Your SlideShare is downloading. ×
Crystal Corrado Spallanzani Esvaziando Armarios
Crystal Corrado Spallanzani Esvaziando Armarios
Crystal Corrado Spallanzani Esvaziando Armarios
Crystal Corrado Spallanzani Esvaziando Armarios
Crystal Corrado Spallanzani Esvaziando Armarios
Crystal Corrado Spallanzani Esvaziando Armarios
Crystal Corrado Spallanzani Esvaziando Armarios
Crystal Corrado Spallanzani Esvaziando Armarios
Crystal Corrado Spallanzani Esvaziando Armarios
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Crystal Corrado Spallanzani Esvaziando Armarios

931

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
931
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ›- í 1.1:] Í _ A l ¡ * 1 ' la A ¡ w l l _ ' _Lx FW . p t v d q: , 7 '. “Ç, l , .'. l Í "I ' . › v 1 v ' ü f, . I* f " F ' ' Er j' J . A Í I . , a - « $ . V A . › . "' V -jm ' - _ "W-'DN' ' " 'pi-Íâ) '.5›':9:; Í_l': 'h 'Í 7.17234; l "É Ã¡ «w A| .1I^ ÁII a 2 «im v u u
 • 2. a_ 1': ›: ›: -ml ›: » Im M matam' : M 1 l: N. :um ›: N N( x: .^'1»'lü¡t, -'Í“: :Jíl«'›; : . m Im ¡Lyp-. ç- 1:1' 'íl- o . l run( ›: .-'' ! (1511 &v; :k 1,191); 1' Í: 'VH ¡tnhu! l: #rã "ANV 'ÉWÍW . *nllâwâ ll 1!! ' IÉLHPAI' F? 7" JGÍJE ¡E-'Í l: "lí : Im lrwl' 1- . -. !=$: .f'l¡'¡l*›: ; Í - FuN' F? “Í §: Í?'§; HÍ“ L 1 ¡>*|5"Í-'h'¡›. ^uvl' 13 mini: 15W# 'K'= ','-_ l* = “01-7¡ ct L? "HUF b' É C1 V173: Ifyuul' t3 ' E 7.' | l__7_': Ni : ÍQÍJ, S'ÀIÁ1ÍIÍÇL. "Ff 1, &Ie;
 • 3. a: 'V t - . 4» . ?W . . _a n . . ¡ r -Í A " Í Ã? ?? 'YJEJZÊÉ 'F'UlU7!"Í*! i'¡l' É' *L-C* WN* 3 3537' Ei "IÃIWÍ" )= « ? M70 “U . W 154v. . s'ü. 'Í-°l iwñil' 17-' 'VHF' 'l 5'¡ -^ '. cit. r:n. razz: n:_u : #2513412 : r' 1:¡ 1 IÇ= . . um 1;. : »meu lâw nl; uma: : "'* LH* J! IE' *WN l¡ 31:43'": WWF: :j *nt : vaãj ; vu-NW *áhm ci. ,-1241 mí I : f: UHE Virá §>*I§›'i01i: != Pílãcr" "JPY-T- L. _&'3.IÉJ_1ÊÍEÍ "i5 í If l' E. 'wIaL-as" fika¡ ul: 'Wu-ví = i=ím. 1 I; um lc; -
 • 4. a_ “a 1 ! W IX É: 1' : Í NP B$=1= ^I? I¡'¡U›*IÊÍÍ* um : ' 'Inn : ». tem: : 'n' 'xllftrí L7.? NL 'E C1 #Ag-VL liifql' É' Í 1537,55; u¡ l IZÂ WW “l- 1: =1=í? ~""=1v¡I Vüfíi-? L . w fa¡ F¡- ( 2,] _ «_ I -' - : à : tn Im : IrII-. umzr Llããíf-fíã-f 33a. u¡ lv' 'aim I: r . ~II= II›*IT'= ; - . v ¡ 'b' A' I; Im: L. ›b:1§u $133): K “l l I: 'NI' I' C1 WIÉEIÃHVIH- Í, = u_ I "v ^a' « n r ' - A'Í": É?JlvAÍ= Í“I -. 39V : Í/, uhu . - . u w-c n ' ' o . $584 .13'í'í› - vH-. Zíw Inu MIWIHÉJ# x¡ “I^ l* IL. J ? IE ISIÃ; LHIEÍ çigr-'Qdã PLS; f. b' j . 41': si¡ 3:9'/ ai; í"h _h
 • 5. u] _ÍCIÇ1*-IE. ?"*I?1: ! Dália-SI : regivt Lvnjzr-ÀLIFIHIL-'çitt 151 ! ."'. '§í? « »V 3 n r Em I* : tttrlatrníiur : m: - I' -znugí wir I ml; »x- I. -a-: .:I« Inu* "um p f - I í 3' vil: : = ¡<IIUI_=1:'un-›I ; Fartura ? EX-QA MIM: I. I¡"¡I. ":I. ”.T: um: : , zuullí f! 1:7: . eixt-; ILIEÍL . wsullct- ›= v : I . I- ›= Iv' 11:41:43:: “rñivl ¡utcíig ¡Wlltfti À ¡lqz ( “VI E b_ E : :lt : :I III
 • 6. a_ N31' 3 a m; .13 : Ig ": I:II-II: "I: JII« 'n l l: : w: «"= Í=$: t : fr: vila! ” IWIWQ III art-I . '1u¡, '¡A 1:' A I›-I= I:xcI Irm-wr¡ "›: :r . -»: . : tnhu : IN “ n1›. ~›:1¡v. ¡r, II: '= I~~“". -;. .u »lg : I:Jrv: ›;. ':'5w= .-4 Inlft I ›: :mu: HNÍFWJKI I; :h : u: '= :: . es. :J= t-': $='1=i. ›*II'IsuI; !›E*"2›_-^U. . uma 1-9: : O : f I*"'. 'JI¡'¡IÉÍ“I V' - 7 151535"? 93v? ? 1:19'? ' : M 1 I; ;IImJI lah-II ¡N1'F': fiy; í« "M519 al: : 37.93.', f! (I mlrl, t“u*l#líi: “,_ Z 'P1 "' 1 ãí' l* lv' "I (~ ! WI É F13; . B i3.”- _pgí v¡- I ; I _ 'Ia' j. . L» LF K ra* I = S d. I- 7 I 3.a” J. . U j . qt¡ É] u 3D¡ t#
 • 7. j . lI. ]ñI*r'g4.-1;j . - rliacv m: dv' ' Hy-v-: hvm Pv: ' l *g1 11H51 ur' 'Ilnw n' 31 : :rñllaluuz çagwj; :i: IIIILI- ›: . : :In . I: " ›: »W ; Z f _jm : igtçiçía m1,: 3 : Iu- Inmzu »uma . _ _a : w E. ) “FEV &Pau; Im M ml= iuf " : :IL-f ' fr' T_ ¡'IÍÉÊÉÍÂ'IÍ' * "HVÃV- Í¡ *WI Hat: : P: :'.1,; §:- : as: "! .'. -,f: |›<I. › l~~' "Ei-'H Ir" : <)¡ul§(~ i: : V-'xct 1:4- : I =3I-: -"=4-'lII~Il= i~*' = «um , nbzz Ill : :. ;1IlLlgL. gíçiãi"“”liul; iv“ ci ›= “' m I: Iluzá-'Iwu 1:. o
 • 8. a_ JEÍPÍ ? L ML IEÍ I: um an: II: : c1.r. -.: Jr¡. -1:- l l: WR , :l=1=1=l: -I~I= L . ÍÉÍÊÍÍT 1M' 15: A 15 §Í_Z*3?'§Í? «IAI§'¡_I§, *_“31:5 )337:| ":XC$ s . Izlzt-'i' 1-1' I: ' I: :ÍWÉÍÉÍS 111; wP-Jfl* II I. nl lí¡ lí 594171,? MHJJVIS_ l l l¡ 31 Ki: :t: O¡ 1131155 1 l: "KÍN 1:¡ lzílruuuldv* 'ã' , =l; §:! §?-'j'. !§l¡"¡I : I "1^'. '-'. =fsu : iam . n ã'- v¡- ; jb 3 : LK r-: ç/ ai; II
 • 9. .cat . Rui ; nu , ¡ mmamunmLoI-gga-; Iyss . __ O” ”” Í ' V'. : maca . zm-j “ " , " ant-E . ola íivlsiíall . 7 _. mz r 2 À lÊ. '›. :ê:4-. 'r›3 "Êta" E? Mw ' 771. . I ' Í. . f * wl. 13H' n. . ,r Ig¡ III ' É¡ A¡; «“IL. »'I: 1:9": "-11 iwleml à

×