Universiteti i Prizrenit LËnda: Kontabilitet financiar ii Financimi i Ekuitetit - Vazhdim Msc. Arta Selmanmusa
<ul><li>Kontabiliteti i dividendit </li></ul><ul><li>Dividendët përfaqësojnë shpërndarjen e keshit ose të ndonjë pasurie t...
<ul><li>Shembull:  </li></ul><ul><li>Le të supozojmë se këshilli drejtues i korporatës më 3 qershor 2005 ka deklaruar 3 €...
<ul><li>Ndarja e dividendit në kesh ndërmjet aksioneve të rregullta dhe preferenciale </li></ul><ul><li>Aksionet preferenc...
<ul><li>Aksionet preferenciale me kushtin jokumulativ </li></ul><ul><li>Zotëruesit e aksioneve preferenciale nuk gëzojnë t...
<ul><li>Në datën e deklarimit të dividendit korporata “X” bën regjistrimin kontabël si vijon: </li></ul><ul><li>DEBI: Fit...
<ul><li>Aksionet preferenciale me kushtin kumulativ </li></ul><ul><li>Në qoftë se marrëveshja e aksionarëve ka specifikuar...
<ul><li>Regjistrimi i këtij transaksioni bëhet si në vijim: </li></ul><ul><li>DEBI: Fitimi i mbajtur 40.000 </li></ul><u...
<ul><li>Dividendët në aksione </li></ul><ul><li>Korporatat përveç dividendit në kesh, ndonjëherë e deklarojnë edhe dividen...
<ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>Le të supozojmë se korporata “X”, më 2 janar të vitit 2005 ka deklaruar 14 % dividend ...
<ul><li>Le të supozojmë se korporata pas deklarimit të dividendit më 3 janar ka ndërtuar bilancin e ri i cili do të jetë s...
<ul><li>Kontabiliteti i bizneseve individuale dhe i ortakërive </li></ul><ul><li>Dallimi në mes të kontabilitetit të bizne...
<ul><li>Kontabiliteti i financimit të ekuitetit të bizneseve individuale </li></ul><ul><li>Bizneset individuale janë bizne...
<ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>Nëse më 1 qershor 2006, A.A. vendos të tërheqë një pjesë të parasë, të themi prej 3.00...
<ul><li>Kontabiliteti i financimit të ekuitetit të ortakërive </li></ul><ul><li>Firmat partnere ndryshe prej firmave indiv...
<ul><li>Investimet dhe tërheqjet në pasurinë e ortakërisë </li></ul><ul><li>Ortakët në një biznes të ri investojnë pasuri ...
<ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>Le të supozojmë se me 05.05.2008 Gemb Krasniqi dhe Ilir Shala kanë nënshkruar një kontr...
<ul><li>Në kontabilitetin e ortakërisë “Shkëlzeni” investimet fillestare të ortakëve regjistrohen si vijon: </li></ul><ul>...
<ul><li>Pas investimeve fillestare të ortakëve, bilanci I ortakërisë “Shkëlzeni” më datën 5 maj 2008 është si në vijim: </...
<ul><li>Tërheqjet e pasurisë nga ortakëria </li></ul><ul><li>Për tërheqjet e pasurisë nga ortakëria, një llogari duhet të ...
<ul><li>Ndarja e fitimit të ortakërisë </li></ul><ul><li>Një prej sfidave më të mëdha në menaxhimin e ortakërive është nda...
<ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>Le të supozojmë se ortakëria “Shkëlzeni” gjatë vitit 2008 ka realizuar të ardhurat e pë...
<ul><li>Pranimi i ortakut të ri </li></ul><ul><li>Pjesëmarrja e ortakut të ri në suaza të një firme ortakërie bëhet në dy ...
<ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>Le të supozojmë se pronësia e Shalës në kapitalin e firmës është 31.000 €. Shala preten...
<ul><li>Pranimi i ortakit të ri nëpërmjet investimeve të tij </li></ul><ul><li>Kur ortaku i ri pranohet duke investuar në ...
<ul><li>Shembull Ushtrime </li></ul><ul><li>Kompania “N” është themeluar dhe licencuar si korporatë më 1 janar 2008. me s...
<ul><li>Shembull Ushtrime </li></ul><ul><li>Le të supozojmë se me 01.01.2009 Gemb dhe Blendi kanë nënshkruar një kontratë...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2 kontabiliteti i dividendit

2,859 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,859
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
89
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2 kontabiliteti i dividendit

 1. 1. Universiteti i Prizrenit LËnda: Kontabilitet financiar ii Financimi i Ekuitetit - Vazhdim Msc. Arta Selmanmusa
 2. 2. <ul><li>Kontabiliteti i dividendit </li></ul><ul><li>Dividendët përfaqësojnë shpërndarjen e keshit ose të ndonjë pasurie tjetër për aksionarët e vet. Korporatat deklarojnë dhe paguajnë lloje të ndryshme të dividendëve sic janë: dividendët në kesh, dividendët në aksione, etj. </li></ul><ul><li>Dividendët në kesh të pagueshme </li></ul><ul><li>Shpërndarja e keshit prej fitimit të korporatës për aksionarët e vet përfaqëson dividenden kesh, që paguhen vetëm për aksionet në zotërim. Deklarimi i dividendit kesh, si dhe pagesa e tij, determinohen nga plotësimi i tri kushteve: tepricë kreditore e fitimit të mbajtur, tepricë të keshit, aprovimi legal nga bordi i drejtorëve. </li></ul><ul><li>Për regjistrimin kontabël të dividendit kesh janë të rëndësishme tri data: </li></ul><ul><li>Data e deklarimit të dividendit, </li></ul><ul><li>Data e regjistrimit të dividendit, </li></ul><ul><li>Data e pagesës së dividendit. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Shembull: </li></ul><ul><li>Le të supozojmë se këshilli drejtues i korporatës më 3 qershor 2005 ka deklaruar 3 € dividend për aksion në kesh për 50.000 aksione në zotërim, i cili do të paguhet me 2 tetor. </li></ul><ul><li>DEBI: Fitimi i mbajtur (50.000x3 € ) 150.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Dividendët në kesh të pagueshme 150.000 </li></ul><ul><li>Pasuria = Kapitali aksionar + Detyrimet </li></ul><ul><li>-150.000 +150.000 </li></ul><ul><li>Më 2 tetor, kur paguhet dividendi në kesh, korporata bën regjistrimin si në vijim. </li></ul><ul><li>DEBI: Dividendët në kesh të pagueshme 150.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Keshi 150.000 </li></ul><ul><li>Pasuria = Kapitali aksionar + Detyrimet </li></ul><ul><li>-150.000 -150.000 </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Ndarja e dividendit në kesh ndërmjet aksioneve të rregullta dhe preferenciale </li></ul><ul><li>Aksionet preferenciale, në krahasim me aksionet e rregullta, kanë prioritet në pagesat e dividendit. </li></ul><ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>Le të supozojmë se me 30 dhjetor të vitit 2001 korporata “X” ka në zotërim 1.000 aksione preferenciale me dividend fikse 10% vlerë nominale 100 € dhe 5.000 aksione të rregullta të vlerës nominale 6 €. </li></ul><ul><li>Këshilli drejtues i korporatës nuk ka deklaruar dividendin për vitin 2000, por me 31 dhjetor 2001 ka deklaruar shumën e dividendëve për këtë vit në vlerë prej 40.000 €, e cila do të paguhet më 20.01.2002. </li></ul><ul><li>Le të supozojmë se aksionet preferenciale e posedojnë kushin: </li></ul><ul><li>Jokumulativ </li></ul><ul><li>Kumulativ </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Aksionet preferenciale me kushtin jokumulativ </li></ul><ul><li>Zotëruesit e aksioneve preferenciale nuk gëzojnë të drejtën përfitimit të dividendit për vite të kaluara në qoftë së me marrëveshjen e aksioneve është specifikuar kushti jokumulativ. Dividendi i padeklaruar për vitet e shkuara përfaqëson humbje për aksionmbajtësit preferencialë. </li></ul><ul><li>Në bazë të të dhënave, nga shembulli i lartëcekur, korporata “X” nën kushtin jokumulativ bën shpërndarjen si në vijim: </li></ul><ul><li>Aks. Pref. Aks.rreg . </li></ul><ul><li>I. Shpërndarja e dividendit për aks.pref. </li></ul><ul><li>(1.000 aksionex100 € vnx10% për vitin 2001) 10.000 € </li></ul><ul><li>II. Shpërndarja e dividendit për aks.rreg. </li></ul><ul><li>40.000 € – 10.000 € 30 .000 € </li></ul><ul><li>Totali i dividendit të shpërndarë 10.000 € 30.000 € </li></ul><ul><li>Dividendët për aks. Pref. (10.000 € / 1.000aks.) 10 € </li></ul><ul><li>Dividendët për aks. Rreg. (30.000 € / 5.000aks) 6 € </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Në datën e deklarimit të dividendit korporata “X” bën regjistrimin kontabël si vijon: </li></ul><ul><li>DEBI: Fitimi i mbajtur 40.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Dividendët në kesh të pag. (a.pre) 10.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Dividendët në kesh të pag.(a.rreg) 30.000 </li></ul><ul><li>Pasuria = Kapitali aksionar + Detyrimet </li></ul><ul><li>- 40.000 + 10.000 </li></ul><ul><li>+ 30.000 </li></ul><ul><li>Në datën e pagesës së dividendit korporata “X” bën regjistrimin kontabël si vijon: </li></ul><ul><li>DEBI: Dividendët në kesh të pag. (a.pre) 10.000 </li></ul><ul><li>DEBI: Dividendët në kesh të pag.(a.rreg) 30.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Keshi 40.000 </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Aksionet preferenciale me kushtin kumulativ </li></ul><ul><li>Në qoftë se marrëveshja e aksionarëve ka specifikuar se aksionet preferenciale posedojnë kushtin kumulativ, aksionmabjtësit kanë të drejtë të participojnë në ndarjen e dividendit, në radhë të parë për vitet e kaluara në të cilat në të cilat nuk është paguar dividendi. </li></ul><ul><li>Në këtë korporata “N” bën ndarjen e dividendit si në vijim: </li></ul><ul><li>Aks. Pref. Aks.rreg . </li></ul><ul><li>I. Shpërndarja e dividendit për aks.pref. 2000 </li></ul><ul><li>(1.000 aksionex100vnx10% për vitin 2000) 10.000 </li></ul><ul><li>II. Shpërndarja e dividendit për aks.pref. 2001 </li></ul><ul><li>(1.000 aksionex100vnx10% për vitin 2001) 10.000 </li></ul><ul><li>III. Shpërndarja e dividendit për aks.rreg. 2001 </li></ul><ul><li>(40.000 – 20.000) 20.000 </li></ul><ul><li>Totali i dividendit të shpërndarë 20.000 20.000 </li></ul><ul><li>Dividendët për aks. Pref. (20.000 / 1.000) 20 </li></ul><ul><li>Dividendët për aks. Rreg. (20.000 / 5.000) 4 </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Regjistrimi i këtij transaksioni bëhet si në vijim: </li></ul><ul><li>DEBI: Fitimi i mbajtur 40.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Dividendët në kesh të pag. (a.pre) 20.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Dividendët në kesh të pag.(a.rreg) 20.000 </li></ul><ul><li>Pasuria = Kapitali aksionar + Detyrimet </li></ul><ul><li>- 40.000 + 20.000 </li></ul><ul><li>+ 20.000 </li></ul><ul><li>Në datën e pagesës së dividendit korporata “X” bën regjistrimin kontabël si vijon: </li></ul><ul><li>DEBI: Dividendët në kesh të pag. (a.pre) 20.000 </li></ul><ul><li>DEBI: Dividendët në kesh të pag.(a.rreg) 20.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Keshi 40.000 </li></ul><ul><li>Pasuria = Kapitali aksionar + Detyrimet </li></ul><ul><li>- 40.000 - 20.000 </li></ul><ul><li>- 20.000 </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Dividendët në aksione </li></ul><ul><li>Korporatat përveç dividendit në kesh, ndonjëherë e deklarojnë edhe dividendin në aksione. </li></ul><ul><li>Dividendët në aksione nënkupton shpërndarjne e aksioneve të reja nga korporata për aksionarët e saj ekzistues. </li></ul><ul><li>Për të ilustruar kontabilitetin e dividendit në aksione, fillimisht le të supozojmë se korporata “X” më 1 janar 2005 në bilancin e saj ka këtë situatë në totalin e kapitalit aksionar si në vijim: </li></ul><ul><li>Kapitali i kontribuar </li></ul><ul><li>Aksione të rregullta në zotërim(30.000 x 6) 180.000 </li></ul><ul><li>Premia në aksione të rregullta 200.000 </li></ul><ul><li>Fitimi i mbajtur 140.000 </li></ul><ul><li>Totali i kapitalit aksionar 520.000 </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>Le të supozojmë se korporata “X”, më 2 janar të vitit 2005 ka deklaruar 14 % dividend për 30.000 aksionet në zotërim të vlerës nominale 6 €, e cila do t’u shpërndahet aksionarëve më 1 mars. Në këtë datë të deklarimit të dividendit aksionet e korporatës “X” janë shitur në bursë nga 20 € për aksion. </li></ul><ul><li>Fitimi i mbajtur(30.000x14%=4200aks) (4.200aks.x20vl.nom.=84.000) </li></ul><ul><li>Divide. në aks. që duhet shpërndarë (4.200 aksionex6=25.200 ) </li></ul><ul><li>DEBI: Fitimi i mbajtur 84.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Divide. në aks. që duhet shpërndarë 25.200 </li></ul><ul><li>KREDI: Premia në aksione 58.800 </li></ul><ul><li>Pasuria = Kapitali aksionar + Detyrimet </li></ul><ul><li>- 84.000 </li></ul><ul><li>+25.200 </li></ul><ul><li>+58.800 </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Le të supozojmë se korporata pas deklarimit të dividendit më 3 janar ka ndërtuar bilancin e ri i cili do të jetë si në vijim: </li></ul><ul><li>Aksione të rregullta në zotërim(30.000 x 6) 180.000 </li></ul><ul><li>Premia në aksione të rregullta(200.000plus58.800) 258.800 </li></ul><ul><li>Divide. në aks. që duhet shpërndarë(25.200) 25.200 </li></ul><ul><li>Fitimi i mbajtur(140.000-84.000) 56.000 </li></ul><ul><li>Totali i kapitalit aksionar 520.000 </li></ul><ul><li>Në datën e shpërndarjes së dividendit në aksione, korporata bën regjistrimin si në vijim: </li></ul><ul><li>DEBI: Divide. në aks. që duhet shpërndarë 25.200 </li></ul><ul><li>KREDI: Aksionet e rregullta 25.500 </li></ul><ul><li>Pasuria = Kapitali aksionar + Detyrimet </li></ul><ul><li>-25.200 </li></ul><ul><li>+25.200 </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Kontabiliteti i bizneseve individuale dhe i ortakërive </li></ul><ul><li>Dallimi në mes të kontabilitetit të bizneseve individuale dhe i ortakërive ndaj atij të korporatave qëndron në llogarinë e ekuitetit të pronarëve. </li></ul><ul><li>Në korporata ekuiteti i pronarëve ndahet në kapitalin e kontribuar dhe fitimet e mbajtura </li></ul><ul><li>Të bizneset individuale dhe ortakëritë, të gjitha transaksionet që kanë të bëjnë me ekuitetin e pronarëve regjistrohen vetëm në dy llogari – në llogari të kapitalit dhe në llogari të tërheqjes së kapitalit </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Kontabiliteti i financimit të ekuitetit të bizneseve individuale </li></ul><ul><li>Bizneset individuale janë biznese në pronësi të një individi. Te bizneset individuale, pronari nuk merr dividendë, prandaj cdo tërheqje e parasë, drejtpërsëdrejti e zvogëlon kapitalin e tij në kompani </li></ul><ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>A.A ka vendosur të fillojë një biznes të vogël tregtar. Më 1 janar 2006, ai depoziton 22.000 €, në llogarinë bankare për të financuar biznesin. Regjistrimet i këtij transaksioni do të jetë </li></ul><ul><li>DEBI: Keshi 22.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Kapitali A,A 22.000 </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>Nëse më 1 qershor 2006, A.A. vendos të tërheqë një pjesë të parasë, të themi prej 3.000 €, atëherë në kontabilitet do të kishin këtë regjistrim: </li></ul><ul><li>DEBI: Tërheqje kapitali A,A 3.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Keshi 3.000 </li></ul><ul><li>Llogaria Tërheqje kapitali ka funksion të njëjtë me llogarinë e dividendave të korporatat. Në fund të periudhës përllogaritëse,kjo llogari mbyllet me llogarinë e kapitalit. </li></ul><ul><li>DEBI: Kapitali A,A 3.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Tërheqje kapitali A,A 3.000 </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Kontabiliteti i financimit të ekuitetit të ortakërive </li></ul><ul><li>Firmat partnere ndryshe prej firmave individuale janë në pronësi të dy ose më shumë individëve. </li></ul><ul><li>Ortakëritë dallohen prej bizneseve individuale dhe korporatave me karakteristikat tipike të tyre si në vijim: </li></ul><ul><li>Kontrata e nënshkruar, </li></ul><ul><li>Jetëgjatësia e kufizuar, </li></ul><ul><li>Përfaqësimi i ndërsjelltë (reciprok), </li></ul><ul><li>Përgjegjësia (detyrimi) i pakufizuar, </li></ul><ul><li>Bashkëpronësia në pasurinë dhe fitimin e ortakëve </li></ul><ul><li>Llogaritë e kapitalit të ortakëve </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Investimet dhe tërheqjet në pasurinë e ortakërisë </li></ul><ul><li>Ortakët në një biznes të ri investojnë pasuri dhe detyrime. </li></ul><ul><li>Në kontabilitetin e ortakërive, investimet në pasuri regjistrohen në debi të llogarive të pasurisë me vlerën e tregut, kurse detyrimet regjistrohen në kredi të llogarive të detyrimeve gjithashtu me vlerën e tregut. </li></ul><ul><li>Diferenca ndërmjet pasurisë së investuar dhe detyrimeve rezulton me shumën e kapitalit të investuar nga ortaku e cila regjistrohet në llogarinë përkatëse të kapitalit të ortakut </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>Le të supozojmë se me 05.05.2008 Gemb Krasniqi dhe Ilir Shala kanë nënshkruar një kontratë për themelimin e një biznesi partner. Ortakëria është regjistruar me emrin “Shkëlzeni” dhe aktiviteti kryesor i këtij biznesi do të jetë shitja e pjesëve të veturave. </li></ul><ul><li>Fillimisht ortaku Krasniqi ka investuar: </li></ul><ul><li>Kesh 15.000 € , </li></ul><ul><li>Paisje me kosto 25.000 €, vlera e tregut 20.000 € . </li></ul><ul><li>Ndërsa ortaku Shala ka investuar: </li></ul><ul><li>Kesh 10.000 € , </li></ul><ul><li>Inventar malli me kosto 30.000 €, vlera e tregut 30.000 € </li></ul><ul><li>Furnitorët 50.000 €, vlera e tregut 5.000 € . </li></ul><ul><li>Regjistroni investimet fillestare të të dy ortakëve dhe përpiloni bilancin e gjendjes të ortakërisë “Shkëlzeni </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Në kontabilitetin e ortakërisë “Shkëlzeni” investimet fillestare të ortakëve regjistrohen si vijon: </li></ul><ul><li>Investimet e ortakut Krasniqi </li></ul><ul><li>DEBI: Keshi 15.000 </li></ul><ul><li>DEBI: Pajisje 20.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Kapitali i Krasniqit 35.000 </li></ul><ul><li>Pasuria = Kapitali i ortakëve + Detyrimet </li></ul><ul><li>+ 15.000 + 35.000 </li></ul><ul><li>+ 20.000 </li></ul><ul><li>Pas investimeve fillestare të ortakëve, bilanci i ortakërisë “Shkëlzeni” më datën 5 maj 2008 është si në vijim: </li></ul><ul><li>Investimet e ortakut Shala </li></ul><ul><li>DEBI: Keshi 10.000 </li></ul><ul><li>DEBI: Inventari i mallit 30.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Furnitorët (LLP) 5.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Kapitali i Shalës 35.000 </li></ul><ul><li>Pasuria = Kapitali i ortakëve + Detyrimet </li></ul><ul><li>+ 10.000 + 35.000 + 5.000 </li></ul><ul><li>+ 30.000 </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Pas investimeve fillestare të ortakëve, bilanci I ortakërisë “Shkëlzeni” më datën 5 maj 2008 është si në vijim: </li></ul><ul><li>“ Shkëlzeni </li></ul><ul><li>Bilanci 5 maj 2008 </li></ul><ul><li>Pasuria </li></ul><ul><li>Pajisje 20.000 </li></ul><ul><li>Inventari i mallit 30.000 </li></ul><ul><li>Keshi 25.000 </li></ul><ul><li>Totali i Pasurisë 75.000 </li></ul><ul><li>Kapitali i ortakëve dhe detyrimeve </li></ul><ul><li>Kapitali i Krasniqit 35.000 </li></ul><ul><li>Kapitali i Shalës 35.000 </li></ul><ul><li>Furnitorët (LL/P) 5.000 </li></ul><ul><li>Totali I kapitalit të ortakëve dhe dety. 75.000 </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Tërheqjet e pasurisë nga ortakëria </li></ul><ul><li>Për tërheqjet e pasurisë nga ortakëria, një llogari duhet të hapet për secilin nga ortakët </li></ul><ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>Le të supozojmë se me 10 shtator 2008 ortakët Krasniqi dhe Shala kanë tërhequr prej pasurisë së ortakërisë nga 4.000 €, secili prej tyre, të cilat do t’i përdorin për nevoja personale. Regjistroni transaksionin. </li></ul><ul><li>DEBI: Tërheqjet e Krasniqit 4.000 </li></ul><ul><li>DEBI: Tërheqjet e Shalës 4.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Keshi 8.000 </li></ul><ul><li>Pasuria = Kapitali i ortakëve + Detyrimet </li></ul><ul><li>-8.000 -4.000 </li></ul><ul><li>-4.000 </li></ul><ul><li>Në fund të periudhës kontabël llogaritë tërheqjet e ortakëëve mbyllen duke kredituar dhe për të njëjtën shumë zvogëlohen llogaritë e kapitalit të ortakëve duke debituar </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Ndarja e fitimit të ortakërisë </li></ul><ul><li>Një prej sfidave më të mëdha në menaxhimin e ortakërive është ndarja e fitimit apo humbjes ndërmjet ortakëve. </li></ul><ul><li>Marrëveshjet tipike për ndarjen e fitimit apo humbjes ndërmjet ortakëve janë sikur në vijim: </li></ul><ul><li>Ndarja e bazuar në raportin fiks për secilin partner si psh. 5050 ose 23, 13 etj. </li></ul><ul><li>Ndarja e bazuar në kapitalin e kontribuar nga secili ortak. </li></ul><ul><li>Ndarja e bazuar në kombinimet e ndarjes së të ardhurave për paga të ortakëve, përqindjes ndaj pronësisë në kapital dhe raportit fiks </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>Le të supozojmë se ortakëria “Shkëlzeni” gjatë vitit 2008 ka realizuar të ardhurat e përgjithshme në vlerë prej 40.000 €. Kontrata e themelimit të ortakërisë ka specifikuar metodën e ndarjes së fitimit apo humbjes sipas raportit fiks 5050%. Regjistroni transaksionin. </li></ul><ul><li>DEBI: Të ardhurat e përgjithshme 40.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Kapitali i Krasniqit 20.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Kapitali i Shalës 20.000 </li></ul><ul><li>Pasuria = Kapitali i ortakëve + Detyrimet </li></ul><ul><li>- 40.000 </li></ul><ul><li>+ 20.000 </li></ul><ul><li>+ 20.000 </li></ul><ul><li>Le të supozojmë se ortakëria “Shkëlzeni” ka specifikuar raportin 23, atëherë të ardhurat e firmës prej 30.000 ndërmjet ortakëve si do të ndahen. </li></ul><ul><li>DEBI: Të ardhurat e përgjithshme 40.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Kapitali i Krasniqit 26.666 </li></ul><ul><li>KREDI: Kapitali i Shalës 13.333 </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Pranimi i ortakut të ri </li></ul><ul><li>Pjesëmarrja e ortakut të ri në suaza të një firme ortakërie bëhet në dy mënyra: </li></ul><ul><li>Duke blerë pronësinë (pjesëmarrjen) në kapital të një ortaku ose disa ortakëve. – ndryshimi që ndodh është se prej llogarisë së kapitalit të ortakut ekzistues transferohet shuma në llogarinë e kapitalit të ortakut të ri. </li></ul><ul><li>Ndërmjet investimeve direkte në ortakëri </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>Le të supozojmë se pronësia e Shalës në kapitalin e firmës është 31.000 €. Shala pretendon për ta shitur tërë kapitalin e tij në kesh. Ortaku Krasniqi është pajtur me këtë qasje të Shalës. Kapitalin e vet, Shala ja ka shitur Artit. Regjistro transaksionin. </li></ul><ul><li>DEBI: Kapitali i Shalës 31.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Kapitali i Artit 31.000 </li></ul><ul><li>Pasuria = Kapitali i ortakëve + Detyrimet </li></ul><ul><li>- 31.000 </li></ul><ul><li>+ 31.000 </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Pranimi i ortakit të ri nëpërmjet investimeve të tij </li></ul><ul><li>Kur ortaku i ri pranohet duke investuar në pasuri të firmës, në këtë rast investimet drejtëpërdrejt i takojnë firmës dhe nuk shkojnë në mënyrë të veqantë për ortakët ekzistues. </li></ul><ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>Le të supozojmë se pronësia në kapitalin e firmës së ortakëve Krasniqi dhe Gashi është në raportin 5050, ndërsa në vlerë monetare ajo është nga 40.000 €, për secilin prej partnerëve. Ata janë pajtuar që të pranohen ortaku i ri Blendi, i cili do të investojë në firmë 30.000 €, kesh dhe 20.000 € makineri. Regjistro pranimin e ortakut të ri . </li></ul><ul><li>DEBI: Keshi 30.000 </li></ul><ul><li>DEBI: Pajisja 20.000 </li></ul><ul><li>KREDI: Kapitali i Blendit 50.000 </li></ul><ul><li>Pasuria = Kapitali i ortakëve + Detyrimet </li></ul><ul><li>+30.000 +50.000 </li></ul><ul><li>+20.000 </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Shembull Ushtrime </li></ul><ul><li>Kompania “N” është themeluar dhe licencuar si korporatë më 1 janar 2008. me statutin e korporatës ajo është autorizuar të emetojë 20.000 aksione të rregullta të vlerës nominale 8 € , dhe 10.000 aksione preferenciale të vlerës nominale 50 € . Le të supozojmë se gjatë viti 2008 tek kompania “N” kanë ndodhur transaksionet në vijim. </li></ul><ul><li>Më 10 janar janë shitur në kesh 5.000 aksione të rregullta nga 12 € për aksion dhe 3.000 aksione preferenciale nga 80 € për aksion. </li></ul><ul><li>Më 5 shkurt 2008 janë blerë pajisje nëpërmjet 2.000 aksioneve të rregullta .Në datën e blerjes të makinerive aksionet e kompanisë “N” janë këmbyer në tregun e kapitalit nga 15 €. </li></ul><ul><li>Këshilli drejtues i korporatës më 1 qershor 2005 ka deklaruar 2 dividend për aksion në kesh për 30.000 aksione, i cili do të paguhet me 3 shtator. </li></ul><ul><li>Le të supozojmë se me 30 dhjetor të vitit 2008 korporata “X” ka në zotërim 1.000 aksione preferenciale me dividend fikse 8% vlerë nominale 50 € dhe 3.000 aksione të rregullta të vlerës nominale 8 € . </li></ul><ul><li>Këshilli drejtues i korporatës nuk ka deklaruar dividendin për vitin 2007, por me 31 dhjetor 2008 ka deklaruar shumën e dividendëve për këtë vit në vlerë prej 15.000 € , e cila do të paguhet më 21.01.2009. Le të supozojmë se aksionet preferenciale e posedojnë kushin Jokumulativ. </li></ul><ul><li>Regjistroni transaksionet e ndodhura gjatë vitit 2008 tek korporata “N” në ditar. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Shembull Ushtrime </li></ul><ul><li>Le të supozojmë se me 01.01.2009 Gemb dhe Blendi kanë nënshkruar një kontratë për themelimin e një biznesi partner. Ortakëria është regjistruar me emrin “X” dhe aktiviteti kryesor i këtij biznesi do të jetë shitja e pajisjeve. Gembi ka investuar në Kesh 10.000 €, Paisje me kosto 14.000 € vlera e tregut 15.000 €. Blendi ka investuar në Kesh 9.000 €, Inventar malli në vlerë prej 16.000 €, Furnitorët 5.000 € vlera e tregut 3.000 €. </li></ul><ul><li>Përpiloni bilancin e gjendjes të ortakërisë “Shkëlzeni </li></ul><ul><li>Më 10 shtator 2009 ortakët Gembi dhe Blendi kanë tërhequr prej pasurisë së ortakërisë nga 1.000 € secili prej tyre, të cilat do t’i përdorin për nevoja personale. </li></ul><ul><li>Ortakëria “X” gjatë vitit 2009 ka realizuar të ardhurat e përgjithshme në vlerë prej 30.000 €. Kontrata e themelimit të ortakërisë ka specifikuar metodën e ndarjes së fitimit apo humbjes sipas raportit fiks 5050%. </li></ul><ul><li>Le të supozojmë se pronësia e Blendit në kapitalin e firmës është 27.000 €. Blendi pretendon për ta shitur tërë kapitalin e tij në kesh. Ortaku Gembi është pajtur me këtë qasje të Blendit. Kapitalin e vet, Blendi ja ka shitur Ilirit. </li></ul><ul><li>Regjistroni transaksionet e ndodhura. </li></ul>

×