Menaxhmenti

13,121 views

Published on

2 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • kolege ma mira po ju tregojshe ti se sa ass me respekt DONI
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • mund te me ndihmoni me nje punim seminarik nga lenda menagjim dhe organizim...ma dergoni pergjegjen ne ket add me nje sms ose dhe linkun apo edhe punimin ta dergoni...hack-dj@hotmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
13,121
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
223
Actions
Shares
0
Downloads
255
Comments
2
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Menaxhmenti

 1. 1. Menaxhmenti (Dija Interdisiplinare e Menaxhimit) <ul><li>1. NDËRMARRËSI </li></ul><ul><li>2. NDËRMARRËSIA </li></ul><ul><li>3. E DREJTA TREGTARE </li></ul><ul><li>4. INFRASTRUKTURA </li></ul><ul><li>5. MARKETINGU NË NDËRMARRËSI </li></ul><ul><li>6. FINANCIMI I EKONOMISË SË VOGËL </li></ul><ul><li>7. KONTABILITETI I NDËRMARRËSISË DHE KONTROLLINGU </li></ul><ul><li>8. QARKULLIMI I PAGESAVE </li></ul><ul><li>9. TATIMI DHE DHËNIET E TJERA TË NDËRMARRËSIT </li></ul><ul><li>10. SHPENZIMET DHE MENAXHIMI I SHPENZIMEVE </li></ul><ul><li>11. PROJEKTIMI I NDËRMARRËSISË </li></ul>
 2. 2. NDËRMARRËSIA
 3. 3. Temat: <ul><li>2.1. Kuptimi dhe rëndësia e ndërmarrësisë, </li></ul><ul><li>2.2. Pikënisjet themelorë të ndërmarrësisë, </li></ul><ul><li>2.3. Ndërmarrësia dhe menaxhmenti, </li></ul><ul><li>2.4. Format e ndërmarrësisë, </li></ul><ul><li>2.5. Praktika e ndërmarrësisë, </li></ul><ul><li>2.6. Specifikat e ndërmarrjeve të vogla. </li></ul>
 4. 4. 2.1. Kuptimi dhe rëndësia e ndërmarrësisë <ul><li>Mundë të thuhet se të menduarit tonë mbi ndërmarrësinë bazohet në teorinë e Adam Smithit, çmimet dhe tatimet, roli i kapitalit, i punës, i diturisë dhe i rentës tokësore, kuptimi i tregtisë së jashtme, inflacioni dhe papunësia, monopolet dhe dështimet tjera në treg. Të gjitha këto ai i ka shkoqitur në mënyrën më të qartë. Gjatë kësaj periudhe në shekullin e 18-të, theksi është vënë në shpenzimet e punës dhe të prodhimit, në çmimin e prodhimit dhe në oferten e tyre. </li></ul><ul><li>Edhe pse kuptimi i ndërmarrësisë është mjaftë i gjerë, do të përpiqemi ta përkufizojmë si vijon: </li></ul><ul><li>Ndërmarrësia është një proces dinamik i ndryshimit të vazhdueshëm të strukturës ekonomike dhe të efektivitetit të saj, në të cilën individët marrin përsipër rrezikun për rezultatet e afarizmit. </li></ul>
 5. 5. 2.2. Pikënisjet themelore të ndërmarrësisë <ul><li>Është e padyshimtë dhe e pamohueshme rëndësia e ndërmarrjeve të vogla në sistemin ekonomik të çdo vendi. Mirëpo, se cilat janë pikënisjet themelore të ndërmarrjeve të vogla dhe çka i dallon ato nga ndërmarrjet e mesme dhe të mëdha: </li></ul><ul><li>- ndërmarrjet e vogla pasurojnë l lojllojshmërinë e ofertës dhe kërkesës, </li></ul><ul><li>- ndërmarrjet e vogla kryesishtë plotësojnë kërkesën për të mira dhe shërbime që ndërmarrjet e mëdha vështirë i përmbushin, ose kjo për to paraqet ngarkesë të madhe duke pasur parasyshë veprimtarinë e tyre themelore, </li></ul><ul><li>- një numër i madh i ndërmarrësve e bazon veprimtarinë e vetë në teknologji të ulët dhe të vjetruar, por gjithashtu një numër gjithnjë e më i madh i tyre mbështetet në teknologji të lartë, </li></ul>
 6. 6. <ul><li>ndërmarrjet e vogla mundësojnë më lehtë aplikimin e zgjedhjeve të reja teknologjike, </li></ul><ul><li>- struktura e ndërmarrjeve të vogla është shumë më e thjeshtë, </li></ul><ul><li>- për një afarizëm të sukseshëm të ndërmarrjeve sot janë të rëndësishëm kreativiteti dhe novatorizmi dhe pikërisht këto janë karakteristika të ndërmarrjeve të vogla që i ndihmojnë për një afarizëm më të mirë, </li></ul><ul><li>- për themelimin e një ndërmarrjeje të vogël nuk duhen shumë para , kështu që është më i vogël edhe rreziku sa i përket themelimit dhe i veprimtarisë së saj të mëtejme. </li></ul>
 7. 7. 2.3. Ndërmarrësia dhe Menaxhmenti <ul><li>Me nxitjen e ndërmarrësisë, me themelimin e subjekteve të vogla dhe të mesme ekonomike, si dhe me aplikimin e diturive bashkëkohore menaxheriale, krijohen parakushtet për zhvillimin e ekonomisë. Në të vërtetë, menaxhmentin si disiplinë shkencore dhe praktike afariste duhet ta shfrytëzojnë në të menduarit, punën dhe sjelljen e vetë të gjithë ata që marrin pjesë në zhvillimin ekonomik. Detyrë kryesore e menaxherit është që të sigurojë sasi të mjaftueshme të prodhimeve dhe shërbimeve, dhe këtë ta bëjë në mënyrë sa më efikase. </li></ul><ul><li>Dallimi ndërmjet kuptimit të ndërmarrësisë dhe kuptimit të menaxhmentit shpeshherë ka qenë objekt debati. Thuhet se ndërmarrësia është e lidhur ekskluzivisht me pronësinë, dhe këtë vetëm në subjektet e vogla dhe të mesme ekonomike. Këto pohime janë të pasakta. Ndërmarrësia nuk mund të ndahet nga menaxhmenti, e as që është e lidhur vetëm me një subjekt të vogël ekonomik. </li></ul>
 8. 8. 2.4. Format e Ndërmarrësisë <ul><li>Ndërmarrësia për nga aspekti i formës së pronësisë, mundë të jetë inividuale dhe kolektive(koperative), e duke pasur prasysh shkallën e pavarsisë(autonomisë) së saj, kemi ndërmarrësinë eksterne dhe interne. </li></ul><ul><li>Ndërmarrësia individuale: presupozon se funksionet e pronësisë, të ndërmarrësisë dhe të menaxhimit përqëndrohen në një person. Më së shpeshti bëhet fjalë për fazën fillestare të zbatimit të idesë, kur ndërmarrësi vetë i kryen të gjitha punët e nevojshme për funksionimin e organizatës punuese. </li></ul><ul><li>Ndërmarrësia kolektive: paraqitet në çastin kur pronari- ndërmarrësi ua beson disa funksione, më së shpeshti funksionet udhëheqëse, profesionistëve, përkatësishtë menaxherëve. Mirëpo ndërmarrësia kolektive është poashtu e pranishme kur veprimi realizohet dhe si integrim i aktiviteteve të më shumë personave. </li></ul><ul><li>Ndërmarrësia eksterne(e jashtme): nënkupton faktin se ndërmarrësi është pjesë e tregut të caktuar, nga i cili thith resurset, dhe pas një procesi të caktuar të punës sërish i plason në treg në formë të prodhimeve ose shërbimeve. </li></ul><ul><li>Ndërmarrësia interne(brendshme): është e lidhur me krijimin e subjekteve të reja ekonomike ose të sistemeve të ndryshme afariste me një pavarsi më të vogël ose më të madhe. Mund të nënkuptojë edhe proceset e punës brendapërbrenda subjektit ekzistues ekonomik. </li></ul>
 9. 9. 2.5. Praktika e ndërmarrësisë <ul><li>Me rastin e përkufizimit të dallimit ndërmjet kompanisë së orientuar për ndërmarrësi dhe të asaj që nuk është e orientuar për këtë aktivitet, mund të tërheqim një paralele ndërmjet pronarit dhe ndërmarrësit. </li></ul><ul><li>Kompania e orientuar për ndërmarrësi është novatore dhe vazhdimishtë kërkon mënyra ë reja për ushtrimin e procesit afarist me qëllim të përparimit të tij, pa marrë parasysh se a bëhet fjalë për ndërmarrësin ekzistues, ndërmarrësin e ri ose franshizën. Njëkohësisht, këto tri mundësi janë format e fillimit të një aktiviteti afarist. </li></ul>
 10. 10. Subjekti ekonomik i ri i formuar <ul><li>Kjo është forma më e shpeshtë e fillimit të punës vetjake, andaj edhe rreziqet këtu janë më të mëdha. Për të realizuar ndërmarrjen tonë është e nevojshme që ta analizojmë dhe evaluojmë hollësisht idenë tonë, dhe punën e re ta fillojmë pasi të jemi siguruar se punën tonë e pranon tregu. </li></ul><ul><li>Sipas P.Druckerit duhet të shqyrtojmë me sukses me sa vijon: Orientimi në treg, Prognoza financiare, Krijimi i ekipeve udhëheqëse, Roli i ndërmarrësit(themeluesit). </li></ul>
 11. 11. Blerja e ndërmarrjes(firmës) ekzistuese <ul><li>Subjekti ekzistues ekonomik zakonisht është me më pak rreziqe, nëse është fjala për një ndërmarrje ekzistuese të suksesshme që është dëshmuar e aftë të tërheqë blerës ose e cila ka krijuar konsumatorë të rregullt, shanset për vazhdim të sukseshëm të veprimtarisë janë shumë të mëdha, krahas të dhënave për sukseset e mëhershme ekzistojnë edhe të dhëna për dështimet e caktuara, në mënyrë që gabimet të mos përsëriten. </li></ul><ul><li>Sipas Strauss-it blerja e firmës ekzistuese ka disa përparësi: </li></ul><ul><li>- nuk fillon nga zeroja, ngase puna tanimë ekziston, </li></ul><ul><li>- nuk është e nevojshme të krijohet goodwill-reputacioni i firmës, </li></ul><ul><li>- është më e shpejtë sesa të themelohet një veprimtari e re, </li></ul><ul><li>- zvogëlohet rreziku, gjë që është benefiti kryesor i blerjes së firmës ekzistuese. </li></ul>
 12. 12. Franshiza <ul><li>Fjala franshizë vjen nga gjuha frenge “franchir”, që do të thotë “të lirohet”. Franshiza tipike është thjeshtë një kontratë ndërmjet shitësit dhe blerësit-kontratë që blerësit (franshizantit) i lejon ta shes prodhimin ose shërbimin e shitësit (franshizorit). </li></ul><ul><li>Franshiza ka anët e veta të mira dhe të këqija. Sipas Strauss-it anët e mira të saj janë: </li></ul><ul><li>- blihet një sistem i verifikuar, e kjo teoretikishtë zvoglon rrezikun e mossuksesit, </li></ul><ul><li>- franshizori me anën e ekspertizës jep ndihmë në sfera të ndryshme të veprimtarisë, </li></ul><ul><li>- mund të asistojë në aktivitetet promovuese dhe të ketë dobi nga fushatat e mundshme nacionale dhe internacionale. </li></ul><ul><li>Të metat e franshizës sipas Strauss-it janë: </li></ul><ul><li>- blerja e franshizës mund të kushtojë shumë, ngase përfshin emrin, logotipin, goodwill, ekspertizën dhe trajnimin e franshizorit, </li></ul><ul><li>- është e kufizuar pavarësia në zhvillimin e veprimtarisë, </li></ul><ul><li>- ndërmarrësi gjendet në pozitë të pabarabartë me franshizorin, ngase çdo punë që e kontrakton e forcon franshizorin dhe reputacionin e tij. </li></ul>
 13. 13. 2.6. Specifikat e ndërmarrjeve të vogla <ul><li>Derisa më herët kemi theksuar se ndërmarrësia mund të paraqitet edhe në subjektet e mëdha afariste ekzistuese, ndërmarrjet e vogla janë të pranishme ekskluzivisht në subjektet e vogla afariste dhe në pajtim me këtë ekzistojnë disa specifika. </li></ul>
 14. 14. Nocioni i ndërmarrjeve të vogla <ul><li>Rëndësia e ndërmarrjeve të vogla është e njohur në të gjitha vendet e botës. Padyshim se veprimtaria e këtyre tregjeve bazohet në veprimtarinë e ndërmarrjeve të vogla të cilat, në numrin e gjithmarshëm të ndërmarrjeve, marrin pjesë me mbi 95% dhe punësojnë një numër të madh njerëzish. </li></ul><ul><li>Kriteret sipas të cilave ndërmarrjet e vogla dhe të mesme mundë të klasifikohen dhe veçohen nga kompanitë e mëdha janë si vijon: Kriteret sasiore, kriteret e themelimit, kriteret cilësore. </li></ul>
 15. 15. Përparësitë dhe të metat e ndërmarrjeve të vogla <ul><li>Inicimi i punës vetjake i sjellë ndërmarrësit shumë përparësi, por njëkohësishtë edhe mangësi. </li></ul><ul><li>Përparësit dhe të meta janë si vijon: </li></ul><ul><li>Pëparësitë </li></ul><ul><li>Njëra prej përparësive ëshëtë Pvarësia e iniciuesit të punës, i cili e ka mundësinë e zgjedhjes së pavarur. Përparësi tjera janë Mundësitë financiare, Siguria e Punës, Punësimin e familjarëve etj. </li></ul><ul><li>Të metat </li></ul><ul><li>Njëra prej të metave të inicimit të punës vetjake është Fluktuimi i Shitjes, e metë tjetër është Konkurrenca e cila është vështërsia e dytë më të cilën përballet ndërmarrësi, Përgjegjësia e shtuar, Humbjet Financiare, Mardhëniet e punës. </li></ul>
 16. 16. Rreziku afarist në ndërmarrjet e vogla <ul><li>Një asociacion mjaftë i shpeshtë për nocionin e ndërmarrësisë është pikërishtë rreziku, ngase epilogu i kësaj veprimtarie, në krahasim me format tjera të afarizmit, është tejet i pasigurtë. Suksesi i një ideje varet dhe është i kushtëzuar nga menaxhimi i mirëfilltë i rrezikut. </li></ul><ul><li>Rreziku mundë të shkaktojë pasiguri, humbje ose dështim, përkatësishtë paqartësi në lidhje me ngjarjet e ardhshme që mundë të ndikojnë në realizimin e qëllimit. </li></ul>
 17. 17. Me planifikim deri te suksesi <ul><li>Mungesa e planifikimit në parim do të thotë dështim, edhe pse shumë ndërmarrës konsiderojnë se për sukses mjafton ta kesh idenë dhe të punosh me kujdes. </li></ul><ul><li>Që të mund të sigurohen parakushtet për suksein e idesë së ndërmarrësit, është e nevojshme të hartohet plani i punës, dokument ky i cili hollësisht e përpunon idenë e ndërmarrësit dhe jepë vlersimin e saktë lidhur me zhvillimin e ardhshëm afarist dhe financiar për një periudhë të caktuar. </li></ul><ul><li>Plani i punës duhet të hartohet jo vetëm kur e përpunojmë një ide të re, por edhe për një afarizëm të rregullt. Planifikimi fillon me analizën e forcave dhe të dobësive të brendshme si dhe të rrethanave dhe kërcënimeve të mjedisit, ndërkaq pason definimi i qëllimeve, i politikës, metodave dhe i procedurave të punës, si dhe hartimi i bilancit. </li></ul>
 18. 18. Burimi <ul><li>www.Menaxherat.com </li></ul>

×