Rauna Rahja / More Than Just Child´s pl@y?

512 views

Published on

Rauna Rahja´s presentation "Media Education.fi" from the seminar More Than Just Child´s Pl@y? Media education in early childhood. 10-11.2.2011, Helsinki, Finland

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
512
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 1. MEDIAKASVATUSSEURAN TOIMINTA JA TAVOITTEET   Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran r.f., on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden yhdistys, joka edistää lasten ja nuorten mediakasvatusta Suomessa.   Mediakasvatus on lasten, nuorten ja heidän kanssaan toimivien aikuisten mediataitojen kehittämistä osallisuuden, turvallisen elämän, taiteellisen ilmaisun ja sosiokulttuurisen kasvun näkökulmista. Näin ollen mediakasvatus kiinnittyy YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja muun muassa vuonna 2006 voimaan astuneen nuorisolain toteutumiseen Suomessa.   Mediakasvatusseuralle on sen perustamisen jälkeen muotoutunut kansallinen tehtävä mediakasvatuksen valtakunnallisena kehittäjänä ja käytännön toimijoiden sekä tutkijoiden verkottajana. Seuralla on merkittävä rooli alan yhteistyöelimenä, jonka kautta välittyy ajankohtainen tutkimustieto kentän työn tueksi ja jonka avulla tutkijat antavat panoksensa alan yhteiskunnalliseen kehittämiseen. Mediakasvatusseura toimii asiantuntijana alan edistämisessä kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys osallistuu julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Lisäksi se kehittää ja tukee mediakasvatuskentän toimijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta.   Mediakasvatusseura toteuttaa tavoitteitaan seuraavilla toiminnoilla:   tekemällä aloitteita mediakasvatuksen edistämiseksi kehittämällä mediakasvattajien kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä järjestämällä tapahtumia ja koulutustoimintaa harjoittamalla julkaisutoimintaa toteuttamalla tutkimus- ja kehityshankkeita kokoamalla ja jakamalla ajankohtaista tietoa mediakasvatuksesta.   Yhdistys kokoaa merkittävällä tavalla yhteen suomalaisen mediakasvatuskentän toimijoita, tutkijoita ja ammattilaisia, jotka toimivat erityisesti lasten ja nuorten parissa. Kouluttamalla opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia taataan mediakasvatuksen kohdentuminen lapsiin ja nuoriin. Keskeinen työväline on kansallinen mediakasvatus.fi -verkkopalvelu, jonka vuorovaikutteisia sisältöjä kehitetään jatkuvasti kolmella kielellä (suomi, ruotsi, englanti). Lisäksi tarjoamme koulutusta verkkopalvelun käyttöön, järjestämme seminaareja ja tuotamme esiteaineistoa kentän tarpeiden mukaan.   Yhdistys toimii yhteistyössä mediakasvatuksen organisaatioiden ja nuorisoalan järjestöjen, viranomaistahojen ja yhteisöjen, viestinnän alan yritysten, eri koulutusasteiden oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Jäseneksi voivat liittyä käytännön ammattilaiset, tutkijat ja yhteisöt koko Suomesta. Seuran jäseniksi ovat liittyneet pääasiassa lasten ja nuorten kanssa toimivia aikuisia kuten lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä, opettajia, kirjastoalan ammattilaisia sekä kulttuuri- ja media-alan toimijoita. Lisäksi jäseninä on runsaasti eri tieteenalojen tutkijoita ja opiskelijoita.   Marraskuussa jäseniä oli 227, joista 43 oli yhteisöjäseniä ja loput 184 henkilöjäseniä. Jäsenistöstä alle 29-vuotiaita on merkittävä määrä, koska mediakasvatuksen kehittäjät omissa organisaatioissaan ovat enimmäkseen nuoria aikuisia. Lisäksi jäsenistöstä neljännes on eri alojen opiskelijoita. Kaikki yhteisöjäsenemme edistävät toiminnallaan lasten ja nuorten hyvinvointia sekä mediakasvatusta. Mukana on merkittäviä lapsi- ja nuorisojärjestöjä, joiden toiminta tavoittaa satoja tuhansia lapsia ja nuoria. (kts. liite 1.)     VISIO: MEDIAKASVATUS SUOMESSA VUONNA 2020   Lasten ja nuorten mediaympäristö muuttuu entistä pirstaleisemmaksi, monikanavaisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Nuorten osallistumisen ja aktiivisen kansalaisuuden mahdollisuudet medioiden välityksellä kehittyvät vauhdilla. Yhteiskunnan merkittävä haaste on luoda lapsia ja nuoria kuunteleva, aktiiviseen osallistumiseen kannustava mediaympäristö, jossa huolehditaan toimintaympäristön turvallisuudesta. Opetus-, kasvatus- ja nuorisoalan toimijoilla ja ammattilaisilla on riittävä, päivittyvä osaamistaso mediakasvatuksen toteuttamiseksi varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen saakka. Mediaympäristöissä liikkuvien lasten ja nuorten kanssa toimivat aikuiset ovat saaneet selkeitä rooleja erilaisten mahdollisuuksien suunnittelijana, rakentajana ja tukijana. Lasten, nuorten ja aikuisten medialukutaitoa voidaan mitata erilaisin mittarein. Mediakasvatuksen toteutumisesta huolehditaan järjestelmällisesti. Lisäksi seuraavien kymmenen vuoden aikana Suomesta on kehittynyt merkittävä toimija kansainvälisessä yhteistyössä ja aihealueen kehittäjänä. Suomalaiset mediakasvatusmallit ja asiantuntijapalvelut ovat kysyttyjä maailmalla. Syksyllä 2011 järjestetään kansallinen Nuorisotyö & Mediakasvatus –seminaari, joka kokoaa kentän toimijoita, käytännön nuorisotyöntekijöitä järjestöistä, kunnista ja kirkon piiristä, nuorisotyön suunnittelijoita sekä päättäjiä yhteen pohtimaan mediakasvatuksen käytäntöjä, toteuttamismahdollisuuksia ja innovoimaan uusia tapoja lisätä medialukutaidon ohjausta nuorisotyössä. Seminaarin tavoitteena on tuoda esiin merkittävimmät nuorisoalan mediakasvatushaasteet, joihin etsitään yhdessä ratkaisuja. Yhteistyökumppaneiksi on kysytty muun muassa Nuorisotutkimusseuraa, Curly ry:tä, Nuorten Akatemiaa, Allianssia sekä Mannerheimin Lastensuojeluliittoa.
 • Useful to teachers, early childhood educators, youth workers, media educators, librarians, social workers, researchers, students, journalists, different organizations, associations and professionals in the field, parents and other educators Mediakasvatus.fi -verkkopalvelu   Mediakasvatus.fi-verkkopalvelu on julkaistu syyskuussa 2007. Vuoden 2010 aikana sivusto sai uuden ilmeen, alleen järeämmän palvelimen sekä useita ominaisuuksia, jotka helpottavat sen käytettävyyttä. Vuoden 2011 aikana vahvistamme sivuston tekniikkaa ja kehitämme kaksi uutta työkalua: vanhempien tukipaketin sekä varhaiskasvattajille suunnatun toimintatuokio -hakukoneen. Nuorisotyöhön suunnattuja aineistoja kootaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, joka on helposti löydettävissä verkkopalvelusta. Palvelun kehitystyötä varten kootaan ohjausryhmä, jonka asiantuntijat edustavat nuorisotyötä, vanhempia sekä varhaiskasvattajia. Nuorisotiedon kirjaston kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään.   Verkkopalvelussa jaetaan suomalaista mediakasvatuksen asiantuntemusta ja osaamista sekä verkostoidutaan alan toimijoiden kanssa. Myös alan kansainvälisen tutkimuksen jakaminen ja tutkijoiden sekä käytännön toimijoiden kohtaaminen on tärkeää. Mediakasvatus.fi:n englanninkielistä puolta kehitetään alustaksi, jonka kautta suomalaiset voivat etsiä yhteistyökumppaneita maailmalta ja suomalaisesta mediakasvatuksesta kiinnostuneet hakevat tietoa ja kontakteja. Jatkamme kansainvälisen opetus- ja kulttuuriministeriön koostaman Lapset & Media-uutiskirjeen julkaisemista mediaeducation.fi:ssä kolme kertaa vuodessa.   Mediekunskap.fi -palvelua kehitetään pohjoismaisen tiedotusväylän näkökulmasta. Portaalin sisältöjä täydennetään ja sisällöistä tiedotetaan yhteistyössä ruotsinkielisten yhteisöjäsenten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on parantaa Suomessa toimivien ruotsinkielisten mediakasvattajien palvelua tuottamalla sähköisiä materiaaleja, lisäämällä tapahtumatiedotusta ja tukemalla organisaatioiden mediakasvatushankkeiden ruotsinkielisten osakokonaisuuksien toteutumista mm. yhteisten tapahtumien avulla.
 • The new developments of the Mediaeducation.fi –portal are nearing finish. The service has attracted 40700 visitors in the past year. Around 94% of visitors are Finnish. Most of the foreign visitors come from Sweden, Great Britain, and Germany. There are nearly 800 registered users. Users upload content, such as materials, comments and “thumbs-ups”, to the site nearly every day. Next year, the mediaeducation.fi –service will also boast a new and improved toolkit for parents as well as a “Media Moment Machine” that provides ideas to people working with small children regarding media education with different groups of children and different media equipment. - FB: almost 19 000 post views in the News Feed in the past month (fans or non-fans)
 • Vuoden 2010 aikana sivusto sai uuden ilmeen, alleen järeämmän palvelimen sekä useita ominaisuuksia, jotka helpottavat sen käytettävyyttä.
 • The new developments of the Mediaeducation.fi –portal are nearing finish. The service has attracted 40700 visitors in the past year. Around 94% of visitors are Finnish. Most of the foreign visitors come from Sweden, Great Britain, and Germany. There are nearly 800 registered users. Users upload content, such as materials, comments and “thumbs-ups”, to the site nearly every day.
 • Media Moment Machine provides ideas to people working with small children regarding media education with different groups of children and different media equipment Next year, the mediaeducation.fi –service will also boast a new and improved toolkit for parents
 • Rauna Rahja / More Than Just Child´s pl@y?

  1. 1. MEDIA EDUCATION.FI More Than Just Child’s Pl@y?, Helsinki 11 February 2011 Ms. Rauna Rahja, coordinator, FSME [email_address]
  2. 2. The Finnish Society on Media Education <ul><li>FSME is a non-profit NGO </li></ul><ul><li>Founded in 2005 by researchers </li></ul><ul><li>Funded by the Ministry of Culture and Education </li></ul><ul><li>Works nationally and internationally </li></ul><ul><li>Operates in two languages (Finnish & Swedish ) </li></ul><ul><li>200 members & over 40 communitymembers </li></ul>
  3. 3. What do we do? <ul><ul><li>Support and develop the field of research and practises concerning media education </li></ul></ul><ul><ul><li>Contribute to the public debate </li></ul></ul><ul><ul><li>Provide opportunities to share media educational experiences online and offline (e.g. Youth & Media -conference every year) </li></ul></ul><ul><ul><li>Inform about media education via newsletters, the social media (FB, Twitter) and mediaeducation.fi-web portal </li></ul></ul>
  4. 4. BASICS <ul><li>Operates in three languages (Finnish, Swedish, English) </li></ul><ul><li>Gathers current, essential information and materials under one roof </li></ul><ul><li>Contains news, events, materials, wiki, project descriptions, researches, a library, support for parents… </li></ul><ul><li>Updated continuously by registrated users and coordinators </li></ul><ul><li>Beneficial to teachers, early childhood educators, youth workers, media educators, librarians, social workers, researchers, students, journalists, different organizations, associations and professionals, parents and other educators etc. </li></ul><ul><li>Contents are mostly produced outside the FSME, but edited and published by the coordinators </li></ul>
  5. 5. STATISTICS <ul><li>Over 3000 Finnish users every month </li></ul><ul><li>In the past year (2010) 40 700 visitors in total on the website (around 94 % from Finland) </li></ul><ul><li>Nearly 800 registrated users </li></ul><ul><li>Over 2000 subscribers of the newsletter (sent in Finnish and Swedish) </li></ul><ul><li>Active online community on Facebook (485 fans on the Finnish Society on Media Education page) </li></ul>
  6. 6. Reconstruction of the website in 2010
  7. 7. What’s new? Improvements and useful new tools <ul><li>My Profile </li></ul>Bookmarks Linko - development platform Media education wiki Improved tools to send, share and comment contents like news, calendar marks, materials… www.mediaeducation.fi
  8. 8. Coming up in 2011 <ul><li>A new practical tool for early childhood educators “Media Moment Machine” </li></ul><ul><li>Renewal of the media educational toolkit for parents </li></ul>
  9. 9. More information <ul><li>www.mediaeducation.fi </li></ul><ul><li>Publications of Finnish Society on Media Education on the Society’s website www.mediaeducation.fi/publications </li></ul><ul><li>Like us on Facebook: Finnish Society on Media Education </li></ul><ul><li>Follow us on Twitter: Mediakasvatus </li></ul>
  10. 10. Thank you! <ul><li>Questions, comments? </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

  ×