Hyrje ne financa

8,904 views
8,599 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,904
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
157
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hyrje ne financa

 1. 1. HYRJE NE FINANCA Mr.sci. Drita Krasniqi
 2. 2. Industria e sherbimeve financiare <ul><li>C’jane Financat ? </li></ul><ul><li>Financa eshte shkenca e menaxhimit te flukseve te parase,eshte arti i drejtimit dhe administrimit te tyre. </li></ul><ul><li>Financa eshte shkence e mirefillte,sepse,perveq se studjon krijimin,perdorimin dhe administrimin e fondeve,njeherazi synon realizimin e postulatit:te prodhohet sa me shume, duke shpenzuar sa me pak;ose te maksimizohen flukset hyrese,duke minimizuar flukset dalese,pra qe te synohet maksimumi i te ardhurave,duke synuar minimizimin e shpenzimeve. </li></ul>
 3. 3. Industria e sherbimeve financiare <ul><li>Koncepti i ekuilibrit – aksioma e njohur se,qe te shpenzosh para,paraprakisht duhet t’i zoterosh ato. </li></ul><ul><li>Financa studion gjithe institucionet e ndermjetesimit financiar te cilat ne kohet e sotme jane mjaft te zhvilluara dhe te shumellojshme. </li></ul><ul><li>Financa eshte e lidhur ngushte edhe me qeverisjen.Qeverite,shteti dhe financat kane lindur historikisht ne te njejten kohe. </li></ul><ul><li>Financa studion gjithe mekanizmat dhe marredheniet financiare qe krijohen nga shtetet dhe ne sherbim te qeverive,pra perfshin fushen qe ne terma profesionale emertohet si sfera e financave publike </li></ul>
 4. 4. Industria e sherbimeve financiare <ul><li>Pse duhet studiuar financa ? </li></ul><ul><li>Nobelisti ne finance,Robert MERTON,tregon 5 arsye kryesore .Sipas tij,njerezit duhet ta studjojne shkencen e finances me qellim qe: </li></ul><ul><li>Te aftesohen per te admninistruar e perdorur si duhet pasurine personale; </li></ul><ul><li>Te trajtojne e te drejtojne problemet e tregtise dhe ato te biznesit; </li></ul><ul><li>Te fitojne nje profesion interesant,te bukur dhe qe te behen te pasur; </li></ul><ul><li>Te marrin vendime publike,si qytetare te mire; </li></ul><ul><li>Te kuptojne boten,te pasurojne shpirtin dhe te zgjerojne hapesirat e intelegjences </li></ul>
 5. 5. Industria e sherbimeve financiare <ul><li>Pse duhet studiuar financa ? </li></ul><ul><li>Njiheni financen dhe ajo do t’ju ndihmoje te miradministroni pasurine tuaj </li></ul><ul><li>Ne boten e biznesit lypset nje minimum njohurish nga fusha e finances </li></ul><ul><li>Karriera ne finance eshte mjaft interesante </li></ul><ul><li>Cdo nenshtetas i mire duhet te kete njohuri nga shkenca e finances </li></ul><ul><li>Financa,fusha e shperthimit te intelegjences intelektuale </li></ul>
 6. 6. Industria e sherbimeve financiare <ul><li>Roli dhe funksionet e finances </li></ul><ul><li>Percakton politiken financiare qe duhet te ndjekin ndermarjet,qe do te thote ka per detyre te percaktoje hierarkine e prioriteteve qe do te kushtezojne vendimet financiare te ndermarjeve </li></ul><ul><li>Vlereson rentabilitetin dhe percakton mundesite e investimeve,ne perputhje me politikt e percaktuara me pare si dhe sipas kerkesave te pronareve te ndermarrjes. </li></ul><ul><li>Parashikon efektin financiar te vendimeve te marra,me qellim qe te mundesoje sigurimin e aftesise se nevojshme te nderrmarjes per ti paguar dhe shlyer detyrimet e saj ne cdo kohe. </li></ul>
 7. 7. Industria e sherbimeve financiare <ul><li>Lidhjet e finances me shkencat tjera </li></ul><ul><li>Financa si dicipline shkencore eshte e lidhur edhe me shkencat tjera </li></ul><ul><li>Lidhmeria e finances shifet veqanarisht me shkencat e ekonomise ,si dhe me kontabilitetin </li></ul><ul><li>Lidhmeria e finances me mikroekonomine dhe makroekonomine </li></ul><ul><li>Te gjitha funksionet tjera qe kan te bejne me ekonomine,drejtimin,me prodhmin,tregtin,me administraten,me llogarin,me shkencat tjera etj,duhet te marin ne konsiderate komponentin financiar. </li></ul><ul><li>P.Samuelson”Financa eshte mbretreshe e shkencave ekon.” </li></ul>
 8. 8. Industria e sherbimeve financiare <ul><li>Roli dhe funksionet e finances </li></ul><ul><li>Kontrollon rrjedhjen e fondeve dhe te flukseve ,ne perputhje me drejtimin e parashikuar prej saj,perdorimin e mire te tyre ne perputhje me destinacionin e parashikuar. </li></ul><ul><li>Analizon performancat e ndermarrjes – arritjen e objektivave dhe te parametrave te deshiruara </li></ul><ul><li>Financa kryen njeherazi dy role te rendesishme: </li></ul><ul><li>Politik </li></ul><ul><li>Funksional </li></ul>
 9. 9. Industria e sherbimeve financiare <ul><li>Nocionet baze ne finance </li></ul><ul><li>Shkenca e finances ndertohet mbi disa nocione baze,pa te cilat nuk do te kishte kuptim asnje lloj operacioni. </li></ul><ul><li>Nocionet baze te finances jane,si te thuash tullat me te cilat do te ngrihet e gjithe godina shumekateshe financiare. </li></ul>
 10. 10. Industria e sherbimeve financiare <ul><li>Mjetet dhe burimet </li></ul><ul><li>Mjet konsiderohet nje mall i cfaredo forme dhe permase vlerore qofte,qe ka nje pamje te caktuar fizike,sherben per te plotesuar nje funksion te dhene,e per te cilin nuk ka rendesi jetegjatesia e sherbimit. </li></ul><ul><li>Mjet eshte cdo mall qe zoteron nje vlere perdorimi,si psh.paraja,ndertesat,toka,fabrika,zyra,etj. </li></ul><ul><li>Mjet eshte gjithcka,qe ne kontabilitet paraqitet ne aktivin e bilancit te ndermarjes:qe nga aktivet fikse,aktivet qarkulluese e deri te aktivet financiare </li></ul>
 11. 11. Industria e sherbimeve financiare <ul><li>Mjetet dhe burimet </li></ul><ul><li>Mjeti para se te shtihet ne dore,kerkon domosdoshmerisht te posedohet nje shume e caktuar parashe,si dhe te harxhohet nje pjese nga flukset monetare qe dalin, e ky fakt ne gjuhen e finances quhet burim. </li></ul><ul><li>Burimet mund te perdoren gjithmone dhe ne kete menyre ato krijojne mjete. </li></ul><ul><li>Burimet klasifikohen gjithmone ne dy grupe te medha: </li></ul><ul><li>Burime te veta </li></ul><ul><li>Burime te huajtura </li></ul>
 12. 12. Industria e sherbimeve financiare <ul><li>Mjetet financiare </li></ul><ul><li>Kane rendesi te madhe dhe kane keto tipare dalluese: </li></ul><ul><li>Paraqiten ne forme monetare </li></ul><ul><li>Kane nje vlere te caktuar fillestare-vlera nominale </li></ul><ul><li>Kane si rregull afat maturimi </li></ul><ul><li>Norma e fitimit dhe produktiviteti </li></ul><ul><li>Aftesia e tyre per tu kthyer ne likuiditete </li></ul>

×