Geef de macht terug aan het volk

232 views

Published on

We bewegen steeds meer van een democratische rechtsstaat richting een politiestaat.

Een democratische rechtsstaat gaat niet alleen over het recht om te stemmen wie jou mag vertegenwoordigen in de politiek, maar ook over de machtsverhoudingen tussen overheden en burgers.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
232
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Geef de macht terug aan het volk

  1. 1. Geef de macht terug aan het volkMatthijs Pontier matthijspon@gmail.com @Matthijs85We bewegen steeds meer van een rechtsstaat richting een politiestaat. Dit is een schadelijkeontwikkeling. 1984 was not supposed to be an instruction manual.De afgelopen jaren zijn er veel maatregelen ingevoerd waarmee de staat zichzelf steeds meer machttoe-eigent en vrijheden en rechten van burgers inperkt. Met name sinds 9/11 is deze beweging in eenstroomversnelling geraakt. Dat de kans op een terroristische aanslag klein blijft is voor de politiek geenreden om ingevoerde maatregelen terug te draaien. Terrorisme moet immers kost wat het kostvoorkomen worden. We zijn immers allemaal potentiele terroristen, toch?AftappenDe Nederlandse wet verplicht internet en telefonie-aanbieders een jaar lang alle verkeers- enlocatiegegevens van al hun klanten te bewaren. Hierdoor kan ons internetverkeer gecontroleerdworden op afwijkend gedrag. Verder speurt de politie sociale media af naar ‘verdachte info’. Debescherming van gebruikers is hierbij onduidelijk.ReisgedragOns reisgedrag wordt in het OV vastgelegd door de OV-chipkaart, en in de auto door cameratoezichtmet automatische nummerplaatherkenning (ANPR). Oorspronkelijk werd dit ingezet voortrajectcontrole, maar inmiddels heeft hier - zoals wel vaker - function creep plaatsgevonden en wordthet ook ingezet voor opsporingsdoeleinden. De inzittenden van auto’s blijken vaak ook herkend tekunnen worden. 10-14 miljoen gegevens worden er dagelijks opgeslagen. Justitie bewaarde dezegegevens op onrechtmatige wijze al langer dan toegestaan, maar Opstelten heeft nu zelfs eenwetsvoorstel ingediend om de lokatiegegevens vier weken te gaan bewaren. Instanties als debelastingdienst, de politie en de AIVD willen deze maar al te graag in zien.Cameratoezicht en Preventief fouillerenOp straat worden we in de gaten gehouden door cameratoezicht en kunnen we preventief gefouilleerdworden om te kijken of we geen zwitsers zakmes of zakje wiet bij ons hebben. Ook wordt via onzetelefoon onze lokatie bewaard, zodat bekeken en nauwkeurig voorspeld kan worden waar we ons opeen willekeurig moment zullen bevinden.DNA-databankGebeurtenissen worden in de media aangegrepen om nog verder te gaan met het doorvoeren vanmaatregelen waarmee burgerrechten worden teruggedrongen en de macht van de staat versterkt. Een
  2. 2. recent goed voorbeeld hiervan is de oproep tot een DNA-databank na het oplossen van de moord opMarianne Vaatstra. Hier kleven echter bijzonder zware nadelen aan, terwijl het aantal extra zaken datopgelost kan worden miniem zal zijn.VingerafdrukkenAls burgerrechten via het recht teruggewonnen worden, lijken de overheid en bedrijven zich daarechter wel maar zo weinig mogelijk van aan te trekken. Zo zouden we bijvoorbeeld stoppen met hetopslaan van vingerafdrukken, maar voorlopig staan ze nog steeds in databases opgeslagen. Ookmoeten we nog steeds onze vingerafdrukken afgeven bij het aanvragen van een paspoort of ID-bewijs. Het proces om dat stop te zetten wordt keer op keer vertraagd.Niets te verbergen?Maar is dit werkelijk zo erg? Sommige mensen denken niets te verbergen te hebben, maar als jedoorvraagt blijkt 90% van de Nederlanders toch liever geen medische gegevens, locatiegegevens ofsociale gegevens te delen, en al helemaal niet met hun werkgever, bank of verzekeraar.En terecht, zo blijkt. Zo verloor een vrouw bijvoorbeeld haar verzekering omdat ze lachend op eenfacebook foto stond, wat zou ‘bewijzen’ dat ze niet depressief was. Verder kunnen hackers jepersoonlijke gegevens stelen om identiteitsfraude te plegen, om bijvoorbeeld met je credit card tekunnen betalenProfilingDe kans bestaat ook dat de functie van deze dataverzameling uitgebreid wordt, zoals dat wel vakergebeurt. De politie zal bijvoorbeeld dergelijke gegevens preventief willen inzetten in de vorm vanprofiling of typecasting. Dit gebeurt al in veel andere vormen. In toenemende mate wordt je gedrag inkaart gebracht om er voorspellende risico- of klantprofielen van te maken. Op basis daarvan kanbepaald worden in welke mate je extra in de gaten gehouden zal worden, of dat je ergens wel of nietmag komen of om je preventief op te pakken. En er wordt opgeroepen tot nog meer profilering. Ergaan zelfs al stemmen op om profilering als bewijs in te zetten.Zoeken naar afwijkend gedrag is schadelijk voor de maatschappijBij dergelijke vormen van opsporing is men vaak op zoek naar afwijkend gedrag. Dit is in mijn ogenbizar. Waarom niet gewoon op zoek naar crimineel, of desnoods criminogeen gedrag? In feite is diteen vorm van discriminatie van mensen die durven af te wijken van de middenmoot. Zeker wanneermensen kennis hebben van technieken die gebruikt worden voor profilering merk ik in mijn omgevingeen neiging om zelfcensuur toe te passen wanneer men zich in de openbare ruimte bevindt; of dit nouin de digitale of fysieke openbare ruimte is.Innovatieve ideeen ontstaan vaak uit ideeen die afwijken van de norm. Een maatschappij is creatieveren vooruitstrevender wanneer er ruimte is voor afwijkende ideeen. Een gebrek aan privacy stokt dusde ontwikkeling van nieuwe ideeen. Bovendien kunnen deze ideeen slechts waar nodig bijgeschaaftworden als ze openbaar zijn. Wanneer dit niet het geval is zouden ze zich wellicht op een negatievemanier kunnen ontwikkelen en kunnen leiden tot crimineel gedrag en overlast.Ook moet goed gekeken worden naar de vorm waarin sociale controle toegepast wordt. Socialecontrole kan positief uitwerken en kan in goede vormen veel overlast voorkomen. Het moet echter nietteveel op de stasi gaan lijken. Met een systeem als burgernet worden al eerste stappen in dezerichting gezet. Een angstcultuur waarin men bang is afwijkend gedrag te vertonen lijdt tot onveiligegevoelens en is op lange termijn zelfs gevaarlijk. De uitspraak 1984 was not supposed to be aninstruction manual wordt na de grote hoeveelheid geldslurpende privacy-inperkingen die de laatstejaren zijn ingevoerd als uitspraak steeds relevanter.De rechtsstaat wordt ingeperktOndertussen wordt de rechtsstaat steeds verder ingeperkt. Het principe dat de iedere burger inbeginsel onschuldig is wordt steeds verder afgebroken. Politici als Teeven en Opstelten respecterende scheiding der machen niet en gaan gaan regelmatig op de stoel van de rechter zitten door zichpubliekelijk te bemoeien met lopende rechtszaken.
  3. 3. Opstelten wil verder de computers van burgers gaan hacken om spionagesoftware te installeren,gegevens te doorzoeken, ontoegankelijk te maken of te verwijderen. Hiermee kan de politie zomaar inhet virtuele huis van burgers binnendringen. Ook wanneer deze onschuldig zijn. Iedereen is bijvoorbaat verdacht. We verliezen hiermee het recht om ons tegen een al te nieuwsgierige overheid tebeschermen.Wanneer een agent een ongewapende tiener doodschiet leidt dit niet direct tot een schorsing en eenkritische ondervraging als verdachte van doodslag. Wel wordt er een onderzoek door de rijksrechergeingesteld; oftewel, de politie controleert de politie. Zelden leidt een dergelijk onderzoek tot vervolging.Een recent voorbeeld hiervan is de zaak van Michael Koomen, die door een agent met de bijnaam‘Fred Verzet’ werd doodgeschoten toen hij de gemoederen wilde sussen. De verklaringen van depolitieman, waar het OM zich op baseerde in de beslissing om niet te vervolgen, kwamen niet overeenmet beelden van beveiligingscamera’s. De politie wordt maatschappelijk steeds meer bevestigd in hunonaantastbare positie. Mede hierdoor stijgt het geweld door de politie, waaronder ook het aantalschietincidenten, en stijgt ook het aantal doden en gewonden door toedoen van de politie.Al met al kan gesteld worden dat het bij politie en justitie totaal ontbreekt aan zelfkritiek, terwijl burgersvolledig gewantrouwd worden en alleen het feit dat je in leven bent al genoeg is om verdacht teworden van een misdrijf.Is Nederland nog wel een democratische rechtsstaat?Als je bovenstaande bij elkaar optelt lijkt het erop dat we al aardig op weg zijn in de richting van eenpolitiestaat in Nederland. Privacy wordt ingeperkt. Burgerrechten en vrijheden worden afgenomen.Mensen worden preventief opgepakt. Er worden tal van controlerende maatregelen ingevoerd. Demogelijkheden voor de politie om geweld te gebruiken worden uitgebreid en de politie maakt ook vakergebruik van geweld.Een democratische rechtsstaat gaat niet alleen over het recht om te stemmen wie jou magvertegenwoordigen in de politiek. Een democratische rechtsstaat gaat ook over demachtsverhoudingen tussen overheden en burgers. Wanneer er een burger een conflict heeft met eenoverheid, zijn er onafhankelijke rechters om dit conflict op te lossen. Doordat de staat steeds meermacht naar zich toe trekt, in toenemende mate op de stoel van de rechter gaat zitten en burgerrechtenworden ingeperkt, is de democratische rechtsstaat in Nederland de afgelopen decennia verzwakt.Gelukkig lijkt de verzwakking van de rechtsstaat te stagneren. In het regeerakkoord zijn onder anderede voorstellen voor minimumstraffen en een forse verhoging van de griffierechten geschrapt. Numoeten verdere stappen genomen worden om de democratische rechtsstaat in Nederland te gaanherstellen. Beperk de macht van overheden en geef burgers hun rechten terug.Natuurlijk betekent dit niet dat we nieuwe technieken volledig achterwege moeten laten vooropsporing, maar maak dan wel goede regels over hoe we hier mee om gaan. Bedenk van tevoren ofmonitoring en surveillering wel proportioneel is voordat we eraan beginnen. Bedenk dat discriminatiede enige manier is om met grote hoeveelheden gegevens om te gaan en vraag je als maatschappij afof je dit wilt. Wanneer je dit wilt, bedenk dan goed waarop je wilt discrimineren en waarop juist niet, enleg dit vast in wetgeving.

×