• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Ciklet e biznesit dhe rritja ekonomike
 

Ciklet e biznesit dhe rritja ekonomike

on

 • 5,354 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,354
Views on SlideShare
5,354
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
88
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ciklet e biznesit dhe rritja ekonomike Ciklet e biznesit dhe rritja ekonomike Presentation Transcript

  • MAKROEKONOMI I
   • LIGJËRATA
   • Dr. Halit Shabani
  • CIKLET E BIZNESIT DHE RRITJA EKONOMIKE
   • Historia ezhvillimit ekonomik e vendeve te zhvilluara kapitaliste tregon se kjo ekonomi nuk eshte zhvilluar pa probleme. Me ngritrje, ulje te produktit total,inflacionit,normes se interesit,te punesimit,krijojn cikle te biznesit…
   • Ne kete kapitull shpjegohen disa teori te cilat nje nga nje shpjegoin ciklet e biznesit,duke e vene theksin ne teorite internale dhe eksternale.
  • Ciklet e bizneseve dhe fazat e tij 1. Piken me te larte te ciklit; 2. Recesionin; 3. Piken me te ulet te ciklit; 4. Ekspansionin
   • Keshtu, per ekonomine amerikane , regresione te thella shfaqen Ne periudhat e depresionit te madh te viteve 1929-1933, ndersa me te cekta Ne ate te viteve 1970.
  • Drejtimet (shkollat) e Makroekonomisë
   • Pranohet se kemi te bejme me recesion vetem kur GNP reale bie gjate dy tremujorve te njepasnjeshem kalendarike (6 muaj rresht).
   • Ndermarjet per shkak te inventareve te teperta (stoqeve te mallrave te pashitura) reduktojne prodhimin, paksojne shpenzimet, nxjerrin nje numer punetoresh nga puna .
   • periudha e recesionit perfundon me arritjen e nivelit me te ulet te ciklit te BIZNESIT (pika me e ulet ).
   • Faza e ekspansionit mbyllet me arritjen e nivelit te larte te ciklit (pika me e larte). ekonomia eshte Ne bumin e saj. Ndermarjet prodhojne normalisht Ne kapaciteteve te tyre prodhuese. Investimet e firmave DHE shpenzimet e konsumatoreve jane Ne nivelin e tyre me te larte.
  •  
   • Figura 2a) paraqet hendekun e prodhimit Ne modelin Kejnsian.
   • Shpjegimi kejnsian nuk eshte i vetmi shpjegim i cikleve te BIZNESIT .
   • Dukurite ciklike te viteve '70 DHE fillimit te viteve '80, gjejne shpjegim Ne modelet neoklasike ( Figura 2b)
  • Disa teori te cikleve te BIZNESIT
   • Lidhur me ciklet e BIZNESIT DHE Shkaqet e tyre ekzistojne teori te shumta, megjithese jo rralle dallimet ndermjet tyre konsistojne vetem Ne theksimin e ketij apo atij faktori kushtezues.
   • Keshtu: - teoria monetariste shpjegon ciklet e BIZNESIT me ekspansionin apo kontraktimin e parase dhe te kreditit; - teoria teknologjike vendos ne baze te shpjegimit te cikleve te biznesit inovacionet e rendesishme teknologjike ;
   • - teoria psikologjike shpjegon ciklet me optimizmin apo pesimizmin e agjenteve EKONOMIKE ; - teoria e konsumit te pamjaftueshem shpjegon gjthshka me prirjen per kursim, e cila ben qe kursimet te jene me te medha se Investimet .
  • Te gjitha teorite mbi ciklet e bizneset mund t'i klasifikojme ne dy grupe te medha:
   • - teorite eksternale ( te faktoreve te jashtem); - teorite internale ( te faktoreve te brendshem).
  • RRITJA EKONOMIKE
   • Nga analiza e cikleve te biznesit vihet re se n e nje ekonomi tregu te konsoliduar megjithse vihen re luhatje n e formen e recesionit dhe te ekspansionit, tendenca e pergjithshme eshte rritja e vazhdueshme e ekonomise. Analizat e rritjes ekonomike shqyrtojne faktoret qe cojne ne rritjen EKONOMIKE ne nje periudhe afatgjate.
   • Rritja e ekonomise konsiderohet si nje nga objektivat qendrore makroekonomike te nje vendi , pasi ajo lidhet me standartin e jeteses se popullsise , tregues i rendesishem i te cilit eshte standarti per fryme i popullsise .
  • Rritja ekonomike dhe funksioni i prodhimit; burimet teorike te rritjes ekonomike
   • Ne lidhje me rritjen ekonomike , ne interesohemi per n lidhjen reciproke ndermjet prodhimit, GNP dhe burimeve te nevojshme per te realizuar kete prodhim.
  • Y = f (N, R, K, T)
   • Funksioni i prodhimit tregon Ne kete rast, se si ndryshon GNP si rezultat i ndryshimit te nivelit te punesimit (N) duke qene te dhena vlerat e burimeve natyrore te ekonomise (R), pajisjes kapitale (K) dhe gjendjes (nivelit) te teknologjise (T). Grafikisht ku funksion paraqitet ne figuren 3.
  •  
  • Për barazimin e dhënë duhet të plotësohen këto kushte:
   • Të tre treguesit duhet të llogariten me saktësi
   • Në dy treguesit e parë përfshihet vlera e mallrave dhe shërbimeve përfundimtare
   • Në treguesin e dytë përfshihet ndryshimi neto në stoqet e mallrave dhe prodhimit
   • Në treguesin e tretë të përfshihen të gjitha të ardhurat faktoriale, edhe taksat indirekte, por përjashtohen të ardhurat e transferuara
  • Kur në Produktin e përgjitshëm përfshihen Investimet neto, do të kemi:
   • Produktin Kombëtar Neto (NNP)
   • Shpenzimet Kombëtare Neto (NNE)
   • Të ardhurat Kombëtare Neto (NNI)
   • NNP=GNP-amortizimi
   • NNE=GNE-amortizimi
   • NNI=GNI-amortizimi
   • www.Biznesi.net