E-Ti̇caretin İzlenmesi ve Mükellef Uyumunun Artırılması 20.02.2013

299 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
299
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E-Ti̇caretin İzlenmesi ve Mükellef Uyumunun Artırılması 20.02.2013

 1. 1. 1 Değerli Basın Mensupları, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü basın toplantımızda; - E-ticaret faaliyetlerindeki hukuki ve vergisel altyapıyı oluşturarak sektörü kayıt altına almak ve - E-ticaret faaliyetlerinde bulunan girişimcilerin vergisel uyumunu sağlamak Amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığımız ve birkaç hafta önce tamamladığımız “E-Ticaretin İzlenmesi ve Mükellef Uyumunun Artırılması Projesi” hakkında sizlere bilgi vereceğim.
 2. 2. 2 Değerli Basın Mensupları, Bilindiği üzere, dünyada ve ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu geleneksel ticaret anlayışı boyut değiştirerek sanal ortamlara taşınmaktadır.
 3. 3. 3 E-ticaretin önemini kavramak açısından bir örnek vermek istiyorum. Jeff Bezos isminde bir borsa broker’ı, internet üzerinden indirimli kitap satışı yapabilmek için 1995’te bir websitesi kurdu. Bu websitesi ile kazancını kuruluşunun ikinci yıllında 148 milyon dolara, 2011 yılında ise 48 milyar dolara çıkardı. Yakın zamana kadar ABD’nin en büyük ve en geniş ağına sahip kitap dağıtıcısı olan Barnes & Noble kitapevini alt etti (B&N 2011 cirosu 7 milyar dolar). Adı “amazon.com” olan bu websitesi dünyanın en büyük sanal mağaza markasına dönüştü.
 4. 4. 4 Bir araştırma şirketi tarafından hazırlanan 2011 tarihli rapora göre; incelenen 13 ülke içinde internet ekonomisinin oluşturduğu ticaret hacminin GSHY’ye oranı % 3,4’tür. Bu oran ülkemizde bugün itibarıyla % 1’in altındadır. Ancak söz konusu oranın ülkemizde son yıllarda ciddi bir artış eğilimi içinde olduğu da bir gerçektir.
 5. 5. 5 İnternet kullanıcı sayısının artışına bağlı olarak bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de e-ticaretin hacmi her yıl katlanarak artmaktadır. Ülkemizde internet kullanıcı sayısı 2005 yılında toplam nüfusun % 16’sını oluşturmaktaydı. 2011 yılında ise bu sayı toplam nüfusun % 50’sini kapsayarak 36,8 milyon kişiye ulaşmıştır.
 6. 6. 6 Bu alanda gelecekteki artış beklentisi ülkemizin e-ticaret potansiyeli açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bankalararası Kart Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre; 2007 yılında internetten yapılan e-ticaret dahil kartlı ödeme tutarı 5,5 milyar TL iken bu rakam 2012 yılında 30,7 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu tutarın 2023 yılında 350 milyar TL’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir.
 7. 7. 7 İç pazarın büyüklüğü, genç nüfusun fazlalığı ve giderek artan kişi başına tüketim harcamaları Türkiye’yi e-ticaret konusunda yatırım yapmaya cazip ülkeler arasına sokmaktadır. Nitekim son yıllarda başarılı bir çok yerli e-ticaret sitesine çok sayıda uluslararası e-ticaret aktörünün ortak olduğunu görüyoruz.
 8. 8. 8 Değerli Basın Mensupları, Yukarıda belirttiğim hususlar çerçevesinde elektronik ticaret hacmi hızla artmakta ve bu alanda ortaya çıkan vergi kayıp ve kaçağının kavranabilmesi hususu önem kazanmaktadır.
 9. 9. 9 Nitekim, 2011-13 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı’nda “internet üzerinden yapılan ticaretin kayıt altına alınabilmesine yönelik teknik ve hukuki altyapının oluşturulması” adlı 6 no’lu eylemi planladık. Bu çerçevede, Gelir İdaresi Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunu sorumlu kuruluşlar olarak, Gelir İdaresi Başkanlığını da koordinatör kuruluş olarak belirledik.
 10. 10. 10 Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “2009-13 Stratejik Eylem Planı”nda; “elektronik ticaret faaliyetlerini kavramak için uluslararası deneyimlerden faydalanma ve denetim tekniklerini geliştirmeye yönelik yeni çalışmaların yapılması” hedefi yer almaktadır.
 11. 11. 11 Bu çerçevede “hükümetler arası işbirliği programı” kapsamında Hollanda Gümrük ve Gelir İdaresi ile işbirliği yaptık. Böylece kayıt dışı elektronik ticaret faaliyetlerinin kavranmasına yönelik etkin ve sürdürülebilir bir strateji oluşturmada dünyada örnek çalışmalara sahip ülkelerden birisi olan Hollanda hükümetinin deneyimlerinden faydalanmış olacağız.
 12. 12. 12 Değerli Basın Mensupları, E-ticaret ülkemizdeki birçok girişimci için yeni bir olgudur. Geleneksel iş yapış şekillerinden oldukça farklı olan e-ticarette bir takım vergisel sorunların olması bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak görülen bir durumdur.
 13. 13. 13 Diğer taraftan e-ticaret ile uğraşan birçok kimse, yaptıkları faaliyetler dolayısıyla bir takım vergisel yükümlülüklerinin olduğunun farkında değildir. Bir kısım kimseler ise, bu vergisel yükümlülüklerini nasıl yerine getirecekleri konusunda, nereden ve nasıl bilgi alacaklarını bilmemektedirler. Bu çerçevede e- ticaret yapan girişimcilerin pro-aktif yöntemlerle bilgilendirilmesi mükelleflerin vergisel uyumunun arttırılmasına katkıda bulunacaktır.
 14. 14. 14 Değerli Basın Mensupları, Sektörde var olan bu ihtiyacı göz önünde bulundurarak bu proje kapsamında www.egirisimci.gov.tr isimli bir bilgilendirme “web portalı” hazırladık.
 15. 15. 15 Güvenilir bir e-ticaret ortamının oluşturulması e-ticaretin gelişimine ve mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacaktır. Bu noktada biz de Maliye Bakanlığı olarak mükellefe yardımcı olacak araçlar geliştirerek ve riskleri azaltıcı araçlar kullanarak gözetim ve diyaloğu öngören denetim yaklaşımını benimsiyoruz. Hollanda Gümrük ve Gelir İdaresi’nin tecrübelerinden de faydalanarak ülkemiz koşullarını da dikkate alarak bir model oluşturduk.
 16. 16. 16 Değerli Basın Mensupları, E-ticaretin izlenmesi ve kontrol altına alınması çabalarında gözden kaçırılmaması gereken önemli bir nokta, şüphesiz Devlet olarak e-ticareti engelleyici hukuki ve vergisel düzenlemelerden kaçınmaktır. Hatta tam tersine, e-ticareti teşvik edici ve kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılması artık günümüzde bir gereklilik değil, bir zorunluluktur.
 17. 17. 17 Bu noktada Maliye Bakanlığı olarak bizim amacımız; tarafsızlık ilkesi gereği e-ticaret ve geleneksel ticaret arasında tarafsız olunmasını sağlamak ve haksız rekabeti önlemektir.
 18. 18. 18 E-ticarette her geçen gün farklı ve yeni iş modelleri hayata geçirilmektedir. Bu çerçevede Bakanlık olarak amaçlarımızdan bir diğeri de e-ticareti canlandırıcı vergi politikaları üreterek adil ve öngörülebilir bir vergilendirme ortamı oluşturmaktır. Basit ve anlaşılabilir vergi kuralları hukuki güvenliğin sağlanması açısından e-ticaretin güven içinde büyümesine imkân sağlayacaktır.
 19. 19. 19 Biz Maliye Bakanlığı olarak yaptığımız bu çalışmalarla, e- ticaretin kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde kullanılan bir yöntem olmasının önüne geçmeyi hedefliyor hatta tam tersine, kayıtlı ekonomiye geçişte önemli bir araç olarak kullanılabileceğine inanıyoruz.
 20. 20. 20 Değerli Basın Mensupları, Son yıllarda sosyal medya e-ticarete farklı bir boyut kazandırmıştır. Çeşitli sosyal medya mecraları artık e-ticaretin yönünü belirlemede etkin olarak kullanılmaktadır. Biz de sosyal medya mecrasını özellikle e-girişimcileri bilgilendirmede etkin bir şekilde kullanacağız. Diğer taraftan sosyal medya kanalları vasıtasıyla yapılan e-ticaretle ilgili gelişmeleri de yakından takip edip analizler yapacağız.
 21. 21. 21 Değerli Basın Mensupları, Bu Proje sonucunda Maliye Bakanlığı bünyesinde e-ticaretin izlenmesi ile ilgili bir müdürlük oluşturduk. Bu müdürlük ile - E-ticaretin mevzuatsal altyapısının oluşturulması, - E-ticaretin izlenmesi, - Gereken durumlarda mükelleflerin gönüllü uyuma davet edilmesi, - İlgili kamu ve özel sektör kurumları ile işbirliği yaparak e-ticaret faaliyetlerinin kavranması, - E-girişimcilerin bürokratik iş ve işlem süreçlerinin azaltılması gibi konularda çalışmalar yapacağız.
 22. 22. 22 Değerli Basın Mensupları, Ben bu projedeki çalışmalarından dolayı Gelir İdaresi Başkanlığımızın değerli çalışanlarına ve ayrıca konu ile ilgili bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşan Hollanda Gümrük ve Gelir İdaresi’ne teşekkür ederim. Şimdi söz konusu proje hakkında önce bir tanıtım filmi izleyeceğiz, ardından Gelir İdaresi Daire Başkanı Uğur Doğan proje ile ilgili sizlere biraz daha detaylı bilgi vermek üzere kısa bir sunum yapacak.

×