Mehmet Şimşek
Maliye Bakanı
Maliye Politikaları ve Ekonomik Görünüm
17 Haziran 2014
Maliye Politikaları
• Mali Disiplin
• Yatırımlar ve Teşvikler
• Üretim ve İstihdama Yönelik Vergi Politikaları
Ekonomik Gö...
Maliye Politikaları: Mali Disiplin
3
Bütçe Açıklarını Azalttık
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
GenelDevletAçığı/GSYH(%)
2009 yılı hariç Maastricht Kriterini sağladı...
Bütçe Açıkları (2014)BütçeAçığı/GSYH,%
Kaynak IMF, OECD, Kalkınma Bakanlığı
3,9
2,9
2,3
1,1
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
OE...
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
KamuBorçStoku/GSYH(%)
Maastricht Kriteri: %60
2004’ten bu yana Maastricht Kriterini sağlıyoruz...
Kamu Borç Stoku (2014)
Source: IMF, OECD, Hazine Müsteşarlığı
BorçStoku/GSYH,%
111,1
89,0
33,3 33,0
20
30
40
50
60
70
80
9...
88,4
-74,4
25,2
-5,0
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2...
9
(%)
Faiz Oranları Düştü
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
62,7
10,4
25,4
0,9
-5
5
15
25
35
45
55
65
2002 2003 2004 2005 2006 2...
10
(MerkeziYönetim,%)
Faiz Giderlerini Azalttık
Kaynak: Maliye Bakanlığı
85,7
14,9
43,2
11,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
...
Maliye Politikaları: Yatırımlar
11
Kamu Yatırım Harcamaları
8 8
9
12
15
17
22
24
33
38
40
51
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
2002
2003
2004
2005
2006
2007
20...
Eğitim
EğitimBütçesininToplamİçindekiPayı(%)
9,4
18
7
9
11
13
15
17
19
2002 2014
13Kaynak: Maliye Bakanlığı
Bütçeden en bü...
Eğitim
Son 11 yılda
• 205.000 derslik açtık
• 410.000 öğretmen atadık
• 1,8 milyar adet ücretsiz kitap
dağıttık
Kaynak: ME...
Okullaşma Oranları
15
(BrütOranlar,%)
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
11,7
96,5
80,8
35,8
44,0
107,6
96,8
92,1
10
30
50
70
90
1...
16
PISA Sonuçları, Türkiye-OECD arası fark
Kaynak: OECD
76
74
47
51
38
46
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
Fen Matematik
2...
Sağlık Giderlerinin Bütçe İçindeki Payı
17
(%)
11,7
17,3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2002 2014
Kaynak: Maliye Bakanlığı
B...
18
Kamu Sağlık Harcamaları(MilyarTL)
14
18
22 24
30
35
41
48
51
56
62
69
75
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2002 2003 2004 2005 ...
Sağlık Göstergeleri
Kaynak: Sağlık Bakanlığı 19
(Yıl)
72
77
70
72
74
76
78
2002 2013
Bebek Ölüm Hızı ve Anne Ölüm Oranı
(b...
Sağlık Göstergeleri
Kaynak: TÜİK
39,5
74,7
30
40
50
60
70
80
2003 2013
(%)
Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı
20
Altyapı: Ekonomik Kalkınmanın Temeli
Altyapıda sağlanan gelişmenin etkileri:
• Büyümeyi hızlandırır
• Gelir dağılımını iyi...
Ulaştırma
Gelecek 10 yılda 350 milyar dolar
yatırım
22
Bugün Türkiye’deki bölünmüş yol, otoyol ve
demiryolu yoğunluğu AB’d...
Hazine Garanti Sistemi
2014 Yılı Bütçesinde limit 3 milyar $
Kamu-Özel sektör ortaklıklarına garanti
• 3. Köprü
• Avrasya ...
1.714 Km
Otoyol Toplamı
4.387 Km
Bölünmüş Devlet ve
İl Yolları Toplamı
Toplam: 6,101 Km
Ocak 2003
2.244 Km
Otoyol Toplamı
...
Ülkemiz Demiryolu Ağıyla Örülüyor
İSTANBUL
EDİRNE
ESKİŞEHİR
Polatlı
ANKARA
KONYA
İZMİR
SİVAS
AFYONKARHİSAR
KAYSERİ
BURSA E...
Demiryolu Yatırımlarımız
2023’e Kadar 45 milyar dolar tutarında yatırım
10 bin kilometre yeni yüksek hızlı tren ağı
4 bin ...
İstanbul
Antalya
İzmir
Gaziantep
Trabzon
Kayseri
Samsun
Erzurum
Kars
Van
Diyarbakır
Malatya
Dalaman
Bodrum
Sivas
Elazığ
Bu...
2003
60 Nokta
SunExpressPegasus
ATLAS JET Onur Air
2014
236 Nokta
THY
THY
SunExpress
Artış : %294
Dış Hat Uçuş Noktaları
28
İstanbul’un 3. Havalimanı, Dünya’nın En Büyüğü
29
150 milyon yolcu
6.5 milyon km2
apron
6 adet iniş pisti 4 adet terminal
Yüzyılın Projeleri Yapım Aşamasında
Tüp Geçit 3. Köprü
İzmit Körfezi Geçidi İstanbul-İzmir Otoyolu Ankara-Bursa-İstanbul
H...
Yüzyılın Projesi Planlama Aşamasında
Kanal İstanbul
31
Özel Sektör Yatırımlarına Teşvik
32
Tüm Türkiye’de Yatırımları Teşvik Ediyoruz
Genel Teşvik
Uygulamaları
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi
Muafiyeti
Bölgesel Teşvi...
Yeni Teşvik Sistemi Sonuçları
Haziran 2012 -
Mart 2014
Belge Adedi
Sabit Yatırım
(Milyon TL)
Öngörülen
İstihdam (Kişi)
Yab...
Ar-Ge Vergi Teşvikleri
Ar-Ge Harcamaları
• Kurumlar vergisinden muafiyet
• Gelir vergisinden muafiyet
• Sosyal güvenlik pr...
KOSGEB Destekleri
Girişimci Destekleri
KOBİ Proje Destekleri
Ar-Ge-İnovasyon Destekleri
İşbirliği-Güç Birliği Destekleri
KOBİ Destekleri
37
• 212.046 işletme
• 1,7 Milyar TL
Kredi Faiz
Destekleri
(2003-13)
• 20.359 işletme
• 1,3 milyar TL
• 33...
KOSGEB
38
4
741
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1990-2002 2003-May 2014
DesteklenenKOBİssayısı(Bin)
15
2.300
0
500
1000
...
39
İstihdam
Kaynak: TÜİK
(MilyonKişi,m.a)
20
21
22
23
24
25
26
27
Ocak08
Temmuz08
Ocak09
Temmuz09
Ocak10
Temmuz10
Ocak11
T...
Aktif İşgücü Programları
40
23
32
214 212
250
465
220
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2007 2008 2009 2010 2011 20...
Özel Sektör Yatırımları
41
Kaynak: TÜİK
100,0 100,0
95,4
254,8
50
100
150
200
250
300
1992 2002 2002 2013
(SabitFiyatlarla)
Üretim ve İstihdamı Artırmaya
Yönelik Vergi Politikaları
42
Toplam Vergi Yükü (% GSYH, 2012)
43
48,0
45,3
45,3
44,4
44,3
44,1
43,2
42,2
38,9
38,6
37,8
37,6
37,4
37,2
35,5
35,2
34,5
3...
Gelir ve Kazançlar Üzerindeki Vergi Yükü (% GSYH, 2012)
(Sosyal Güvenlik Primleri Dahil)
Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı
44...
Sanılanın Aksine Vergi Oranlarını Düşürdük!
İstihdamı ve yatırımları destekledik
Vergi Oranlarını Düşürdük
45
Kurumlar vergisi oranını
% 30’dan % 20’ye indirdik
Kurumlar Vergisi
46
65
64
58
56
55
51
51
51
50
50
49
49
49
47
46
45
45
44
44
43
42
42
42
40
38
37
36
34
34
33
33
32
31
22
21
17
22
27
32
37
42...
Yeni Yatırımlar için Bölgesel Teşvik
Kurumlar Vergisi Oranı: %20
2. Bölge: %9
3. Bölge: %8
4. Bölge: %6
5. Bölge: %4
6. Bö...
En yüksek vergi oranını (fon payı dâhil)
% 49,5’ten % 35’e
En düşük vergi oranını ise
% 22’den % 15’e
indirdik
Gelir Vergi...
Gelir Vergisi En Üst Dilim Oranları (%, 2013)
52
50
50
50
50
50
48
45
45
45
45
45
43
41
40
40
40
40
38
35
33
32
32
32
31
3...
Gelir Vergisi En Düşük Dilim Oranları (%, 2013)25
23
23
22
22
21
20
20
19
18
16
16
15
15
15
15
14
13
11
10
10
6
6
6
5
4
2
...
Asgari Ücret Üzerindeki Gelir Vergisi Yükü (%)
Asgari Geçim İndirimi Öncesi
Asgari Geçim
İndirimi Sonrası
(2008)Efektif Ve...
53
Ortalama Ücret Üzerindeki Vergi Yükü* (%, 2013)
Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı
* Evli ve 2 çocuklu bir çalışan için hes...
KDV Oranları (%,2014)
Kaynak: AB Komisyonu , Maliye Bakanlığı
54
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
Macaristan
Danimarka
İsveç
...
KDV Uygulamalarında Yeni Bir Çağ
55
56 ayrı Kanun ile değişiklik
91 adet Bakanlar Kurulu Kararı
123 adet KDV Genel Tebliği
65 adet KDV Sirküleri
Çeşitli konul...
KDV Uygulamasına Yönelik Yenilikler
İndirimli Teminat Uygulaması Sistemini (İTUS)
• İTUS ile mükellefler KDV iadelerini %1...
KDV Uygulamasına Yönelik Yenilikler
Hızlandırılmış İade Sisteminden
yararlanma kriterleri kolaylaştırıldı
• Bilanço büyükl...
İade Sürecine Yönelik Yenilikler
Mahsuben iade taleplerinde herhangi bir tutar sınırı
olmaksızın incelemesiz teminatsız ia...
Özel esasların tanımı hiçbir tereddüde yer
vermeyecek şekilde tanımlandı
Mükelleflerimize, özel esaslar kapsamına
alınmada...
Özel esaslar kapsamından ne şekilde çıkılacağı
açıklıkla ortaya konuldu
Aynı fiilin belli sürelerde tekrar işlenmemesi
koş...
MEMUR ŞEF MÜDÜR YRD. MÜDÜR MUHASEBE BAŞKANLIK MUHASEBE İADE
İADE TALEP DİLEKÇESİ 15.03.2014
02.03.2014
KDV İade Aşamaların...
Kayıt Dışılıkla Mücadele
63
Kayıt Dışı İstihdam
64Kaynak:TÜİK
52,1
51,7
50,1
48,2
47,0
45,4
43,5 43,8
43,3
42,1
39,0
36,7
34,4
30
35
40
45
50
55 2002
...
Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü
32,2
31,5
30,7
30,4
29,1
28,4
28,9
28,3
27,7
27,2
26,5
26
27
28
29
30
31
32
33
...
Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü
31,2
28,4
28,4
28,0
27,6
26,5
25,5
25,2
24,3
23,8
23,6
23,1
22,1
21,1
19,0
18,6
18,4
16,4
...
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Etkinlik
• 2008-10
• 2011-13
• 2014-16: Yeni Eylem Planı Dönemi
Kayıt Dışı Ekonomiyle Müc...
Ekonomik Görünüm
68
Siyasi İstikrar
69
15 Ay
140 Ay
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1950-2002 2003-14
1923-2002
Hükümetlerin
ortalama
ömrü: 17 a...
70
Hızla Büyüyen Ekonomi
3,0
5,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
1993-2002 2003-13
Kaynak: TÜİK
(ReelGSYH,ortalama,%)
Reel GSYH: Türkiye ve Gelişmiş Ülkeler
Kaynak: TÜİK, Eurostat, BEA
71
121,6
98,1
100,0
106,0
85
90
95
100
105
110
115
120
...
72
Reel GSYH: Türkiye ve Gelişen Ekonomiler
Kaynak: TÜİK, IMF
ReelGSYH(2002=100)
168,8
100,0
152,8
153,0
180,4
159,0
143,8...
İşgücü Göstergeleri(m.a.,%)
45
46
47
48
49
50
51
52
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ocak08
Nisan08
Temmuz08
Ekim08
Ocak09
Nisan09...
Enflasyon
0
20
40
60
80
100
120
140
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1...
Cari İşlemler Açığı
75Kaynak: TCMB
Net Altın Ticareti
• 2011: -4,8 milyar $
• 2012: 5,7 milyar $
• 2013: -11,8 milyar $
• ...
76
Hanehalkı Yükümlülükleri
64
24
0 20 40 60 80 100 120 140
Hollanda
İrlanda
İngiltere
Portekiz
İsveç
İspanya
Finlandiya
Y...
Kurumsal Kalite
Nüfus
Verimlilik
77
Uzun Dönemli Büyümenin Belirleyicileri
Kurumsal Kalitenin Gelişimi
Yolsuzluk Algı:
2012: 177 ülkede 53.
2002: 102 ülkede 65.
İş Yapma Kolaylığı:
2013: 189 ülkede...
Yolsuzluk Algı Endeksi (2002)
(102 ülke arasında 65. sırada)
31
44 45
58 59
65
70
73 74
96
20
30
40
50
60
70
80
90
100
İta...
(177 ülke arasında 53. sırada)
53
69
72
80 80
94
106 106
114
127
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
TÜRKİYE
İtalya
Brez...
Within the period of 2005-2012, Turkey has ranked higher than Russia, Argentina and Greece.(117 ülke arasında 71. sırada)
...
(148 ülke arasında 44. sırada)
29
38
42 44
49 51
55
56
60
63
64
76 78
84
91
104
25
35
45
55
65
75
85
95
105
Çin
Endonezya
...
(175 ülke arasında 84. sırada)
Kaynak: Dünya Bankası
İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2006)
62
69 70
71
84
93
97
108
111
122
13...
(189 ülke arasında 69. sırada)
İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2013)
53
65
69
72 73
88 89
92
96
112
116
120 126
134
20
40
60
8...
Avantajlı Demografik Yapı
Kaynak: Eurostat
GençNüfusunToplamNüfusİçindekiPayı(%)
85
16,7
7 9 11 13 15 17 19 21
İtalya
İspa...
YıllıkOrtalamaArtışHızı(%,2001-13) Çalışma Çağındaki Nüfusun Artış Hızı
Kaynak: OECD, Eurostat, TÜİK 86
1,7
0,7
0,2
0,0
0,...
Kurumsal Kalitenin
Artırılması
Beşeri Sermayenin
Kalitesinin
Artırılması
Altyapının
Güçlendirilmesi
Yerli & Yenilenebilir
...
Kişi Başına GSYH
Düşük Gelir
1.035 $ ve altı
Düşük-Orta Gelir
1.036$ - 4.085$
Yüksek- Orta Gelir
4.086$-12.615$
88
Yüksek ...
GSYH
Kaynak: TÜİK, OVP,PwC
2002
2050
2002
230 milyar
$
2050
5 trilyon
$
2013
820 milyar
$
2023
2 trilyon
$
89
Doğrudan Yatırım Girişleri
(Milyar$)
14,8
141,6
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1980-2002 2003 - Nisan 14
90
Kaynak: TCMB
Uzun Vadeli Hedefler
Kaynak: IMF, PricewaterhouseCoopers
1. Amerika
2. Çin
3. Hindistan
4. Japonya
5. Almanya
6. Rusya
8. ...
Teşekkürler.
92
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı

445
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
445
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı

 1. 1. Mehmet Şimşek Maliye Bakanı Maliye Politikaları ve Ekonomik Görünüm 17 Haziran 2014
 2. 2. Maliye Politikaları • Mali Disiplin • Yatırımlar ve Teşvikler • Üretim ve İstihdama Yönelik Vergi Politikaları Ekonomik Görünüm 2 Sunum Planı
 3. 3. Maliye Politikaları: Mali Disiplin 3
 4. 4. Bütçe Açıklarını Azalttık Kaynak: Kalkınma Bakanlığı GenelDevletAçığı/GSYH(%) 2009 yılı hariç Maastricht Kriterini sağladık 4 10,8 7,9 4,1 0,1 -1,3 0,2 1,6 5,5 3,0 0,4 1,0 1,0 1,1 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Maastricht Kriteri: %3
 5. 5. Bütçe Açıkları (2014)BütçeAçığı/GSYH,% Kaynak IMF, OECD, Kalkınma Bakanlığı 3,9 2,9 2,3 1,1 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 OECD AB-28 Gelişmekte Olan Ülkeler Türkiye 5
 6. 6. Kaynak: Hazine Müsteşarlığı KamuBorçStoku/GSYH(%) Maastricht Kriteri: %60 2004’ten bu yana Maastricht Kriterini sağlıyoruz Kamu Borçlarını Azalttık 6 74,0 67,7 59,6 52,7 46,5 39,9 40,0 46,1 42,3 39,1 36,2 36,3 33,0 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 7. 7. Kamu Borç Stoku (2014) Source: IMF, OECD, Hazine Müsteşarlığı BorçStoku/GSYH,% 111,1 89,0 33,3 33,0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 OECD AB-28 Gelişmekte Olan Ülkeler Türkiye 7
 8. 8. 88,4 -74,4 25,2 -5,0 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kamu Net Dış Borç Stoku (Sol Eksen) Kamu Net Dış Borç Stoku/GSYH(Sağ Eksen) (%) (MilyarTL) 8 Kamuda Net Dış Finansör Olduk Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
 9. 9. 9 (%) Faiz Oranları Düştü Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 62,7 10,4 25,4 0,9 -5 5 15 25 35 45 55 65 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nisan 14 DİBS Faiz Oranı İç Borç Stokunun Reel Faizi
 10. 10. 10 (MerkeziYönetim,%) Faiz Giderlerini Azalttık Kaynak: Maliye Bakanlığı 85,7 14,9 43,2 11,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Faiz Giderleri/Vergi Gelirleri Faiz Giderleri/Bütçe Giderleri
 11. 11. Maliye Politikaları: Yatırımlar 11
 12. 12. Kamu Yatırım Harcamaları 8 8 9 12 15 17 22 24 33 38 40 51 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yatırımlara çok ciddi miktarda ilave kaynak aktardık. (MilyarTL) Kaynak: Maliye Bakanlığı 12
 13. 13. Eğitim EğitimBütçesininToplamİçindekiPayı(%) 9,4 18 7 9 11 13 15 17 19 2002 2014 13Kaynak: Maliye Bakanlığı Bütçeden en büyük pay eğitime!
 14. 14. Eğitim Son 11 yılda • 205.000 derslik açtık • 410.000 öğretmen atadık • 1,8 milyar adet ücretsiz kitap dağıttık Kaynak: MEB 14
 15. 15. Okullaşma Oranları 15 (BrütOranlar,%) Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 11,7 96,5 80,8 35,8 44,0 107,6 96,8 92,1 10 30 50 70 90 110 130 Okul Öncesi (4-5 yaş) İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim 2002-03 2012-13
 16. 16. 16 PISA Sonuçları, Türkiye-OECD arası fark Kaynak: OECD 76 74 47 51 38 46 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Fen Matematik 2006 2009 2012
 17. 17. Sağlık Giderlerinin Bütçe İçindeki Payı 17 (%) 11,7 17,3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2002 2014 Kaynak: Maliye Bakanlığı Bütçeden en büyük 2. pay sağlığa!
 18. 18. 18 Kamu Sağlık Harcamaları(MilyarTL) 14 18 22 24 30 35 41 48 51 56 62 69 75 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014T Kaynak: Maliye Bakanlığı, SGK
 19. 19. Sağlık Göstergeleri Kaynak: Sağlık Bakanlığı 19 (Yıl) 72 77 70 72 74 76 78 2002 2013 Bebek Ölüm Hızı ve Anne Ölüm Oranı (binde) (onbinde) Doğumda Beklenen Yaşam Süresi 31,5 7,4 6,4 1,5 0 1 2 3 4 5 6 7 0 5 10 15 20 25 30 35 2002 2013 Bebek Ölüm Hızı (Sol Eksen) Anne Ölüm Oranı (Sağ Eksen)
 20. 20. Sağlık Göstergeleri Kaynak: TÜİK 39,5 74,7 30 40 50 60 70 80 2003 2013 (%) Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı 20
 21. 21. Altyapı: Ekonomik Kalkınmanın Temeli Altyapıda sağlanan gelişmenin etkileri: • Büyümeyi hızlandırır • Gelir dağılımını iyileştirir • Fakirliği azaltır Yol ağında % 1’lik artış verimliliği 0,5 puan artırmaktadır.** 21 * Calderon & Serven 2010. ** Infrastructure Fedderke & Kaya (2013)
 22. 22. Ulaştırma Gelecek 10 yılda 350 milyar dolar yatırım 22 Bugün Türkiye’deki bölünmüş yol, otoyol ve demiryolu yoğunluğu AB’dekinin beşte biri kadardır
 23. 23. Hazine Garanti Sistemi 2014 Yılı Bütçesinde limit 3 milyar $ Kamu-Özel sektör ortaklıklarına garanti • 3. Köprü • Avrasya Tüneli • Gebze-İzmir Karayolu Minimum %20 özsermaye Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, • Toplam döviz yükümlülüğünün maksimum %85’ine kefalet • Yükümlülüğünü yerine getirmeyen tarafların varlıklarının devlete transferi 23
 24. 24. 1.714 Km Otoyol Toplamı 4.387 Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı Toplam: 6,101 Km Ocak 2003 2.244 Km Otoyol Toplamı 20.807 Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı Toplam: 23.051 Km Ocak 2014 24
 25. 25. Ülkemiz Demiryolu Ağıyla Örülüyor İSTANBUL EDİRNE ESKİŞEHİR Polatlı ANKARA KONYA İZMİR SİVAS AFYONKARHİSAR KAYSERİ BURSA ERZİNCAN ERZURUM KARS MERSİN ADANA DİYARBAKIR ELAZIĞ MALATYA ZONGULDAK SAMSUN Bandırma VAN MUŞ BİLECİK ÇANKIRI KIRIKKALE TEKİRDAĞ İZMİT BALIKESİR AYDIN DENİZLİ BURDUR ISPARTA UŞAK MANİSA KARAMAN NİĞDE OSMANİYE K.MARAŞ AMASYA BATMAN MARDİN Yerköy KARABÜK Yenişehir İnşaatı tamamlananlar (1.724 km) İnşaatı Devam Edenler (2.500 km) Yapım İhalesi aşamasında olanlar (1.600 km) GAZİANTEP Çobanbey 2003 yılından bugüne kadar 1.724 km demiryolu yapılmış olup, 2.500 km demiryolunun ise inşası devam etmektedir. 25
 26. 26. Demiryolu Yatırımlarımız 2023’e Kadar 45 milyar dolar tutarında yatırım 10 bin kilometre yeni yüksek hızlı tren ağı 4 bin kilometre konvansiyonel yeni hat 26
 27. 27. İstanbul Antalya İzmir Gaziantep Trabzon Kayseri Samsun Erzurum Kars Van Diyarbakır Malatya Dalaman Bodrum Sivas Elazığ Bursa Ankara Ağrı Erzincan Muş Batman Mardin Şanlıurfa Adana Konya Denizli KKTC THY THY PegasusOnur Air SUN Express ATLAS JET Tokat Zonguldak BoraJet Edremit Siirt Gazipaşa Çorlu KKTC Iğdır Gökçeada Hata y Adana Antalya İzmir Gaziantep Trabzon Kayseri Ankara Bursa Samsun Erzurum Kars Van Mardin Malatya Dalaman Bodrum Konya Sivas Elazığ Sinop Nevşehir Adıyaman Batman Çanakkale Denizli Eskişehir Isparta Kahramanmaraş Merzifon Muş Uşak Ağrı Tekirda ğ Erzincan Diyarbakır Şanlıurf a İstanbul Kastamonu Bingöl Şırnak 2014 6 Havayolu 7 Merkez 52 Nokta 2003 2 Merkez 26 Nokta İç hatlarda Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi TÜRKİYE İç Hat Uçuş Noktaları 27
 28. 28. 2003 60 Nokta SunExpressPegasus ATLAS JET Onur Air 2014 236 Nokta THY THY SunExpress Artış : %294 Dış Hat Uçuş Noktaları 28
 29. 29. İstanbul’un 3. Havalimanı, Dünya’nın En Büyüğü 29 150 milyon yolcu 6.5 milyon km2 apron 6 adet iniş pisti 4 adet terminal
 30. 30. Yüzyılın Projeleri Yapım Aşamasında Tüp Geçit 3. Köprü İzmit Körfezi Geçidi İstanbul-İzmir Otoyolu Ankara-Bursa-İstanbul Hızlı Tren Hattı 30
 31. 31. Yüzyılın Projesi Planlama Aşamasında Kanal İstanbul 31
 32. 32. Özel Sektör Yatırımlarına Teşvik 32
 33. 33. Tüm Türkiye’de Yatırımları Teşvik Ediyoruz Genel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Bölgesel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Yatırım Yeri Tahsisi Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi
 34. 34. Yeni Teşvik Sistemi Sonuçları Haziran 2012 - Mart 2014 Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) Öngörülen İstihdam (Kişi) Yabancı Sermaye 530 25.556 36.583 Yerli Sermaye 9.759 143.688 336.043 Genel Toplam 10.289 169.224 372.626 34 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
 35. 35. Ar-Ge Vergi Teşvikleri Ar-Ge Harcamaları • Kurumlar vergisinden muafiyet • Gelir vergisinden muafiyet • Sosyal güvenlik primlerine devlet katkısı • Damga vergisinden muafiyet • Genç girişimcilere sermaye desteği Ar-Ge ile Ticari Faaliyetler Arasındaki Bağın Güçlendirilmesi • Patent ve markaların ticari kullanımlarında %50 vergi indirimi… • Patent ve ticari markalarda KDV muafiyeti… 35 2008’den beri, 155 Ar-Ge Merkezi
 36. 36. KOSGEB Destekleri Girişimci Destekleri KOBİ Proje Destekleri Ar-Ge-İnovasyon Destekleri İşbirliği-Güç Birliği Destekleri
 37. 37. KOBİ Destekleri 37 • 212.046 işletme • 1,7 Milyar TL Kredi Faiz Destekleri (2003-13) • 20.359 işletme • 1,3 milyar TL • 33 bin kişi istihdam İstihdam Destek Kredileri* *2003 yılından itibaren belli dönemlerde uygulanmıştır.
 38. 38. KOSGEB 38 4 741 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1990-2002 2003-May 2014 DesteklenenKOBİssayısı(Bin) 15 2.300 0 500 1000 1500 2000 2500 1990-2002 2003-May 2014 SağlananDestekler(MilyonTL))
 39. 39. 39 İstihdam Kaynak: TÜİK (MilyonKişi,m.a) 20 21 22 23 24 25 26 27 Ocak08 Temmuz08 Ocak09 Temmuz09 Ocak10 Temmuz10 Ocak11 Temmuz11 Ocak12 Temmuz12 Ocak13 Temmuz13 Ocak14
 40. 40. Aktif İşgücü Programları 40 23 32 214 212 250 465 220 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 YararlananKişiSayısı,(BinKişi) Kaynak: İŞKUR
 41. 41. Özel Sektör Yatırımları 41 Kaynak: TÜİK 100,0 100,0 95,4 254,8 50 100 150 200 250 300 1992 2002 2002 2013 (SabitFiyatlarla)
 42. 42. Üretim ve İstihdamı Artırmaya Yönelik Vergi Politikaları 42
 43. 43. Toplam Vergi Yükü (% GSYH, 2012) 43 48,0 45,3 45,3 44,4 44,3 44,1 43,2 42,2 38,9 38,6 37,8 37,6 37,4 37,2 35,5 35,2 34,5 33,8 32,9 32,9 32,5 32,5 32,3 31,6 30,7 28,6 28,5 28,3 28,2 27,7 26,8 26,5 24,3 20,8 19,7 17 22 27 32 37 42 47 52 Danimarka Fransa Belçika İtalya İsveç Finlandiya Avusturya Norveç Macaristan Hollanda Lüksemburg Almanya Slovenya İzlanda ÇekCumhuriyeti İngiltere OECD-Ort. Yunanistan YeniZelanda İspanya Estonya Portekiz Polonya İsrail Kanada Japonya Slovakya İrlanda İsviçre Türkiye Kore Avustralya ABD Şili Meksika Kaynak: OECD, Maliye Türkiye’de vergi yükü sanıldığı gibi yüksek değil
 44. 44. Gelir ve Kazançlar Üzerindeki Vergi Yükü (% GSYH, 2012) (Sosyal Güvenlik Primleri Dahil) Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı 44 30,5 30,2 29,9 28,3 28,1 27,7 27,4 25,8 25,8 25,2 24,4 22,9 22,3 21,7 20,9 20,8 20,7 20,1 19,3 19,3 19,3 19,1 18,3 18,0 18,0 17,8 17,8 17,0 16,3 15,7 15,1 14,6 13,6 9,4 8,1 7 12 17 22 27 32 Danimarka Belçika Norveç Finlandiya İtalya Fransa Avusturya Almanya İsveç Hollanda Lüksemburg ÇekCumhuriyeti Slovenya İspanya İzlanda OECD-Ort. Japonya İsviçre İngiltere Kanada Macaristan Yunanistan Estonya Polonya YeniZelanda Slovakya Portekiz ABD İrlanda Avustralya İsrail Kore Türkiye Şili Meksika
 45. 45. Sanılanın Aksine Vergi Oranlarını Düşürdük! İstihdamı ve yatırımları destekledik Vergi Oranlarını Düşürdük 45
 46. 46. Kurumlar vergisi oranını % 30’dan % 20’ye indirdik Kurumlar Vergisi 46
 47. 47. 65 64 58 56 55 51 51 51 50 50 49 49 49 47 46 45 45 44 44 43 42 42 42 40 38 37 36 34 34 33 33 32 31 22 21 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 TÜRKİYE2002 Fransa ABD Danimarka İrlanda Kanada Kore Portekiz Belçika Japonya İspanya Almanya İsrail Norveç Avustralya İsveç İngiltere Avusturya Hollanda Lüksemburg İtalya Meksika Finlandiya Şili Slovenya İsviçre İzlanda Polonya TÜRKİYE Yunanistan YeniZelanda Macaristan ÇekCumh. Slovakya Estonya 7th lowest country in OECD 47 Kaynak:OECD,Maliye Bakanlığı En düşük vergi yüküne sahip 7. ülkeyiz. Kurum Kazançları Üzerindeki Vergi Yükü (%, 2014)
 48. 48. Yeni Yatırımlar için Bölgesel Teşvik Kurumlar Vergisi Oranı: %20 2. Bölge: %9 3. Bölge: %8 4. Bölge: %6 5. Bölge: %4 6. Bölge: %2 48
 49. 49. En yüksek vergi oranını (fon payı dâhil) % 49,5’ten % 35’e En düşük vergi oranını ise % 22’den % 15’e indirdik Gelir Vergisi 49
 50. 50. Gelir Vergisi En Üst Dilim Oranları (%, 2013) 52 50 50 50 50 50 48 45 45 45 45 45 43 41 40 40 40 40 38 35 33 32 32 32 31 30 29 26 25 25 21 21 16 15 13 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 Hollanda Avusturya Belçika İsrail Slovenya 2002Türkiye Portekiz İngiltere Avusturalya Almanya Yunanistan Fransa İtalya İrlanda Şili Japonya Lüksenburg Amerika Kore Türkiye YeniZelanda Polonya İzlanda Finlandiya İspanya Meksika Kanada Norveç İsveç SlovakCum. Estonya Danimarka Macaristan ÇekCum. İsviçre Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı 50
 51. 51. Gelir Vergisi En Düşük Dilim Oranları (%, 2013)25 23 23 22 22 21 20 20 19 18 16 16 15 15 15 15 14 13 11 10 10 6 6 6 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 20 25 Belçika İtalya İzlanda Türkiye2002 Yunanistan Estonya İrlanda İngiltere SlovakCum. Polonya Macaristan Slovenya Kanada ÇekCum. Türkiye Portekiz Norveç İspanya YeniZelanda İsrail Amerika Kore Hollanda Danimarka Japonya Şili Meksika Avusturalya Avusturya Finlandiya Fransa Almanya Lüksemburg İsveç İsviçre TürkiyeAGİ Asgari Geçim İndirim sonrası eşi çalışmayan ve 4 çocuklu bir ücretli için «% 0» Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı 51
 52. 52. Asgari Ücret Üzerindeki Gelir Vergisi Yükü (%) Asgari Geçim İndirimi Öncesi Asgari Geçim İndirimi Sonrası (2008)Efektif Vergi Yükü Vergi İadesi Sonrası Minimum Vergi Yükü Bekar 12,8 5,95 5,25 Evli* 12,8 5,95 3,75 Evli-1 Çocuklu* 12,8 5,95 2,63 Evli-2 Çocuklu* 12,8 5,95 1,50 Evli-3 Çocuklu* 12,8 5,95 0,75 Evli-4 Çocuklu* 12,8 5,95 0 52 Kaynak: Maliye Bakanlığı
 53. 53. 53 Ortalama Ücret Üzerindeki Vergi Yükü* (%, 2013) Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı * Evli ve 2 çocuklu bir çalışan için hesaplanmıştır. 44,5 42,7 41,6 41,0 38,4 38,2 38,1 37,7 37,4 34,8 34,1 33,8 32,3 31,2 30,8 29,8 29,8 27,6 27,6 27,0 26,4 26,1 23,1 20,5 20,3 19,2 19,1 19,0 18,7 17,4 16,9 14,3 9,5 7,0 6,8 2,4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Yunanistan TÜRKİYEAGİÖncesi Fransa Belçika Avusturya İtalya Finaldiya İsveç TÜRKİYE İspanya Macaristan Almanya Estonya Norveç Hollanda Polonya Portekiz Slovakya Danimarka İngiltere OECDOrt. Japonya Slovenya ÇekCumh. ABD Meksika İzlanda Kore Kanada İsrail Avustralya Lüksembur İsviçre Şili İrlanda YeniZelanda
 54. 54. KDV Oranları (%,2014) Kaynak: AB Komisyonu , Maliye Bakanlığı 54 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Macaristan Danimarka İsveç Hırvatistan Romanya Finlandiya Yunanistan Polonya Portekiz İrlanda Slovenya İtalya AB-28ORT. Letonya Belçika Litvanya ÇekCumh. Hollanda İspanya Avusturya Estonya Bulgaristan Slovakya İngiltere Fransa Almanya G.KbrsR.K. Malta TÜRKİYE Lüksemburg TÜRKİYEEfektif… 27 25 25 25 24 24 23 23 23 23 22 22 22 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 19 19 18 18 15 14 Eğitimde, sağlıkta, giyimde, turizmde %8 Bazı gıda ürünlerinde %1
 55. 55. KDV Uygulamalarında Yeni Bir Çağ 55
 56. 56. 56 ayrı Kanun ile değişiklik 91 adet Bakanlar Kurulu Kararı 123 adet KDV Genel Tebliği 65 adet KDV Sirküleri Çeşitli konularda verilmiş binlerce görüş Basit ve Anlaşılır Tek Tebliğ Tek Tebliğ • Güncel • Objektif kriterlere dayalı • Gri alanları azaltan • Uyum maliyetlerini azaltan
 57. 57. KDV Uygulamasına Yönelik Yenilikler İndirimli Teminat Uygulaması Sistemini (İTUS) • İTUS ile mükellefler KDV iadelerini %100 teminat yerine sadece %4 veya %8 oranında teminat göstererek alabilecekler • Böylece ihracatçının üzerindeki vergi yükünü hafifleterek ihracatı teşvik ediyoruz 57
 58. 58. KDV Uygulamasına Yönelik Yenilikler Hızlandırılmış İade Sisteminden yararlanma kriterleri kolaylaştırıldı • Bilanço büyüklükleri ile ilgili 4 kriterden (aktif, MDV, öz sermaye ve net satış tutarı) herhangi 3’ünün sağlanmış olması yeterli • Çalıştırılması gereken asgari işçi sayısı 350 den 250’ye düşürüldü 58
 59. 59. İade Sürecine Yönelik Yenilikler Mahsuben iade taleplerinde herhangi bir tutar sınırı olmaksızın incelemesiz teminatsız iade alınabilmesine imkan sağlandı Nakden iade taleplerinde münhasıran vergi inceleme raporu ile iade uygulaması getirildi İncelemesiz teminatsız asgari iade tutarı 4.000 TL’den 5.000 TL’ye yükseltildi 59
 60. 60. Özel esasların tanımı hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde tanımlandı Mükelleflerimize, özel esaslar kapsamına alınmadan önce yaptıkları işlemin gerçekliğini her türlü delil ile ispat etme imkanı sağlandı Özel Esaslar Uygulamasına Yönelik Yenilikler
 61. 61. Özel esaslar kapsamından ne şekilde çıkılacağı açıklıkla ortaya konuldu Aynı fiilin belli sürelerde tekrar işlenmemesi koşuluyla özel esaslardan çıkış imkanı getirildi • Sahte belge düzenleme raporu olanlar 5 yıl • Sahte belge düzenleme tespiti olanlar 4 yıl • Sahte belge kullanma raporu olanlar 4 yıl • Sahte belge kullanma tespiti olanlar 3 yıl Özel Esaslar Uygulamasına Yönelik Yenilikler
 62. 62. MEMUR ŞEF MÜDÜR YRD. MÜDÜR MUHASEBE BAŞKANLIK MUHASEBE İADE İADE TALEP DİLEKÇESİ 15.03.2014 02.03.2014 KDV İade Aşamalarının Online Takibi Daha hızlı, şeffaf ve sağlıklı iade Vergi dairesinin performansı ölçülecek (otokontrol) İade türlerine göre, sonuçlandırma süreleri için standartlar belirlenecek
 63. 63. Kayıt Dışılıkla Mücadele 63
 64. 64. Kayıt Dışı İstihdam 64Kaynak:TÜİK 52,1 51,7 50,1 48,2 47,0 45,4 43,5 43,8 43,3 42,1 39,0 36,7 34,4 30 35 40 45 50 55 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Mart (Kayıtdışıistihdam/Toplamİstihdam,%)
 65. 65. Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 32,2 31,5 30,7 30,4 29,1 28,4 28,9 28,3 27,7 27,2 26,5 26 27 28 29 30 31 32 33 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kaynak: Schneider, 2013 65 KayıtDışıEkonomininBüyüklüğü(%,GSYH) 2003 yılından bu yana yaklaşık 6 puan azaldı
 66. 66. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 31,2 28,4 28,4 28,0 27,6 26,5 25,5 25,2 24,3 23,8 23,6 23,1 22,1 21,1 19,0 18,6 18,4 16,4 15,5 15,0 13,9 13,6 13,0 13,0 13,0 12,2 9,9 9,7 9,1 8,0 7,5 5 10 15 20 25 30 35 Bulgaristan Romanya Hırvatistan Litvanya Estonya TÜRKİYE Letonya G.Kıbrıs Malta Polonya Yunanistan Slovenya Macaristan İtalya Portekiz İspanya ABOrtalaması Belçika ÇekCumh. Slovakya İsveç Norveç Danimarka Finlandiya Almanya İrlanda Fransa İngiltere Hollanda Lüksemburg Avusturya KayıtDışıEkonomininBüyüklüğü(2013,%,GSYH) Kaynak: Schneider, 2013 AB Ortalaması AB’de En Düşük Oranlar 66
 67. 67. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Etkinlik • 2008-10 • 2011-13 • 2014-16: Yeni Eylem Planı Dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 67
 68. 68. Ekonomik Görünüm 68
 69. 69. Siyasi İstikrar 69 15 Ay 140 Ay 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1950-2002 2003-14 1923-2002 Hükümetlerin ortalama ömrü: 17 ay 2002-14 Siyasi İstikrar 2023 Hedefleri
 70. 70. 70 Hızla Büyüyen Ekonomi 3,0 5,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 1993-2002 2003-13 Kaynak: TÜİK (ReelGSYH,ortalama,%)
 71. 71. Reel GSYH: Türkiye ve Gelişmiş Ülkeler Kaynak: TÜİK, Eurostat, BEA 71 121,6 98,1 100,0 106,0 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Ç1-08 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1-09 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1-10 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1-11 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1-12 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1-13 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1-14 Türkiye Avro Bölgesi ABD ReelGSYH(2007Ç4=100,m.a.)
 72. 72. 72 Reel GSYH: Türkiye ve Gelişen Ekonomiler Kaynak: TÜİK, IMF ReelGSYH(2002=100) 168,8 100,0 152,8 153,0 180,4 159,0 143,8 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Türkiye Gelişmekte Olan Avrupa Latin Amerika Çin ve Hindistan Hariç Gelişmekte Olan Asya Rusya Güney Afrika TÜRKİYE
 73. 73. İşgücü Göstergeleri(m.a.,%) 45 46 47 48 49 50 51 52 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ocak08 Nisan08 Temmuz08 Ekim08 Ocak09 Nisan09 Temmuz09 Ekim09 Ocak10 Nisan10 Temmuz10 Ekim10 Ocak11 Nisan11 Temmuz11 Ekim11 Ocak12 Nisan12 Temmuz12 Ekim12 Ocak13 Nisan13 Temmuz13 Ekim13 Ocak14 İşsizlik Oranı (Sol Eksen) İşgücüne Katlım Oranı (Sağ Eksen)Kaynak: TÜİK (m.a.,%)
 74. 74. Enflasyon 0 20 40 60 80 100 120 140 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kaynak: TÜİK (TÜFE,Yıllık,%)
 75. 75. Cari İşlemler Açığı 75Kaynak: TCMB Net Altın Ticareti • 2011: -4,8 milyar $ • 2012: 5,7 milyar $ • 2013: -11,8 milyar $ • 2014 Ocak-Nisan: 1,3 milyar $
 76. 76. 76 Hanehalkı Yükümlülükleri 64 24 0 20 40 60 80 100 120 140 Hollanda İrlanda İngiltere Portekiz İsveç İspanya Finlandiya Yunanistan Avro Bölgesi Malta Fransa Almanya Belçika Lüksemburg Avusturya İtalya Estonya Polonya Çek Cumh. Slovakya Slovenya Macaristan Türkiye Litvanya Letonya (Aralık2013,%,GSYH) Kaynak: TCMB, ECB
 77. 77. Kurumsal Kalite Nüfus Verimlilik 77 Uzun Dönemli Büyümenin Belirleyicileri
 78. 78. Kurumsal Kalitenin Gelişimi Yolsuzluk Algı: 2012: 177 ülkede 53. 2002: 102 ülkede 65. İş Yapma Kolaylığı: 2013: 189 ülkede 69. 2006: 175 ülkede 84. Küresel Rekabet Gücü: 2013: 148 ülkede 44. 2005: 117 ülkede 71. 78Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü, Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Bankası
 79. 79. Yolsuzluk Algı Endeksi (2002) (102 ülke arasında 65. sırada) 31 44 45 58 59 65 70 73 74 96 20 30 40 50 60 70 80 90 100 İtalya Yunanistan Brezilya Meksika Çin TÜRKİYE Arjantin Hindistan Rusya Endonezya Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü 79
 80. 80. (177 ülke arasında 53. sırada) 53 69 72 80 80 94 106 106 114 127 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 TÜRKİYE İtalya Brezilya Çin Yunanistan Hindistan Arjantin Meksika Endonezya Rusya 80 Yolsuzluk Algı Endeksi (2013) Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü
 81. 81. Within the period of 2005-2012, Turkey has ranked higher than Russia, Argentina and Greece.(117 ülke arasında 71. sırada) 31 35 36 38 43 45 47 48 53 54 57 59 67 68 69 71 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Portekiz Macaristan Slovakya İtalya Polonya Hindistan Yunanistan Çin Rusya Arjantin Brezilya Meksika Romanya Ukrayna Endonezya TÜRKİYE Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2005) 81
 82. 82. (148 ülke arasında 44. sırada) 29 38 42 44 49 51 55 56 60 63 64 76 78 84 91 104 25 35 45 55 65 75 85 95 105 Çin Endonezya Polonya TÜRKİYE İtalya Portekiz Meksika Brezilya Hindistan Macaristan Rusya Romanya Slovakya Ukrayna Yunanistan Arjantin 82 Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2013) Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu
 83. 83. (175 ülke arasında 84. sırada) Kaynak: Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2006) 62 69 70 71 84 93 97 108 111 122 131 132 134 138 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Meksika İtalya Uruguay Romanya TÜRKİYE Arjantin Rusya Çin Yunanistan Brezilya Endonezya Ukrayna Hırvatistan Hindistan 83
 84. 84. (189 ülke arasında 69. sırada) İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2013) 53 65 69 72 73 88 89 92 96 112 116 120 126 134 20 40 60 80 100 120 140 Meksika İtalya TÜRKİYE Yunanistan Romanya Uruguay Hırvatistan Rusya Çin Ukrayna Brezilya Endonezya Arjantin Hindistan 84Kaynak: Dünya Bankası
 85. 85. Avantajlı Demografik Yapı Kaynak: Eurostat GençNüfusunToplamNüfusİçindekiPayı(%) 85 16,7 7 9 11 13 15 17 19 21 İtalya İspanya Andora Slovenya Yunanistan Portekiz Almanya Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Sırbistan İrlanda İsviçre Hırvatistan Estonya Fransa Letonya Avusturya Macaristan Lüksemburg Hollanda Finlandiya Ukrayna Danimarka Polonya İngiltere İsveç Slovakya Norveç Malta Litvanya Montenegro İzlanda Makedonya Gürcistan Moldova TÜRKİYE Azerbeycan
 86. 86. YıllıkOrtalamaArtışHızı(%,2001-13) Çalışma Çağındaki Nüfusun Artış Hızı Kaynak: OECD, Eurostat, TÜİK 86 1,7 0,7 0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 TÜRKİYE OECD AB-28
 87. 87. Kurumsal Kalitenin Artırılması Beşeri Sermayenin Kalitesinin Artırılması Altyapının Güçlendirilmesi Yerli & Yenilenebilir Enerji Çeşitliliği İşgücü Piyasalarının Esnekleştirilmesi Katma Değer Zincirinde Yukarı Çıkılması Sermaye Piyasalarının Derinleştirilmesi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Ortadan Kaldırılması 87 Öncelikli Reform Alanlarımız
 88. 88. Kişi Başına GSYH Düşük Gelir 1.035 $ ve altı Düşük-Orta Gelir 1.036$ - 4.085$ Yüksek- Orta Gelir 4.086$-12.615$ 88 Yüksek Gelir 12,616$ ve üstü 2002 3.492$ 2013 10.782$ 2016 12.670$ Kaynak: TÜİK, OVP, DB
 89. 89. GSYH Kaynak: TÜİK, OVP,PwC 2002 2050 2002 230 milyar $ 2050 5 trilyon $ 2013 820 milyar $ 2023 2 trilyon $ 89
 90. 90. Doğrudan Yatırım Girişleri (Milyar$) 14,8 141,6 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1980-2002 2003 - Nisan 14 90 Kaynak: TCMB
 91. 91. Uzun Vadeli Hedefler Kaynak: IMF, PricewaterhouseCoopers 1. Amerika 2. Çin 3. Hindistan 4. Japonya 5. Almanya 6. Rusya 8. Ukrayna 7. Brezilya 9. Fransa 10. Meksika 11. Italya 12. Güney Kore 13. Kanada 14. İspanya 15. Endonezya 16. Türkiye 17. Avustralya 18. İran 19. S.Arabistan 20.Tayvan 2013 (GSYH-SAGP) Uzun Dönem Dünyada ilk 10 Avrupa’da ilk 3 Avrupa’da 6’ıncı Dünyada 16’ıncı 91
 92. 92. Teşekkürler. 92

×