Your SlideShare is downloading. ×
0
Funksionet kryesore të       biznesit
Financat si funksion i biznesit Financat (kuptimi) Paraja  sigurimi i financimit nga burimet e  brendshme  sigurim...
Të hyrat  Shpenzimet  FitimiNë praktikë dallojmë dy lloje të shpenzimeve, dhe këto janë:  shpenzimet fikse  shpenz...
Shembull Supozojmë se tatimi në fitim është 2% , ndërkaq brutofitimi është 3.000€atëherë ... 3.000€ (bruto fitimi) x 2% ...
Burimet e financimit  Burim të brendshme të financimit  Burime të jashtme të financimit 2.000€ (huaja e marrë) 5.5% ...
Kontabiliteti si funksion i biznesit  Çfarë është kontabiliteti?  Kujt i shërben kontabiliteti?  Transaksioni----------...
Pasqyrat financiare të kontabilitetit1.  bilanci i gjendjes2.  pasqyra e të ardhurave3.  pasqyra e rrjedhës së parasë4....
Bilanci i gjendjesAKTIVA                    PASIVANr      Përshkrimi    Shuma   Nr     ...
Pasqyra e të ardhuraveTë hyrat nga shitja e produkteve ushqimore .................................. 12.000€Të hyrat nga sh...
Pasqyra e rrjedhës së parasëParatë e pranuara nga klientët ..................................................................
Pasqyra e ndryshimit në kapitalin e pronaritKapitali i pronarit 1 dhjetor 2009                      ...
Marketingu si funksion i biznesit Sipas ekspertit të mirënjohur amerikan të marketingut strategjik, Dr. Philip Kotler, ...
Konceptet kyçe të marketingut segmentimi i tregut a) segmentimi mbi bazën gjeografike b) segmentimi mbi bazën demografi...
Resurset humane si funksion ibiznesit Analiza e punës: hapjes së vendeve të reja të punës riorganizimit në organizatë ...
Resurset humane si funksion ibiznesit Rekrutimi Seleksionimi Vlerësimi i performancës
PYETJE DHE KOMENTE!
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Funksionet Kryesore te Biznesit

1,943

Published on

Funksionet Kryesore te Biznesit

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,943
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
65
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Funksionet Kryesore te Biznesit"

 1. 1. Funksionet kryesore të biznesit
 2. 2. Financat si funksion i biznesit Financat (kuptimi) Paraja sigurimi i financimit nga burimet e brendshme sigurimi i financimit nga burimet e jashtme
 3. 3. Të hyrat Shpenzimet FitimiNë praktikë dallojmë dy lloje të shpenzimeve, dhe këto janë: shpenzimet fikse shpenzimet variabile (të ndryshueshme)Për nga aspekti i shfrytëzimit, shpenzimet shfrytëzohen në dymënyra kryesore, të cilat janë: shpenzimet operative shpenzimet kapitale
 4. 4. Shembull Supozojmë se tatimi në fitim është 2% , ndërkaq brutofitimi është 3.000€atëherë ... 3.000€ (bruto fitimi) x 2% (tatimi në fitim) = 60€ 60€ (vlera e tatimit në fitim për një vit) 3.000€ - 60€ = 2.940€ 2.940€ - fitimi neto
 5. 5. Burimet e financimit Burim të brendshme të financimit Burime të jashtme të financimit 2.000€ (huaja e marrë) 5.5% (interesi i pagueshëm) kohëzgjatja = 1.5 vjet atëherë … 2.000 x 5.5% x 1 = 110€ - interesi i pagueshëm për një vit 2.000€ x 5.5% x 0.5 = 55€ - interesi i pagueshëm për ½ vititBorxhi total (përfshirë interesin dhe kthimin e kredisë) do të ishte2.000€ + 165€ = 2.165€
 6. 6. Kontabiliteti si funksion i biznesit Çfarë është kontabiliteti? Kujt i shërben kontabiliteti? Transaksioni----------------------------------------------------------- Bënë regjistrimin e aktiviteteve: operuese, financuese dhe investuese
 7. 7. Pasqyrat financiare të kontabilitetit1. bilanci i gjendjes2. pasqyra e të ardhurave3. pasqyra e rrjedhës së parasë4. pasqyra e ndryshimit në kapitalin pronarit
 8. 8. Bilanci i gjendjesAKTIVA PASIVANr Përshkrimi Shuma Nr Përshkrimi Shuma1 Mjetet kryesore 10000 1 Kredia bankare 50002 Paratë 5000 2 Llogaritë e pagueshme 60003 Malli 8000 3 Obligimet e tjera 30004 Toka 25000 4 Pagat 50005 Ndërtesat 50000 5 Kapitali 1060006 Llogaritë e arkëtueshme 40007 Licenca e punës 10008 E drejta autoriale 20009 Xhirollogaria 20000 Σ 125000 Σ 125000
 9. 9. Pasqyra e të ardhuraveTë hyrat nga shitja e produkteve ushqimore .................................. 12.000€Të hyrat nga shitja e produkteve të tekstilit ...................................... 8.000€Të hyrat nga shitja e shërbimeve të autolarjes .................................. 2.000€Kostoja dhe shpenzimet e produkteve ushqimore .......................... 10.000€Kostoja dhe shpenzimet e produkteve të tekstilit ............................. 5.000€Kostoja dhe shpenzimet e shërbimit të autolarjes ............................. 1.500€Profiti bruto ...................................................................................... 5.500€Pasqyra e të ardhurave mbështet aktivitetin operues të firmës. Në pasqyrën e të ardhuraveregjistrohen të gjitha të hyrat nga shitja dhe zbriten të gjitha shpenzimet për një periudhë tëcaktuar kohore, p.sh. për një muaj.
 10. 10. Pasqyra e rrjedhës së parasëParatë e pranuara nga klientët ................................................................ 3.000€Paratë e paguara për shpenzimet produkteve ......................................... 2.500€Neto vlera e parave të arkëtuara nga aktiviteti operues ......................... 500€Blerja e pajisjeve .................................................................................... 12.000€Neto vlera e parave e shfrytëzuara për aktivitetin investues................. 12.000€Financimet nga pronarët ......................................................................... 25.000€Tërheqjet nga pronarët ............................................................................ 5.000€Neto vlera e parave nga aktiviteti financues ......................................... 20.000€Neto rritja e vlerës sa parave ................................................................... 8.500€Bilanci i parave të gatshme, 1 Dhjetor 2009 ............................................. 0€Bilanci i parave të gatshme, 31 Dhjetor 2009 ............................................ 8.500€Pasqyra e rrjedhës së parasë raporton rrjedhën e parasë për aktivitetin;financues, investues dhe operues, dhe përshkruan burimin dhe shfrytëzimin eparave për të hyrat dhe shpenzimet për një periudhë të caktuar kohore[
 11. 11. Pasqyra e ndryshimit në kapitalin e pronaritKapitali i pronarit 1 dhjetor 2009 0€Investimet e pronarit ................................................................ 30.000€Të hyrat .................................................................................. 5.500€______________________________________________________Tërheqjet e pronarit ................................................................ 1.000€Kapitali i pronarit 31 dhjetor 2009 ........................................... 34.500€Pasqyra e ndryshimit në kapitalin e pronarit raporton ndryshimet nëkapitalin e pronarit përgjatë një periudhë të caktuar kohore, p.sh. brendanjë muaji.
 12. 12. Marketingu si funksion i biznesit Sipas ekspertit të mirënjohur amerikan të marketingut strategjik, Dr. Philip Kotler, “Marketingu është një proces nëpërmes të cilit një kompani përcakton se çfarë produktesh dhe shërbimesh janë në interes të konsumatorit, si dhe se çfarë strategjie, mënyra e komunikimit të përdoret për shitjen e këtyre produkteve dhe shërbimeve
 13. 13. Konceptet kyçe të marketingut segmentimi i tregut a) segmentimi mbi bazën gjeografike b) segmentimi mbi bazën demografike reklamimi dhe promocioni marrëdhëniet me publikun shitjet
 14. 14. Resurset humane si funksion ibiznesit Analiza e punës: hapjes së vendeve të reja të punës riorganizimit në organizatë lëvizjen e punëtorëve dhe detyrimisht krijon vende të reja pune punës jashtë orarit, si tregues i nevojës për vende të reja të punës kërkesa për personel të aftë për të punuar me teknologji të re, etj
 15. 15. Resurset humane si funksion ibiznesit Rekrutimi Seleksionimi Vlerësimi i performancës
 16. 16. PYETJE DHE KOMENTE!
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×