Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
29
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Функція Графік функції y 0 1 x
 • 2. Ми це уміємо 1. Сторони прямокутника 19см і х см. Знайти периметр прямокутника. 2. Знайти об'єм куба довжина ребра якого а см. 3. Потяг рухається зі швидкістю 60 км/год. Яку відстань він долає за t годин?
 • 3. Від чого залежить периметр прямокутника, об'єм куба та шлях, який подолає потяг ?    Висновок: Кожному значенню довжини сторони прямокутника відповідає єдине значення його периметра. Кожному значенню довжини ребра куба відповідає єдине значення його об'єму. Кожному значенню величини t відповідає єдине значення S.
 • 4. Ці залежності виражаються формулами: Р = 2a +2 b, V = a 3, S = V• t Периметр прямокутника залежить від його сторони. Об'єм куба – від довжини ребра. Шлях залежить від часу.
 • 5. Це треба запам'ятати! Якщо кожному значенню змінної х з деякої множини D відповідає єдине значення змінної y , то змінну y називають функцією від х. Змінну х називають аргументом даної функції y. Значення залежної змінної називають значенням функції.
 • 6. Це треба запам'ятати!   Усі значення, яких набуває незалежна змінна(аргумент), утворюють область визначення функції. D(y). y D(y)=[-2,5;3] -2,5 0 1 3 x
 • 7. Це треба запам'ятати!   Усі значення, яких набуває залежна змінна (функція), утворюють область значень функції. E (y). y E(y)=[-1,5; 3] 3 3 0 1 -1,5 x x
 • 8. Способи задання функції: 1. Аналітичний. ( функція задається за допомогою математичної формули.) ( S = a2, V = abc, y = 3x +4); 2. Табличний. (функція задається за допомогою таблиці.) 3. Графічний. (функція задається за допомогою графіка.) 4. Описовий. (функція задається словесним описом.) Х -4 у -2 -2 -1 0 0 2 1 4 2 y 0 1 x
 • 9. Виконайте усно Функцію задано таблицею: х у -4 -2 -2 -1 0 0 2 1 4 2 6 3 1. Знайти значення функції при х = -2; х = 4. 2. При яких значеннях аргументу значення функції дорівнює -1; 1; -2. 3. Якою формулою можна було б задати цю функцію?
 • 10. Виконайте усно Функцію задано формулою у = х – 5. 1. Чому дорівнює значення аргументу, яким відповідають значення функції 0; 2; -2. 2. Чому дорівнює значення функції , якщо значення аргументу дорівнює 5; 10; 0. 3. Знайти область визначення функції 9 8 у = х – 5, ó = , ó= . õ− 2 õ( õ − 3)
 • 11. Графік функції Графіком функції називається множина всіх точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенню аргументу, ординати – відповідним значенням функції. y 0 1 x
 • 12. Графік функції Знайти значення функції, якщо х=-1. (-1; -1,5)  Знайти значення аргументу, якщо у=1. (0;1) Знайти координати виділених точок. (-2,5;-1,6), (-2;-1,9), (0,5;2), (2;2)  y 2 1 -3 -2 -1 0 -1 -2 1 2 3 x
 • 13. Виконайте усно 1. Функцію задано формулою у = х2 + 2х – 3. Обчисліть її значення при х = -2. А) -1; Б) 5; В) -3; Г) 11. 2. Які з даних точок М(0;-3), В(1;1), С(-5;17), К(-2;-11) належать графіку функції у = 4х -3? А) М,В,С; В) М,В,К; С) М,С,К; Д) М,С,В,К.
 • 14. Виконайте усно 3. В яких точках графік у = -х + 4 функції перетинає вісь Оу? А) (0; 4); В) (0;4); Г) (4;0); Д) (-4;0). 4. В яких точках графік у = -х + 4 функції перетинає вісь Ох? А) (0; 4); В) (0;4); Г) (4;0); Д) (-4;0).
 • 15. Хто швидше…       Відповідність між змінними у та х, при якій кожному значенню змінної х віповідає єдине значення змінної у — це... Змінна х— ... Змінна у — ... Усі значення, яких набуває аргумент, утворюють... Усі значення, яких набуває функція при аргументах, взятих з області визначення функції, утворюють... Множина усіх точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенню аргументу, а ординати — відповідним значенням функції, називається...