Your SlideShare is downloading. ×
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe

19,400

Published on

Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe

Hyrje ne MakroEkonomi dhe Konceptet Kyqe

Published in: Education
1 Comment
7 Likes
Statistics
Notes
 • cilen politik duhet me perdor per josh investust per me investu ne vend ton ?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
19,400
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
361
Comments
1
Likes
7
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Makroekonomi a 1 Hyrje dhe konceptet kyçe
 • 2. Shkurtesat/akronimet <ul><li>GDP; Gross domestic product=Bruto produkti I brendshëm </li></ul><ul><li>GNP: Gross national product: Bruto produkti kombëtar </li></ul><ul><li>NDP: Net domestic produkt: Neto Produkti kombëtar </li></ul><ul><li>CPI: Consumer Price Index (indeksi I cmimeve të konsumit ) </li></ul><ul><li>PPI: Production price index (indeksi I cmimeve të prodhimit) </li></ul><ul><li>C: Consumption (konsumi) </li></ul><ul><li>I: Investment (Invetsimet) </li></ul><ul><li>G: Goveernment sopending(shoenzimet qeveritare) </li></ul><ul><li>NX: Net exports (eksportet neto) </li></ul><ul><li>TR: Transfers (transfertat) </li></ul><ul><li>TA: Taxes (taksat) </li></ul><ul><li>YD: Disposable income (të ardhurat e disponueshme) </li></ul><ul><li>Y: Inocme (të ardhurat) </li></ul><ul><li>AD: Aggregate demand (kërkesa agregate) </li></ul><ul><li>AS: Aggregate supply (oferta agregate) </li></ul>
 • 3. Cka është ekonomiksi? <ul><li>Shkencë shoqërore që studion zgjedhjet që bëjnë individët, bizneset, qeveritë dhe gjithë shoqëria duke u bazuar në mungesën e të mirave dhe motiveve të tyre. </li></ul><ul><li>Mikroekonomi: pse shumë e më shumë njerëz po blejnë telefona celular?; si ndikon tatimi në shkarkimin e këngëve në shitjen e CD-ve? </li></ul><ul><li>Makroekonomi: pse ekonomia e një vendi ka stagnuar? Pse numri i vendeve të punës dhe prodhimit ka pësuar rënie në një periudhë të caktuar? </li></ul>
 • 4. Ekonomiksi <ul><li>Ekonomistët përdorin tri mjete: </li></ul><ul><li>Algjebra për të siguruar se logjika është në rregull </li></ul><ul><li>Grafikët për të ndërtuar intuitën, dhe </li></ul><ul><li>Fjalët për të shpjeguar rezultatet </li></ul>
 • 5. Faktorët përcaktues të prodhimit <ul><li>Në afat të shkurtë (disa vite): ndryshimet në prodhim përcaktohen nga kërkesa </li></ul><ul><li>Në afat të mesëm (një pse dy dekada): ekonomia vie në nivel të prod h imit të përcaktuar nga faktorët e ofertës : kapitali, teknologjia dhe madhësia e fuqisë punëtore </li></ul><ul><li>Në afat të gjatë (gjysëm shekulli ose më shumë): sistemi i edukimit; norma e kursimit dhe roli i qeverisë . </li></ul>
 • 6. Shkollat e mendimit ekonomik <ul><li>1. Klasike (neoklasike) </li></ul><ul><li>Punëzënia e plotë (nuk egziston papunesi jovullnetare) </li></ul><ul><li>Përdorimi i plotë i resurseve (prodhohet sa deshirohet) </li></ul><ul><li>Tregjet përshtaten </li></ul><ul><li>Ekuilibri i tregut </li></ul><ul><li>Agjentet maksimizojne (marrin vendime optimale) </li></ul><ul><li>Pritjet jane racionale (njerezit kuptojne cfaredo lloj politike shteterore qe perdoret </li></ul><ul><li>Tregjet pastrohen, pagat dhe cmimet pastrohen per te barazuar kerkesen dhe oferten </li></ul>
 • 7. Shkollat e mendimit ekonomik <ul><li>2. Kejn s ian e (neokejnsiane) </li></ul><ul><li>Mospërdorimi i plotë i resurseve ekonomike dhe ekuilibri ekonomik </li></ul><ul><li>Papunësia </li></ul><ul><li>Tregjet dështojnë </li></ul><ul><li>Trade-off papunësi-inflacion </li></ul><ul><li>Problemet e informacionit </li></ul><ul><li>Kosto e ndryshimit të çmimeve (zvogelimi i pagave ul cilesine e punetoreve) </li></ul>
 • 8. OBJEKTIVAT KRYESORE MAKROEKONOMIKE DHE MJETET POLITIKE TË REALIZIMIT TË TYRE <ul><li>Objektivat/qellimet </li></ul><ul><ul><li>Rritja ekonomike (pse?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Papunesi e ulet (punezenia e plote), dhe </li></ul></ul><ul><ul><li>Inflacion i ulet </li></ul></ul><ul><ul><li>qendrushemeri e cmimeve (dallimi me cmime fikse) </li></ul></ul>
 • 9. INFLACIONI, RRITJA DHE PAPUNËSIA <ul><li>Pasojat e inflacionit: rën i a e fuqisë konsumuese </li></ul><ul><li>Rritja ekonomike=> rritja e standardit të jetesës </li></ul><ul><li>Rritja për frymë /koke banori si tregues më i përshtatshëm </li></ul><ul><li>Papunësua e lartë=> probleme sociale dhe ekonomike </li></ul>
 • 10. INFLACIONI, RRITJA DHE PAPUNËSIA <ul><li>Ciklet e biznesit dhe hendeku i prodhimit </li></ul><ul><li>Cikli i biznesit përfaqëson një rritje dhe rënje të aktivitetit ekonomik </li></ul><ul><li>Hendeku i prodhimit=produkti aktual – produkti potencial </li></ul>
 • 11. LIDHJET MIDIS VARIABLAVE MAKROEKONOMIKE <ul><li>Të gjitha variablat makroekonomike duhet parë si të ndërlidhura </li></ul><ul><li>Rritja ekonomike përcillet: </li></ul><ul><ul><li>me papunësi të ulët dhe </li></ul></ul><ul><ul><li>m e inflacion të lartë </li></ul></ul>
 • 12. INSTRUMEN TET POLITIKE PER REALIZIMIN E QELLIMEVE EKONOMIKE <ul><li>Mjetet që përdor qeveria për arritjen e objektivave makroekonomike janë: </li></ul><ul><ul><li>Politika fiskale </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Të hyrat dhe të dalat publike </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Politika monetare </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oferta monetare dhe roli i bankës qëndrore (ndikon ne normat e interesit me ndikim ne konsum, te ardhura, kembim valutor) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Politika e të ardhurave (page cmim, kritikohen) </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Politika mbi pagat dhe </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Politika mbi çmimet </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Politikat e marrëdhënieve ekonomike me botën e jashtme </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Politikat tregtare (ndikon ne NX) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Politikat valutore (fikse dhe fleksibile) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ko o rdinimi i politikave të brendshme makroekonomike te vendeve te vecanta </li></ul></ul></ul></ul>
 • 13. INSTRUMEN TET POLITIKE PER REALIZIMIN E QELLIMEVE EKONOMIKE <ul><ul><li>Nje politike mund te realizoj nje qellim por te demtoj qellimin tjeter </li></ul></ul><ul><ul><li>Shembull: </li></ul></ul><ul><ul><li>Ulja e normes doganore? </li></ul></ul>
 • 14. Problemet kryesore makroekonomike <ul><li>Si të shpjegohet papunësia e lartë? </li></ul><ul><ul><li>Ekzistojnë disa teori për shpjegimin e papunësisë, </li></ul></ul><ul><ul><li>Disa politika për zvogëlimin e saj (ulja e taksave, rritja e shpenzimeve qeveritare, kompenzimi për të papunët ??? , etj.) </li></ul></ul>
 • 15. PROBLEMET KRYESORE MAKROEKONOMIKE <ul><li>2. Si të shpjegohet inflacioni? </li></ul><ul><ul><li>S hkaktarët </li></ul></ul><ul><li>3. Kush e përcakton rritjen ekonomike? </li></ul><ul><ul><li>Cka është rritja ekonomike? </li></ul></ul><ul><ul><li>Politikat adekuate në rritjen dhe zhvillimin ekonomik (të qëndrueshme) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ndërhyrja apo mosndërhyrja e shtetit në ekonomi </li></ul></ul>
 • 16. OBJEKTIVAT QEVERITARE QEVERIA QENDRORE Instrumentet e Politikave Makroekonomike Q ë llimet e Politikave Makroekonomike Politika Fiskale Politika Monetare <ul><ul><li>Politika e të Ardhurave </li></ul></ul>Politikat e Marrëdhënieve Ekonomike me Jashtë Politikat Strukturore INFLACIONI UL Ë T PAPUN Ë SIA E UL Ë T <ul><ul><li>RRITJE EKONOMIKE </li></ul></ul>
 • 17. MATJA E PRODUKTIT TË PËRGJITHSHËM <ul><li>Tregues i aktivitetit ekonomik </li></ul><ul><li>Përdoret për të vlerësuar se a janë arritur objektivat e caktuara </li></ul><ul><li>Përdoret për të bërë krahasime me vendet tjera </li></ul>
 • 18. MATJA E PRODUKTIT TË PËRGJITHSHËM <ul><li>Mënyrat e matjes së produktit të përgjithshëm </li></ul><ul><li>1. Mënyra e prodhimit: </li></ul><ul><ul><li>Duke mbledhur vlerën e të gjitha produketeve dhe shërbimeve përfundimtare </li></ul></ul><ul><ul><li>Përdoren të gjitha mallrat dhe shërbimet përfundimtare </li></ul></ul><ul><ul><li>Ose përdoret koncepti i vlerës së shtuar </li></ul></ul>Vlera e transak. € për çdo 100 kg Vlera e shtuar, € për çdo 100 kg Fermerët e grurit ia shesin grurin fabrikës së miellit 1000 1000 Fabrikanti i miellit e përpunon grurin në miell dhe ia shet atë prodhuesit të bukës 2100 1100 Prodhuesi i bukës ua shet bukën konsumatorëve 4000 1900 I gjithë procesi i prodhimit 7100 4000
 • 19. MATJA E PRODUKTIT TË PËRGJITHSHËM <ul><li>Mënyrat e matjes së produktit të përgjithshëm </li></ul><ul><li>2. Mënyra e shpenzimeve: </li></ul><ul><ul><li>Duke mbledhur të gjitha shpenzimet e subjekteve të ndryshme => shpenzimet kombëtare që shërehen si: </li></ul></ul><ul><ul><li>E = C + I + G + NX </li></ul></ul><ul><li>3. Mënyra e të ardhurave </li></ul><ul><ul><li>Duke mbledhur të ardhurat e të gjithë zotëruesve të faktorëve të prodhimit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kompenzimet e punë toreve (pagat etj.) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Të ardhurat e firmave jo aksionare </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Të ardhurat e individëve nga renta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Të ardhurat korporative (para taksat) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interesi neto </li></ul></ul></ul>

×