Türkiye’de
Kamu Mali Yönetimi Reformları
ve
Kazanımlar
30 Ocak 2014

Mehmet Şimşek
Maliye Bakanı
1
Sunum Planı

Kamu Mali Yönetim
Reformları
Kazanımlar
2
Kamu Mali Yönetimi Reformları

3
Kamu yönetimi anlayışında değişim
Yeni Anlayış:
• Vatandaş odaklı
• Şeffaf
• Performansa dayalı
• Hesap Verebilir

Eski An...
Kamu Yönetimi Anlayışında Değişim

Siyasi ve yönetsel
sorumluğu ayrıştırdık

Bakanlar ve üst
yöneticiler politika
oluşturm...
Kamu Yönetimi Anlayışında Değişim
Kamu idarelerine daha
fazla yetki ve sorumluluk verdik

Maliye Bakanlığı uygulamadan
çek...
Kısa Vadeden Orta Vadeye
Orta Vadeli
Bakış

Orta Vadeli
Program

Orta Vadeli
Mali Plan

3 Yıllık
Bütçe

7
Bütçe Uygulamaları
Bütçe içi ve bütçe
dışı fon
uygulamasını
kaldırdık

Bütçe birliğini
sağladık

Analitik bütçe
sınıflandı...
Bütçe Uygulamaları

Stratejik planlama ve
performans esaslı
bütçelemeye geçtik

Plan-bütçe ilişkisini
güçlendirdik

Hüküme...
Muhasebe Uygulamaları

Kamuda muhasebe
birliğini sağladık

Uluslararası
standartlarla uyumlu
mali raporlar ve
istatistikle...
Denetim
Kamuda hesap verebilirliği
güçlendirdik
Kamu idareleri hazırladıkları
yıllık faaliyet raporları ile
başarılarını p...
İç Denetim
Klasik teftiş yaklaşımından, uluslararası
standartlarla uyumlu iç denetim sistemine geçtik
İç Denetim Koordinas...
Dış Denetim
Dış denetimin kapsamını genişlettik

Dış denetimi uluslararası standartlar
çerçevesinde yeniden kurguladık
Dış...
Vergi Oranlarını Düşürdük

İstihdamı ve yatırımları destekledik

14
Gelir Vergisi

En yüksek vergi oranını (fon payı dâhil)
% 49,5’ten % 35’e
En düşük vergi oranını ise
% 22’den % 15’e
indir...
Hollanda
Avusturya
Belçika
İngiltere
İsveç
2002 Türkiye
İsrail
Portekiz
Avusturalya
Almanya
Yunanistan
Fransa
İtalya
İrlan...
10

0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.0
1.9

15

5
6.0
5.0
5.0
4.7

20

25.0
23.0
22.9
22.0
21.0
20.0
20.0
19.0...
Fransa
Yunanistan
AGİ Öncesi Türkiye
Belçika
İtalya
Avusturya
İsveç
Finlandiya
Türkiye
İspanya
Almanya
Macaristan
Estonya
...
22

17

12
9.4
8.1

27

30.5
30.2
29.9
28.3
28.1
27.7
27.4
25.8
25.8
25.2
24.4
22.9
22.3
21.7
20.9
20.8
20.7
20.1
19.3
19....
Kurumlar Vergisi
Kurumlar vergisi oranını
% 30’dan % 20’ye indirdik

20
TÜRKİYE 2002
Fransa
ABD
Danimarka
İrlanda
Kanada
Kore
Portekiz
Belçika
İspanya
Almanya
Norveç
İsrail
Avustralya
İngiltere
...
Danimarka
Fransa
Belçika
İtalya
İsveç
Finlandiya
Avusturya
Norveç
Macaristan
Hollanda
Lüksemburg
Almanya
Slovenya
İzlanda
...
Gecikme zammı ve tecil faizi oranlarını düşürdük!

Gecikme Zammı Oranları

Tecil Faizi Oranları

Aylık Yıllık

Yıllık

200...
15

18
TÜRKİYE
Lüksemburg

18

Malta

19

20

Fransa
G. Kıbrıs Rum K.

20

İngiltere
19

20

Slovakya

Almanya

20

20
Bul...
Vergisel Teşvikler
•
•
•
•

Tasarruflar
Ar-Ge
Yatırımlar
İstihdam
• Cari açık

25
Tasarrufları Teşvik Ediyoruz
Tasarrufların vergilendirilmesinde sistemi basitleştirdik,
kesinti yoluyla alınan vergiyi nih...
Bireysel Emeklilik

%25 Devlet Katkısı

2013 başından
itibaren 1,1 milyon
yeni katılımcı ve 5
milyar TL fon artışı

Sistem...
Tasarrufları Teşvik Ediyoruz

Kira sertifika sistemini vergisel açıdan destekledik
Mevduatta vergi kesinti oranlarını uzun...
Cari Açığı Azaltmaya Yönelik Vergisel Teşvikler

Teknoloji
Geliştirme
Bölgeleri

Ar-Ge ve
yenilik
faaliyetleri

Sınai mülk...
Küresel Fonlar İçin Teşvikler
Türkiye’de varlık yönetiminin
kolaylaştırılması

Küresel fonlar için vergisiz bir
ortam

30
Girişim Sermayesi İçin Teşvikler
Kurumlar ve Gelir Vergisi Matrahında aşağıda
belirtilen oranlarda girişim sermayesi indir...
Melek Yatırımcılar için Teşvikler

32
Hizmet Çeşitliliğini ve Kaliteyi Artırıyoruz

e-fatura

e-defter

Mükellef Geri
Bildirim
Sistemi

e-beyanname

Elektronik
...
Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetleri Artırıyoruz
e-Beyanname sistemi ile beyannamelerin %99’unu elektronik
ortamda alıyor...
E-Fatura Uygulaması
Faturalama ile ilgili işlemlerde maliyeti düşüyor
Zaman kayıpları azalıyor
E-dönüşüm alanında önemli k...
E-Defter Uygulamasını Başlatıyoruz

Elektronik
ortamda defter
• Oluşturulacak
• İletilecek
• Muhafaza ve ibraz
edilecek

M...
Vergi Denetimi Yeniden Yapılandırdık

Vergi Denetim Kurulunu
kurduk

Vergi denetimindeki çok
başlılığı ortadan kaldırdık

...
Risk Analiz Sistemine Geçtik
KDV iade işlemlerini uzmanlaşmış personel aracılığıyla yapıyoruz
İade taleplerini hızlı ve gü...
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Ediyoruz

2011–13 Kayıt Dışı Ekonomiyle
Mücadele Stratejisi Eylem Planı
Gelir Vergisi Refor...
26.5

27

2013

2012

27.2

27.7

28

2011

2010

2009

28.3

28.4

29.1

28.9

29

2008

2007

2006

2003 yılından bu yan...
10

5
13.0
13.0
13.0

Danimarka
Finlandiya
Almanya

7.5

Avusturya

Hollanda

8.0

9.1

İngiltere
Lüksemburg

9.7

Fransa
...
Kaynak: Schneider, 2012

Türkiye
2010

2009

2008

3
2.8

2.5

2.6

2.9

5.7

5.3

5.3

5.7

6

2007

3.1

3.3

3.4

3.5

...
KAZANIMLAR
43
90’lı Yıllar Türkiye
Siyasi istikrarsızlık
Düşük büyüme
Yüksek işsizlik
Yüksek enflasyon
Yüksek bütçe açıkları
Yüksek kamu...
Siyasi İstikrar-Hükümetlerin Ortalama Ömrü
160

135 Ay

140
120

1923-2002

2002-13

100
80
60

Hükümetlerin
ortalama
ömrü...
Ortalama Reel GSYH Büyüme Oranları
6
5.5
5.1
5

(%)

4.5

4

3.1
3

2
1924-2002

1993-2002

2003-2012

2014-2018

Kaynak: ...
GSYH
2050
5 Trilyon $

2002

2023
2 Trilyon $
2012
786 Milyar $
2002
230 Milyar $

Kaynak: TÜİK, OVP, PwC

2050
47
Yıllık Ortalama İstihdam Artışı (%, 2007-13)

Rekor düzeyde istihdam yarattık
TÜRKİYE
Singapur
İsrail
Lüksemburg
Malta
Avu...
Kaynak: Eurostat, TÜİK
ABD
AB-28
Ocak 13

Ocak 12

Ocak 11

Ocak 10

Ocak 09

Ocak 08

İşsizlik Oranı, m.a.
(Aralık 2007=1...
Kaynak: TÜİK, OVP (2014-16)
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999...
Bol Sıfırlı Değil, Saygın Türk Lirası
Paramızdan altı sıfır atarak Türk Lirasına saygınlık kazandırdık.

51
Kamu açıklarını düşürdük

Genel Devlet Açığı/GSYH (%)

12.0

10.8

10.0
8.0

7.9
5.5

6.0
4.0

4.1

Maastricht Kriteri: %3...
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

4

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994
...
Kamu borçlarını azalttık
75

74.0

Kamu Borç Stoku/GSYH (%)

70

67.7

65
60

Maastricht Kriteri: %60

59.6

55

52.7

50
...
Borç stoku azalmaya devam ediyor
70

60

61.5

Kamu Net Borç Stoku (%, GSYH)

55.2
50

49.1
35.4

40

23.9
19.1

41.7
10.4...
Kamu Net Dış Borç Stoku
30

100 25.2
80

25

60
88.4

15

20

10

0

(%)

(Milyar TL)

40

20

5

-20
-75.8

-40
-60

-5.0...
Borçlanma Maliyetlerinde Kalıcı Düşüş
65

62.7

55

(%)

45
35
25.4
25
15
7.7

5
-5

0.2
2002

2003

2004

2005

DİBS Faiz...
Faiz Giderleri
90

85.7

80
70

(%)

60
50

43.2

40
30
20

14.9
11.9

10
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Faiz Gider...
Faiz Giderleri/Vergi Gelirleri
100

(%)

80

1992-2002 Ort: 61,7

60

2003-13 Ort: 33,1

40

20

2013

2012

2011

2010

2...
Faiz Giderleri/GSYH (%)
18
16
14
12

1992-2002 Ort: 8,6

(%)

10
8

2003-13 Ort: 6,1

6
4
2

Kaynak: Maliye Bakanlığı

201...
Eğitim Harcamaları/Bütçe (%)
19

18

(%)

17

15

13

11
9.4
9

7
2002

2014

Kaynak: Maliye Bakanlığı
61
Eğitim Yatırımları

Geçtiğimiz 11 yıl
boyunca,
• 205.000 derslik açtık
• 400.000 öğretmen
atadık

Kaynak: MEB

62
Okullaşma Oranları
130

107.6

(Brüt Oranlar, %)

110

96.8

96.5
90

92.1

80.8

70

50

44.0
35.8

30
11.7
10
Okul Önces...
PISA Sonuçları, Türkiye-OECD arası fark
80

76

74

75
70
65
60
55
50

51
47

46

45
38

40
35
30
Fen

Matematik
2006

Kay...
Sağlık Harcamaları/Bütçe (%)
18

17.3

17

(%)

16
15
14
13
12

11.7

11
10
9
2002

2014

Kaynak: Maliye Bakanlığı
65
Kamu Sağlık Harcamaları
80

75
69

70
62

(Milyar TL)

60

56
48

50
41

40
30

30
20

51

14

18

22

24

2004

2005

35
...
Bebek Ölüm Hızı ve Anne Ölüm Oranı
35

8

31.5

7

30
6.4

6
5

20

4

15

3

10

7.4

5

1.5

0

2
1
0

2002
Bebek Ölüm H...
Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı
80

74.8

70

60

(%)

Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırıyoruz, kalitesini artırıyor...
Kamu Yatırım Harcamaları
55

51

50

(Milyar TL)

45
38

40

40

33

35
30
22

25
20

8
2003

10

8
2002

15
9

12

15

24...
BÖLÜNMÜŞ
YOL AĞI
(01 Ocak 2003)

1.714 Km
Otoyol Toplamı

4.387 Km
Bölünmüş Devlet ve
İl Yolları Toplamı

6.101 Km
Toplam
...
Yüksek Hızlı Tren Projelerimiz

EDİRNE

ZONGULDAK

SAMSUN

İSTANBUL

TEKİRDAĞ

AMASYA

ÇANKIRI

İZMİT
Bandırma

KARS

KARA...
Özel Sektör Yatırım Harcamaları
300

253.5

(sabit fiyatlarla)

250

200

150

100

100.0

95.4

100.0

50
1992 2002

Kayn...
İstihdamı Destekledik

İşveren sosyal güvenlik primine 5 puanlık devlet katkısı
Gençlerin ve kadınların istihdamına destek...
Bölgesel Kalkınmaya Önem Verdik
26 Kalkınma Ajansı
GAP Eylem Planı
• GAP’a 2003’ten bu yana 36,1 milyar TL kaynak aktardık...
Sosyal Güvence Ağını Geliştirdik

İhtiyaca Yönelik
Sosyal
Harcamalar
Genel
Sübvansiyonları
Desteklemiyoruz
75
Yoksulluğu Azalttık
Günlük 1 $’ın altındaki Nüfus
0.3

(%)

0.2

0.20

0.2

0.1

0.1

0.01

0.02

0.01

0.0

2002
Kaynak: ...
Yoksulluğu Azalttık
Günlük 2,15 $’ın altındaki Nüfus
3.5
3.0

3.04

2.39

(%)

2.5

2.49

2.0
1.55
1.5

1.41

1.0
0.52

0....
Yoksulluğu Azalttık
Günlük 4,3 $’ın altındaki Nüfus
35
30

30.30

23.75

25

20.89
20
(%)

16.36
15

13.33

10

8.41

6.83...
Uluslararası Sıralamalarda Türkiye

79
Uluslararası Sıralamalarda Türkiye

İş Yapma Kolaylığı:
2013: 189 ülkede 69.
Yolsuzluk Algı:
2006: 175 ülkede 84.
2012: 17...
Yolsuzluk Algı Endeksi (2002)
(102 ülke arasında 65. sırada)
100

96

90
80
70
58

73

74

59

Çin

40

44

45

Brezilya

...
Yolsuzluk Algı Endeksi (2013)
(177 ülke arasında 53. sırada)
140
127

130

114
106
94
80

80

69

70

80

Yunanistan

90

...
Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2005)
(117 has ranked 71. sırada)
Within the period of 2005-2012, Turkeyülke arasında higher...
Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2013)
(148 ülke arasında 44. sırada)
104

105
91

95
76

75

49

55

56

60

64

44

TÜRKİYE...
İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2006)

131
130

134

138

122

120

111
108

110
97

100

93

90

69

70

İtalya

Uruguay

84
...
İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2013)
(189 ülke arasında 69. sırada)

72

89

Hırvatistan

60

65

69

134

96

73

Romanya

8...
87
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kamu Mali Yönetimi ve Kazanımlar (Seta Vakfı)

837
-1

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
837
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kamu Mali Yönetimi ve Kazanımlar (Seta Vakfı)

 1. 1. Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi Reformları ve Kazanımlar 30 Ocak 2014 Mehmet Şimşek Maliye Bakanı 1
 2. 2. Sunum Planı Kamu Mali Yönetim Reformları Kazanımlar 2
 3. 3. Kamu Mali Yönetimi Reformları 3
 4. 4. Kamu yönetimi anlayışında değişim Yeni Anlayış: • Vatandaş odaklı • Şeffaf • Performansa dayalı • Hesap Verebilir Eski Anlayış: • Merkezi • Hiyerarşik • Kural odaklı 4
 5. 5. Kamu Yönetimi Anlayışında Değişim Siyasi ve yönetsel sorumluğu ayrıştırdık Bakanlar ve üst yöneticiler politika oluşturma ve geliştirme süreçlerine yönlendi 5
 6. 6. Kamu Yönetimi Anlayışında Değişim Kamu idarelerine daha fazla yetki ve sorumluluk verdik Maliye Bakanlığı uygulamadan çekildi, böylece kamu idareleri bütçelerinin sahibi oldu 6
 7. 7. Kısa Vadeden Orta Vadeye Orta Vadeli Bakış Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan 3 Yıllık Bütçe 7
 8. 8. Bütçe Uygulamaları Bütçe içi ve bütçe dışı fon uygulamasını kaldırdık Bütçe birliğini sağladık Analitik bütçe sınıflandırmasına geçtik 8
 9. 9. Bütçe Uygulamaları Stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye geçtik Plan-bütçe ilişkisini güçlendirdik Hükümet öncelikleri, kamu idarelerinin öncelikleri haline geldi 9
 10. 10. Muhasebe Uygulamaları Kamuda muhasebe birliğini sağladık Uluslararası standartlarla uyumlu mali raporlar ve istatistikler üretiyoruz Tahakkuk esaslı muhasebeye geçtik 10
 11. 11. Denetim Kamuda hesap verebilirliği güçlendirdik Kamu idareleri hazırladıkları yıllık faaliyet raporları ile başarılarını paylaşıyor, başarısızlıklarının nedenlerini açıklıyor Parlamentonun denetimi, bu raporlar ile dış denetim değerlendirme raporları üzerinden yürütülüyor 11
 12. 12. İç Denetim Klasik teftiş yaklaşımından, uluslararası standartlarla uyumlu iç denetim sistemine geçtik İç Denetim Koordinasyon Kurulunu oluşturduk Kamu İç Kontrol Standartlarını yayımladık Kamu idareleri iç kontrol standartlarına uyum eylem planlarını hazırladılar ve uyguluyorlar 12
 13. 13. Dış Denetim Dış denetimin kapsamını genişlettik Dış denetimi uluslararası standartlar çerçevesinde yeniden kurguladık Dış denetimde mali denetim ve uygunluk denetiminin yanı sıra performans denetimine de yer verdik 13
 14. 14. Vergi Oranlarını Düşürdük İstihdamı ve yatırımları destekledik 14
 15. 15. Gelir Vergisi En yüksek vergi oranını (fon payı dâhil) % 49,5’ten % 35’e En düşük vergi oranını ise % 22’den % 15’e indirdik 15
 16. 16. Hollanda Avusturya Belçika İngiltere İsveç 2002 Türkiye İsrail Portekiz Avusturalya Almanya Yunanistan Fransa İtalya İrlanda Slovenya Şili Japonya Lüksemburg Kore Türkiye Amerika Yeni Zelanda Polonya İzlanda İspanya Meksika Finlandiya Kanada Norveç Estonya Danimarka Slovak Cum. Macaristan Çek Cum. İsviçre 52 47 42 37 32 27 22 17 21.0 19.7 19.0 16.0 15.0 13.2 57 52.0 50.0 50.0 50.0 50.0 49.5 48.0 46.5 45.0 45.0 45.0 45.0 43.0 41.0 41.0 40.0 40.0 39.0 38.0 35.0 35.0 33.0 32.0 31.8 30.5 30.0 29.8 29.0 25.8 Gelir Vergisi En Üst Dilim Oranları (%, 2012) 12 Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı 16
 17. 17. 10 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.9 15 5 6.0 5.0 5.0 4.7 20 25.0 23.0 22.9 22.0 21.0 20.0 20.0 19.0 18.0 16.0 16.0 15.0 15.0 15.0 13.8 12.8 11.5 11.5 10.0 10.0 25 Belçika İtalya İzlanda Türkiye… Estonya İrlanda İngiltere Slovak Cum. Polonya Macaristan Slovenya Kanada Çek Cum. Türkiye Norveç İspanya Yeni… Portekiz İsrail Amerika Kore Şili Japonya Danimarka Hollanda Meksika Avusturalya Avusturya Finlandiya Fransa Almanya Yunanistan Lüksemburg İsveç İsviçre Türkiye AGİ Gelir Vergisi En Düşük Dilim Oranları (%, 2012) 30 Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı Asgari Geçim İndirim sonrası eşi çalışmayan ve 4 çocuklu bir ücretli 17
 18. 18. Fransa Yunanistan AGİ Öncesi Türkiye Belçika İtalya Avusturya İsveç Finlandiya Türkiye İspanya Almanya Macaristan Estonya Hollanda Norveç Polonya İngiltere Danimarka Portekiz OECD Ortalaması Slovakya Japonya Slovenya İzlanda Çek Cum. Meksika Kore ABD Kanada Avustralya İsrail Lüksemburg İsviçre Şili İrlanda Yeni Zelanda 40 35 30 5 0.6 45 25 20 27.9 27.8 26.9 26.1 25.8 25.5 22.8 22.7 20.7 19.0 18.5 18.4 18.2 16.5 15.1 13.3 15 10 9.5 7.0 6.4 50 43.1 43.0 42.7 41.4 38.3 38.0 37.5 37.3 37.2 35.4 34.2 33.6 32.3 32.0 31.3 29.6 Ortalama Ücret Üzerindeki Yükler* (%, 2012) 0 Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı * Evli ve 2 çocuklu bir çalışan için güncellenen ortalama ücrete göre hesaplanmıştır. 18
 19. 19. 22 17 12 9.4 8.1 27 30.5 30.2 29.9 28.3 28.1 27.7 27.4 25.8 25.8 25.2 24.4 22.9 22.3 21.7 20.9 20.8 20.7 20.1 19.3 19.3 19.3 19.1 18.3 18.0 18.0 17.8 17.8 17.0 16.3 15.7 15.1 14.6 13.6 32 Danimarka Belçika Norveç Finlandiya İtalya Fransa Avusturya Almanya İsveç Hollanda Lüksemburg Çek Cumhuriyeti Slovenya İspanya İzlanda OECD - Ort. Japonya İsviçre İngiltere Kanada Macaristan Yunanistan Estonya Polonya Yeni Zelanda Slovakya Portekiz ABD İrlanda Avustralya İsrail Kore Türkiye Şili Meksika Gelir ve Kazançlar Üzerindeki Vergi Yükü (% GSYH, 2012) (Sosyal Güvenlik Primleri Dahil) 7 Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı 19
 20. 20. Kurumlar Vergisi Kurumlar vergisi oranını % 30’dan % 20’ye indirdik 20
 21. 21. TÜRKİYE 2002 Fransa ABD Danimarka İrlanda Kanada Kore Portekiz Belçika İspanya Almanya Norveç İsrail Avustralya İngiltere İsveç Avusturya Hollanda Lüksemburg Japonya İtalya Finlandiya Şili Slovenya İsviçre İzlanda Polonya Türkiye Yunanistan Yeni Zelanda Macaristan Çek Cumhuriyeti Meksika Slovakya Estonya 57 52 47 42 37 32 27 22 23.0 21.0 62 57.6 56.5 54.5 51.1 51.0 50.7 50.5 48.9 48.6 48.2 47.5 46.5 46.5 45.4 43.8 43.8 43.4 43.3 42.0 41.4 40.0 37.8 36.9 36.0 34.4 34.0 33.4 33.0 32.0 31.2 30.0 65.0 64.4 Kurum Kazançları Üzerindeki Vergi Yükü (%, 2013) En düşük yüke sahip 8. ülkeyiz 17 Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı 21
 22. 22. Danimarka Fransa Belçika İtalya İsveç Finlandiya Avusturya Norveç Macaristan Hollanda Lüksemburg Almanya Slovenya İzlanda Çek Cumhuriyeti İngiltere OECD - Ort. Yunanistan Yeni Zelanda İspanya Estonya Portekiz Polonya İsrail Kanada Japonya Slovakya İrlanda İsviçre Türkiye Kore Avustralya ABD Şili Meksika 42 22 20.8 19.7 47 37 32 27 38.9 38.6 37.8 37.6 37.4 37.2 35.5 35.2 34.5 33.8 32.9 32.9 32.5 32.5 32.3 31.6 30.7 28.6 28.5 28.3 28.2 27.7 26.8 26.5 24.3 52 48.0 45.3 45.3 44.4 44.3 44.1 43.2 42.2 Toplam Vergi Yükü (% GSYH, 2012) 17 Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı 22
 23. 23. Gecikme zammı ve tecil faizi oranlarını düşürdük! Gecikme Zammı Oranları Tecil Faizi Oranları Aylık Yıllık Yıllık 2002 7 84 2002 60 2013 1,4 16,8 2013 12 Puan Değişim (-) 48 Puan Değişim (-) 67,2 23
 24. 24. 15 18 TÜRKİYE Lüksemburg 18 Malta 19 20 Fransa G. Kıbrıs Rum K. 20 İngiltere 19 20 Slovakya Almanya 20 20 Bulgaristan 14 20 Bazı gıda ürünlerinde %1 Estonya Avusturya İspanya Hollanda Çek Cumh. Eğitimde, sağlıkta, giyimde, turizmde %8 Litvanya Belçika Letonya İtalya 21 21 21 21 21 21 22 22 22 Slovenya İrlanda Portekiz Polonya 16 Yunanistan 18 Finlandiya 23 23 23 23 24 24 24 Romanya 20 Hırvatistan İsveç 25 25 25 26 Danimarka 27 28 Macaristan KDV Oranları (%, 2014) Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı 24
 25. 25. Vergisel Teşvikler • • • • Tasarruflar Ar-Ge Yatırımlar İstihdam • Cari açık 25
 26. 26. Tasarrufları Teşvik Ediyoruz Tasarrufların vergilendirilmesinde sistemi basitleştirdik, kesinti yoluyla alınan vergiyi nihai vergi yaptık Doğrudan devlet katkısı ile BES’e aktarılan tutarın %25’ini katılımcının hesabına aktarıyoruz İşverenler tarafından ücretliler adına ödenen BES katkı payları nedeniyle gider yazılan kısmı %10’dan, %15’e çıkardık Şahıs sigortaları kapsamında indirim konusu yapılacak tutarı % 5’ten, % 15’e çıkardık 26
 27. 27. Bireysel Emeklilik %25 Devlet Katkısı 2013 başından itibaren 1,1 milyon yeni katılımcı ve 5 milyar TL fon artışı Sistemden Erken Çıkma Cezası 27
 28. 28. Tasarrufları Teşvik Ediyoruz Kira sertifika sistemini vergisel açıdan destekledik Mevduatta vergi kesinti oranlarını uzun vadeyi teşvik edecek şekilde yeniden belirledik 28
 29. 29. Cari Açığı Azaltmaya Yönelik Vergisel Teşvikler Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri Sınai mülkiyet hakları Hizmet ihracı 29
 30. 30. Küresel Fonlar İçin Teşvikler Türkiye’de varlık yönetiminin kolaylaştırılması Küresel fonlar için vergisiz bir ortam 30
 31. 31. Girişim Sermayesi İçin Teşvikler Kurumlar ve Gelir Vergisi Matrahında aşağıda belirtilen oranlarda girişim sermayesi indirimi yapılmaktadır • Girişim Sermayesi Gelirlerinin %10’u • Girişim Sermayesinin %20’si Temettüde Vergi İndirimi 31
 32. 32. Melek Yatırımcılar için Teşvikler 32
 33. 33. Hizmet Çeşitliliğini ve Kaliteyi Artırıyoruz e-fatura e-defter Mükellef Geri Bildirim Sistemi e-beyanname Elektronik Öndenetim Sistemi 33
 34. 34. Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetleri Artırıyoruz e-Beyanname sistemi ile beyannamelerin %99’unu elektronik ortamda alıyoruz. Mükelleflerimize ödemelerini elektronik ortamda yapma kolaylığı getirdik «Mükellef Geri Bildirim Sistemi»ni hayata geçirdik İşyeri elektronik denetim defteri ve elektronik sicil merkezini oluşturduk Elektronik denetim ve teftiş sistemlerini uygulamaya koyduk «Elektronik Öndenetim Sistemi» ile mükellefin vergiye tabi faaliyetlerini yerinde tespit edeceğiz 34
 35. 35. E-Fatura Uygulaması Faturalama ile ilgili işlemlerde maliyeti düşüyor Zaman kayıpları azalıyor E-dönüşüm alanında önemli kazanımlar elde ediliyor Kağıt kullanımının azalması ile çevreyi koruyor Diğer belgeleri de elektronik ortama aktarma çalışmalarına hızla devam ediyoruz 35
 36. 36. E-Defter Uygulamasını Başlatıyoruz Elektronik ortamda defter • Oluşturulacak • İletilecek • Muhafaza ve ibraz edilecek Mükellefin dokümantasyon maliyeti düşecek 36
 37. 37. Vergi Denetimi Yeniden Yapılandırdık Vergi Denetim Kurulunu kurduk Vergi denetimindeki çok başlılığı ortadan kaldırdık Bu sayede; • Vergi denetiminde uzmanlaşma ve işbölümünü sağladık • Vergi denetim hizmetlerinde etkinliği artırdık • Mükellef haklarını azami ölçüde gözetiyoruz • Kayıt dışılık ile daha etkin mücadele ediyoruz 37
 38. 38. Risk Analiz Sistemine Geçtik KDV iade işlemlerini uzmanlaşmış personel aracılığıyla yapıyoruz İade taleplerini hızlı ve güvenli bir şekilde yerine getiriyoruz Vergi dairelerinin iş yükünü azalttık Haksız iade alan veya almaya teşebbüs eden mükellefleri daha hızlı tespit ediyoruz 38
 39. 39. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Ediyoruz 2011–13 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı Gelir Vergisi Reformu ve Vergi Usul Kanunu Gelir İdaresi ve Vergi Denetimde Altyapının Güçlendirilmesi 39
 40. 40. 26.5 27 2013 2012 27.2 27.7 28 2011 2010 2009 28.3 28.4 29.1 28.9 29 2008 2007 2006 2003 yılından bu yana yaklaşık 6 puan azaldı 30.4 30.7 31 2005 31.5 32 2004 2003 Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü (%,GSYH) 32.2 Türkiye: Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 33 30 26 Kaynak: Schneider, 2013 40
 41. 41. 10 5 13.0 13.0 13.0 Danimarka Finlandiya Almanya 7.5 Avusturya Hollanda 8.0 9.1 İngiltere Lüksemburg 9.7 Fransa 12.2 13.6 Norveç İrlanda 13.9 15.0 Slovakya İsveç 15.5 Çek Cumh. 16.4 18.4 AB Ortalaması Belçika 18.6 25.5 23.6 23.8 24.3 22.1 23.1 21.1 İspanya 15 19.0 20 Portekiz İtalya Macaristan Slovenya Yunanistan Polonya Malta 27.6 28.0 28.4 26.5 25.2 25 G. Kıbrıs Letonya TÜRKİYE Estonya Litvanya Hırvatistan 28.4 30 Romanya 9.9 Bulgaristan Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü (2013,%,GSYH) 31.2 Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 35 AB Ortalaması AB’de En Düşük Oranlar Kaynak: Schneider, 2013 41
 42. 42. Kaynak: Schneider, 2012 Türkiye 2010 2009 2008 3 2.8 2.5 2.6 2.9 5.7 5.3 5.3 5.7 6 2007 3.1 3.3 3.4 3.5 3.4 3.4 3.4 6.3 7.8 7.5 7.5 7.4 7.3 7.1 6.8 7 2006 2005 2004 2003 2002 2001 4 3.6 8 2000 1999 Vergi Kaybı (%,GSYH) Vergi Kaybı 9 5 2 38 Ülke Ortalaması Türkiye’de vergi kaybı AB ortalamasının 3 puan üzerinde 42
 43. 43. KAZANIMLAR 43
 44. 44. 90’lı Yıllar Türkiye Siyasi istikrarsızlık Düşük büyüme Yüksek işsizlik Yüksek enflasyon Yüksek bütçe açıkları Yüksek kamu borcu Ekonomik krizler 44
 45. 45. Siyasi İstikrar-Hükümetlerin Ortalama Ömrü 160 135 Ay 140 120 1923-2002 2002-13 100 80 60 Hükümetlerin ortalama ömrü: 17 ay Siyasi İstikrar 40 20 2023 Hedefleri 15 Ay 0 1950-2002 2003-13 45
 46. 46. Ortalama Reel GSYH Büyüme Oranları 6 5.5 5.1 5 (%) 4.5 4 3.1 3 2 1924-2002 1993-2002 2003-2012 2014-2018 Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı 46
 47. 47. GSYH 2050 5 Trilyon $ 2002 2023 2 Trilyon $ 2012 786 Milyar $ 2002 230 Milyar $ Kaynak: TÜİK, OVP, PwC 2050 47
 48. 48. Yıllık Ortalama İstihdam Artışı (%, 2007-13) Rekor düzeyde istihdam yarattık TÜRKİYE Singapur İsrail Lüksemburg Malta Avustralya Tayvan Estonya Kore İsviçre Kanada Hong Kong Norveç Avusturya İsveç Yeni Zellanda Almanya ABD İngiltere Belçika İzlanda Fransa Finlandiya Japonya Slovakya Hollanda Çek Cumhuriyeti İtalya Danimarka İrlanda Slovenya Portekiz G. Kıbrıs İspanya Yunanistan 4.8 -6 Kaynak: IMF, TÜİK -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 48
 49. 49. Kaynak: Eurostat, TÜİK ABD AB-28 Ocak 13 Ocak 12 Ocak 11 Ocak 10 Ocak 09 Ocak 08 İşsizlik Oranı, m.a. (Aralık 2007=100) İşsizlik Oranı 220 200 180 160 140 120 100 80 Türkiye 49
 50. 50. Kaynak: TÜİK, OVP (2014-16) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 99.1 100 1997 1996 1995 125.5 140 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 107.2 120 1981 1980 (TÜFE, Yıllık, %) Enflasyon 80 60 40 20 0 50
 51. 51. Bol Sıfırlı Değil, Saygın Türk Lirası Paramızdan altı sıfır atarak Türk Lirasına saygınlık kazandırdık. 51
 52. 52. Kamu açıklarını düşürdük Genel Devlet Açığı/GSYH (%) 12.0 10.8 10.0 8.0 7.9 5.5 6.0 4.0 4.1 Maastricht Kriteri: %3 1.6 2.0 0.0 -2.0 3.0 0.1 0.2 0.4 1.0 1.0 1.1 -1.3 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 yılı hariç Maastricht Kriterini sağladık. Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 52
 53. 53. 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 4 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 8 1993 1992 Merkezi Yönetim Bütçe Açığı/GSYH (%) Bütçe Açığı 12 10 1992-2002 Ort: 6,5 6 2003-13 Ort: 3,0 2 0 Kaynak: Maliye Bakanlığı 53
 54. 54. Kamu borçlarını azalttık 75 74.0 Kamu Borç Stoku/GSYH (%) 70 67.7 65 60 Maastricht Kriteri: %60 59.6 55 52.7 50 46.5 45 40 46.1 39.9 40.0 42.3 39.1 35 36.2 35.0 33.0 30 25 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004’ten bu yana Maastricht Kriterini sağlıyoruz. Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 54
 55. 55. Borç stoku azalmaya devam ediyor 70 60 61.5 Kamu Net Borç Stoku (%, GSYH) 55.2 50 49.1 35.4 40 23.9 19.1 41.7 10.4 6.4 30 34.0 29.5 3.3 28.2 2.9 32.5 2.7 0.9 28.9 22.3 0.7 20 10 26.2 31.3 30.0 31.3 27.6 26.2 29.9 28.1 17.0 21.6 0 20.3 13.0 18.2 -3.3 25.3 -5.1 2012 2013 Ç3 -10 2002 2003 2004 2005 2006 Net TL Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 2007 2008 Net Döviz 2009 2010 2011 Toplam 55
 56. 56. Kamu Net Dış Borç Stoku 30 100 25.2 80 25 60 88.4 15 20 10 0 (%) (Milyar TL) 40 20 5 -20 -75.8 -40 -60 -5.0 0 -5 -10 Kamu Net Dış Borç Stoku (Sol Eksen) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 2013 Ç3 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 -80 Kamu Net Dış Borç Stoku/GSYH(Sağ Eksen) 56
 57. 57. Borçlanma Maliyetlerinde Kalıcı Düşüş 65 62.7 55 (%) 45 35 25.4 25 15 7.7 5 -5 0.2 2002 2003 2004 2005 DİBS Faiz Oranı 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 İç Borç Stokunun Reel Faizi Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 57
 58. 58. Faiz Giderleri 90 85.7 80 70 (%) 60 50 43.2 40 30 20 14.9 11.9 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Faiz Giderleri/Vergi Gelirleri 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Faiz Giderleri/Bütçe Giderleri Kaynak: Maliye Bakanlığı 58
 59. 59. Faiz Giderleri/Vergi Gelirleri 100 (%) 80 1992-2002 Ort: 61,7 60 2003-13 Ort: 33,1 40 20 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 0 Kaynak: Maliye Bakanlığı 59
 60. 60. Faiz Giderleri/GSYH (%) 18 16 14 12 1992-2002 Ort: 8,6 (%) 10 8 2003-13 Ort: 6,1 6 4 2 Kaynak: Maliye Bakanlığı 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 0
 61. 61. Eğitim Harcamaları/Bütçe (%) 19 18 (%) 17 15 13 11 9.4 9 7 2002 2014 Kaynak: Maliye Bakanlığı 61
 62. 62. Eğitim Yatırımları Geçtiğimiz 11 yıl boyunca, • 205.000 derslik açtık • 400.000 öğretmen atadık Kaynak: MEB 62
 63. 63. Okullaşma Oranları 130 107.6 (Brüt Oranlar, %) 110 96.8 96.5 90 92.1 80.8 70 50 44.0 35.8 30 11.7 10 Okul Öncesi (4-5 yaş) İlköğretim 2002-03 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Ortaöğretim Yükseköğretim 2012-13 63
 64. 64. PISA Sonuçları, Türkiye-OECD arası fark 80 76 74 75 70 65 60 55 50 51 47 46 45 38 40 35 30 Fen Matematik 2006 Kaynak: OECD 2009 2012 64
 65. 65. Sağlık Harcamaları/Bütçe (%) 18 17.3 17 (%) 16 15 14 13 12 11.7 11 10 9 2002 2014 Kaynak: Maliye Bakanlığı 65
 66. 66. Kamu Sağlık Harcamaları 80 75 69 70 62 (Milyar TL) 60 56 48 50 41 40 30 30 20 51 14 18 22 24 2004 2005 35 10 0 2002 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014T Kaynak: Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu 66
 67. 67. Bebek Ölüm Hızı ve Anne Ölüm Oranı 35 8 31.5 7 30 6.4 6 5 20 4 15 3 10 7.4 5 1.5 0 2 1 0 2002 Bebek Ölüm Hızı Kaynak: Sağlık Bakanlığı 2013 Anne Ölüm Oranı (Sağ Eksen) (Onbinde) (Binde) 25
 68. 68. Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı 80 74.8 70 60 (%) Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırıyoruz, kalitesini artırıyoruz. 50 39.5 40 30 2003 Kaynak: TÜİK 2012
 69. 69. Kamu Yatırım Harcamaları 55 51 50 (Milyar TL) 45 38 40 40 33 35 30 22 25 20 8 2003 10 8 2002 15 9 12 15 24 17 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 5 Yatırımlara çok ciddi miktarda ilave kaynak aktardık. Kaynak: Maliye Bakanlığı
 70. 70. BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI (01 Ocak 2003) 1.714 Km Otoyol Toplamı 4.387 Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı 6.101 Km Toplam BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI (Ocak 2014) 2.244 Km Otoyol Toplamı 20.807 Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı 23.051 Km Toplam 70
 71. 71. Yüksek Hızlı Tren Projelerimiz EDİRNE ZONGULDAK SAMSUN İSTANBUL TEKİRDAĞ AMASYA ÇANKIRI İZMİT Bandırma KARS KARABÜK 105 km BURSA ERZURUM BİLECİK 533 km Yenişehir ANKARA ERZİNCAN KIRIKKALE SİVAS ESKİŞEHİR BALIKESİR 405 km Yerköy Polatlı MUŞ AFYONKARHİSAR İZMİR MANİSA ELAZIĞ 212 km UŞAK NİĞDE 624 km MALATYA KONYA ISPARTA DİYARBAKIR K.MARAŞ AYDIN DENİZLİ BATMAN MARDİN BURDUR OSMANİYE İnşaatı tamamlananlar (888 km) İnşaatı Devam Edenler (1796 km) Yapım İhalesi aşamasında olanlar (454 km) Proje Yapımı Devan Edenler (354 km) VAN KAYSERİ GAZİANTEP KARAMAN MERSİN ADANA Çobanbey
 72. 72. Özel Sektör Yatırım Harcamaları 300 253.5 (sabit fiyatlarla) 250 200 150 100 100.0 95.4 100.0 50 1992 2002 Kaynak: TÜİK 2002 2012 72
 73. 73. İstihdamı Destekledik İşveren sosyal güvenlik primine 5 puanlık devlet katkısı Gençlerin ve kadınların istihdamına destek Part-time istihdama teşvik Mesleki eğitime destek 73
 74. 74. Bölgesel Kalkınmaya Önem Verdik 26 Kalkınma Ajansı GAP Eylem Planı • GAP’a 2003’ten bu yana 36,1 milyar TL kaynak aktardık. • İşsizlik oranını 2012’de % 12,4’e düşürdük. • Son 5 yılda 378 bin yeni istihdam DAP, KOP ve DOKAP Projeleri Cazibe Merkezleri, KÖYDES, BELDES, SUKAP ve SODES Yeni Yatırım Teşvik Sistemi • Bölgesel Teşvikler • Gelir Vergisi Stopajı • Sigorta Primi İşçi Desteği 74
 75. 75. Sosyal Güvence Ağını Geliştirdik İhtiyaca Yönelik Sosyal Harcamalar Genel Sübvansiyonları Desteklemiyoruz 75
 76. 76. Yoksulluğu Azalttık Günlük 1 $’ın altındaki Nüfus 0.3 (%) 0.2 0.20 0.2 0.1 0.1 0.01 0.02 0.01 0.0 2002 Kaynak: TÜİK 2003 2004 2005 0 0 0 0 0 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 76
 77. 77. Yoksulluğu Azalttık Günlük 2,15 $’ın altındaki Nüfus 3.5 3.0 3.04 2.39 (%) 2.5 2.49 2.0 1.55 1.5 1.41 1.0 0.52 0.5 0.47 0.22 0.21 0.14 2009 2010 2011 0.06 0.0 2002 Kaynak: TÜİK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 77
 78. 78. Yoksulluğu Azalttık Günlük 4,3 $’ın altındaki Nüfus 35 30 30.30 23.75 25 20.89 20 (%) 16.36 15 13.33 10 8.41 6.83 4.35 5 3.66 2.79 2.27 2011 2012 0 2002 Kaynak: TÜİK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 78
 79. 79. Uluslararası Sıralamalarda Türkiye 79
 80. 80. Uluslararası Sıralamalarda Türkiye İş Yapma Kolaylığı: 2013: 189 ülkede 69. Yolsuzluk Algı: 2006: 175 ülkede 84. 2012: 177 ülkede 53. 2002: 102 ülkede 65. Küresel Rekabet Gücü: 2013: 148 ülkede 44. 2005: 117 ülkede 71. Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü, Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Bankası 80
 81. 81. Yolsuzluk Algı Endeksi (2002) (102 ülke arasında 65. sırada) 100 96 90 80 70 58 73 74 59 Çin 40 44 45 Brezilya 50 Yunanistan 60 Meksika 65 70 31 30 Endonezya Rusya Hindistan Arjantin TÜRKİYE İtalya 20 Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü 81
 82. 82. Yolsuzluk Algı Endeksi (2013) (177 ülke arasında 53. sırada) 140 127 130 114 106 94 80 80 69 70 80 Yunanistan 90 Çin 100 60 106 Meksika 110 Arjantin 120 72 53 50 Rusya Endonezya Hindistan Brezilya İtalya TÜRKİYE 40 Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü 82
 83. 83. Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2005) (117 has ranked 71. sırada) Within the period of 2005-2012, Turkeyülke arasında higher than Russia, Argentina and Greece. 67 65 57 53 50 43 35 35 45 71 59 48 38 36 Slovakya 40 Macaristan 45 47 69 54 Arjantin 55 Rusya 60 68 Ukrayna 70 Romanya 75 31 Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu TÜRKİYE Endonezya Meksika Brezilya Çin Yunanistan Hindistan Polonya İtalya Portekiz 30 83
 84. 84. Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2013) (148 ülke arasında 44. sırada) 104 105 91 95 76 75 49 55 56 60 64 44 TÜRKİYE 35 51 Portekiz 42 45 Polonya 55 İtalya 65 63 78 Slovakya 85 Romanya 84 38 29 Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu Arjantin Yunanistan Ukrayna Rusya Macaristan Hindistan Brezilya Meksika Endonezya Çin 25 84
 85. 85. İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2006) 131 130 134 138 122 120 111 108 110 97 100 93 90 69 70 İtalya Uruguay 84 80 70 132 Hırvatistan 140 Ukrayna (175 ülke arasında 84. sırada) 62 71 Kaynak: Dünya Bankası Hindistan Endonezya Brezilya Yunanistan Çin Rusya Arjantin TÜRKİYE Romanya Meksika 60 85
 86. 86. İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2013) (189 ülke arasında 69. sırada) 72 89 Hırvatistan 60 65 69 134 96 73 Romanya 80 Yunanistan 88 Uruguay 100 92 120 Arjantin 112 120 116 126 Endonezya 140 53 40 Kaynak: Dünya Bankası Hindistan Brezilya Ukrayna Çin Rusya TÜRKİYE İtalya Meksika 20 86
 87. 87. 87

×