Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
C:\users\masan\desktop\omvandla förändringstryck till rörelseenergi!
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

C:\users\masan\desktop\omvandla förändringstryck till rörelseenergi!

 • 623 views
Published

Hur kan en organisation bättre av att dra fördelar av det ökande förändringstrycket?. Hur kan trycket omvandlas till energi framåt och inte motstånd och otrygghet? Hur kan ledare få hjälp av de många …

Hur kan en organisation bättre av att dra fördelar av det ökande förändringstrycket?. Hur kan trycket omvandlas till energi framåt och inte motstånd och otrygghet? Hur kan ledare få hjälp av de många människorna att bygga förtroende och framgång?

Published in Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
623
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
16
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Sara (Emilie fyller i) – Bild 12-13 (tot. 10 min.)Skriva ut: A4 * 8
 • Sara- Bild 17-18 (totalt 3 minuter)Skriva ut

Transcript

 • 1. Omvandla förändringstryck till rörelseenergi!Eller hur kan en cirkel och triangel göra världens skillnad!
  martin.sande@preera.se, www.preera.se
 • 2. Konkreta beteendeförändringar
  Hur många av er tvättar händerna i handsprit idag?
  För sex månader sedan?
  Skiljer det sig! Förklara tack!
 • 3. Människor gör inte det är tänkt, utan hur de tänker!
 • 4.
 • 5. Några strategier och metoder som kan vara till hjälp i att omvandla förändringstryck till rörelseenergi!
  Smartnerskap: bli smartare tillsammans med andra – dialog, delaktighet och kreativitet
  Skilj på beslut och tänkande – triangel- och cirkeltid, röd och blå zonsfrågor och sex tänkande hattar.
  ”Medborgarreflex” – jobba systematiskt med se och utveckla kulturen i linje med uppdrag och för dem ni finns till för
  Skapa visioner, strategier och kultur som bygger på de många människornas energi och motivation.
  Skapa goda utvecklingsprocesser för hållbara lösningar
 • 6.  1. Bli smartare tillsammans med andra – dialog, delaktighet skapar nya lösningar och minskar risk
  Vill du lösa komplexa problem? Gör problemet större och bjud in fler perspektiv.
  Baltazar är död!
 • 7. Förändringsteorin ett förstärkande system
  Kvalitet på
  relationer
  Osynlig
  Kvalitet på
  resultat
  Kvalitet på
  tänkande
  Synlig
  Kvalitet på
  handlande
 • 8. Dialogen börjar med ett vägval…
  Lyssna med intentionen att svara!
  Lyssna med intentionen att förstå?
  … och fortsätter med ett tydligt samspel med enkla regler
  Dialogen är konsten att tänka tillsammans genom att vara överens om att inte behöva vara överens!
 • 9. Dialogens spelregler
  Syftet med dialogen är att bygga ny kunskap – inte att någon person eller idé ska vinna
 • 10. Fyra roller i ett samtal – alla behövs!
  För att skapa ett bra samtal behöver fyra roller finnas närvarande. Deltagarna kan ta vilken roll som helst och även skifta roll under samtalets gång.
  Vägvisaren uttrycker en ståndpunkt och sätter fokus för samtalet, Supportern tar ställning för förslaget och håller med.
  Opponenten motsätter sig eller ifrågasätter någon del av förslaget.
  Den fjärde rollen är åskådaren som observerar och bidrar med perspektiv på frågan utan att ta ställning för eller emot.
  - 10 -
 • 11. 5R-modellen™ – ett redskap för bättre dialog
  - 11 -
 • 12. Cafédialog
  BESKRIVNING
  Syfte
  Cafédialogen är en metod för att samla många människor kring ett antal centrala frågor för en organisations utveckling. Metoden syftar till att skapa samhörighet och gemensamma bilder i den stora gruppen som helhet. Lämplig metod för lite bredare frågor.
  Användningsområde
  I projekt som där många människor berörs av en förändring och behöver bidra med input till projektet.
  Utförande
  Rummet dukas som ett ”café” för att öppna upp för kreativa samtal. Deltagarna samlas vid mindre bord med plats för 5- 8 personer.
  Dialogen inleds med att facilitatorerna presenterar metoden och håller en kortare genomgång kring dialog som konstruktiv kommunikationsteknik. Därefter presenteras den första frågeställningen.
  Dialogen förs i pass om 25-35 minuter. En värd för respektive bord utses. Efter varje dialogpass söker sig deltagarna till ett nytt bord och en ny gruppkonstellation. Bordsvärden stannar kvar för att föra vidare de slutsatser som dragits vid bordet av den tidigare gruppen. Varje frågeställning behandlas under 2-3 pass. Vid varje bord dokumenteras slutsatser och reflektioner. Därefter är det dags för återkoppling och gemensam dialog i den stora gruppen.
  Metoden skapar gruppkänsla i den stora gruppen, ett bra sätt att bygga interna nätverk.
  Tips
  www.worldcafe.com
  - 12 -
 • 13. 8 steg för en lyckad Cafédialog
  5. Låt deltagarna rotera
  • Korsbefrukta idéer genom att låta grupperna rotera efter 25-35 minuter
  • 14. En gruppledare stannar kvar för att föra resonemangen från tidigare grupp vidare
  • 15. Nya deltagare kan snabbt sammanfatta deras tidigare dialoger
  1. Sätt upp ramar
  • Vad ska diskuteras?
  • 16. Vilka ska bjudas in?
  • 17. Hur lång tid finns tillgänglig?
  2. Skapa en trivsam miljö
  • Skapa en privat miljö - cafékänsla, runda bord, bekväma stolar
  • 18. Bra ljus och ventilation
  • 19. Tillgång till mat och dryck
  6. Fokusera på att lyssna
  • Lyssna för att förstå inte för att svara
  • 20. Lyssna efter mönster
  • 21. Lyssna efter vad som inte sägs
  3. Välj ut relevanta frågeställningar
  • En eller flera beroende på tillgänglig tid
  • 22. Utforskande
  • 23. Enkla och tydliga
  • 24. Framåtsträvande
  • 25. Inbjuder till reflektion
  7. Summera upp samtalen i storgrupp
  • Presentera de viktigaste slutsatserna och mönstren från respektive grupp
  • 26. Dokumentera både enskilda gruppers resultat och gemensamma diskussioner
  4. Uppmuntra allas deltagande
  • Individernas olika perspektiv driver samtalet framåt
  8. Dokumentera och återkoppla
  • Efter en cafédialog bör dokumentationen från de olika grupperna sammanställas och återkopplas till deltagarna.
  - 13 -
 • 27. Komplexa problems lösning! Mönstret vi upptäckte….
  … var att ju mer komplex fråga som en organisation hade behov av lösa, desto färre människor var med och skapade möjliga lösningar!
  Men att de många människorna behövde agera annorlunda för den att skulle fungera och ge önskad effekt!
 • 28. Vill du lösa komplexa problem?
  Gör dem större bjud och in fler att skapa möjliga lösningar
 • 29.  2. Skilj på beslut och tänkande – symboler, färger och hattar
  • Hållbart ledarskap har förmågan att skapa processer som konstruktivt identifierar idéer och driver dem vidare
  • 30. Hållbart ledarskap vet att expertis och kunskap inte med nödvändighet är bättre, ju högre upp man kommer i i hierakin.
  Hållbart ledarskap vet att situationell kunskap finns spridd i och kring organisationen och har processer för att systematiskt göra den tillgänglig för tänkande och beslut
 • 31. Skilj på beslut och tänkande som ledare
  Leda skapande
  Skapa led
  !
  &
  ?
  !
  Lärande
  Beslut
  • Dialog för lärande
  • 32. Delaktighet för påverkan
  • 33. Respekt för olikhet
  • 34. Systematik för förutsägbarhet
  • 35. Frågor ger kraft och energi
  • 36. Skapa alternativ
  • 37. Sök expertis brett och djupt
  • 38. Avkräva ansvar
  • 39. Fatta beslut
  • 40. Välja svar
  • 41. Göra vägval och prioritera
  • 42. Tydliga roller
  • 43. Accept och lojalitet
 • Var tydlig med olika frågors påverkbarhet
  BLÅ ZONS frågor
  • Frågor som är fria att arbeta med och skapa alternativa lösningar
  • 44. Frågor där gruppens tänkande och handlande har verklig påverkansmöjlighet.
  RÖD ZONS frågor
  • Frågor som INTE är fria att arbeta med och skapa alternativa lösningar.
  • 45. Frågor som ligger utanför gruppens påverkansfär.
  Jag har kraften att verkligen påverka det jag kan. Jag har kraften att acceptera det jag inte kan påverka och insikten att förstå skillnaden
  - 18 -
 • 46. Sex tänkande hattar att filtrera idéer genom
 • 47.  3. ”Medborgarreflex” – jobba systematiskt med se och utveckla kulturen i linje med uppdrag och för dem ni finns till för
  Best employer research on 160 companies in Australia and New Zealand conducted by Hewitt Associates and Barrett Values Centre, 2008
  Kulturell entropi (energiläckage) är ett mått på hur mycket energi som läggs på icke produktiva aktiviteter.
  Det mäter friktion, relationsfrågor, systemiska problem och strukturella hinder.
 • 48. Kultur är beteenden och beteenden skapar resultat!
  • Vad skulle ni klara av bättre om ni kunde utveckla er kultur lika systematiskt som andra processer?
  • 49. Vad skulle ni kunna uppnå om ni hade kunskap och förmåga att tydligt se er kultur som i en spegel?
  Skapa utvecklande spiraler:
  SYNLIGT  PRATBART  UTVECKLINGSBART 
  CTT
  MÄTA – PRATA –UTVECKLA
  ER KULTUR
  - 21 -
 • 50. CTT mäter kulturen genom orden som används av människorna
  Vilka av dessa ord beskriver bäst dig? Din arbetsplats idag? Den arbetsplats du vill uppleva?
  - 22 -
 • 51. Välj ut tio värdeord som bäst beskriver vem du är!
  ansvar
  attvarabäst
  balans (hem/skola/sport)
  belöning
  delaktighet
  dialog
  effektivitet
  ekonomiskstabilitet
  empati
  engagemang
  entusiasm
  erfarenhet
  etik
  excellens
  familj
  fantasi
  fysiskt stark och uthållig
  försiktighet
  generositet
  göraskillnad/någotbetydelsefullt
  hjälperandra
  humor/glädje
  hälsa
  hänsyn till kommandegenerationer
  image
  initiativ
  innovation
  integritet
  klarhet
  konfliktlösning
  kontroll
  kreativitet
  kulturell lyhördhet
  kunna förändra/utvecklas
  kvalitet
  logik
  lyhördhet
  lyhördhet de olika könen
  makt
  medkänsla
  mentorskap
  miljömedvetenhet
  mod
  moral
  mångfald
  omtanke
  personlig utveckling
  positiv attityd
  prestation
  prestera
  pålitlighet
  påverkan
  respekt
  risktagning
  rättvisa
  samarbete
  samhällsengagemang
  självdisciplin
  självförverkligande
  självkänsla
  självständig
  stolthet
  ständigt lärande
  säkerhet
  ta ansvar
  tillit och förtroende
  tillåtande inställning
  tålamod
  uthållighet
  utmana
  vara omtyckt
  visdom
  vision
  välbefinnande (fysisk/emotionell/mental/andlig)
  välstånd
  vänskap
  ärlighet
  ödmjukhet
  ömsesidigt beroende
  öppen kommunikation
  öppenhet
 • 52. Mänsklig motivation
  7
  Service
  6
  Att göra skillnad
  5
  Intern samstämmighet
  4
  Transformation
  Självkänsla
  3
  2
  Relation
  1
  Överlevnad
  Orden samlas i ett språk om sju nivåer av medvetenhet
  Mänskliga behov
  Själsliga
  Sju nivåer av medvetenhet
  Mentala
  Emotionella
  Fysiska
  Source: Richard Barrett
  - 24 -
 • 53. Så här åskådliggörs resultaten exemepel A
  Personliga Värderingar (PV)
  Nuvarande Kultur (NK)
  Önskad Kultur (ÖK)
  Level 7
  Level 6
  Level 5
  Level 4
  Level 3
  Level 2
  Level 1
  PL= 10-0 | IRS (P)= 6-4-0 | IRS (L)= 0-0-0
  PL= 9-1 | IROS (P)= 2-3-4-0 | IROS (L)= 0-0-1-0
  PL= 10-0 | IROS (P)= 4-3-3-0 | IROS (L)= 0-0-0-0
  Matches
  PV - CC 3
  CC - DC 5
  PV - DC 5
  Black Underline= PV & CCOrange= CC & DCP = PositiveL = Potentially Limiting I = Individual O = Organisational
  Orange= PV, CC & DCBlue= PV & DC(white circle) R = Relationship S = Societal
  Values Plot
  Copyright 2008 Barrett Values Centre
 • 54. Att se olika perspektiv – För bättre matchning och fokus
  Verksamhetens bild av sig själv
  Kundens bild av verksamheten
  MATCHNING?
 • 55. Inifrån och ut: Hur ser verksamhetenpå sig själv?
  Personal Values
  Current Culture Values
  Desired Culture Values
  Level 7
  Level 6
  Level 5
  Level 4
  Level 3
  Level 2
  Level 1
  IROS (P)= 4-4-4-1 | IROS (L)= 0-0-0-0
  IROS (P)= 4-2-4-0 | IROS (L)= 0-0-0-0
  IRS (P)= 7-3-0 | IRS (L)= 0-0-0
  Matches
  PV - CC 7
  CC - DC 8
  PV - DC 5
  Health Index (PL)
  PV: 10-0
  CC: 13-0
  DC: 10-0
  6% ENERGILÄCKAGE
  Black Underline= PV & CCOrange= CC & DC P = Positive L = Potentially Limiting I = Individual O = Organizational
  Orange= PV, CC & DCBlue= PV & DC (white circle) R = Relationship S = Societal
  Values Plot
  Copyright 2009 Barrett Values Centre
  May 2009
 • 56. Utifrån och in: Hur ser kundenpåverksamheten?
  Personal Values
  Current Culture Values
  Desired Culture Values
  Level 7
  Level 6
  Level 5
  Level 4
  Level 3
  Level 2
  Level 1
  IROS (P)= 0-2-2-0 | IROS (L)= 1-2-3-0
  IROS (P)= 4-1-5-1 | IROS (L)= 0-0-0-0
  IRS (P)= 7-5-0 | IRS (L)= 0-0-0
  Matches
  PV - CC 1
  CC - DC 1
  PV - DC 5
  Health Index (PL)
  PV: 12-0
  CC: 4-6
  DC: 11-0
  41% ENERGILÄCKAGE
  Black Underline= PV & CCOrange= CC & DC P = Positive L = Potentially Limiting I = Individual O = Organizational
  Orange= PV, CC & DCBlue= PV & DC (white circle) R = Relationship S = Societal
  Values Plot
  Copyright 2009 Barrett Values Centre
  May 2009
 • 57. Första nationella studien av Sveriges kultur och värdegrund
 • 58. Personliga värderingar och samhällets kultur, Sverige 2009+
  Personal Values
  Current Culture Values
  Desired Culture Values
  Level 7
  Level 6
  Level 5
  Level 4
  Level 3
  Level 2
  Level 1
  IRS (P)= 5-5-0 | IRS (L)= 0-0-0
  IROS (P)= 0-1-1-4 | IROS (L)= 1-0-3-0
  IROS (P)= 2-0-3-5 | IROS (L)= 0-0-0-0
  Matches
  PV - CC 0
  CC - DC 4
  PV - DC 2
  Health Index (PL)
  PV: 10-0
  CC: 6-4
  DC: 10-0
  Black Underline= PV & CCOrange= CC & DCP = PositiveL = Potentially Limiting I = Individual O = Organisational
  Orange= PV, CC & DCBlue= PV & DC(white circle) R = Relationship S = Societal
  Values Plot
  Copyright 2009 Barrett Values Centre
  February 2009
 • 59. Våra arbetsplatser enligt Sverige 2009+
  Personal Values
  Current Culture Values
  Desired Culture Values
  Level 7
  Level 6
  Level 5
  Level 4
  Level 3
  Level 2
  Level 1
  IRS (P)= 5-5-0 | IRS (L)= 0-0-0
  IROS (P)= 2-2-5-0 | IROS (L)= 0-0-1-0
  IROS (P)= 4-2-4-0 | IROS (L)= 0-0-0-0
  Matches
  PV - CC 2
  CC - DC 5
  PV - DC 3
  Health Index (PL)
  PV: 10-0
  CC: 9-1
  DC: 10-0
  Black Underline= PV & CCOrange= CC & DCP = PositiveL = Potentially Limiting I = Individual O = Organisational
  Orange= PV, CC & DCBlue= PV & DC(white circle) R = Relationship S = Societal
  Values Plot
  Copyright 2009 Barrett Values Centre
  February 2009
 • 60.  4. Skapa visioner, strategier och kultur som bygger på de många människornas energi och motivation.
  INTRESSERAD
  KUNNA
  Jag kan…
  Jag vill..
  VETA
  MOD
  Jag vet…
  Jag vågar…
  Var finns jag som ledare? Var finns min medarbetare? Vad behövs göras för att komma vidare ? Vilka är frågorna som är värda min organisations engagemang?
  Ursprung: KEA & Partners ”PISE model” 2008
 • 61. Verktyg: Förändrings- och nyttoanalys
  Definiera problemet och värdet av förändringen
  Identifiera vem förändringen
  berör, och hur den berör dem
  1
  Förstå förutsättningarna,
  nyttja kapaciteten
  2
  3
  Hur brukar förändringar gå till i
  organisationen?
  Vilka styrkor/förmågor ska vi nyttja?
  Vilka utmaningar och ev. hinder finns i organisationen när det gäller att förändra invanda mönster?
  A.
  Vilka olika intressenter påverkas av förändringen? Hur ska de tänka/agera annorlunda när förändringen är genomförd?
  Vilka tankar/känslor finns inför förändringen? Finns det supportrar? Motståndare? Passiva?
  Vilka nyckelpersoner är särskilt viktiga för projektets fortskridande (t ex informella ledare)?
  Vilka är problemen/utmaningarna som vi vill komma till rätta med? Hur ser önskat framtida läge ut?
  Vilka kvantitativa nyttor ger projektet upphov till och vad är det beräknade ekonomiska värdet av dem?
  Vilka kvalitativa nyttor ger projektet upphov till? Hur kan man sätta ett ekonomiskt värde på dem?
  A.
  A.
  B.
  B.
  B.
  C.
  C.
  C.
  Designa dialog- och
  delaktighetsprocessen
  Säkerställ ledarnas
  ägarskap
  Beräkna direkta och
  indirekta kostnader
  Följ upp hur väl vi lyckas
  5
  4
  7
  6
  När och hur ska olika berörda grupper involveras i att ta fram lösningsförslaget? Vilken typ av kommunikation ska vi ha med övriga intressenter?
  Hur ska mötesformerna se ut
  för att bidra till så stort lärande
  som möjligt?
  När och hur ska överlämning ske till förvaltningen?
  Hur och när ska vi mäta de målsatta nyttorna med projektet? Vad händer om målen inte uppnås?
  Hur vet vi om vi lyckats skapa den
  förståelse som behövs hos de som berörs? Hur ska vi mäta det?
  Hur informerar vi om projektets
  fortskridande och framgångar?
  A.
  A.
  Vilka chefer behöver
  äga frågan (processen och förändringen)? Hur säkerställer vi ett tydligt och engagerat ledarskap under projektet?
  Vilka frågor är icke förhandlingsbara, där ledningen ska visa riktning?
  I vilka frågor behöver vi få in medarbetares och/eller andra intressenters tankar och synpunkter?
  A.
  Vilka direkta kostnader ger projektet upphov till i form av t.ex konsultinsats, investeringar, egen tid?
  Vilka indirekta kostnader tillkommer? Sök så brett som möjligt.
  A.
  B.
  B.
  B.
  B.
  C.
  C.
  C.
  - 33 -
 • 62. Tänkalltidpå “och” förattskapavaraktighetochrörlighet!
  KULTUR
  MÅL!
  STRATEGI
  STRUKTUR
  Minnesregel: Alla åtgärder som påverkar struktur MÅSTE kombineras med kultur påverkande aktiviteter för att nå resultat. Och det omvända!
 • 63.  5. Skapa goda utvecklingsprocesser för hållbara lösningar
 • 64. Den goda utvecklingsprocessens faser med fokus på både kultur & struktur för att skapa förflyttning?
  Fas
  Förstå
  Skapa
  Förverkliga
  Lära/Reflektera
  BEHOV
  VÄRDE
  Syfte
  Skapa gemensamma bilder av nuläge och önskad framtid.
  Skapa lösning samt plan och förutsättningar för förverkligande.
  Realisera lösningen i vardagen.
  Reflektion och lärande kring arbetsprocessen i och resultatet från övriga faser för kontinuerlig utveckling.
  Preeras systematiska arbetsmodell för att skapa hållbara resultat tillsammans med sina kunder
 • 65. - 37 -
 • 66.
 • 67. Något att ha klart för sig….
  • Organisationer vare sig förändras eller utvecklas!
  • 68. Det är människor som förändrar och utvecklar!
  • 69. Först när en människa väljer att handla annorlunda är det som förändring och utveckling sker