Škoda auto nové publikační technologie
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Škoda auto nové publikační technologie

on

 • 724 views

Přednáška pro VŠ Škoda Auto o nových postupech ve vydavatelském průmyslu.

Přednáška pro VŠ Škoda Auto o nových postupech ve vydavatelském průmyslu.

Statistics

Views

Total Views
724
Views on SlideShare
723
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Škoda auto nové publikační technologie Škoda auto nové publikační technologie Document Transcript

 • Firemní ãasopis: tisk, internet, tablet nebo Facebook?Tisk je mrtvý… (?)Jak se tradiční tištěné firemní časopisy přizpůsobí příchodu nových distribučních kanálů?
 • 4,5 hodiny Sociální sítě 21 Televize Outdoor Tisk 60 62 65 Mobil 70 Tisk Rádio 20 38 Rádio Tablet 7 25 Televize Outdoor 105 Internet 17 50Každý člověk má určitou denní spotřebu médiíFragmentace pozornostiKombinovat. Strategie pavoučí sítě.
 • Zmûna je... AKTUÁLNOST OČEKÁVÁNÍ MNOŽSTVÍ KANÁLŮ MOŽNOST VOLBY DOBROVOLNOST NAPOJENÍ NA NÁKUP INTERAKCE PROPOJENÍ S ÚČTY UŽIVATELŮ ABSOLUTNÍ MĚŘITELNOST ZÁBAVAVysoká kvalitativní očekáváníDobrovolnost - proto tak nízká čísla (měřitelnost)
 • INTERNETInternetová podoba firemního média není otázkou dne, ale nutností.Otázkou ale je - proč by měl čtenář aktivně hledat a číst váš e-zine?
 • Elektronické magazíny 1 2 3E-mail/newsletter - přímá distribuce na jméno. Omezení: nutnost zaujmout na první pohled.Flash PDF - listovací PDF s více či méně interaktivní vrstvou; možnost listování a náhledu na celý časopis.Nevýhody: orientace a čitelnost. Výhody: zdarma.Časopisový portál - plnohodnotný web s denní aktualizací a vlastní redakcí, často HTML. Nevýhody: náklady apropagace. Výhody: schopnost generovat čtenost ve statisících.
 • Lidé si musí najít vás Obrovské náklady na reklamu Vysoké požadavky na aktualizaci a kapacitu týmu Audiovizuální podstata média Lidé chtějí aplikace, hry, videa a až pak text a fotografii Často jiná cílová skupina než má tištěný magazínProč by měl čtenář dobrovolně chodit na stránky vašeho magazínu? Notabene dostane-li ho tištěný doschránky?
 • Beast vs. JenpromuÏe Kopie tisku Klasický web 20.000 měsíčně po 2 letech 35.000 měsíčně po 3 měsícíchV čem je problém?Listovací PDF Beast a klasický web Jenpromuze.czStejná cílová skupina, ale rozdílné výsledky...Beast se snaží kopírovat papírový časopisPo 2 letech na trhu má 20.000 měsíčních návštěvníkůJen pro muže je klasický webZa 3 měsíce provozu má 100.000 měsíčních návštěvníkůBeast- nerespektuje médium- šroubuje na web tištěný magazín- je pomalý, nevidí ho vyhledávače- čtenář se musí naučit to ovládat- nedává prostor pro sdílení
 • TABLETYObčas se na tablety díváme jako na spásu tištěných médií.
 • 20.000 počet tabletů v Čechách 4.301 prodej magazínu Glamour v září 2010, 23.000 další měsíce prodej propadl o 30 % 5.000 celosvětový (!) prodej tabletové verze magazínu Wired 9 počet českých tabletových magazínů tabletových titulů, z toho 700 firemních 10,000.000 čtvrtletní ztráta v dolarech deníku The Daily, jediného časopisu určeného výhradně pro iPadČísla dokládající efektivitu vložených prostředků do tvorby tabletového časopisu nejsou moc optimistická ani poroce rozvoje. Je to dané médiem samotným, neschopností vydavatelů a klientů, nebo prostě faktem, že díkyfragmentaci mediálního trhu už žádné médium nedosáhne výrazné nadvlády nad ostatními formami?
 • Více filmového uvažování Audiovizuální podstata média Nutnost uvažovat o orientaci a navigaci Nový poměr textů, fotografií, filmů, aplikací Technologická specifika různých systémů Investice do čtecího zařízení na straně čtenáře Stále tu je ta prokletá baterieNová média budou vyžadovat nové dovednosti.Jste-li zvyklí na přenos tištěného firemního magazínu do listovacího pdf, tak v případě tabletu na to hodně rychlezapomeňte. Čtenáři tabletů očekávají maximální kvalitu a zábavu. Neumíte-li svůj firemní obsah "prodat", jstemrtví.
 • Všechny fungují jako samostatná aplikace (takže máte na ploše deset ikon)Jejich stahování trvá 20 minut (takže čekáte)Musíte za ně zaplatit a nenabízejí nic nového oproti tištěné verziV podstatě se podobají multimediálnímu CD, které známe z konce devadesátých let.Počet stažených kopií magazínu Computer je 3000 k 10/1/2011.
 • SOCIÁLNÍSociální sítě jsou mediální kanál s nejvyšším počtem pravidelných čtenářů.Jsou jako první sex: všichni ho chtějí. Nikdo ale neví, jak na to. A když se to nakonec stane, diví se, že to nebylolepší.Můžete si dovolit nechat žít svou značku na sociální síti bez dozoru?
 • Proã se o nû starat? 24 HODIN Facebook je třetí 500 miliard minut 24 hodin filmů nahraných nejlidnatější země na každý měsíc. na Youtube každou minutu světě.PotenciálMění chování lidí (1 ze 6 manželství v USA v roce 2010 vzniklo díky sociální síti, 95 % společností lustrujezaměstnance na sociálních sítích)Český Facebook = 3 miliony lidí (5,5 milionu lidí na českém internetu celkem)
 • Relevantní sociální sítû 18+ 25+ 20+ 25+ Ideální pro získávání Ideální pro krátké Ideální pro sdílení Ideální pro zvyšování databáze zákazníků, zprávy odkazující na všech značkových relevance značky připravidelné informování s jiné zdroje/sociální sítě filmů a klipů vyhledávání klíčových nulovými náklady na slov kanály a prodej 35+ 25+ Ideální pro budování image partnera Stále druhá největší česká profesionálů a osobní PR sociální síť, hlavně mimo velká města
 • Vytváření komunity Podpora návštěvnosti jiných kanálů Cílení na obtížně zasažitelnou mladou cílovou skupinu Možnost jít v komunikaci na hranu 1. Poslouchejte 2. Nelžete 3. Respektujte 4. Bavte se 5. PřitahujteHodně lidí chodí na fotbal, ale jen málo do kotle. Fanoušci na sociálních sítích jsou vaši kotelníci. Jen 3 % lidí sestávají fanoušky značky, aby si stěžovali.Nemějte strach, pokud jste do vlaku ještě nenastoupili. Brzy budete muset.
 • Děláme vlny Tištěný korporátní blog o novinkách magazín249.000 čtenářů3 nejčastější důvod návštěvy prodejny Čerstvé hity newsletter na 10.000 registrovaných čtenářů ČiliChili Vodafone Elektronický magazín Facebook 23.500 fanoušků 100.000 čtenářů 30 % lidí je přivedeno na hard-sell
 • Stále jde o kvalitu a relevanci obsahu. Technologie je jen prostfiedek.Věřte obsahu, protože kvůli němu lidé čtou vaše firemní média.
 • JAK USPùTNA FACEBOOKU?
 • Sociální média jsou jako první sex. V‰ichni ho chtûjí. Nikdo ale neví, jak na to... A kdyÏ se to nakonecstane divíme se, Ïe to nebylo lep‰í.
 • CO TO JESAKRA ?SOCIÁLNÍ SÍË
 • Nic, co byste neznali
 • Relevantní sociální sítû 18+ 25+ 20+ 25+ Ideální pro získávání Ideální pro krátké Ideální pro sdílení Ideální pro zvyšování databáze zákazníků, zprávy odkazující na všech značkových relevance značky připravidelné informování s jiné zdroje/sociální sítě filmů a klipů vyhledávání klíčových nulovými náklady na slov kanály a prodej 35+ 25+ Ideální pro budování image partnera Stále druhá největší česká profesionálů a osobní PR sociální síť, hlavně mimo velká města
 • ?TAK PROâ BYCHSE O TO MùLSAKRA STARAT
 • 1#SOCIÁLNÍ MÉDIAJSOU SAKRA VELK¯
 • If FacebookKdyby bylwere a country,Facebookit would bezemû, bylmostthe third bypopulatedtfietíin the world,nejlidnatûj‰íahead of thezemí na svûtû.United States.Za Indií aâínou. 6
 • 2#LIDÉ NA NICH TRÁVÍSAKRA HODNù âASU
 • 500 MILIARD.Poãet minut stráven˘ch na FB kaÏd˘ mûsíc.
 • 24 HODIN ran˘ch naHodin filmÛ nah minutu.YouTube kaÏdou
 • 3#SOCIÁLNÍ MÉDIASAKRA MùNÍCHOVÁNÍ LIDÍ
 • 1 z 6 manÏelství vzniklo na sociálnísíti (USA, 2010)
 • 95 % spoleãnostíhledá novézamûstnancepomocí sociálníchsítí59 % pouÏívá FB, 32 % Twitter
 • 4#HRDINOU MÒÎE B¯TSAKRA KAÎD¯
 • 77 HOURS. HODINTakfirst 150,000 Twitter followers. to amass The time it took fortrvalo Jamesovi his dlouho LeBron JamesLeBaronovihours to reach150 000 It took Bill Gates 8 získat 100,000.následovníkÛ v Twitteru.Billovi Gatesovi to zabralo 8 hodin. 17
 • Chcete vûdût, co se budedít? Sledujte svoje dûti. o u lidé pod 30 let. Polovin a svûtové populce js Nikdy nezaÏili dobu be z internetu. lní média? ak vnímají sociá Co myslíte, j
 • CO MÁM ?OTÁZKA ZNÍSAKRA DùLAT
 • #1:poslouchejte
 • #2:nelÏete
 • #3:respektujte
 • #4:bavte se
 • #5:pfiitahujte
 • Nemûjte strach, pokudjste do vlaku nenastoupili. Brzy nastoupíte.BUDETE SAKRA MUSET.