Lidershipi dhe aftesite Negociuese

15,847 views
15,159 views

Published on

Lidershipi dhe aftesite Negociuese

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
15,847
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,803
Actions
Shares
0
Downloads
224
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lidershipi dhe aftesite Negociuese

 1. 1. LIDERSHIPIKuptimi i lidershipit Mr.Sc.Drita Krasniqi
 2. 2. Kuptimi i lidershipit Lidreshipi mund te definohet si afesi e individit per e ndikuar te njerzit tjere ashtu qe ata te bashkepunojne dhe te kontribojne per perpjekjet e orientuara ne realizimin e qellimeve te organizates. Ne literature shpesh krahasohet lidershipi me menaxhmentin,por ne esence ekziston dallim esencial midis ketyre dy komponenteve.
 3. 3. Dallimet mes lidershipit dhe menaxhmenit Lidershipi eshte i kufizur me akivitetin e njerezve perkatesisht ne komponenten e lidheshmerise me faktore tjere. Menaxheri paraqet akivitet me te gjere ,nuk perfshin vetem aktivitetin njerezor po edhe procesin e vendosjes,çeshtjet financiare,lenden e pare, tregun ,teknologjine dhe proceset informative.
 4. 4. Lidershipi dhe autorieti Autoriteti e ka kupimin e rolit dhe e ndikimit pushtetit ,forces e cila shtyn apo ngre, perkatesisht presionit ndikues qe i ben njerezit per te percjlle apo per ti shkuar pas. Lidershipi efikas shtohet ateher kur percepimi i udheheqesit mbi autoritetin e vet eshte i ngjashem me percepotimin e te tjereve (inferioreve)mbi autoritetin e udheheqesit .
 5. 5. Autoriteti zyrtar dhe jo zyrtar Autoriteti zyrtar-ka karaker formal dhe mund e definohe si e dreje per vendojse mbi çeshtjet qe I takojne funksionit te caktuar sipozite.Autoriei eshe pozite e jo person e cila I takon rolit organizativdhe ka burim legjiim qe autorizon individin per te vendosur per çeshje qei takojne. Autoriteti jo zyrtar paraqe neesence autoritetin personal ap “karizmatik”.Ky lloj autoriteti nuk ka burim zyrtar por ne esence paraqet udheheqesin e vertet P.sh udheheqesi jo zyrtar i ndonje grupi paraqet udheheqesin e vertet por jo te mbeshtetur ne poziten graden por ne personalitetin (individualen)
 6. 6. Dija si autoritet Burim i rendesishem i autorietit eshte edhe dija,njohurit shkencore te veçanta.Ëshe e natyrshme qe ne rrethana dhe momente te caktuara te shtohet kerkesa per njohuri perkatesish er zgjidhje te caktuara qe mund ti reaizoj vetem personi qe ka njohuri. Autoriteti i arritur ne baze te ketyre njohurive jep mundesi bartesit te caktuar te veproj si udheheqes pa mar parasysh poziten apo funksionin Varesisht nga problemi mjedisi dhe mundesit per tu treguar sillet edhe dija si autoritet-dieteri si udheheqes.
 7. 7. Zhvillimi i personalitetit si faktor ne lidership Teoria e ndarjes se personaliteteve sipas pjekurise,sipas Argiris-it deshmon se ne zhvillimin e personalitetit te disa personave te shendosh ekzistojne disa tendenca Nga femijeria-pjekuria ekziston tendenca per zhvillimin e personalitetit te shendosh.Por ne disa raste nuk u lejohe njerezve te ecin sipas keti zhvillimi p.sh specializimi i ngusht.Me qe njerezit deshirojne e zhvillohen si personaliete e pjekura mund te ken reaksione negative(leshojne organizaten,behen agresiv etj.)
 8. 8. Karakteristikat kryesore dhe stilet e udheheqesit Kuptimi i hershem i lidershipit mbeshtet kryesisht ne identifikimin e usheheqesve me persona qe posedojne cilesi dhe aftesi te veçanta personale. Fajol-karakterisikat cilesore te udheheqesit –personit jane:3. Cilesit fizike(forca,shendeti)4. Cilesit mendore(aftesia per te kuptuar dhe mesuar)5. Aftesite morale (energjia,iniciaiva,gatishmeria per te pranuar pergjegjesine etj).
 9. 9. Qasja dydimensionale e lidershipit Hulumimet e Rensis Liker-I (Universitei i Michigenit) per te percaktu tipet e struktures organizative dhe parimet-meodat e udheheqjes me efiase te cilat mundesojne produktivitet te larte dhe mungese min.nga puna regojne per dy dimensione te udheheqjes:2. Orientimi kah te punesusrit efikas me theks e veçante mardheniet ndernjerezore3. Orenimi kah biznesi me theks e veçant me aspektet teknike te punes)
 10. 10. Vazhdim… Po ashtu rezultate e hulumimit e Univeristetit te Ohajos kane tregu rendesin e qasjes dydimensionale:2. Dimensioni i strukures fillestare ne te cilen udheheqesi vepron kah perparimi i detyrave e punes se grupit.3. Dimensioni i nderlidhjes midis nevojave e punesuarve dhe mardhenieve ndernjerezore
 11. 11. Qasja e situatave Ekzisimi i rregullave dhe menyrave te veçanta per situata te ndryshme ka vene ne pah zbatimin e qasjes “contingensy”.Parimi i udheheqjes nga sitata ne situate eshte i njohur nga Fred Fidler i cili nga hulumtimet e nera nxjerr tre fator themelor ne situatat e udheheqjes:2. Mardhenia udheheqje-anetar3. Srukturae detyres se punes4. Pushteti i pozites –auoriteti formal
 12. 12. ROLI I MOTIVIMIT PER LIDERSHIPKuptimi imotivimit Me motivim kupojme teresne e faktoreve te cilet ndikojne ne njerez,ne sjelljet e tyre te caktuara perkatesisht ne intensitetin dhe menyren e arijes se qellimeve te cakuara Moivimi mund te definohet si funksion I re faktoreve3. Valences(vlerave e cilat individi I çmon me se shumti)4. Pritjes (ajo qe e bene e shpreh rezultat e deshiruara)5. Rezultati –forcat motivuse qe krijohen si rezultat valences dhe pritjes
 13. 13.  Shprehja moivim rrejdhe nga fjala laine move –movere qe d.t.h levizje,duke u nis nga kjo motivimi ne vete perbene tre emertues te berbahket”2. Çka drejon ao orienton sjelljen e tille3. Ne çfar menyre sjellja e tille e mban konstante4. Çka i jep energji sjelljesse njerezve
 14. 14. Motivimi per pune Strategjia e komunikimit Strategjia e qendrimit te menaxhereve ndaj te punesuarve Strategjia e pasrimi te punes Strategjia modifikimit te sjelljve
 15. 15. Matja e motivimit Sipas Dejvid Gestit ekzistojne tri teknika te matjes se motivimit2. Anketimi i punetoreve (kerkimi motivimi mbi ate seçka i motivon per pune)3. Vleresimi i sjelljes se punetorit ne situata te ndryshme te punes )4. Matja e perpekjeve(elementeve e efekteve (performasat e punetoreve)
 16. 16. Cikli i motivimit Cikli i motivimit perfshine ti faza2. Motvimi3. Efekti (rezultati)4. Kenaqesia (mosrezultati)
 17. 17. Ndikimet e teorive instrumentale e motivimitne lidership Valeca Pritja rezultati
 18. 18. Roli dhe rendesia e lidrshipitLidershipi ka shume tipare Ne pergjithsi çdo kuptim dhe studim lidershipit duhet marre parasysh jo vetem liderin ,atesit e tij por edhe karakteristikat e pergjitshme ne pergjegjesit e tij njerezit qe duhet udhehequr si dhe aftesit e ture me dinamiken e mjedisit-Orientimi kah njerezit-Personalteti per lidership
 19. 19. Zhvillimi i personalitetit dha karriera Personalitet rrjedh prej fjales latine”per son”d.t.th te flasesh permes dikujt. Per zhvillimin e personalitetit neper faza rendesi vendimtare ka familja. Faktor me rendisi qe ndkojne po ashtu ne zhvillimin e personalitetit jane edhe ata qe vijn nga mjedisi. Shume teoricient jane marr me zhvillimin e personalitetit perkatesisht pjekurise se njerezve ,nder te cilet edhe Daniel Levinson i cili thekson kater faza
 20. 20. •Zhvillimi i personalitetit dha karriera Hyrja ne boten e te rriturve 22-25v Krijimi i familjes 33-40v Hyrja ne pjekuri 45-50v Kulmiacioni i pjekurise 55-50v
 21. 21.  www.Biznesi.net

×