• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
בנק ישראל
 

בנק ישראל

on

 • 446 views

 

Statistics

Views

Total Views
446
Views on SlideShare
446
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  בנק ישראל בנק ישראל Presentation Transcript

  • ‫אתגרי בנק ישראל‬ ‫בניהול הסיכונים‬ ‫מנכ"ל בנק ישראל, חזי כאלו‬ ‫הועידה השנתית השישית‬ ‫לניהול סיכונים - 3102.01.22‬ ‫להיות בנק בנק מרכזי מתקדם שתורם לשגשוג כלכלת ישראל ואזרחיה‬ ‫להיות מרכזי מתקדם שתורם לשגשוג כלכלת ישראל ואזרחיה‬
  • ‫תוכן העניינים‬ ‫1. בנק ישראל הקדמה‬ ‫2. פעילות בנק ישראל בתחום ניהול הסיכונים‬ ‫3. אתגרי ניהול סיכונים בבנק ישראל‬ ‫4. סייבר ואבטחת מידע‬ ‫אתגרי בנק ישראל בניהול הסיכונים‬ ‫3102.01.22‬ ‫2‬
  • ‫בנק ישראל - המבנה הארגוני‬ ‫המועצה המינהלית‬ ‫** יו"ר, מר דן פרופר‬ ‫הוועדה המוניטרית‬ ‫הנגיד‬ ‫* יו"ר, נגיד בנק ישראל‬ ‫המשנה לנגיד‬ ‫ד"ר קרנית פלוג‬ ‫המנכ"ל‬ ‫מר חזי כאלו‬ ‫יועץ בכיר לנגיד‬ ‫מר בארי טאף‬ ‫ביקורת פנים‬ ‫המחלקה המשפטית‬ ‫עו"ד טידה שמיר‬ ‫גב' שולה מישלי‬ ‫הדוברות‬ ‫מחלקת‬ ‫המטבע‬ ‫האגף להפצת‬ ‫מידע ולקשרים‬ ‫בין-לאומיים מר מרדכי פיין‬ ‫ד"ר אוהד‬ ‫בר-אפרת‬ ‫החשבות,‬ ‫ומערכות‬ ‫תשלומים‬ ‫וסליקה‬ ‫החטיבה‬ ‫למשאבי אנוש‬ ‫ומינהל‬ ‫החטיבה‬ ‫לטכנולוגיית‬ ‫המידע‬ ‫גב' פנינה קרן‬ ‫מר דורון פלח‬ ‫חטיבת‬ ‫המחקר‬ ‫הפיקוח על‬ ‫הבנקים‬ ‫פרופ'‬ ‫נתן זוסמן‬ ‫מר דוד‬ ‫זקן‬ ‫חטיבת‬ ‫השווקים‬ ‫החטיבה למידע‬ ‫ולסטטיסטיקה‬ ‫מר אנדרו אביר מר צחי פרנקוביץ‬ ‫גב' עירית‬ ‫מנדלסון‬ ‫מקרא:‬ ‫כפיפות לנגיד‬ ‫כפיפות למשנה לנגיד‬ ‫כפיפות למנכ"ל‬ ‫* יו"ר הוועדה המוניטארית הוא הנגיד. בוועדה חברים המשנה לנגיד, היועץ הבכיר לנגיד ועוד שלושה חברים שאינם עובדי הבנק .‬ ‫** יו"ר המועצה המנהלית הוא חיצוני לבנק. במועצה עוד ארבעה חברים חיצוניים, וכן הנגיד והמשנה לנגיד.‬
  • ‫מטרות הבנק לפי החוק החדש‬ ‫יציבות מחירים –‬ ‫כיעד ראשי‬ ‫אתגרי בנק ישראל בניהול הסיכונים‬ ‫תמיכה בצמיחה,‬ ‫בתעסוקה וצמצום‬ ‫פערים חברתיים‬ ‫תמיכה ביציבות‬ ‫המערכת הפיננסית‬ ‫3102.01.22‬ ‫4‬
  • ‫תפקידי ליבה של הבנק המרכזי‬ ‫ניהול מדיניות מוניטרית‬ ‫פיקוח והסדרה של מערכת הבנקאות‬ ‫ניהול יתרות מטבע החוץ של המדינה‬ ‫תמיכה בפעילות סדירה של שוק מטבע‬ ‫החוץ‬ ‫ייעוץ כלכלי לממשלה‬ ‫הסדרת מערכות תשלומים וסליקה‬ ‫הנפקת מטבע והסדרת מערכת‬ ‫המזומנים‬ ‫בנקאי של הממשלה‬ ‫אתגרי בנק ישראל בניהול הסיכונים‬ ‫3102.01.22‬ ‫5‬
  • ‫פעילויות בנק ישראל בתחום ניהול הסיכונים‬ ‫1. הגדרת מדיניות לניהול סיכונים ומתודולוגיה לניהול‬ ‫סיכונים בבנק ישראל – התמקדות בסיכונים הלא‬ ‫פיננסיים: תפעולי, אסטרטגי, מוניטין ומשפטי.‬ ‫2. בניית מבנה ארגוני תומך – הקמת יחידה לניהול‬ ‫סיכונים והגדרת ועדות היגוי ופורומים תומכים.‬ ‫3. עדכון סקר סיכונים קודם.‬ ‫4. ביצוע סקר סיכוני-על ‪.TOP-DOWN‬‬ ‫5. ביצוע סקר סיכונים מפורט.‬ ‫אתגרי בנק ישראל בניהול הסיכונים‬ ‫3102.01.22‬ ‫6‬
  • ‫פעילויות בנק ישראל בתחום ניהול הסיכונים (המשך)‬ ‫6. טיפול בסיכונים רוחביים ובסיכוני על.‬ ‫7. בניית שגרת עבודה ותוכנית עבודה רב שנתית‬ ‫למערך ניהול הסיכונים.‬ ‫8. שיתופי פעולה עם בנקים מרכזיים אחרים.‬ ‫9. בניית ממשקים עם גופים אחרים בבנק ישראל –‬ ‫ביקורת, המשכיות עסקית, אבטחת מידע‬ ‫והגורמים העסקיים הרלוונטיים.‬ ‫אתגרי בנק ישראל בניהול הסיכונים‬ ‫3102.01.22‬ ‫7‬
  • ‫פעילויות בנק ישראל בתחום ניהול הסיכונים – סקר על‬ ‫1. הבנק ביצע סקר-על על מנת לזהות את רשימת‬ ‫עשרת הסיכונים המהותיים ביותר לארגון.‬ ‫2. סקר-על בגישת ‪ ,TOP-DOWN‬מאפשר מעורבות‬ ‫גדולה של מנהלים – כיוון שמדובר בסיכונים‬ ‫משמעותיים ולא דברים נקודתיים.‬ ‫3. יש מעקב ברמת הנהלה בכירה אחרי סיכוני העל.‬ ‫אתגרי בנק ישראל בניהול הסיכונים‬ ‫3102.01.22‬ ‫8‬
  • ‫פעילויות בנק ישראל בתחום ניהול הסיכונים – סקר על (דוגמאות)‬ ‫1. אתגרים בניהול כח-האדם.‬ ‫2. התיישנות מערכות וטכנולוגיות.‬ ‫3. ריבוי פרויקטים אסטרטגיים.‬ ‫4. חשיפה לטרור קיברנטי ונושאי אבטחת מידע.‬ ‫אתגרי בנק ישראל בניהול הסיכונים‬ ‫3102.01.22‬ ‫9‬
  • ‫פעילויות בנק ישראל בתחום ניהול הסיכונים – סקר מפורט‬ ‫1. יצירת מפת סיכונים מפורטת לארגון כולו.‬ ‫2. הימנעות מגיליונות עם אלפי סיכונים תוך איחוד‬ ‫סיכונים דומים, על מנת לאפשר ניהול דינמי של‬ ‫מפת הסיכונים.‬ ‫3. הנחלת מתודולוגיה פשוטה ואחידה לניהול סיכונים‬ ‫בבנק ישראל.‬ ‫4. יצירת המשכיות ברורה ליום שאחרי הסקר –‬ ‫תוכניות הפחתה מובנות וברורות.‬ ‫אתגרי בנק ישראל בניהול הסיכונים‬ ‫3102.01.22‬ ‫01‬
  • ‫פעילויות בנק ישראל בתחום ניהול הסיכונים – סקר מפורט‬ ‫• במסגרת הסקר מופו 634 סיכונים.‬ ‫• שיעור הסיכונים המובנים הגבוהים והגבוהים מאוד בבנק הוא גבוה יחסית‬ ‫(כ-%86), וזאת בשל ההשלכה רחבת ההיקף של הפעילויות בבנק כבנק מרכזי.‬ ‫• כמות הסיכונים הגבוהים והגבוהים מאוד הופחתה, ועומדת על כ- %61 סיכונים‬ ‫שיוריים גבוהים וגבוהים מאוד בשל מערך הבקרות הקיימות.‬ ‫אתגרי בנק ישראל בניהול הסיכונים‬ ‫3102.01.22‬ ‫11‬
  • ‫אתגרי ניהול סיכונים - גורמים מגבירי סיכון‬ ‫1. הבנק הוא ארגון עם פעילויות מורכבות וייחודיות‬ ‫בעלות השלכה גבוהה על כלל המשק.‬ ‫2. פעילות מגוונת וחטיבות בעלות אופי פעילות שונה‬ ‫לדוגמה: שווקים, חות"ם, מטבע, מידע וסטטיסטיקה,‬ ‫פיקוח על הבנקים, מחקר.‬ ‫3. התפתחות נושא הסייבר.‬ ‫4. מוניטין – צורך לשמור על מוניטין גבוה ואמון הציבור,‬ ‫כאשר יש סיכונים שהבנק איננו יכול לקבל.‬ ‫אתגרי בנק ישראל בניהול הסיכונים‬ ‫3102.01.22‬ ‫21‬
  • ‫אתגרי ניהול סיכונים - גורמים מגבירי סיכון (המשך)‬ ‫5. שינויים בהון האנושי בבנק ואתגר ניהול הידע.‬ ‫6. ריבוי פרויקטים.‬ ‫7. חסרון לקוטן – הבנק יחסית קטן, אך מגוון הפעילויות‬ ‫וחשיבותן גבוהה מאוד.‬ ‫8. קושי במציאת גופים שניתן לקחת אותן כבסיס‬ ‫השוואה, עקב ייחודיות הפעילות בבנק מרכזי.‬ ‫9. פעילות הבנק נמצאת תמיד באור הזרקורים וחשוב‬ ‫לבצע את הפעולות הנכונות, גם בהינתן הביקורת.‬ ‫אתגרי בנק ישראל בניהול הסיכונים‬ ‫3102.01.22‬ ‫31‬
  • ‫אתגרי ניהול סיכונים - גורמים מפחיתי סיכון‬ ‫1. השקעה בהון האנושי והקפדה על שמירה על רמה‬ ‫מקצועית גבוהה.‬ ‫2. מודעות גבוהה של מנהלים ועובדים לתחום ניהול‬ ‫הסיכונים ומתן דגש מצד ההנהלה.‬ ‫3. פעילויות בתחום הממשל התאגידי – המועצה‬ ‫המנהלית תורמת לקידום הנושא והוקמה יחידה‬ ‫ייעודית לנושא ניהול הסיכונים.‬ ‫4. הבנק משקיע רבות בשדרוג מערכות ותשתיות.‬ ‫אתגרי בנק ישראל בניהול הסיכונים‬ ‫3102.01.22‬ ‫41‬
  • ‫אתגרי ניהול סיכונים - גורמים מפחיתי סיכון (המשך)‬ ‫5. הקפדה על פעילות הבנק כגוף מקצועי אובייקטיבי‬ ‫ועצמאי.‬ ‫6. הבנק ביצע באחרונה סקר סיכונים מקיף, בסיוע‬ ‫יועץ חיצוני ופועל כעת ליישום המלצות הסקר.‬ ‫7. הבנק מקיים קשרי עבודה עם בנקים מרכזיים‬ ‫נוספים לשם לימוד והשוואה בדגש על פעילויות‬ ‫ייחודיות לבנק מרכזי.‬ ‫8. ניהול סיכונים קפדני בפרויקטים.‬ ‫אתגרי בנק ישראל בניהול הסיכונים‬ ‫3102.01.22‬ ‫51‬
  • ‫סייבר‬ ‫1. שיתופי פעולה פנים ארגוניים - אבטחת מידע,‬ ‫ביטחון, המשכיות עסקית, פיקוח על הבנקים.‬ ‫2. שיתופי פעולה עם גורמי חוץ – המערכת הבנקאית,‬ ‫מטה הסייבר, רשות לאבטחת מידע וחברות‬ ‫פרטיות.‬ ‫3. הגדרת תפיסת הגנה וניהול סיכונים אפקטיבי.‬ ‫4. בחינה מתמדת של טכנולוגיות חדשות ושיפור‬ ‫מערך ההגנה.‬ ‫אתגרי בנק ישראל בניהול הסיכונים‬ ‫3102.01.22‬ ‫61‬
  • ‫המשכיות עסקית‬ ‫1. ניתוח השלכות עסקיות – תהליך דינמי לזיהוי‬ ‫פעולות ושירותים קריטיים, בהתאם לתרחישים.‬ ‫2. קביעת אסטרטגיות התאוששות וקדימויות –‬ ‫הגדרת רמות שרות שהארגון ישאף לספק במקרה‬ ‫של שיבושים וקביעת זמני התאוששות.‬ ‫3. תוכניות המשכיות עסקית מפורטות בכל הגופים –‬ ‫הגדרות תפקיד, אחריות, הנחיות פעולה וכו'.‬ ‫4. ניטור, תרגול והטמעה.‬ ‫אתגרי בנק ישראל בניהול הסיכונים‬ ‫3102.01.22‬ ‫71‬
  • ‫תודה רבה‬ ‫אתגרי בנק ישראל בניהול הסיכונים‬ ‫3102.01.22‬ ‫81‬