Informacionet dhe Kërkimet e tregut
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Informacionet dhe Kërkimet e tregut

on

 • 3,823 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,823
Views on SlideShare
3,695
Embed Views
128

Actions

Likes
0
Downloads
37
Comments
0

4 Embeds 128

http://www.biznesi.net 94
http://www.slideshare.net 18
http://menaxherat.com 8
http://www.menaxherat.com 8

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Informacionet dhe Kërkimet e tregut Presentation Transcript

 • 1. INFORMACIONET DHE K Ë RKIMET E MARKETINGUT SISTEMI I INFORMACIONEVE MBLEDHJA E INFORM. PËRPUNIMI I INFORM SHPËRND. E INFORM. SHFRYTËZ I INFORM. RREGULL I INFORM
 • 2. KLASIFIKIMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT
  • KLASIFIKIMI NË MODELE BËHET NË BAZË :
  • 1.TË TEKNIKËS DHE TEKNOLOGJISË SË PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE
  • ( I KOMPJUTERIZUAR; I PAKOMPJUTERIZUAR)
  • 2.TË ORIENTIMIT TË SISTEMIT TË NDËRMARRJES
  • (EKZISTON VETËM NJË MODEL-QË PARAQET TËRË SISTEMIN E
  • INFORMACIONEVE, I CILI PËRBËHET NGA NËNSISTEME TJERA-të financave,të kontabil.,të market. etj.)
  • 3.TË NIVELIT TË ZHVILLIMIT TË SISTEMIT TË INFORMACIONEVE
  • (SISTEMET E INFO.ME BANKËN E TË DHËNAVE DHE PA BANKËN.)
 • 3. KARAKTERISTIKAT DHE PËRBËRJA E SISTEM.TË INFORMACIONIT
  • KARAKTERISTIKAT E SIST. TË INFORM.
  • PLOTËSIA;RELEVANCA;REPREZENTATIVA;PRECIZITETI;KUPTUESHMËRIA;KOHA;EKSPLOATIMI;VLERA E PËRDORIMIT;CMIMI;
  • PËRBËRJA E SIST. TË INFORM.
  • HARDVERI;SOFTVERI,NJERËZIT,METODAT DHE QASJET
 • 4. NOCIONI,KARAKTERISTIKAT DHE ORGANIZIMI I SISTEMIT TË INFORMAC.TË MARKETINGUT
  • PËRBËRJA E SISTEMIT TË INFORM. TË MARKETINGUT( SIM )
  • SISTEMI INTERN I RAPORTIMIT(SISTEMI I KONTABILITETIT)
  • SIST. I INFORMAC.(LAJMËRIMEVE)TË MARKET.(SHITËSIT,KANALET E DISTRIBUIMIT,INSTITUC.KËRKIM.
  • SIST.I KËRKIM.TË MARKET.(GRUMBULL.,PËRP.,ANALIZA,SHPËRN)
  • SIST.I ANALIZËS SË MARKETINGUT(METOD.E ANALIZËS TË DHËN)
  • KARAKTER.E SIM- IT
  • KONTINUITETI,KOORDINIMI,MBËSHTETJE NË SHËNIMET E DOKUMENTUARA,NË MJETE TEKN-KOMPJUT,ETJ
 • 5. KLASIFIKIMI I MODELEVE TË MARKETINGUT
  • MODELI-OBJEKTE TË KONSTRUKTUARA NË MES TË CILAVE EKZISTOJNË NGJAJSHMËRI NË RAPORT-ORIGJINALI DHE IMITIMI(MODELI QË IMITON ORIGJINALIN)
  • MODELET IZOMORFE(NGJASHMËRI TË MËDHA ME ORIGJ.)
  • MODELET HOMORFE(NGJASHMËRI MË TË VOGLA)
  • SIPAS QËLLIMEVE-M.DESKRIPTIVE(M.E SHPJEGIMIT,M.E KOMUN.)
  • -M.E VENDOSJES(M.E NDËRLIKUARA,TË THJESH.)
  • SIPAS TEKNIKAVE TË ZBATUARA- M.KVANTITATIVE(M.LINEARE DHE JOLINEARE,M.STATIKE DHE DINAMIKE,M.STOHAST. DHE DETERMIN.
  • ETJ.
 • 6. KËRKIMET E MARKETINGUT
  • DUHET DEFINUAR PËRGJIGJET PËR KËTO PYETJE!
  • 1. KUSH ; 2. ÇKA ; 3. KUR ; 4. KU ; 5. SI DHE 6. PSE( KA TË
  • BËJË ME SJELLJEN E KONSUMATORËVE)
  • OBJEKTIVAT E KËRKIMEVE TË MARKETINGUT
  • STUDIMI I TREGUT,KËRKESAVE,REAGIM. TË KONSUM.,PRODUKTI,POZICIONIMI I PRODUKTIT DHE IMIXHI I NDËRMARRJES NË TREG
  • VËSHTROHEN NGA 3-NIVELE:MIKRO;MEZO,MAKRO
 • 7. METODAT E KËRKIMEVE TË MARKETINGUT
  • KËRKIMET KABINETIKE(TAVOLINË, TË BRENDSHME)
  • M.INTERNE(BAZOHEN NË DOKUMENTAC.E NDËRMARRJES-LLOGARITË PËRFUNDIMTARE ETJ,,BOTIMET STATISTIKORE)
  • .KËRKIMET NË TERREN(TË JASHTME)-I
  • M.E HULUMTIMIT;M.E VËZHGIMIT;M.E EKSPERIMENTIT(LABORATOR
  • .PROCESI I KËRKIMEVE TË MARKETINGUT-KËRK.EKSPLORATORE
  • K.DESKRIPTIVE
  • K.TË SHKAK-PASOJAVE
  • PLANI I KËRKIMEVE TË MARKETINGUT
  • 1.NË PËRGATITJE;2.NË AKTIVITETE KËRKIMORE;NË ZBATIMIN E KËRKIMEVE
  • PLANI PËRFSHINË:DEFINIMIN E PROBLEMIT;ZGJEDHJEN E LLOJEVE DHE TË BURIMEVE TË INFORM.,ZGJEDHJEN E METODAVE ADEKVATE;PËRCAKTIMIN E MADHËSISË SË LLOJEVE TË MOSTRAVE;ORGANIZIMIN E MËNYRES SË KËRKIMEVE,DOKUMENTACIONI I KËRKIMEVE;PARALLOGARITJET E SHPENZIMEVE TË KËRKIMEVE;PËRKUFIZIMET E ELEMENTEVE NË SUAZË TË PLANIT