plani kohor ♦ Plani I burimeve dhe shpenzimeve ♦ Rolet në projekt ♦ Format e komunikimit dhe rregullat e lojës
 • 43. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 43 nga 45 Detyra e projektit: Emri i projektit: Detyrëdhënësi i projektit: Drejtimi i projektit: Ngjarja hapëse: Afati i fillimit: Ngjarja mbyllëse : Afati i përfundimit: Faza e paraprojektit: Faza e pasprojektit: • • • • • • • • Qëllimet: Jo-qëllimet: • • • • • • Fazat e projektit/Detyrat kryesore: Shpenzimet/Burimet: • • • • • • • • Konteksti i strategjive, projekteve dhe aktiviteteve të tjera • • • Anëtarët e ekipit të projektit: Bashkëpunëtorët e projektit: • • • • • • Data: Detyrëdhënësi i projektit: Drejtuesi i projektit: Firma Firma
 • 44. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 44 nga 45 Analiza e ambjentit të projektit: Vlerësim i shkurtër Vlerësim i shkurtër Projekt Vlerësim i shkurtër Masat Kush? (Deri) kur?
 • 45. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 45 nga 45 Plani i strukturës së projektit: Shënim: Kjo është një paraqitje simbolike e një plani të strukturës së projektit. Në librin me të dhënat mbi projektin ky plan mund të realizohet me ndihmën e softwareve të mëposhtëm: Power Point, MS-Word (me kuti), MS- Project, Corel Draw u.a.
 • 46. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 46 nga 45 Të veçantat e paketës së punës: PP 000: XY Përmbajtje • • Jo – Përmbajtje • • Rezultate • • PP 001: YZ Përmbajtje • • Jo - Përmbajtje • • Rezultate • • Shënim: Numri I paketave të punës është në varësi të projektit përkatës.
 • 47. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 47 nga 45 Plan i përgjithshëm: Plan Kodi Plan i përgjithshëm Plan bazë Afati- është aktual Plani i burimeve dhe shpenzimeve: Kodi Faza Lloji i Lloji i Çmimi/ Shpenzimet shpenzimeve sasisë dhe burimeve njësi Total
 • 48. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 48 nga 45 Roli në projekt: Detyrëdhënësi I projektit: Emri/Funksioni/Telefon/E-mail Drejtuesi I projektit: Emri/Funksioni/Telefon/E-mail Anëtarët e ekipit të Emri/Funksioni/Telefon/E-mail projektit: Emri/Funksioni/Telefon/E-mail Emri/Funksioni/Telefon/E-mail Emri/Funksioni/Telefon/E-mail Bashkëpunëtorët e Emri/Funksioni/Telefon/E-mail projektit: Emri/Funksioni/Telefon/E-mail Emri/Funksioni/Telefon/E-mail Emri/Funksioni/Telefon/E-mail Emri/Funksioni/Telefon/E-mail
 • 49. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 49 nga 45 Format e komunikimit: Emërtimi i takimit Përmbajtja Pjesëmarrësit Sa shpesh kryhet/zgjatja Rregullat e lojës: • • • • • •
 • 50. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 50 nga 45 6.2 Instrumentët për kontrollin e projektit Më poshtë janë paraqitur si shembull një plan veprimi dhe një listë veprimtarish, që në kuadrin e kontrollit të projektit mund të lehtësojnë konstatimin e përparimit të projektit, si edhe një model për një raport të përparimit të projektit. Plani i veprimit (TO-DO-List): Punësimi Përgjegjësia Afati Shënime Lista e veprimtarive: Detyrat Rezultati Data përfunduar
 • 51. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 51 nga 45 Raporti mbi ecurinë e projektit 1. Gjendja e përgjithshme: Statusi i përgjithshëm përmban informacionet më të rëndësishme mbi zbatimin e projektit. Ai duhet t´i mundësojë detyrëdhënësit të projektit marrjen e informacioneve të shkurtra mbi gjendjen e projektit. Për fushat e mëposhtme duhet të shkruhen maksimalisht 1 – 2 paragrafe: gjendja e projektit, afatet, burimet dhe shpenzimet, hapi tjetër më i rëndësishëm, marrëveshjet e tjera për afatet, shqetësime (probleme) të mundshme në projekt. 2. Arritjet: • Plani strukturor i projektit:shënime me shkrim dore në planin strukturor të projektit • Arritjet për çdo paketë pune: Përshkrimi i rezultateve dhe gjendja e paketave ekzistuese të punës dhe të përgatitura qysh prej raportit të fundit. Në fushat ku mund të lindin probleme duhen formuluar dhe paraqitur masa. PP-# PP-Emërtimi PP-Status Masat/ Pasojat 14 Gjetja e informacioneve për Informacione pjesërisht Anëtari i skuadriës A gjen kapitullin 1 ekzistuese informacione që mungojnë ... ... ... ... 3. Afatet: • Lista e hapave kryesorë: Kjo është për tu aktualizuar; në rast vonesash kritike duhen paraqitur masa. Kodi Hapat kryesorë Plani bazë Plani aktual Afati aktual H1 Fillimi i projektit 17. 02. 1999 17. 02. 1999 17. 02. 1999 H2 Strukturimi i informacioneve 03. 03. 1999 03. 03. 1999 03. 03. 1999 H3 Krijimi i konceptit 03. 03. 1999 03. 03. 1999 03. 03. 1999 H4 Shkrimi i projektpropozimit të parë 05. 05. 1999 20. 05. 1999 20. 05. 1999 H5 Shkrimi i projektit përfundimtar 23. 06. 1999 30. 06. 1999 15. 07. 1999 H6 Dërgimi i projektit përfundimtar 22. 09. 1999 22. 09. 1999 H7 Kryerja e prezantimit Dhjetor 1999 Dhjetor 1999 H8 Fundi i projektit 31. 12. 1999 31. 12. 1999
 • 52. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 52 nga 45 4. Shpenzimet dhe burimet e projektit: Përdorimi i burimeve të veçanta dhe devejimi i tyre nga plani duhet të paraqitet i orientuar në faza. Kodi Faza Lloji i burime dhe Çmimi Shpenzimet e Devijim Shpenzime shpenzimeve planifikuara t reale H2 Strukturimi i Libra, disketa, CD- ATS ....,-- ... ... ... informacioneve ROMs H 4 dhe Versioni i parë, Takimi jashtë Vjenës, ATS ...,-- Këshillimi ... ... ... H5 Versioni këshilltarë të jashtëm përfundimtar ATS ...,-- Takimi ... ... ... ... ... ... ... ... ∑ ... ... ... 5. Lidhjet projekt - ambjent: • Përpunimi i analizës së ambjentit të projektit MASH ... DP: Nuk dihet MP 1:  MP 2: Emri i pikës  përbashkët DA • Përshkrimi i strategjive dhe masave të përpunimeve të tyre Masa për përmirësimin e lidhjeve të Kush? (Deri) Kur? Rezultatet jashtme dhe brendshme Informacione javore detyrëdhënësit të Drejtuesi i E premte Detyrëdhënësi është i informuar dhe projektit projektit merr masat e marketingut Ditën e dyerve të hapura paraqitet projekti Skuadra e Dita e dyerve të Mësuesit, prinderit, nxënësit janë të projektit hapura informuar dhe mbështesin projektin 6. Organizimi/mënyra e punës në projekt: • Strategjitë dhe masat për ndryshimet e organizimit të projektit si edhe për problemet/shqetësimet në kuadrin e bashkëpunimit të grupit të projektit Ndryshimi i mënyrës së punës në Strategjitë dhe masat Data U krye? projekt Vonesa të përhershme të një anëtari Diskutimi i temave në mbledhjet e 19. 09. 1999 kontrollit ...
 • 53. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 53 nga 45 6.3 Instrumentat për mbylljen e projektit Pyetësor për vlerësimin e punës së grupit Më poshtë është paraqitur si shembull një pyetësor për të kuptuar funksionet në ekip dhe sjelljen e ekipit në fushat e vendimarrjes, orientimit drejt qëllimeve, ndarjes së roleve dhe komunikimit Ky pyetësor duhet plotësuar nga të gjithë pjesëmarrësit e grupit në mënyrë individuale dhe vlen si bazë e një reflektimi të përbashkët për të tashmen dhe të shkuarën. Rendimenti i ekipit në projekt Rëndësia Realizimi në personale në projekt projekt       Anëtarët e grupit e ndjenin si detyrë të arrinin rezultate sa më të larta. Mbizotëronte mendimi për t´u matur me qëllimet e vëna më parë. Në grup u futën në mënyrë të hapur ide dhe këndvështrime të raja, mendimet e ndryshme gjetën mirëkuptimin e duhur. Rolet në projekt ishin përcaktuar dhe u respektuan qartë. Detyrëdhënësi I projektit është i interesuar në mënyrë të dukshme për projektin dhe informohet në mënyrë të rregullt. U morën vendime, për to merret edhe përgjegjësia. Vendimet u morën në bazë të mirëkuptimit dhe rënies dakort brenda grupit. Pas një verifikimi të kujdesshëm u arrit në një mendim të përbashkët dhe pa rezerva. Në projekt ka përfundime të qarta. Në rast situatash konfliktuale në projekt gjendet gjithmonë dikush, I cili ndërmjetëson më së miri si dhe hap rrugë të reja. Dallimet diskutohen në mënyrë aktive, kundërshtimet nuk lihen pas dore. Puna në grup në projekt tregoi një ecuri produktive në drejtim të efektivitetit dhe rendimentit. Problemet personale mund të diskutohen dhe të merren parasysh. Disponohen të gjitha njohuritë e domosdoshme për punën e suksesshme të ekipit të projektit. Ështe dikush, I cili I çon gjërat përpara dhe kujdeset për energjinë e nevojshme në grup.
 • 54. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 54 nga 45 Pyetësor mbi vlerësimin e qëllimeve të projektit Eshtë dhënë si shembull një pyetësori mbi vlerësimin e arritjeve të qëllimeve të projektit. Duhen dhënë qëllimet e veçanta të projektit (sipas detyrës së projektit). Ky pyetësor duhet plotësuar nga çdo anëtar në mënyrë individuale dhe shërben si bazë për një reflektim të përbashkët. Përmbushja e qëllimeve të projektit Ndihma Arritja e personale për qëllimeve në arritjen e përgjithësi qëllimeve       Qëllimi I projektit 1 Qëllimi I projektit 2 Qëllimi I projektit 3 Qëllimi I projektit 4 Qëllimi I projektit 5 ... OSE: Qëllimet Rëndësia Shkalla e përmbushjes       Qëllimi I projektit 1 Qëllimi I projektit 2 ...
 • 55. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 55 nga 45 Pyetësor për vlerësimin e menaxhimit të projektit Kryerja e menaxhimit të projektit Po Jo Projekti u vlerësuar si i denjë Ekziston një libër të dhënash për projektin dhe është përpunuar rregullisht Ka pasur një takim kick-off-i / Seminar fillim U nënshkrua një projektdetyrë Projekti u kufizua në kohë Projekti u kufizua në përmbajtje (konkretisht) Projekti u kufizua nga ana shoqërore U përcaktuan dhe u ruajtën rolet në projekt U paraqit në mënyrë grafike struktura e projektit (plani strukturor i projektit) dhe u përpunua vazhdimisht U specifikuan paketat e punës (me përgjegjësi të qarta) U paraqitën në listë ose grafikisht ambjentet e jashtme dhe të brendshme U ngrit një liste afatash me hapat kryesorë Në rast vonesash në afata u morën masa U krye një analizë burimesh dhe shpenzimesh për projektin U mat rregullisht përparimi I punës së projektit U krye një krahasim “si është dhe si duhet të jetë” (afate, shpenzime…) Në rast nevoje u kryen ndryshime gjatë zbatimit të projektit Ekzistojnë protokolle për mbledhjet e grupit të projektit Detyrëdhënësi është informuar rregullisht Ambjentet e rëndësishme si edhe partnerët e interesuar janë informuar vazhdimisht U hartua një raport përfundimtar për projektin Ka një dokumentim të rezultateve
 • 56. Menaxhimi i projektit – Mendime bazë Versioni 1.0 Faqe 56 nga 45 Shkurtime: DA - Drejtoria arsimore DDhP - Detyrëdhënësi i projektit DP - Drejtues projekti GP - Grupi i punës H - Hap kryesor MP - Menaxhimi i projektit Pj - Projekt PP - Paketë pune PSP - Plani strukturor i projektit

×