Cloud Computing Molnets PåVerkan På Konsultbranschen

3,034 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,034
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cloud Computing Molnets PåVerkan På Konsultbranschen

 1. 1. Cloud Computing Molnets påverkan på konsultbranschen För mer information, kontakta: Mathias Ekman, mathias.ekman@modul1.se
 2. 2. Cloud Computing Molnets påverkan på konsultbranschen Modul 1 Modul 1 är ett svenskt IT-konsultföretag som utvecklar, kvalitetssäkrar och underhåller affärsstödjande IT- lösningar samt erbjuder specialisttjänster. Våra kunder är stora och medelstora företag och organisationer inom främst bank, finans & försäkring, Hälsa & Sjukvård och Försvar. Modul 1 sysselsätter ca 160 personer och har verksamheter i Stockholm, Göteborg, och Sundsvall. Modul 1 har status som Microsoft Managed Partner och Microsoft Gold Partner. Modul 1 är noterat på Stockholmsbörsens lista Nordic small cap Information technology. Modul 1s molntjänst Compliance Manager 1 (CM1) CM1 är en del av Modul 1s strategiska satsning på tjänster kring compliance. CM1 är förutom en fullständig lösning för det 3:e penningtvättsdirektivet en plattform att växa vidare i. CM1 ger företag möjlight att skapa en överblick över hur organisationen efterlever olika tvingande regelverk. CM1 kan utnyttjas som en informationsnod (CM1i) för att få tillgång till externa informationskällor från vilka företaget vill kunna söka och hämta information från. CM1i ger i sitt grundutförande tillgång till bl. a. identitetskontroll, adressinformation, information från bolagsverket, och kontroll av politiskt exponerade personer eller terrorister. CM1 innehåller även en avancerad analysplattform för att betrakta och analysera olika typer av information. Med hjälp av analysplattformen kan bl. a. frågeställningar kring en ökad effektivitet i korsförsäljning eller risker för bedrägerier hanteras. För mer information, kontakta: Mathias Ekman, mathias.ekman@modul1.se
 3. 3. Cloud Computing Molnets påverkan på konsultbranschen DEN FÖRESTÅENDE FÖRÄNDRINGEN Den förestående förändringen av IT-landskapet, som en förflyttning av IT in i molnet kommer innebära, förutspås bli jämförbar med den förändring som skedde vid införandet av pc-nätverken eller Internet. Den molnbaserade tekniken och dess leveransmodell kommer att medföra en förskjutning av ägarskapet och initiativet kring IT-lösningar. Denna förskjutning omnämns ofta som ”The Big Switch”. Återigen hörs diskussioner kring nya affärsmodeller och en ny ekonomi. Vad består då ”molnet” av och vad är det som är så revolutionerande med detta? Gartner har valt att definiera Cloud computing som ”Cloud computing is a style of computing where massively scalable IT-related capabilities are provided ’as a service’across the Internet to multiple external customers”. Intressant är att definitionen inte involverar vad utan snarare hur och för vem. Ur ett mer tekniskt perspektiv är molnet ett samlingsbegrepp som omfattar begrepp som virtualisering, infrastruktur som tjänst (IaaS), plattform som tjänst (PaaS), mjukvara som tjänst (SaaS), och Webb 2.0. Här är inte ambitionen att definiera begreppet ”moln” eller ge en djupare analys av de olika beståndsdelarna. Istället diskuteras några av effekterna av en förflyttning av IT ut i molnet ur ett mer affärsmässigt och organisatoriskt perspektiv. Vad som kanske är mest intressant, och i samma anda som Gartners definition, med molnet är att det kommer att möjliggöra för affärsverksamheten att mer riskfritt pröva och investera i nya tjänster för framtida affärsstödjande lösningar. I det fall vinsterna med den nya tekniken används för ytterligare innovation och affärsutveckling kommer det accelerera förskjutningen av ägandeskapet av IT-stödet från IT-avdelningen till affärsverksamheten ytterligare. Radar Group har analyserat den svenska marknaden och funnit att den förestående förändringen kommer att förändra marknaden på ett dramatiskt sätt de kommande åren. Även om ökningen av molnbaserad teknik sker från en låg nivå så kommer molnet att ta marknadsandelar från den traditionella outsourcingen. Förändringen för de aktörer som verkar inom de områden som påverkas är betydande och sammanfattningsvis kan nämnas att  Den samlade IT-budgeten kommer att ha minskat med 12 % 2012 genom konservativt användande av ny teknik!  IT-avdelningen står inför en större förändring och 1 av 4 jobb beräknas försvinna i det modestaste scenariot  Så mycket som 4 av 5 servrar kommer att försvinna från IT-avdelningen under de fem kommande åren  Över 7000 konsulter förutspås jobba med molnbaserade affärer medan 5000 konsulter kommer att bli övertaliga på den traditionella IT-marknaden  20 miljarder SEK i IT-budgetarna kommer att ”frigöras” av ny teknik. För mer information, kontakta: Mathias Ekman, mathias.ekman@modul1.se
 4. 4. Cloud Computing Molnets påverkan på konsultbranschen DEN FÖRESTÅENDE FÖRÄNDRINGEN Från dessa siffror är det tydligt att såväl den enskilde medarbetaren till hela IT-avdelningar och konsultbolag bör reflektera över hur de på bästa sätt utvecklas för att kunna ta del av de nya möjligheterna. Den stora summan som frigörs i samband med användandet av ny teknik skapar enorma möjligheter för dem som klarar av att medverka i en innovationstransformering. Vinnarna blir de personer och företag som kan skapa det största värdet av de ”frigjorda” pengarna. Var i molnet finns då möjligheten att tjäna de stora pengarna? Under IT-bubblan vid millenniumskiftet drevs den ”nya ekonomin” med tesen ”Tänk globalt” som nu har bytts mot att vi ska jaga ”den långa svansen”. Även om modellerna i sig är lika då de bygger på Internet som kommunikationskanal och den stora massan som kundbas så finns det några principiellt viktiga aspekter i den långa svansen. DEN LÅNGA SVANSEN Den långa svansen består av de kunder som efterfrågar produkter eller tjänster få andra kunder vill ha. Det stora affärsvärdet i svansen illustreras enklast genom exempel från Amzon och Rapsody. 98 % av de 100 000 populäraste böckerna på Amazon säljs minst en gång i kvartalet. För musiksajten Rapsody gäller att låt nummer 400 000 laddas ner 5 gånger i månaden. För en traditionell bokaffär eller skivaffär skulle det vara praktiskt omöjligt att ha ett utbud och lager som inkluderade dessa titlar. För de moderna e-handelsplatserna kostar det i princip inget att inkludera en ny titel och därmed utöka utbudet i svansen. Köpbeteendet och prissättningen är även viktiga aspekter för att få kunderna att konsumera i ”svansen”. Här blir det extra viktigt för kunderna att kunna välja precis det som de önskar. Strategin blir att dela upp sina produkter eller tjänster i mindre delar; Sälj inte en hel kokbok utan recepten enskilt, sälj inte en skiva utan låtarna var och en, erbjud inte endast en version av din mjukvara utan modularisera den för att minska instegskostnaden. Målet är således att  Öka ditt sortiment utan att öka försäljningskostnaden  Dela upp ditt erbjudande i mindre delar  Variera priset och styr kunderna ner i svansen För mer information, kontakta: Mathias Ekman, mathias.ekman@modul1.se
 5. 5. Cloud Computing Molnets påverkan på konsultbranschen DEN LÅNGA SVANSEN Behovet av storsäljarna ska dock inte underskattas då det är de som gör att kunderna hittar till butiken. Väl där ska kunderna även konsumera något i svansen. Bra exempel på detta är när e-handelsplatser visar upp varor som andra personer köpt som verkar ha samma köpmönster som du. Blocket.se är ett annat bra exempel på hur den långa svansen möjliggör för en aktör att endast verka som aggregator av de produkter som finns. De enskilda sakerna som säljs på Blocket har ett begränsat värde för ett fåtal men tack vare Internet och den stora massan skapas möjligheten att profitera på gamla saker som få vill ha. Att använda den här typen av konsumenttjänster via Internet har länge varit brett accepterat bland privatpersoner. När det gäller att lägga ut affärskritiska funktioner eller system har vi under de senaste åren sett en klar förskjutning mot att våga ta steget och köpa mjukvara som en tjänst (SaaS). Inledningsvis blev Salesforce.com och CRM-marknaden nästan synonymt med begreppet SaaS. De positiva erfarenheterna som många verksamheter har dragit kring de inledande affärerna har skapat en minskad barriär vid framtida överväganden ifall nästa stora investering ska bli i molnet. Notera dock att köpa ”SaaS” i sig inte kvalar in i Gartners definition av Cloud computing då tjänsten inte behöver vara realiserad på ”massively scalable capabilities”. Molnet och Cloud computing blir snarare en möjliggörare för att SaaS-trenden ska få ytterligare genomslag. Om affärssidan har tagit stora kliv mot att börja anamma de nya leveransmöjligheterna som den molnbaserade tekniken medför har de interna IT-avdelningarna generellt inte förflyttat sig lika långt. Här brottas man mer med utmaningarna kring säkerhet, integration av data eller kompetensen kring att säkerställa rätt SLA på de egenutvecklade eller upphandlade tjänsterna. När väl en mognad kring dessa frågeställningar har uppnåtts är det kanske främst en inställning hos IT-ledningen att i varje situation överväga molnbaserade alternativ istället för traditionell systemutveckling eller produkter on-premise. Flera stora aktörer som Amazon, Google och Microsoft investerar just nu gigantiska summor i att bygga nya datacenter med en hög grad av virtualisering. Detta för att kunna erbjuda något som ofta omnämns som ”oändligt” skalbart. Aldrig tidigare har datorkraft varit så billigt som det är via de molnbaserade leverantörerna. Google har på denna resa även gått och blivit världens fjärde största leverantör av servrar och för närvarande levererar de endast server till sina egna datacenter! Ett av de första segmenten att på allvar ta steget in i molnet kommer troligtvis vara den ”Personliga produktiviteten” med drivkrafterna från det nya nätverksamhället. Funktioner man som anställd bara förväntar sig att de ska fungera är exempelvis  E-post  Möjligheten att ta med sin personliga dator till en ny arbetsplats, BYOC (”Bring Your Own Computer”)  Samarbete och involveringen av personliga nätverk  Mobilitet För mer information, kontakta: Mathias Ekman, mathias.ekman@modul1.se
 6. 6. Cloud Computing Molnets påverkan på konsultbranschen DEN LÅNGA SVANSEN När det gäller produktivitet är Microsofts satsning under namnet Business Productivity Online Services (BPOS) ett tydligt exempel på hur Microsoft genom sina datacenter påbörjat sin transformering in i molnet. Intressant är att Microsoft valt att standardisera både priserna och ersättningen till partners vilket skapar en transparens mot slutkund. Avgörandet i val av implementationspartner kommer därmed stå kring det värde lösningarna som realiseras har och den ROI kunden ser på det kommande IT-projektet. Troligtvis kommer helt nya leverantörsförhållanden att skapas vilket skapar ett hot mot de organisationer eller IT-avdelningar som inte kan skapa affärsvärde. De företag som idag lyckas etablera sig som en leverantör av värdeskapande lösningar har därmed en tacksam position att starta sin transformering ifrån. I takt med att leverantörerna närmar sig slutkund kommer efterfrågan av egenutvecklade lösningar minska medan efterfrågan på lösningar som bygger på standardprodukter och komponenter öka. KONSULTBOLAGENS MÖJLIGHETER Låt oss för en stund stanna till vid de utmaningar ett konsultbolag står inför i och med att leverantörerna av moln närmar sig slutkund. Baserat på den risk ett konsultbolag är villigt att ta finns det ett antal olika övergripande affärsmöjligheter. 1. Konsulting Fortsätta som idag och riskera att vara en av de 5000 traditionella konsulter som riskerar att bli övertaliga enligt Radar Groups undersökning. 2. Molnexpert Inledningsvis finns det ett flertal utmaningar som många kunder kommer att stå inför kopplat till flytten av applikationer och data till molnet. Här finns stora möjligheter att röra sig mot ett högre timpris än kring För mer information, kontakta: Mathias Ekman, mathias.ekman@modul1.se
 7. 7. Cloud Computing Molnets påverkan på konsultbranschen KONSULTBOLAGENS MÖJLIGHETER traditionell konsultning. Typiska frågeställningar kommer vara kopplade till säkerhet, integration av data och etablering av SLA:er. 3. Venture Skapa en organisation som är en grogrund för nya innovationer och möjligheten att exekvera och sälja dessa själva eller via samarbetspartners. Att verka som aggreggator för produkter eller kunder kan vara en väg framåt i det fall man inte vill börja producera det som säljs. 4. Delad investering och delad vinst Bidra med sin innovativa förmåga och sina erfarna molnexperter för att hjälpa kunder att realisera nya innovativa lösningar baserade på molnteknik. Genom att bidra i den innovativa processen kan konsultbolaget göra anspråk på det kommande värdet och därmed subventionera utvecklingen av den kommande tjänsten. Den stora frågan är inte om den beskrivna förändringen kommer att hända utan när den händer. De tre största påverkansfaktorerna för den takt som förändringen kommer att ske med är:  Affärsverksamhetens mognad att köpa tjänster  CIO:ns känsla av tillit för molnbaserade alternativ  Möjligheten att använda molnbaserade tjänster inom offentlig förvaltning Affärsverksamhetens vilja att riskfriare köpa tjänster kommer att etablera en marknad för nya tjänsteleverantörer. I takt med att mognadsgraden för molnet som leveranssätt ökar kommer ett internt tryck att skapas mot de traditionella IT-avdelningarna att inleda en transformering eller flytt av de befintliga IT- systemen. När väl delar av IT-stödet har förflyttats tar nästa fas vid där även affärsutvecklingen kommer att ske delvis i molnet. 1. Köpa tjänster (SaaS) 2. Flytta ut i molnet 3. Affärsutveckla i molnet Drivande: Verksamheten Drivande: CIO Drivande: Verksamhet + CIO Mognadsgrad: Medel/Hög Mognadsgrad: Låg Mognadsgrad: Låg För mer information, kontakta: Mathias Ekman, mathias.ekman@modul1.se
 8. 8. Cloud Computing Molnets påverkan på konsultbranschen KONSULTBOLAGENS MÖJLIGHETER Inom den offentliga sektorn försvåras förflyttningen av att det idag finns en avsaknad av ramavtal som omfattar molnbaserade tjänster vilket försenar verksamhetens adaption av de nya leveransmodellerna. Även ur ett rent lagstiftningsperspektiv finns det utmaningar då många av dessa verksamheter måste lagra sin information inom landets gränser. Här är kanske frågan vad som kommer att hända först; en förändring i lagen eller att molnleverantörerna etablerar datacenter i Sverige. Integritetsfrågan kommer säkerligen bli en het diskussionsfråga den dag myndigheter på allvar börjar överväga datacenter för lagring av information kring oss medborgare. Oavsett vilken tilltro man har till när företagen börjar flytta ut i molnet och hastigheten i den omställningen är det dags att ta fram en strategi eller förhållningsätt för Cloud computing. För de aktörer som är villiga att ta risk finns det stora möjligheter att starta sin transformering genom att utnyttja dagens mognad i att köpa tjänster. Erfarenheterna från att ha utvecklat och levererat egna tjänster kommer medföra att man är väl positionerad den dag CIO blir drivande i frågan kring att börja flytten ut i molnet. Genom att framgångsrikt medverka i det inledande arbetet med att flytta ut befintliga delar i molnet, skapas möjligheter till att medverka i den kommande affärsutvecklingen och därmed ta del av de ”frigjorda pengarna”. Molnexpert •Bidra med innovativa •Etablera eget initiativ tjänster, processer och •Positioner sig som •Kapitalisera på egna erfarenheter affärsförståelse tankeledare •Etablera sig som prefered •Leda kunden •Skapa eknomiska molnpartner •Vara ledande genom förutsättningar för vidare • Bli ledande i omställningen till cloud nya åsikter innovation computing Venture Delad investering I takt med att strategin exikveras kommer konsultbolaget bygga upp en palett av tjänster. Genom att kombinera detta arbetet med en gedigen branschfokusering och insikt skapas möjligheten att leda kunden i hur de får ut det bästa av leveranssätten; On-premise, Software + Service, eller SaaS. Här finns stora möjligheter att etablera långsiktiga partnerliknade förhållander i det fall den tjänstepallett som man erbjuder löser branschspecifika lösningar kostandseffektivt och riskfritt. För mer information, kontakta: Mathias Ekman, mathias.ekman@modul1.se
 9. 9. Cloud Computing Molnets påverkan på konsultbranschen HUR DEFINERAS ETT VENTURE Hur identifieras då ett lämpligt Venture? Utmaningen är att hitta en frågeställning som lämpar sig att köpa som en tjänst samt att kundsegmentet möjliggör att tjänsteutbudet kan utökas utan att försäljningskostnaden ökar. Hur lämplig en idé är att leverera som mjukvara över Internet kan undersökas genom att betrakta följande fyra storheter  Kundens behov av kontroll  Kundens behov av skalekonomi  Hur affärskritisk mjukvaran är för kunden  Hur differentierande mjukvaran är för kunden Idéer som är direkt olämpliga att ge sig på i ett första skede är lösningar som gör kunderna unika, är affärskritiska och som kunden vill ha en hög grad av kontroll över. Bäst lämpade är idéer som hamnar i nedre högra rutan i de båda matriserna. Under arbetet med att definiera tjänsten bör man inledningsvis försöka besvara följande fem frågor: 1. Hur skapas tjänstens ”storsäljare” som ger ett varumärke som öppnar upp svansen. 2. Hur säkerställs trovärdigheten på tjänsten och dess avsändare och hur adresseras kundernas vanligaste farhågor a. Var finns leverantörens IP b. Var finns mitt data c. Vågar jag släppa in denna tjänst i mitt ”Enterprise” 3. Hur byggs en tjänst som möjliggör att kunden kan välja de delar som han/hon önskar 4. Hur förlängs svansen, dvs hur styrs kunderna att även köpa i svansen 5. Hur kan man i framtiden utöka sortimentet utan att utöka försäljningskostnaden För mer information, kontakta: Mathias Ekman, mathias.ekman@modul1.se
 10. 10. Cloud Computing Molnets påverkan på konsultbranschen HUR DEFINERAS ETT VENTURE Ett alternativt i det fall man inte vågar genomföra ett Venture eller om man tror att omställningen tar längre tid är att fortsätta med traditionell konsulting men att fokusera säljinsatsen av IT-specialister mot de kunder som man tror kommer att vara tidiga att själva ta klivet mot molnbaserad teknik. I detta fall kan man förhoppningsvis ta rygg på sina kunders initiativ för att på så sätt bygga erfarenhet kring frågeställningar som krävs för att bli ”Molnexpert”. En stor risk i denna strategi är att omställningen går fortare än man beräknat och att de kunder man valt inte ligger i framkant under omställningen. Konsekvensen blir att man kan bli lämnad kvar på marken och bli en av de 5000 konsulter som blir övertaliga de kommande åren. Modul 1 valde redan i slutet av 2007 att inleda en satsning mot tjänsteåtagande samt att skapa en plattform för innovation. Två utkomster av detta är Modul 1s innovationscenter för morgondagens banklösningar samt tjänsten CM1. CM1 är Modul 1s molntjänst för de företag som påverkas av det 3:e penningtvättsdirektivet. I fallet CM1 identifierades ett antal prestigekunder t.ex. Finansinspektionen . Genom att vinna dessa skapas både ”storsäljarna” och trovärdigheten. För att ytterligare adressera trovärdighetsfrågan samt öppna upp svansen ytterligare inleddes arbetet med att etablera en partner som skulle kunna inkludera CM1 i sitt marknadserbjudande. Strax innan sommaren 2009 offentliggjordes att UC kommer att inkludera CM1 i sin produktportfölj. CM1 är byggd på en modern tjänsteorienterad arkitektur som möjliggör för kunderna att köpa CM1 funktioner på i princip tre olika sätt; mjukvara som en tjänst (SaaS), Software plus Service (S+S), eller On-premise. Delar av lösningen kommer dessutom under hösten att flyttas till Microsofts molnplattform Windows Azure. När väl tjänsteinitiativet är etablerat finns det flera utmaningar för hur detta ska organiseras rent praktiskt. Det finns ett stort behov att ordentligt fundera över hur uppföljning och intern prissättning ska genomföras. Ofta har vi på kort skikt en övertro men på lång sikt en undertro till lyckade satsningar. Här gäller det att skapa former som möjliggör att de innovativa och lönsamma idéerna klarar av att överleva den interna organisationens motstånd i form av kortsiktighet. I det fall man som företag väljer en strategi som omfattar något av de två alternativen Venture eller Delad investering kräver det att man lyckas attrahera och utveckla innovativa personer. Hur man skapar den bästa miljön för innovation och hur bedömer man om en idé är värd att genomföra kommer nog att vara en av de svåraste nötterna att knäcka för många traditionella organisationer av idag. För mer information, kontakta: Mathias Ekman, mathias.ekman@modul1.se
 11. 11. Cloud Computing Molnets påverkan på konsultbranschen SAMMANFATTNING Sammanfattningsvis så förutspås molnet att bli en av de större förändringarna inom IT-branschen och det sätt som lösningar byggs och levereras varför det är av stor vikt att skapa ett förhållningssätt till hur ens egen transformering ska genomföras. ”Molnet” erbjuder verksamheten att riskfriare köpa kapacitetsbaserade tjänster och lösningar. I takt med att vinsterna från transformering investeras i innovation kommer förskjutningen kring ägarskapet av IT att accelereras. Förskjutningen innebär stora utmaningar för de konsultbolag som inte kan leverera värdeskapande lösningar som baseras på väl etablerade produkter och tjänster. För att omsätta de möjligheter som den molnbaserade tekniken och den stora omställningen ger finns det tre övergripande vägar som de traditionella konsultbolagen kan ge sig in på: 1. Följa kunden och bygga kompetens i takt med att kunderna behöver resursförstärkning för att ta klivet in i molnet 2. Välja kunder som är pionjärer och snabbast kommer att behöva resursförstärkning inom området 3. Leda kunden genom att själv investera i molntjänster och ytterst i kompetens och en position som tankeledare som kan vägleda kunder som vill göra samma resa Transformeringen bygger även på en förändring av de anställdas kunnande kring verksamhet, värdeskapande och molnbaserad teknik i sig. I takt med att innovation blir en allt viktigare del av företagsutvecklingen krävs det att organisationer har ett förhållningssätt kring hur man attraherar, hittar, och utvecklar innovativa personer. Modul 1 startade redan 2007 transformering mot att erbjuda tjänster. Molntjänsten CM1 har rönt stor framgång genom att kostnadseffektivt lösa de utmaningar som 3:e penningtvättsdirektivet innebär för de företag som måste leva upp till den nya lagen. www.cm1.se www.modul1.se/aml För mer information, kontakta: Mathias Ekman, mathias.ekman@modul1.se
 12. 12. Cloud Computing Molnets påverkan på konsultbranschen www.modul1.se För mer information, kontakta: Mathias Ekman, mathias.ekman@modul1.se

×