• Save
Leisure Policy Making - Oriëntatie week 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Leisure Policy Making - Oriëntatie week 1

on

 • 476 views

 

Statistics

Views

Total Views
476
Views on SlideShare
476
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Botsende belangen op verschillende niveau’s.

Leisure Policy Making - Oriëntatie week 1 Leisure Policy Making - Oriëntatie week 1 Presentation Transcript

 • VRIJETIJDSBELEID Hoorcollege Vrijetijdsbeleid week 1 Project 2.3 VTM
 • Even voorstellen Docenten: Marie-Ange de Kort (Els Reijnen, Martijn Mesman) Kamer A1.32 E-mail: marieange.dekort@inholland.nl Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag
 • Inhoudelijk Programma Week 1: Oriëntatie op Vrijetijdsbeleid Week 2: Geschiedenis van Vrijetijdsbeleid/Sectoraal Beleid Week 3: Integraal Vrijetijdsbeleid Week 4 : Symposium Vrijetijdsbeleid & Citymarketing Week 5: Beleidscyclus Week 6: Dance Valley-Hoek van Holland – Vierdaagse Week 7: Vergelijk beleid twee steden
 • Toetsing Casustoets
 • Zonder beleid geen kwaliteit
 • Wat is beleid?Overheid is: Def 1: het politieke systeem Def 2: het geheel van personen en instellingen die samen een stad en of land besturen. Zowel politiek (vb gemeenteraad of regering) als ambtenaren.Beleid duidt op: een plan van de overheid, of op de uitgevoerde activiteiten of op de resultaten ervan.
 • Doel van beleidEconomisch: Mogelijk maken economische groei Monopolievorming tegengaanSociaal: Sociale cohesie in wijken bevorderenMilieu: Duurzaamheid van de samenleving bevorderen
 • Beleidsniveaus overheidInternationaal (Brussel): Vb. Europese samenwerking op het gebied van veiligheid, infrastructuurNationaal (Rijksoverheid): Vb. Onderwijs Vb. (vrijetijd) : Sport (gehandicaptensport)Provinciaal (Provinciale Staten): Vb. regionale infrastructuur Vb. (vrijetijd) natuurgebieden, kuststreekLokaal (Gemeentes): Vb. (vrijetijd) citymarketing, etc.
 • Vrijetijdsbeleid:interventie van de overheid Ingrijpen in de samenleving
 • Wat is vrijetijdsbeleid? Wat is vrijetijdsbeleid  Vrijetijdsbeleid?  Doelstellingen vrijetijdsbeleid  Vrijetijdsbeleid en andere raakvlakken  Onderscheid integraal en sectoraal beleid Waarom integraal Vrijetijdsbeleid  Maatschappelijke transformatie  Reactie (lokale) overheid
 • Vrijetijdsbeleid: bestaat dat? (I) Er is bijna geen vrijetijdsbeleid: vrije tijd en tijd in het algemeen gelden niet als structurerend principe om beleid op te ontwikkelen. Anders dan geld en ruimte is (vrije) tijd geen aangrijpingspunt voor beleid.
 • Vrijetijdsbeleid bestaat dat? (II) Geen ministerie voor Vrije Tijd Geen visie of beleid t.a.v. van vrije tijd als geheel Vrije tijd is multisectoraal en transsectoraal Vrijetijdsbeleid kan grote gevolgen hebben
 • Waarom ingrijpen in vrije tijd?
 • Waarom ingrijpen in vrije tijd?
 • Waarom ingrijpen in vrije tijd?
 • Waarom ingrijpen in vrije tijd?
 • Waarom ingrijpen in vrije tijd?
 • Waarom ingrijpen in vrije tijd?
 • Drie dimensiesIngrijpen in de vrije tijd
 • Maatschappelijke Dimensie VrijetijdsbeleidBijvoorbeeld: Quality of life: door een gevarieerd vrijetijds- aanbod de kwaliteit van een leefomgeving verhogen Gezondheid. Door middel van sport en recreatie de gezondheid willen bevorderen Sociale cohesie: Door publieksevenementen de saamhorigheid in een wijk bevorderen
 • Economische Dimensie VrijetijdsbeleidBijvoorbeeld: Groei van werkgelegenheid in de leisure/ toerisme sector bevorderen Toename omzet in de sector Scheppen van een gunstig investeringsklimaat Imago: vrijetijdsbeleid als instrument voor citymarketing
 • Ruimtelijke Dimensie VrijetijdsbeleidBijvoorbeeld: Leisure ontwikkelingen om een bepaald gebied of stad of wijk te profileren.
 • Geschiedenis en ontwikkeling Vrijetijdsindustrie
 • Geschiedenis en ontwikkeling (I) Vroeger sport, cultuur en recreatie bedoeld voor het “beschaven” van burgers en arbeiders Tegenwoordig veelal hoogopgeleide, mobiele en koopkrachtige consument die zelf bepaalt
 • Geschiedenis en ontwikkeling (II)Consequenties: Toename koopkracht  expansie commerciële aanbieders Vroeger monopolie voor semipublieke aanbieders Nu meer commercieel aanbod Het semipublieke aanbod in het defensief. (vb. publieke televisie en sportparken)
 • Nu: Van aanbod- naar een vraaggestuurde markt Toenemende concurrentie aandacht consument > Toenemende invloed consument op aanbod. Vrijetijdsaanbieders gedwongen beter aan te sluiten bij de kwaliteitseisen consument. License to Operate
 • De Vrijetijdsindustrie als beleidsopgave Er heeft een omslag plaatsgevonden van een aanbodgestuurde vrijetijdssector naar een vraaggestuurde vrijetijdsmarkt Probleem: Het samenhangende belang van de vrijetijdsindustrie wordt in het algemeen onvoldoende erkend door politici en bestuurders. Daardoor: De overheid is geen proactieve ontwikkelingspartner
 • Vraag… Overleg nu kort met buurman of buurvrouw“Het samenhangende belang van de vrijetijdsindustrie wordt in het algemeenonvoldoende erkend door politici en bestuurders.“ De overheid is geen proactieve ontwikkelingspartner Probeer de redenering te doogronden.  Wat is het samenhangende belang?  Wat is een proactieve ontwikkelingspartner?  Hoe komt het dat de overheid het belang onvoldoende erkent?
 • Probleemsituatie vrijetijdsbeleid:Van sectoraal naar integraalVan verticaal naar horizontaal
 • Nu: Sectoraal vrijetijdsbeleid Er is wel sectoraal vrijetijdsbeleid. Bijvoorbeeld:  Sportbeleid door de afdeling Sport van een gemeente  Openluchtlucht recreatie: er wordt landelijk beleid gemaakt door het ministerie van LNV  Toerisme: valt onder het ministerie van EZ Het vrijetijdsbeleid is dus gefragmenteerd
 • Gefragmenteerd Vrijetijdsbeleid (Rijksoverheid) EZ: Economische zaken Exportbevordering toerisme LNV: Landbouw, natuur en voedselkwaliteit Openluchtrecreatie OCW: Onderwijs, cultuur en wetenschap Cultuur, media VROM: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Omgevingskwaliteit VWS: Volksgezondheid, Welzijn en Sport Sport en recreatie
 • Naar een Integraal Vrijetijdsbeleid Het overheidsbeleid ten aanzien van vrije tijd en toerisme is sectoraal verkokerd Uitzonderingen op lokaal (gemeentelijk) niveau:Rotterdam streeft naarde opstelling van eengoed integraal vrijetijdsbeleidvoor 2020
 • Overheid nu: Verticale sectorale logica Verticale geleding van vrijetijdsbeleid: cultuur van beschaving en verheffing. Vrijetijdsbeleid is gefragmenteerd. Stapeling van beleid (Rijk, provincie, gemeente). Ministerie Ministerie VWS OCW Gemeentelijke Gemeentelijke Sport afdeling cultuur Voetbalclub Theater AFC Consument: Consument: Theaterliefhebber voetballer
 • Oplossing: Horizontale Logica De horizontale logica van netwerken, clusters en ketens
 • Verkeerd geproportioneerde aandacht Niet alleen gefragmenteerd - Maar ook verkeerd geproportioneerd. Aandachtsvelden die ‘een onsje meer’ zouden willen hebben Anderen die je kan missen als kiespijn.
 • Te bescheiden ambities in het beleid Sinds de jaren ’80 trekt de overheid zich terug uit een aantal vormen van vrijetijdsbesteding. Wie is er verantwoordelijk dan? Dit leidt bijvoorbeeld tot problemen zoals privatisering van voorheen openbare recreatieruimten (zoals Sportparken).
 • Teveel aan beleid Soms hinderlijke regelgeving of bizarre effecten als gevolg van administratieve grenzen. Jungle van vergunningaanvragen
 • Transsectoraal en clustervorming Scheidslijnen recreatie, cultuur, sport en evenementen vervagen, o.a. door combinatiebezoeken:1. “Dagje Amsterdam” waarbij museumbezoek met winkelen en een lunch wordt gecombineerd.2. Commerciële en niet commerciële aanbieders integreren brancheverbredende elementen (horeca, entertainment) in hun aanbod.
 • Transsectoraal en clustervorming
 • Transsectoraal en clustervorming
 • Invoeren van (vrijetijds)beleid Beleidscyclus
 • De beleidscyclus Verloop:  Agendering  Beleidsvoorbereiding  Besluitvorming  Beleidsuitvoering  Evaluatie
 • Stap 1: Agendering Stap 2:Stap 5: Evaluatie Beleidsvoorbereiding Stap 4: Stap 3: Beleidsuitvoering Besluitvorming
 • Agendering Vaststellen van het probleem waarvoor een oplossing moet worden gevonden (relschoppers) In de praktijk is er sprake van een agendavormingsproces.
 • Beleidsvoorbereiding (I) Externe Analyse:  Verkenning van de omgeving (betrokkenen)  Of veld waar beleid betrekking op heeft
 • Beleidsvoorbereiding (II) Interne analyse  Sterkte/zwakte onderzoek (wat gaat goed/fout?)  Analyse bestaand beleid
 • Beleidsvoorbereiding (III) Confrontatie uitkomsten interne en externe analsye (heeft het huidige beleid effect?) Formuleren van alternatieve beleidsoptie(s) ?
 • Besluitvorming Resultaat: opstellen plan waarmee aan de slag kan worden gegaan
 • Beleidsuitvoering Resultaat: omzetting van plan of voorgenomen beleid in concrete acties
 • Evaluatie Resultaat: zijn de gewenste doelstellingen bereikt?
 • De Beleidscyclus De beleidscyclus neemt een centrale positie in in het programma van Vrijetijdsbeleid Week 5: Uitgebreide toelichting op de beleidscyclus Week 6 en 7: Ontwerpatelier. Doorlopen van de beleidscyclus aan de hand van concrete casussen. Tevens casestudy voorbereiding.