PP meesterstuk Marley van Hezik

524 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
524
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PP meesterstuk Marley van Hezik

 1. 1. Aan taal werken we bij alle vakken! EEN ONDERZOEK NAAR DE BIJDRAGE VAN TAALGERICHT VAKONDERWIJS AAN DE BEVORDERING VAN BEGRIJPEND LEZEN
 2. 2. Het belang van begrijpend lezen  Volgens Vernooy (2012) is begrijpend lezen een vaardigheid die cruciaal is voor de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen in hun schoolloopbaan, maar ook lang daarna. Kunnen lezen is nodig voor het zelfvertrouwen en het latere maatschappelijk functioneren.  Onderzoek van National Endowment for the Arts (2007) toont aan dat een grote leesvaardigheid cruciaal is voor Nederland als kennis- en informatieeconomie. Vaardige lezers vinden makkelijker een baan, verdienen een hoger salaris en hebben betere uitzichten op een succesvolle loopbaan.  Het belang van begrijpend lezen voor de vmbo-leerling is ten eerste het positief afsluiten van hun schoolloopbaan. Ten tweede is het van belang voor het zelfvertrouwen van het kind. Tot slot is het van belang voor een succesvolle loopbaan en het maatschappelijk functioneren.
 3. 3. Struikelblokken van de vmbo-leerling m.b.t. begrijpend lezen  Beginsituatie van de leerling  Motivatie  Woordenschat  Leesstrategieën  Tekstkenmerken
 4. 4. Struikelblokken van de vmbo-leerling m.b.t. begrijpend lezen Beginsituatie van de leerling  Volgens onderzoek van Hacquebord (2007) onderzoek blijkt dat 24% van de vmboleerlingen uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg moeite heeft met het zelfstandig lezen van teksten. Ze zijn onvoldoende in staat de teksten zelfstandig met begrip te lezen.  Van Ingen (2000) beschrijft in haar onderzoek dat van huis uit anderstalige leerlingen minder kennis hebben van woordbetekenissen en dat Nederlandstalige leerlingen beter lezen dan anderstaligen. Dit draagt bij aan hun zwakke scores op tekstbegrip.  Docenten ervaren dat leerlingen het lastig vinden om hoofdzaken uit de tekst te halen. Daarnaast beschrijft het gros van de docenten dat leerlingen het lastig vinden om in hun samenvattingen de hoofzaken weer te geven.
 5. 5. Struikelblokken van de vmbo-leerling m.b.t. begrijpend lezen Motivatie  Vernooy (2012) beschrijft dat de leerlingen die vaak moeite hebben met begrijpend lezen een laag vertrouwen in de eigen leesvaardigheid en in het verbeteren van hun leesvaardigheid, het ontbreekt hen aan motivatie en betrokkenheid bij het lezen (vermijdingsgedrag), ze zijn eerder extrinsiek dan intrinsiek gemotiveerd, ze lezen niet voor hun plezier of vanuit interesses en ze voelen zich vaak niet prettig op school.  Volgens Tellegen & Lampe (2000)zijn leerlingen van het vmbo zijn niet alleen zwakke(re) lezers, ze zijn meestal ook minder gemotiveerd dan andere leerlingen. Vmbo’ers vinden lezen een vermoeiende activiteit.  Docenten ervaren dat het niveau van technisch lezen een belemmering is voor de leerlingen. Ze verliezen concentratie omdat ze lang doen over het lezen van een stukje tekst. Daarnaast haken ze af als de lesstof niet begrijpen.
 6. 6. Struikelblokken van de vmbo-leerling m.b.t. begrijpend lezen woordenschat  Volgens Vernooy (2012) hebben de zwakke lezers vooral moeite met het lezen van onbekende, meerlettergrepige woorden.  Uit onderzoek van Hacquebord (2007) blijkt dat een voldoende woordenschatbeheersing cruciaal is voor taalvaardigheid.  Docenten van de avo-vakken geven aan dat leerlingen ervaren dat er veel moeilijke woorden in het lesboek staan. De beroepsdocenten daarentegen ervaren dat leerlingen alleen moete hebben met begrippen met betrekking tot de vaktaal. Alle docenten geven aan dat de leerlingen niet uit zichzelf de context gebruiken om de betekenis van een woord te achterhalen. Ze vragen vaak de docent om hulp.
 7. 7. Struikelblokken van de vmbo-leerling m.b.t. begrijpend lezen Leesstrategieën  Kijkend naar de leesstrategieën blijkt uit onderzoek van Henneman & van Calcar (2007) dat er niet per definitie een verband is tussen leesstrategieën en begrijpend lezen. Goede lezers maken hier eerder gebruik van dan zwakke lezers. Transfer naar het geleerde wordt over het algemeen aan de leerling zelf overgelaten. Methoden Nederlands besteden veel aandacht aan leesstrategieën maar leerlingen passen ze bij het lezen zelden toe, ook niet bij andere vakken dan Nederlands.
 8. 8. Struikelblokken van de vmbo-leerling m.b.t. begrijpend lezen Tekstkenmerken  Volgens Land (2008) wordt tekstkwaliteit mede bepaald door de waardering van een tekst en de moeite die het kost om een tekst te begrijpen. Uit onderzoek blijkt dat de volgende tekstkenmerken van invloed zijn op de tekstkwaliteit: structuur, stijl en vormgeving van de tekst.  Concluderend kunnen we vaststellen dat tekstkenmerken bijdragen aan de kwaliteit van de tekst. De mate van kwaliteit van een tekst draagt bij aan het tekstbegrip van de leerling.
 9. 9. Aanbevelingen invoering taalgericht vakonderwijs Christiaan Huygens college Taalgericht vakonderwijs is onderwijs waarin naast vakdoelen de benodigde taalvaardigheid expliciet is benoemd. Drie pijlers binnen taalgericht vakonderwijs:  Taalsteun: uitleg begrippen, monitoren & feedback geven.  Context: voorkennis activeren & rijke taalomgeving.  Interactie: actief uitwisselen van voorstellingsvermogen, vragen en bevindingen.
 10. 10. Conclusie & discussie  Een oplossing voor de zojuist besproken struikelblokken is de invoering van taalgericht vakonderwijs. Hierbij is sprake van het verbinden van vakdoelen met taaldoelen.  Frontaal lesgeven steeds meer loslaten om taalgericht vakonderwijs in te kunnen voeren, denk aan interactie!  Wellicht aandacht voor technisch lezen.  Prioriteit aan woordenschat.
 11. 11. Taalgericht vakondewijs Denk aan…  Leg begrippen uit, schrijf ze op het bord, maak verbanden tussen begrippen duidelijk en geef context.  Modeling: de docent doet voor, laat zien en geeft voorbeelden.  Teksten aanpassen en verschillende teksten aanbieden.  Schrijfkaders voor de leerlingen.  Voorkennis activeren: woordweb, denk- en opfrisvragen stellen, KWL-schema.  Laat leerlingen zelf aanvullende informatie zoeken.  Samenwerkend leren!

×