Integrimet Ekonomike Europiane

8,685 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,685
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
137
Actions
Shares
0
Downloads
157
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Integrimet Ekonomike Europiane

 1. 1. INTEGRIMET EKONOMIKE EUROPIANE
 2. 2. <ul><li>E gjith ë bota ë sht ë nj ë sken ë . </li></ul><ul><li>Dhe t ë gjith ë burrat dhe grat ë </li></ul><ul><li>jan ë thjesht ë aktor ë . </li></ul><ul><li>William Shakespear </li></ul>
 3. 3. Mbasi te keni pervetsuar kete temi ju do te jeni ne gjendje te: <ul><li>Te kuptoni format dhe karakteristikat e integrimeve ekonomike </li></ul><ul><li>Te diskutoni shkaqet ekonomike te integrimeve ekonomike </li></ul><ul><li>Te vlersoni shkaqet politike te integrimeve ekonomike </li></ul><ul><li>Te spiegoni aresyen pse disa grupe shtetrore jane kunder integrimeve ekonomike </li></ul>
 4. 4. Rast studimi: Rritja e konkurrenc ë s n ë tregun e automobilistik ë s n ë Europ ë <ul><li>N ë vitin 2002 egzistonin dallime t ë m ë dha n ë cmimet e veturave n ë shtetet e ndryshme </li></ul><ul><li>Shkaku kryesor i cmimeve t ë ndryshme ishte klauzola “Bloc exemption” </li></ul><ul><li>N ë vitin 2002 Komisioni europian e t ë rhoqi k ë t ë klauzol ë dhe inkorporoi ligjin e ri me q ë llim q ë t ë inkurajon konkurrenc ë n </li></ul><ul><li>Ligji i ri kishte me q ë llim dob ë simin e kontroll ë s t ë kompanive t ë makinave n ë dh ë njen e cmimeve t ë ndryshme n ë tregje </li></ul>
 5. 5. Rendesia e integrimeve ekonomike <ul><li>Politika e integrimeve - politike e rritjes ekonomike </li></ul><ul><li>Haberler: “periudha e integrimeve” </li></ul><ul><li>Ndikimi i politikes shtetrore dhe ideologjise ne integrimet ekonomike </li></ul>
 6. 6. Definimi dhe kushtet e integrimeve <ul><li>Marreveshje midis shteteve </li></ul><ul><li>Qellimi: zvogelimi ose eliminimi i barierave per marredhenje ekonomike midis vendeve anetare </li></ul><ul><li>Kushtet: deshira per integrim, afersia gjeografike, sistem ekonomik identik, merr obligime dhe pergjegjsi </li></ul>
 7. 7. Format e integrimit ekonomik <ul><li>Zona e lirë tregtare </li></ul><ul><li>Unioni doganor </li></ul><ul><li>Tregu i përbashkët </li></ul><ul><li>Bashkimi ekonomik </li></ul><ul><li>Bashkimi politik </li></ul>
 8. 8. Shkallët e integrimit ekonomik Fig 8.1
 9. 9. Ar ësyet ekonomike të integrimit <ul><li>Stimulon rritjen ekonomike të vendit </li></ul><ul><li>Rritën IDH dhe prodhimin botërore </li></ul><ul><li>Shtetet specializohen për ato produkte dhe shërbime të cilët i prodhojnë më me efikasitet </li></ul><ul><li>Negociatat në kuadër të integrimeve rajonale janë më të lehta se sa në kuadër të GATT –it dhe OTB-se </li></ul>
 10. 10. Teoria e përparsia krahasuese dhe dobit ë nga tregtia
 11. 11. P ËRFITIMET NGA FDI <ul><li>VENDI MIKPRITES: </li></ul><ul><li>1 – Efekti i shp ë rndarjes së resurseve </li></ul><ul><li>2 – Efekti i pun ë simit </li></ul><ul><li>3 – Efekti n ë bilancin e pagesave </li></ul><ul><li>4 – Efekti i konkurenc ë s dhe rritjes ekonomike </li></ul>
 12. 12. Efekti i shp ë rndarjes s ë resurseve <ul><li>VENDI MIKPRITJES: </li></ul><ul><li>Hyrja e kapitalit nism ëtar (fillestar) </li></ul><ul><li>Transferi i teknologjis ë </li></ul><ul><li>Perfitimi i aft ë sive menaxheriale </li></ul>
 13. 13. Efekti i pun ë simit <ul><li>VENDI MIKPRITES: </li></ul><ul><li>Efekte direkte të pun ë simit </li></ul><ul><li>Efekte indirekte të pun ë simit (furnizues, konsumues) </li></ul>
 14. 14. BILANCI I PAGESAVE <ul><li>BP: </li></ul><ul><li>AKTIVI </li></ul><ul><li>PASIVI </li></ul><ul><li>- llogaria rrjedhese </li></ul><ul><li>- llogaria kapitale </li></ul><ul><li>- te hyrat nga investimet </li></ul>
 15. 15. Efekti i bilancit te pagesave <ul><li>VENDI MIKPRITES: </li></ul><ul><li>KMN formon degë ( te hyrat e kapitalit) </li></ul><ul><li>FDI zëvendëson importin e vendit </li></ul><ul><li>KMN dega për eksporton mallra dhe sherbime </li></ul>
 16. 16. Efekti i konkurences dhe rritjes ekonomike <ul><li>Smadhimi i konkurences- perfitim i konsumatoreve (rritrja e fuqise blerese) </li></ul><ul><li>Zvoglimi i cmimeve </li></ul><ul><li>Smadhimi i tregtise nderkombetare </li></ul>
 17. 17. Arësyet politike të integrimit <ul><li>Bashkepunimi ekonomik nxiten bashkepunimin politik </li></ul><ul><li>Shmagja e mosmarreveshtjeve eventuale ndershtetrore </li></ul><ul><li>Pesha dhe rendesia me e madhe si njesi ne arenen politike dhe ekonomike nderkombetare </li></ul>
 18. 18. Pengesat për integrim <ul><li>Integrimi është rëndë të arrihet dhe të mbahet </li></ul><ul><ul><li>Kombet mund të përfitojnë, por grupet në shtete mund të dëmtohen </li></ul></ul><ul><ul><li>Humbja potenciale e sovranitetit dhe kontrollit mbi cështjet politike të vendit </li></ul></ul>
 19. 19. Disa thenje per Integrimin… <ul><li>Instituti per Marredhenie Ekonomike e Washingtonit: </li></ul><ul><li>“ Duhet të jemi të vetëdijshëm për atë se nuk ka më kthim mbas nga ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur në ekonominë globale. Të arriturat në komunikim dhe transport solli deri tek ajo që ekonomitë nacionale tash janë shumë më tepër prezentë në tregun ndërkombëtar dhe transferimin e kapitalit se sa kurdoherë më parë, pa marrë parasysh se çfarë mase ndërmarrin politikanët. Te vogla janë shpresat e politikës së qeverive që të sjellin ndonjë ndryshim. Gjithashtu, ndonjë kthim më serioz në proteksionizëm do t`i godiste shumicën e grupeve të njerëzve të cilët kanë interes nga tregtia dhe do të rezultonte me konflikte sociale që gjeneron edhe vetë globalizmi“ </li></ul>
 20. 20. Disa thenje per integrimin… <ul><li>Banka Boterore: “Nevoja për reformimin e shtetit nuk ndalet tek kufijtë shtetërore. Bota e cila bëhet e ndërvarur, aksionet e një vendi shpesh do të kenë implikime tek fqinjët e vet dhe më gjerë. Andaj ndërtimi i aftësisë shtetërore do të shënonte ndërtim më efikas të partneritetit dhe institucioneve si të vendit ashtu edhe ato të jashtmit “ </li></ul>
 21. 21. Disa thenje per integrimet… <ul><li>Akademia e Shkencave te Australise: </li></ul><ul><li>“ Nocioni transformimi global është ashtu e definuar që shënon integrimin e ekonomive nacionale të vendeve të ndryshme në një sistem global të prodhimit, konsumit dhe këmbimit. Internacionalizmi që ka filluar që moti dhe vazhdon akoma, dhe me të cilën aktivitetet ekonomike janë përhapur nëpërmjet kufijve nacional, tash inkuadrohet në procesin më të ri dhe më kualitativ në transformimin global apo globalizmin e cila nënkupton një shkallë të integrimit funksional ndërmjet aktiviteteve ekonomike ndërkombëtarë të shpërndarë” </li></ul>
 22. 22. Integrimi ekonomik rajonal në Europë <ul><li>Europa ka dy bloqe të tregtisë </li></ul><ul><li>BASHKIMI EUROPIAN - BE </li></ul><ul><ul><li>Paraqet fuqi ekonomike botërore me 27 anetarë </li></ul></ul><ul><li>SHOQATA EUROPIANE PER TREGETI TE LIRE - EFTA </li></ul><ul><ul><li>Ka vetem 4 antarë: Zvicra, Islanda, Norvegjia dhe Liteshtanji </li></ul></ul>
 23. 23. Triadi
 24. 24. Burimi <ul><li>www.Menaxherat.com </li></ul>

×