Maliye Politikaları, Türkiye Ekonomisi
ve Uzun Vadeli Görünüm
3 Mayıs 2014
Mehmet Şimşek
Maliye Bakanı
Maliye Politikaları
Siyasi İstikrar ve Ekonomik Kazanımlar
Türkiye’nin Uzun Vadeli Görünümü
2
Sunum Planı
Maliye Politikaları
3
Mali Disiplin
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
GenelDevletAçığı/GSYH(%)
2009 yılı hariç Maastricht Kriterini sağladık.
4
10.8
7....
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
KamuBorçStoku/GSYH(%)
Maastricht Kriteri: %60
2004’ten bu yana Maastricht Kriterini sağlıyoruz...
88.4
-74.4
25.2
-5.0
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2...
7
(%)
Faiz Oranları
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
62.7
11.1
25.4
2.5
-5
5
15
25
35
45
55
65
2002 2003 2004 2005 2006 2007 20...
8
(%)
Faiz Giderleri
Kaynak: Maliye Bakanlığı
85.7
14.9
43.2
11.9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2002 2003 2004 2005 2006 20...
Türkiye’de Vergi Yükü İddia Edildiği Gibi
Yüksek Değil!
Vergi Yükü
9
Toplam Vergi Yükü (% GSYH, 2012)
10
48.0
45.3
45.3
44.4
44.3
44.1
43.2
42.2
38.9
38.6
37.8
37.6
37.4
37.2
35.5
35.2
34.5
3...
Gelir ve Kazançlar Üzerindeki Vergi Yükü (% GSYH, 2012)
(Sosyal Güvenlik Primleri Dahil)
Kaynak: OECD, Maliye
11
30.5
30.2...
Sanılanın Aksine Vergi Oranlarını Düşürdük!
İstihdamı ve yatırımları destekledik
Vergi Oranlarını Düşürdük
12
Kurumlar vergisi oranını
% 30’dan % 20’ye indirdik
Kurumlar Vergisi
13
Kurum Kazançları Üzerindeki Vergi Yükü (%, 2013)
Kaynak: OECD, Maliye
14
65
64
58
57
55
51
51
51
50
49
49
48
48
47
47
45
4...
Yeni Yatırımlar için Bölgesel Teşvik
Kurumlar Vergisi Oranı: %20
2. Bölge: %9
3. Bölge: %8
4. Bölge: %6
5. Bölge: %4
6. Bö...
En yüksek vergi oranını (fon payı dâhil)
% 49,5’ten % 35’e
En düşük vergi oranını ise
% 22’den % 15’e
indirdik
Gelir Vergi...
Gelir Vergisi En Üst Dilim Oranları (%, 2013)
52
50
50
50
50
50
48
45
45
45
45
45
43
41
40
40
40
40
38
35
33
32
32
32
31
3...
Gelir Vergisi En Düşük Dilim Oranları (%, 2013)25
23
23
22
22
21
20
20
19
18
16
16
15
15
15
15
14
13
11
10
10
6
6
6
5
4
2
...
Asgari Ücret Üzerindeki Gelir Vergisi Yükü (%)
Asgari Geçim İndirimi Öncesi
Asgari Geçim
İndirimi Sonrası
(2008)Efektif Ve...
Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranları
Gecikme Zammı Oranları
Aylık Yıllık
2002 7 84
2013 1,4 16,8
Puan Değişim (-) 67,2
Te...
KDV Oranları (%, 2014)
Kaynak: AB Komisyonu , Maliye Bakanlığı
22
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
Macaristan
Danimarka
İsveç...
Vergisel Teşvikler
• Tasarruflar
• Ar-Ge
• Yatırımlar
• İstihdam
• Cari açık
23
Bireysel Emeklilik
24
%25 Devlet
Katkısı
2013 başından
itibaren 1,3
milyon yeni
katılımcı ve 7,1
milyar TL fon
artışı
Cari Açığı Azaltmaya Yönelik Vergisel Teşvikler
25
Teknoloji
Geliştirme
Bölgeleri
Ar-Ge ve
yenilik
faaliyetleri
Sınai mülk...
Girişim Sermayesi İçin Teşvikler
Kurumlar ve Gelir Vergisi Matrahında aşağıda
belirtilen oranlarda girişim sermayesi indir...
Melek Yatırımcılar için Teşvikler
27
Vergi Yükünün Yüksek Olduğu Algısı Nerden
Kaynaklanıyor?
Vergi Yükü
28
Dolaylı Vergi Yükü (% GSYH, 2012)
29
Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı
Not: AB ortalaması verisi 2011 yılına aittir.
17.5
15....
Dolaylı Vergiler (% Vergi Gelirleri, 2012)
(Mahalli idare vergi gelirleri ve sosyal güvenlik primleri dahil)
54.1
50.7
45....
Verginin yüksek olduğu algısı temelde
birkaç ürün üzerindeki vergiden
kaynaklanıyor
Vergi Yükü
31
Bira Üzerindeki Vergi (Euro Cent/LT, 2013)
(1 Derece Alkole Göre Maktu Vergi)
Kaynak: AB Komisyonu, Maliye Bakanlığı
34
29...
Sigara Satış Fiyatı İçindeki Vergi Yükü (%, 2013)
Kaynak: AB Komisyonu, Maliye Bakanlığı
35
87.5
87.3
84.6
84.0
83.9
83.8
...
Motorlu Taşıtlar Vergisinde Vergi Yükü
(%, 2012)
36
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Hollanda
İsviçre
İrlanda
Avustu...
Mobil İletişim Hizmetleri Üzerindeki Vergi Yükü
(%, 2011)
37
48.2
30.4
28.2
25.2
25
25
25
24.4
23
22
21
21
21
21
20
20
20
...
KDV Uygulamalarında Yeni Bir Çağ
38
56 ayrı Kanun ile değişiklik
91 adet Bakanlar Kurulu Kararı
123 adet KDV Genel Tebliği
65 adet KDV Sirküleri
Çeşitli konul...
KDV Uygulamasına Yönelik Yenilikler
İmal, inşa, tadil, bakım ve onarım
uygulamalarında Proje esaslı takip ve
kontrol getir...
Uygulamaya Yönelik Yenilikler (İTUS)
İndirimli Teminat Uygulaması Sistemini (İTUS)
KDV iadesi alan tüm mükelleflerin, gere...
KDV Uygulamasına Yönelik Yenilikler
Hızlandırılmış İade Sisteminden
yararlanma kriterleri kolaylaştırıldı
• Bilanço büyükl...
İade Sürecine Yönelik Yenilikler
Mahsuben iade taleplerinde herhangi bir tutar sınırı
olmaksızın incelemesiz teminatsız ia...
Özel esasların tanımı hiçbir tereddüde yer
vermeyecek şekilde tanımlandı
Mükelleflerimize, özel esaslar kapsamına
alınmada...
Özel esaslar kapsamından ne şekilde çıkılacağı
açıklıkla ortaya konuldu
Aynı fiilin belli sürelerde tekrar işlenmemesi
koş...
MEMUR ŞEF MÜDÜR YRD. MÜDÜR MUHASEBE BAŞKANLIK MUHASEBE İADE
İADE TALEP DİLEKÇESİ 15.03.2014
02.03.2014
KDV İade Aşamaların...
Vergisel Konularda Hizmet Çeşitliliğini ve
Kaliteyi Artırıyoruz
e-fatura e-defter e-beyanname
Mükellef Geri
Bildirim
Siste...
Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetleri
Artırıyoruz
e-Beyanname ile beyannamelerin %99’unu elektronik ortamda alıyoruz
Mükel...
e-Fatura Uygulaması
Faturalama ile ilgili işlemlerde maliyeti düşüyor
Zaman kayıpları azalıyor
E-dönüşüm alanında önemli k...
e-Defter Uygulamasını Başlatıyoruz
Elektronik
ortamda defter
• Oluşturulacak
• İletilecek
• Muhafaza ve ibraz
edilecek
Mük...
Risk Analiz Sistemi
KDV iade işlemlerini uzmanlaşmış personel aracılığıyla yapıyoruz
İade taleplerini hızlı ve güvenli bir...
Mükellef Haklarını Güçlendiriyoruz
52
İlk kez Mükellef Hakları Bildirgesini yayımladık
Vergi incelemelerine süre kısıtlama...
53
İdarenin sorumluluğunda olan hatalar nedeniyle mükelleflerimize
gecikme faizi hesaplanmasının önüne geçtik
Artık belli ...
Gayrimenkul Sermaye İradı İzleme ve Değerlendirme
Projesi
54
‘Kira Beyannamenizi Biz Hazırladık Siz Onaylayın’
temasıyla k...
Mükellef Sayısı
55
GayrimenkulSermayeİradıVerenMükellefSayısı
(BinKişi)
Kaynak: Maliye Bakanlığı
* 2003 yılında 2002 yılı ...
Gayrimenkul Sermaye İradı İzleme ve
Değerlendirme Projesi
56
Gayrimenkul Sermaye iradı elde eden 1,5 milyon
mükellefimizde...
Vergi Denetimini Yapılandırdık
57
Vergi Denetimi Yeniden Yapılandırdık
Vergi Denetim Kurulunu
kurduk
Vergi denetimindeki çok
başlılığı ortadan kaldırdık
58
...
59
Vergi
İncelemeleri
Vergi İnceleme
Raporları
Etkin ve verimli vergi denetimi ile kayıt dışı ekonomi ve
yolsuzlukla mücadele ediyoruz
RİSK
ANALİZ
SÜRECİ
RİSKLİRİSKSİZ
V...
Performans Değerlendirme Sistemi
Vergi müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin
objektif, nesnel ve mukayeseli...
62
Vergi Müfettişleri Sayısı
5.000
Vergi
Müfettişi
10.000
Vergi
Müfettişi
20142011
63
Mükellef
Sayısı
YIL
16.000
47.000
73.000
2011 2012 2013
Denetim
64
.: 2011Yılı :. .: 2012 Yılı :. .: 2013 Yılı :.
3,9
Milyar
TL
4,5
Milyar
TL
8,5
Milyar
TL
6,5
Milyar
TL
8,8
Milyar
TL
18...
Kayıt Dışılıkla Mücadele
65
Kayıt Dışı İstihdam
66Kaynak:TÜİK
52.1
51.7
50.1
48.2
47.0
45.4
43.5 43.8
43.3
42.1
39.0
36.7
33.6
30
35
40
45
50
55
2002
...
Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü
32.2
31.5
30.7
30.4
29.1
28.4
28.9
28.3
27.7
27.2
26.5
26
27
28
29
30
31
32
33 ...
Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü
31.2
28.4
28.4
28.0
27.6
26.5
25.5
25.2
24.3
23.8
23.6
23.1
22.1
21.1
19.0
18.6
18.4
16.4
...
Vergi Kaybı
7.8
7.3
7.4
7.5
7.5
7.1
6.8
6.3
5.7
5.3
5.3
5.7
3.6
3.4
3.4
3.4
3.5
3.4
3.3
3.1
2.9
2.6
2.5
2.8
2
3
4
5
6
7
8
...
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Etkinlik
• 2008-10
• 2011-13
• 2014-16: Yeni Eylem Planı Dönemi
Kayıt Dışı Ekonomiyle Müc...
Mevzuatı İyileştiriyoruz
Gelir Vergisi Kanun Tasarısı
Vergi Usul Kanunu
71
Siyasi İstikrar ve Ekonomik
Kazanımlar
72
Siyasi İstikrar: Hükümetlerin Ortalama Ömrü
73
15 Ay
137 Ay
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1950-2002 2003-14
1923-2002
Hükü...
Kişi Başına GSYH
Kaynak: TÜİK, OECD 74
8 667
19 038
5 000
7 000
9 000
11 000
13 000
15 000
17 000
19 000
21 000
2002 2013
...
Gelişmiş Ülkelerle Farkı Kapatıyoruz
75
KişiBaşınaGelir(SAGP,%)
Kaynak: TÜİK, OECD, IMF
22.7
36.037.0
59.6
10
20
30
40
50
...
76
İstihdam
Kaynak: TÜİK
(MilyonKişi,m.a)
26.1
20
21
22
23
24
25
26
27 Ocak08
Temmuz08
Ocak09
Temmuz09
Ocak10
Temmuz10
Oca...
Enflasyon
0
20
40
60
80
100
120
140
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1...
Cari Açık Yüksek; ama
78
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20 Ocak02
Nisan02
Temmuz02
Ekim02
Ocak03
Nisan03
Temmuz03
Ek...
Güçlü Kamu Mali Dengeleri
79
Kaynak: IMF, OECD, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı
(GSYH,%)
(GSYH,%)
7.3
4.8
3.0
1.0
...
Bankacılık Sektörü Sağlam
Kaynak: BDDK
80
SermayeYeterlilikOranı(%)
2002 Şubat 14
17.6
2.8
KredilerinTakibeDönüşümOranı(%)...
81
Hanehalkı Yükümlülükleri Düşük
65
23
0 20 40 60 80 100 120 140
Danimarka
Hollanda
İrlanda
İngiltere
Portekiz
İsveç
İspa...
Ülkemize Yatırımcıların İlgisi Arttı
82
Uluslararası Sermayeli Şirket Sayısı
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
83
Doğrudan Yatırım Girişleri
(Milyar$)
14.8
138.8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1980-2002 2014 Şubat
84
Kaynak: TCMB
Uzun Vadeli Görünüm
85
Demokratik
Standartların
Güçlendirilmesi
Kayıt Dışılıkla
Mücadele
Eğitime Erişimin ve
Eğitim Kalitesinin
Artırılması
Katma...
GSYH
2002
2050
2002
230 Milyar $
2050
5 Trilyon $
2013
820 Milyar $
2023
2 Trilyon $
87
Kaynak: TÜİK, OVP, PwC
Kişi Başına Milli Gelir
2002
2050
2002
3.492 $
2013
10.782 $
2023
25.000 $
2050
50.000 $
88
Kaynak: TÜİK, PwC
Teşekkürler…
89
TOBB Yüksek Koordinasyon Toplantısı
TOBB Yüksek Koordinasyon Toplantısı
TOBB Yüksek Koordinasyon Toplantısı
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TOBB Yüksek Koordinasyon Toplantısı

814 views
710 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
814
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
327
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • State contribution up to 25% of the annual gross minimum wage. 3 years  15%6 years  35%10 years  60%Retirement  100% of the 25% State ContributionParticipants:28.12.2012: 3.128.130 28.02. 2013: 4.331.574Katılımcılar : 2013 başından itibaren 1,2 milyon yeni katılımcı 31.12.2012 : 3.128.13028.02.2014 : 4.331.574Fon : 5,4 milyar TL fon artışı31.12.2012 : 20.346.290.27828.02.2014 : 25.765.367.677
 • TOBB Yüksek Koordinasyon Toplantısı

  1. 1. Maliye Politikaları, Türkiye Ekonomisi ve Uzun Vadeli Görünüm 3 Mayıs 2014 Mehmet Şimşek Maliye Bakanı
  2. 2. Maliye Politikaları Siyasi İstikrar ve Ekonomik Kazanımlar Türkiye’nin Uzun Vadeli Görünümü 2 Sunum Planı
  3. 3. Maliye Politikaları 3
  4. 4. Mali Disiplin Kaynak: Kalkınma Bakanlığı GenelDevletAçığı/GSYH(%) 2009 yılı hariç Maastricht Kriterini sağladık. 4 10.8 7.9 4.1 0.1 -1.3 0.2 1.6 5.5 3.0 0.4 1.0 1,0 1.1 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Maastricht Kriteri: %3
  5. 5. Kaynak: Hazine Müsteşarlığı KamuBorçStoku/GSYH(%) Maastricht Kriteri: %60 2004’ten bu yana Maastricht Kriterini sağlıyoruz. Kamu Borçlarını Azalttık 5 74.0 67.7 59.6 52.7 46.5 39.9 40.0 46.1 42.3 39.1 36.2 36.3 33.0 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  6. 6. 88.4 -74.4 25.2 -5.0 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kamu Net Dış Borç Stoku (Sol Eksen) Kamu Net Dış Borç Stoku/GSYH(Sağ Eksen) (%) (MilyarTL) 6 Kamu Net Dış Borç Stoku Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
  7. 7. 7 (%) Faiz Oranları Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 62.7 11.1 25.4 2.5 -5 5 15 25 35 45 55 65 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mart 14 DİBS Faiz Oranı İç Borç Stokunun Reel Faizi
  8. 8. 8 (%) Faiz Giderleri Kaynak: Maliye Bakanlığı 85.7 14.9 43.2 11.9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Faiz Giderleri/Vergi Gelirleri Faiz Giderleri/Bütçe Giderleri
  9. 9. Türkiye’de Vergi Yükü İddia Edildiği Gibi Yüksek Değil! Vergi Yükü 9
  10. 10. Toplam Vergi Yükü (% GSYH, 2012) 10 48.0 45.3 45.3 44.4 44.3 44.1 43.2 42.2 38.9 38.6 37.8 37.6 37.4 37.2 35.5 35.2 34.5 33.8 32.9 32.9 32.5 32.5 32.3 31.6 30.7 28.6 28.5 28.3 28.2 27.7 26.8 26.5 24.3 20.8 19.7 17 22 27 32 37 42 47 52 Danimarka Fransa Belçika İtalya İsveç Finlandiya Avusturya Norveç Macaristan Hollanda Lüksemburg Almanya Slovenya İzlanda Çek… İngiltere OECD-Ort. Yunanistan YeniZelanda İspanya Estonya Portekiz Polonya İsrail Kanada Japonya Slovakya İrlanda İsviçre Türkiye Kore Avustralya ABD Şili Meksika Kaynak: OECD, Maliye
  11. 11. Gelir ve Kazançlar Üzerindeki Vergi Yükü (% GSYH, 2012) (Sosyal Güvenlik Primleri Dahil) Kaynak: OECD, Maliye 11 30.5 30.2 29.9 28.3 28.1 27.7 27.4 25.8 25.8 25.2 24.4 22.9 22.3 21.7 20.9 20.8 20.7 20.1 19.3 19.3 19.3 19.1 18.3 18.0 18.0 17.8 17.8 17.0 16.3 15.7 15.1 14.6 13.6 9.4 8.1 7 12 17 22 27 32 Danimarka Belçika Norveç Finlandiya İtalya Fransa Avusturya Almanya İsveç Hollanda Lüksemburg ÇekCumhuriyeti Slovenya İspanya İzlanda OECD-Ort. Japonya İsviçre İngiltere Kanada Macaristan Yunanistan Estonya Polonya YeniZelanda Slovakya Portekiz ABD İrlanda Avustralya İsrail Kore Türkiye Şili Meksika
  12. 12. Sanılanın Aksine Vergi Oranlarını Düşürdük! İstihdamı ve yatırımları destekledik Vergi Oranlarını Düşürdük 12
  13. 13. Kurumlar vergisi oranını % 30’dan % 20’ye indirdik Kurumlar Vergisi 13
  14. 14. Kurum Kazançları Üzerindeki Vergi Yükü (%, 2013) Kaynak: OECD, Maliye 14 65 64 58 57 55 51 51 51 50 49 49 48 48 47 47 45 44 44 43 43 42 41 40 38 37 36 34 34 33 33 32 31 30 23 21 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 TÜRKİYE2002 Fransa ABD Danimarka İrlanda Kanada Kore Portekiz Belçika İspanya Almanya Norveç İsrail Avustralya İngiltere İsveç Avusturya Hollanda Lüksemburg Japonya İtalya Finlandiya Şili Slovenya İsviçre İzlanda Polonya Türkiye Yunanistan YeniZelanda Macaristan ÇekCumhuriyeti Meksika Slovakya Estonya En düşük yüke sahip 8. ülkeyiz.
  15. 15. Yeni Yatırımlar için Bölgesel Teşvik Kurumlar Vergisi Oranı: %20 2. Bölge: %9 3. Bölge: %8 4. Bölge: %6 5. Bölge: %4 6. Bölge: %2 15
  16. 16. En yüksek vergi oranını (fon payı dâhil) % 49,5’ten % 35’e En düşük vergi oranını ise % 22’den % 15’e indirdik Gelir Vergisi 16
  17. 17. Gelir Vergisi En Üst Dilim Oranları (%, 2013) 52 50 50 50 50 50 48 45 45 45 45 45 43 41 40 40 40 40 38 35 33 32 32 32 31 30 29 26 25 25 21 21 16 15 13 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 Hollanda Avusturya Belçika İsrail Slovenya 2002Türkiye Portekiz İngiltere Avusturalya Almanya Yunanistan Fransa İtalya İrlanda Şili Japonya Lüksenburg Amerika Kore Türkiye YeniZelanda Polonya İzlanda Finlandiya İspanya Meksika Kanada Norveç İsveç SlovakCum. Estonya Danimarka Macaristan ÇekCum. İsviçre Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı 17
  18. 18. Gelir Vergisi En Düşük Dilim Oranları (%, 2013)25 23 23 22 22 21 20 20 19 18 16 16 15 15 15 15 14 13 11 10 10 6 6 6 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 20 25 Belçika İtalya İzlanda Türkiye2002 Yunanistan Estonya İrlanda İngiltere SlovakCum. Polonya Macaristan Slovenya Kanada ÇekCum. Türkiye Portekiz Norveç İspanya YeniZelanda İsrail Amerika Kore Hollanda Danimarka Japonya Şili Meksika Avusturalya Avusturya Finlandiya Fransa Almanya Lüksemburg İsveç İsviçre TürkiyeAgi Asgari Geçim İndirim sonrası eşi çalışmayan ve 4 çocuklu bir ücretli Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı 18
  19. 19. Asgari Ücret Üzerindeki Gelir Vergisi Yükü (%) Asgari Geçim İndirimi Öncesi Asgari Geçim İndirimi Sonrası (2008)Efektif Vergi Yükü Vergi İadesi Sonrası Minimum Vergi Yükü Bekar 12,8 5,95 5,25 Evli* 12,8 5,95 3,75 Evli-1 Çocuklu* 12,8 5,95 2,63 Evli-2 Çocuklu* 12,8 5,95 1,50 Evli-3 Çocuklu* 12,8 5,95 0,75 Evli-4 Çocuklu* 12,8 5,95 0 19 Kaynak: Maliye Bakanlığı
  20. 20. Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranları Gecikme Zammı Oranları Aylık Yıllık 2002 7 84 2013 1,4 16,8 Puan Değişim (-) 67,2 Tecil Faizi Oranları Yıllık 2002 60 2013 12 Puan Değişim (-) 48 21Kaynak: Maliye Bakanlığı
  21. 21. KDV Oranları (%, 2014) Kaynak: AB Komisyonu , Maliye Bakanlığı 22 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Macaristan Danimarka İsveç Hırvatistan Romanya Finlandiya Yunanistan Polonya Portekiz İrlanda Slovenya İtalya AB-28ORT. Letonya Belçika Litvanya ÇekCumh. Hollanda İspanya Avusturya Estonya Bulgaristan Slovakya İngiltere Fransa Almanya G.KbrsR.K. Malta TÜRKİYE Lüksemburg TÜRKİYEEfektif… 27 25 25 25 24 24 23 23 23 23 22 22 22 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 19 19 18 18 15 14 Eğitimde, sağlıkta , giyimde, turizmd e %8 Bazı gıda ürünlerinde %1
  22. 22. Vergisel Teşvikler • Tasarruflar • Ar-Ge • Yatırımlar • İstihdam • Cari açık 23
  23. 23. Bireysel Emeklilik 24 %25 Devlet Katkısı 2013 başından itibaren 1,3 milyon yeni katılımcı ve 7,1 milyar TL fon artışı
  24. 24. Cari Açığı Azaltmaya Yönelik Vergisel Teşvikler 25 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri Sınai mülkiyet hakları Hizmet ihracı
  25. 25. Girişim Sermayesi İçin Teşvikler Kurumlar ve Gelir Vergisi Matrahında aşağıda belirtilen oranlarda girişim sermayesi indirimi yapılmaktadır • Girişim Sermayesi Gelirlerinin %10’u • Girişim Sermayesinin %20’si Temettüde Vergi İndirimi 26
  26. 26. Melek Yatırımcılar için Teşvikler 27
  27. 27. Vergi Yükünün Yüksek Olduğu Algısı Nerden Kaynaklanıyor? Vergi Yükü 28
  28. 28. Dolaylı Vergi Yükü (% GSYH, 2012) 29 Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı Not: AB ortalaması verisi 2011 yılına aittir. 17.5 15.2 14.4 14.2 13.7 13.4 13.1 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.4 11.9 11.9 11.6 11.6 11.3 11.3 11.1 11.1 11.0 10.7 10.7 10.6 10.6 9.9 9.8 8.7 8.4 7.5 7.2 6.1 5.2 4.3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Macaristan Danimarka Finlandiya Slovenya Estonya ABOrtalama Portekiz İzlanda YeniZelanda İsveç Polonya Yunanistan Türkiye İsrail Avusturya ÇekCumhuriyeti İngiltere Hollanda İtalya Belçika Norveç OECDOrtalama Fransa Almanya Meksika Lüksemburg Şili İrlanda Slovakya İspanya Kore Kanada Avustralya İsviçre Japonya ABD Dolaylı Vergilerin yüksekliğinden değil
  29. 29. Dolaylı Vergiler (% Vergi Gelirleri, 2012) (Mahalli idare vergi gelirleri ve sosyal güvenlik primleri dahil) 54.1 50.7 45.0 45.0 42.2 40.5 39.3 39.2 39.0 37.9 37.3 34.9 34.8 34.5 33.5 32.8 32.8 32.8 31.6 31.2 30.0 28.8 28.4 28.0 27.5 27.1 26.6 26.4 25.5 24.9 24.4 24.4 21.7 18.4 17.9 17 22 27 32 37 42 47 52 57 Meksika Şili Türkiye Macaristan Estonya Portekiz İsrail Polonya YeniZelanda Slovenya Yunanistan İrlanda İzlanda Slovakya ÇekCumhuriyeti OECD-Ort. İngiltere Finlandiya Danimarka Kore Hollanda İsveç Almanya Lüksemburg Avusturya Avustralya İspanya Norveç İtalya Belçika Kanada Fransa İsviçre Japonya ABD Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı 30 Dolaysız vergilerin yeterli düzeyde olmamasından
  30. 30. Verginin yüksek olduğu algısı temelde birkaç ürün üzerindeki vergiden kaynaklanıyor Vergi Yükü 31
  31. 31. Bira Üzerindeki Vergi (Euro Cent/LT, 2013) (1 Derece Alkole Göre Maktu Vergi) Kaynak: AB Komisyonu, Maliye Bakanlığı 34 29.9 25.5 24.0 19.6 19.1 11.0 7.5 7.5 7.5 7.2 6.1 6.0 6.0 5.7 5.4 3.6 3.1 2.6 2.5 2.4 2.0 1.9 1.7 1.5 1.3 0.8 0.8 0.8 0.8 0 5 10 15 20 25 30 Finlandiya TÜRKİYE İngiltere İsveç İrlanda Slovenya Danimarka İspanya Portekiz Fransa Hollanda Estonya Macaristan Hırvatistan Slovakya Litvanya Yunanistan Letonya İtalya Avusturya Polonya Belçika Malta ÇekCum. Romanya Lüksemburg Almanya Bulgaristan
  32. 32. Sigara Satış Fiyatı İçindeki Vergi Yükü (%, 2013) Kaynak: AB Komisyonu, Maliye Bakanlığı 35 87.5 87.3 84.6 84.0 83.9 83.8 83.5 82.1 81.8 81.4 81.3 81.3 81.1 81.1 80.8 80.3 79.8 79.7 78.4 78.0 77.9 77.5 77.4 77.0 76.3 76.1 76.0 75.6 72.0 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 Yunanistan İngiltere Polonya Estonya Hollanda Slovenya Bulgaristan Macaristan TÜRKİYE Finlandiya Romanya Litvanya Slovakya Fransa İrlanda İspanya Portekiz Danimarka Letonya Hırvatistan ÇekCumhuriyeti Malta G.KıbrısRumK. Belçika İsveç Almanya Avusturya İtalya Lüksemburg
  33. 33. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Vergi Yükü (%, 2012) 36 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hollanda İsviçre İrlanda Avusturya Danimarka Avustralya Türkiye Belçika Yunanistan İsveç İtalya Finlandiya İngiltere İsrail OECDOrtalaması Almanya Slovenya Norveç Portekiz Kanada İspanya Slovakya Fransa ABD Meksika Lüksemburg ÇekCumhuriyeti 86.4% 63.7% 62.9% 57.9% 57.7% 53.5% 50.0% 47.6% 47.0% 43.8% 42.6% 39.3% 38.1% 36.4% 32.7% 31.6% 30.8% 28.3% 24.9% 21.5% 21.2% 20.3% 16.5% 16.4% 15.4% 13.7% 13.6% Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı
  34. 34. Mobil İletişim Hizmetleri Üzerindeki Vergi Yükü (%, 2011) 37 48.2 30.4 28.2 25.2 25 25 25 24.4 23 22 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 19.6 19 19 19 19 18 18 15 15 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 TÜRKİYE Yunanistan Uganda Brezilya Danimarka İsveç Macaristan İtalya Finlandiya Polonya İrlanda Letonya Litvanya Portekiz Avusturya Bulgaristan ÇekCumhuriyeti Estonya İngiltere Slovenya Fransa Almanya Hollanda Romanya Slovakya İspanya Malta GüneyKıbrısRumCum. Lüksemburg Kaynak: Deloitte Mobil internet üzerindeki vergi yükünü %25’te %5’e indirdik
  35. 35. KDV Uygulamalarında Yeni Bir Çağ 38
  36. 36. 56 ayrı Kanun ile değişiklik 91 adet Bakanlar Kurulu Kararı 123 adet KDV Genel Tebliği 65 adet KDV Sirküleri Çeşitli konularda verilmiş binlerce görüş Basit ve Anlaşılır Tek Tebliğ Tek Tebliğ • Güncel • Objektif kriterlere dayalı • Gri alanları azaltan • Uyum maliyetlerini azaltan
  37. 37. KDV Uygulamasına Yönelik Yenilikler İmal, inşa, tadil, bakım ve onarım uygulamalarında Proje esaslı takip ve kontrol getirilmektedir. Tecil-terkin uygulamasından yararlanacak “imalatçı”ların kapsamına tarımsal üretim yapanlar da dahil edilmektedir 40
  38. 38. Uygulamaya Yönelik Yenilikler (İTUS) İndirimli Teminat Uygulaması Sistemini (İTUS) KDV iadesi alan tüm mükelleflerin, gerekli şartları sağlaması kaydıyla, yararlanabileceği bir şekle dönüştürdük. • İTUS ile mükellefler KDV iadelerini %100 teminat yerine sadece %4 veya %8 oranında teminat göstererek alabilecekler. • Böylece ihracatçının üzerindeki vergi yükünü hafifleterek ihracatı teşvik ediyoruz. 41
  39. 39. KDV Uygulamasına Yönelik Yenilikler Hızlandırılmış İade Sisteminden yararlanma kriterleri kolaylaştırıldı • Bilanço büyüklükleri ile ilgili 4 kriterden (aktif, MDV, öz sermaye ve net satış tutarı) herhangi 3’ünün sağlanmış olması yeterli • Çalıştırılması gereken asgari işçi sayısı 350 den 250’ye düşürüldü 42
  40. 40. İade Sürecine Yönelik Yenilikler Mahsuben iade taleplerinde herhangi bir tutar sınırı olmaksızın incelemesiz teminatsız iade alınabilmesine imkan sağlandı Nakden iade taleplerinde münhasıran vergi inceleme raporu ile iade uygulaması getirildi İncelemesiz teminatsız asgari iade tutarı 4.000 TL’den 5.000 TL’ye yükseltildi 43
  41. 41. Özel esasların tanımı hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde tanımlandı Mükelleflerimize, özel esaslar kapsamına alınmadan önce yaptıkları işlemin gerçekliğini her türlü delil ile ispat etme imkanı sağlandı Özel Esaslar Uygulamasına Yönelik Yenilikler
  42. 42. Özel esaslar kapsamından ne şekilde çıkılacağı açıklıkla ortaya konuldu Aynı fiilin belli sürelerde tekrar işlenmemesi koşuluyla özel esaslardan çıkış imkanı getirildi • Sahte belge düzenleme raporu olanlar 5 yıl • Sahte belge düzenleme tespiti olanlar 4 yıl • Sahte belge kullanma raporu olanlar 4 yıl • Sahte belge kullanma tespiti olanlar 3 yıl Özel Esaslar Uygulamasına Yönelik Yenilikler
  43. 43. MEMUR ŞEF MÜDÜR YRD. MÜDÜR MUHASEBE BAŞKANLIK MUHASEBE İADE İADE TALEP DİLEKÇESİ 15.03.2014 02.03.2014 KDV İade Aşamalarının Online Takibi Daha hızlı, şeffaf ve sağlıklı iade Vergi dairesinin performansı ölçülecek (otokontrol) İade türlerine göre, sonuçlandırma süreleri için standartlar belirlenecek
  44. 44. Vergisel Konularda Hizmet Çeşitliliğini ve Kaliteyi Artırıyoruz e-fatura e-defter e-beyanname Mükellef Geri Bildirim Sistemi Elektronik Öndenetim Sistemi 47
  45. 45. Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetleri Artırıyoruz e-Beyanname ile beyannamelerin %99’unu elektronik ortamda alıyoruz Mükelleflerimize ödemelerini elektronik ortamda yapma kolaylığı getirdik «Mükellef Geri Bildirim Sistemi»ni hayata geçirdik İşyeri elektronik denetim defteri ve elektronik sicil merkezini oluşturduk Elektronik denetim ve teftiş sistemlerini uygulamaya koyduk «Elektronik Öndenetim Sistemi» ile mükellefin vergiye tabi faaliyetlerini yerinde tespit edeceğiz 48
  46. 46. e-Fatura Uygulaması Faturalama ile ilgili işlemlerde maliyeti düşüyor Zaman kayıpları azalıyor E-dönüşüm alanında önemli kazanımlar elde ediliyor Kağıt kullanımının azalması ile çevreyi koruyor Diğer belgeleri de elektronik ortama aktarma çalışmalarına hızla devam ediyoruz 49
  47. 47. e-Defter Uygulamasını Başlatıyoruz Elektronik ortamda defter • Oluşturulacak • İletilecek • Muhafaza ve ibraz edilecek Mükellefin dokümantasyon maliyeti düşecek 50
  48. 48. Risk Analiz Sistemi KDV iade işlemlerini uzmanlaşmış personel aracılığıyla yapıyoruz İade taleplerini hızlı ve güvenli bir şekilde yerine getiriyoruz Vergi dairelerinin iş yükünü azalttık Haksız iade alan veya almaya teşebbüs eden mükellefleri daha hızlı tespit ediyoruz 51
  49. 49. Mükellef Haklarını Güçlendiriyoruz 52 İlk kez Mükellef Hakları Bildirgesini yayımladık Vergi incelemelerine süre kısıtlaması getirdik Mevzuata aykırı rapor yazılamayacağını güvence altına aldık
  50. 50. 53 İdarenin sorumluluğunda olan hatalar nedeniyle mükelleflerimize gecikme faizi hesaplanmasının önüne geçtik Artık belli bir standartta hazırlanan özelgeleri internette kamuoyu ile paylaşıyoruz Mahkeme kararı olmaksızın idarece yurt dışı çıkış yasağı uygulamasını son verdik Mükelleflerimizi VİMER, e-posta, kısa mesaj, sosyal medya, mükellef geri bildirim sistemi gibi kanallarla daha hızlı bilgilendiriyoruz Mükellef Haklarını Güçlendiriyoruz
  51. 51. Gayrimenkul Sermaye İradı İzleme ve Değerlendirme Projesi 54 ‘Kira Beyannamenizi Biz Hazırladık Siz Onaylayın’ temasıyla kira beyannamelerini önceden hazırlayarak mükelleflerin onayına sunduk Not: 2013 yılı için 2014 yılı Mart ayı itibarıyla beyanname verilmeye başlanmıştır.
  52. 52. Mükellef Sayısı 55 GayrimenkulSermayeİradıVerenMükellefSayısı (BinKişi) Kaynak: Maliye Bakanlığı * 2003 yılında 2002 yılı geliri için beyanname veren mükellef sayısı. ** 2013 yılında 2012 yılı geliri için beyanname veren mükellef sayısı. 492 1,550 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2002* 2012**
  53. 53. Gayrimenkul Sermaye İradı İzleme ve Değerlendirme Projesi 56 Gayrimenkul Sermaye iradı elde eden 1,5 milyon mükellefimizden kira beyannamesi aldık 2012 yılında beyan edilen kira geliri yaklaşık 26,1 milyar TL’ye ulaştı Yanlış ya da eksik beyanda bulunan yaklaşık 314.000 kişiyi gönüllü uyum kapsamında vergi dairelerine gönderdik
  54. 54. Vergi Denetimini Yapılandırdık 57
  55. 55. Vergi Denetimi Yeniden Yapılandırdık Vergi Denetim Kurulunu kurduk Vergi denetimindeki çok başlılığı ortadan kaldırdık 58 Bu sayede; • Vergi denetiminde uzmanlaşma ve işbölümünü sağladık • Vergi denetim hizmetlerinde etkinliği artırdık • Mükellef haklarını azami ölçüde gözetiyoruz • Kayıt dışılık ile daha etkin mücadele ediyoruz
  56. 56. 59 Vergi İncelemeleri Vergi İnceleme Raporları
  57. 57. Etkin ve verimli vergi denetimi ile kayıt dışı ekonomi ve yolsuzlukla mücadele ediyoruz RİSK ANALİZ SÜRECİ RİSKLİRİSKSİZ VERGİ MÜFETTİŞİ Risk Analiz Sistemi 60
  58. 58. Performans Değerlendirme Sistemi Vergi müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin objektif, nesnel ve mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesi için kamu sektöründe öncü niteliğinde bir Performans Değerlendirme Sistemi oluşturduk. 61
  59. 59. 62 Vergi Müfettişleri Sayısı 5.000 Vergi Müfettişi 10.000 Vergi Müfettişi 20142011
  60. 60. 63 Mükellef Sayısı YIL 16.000 47.000 73.000 2011 2012 2013 Denetim
  61. 61. 64 .: 2011Yılı :. .: 2012 Yılı :. .: 2013 Yılı :. 3,9 Milyar TL 4,5 Milyar TL 8,5 Milyar TL 6,5 Milyar TL 8,8 Milyar TL 18 Milyar TL Vergi Tutarı Vergi Ceza Tutarı Denetim
  62. 62. Kayıt Dışılıkla Mücadele 65
  63. 63. Kayıt Dışı İstihdam 66Kaynak:TÜİK 52.1 51.7 50.1 48.2 47.0 45.4 43.5 43.8 43.3 42.1 39.0 36.7 33.6 30 35 40 45 50 55 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Ocak (Kayıtdışıistihdam/Toplamİstihdam,%)
  64. 64. Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 32.2 31.5 30.7 30.4 29.1 28.4 28.9 28.3 27.7 27.2 26.5 26 27 28 29 30 31 32 33 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kaynak: Schneider, 2013 67 KayıtDışıEkonomininBüyüklüğü(%,GSYH) 2003 yılından bu yana yaklaşık 6 puan azaldı
  65. 65. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 31.2 28.4 28.4 28.0 27.6 26.5 25.5 25.2 24.3 23.8 23.6 23.1 22.1 21.1 19.0 18.6 18.4 16.4 15.5 15.0 13.9 13.6 13.0 13.0 13.0 12.2 9.9 9.7 9.1 8.0 7.5 5 10 15 20 25 30 35 Bulgaristan Romanya Hırvatistan Litvanya Estonya TÜRKİYE Letonya G.Kıbrıs Malta Polonya Yunanistan Slovenya Macaristan İtalya Portekiz İspanya ABOrtalaması Belçika ÇekCumh. Slovakya İsveç Norveç Danimarka Finlandiya Almanya İrlanda Fransa İngiltere Hollanda Lüksemburg Avusturya KayıtDışıEkonomininBüyüklüğü(2013,%,GSYH) Kaynak: Schneider, 2013 AB Ortalaması AB’de En Düşük Oranlar 68
  66. 66. Vergi Kaybı 7.8 7.3 7.4 7.5 7.5 7.1 6.8 6.3 5.7 5.3 5.3 5.7 3.6 3.4 3.4 3.4 3.5 3.4 3.3 3.1 2.9 2.6 2.5 2.8 2 3 4 5 6 7 8 9 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Türkiye 38 Ülke Ortalaması Türkiye’de vergi kaybı AB ortalamasının 3 puan üzerinde Kaynak: Schneider, 2012 VergiKaybı(%,GSYH) 69
  67. 67. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Etkinlik • 2008-10 • 2011-13 • 2014-16: Yeni Eylem Planı Dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 70
  68. 68. Mevzuatı İyileştiriyoruz Gelir Vergisi Kanun Tasarısı Vergi Usul Kanunu 71
  69. 69. Siyasi İstikrar ve Ekonomik Kazanımlar 72
  70. 70. Siyasi İstikrar: Hükümetlerin Ortalama Ömrü 73 15 Ay 137 Ay 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1950-2002 2003-14 1923-2002 Hükümetlerin ortalama ömrü: 17 ay 2002-14 Siyasi İstikrar 2023 Hedefleri
  71. 71. Kişi Başına GSYH Kaynak: TÜİK, OECD 74 8 667 19 038 5 000 7 000 9 000 11 000 13 000 15 000 17 000 19 000 21 000 2002 2013 Kişi Başına Gelir ($,SGP) 1 099 1 609 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2002 2013 Kişi Başına Gelir (₺,Reel) 3 492 10 782 1 000 3 000 5 000 7 000 9 000 11 000 2002 2013 Kişi Başına Gelir ($)
  72. 72. Gelişmiş Ülkelerle Farkı Kapatıyoruz 75 KişiBaşınaGelir(SAGP,%) Kaynak: TÜİK, OECD, IMF 22.7 36.037.0 59.6 10 20 30 40 50 60 2002 2013 Türkiye/ABD Türkiye/Avrupa Birliği
  73. 73. 76 İstihdam Kaynak: TÜİK (MilyonKişi,m.a) 26.1 20 21 22 23 24 25 26 27 Ocak08 Temmuz08 Ocak09 Temmuz09 Ocak10 Temmuz10 Ocak11 Temmuz11 Ocak12 Temmuz12 Ocak13 Temmuz13 Ocak14
  74. 74. Enflasyon 0 20 40 60 80 100 120 140 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 77 (TÜFE,Yıllık,%) Kaynak: TÜİK
  75. 75. Cari Açık Yüksek; ama 78 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 Ocak02 Nisan02 Temmuz02 Ekim02 Ocak03 Nisan03 Temmuz03 Ekim03 Ocak04 Nisan04 Temmuz04 Ekim04 Ocak05 Nisan05 Temmuz05 Ekim05 Ocak06 Nisan06 Temmuz06 Ekim06 Ocak07 Nisan07 Temmuz07 Ekim07 Ocak08 Nisan08 Temmuz08 Ekim08 Ocak09 Nisan09 Temmuz09 Ekim09 Ocak10 Nisan10 Temmuz10 Ekim10 Ocak11 Nisan11 Temmuz11 Ekim11 Ocak12 Nisan12 Temmuz12 Ekim12 Ocak13 Nisan13 Temmuz13 Ekim13 Cari Denge Altın Hariç Cari Denge Enerji ve Altın Hariç Cari Denge Kaynak: TÜİK, TCMB (12AylıkKümülatif,Milyar$)
  76. 76. Güçlü Kamu Mali Dengeleri 79 Kaynak: IMF, OECD, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı (GSYH,%) (GSYH,%) 7.3 4.8 3.0 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ABD OECD Avro Bölgesi TÜRKİYE Bütçe Açığı, 2013 110.3 104.5 95.2 36.3 0 20 40 60 80 100 120 OECD ABD Avro Bölgesi TÜRKİYE Borç Stoku, 2013
  77. 77. Bankacılık Sektörü Sağlam Kaynak: BDDK 80 SermayeYeterlilikOranı(%) 2002 Şubat 14 17.6 2.8 KredilerinTakibeDönüşümOranı(%) 15.5 0 5 10 15 20 25 January08 May08 September08 January09 May09 September09 January10 May10 September10 January11 May11 September11 January12 May12 September12 January13 May13 September13 January14 Hedef oran: %12 Yasal sınır: %8
  78. 78. 81 Hanehalkı Yükümlülükleri Düşük 65 23 0 20 40 60 80 100 120 140 Danimarka Hollanda İrlanda İngiltere Portekiz İsveç İspanya Finlandiya Avro Bölgesi Yunanistan Malta Almanya Fransa Belçika Lüksemburg Avusturya İtalya Estonya Polonya Letonya Çek Cumh. Macaristan Slovenya Slovakya Litvanya TÜRKİYE (Haziran2013,%,GSYH) Kaynak: TCMB, ECB
  79. 79. Ülkemize Yatırımcıların İlgisi Arttı 82
  80. 80. Uluslararası Sermayeli Şirket Sayısı Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 83
  81. 81. Doğrudan Yatırım Girişleri (Milyar$) 14.8 138.8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1980-2002 2014 Şubat 84 Kaynak: TCMB
  82. 82. Uzun Vadeli Görünüm 85
  83. 83. Demokratik Standartların Güçlendirilmesi Kayıt Dışılıkla Mücadele Eğitime Erişimin ve Eğitim Kalitesinin Artırılması Katma Değer Zincirinde Yükselme Sermaye Piyasasının Derinleştirilmesi Yerel ve Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Yapılması Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Altyapının Güçlendirilmesi İşgücü Piyasasında Esnekliğin Artırılması 86 Öncelikler ve Reform Alanları
  84. 84. GSYH 2002 2050 2002 230 Milyar $ 2050 5 Trilyon $ 2013 820 Milyar $ 2023 2 Trilyon $ 87 Kaynak: TÜİK, OVP, PwC
  85. 85. Kişi Başına Milli Gelir 2002 2050 2002 3.492 $ 2013 10.782 $ 2023 25.000 $ 2050 50.000 $ 88 Kaynak: TÜİK, PwC
  86. 86. Teşekkürler… 89

  ×