Sultan VI Mehmed Vahdettin Han(1861 - 1926)<br />BuÇalışma, KoskocaOsmanlı Sultanına, Hain DamgasıVurup, OnuSürgüneYollayı...
Sultan VI Mehmed Vahdettin Han(1861-1926)<br />Babası <br />Sultan Abdülmecid <br />Annesi<br />Gülistü Sultan <br />Doğdu...
Sultan Vahdettin 600 yıllıkbirimparatorluğunyüküomuzlarınabinmişbirhaldetahtaçıkmıştı. Saltanatından 4 ay geçmeden,30 Ekim...
BütünbunlarVahdettin'inemriyleolmuş,hertürlümasraf,Padişah'ınözelimkanlarıvegizliödenektenkarşılanmıştır. ArtıkMilliMücade...
1 Kasım 1922'de Saltanatınkaldırılmasındansonra Sultan Vahdettin yurt dışınaçıkmakzorundakalmıştır. <br />Yanındasadece 30...
623 yıltarihsahnesindeyeralanOsmanlıDevleti'nin son padişahınıkaybetmesiyle de tarihtekirolü son bulur.<br />Osmanlıİmpara...
OsmanlıHanedanının son temsilcilerindenolanveTürkpasaportunuhenüzalanveVahdettin'inAnadoluhareketinehepdestekverdiğiniulus...
YaniAnadolu'dakihareketingüçlenmesivetesirli hale gelmesiiçinzamankazanmayaçalışıyordu. Hatta Mustafa Kemal'inSamsun'açıka...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

6 Mehmet Vahdettin Sultan

2,201 views

Published on

6 Mehmet Vahdettin Sultan

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,201
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6 Mehmet Vahdettin Sultan

  1. 1. Sultan VI Mehmed Vahdettin Han(1861 - 1926)<br />BuÇalışma, KoskocaOsmanlı Sultanına, Hain DamgasıVurup, OnuSürgüneYollayıp, OnunOradaYoklukveSefaletIcindeÖlmesineSebepOlanBaşta Atatürk OlmakÜzereTümŞerefsizlerIcinHazırlanmıştır.<br />Saygılarımla Özkan Şimşek<br />
  2. 2. Sultan VI Mehmed Vahdettin Han(1861-1926)<br />Babası <br />Sultan Abdülmecid <br />Annesi<br />Gülistü Sultan <br />Doğduğu Tarih<br />2 Şubat 1861<br />Saltanatı <br />4 Temmuz 1918 -1 Kasım 1922<br />Vefatı<br />17 Kasım 1922<br />
  3. 3. Sultan Vahdettin 600 yıllıkbirimparatorluğunyüküomuzlarınabinmişbirhaldetahtaçıkmıştı. Saltanatından 4 ay geçmeden,30 Ekim 1918'de MondrosMütarekesiimzalandı. ArdındanİtilafDevletleriAnadolutopraklarınıişgalebaşladılar.<br />16 Mart 1920'de iseİstanbulresmenişgaledildi. Bundansonra Sultan Vahdettin Osmanlı'nınyenidenhayatbulamayacağınıfarketmiş,hemişgalkuvvetlerinioyalamayaveeldengeldiğikadarKuvay-ı Milliye'yidestekleyerekyeniTürkDevletininortayaçıkmasını,şahsıaleyhine de olsadesteklemeyekararvermiştir. <br />Sultan,yakınkumandanlarlaAnadolu'daistiklaltohumlarınınnasılatılacağınımüzakereetmiş, müzakerelersonucunda, Mustafa KemaliledefalarcagörüşmüşveYıldızSarayındaki son vegizligörüşmede,Anadolu'yagörevliolarakgitmesinevemillibiriradekurulmasınakararverilmiştir. <br />Mustafa Kemal'inSamsun'açıkmasıiçinbirvapurhazırlatan Sultan bundansonrakisüreçte de onudesteklemeyedevametmiştir.<br />
  4. 4. BütünbunlarVahdettin'inemriyleolmuş,hertürlümasraf,Padişah'ınözelimkanlarıvegizliödenektenkarşılanmıştır. ArtıkMilliMücadelebaşlamıştır. Sultan Vahdettin,”kurtuluşhareketibilgimizdışındadır”diyerek,İngilizlerekarşıdabirdiplomasioyunuoynamıştır. Çünkütekgayesivatanınistiklalidir<br />MilliMücadeledevamederken 23 Nisan 1920'de TBMM Ankara'datoplanmıştır. Mustafa Kemal'incumhuriyetistemesi,tektaraflıolarak Mustafa Kemalilepadişahınarasınıaçmıştır. Ancakpadişahkuvay-ı milliyeve TBMM aleyhinebirdavranıştabulunmamıştır. <br />Prof . Dr . Ahmed AKGÜNDÜZ'ünifadesiyle, “Sultan Vahidüddinvatanhainideğil;vatanınistiklaliiçintacınıvetahtınıterkedenbirvatanperverdir. Bütüngayretlerinerağmenİstanbul'uişgaldenkurtaramayıncaKuvay-ı Milliye'ye de köstekolmamıştır.İstanbul'uterkettiktensonra,İngilizlerveİtalyanlar,bütüngayretleriyleonuntaşıdığıhilafetsıfatınıAnadolu'dakiKuvay-ı Milliyealeyhinekullanmakistemişlersede,SultanVahidüddin'inimankuvvetivevatansevgisibunamaniolabilmiştir.<br />
  5. 5. 1 Kasım 1922'de Saltanatınkaldırılmasındansonra Sultan Vahdettin yurt dışınaçıkmakzorundakalmıştır. <br />Yanındasadece 3000 altınve 20000 İngilizlirasıvardır. Bu parabittiktensonra ne yapacağınısoranlaradabüyükbirteslimiyetvesabırla “ne yapalım biz de soğanekmekyeriz”diyerekcevapverir. <br />Yurt dışındayoklukdolugünleriçindehayatınıdevamettiren Sultan Vahdettin 16 Mayıs 1926'da vefatetmiştir. <br />Vefatınıduyan Mustafa Kemal “Çoknamuslubiradamöldü.İsteseydiTopkapıSarayınınbütünmücevherlerinigötürürveöylebirordukurupdönerdiki... “diyerekdüşüncelerinidilegetirir. <br />Değildevlethazinesini,şahsihazinesini bile yanındagötürmeyenSultan'ınvefatıduyuluncaalacaklılarıkapıyadayanarakcenazeyehacizkoymakisterler. Sultanınnaaşıancakarkakapıdan, gizlicekaçırılarakalacaklılarınelindenkurtarılır. CenazeŞam'agötürülerek, Sultan SelimCamiibahçesinedefnedilir. <br />
  6. 6. 623 yıltarihsahnesindeyeralanOsmanlıDevleti'nin son padişahınıkaybetmesiyle de tarihtekirolü son bulur.<br />Osmanlıİmparatorluğu'nun son padişahı Vahdettin... Kimilerinegöre, İngilizgemisiyleülkeyiterkedenbirhain, kimilerinegöreise Mustafa Kemal'inSamsun'açıkışınıonaylayanvevatanınkaderini Mustafa Kemal'eteslimedenbirkahraman.<br />ResmîtarihilemuhalifgörüşüsavununlararasındakitartışmaseksenyıldırsürerkenTürksiyasetininsembolisimlerindenBülentEcevit, olayayenibirboyutkazandırdı. <br />Osmanlı'nın son sultanıileuzaktanakrabaolduğunusöyleyeneskiBaşbakan, Vahdettin'e 'vatanhaini' denilmesinekarşıçıkarak, “KurtuluşSavaşı'naaçıktanolmasa bile belirginşekildedestekoldu. İstanbul'danayrılacağızamandevletinelindekülliyetlialtınveparavardı. O, çokazbirmiktaraldı. İstesetümünüalabilirdi. Saygıdeğerbirdavranıştabulundu.” Diyerekresmitarihinaksine de olsadüşüncelerinidilegetiriyor.<br />
  7. 7. OsmanlıHanedanının son temsilcilerindenolanveTürkpasaportunuhenüzalanveVahdettin'inAnadoluhareketinehepdestekverdiğiniulusalbirgazetedeifadeedenErtuğrulOsman, "Eğer Sultan Vahdettin yurt dışınaçıkmasaydıiç harp olurdu. Bu nedenle o, fedakarlıkyaparakvatanındanayrılmayıtercihetti" demektedir.<br />Vahdettin'inAnadoluhareketinedestekverdiğiniifadeedenErtuğrulOsman; "Sultan Vahdettin, eğerfedakarlıkyaparakyurtdışınaçıkmasaidiiç harp çıkardı. <br />O, Anadoluhareketinibaşlangıcındanitibarendestekledi. İlerikisafhalardabirtakımgelişmelerdensonra, içeridekalmasıhalindeiçsavaşçıkabileceğidüşüncesiilefedakarlıkyaparakvatanındanayrılmayıtercihetti.<br />Vahdettin, başındanberi Mustafa KemalPaşa'yadestekveriyordu. Mustafa Kemal, Sultan'ınbilgisiveemirleriilehareketediyordu. İstanbul'dakiişgalkuvvetlerinekarşı, 'Biz Anadolu'dakihareketidesteklemiyoruz' demesinerağmen, sürekliolarakAnadolu'dakigelişmelerdenhaberdaroluyor, maddivemanevidestekveriyordu. <br />
  8. 8. YaniAnadolu'dakihareketingüçlenmesivetesirli hale gelmesiiçinzamankazanmayaçalışıyordu. Hatta Mustafa Kemal'inSamsun'açıkabilmesiiçin, İngilizlerdenveFransızlardanizin bile almıştı.”demektedir.<br />Vahdettin şahsimalını bile almadanveistemeyerek yurt dışınagiderken, bugünaramızdadevletin,milletinvetüyübitmemişyetimlerinhakkınıgünümüztabiriylehortumlayanvebunlarıalıpda yurt dışınakaçansözdeTürkvatandaşları var. <br />Devletimizinasılbunlarlauğraşmasıgerektiğinidüşünüyorve Sultan Vahdettin'inhaketmediğiyersizithamveeleştirilerin son bulmasınıarzuediyoruz<br />Hazırlayan<br />Özkan Şimşek<br />Kaynak<br />http://tarihsuuru.blogcu.com/sultan-vahdettin-hain-mi/4153166<br />

×