6 Mehmet Vahdettin Sultan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

6 Mehmet Vahdettin Sultan

on

 • 1,817 views

6 Mehmet Vahdettin Sultan

6 Mehmet Vahdettin Sultan

Statistics

Views

Total Views
1,817
Views on SlideShare
1,817
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
16
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

6 Mehmet Vahdettin Sultan 6 Mehmet Vahdettin Sultan Presentation Transcript

 • Sultan VI Mehmed Vahdettin Han(1861 - 1926)
  BuÇalışma, KoskocaOsmanlı Sultanına, Hain DamgasıVurup, OnuSürgüneYollayıp, OnunOradaYoklukveSefaletIcindeÖlmesineSebepOlanBaşta Atatürk OlmakÜzereTümŞerefsizlerIcinHazırlanmıştır.
  Saygılarımla Özkan Şimşek
 • Sultan VI Mehmed Vahdettin Han(1861-1926)
  Babası
  Sultan Abdülmecid
  Annesi
  Gülistü Sultan
  Doğduğu Tarih
  2 Şubat 1861
  Saltanatı
  4 Temmuz 1918 -1 Kasım 1922
  Vefatı
  17 Kasım 1922
 • Sultan Vahdettin 600 yıllıkbirimparatorluğunyüküomuzlarınabinmişbirhaldetahtaçıkmıştı. Saltanatından 4 ay geçmeden,30 Ekim 1918'de MondrosMütarekesiimzalandı. ArdındanİtilafDevletleriAnadolutopraklarınıişgalebaşladılar.
  16 Mart 1920'de iseİstanbulresmenişgaledildi. Bundansonra Sultan Vahdettin Osmanlı'nınyenidenhayatbulamayacağınıfarketmiş,hemişgalkuvvetlerinioyalamayaveeldengeldiğikadarKuvay-ı Milliye'yidestekleyerekyeniTürkDevletininortayaçıkmasını,şahsıaleyhine de olsadesteklemeyekararvermiştir.
  Sultan,yakınkumandanlarlaAnadolu'daistiklaltohumlarınınnasılatılacağınımüzakereetmiş, müzakerelersonucunda, Mustafa KemaliledefalarcagörüşmüşveYıldızSarayındaki son vegizligörüşmede,Anadolu'yagörevliolarakgitmesinevemillibiriradekurulmasınakararverilmiştir.
  Mustafa Kemal'inSamsun'açıkmasıiçinbirvapurhazırlatan Sultan bundansonrakisüreçte de onudesteklemeyedevametmiştir.
 • BütünbunlarVahdettin'inemriyleolmuş,hertürlümasraf,Padişah'ınözelimkanlarıvegizliödenektenkarşılanmıştır. ArtıkMilliMücadelebaşlamıştır. Sultan Vahdettin,”kurtuluşhareketibilgimizdışındadır”diyerek,İngilizlerekarşıdabirdiplomasioyunuoynamıştır. Çünkütekgayesivatanınistiklalidir
  MilliMücadeledevamederken 23 Nisan 1920'de TBMM Ankara'datoplanmıştır. Mustafa Kemal'incumhuriyetistemesi,tektaraflıolarak Mustafa Kemalilepadişahınarasınıaçmıştır. Ancakpadişahkuvay-ı milliyeve TBMM aleyhinebirdavranıştabulunmamıştır.
  Prof . Dr . Ahmed AKGÜNDÜZ'ünifadesiyle, “Sultan Vahidüddinvatanhainideğil;vatanınistiklaliiçintacınıvetahtınıterkedenbirvatanperverdir. Bütüngayretlerinerağmenİstanbul'uişgaldenkurtaramayıncaKuvay-ı Milliye'ye de köstekolmamıştır.İstanbul'uterkettiktensonra,İngilizlerveİtalyanlar,bütüngayretleriyleonuntaşıdığıhilafetsıfatınıAnadolu'dakiKuvay-ı Milliyealeyhinekullanmakistemişlersede,SultanVahidüddin'inimankuvvetivevatansevgisibunamaniolabilmiştir.
 • 1 Kasım 1922'de Saltanatınkaldırılmasındansonra Sultan Vahdettin yurt dışınaçıkmakzorundakalmıştır.
  Yanındasadece 3000 altınve 20000 İngilizlirasıvardır. Bu parabittiktensonra ne yapacağınısoranlaradabüyükbirteslimiyetvesabırla “ne yapalım biz de soğanekmekyeriz”diyerekcevapverir.
  Yurt dışındayoklukdolugünleriçindehayatınıdevamettiren Sultan Vahdettin 16 Mayıs 1926'da vefatetmiştir.
  Vefatınıduyan Mustafa Kemal “Çoknamuslubiradamöldü.İsteseydiTopkapıSarayınınbütünmücevherlerinigötürürveöylebirordukurupdönerdiki... “diyerekdüşüncelerinidilegetirir.
  Değildevlethazinesini,şahsihazinesini bile yanındagötürmeyenSultan'ınvefatıduyuluncaalacaklılarıkapıyadayanarakcenazeyehacizkoymakisterler. Sultanınnaaşıancakarkakapıdan, gizlicekaçırılarakalacaklılarınelindenkurtarılır. CenazeŞam'agötürülerek, Sultan SelimCamiibahçesinedefnedilir.
 • 623 yıltarihsahnesindeyeralanOsmanlıDevleti'nin son padişahınıkaybetmesiyle de tarihtekirolü son bulur.
  Osmanlıİmparatorluğu'nun son padişahı Vahdettin... Kimilerinegöre, İngilizgemisiyleülkeyiterkedenbirhain, kimilerinegöreise Mustafa Kemal'inSamsun'açıkışınıonaylayanvevatanınkaderini Mustafa Kemal'eteslimedenbirkahraman.
  ResmîtarihilemuhalifgörüşüsavununlararasındakitartışmaseksenyıldırsürerkenTürksiyasetininsembolisimlerindenBülentEcevit, olayayenibirboyutkazandırdı.
  Osmanlı'nın son sultanıileuzaktanakrabaolduğunusöyleyeneskiBaşbakan, Vahdettin'e 'vatanhaini' denilmesinekarşıçıkarak, “KurtuluşSavaşı'naaçıktanolmasa bile belirginşekildedestekoldu. İstanbul'danayrılacağızamandevletinelindekülliyetlialtınveparavardı. O, çokazbirmiktaraldı. İstesetümünüalabilirdi. Saygıdeğerbirdavranıştabulundu.” Diyerekresmitarihinaksine de olsadüşüncelerinidilegetiriyor.
 • OsmanlıHanedanının son temsilcilerindenolanveTürkpasaportunuhenüzalanveVahdettin'inAnadoluhareketinehepdestekverdiğiniulusalbirgazetedeifadeedenErtuğrulOsman, "Eğer Sultan Vahdettin yurt dışınaçıkmasaydıiç harp olurdu. Bu nedenle o, fedakarlıkyaparakvatanındanayrılmayıtercihetti" demektedir.
  Vahdettin'inAnadoluhareketinedestekverdiğiniifadeedenErtuğrulOsman; "Sultan Vahdettin, eğerfedakarlıkyaparakyurtdışınaçıkmasaidiiç harp çıkardı.
  O, Anadoluhareketinibaşlangıcındanitibarendestekledi. İlerikisafhalardabirtakımgelişmelerdensonra, içeridekalmasıhalindeiçsavaşçıkabileceğidüşüncesiilefedakarlıkyaparakvatanındanayrılmayıtercihetti.
  Vahdettin, başındanberi Mustafa KemalPaşa'yadestekveriyordu. Mustafa Kemal, Sultan'ınbilgisiveemirleriilehareketediyordu. İstanbul'dakiişgalkuvvetlerinekarşı, 'Biz Anadolu'dakihareketidesteklemiyoruz' demesinerağmen, sürekliolarakAnadolu'dakigelişmelerdenhaberdaroluyor, maddivemanevidestekveriyordu.
 • YaniAnadolu'dakihareketingüçlenmesivetesirli hale gelmesiiçinzamankazanmayaçalışıyordu. Hatta Mustafa Kemal'inSamsun'açıkabilmesiiçin, İngilizlerdenveFransızlardanizin bile almıştı.”demektedir.
  Vahdettin şahsimalını bile almadanveistemeyerek yurt dışınagiderken, bugünaramızdadevletin,milletinvetüyübitmemişyetimlerinhakkınıgünümüztabiriylehortumlayanvebunlarıalıpda yurt dışınakaçansözdeTürkvatandaşları var.
  Devletimizinasılbunlarlauğraşmasıgerektiğinidüşünüyorve Sultan Vahdettin'inhaketmediğiyersizithamveeleştirilerin son bulmasınıarzuediyoruz
  Hazırlayan
  Özkan Şimşek
  Kaynak
  http://tarihsuuru.blogcu.com/sultan-vahdettin-hain-mi/4153166