Cv Mark Vaal Q1 2010

1,430 views
1,122 views

Published on

Published in: Business, Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cv Mark Vaal Q1 2010

  1. 1. Curriculum Vitae Personalia Naam; Vaal Voornamen; Mark Theo Johan Geboortedatum; 19 december 1960 Geboorteplaats; Terneuzen Burgerlijke staat; Gehuwd, 3 kinderen Adres; Schriekbos 41 Plaats; 2980 Zoersel Land; België Telefoonnummer; 0032 3 464 1788 Fax; 0032 3 464 1789 Mobiel; 0031 6 54255743 E-mail; mark@mvmanagement.nl Competenties/Karakteristieken Gedreven, ambitieus Bruggenbouwer Faciliterende manager Delegerend Teambuilder/-player Consciëntieus Gedisciplineerd Hands-on Pragmatisch Brengt organisaties tot rust Hybride: Jarenlange kennis van en ervaring in het managen/veranderen van zowel bedrijfsmatige als bestuurlijke organisaties. Loopbaan 2002 - heden Interim manager op directie- en managementniveau, m.n. binnen de Recycling- en afvalbranche en Beheer Openbare ruimte/ eigenaar MV.Management Voor uitgevoerde opdrachten: Zie bijgevoegd overzicht 1999 - 2002 plv. regiodirecteur SITA Regio West/ Directeur SITA Rotterdam 1998 - 1999 Regiomanager Milieu West Ingenieurs- en Architectenbureau HASKONING 1991 - 1998 Ondernemer, directeur-eigenaar milieu-bedrijven Vaal Beheer Groep (35 fte, € 2.5 mio omzet. Opdrachtgevers: bedrijven en overheden 1981 – 1991 (Beleids-)medewerker Dienst Water en Milieu Provincie Zuid- Holland 1
  2. 2. Talenkennis Nederlands; Moedertaal Engels; Vloeiend (woord en geschrift) Duits; Vloeiend (woord en geschrift) Frans; Mondeling goed, schriftelijk voldoende Opleidingen HAVO Diploma in 1978 Bestuursambtenaar Diploma in 1985, Bestuursacademie Den Haag Open Universiteit Diverse modules rechtenstudie Basiscursus voor Leidinggevenden VCA** Overzicht uitgevoerde projecten door M.T.J. Vaal vanuit zijn onderneming MV.Management Ten behoeve van bedrijfsleven Mei 2008 – heden Manager Afval- en Infrabeheer ad interim Cyclus NV te Gouda. Cyclus (overheids-nv); is verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen binnen 14 gemeenten in de regio Gouda en de Rijnstreek en de exploitatie van afvalbrengstations en overslagcentra. Daarnaast voert zij het dagelijks beheer en onderhoud uit in de gemeente Gouda. De manager Afval- en Infrabeheer is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen de afdelingen Afvalbeheer (nga) en Infrabeheer (beheer en onderhoud openbare ruimte tbv de gemeente Gouda. Omzet circa € 40 mio, ongeveer 200 medewerkers, lid MT. Rapporteert aan de Operationeel Directeur. Is medeverantwoordelijk voor het onderhouden van de relatie met en het rapporteren aan de opdrachtgevende gemeenten op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. Daarnaast verandermanager en initiator van diverse projecten (Voorzitter Werkgroep Proces-, functie-en organisatie-ontwikkeling en voorzitter werkgroep Transitie) in het kader van het organisatieontwikkelingtraject Klant & Kwaliteit. Kernbegrippen daarin zijn invoering van: o Operational Excellence o Management by Objectives o Procesmatig werken (van activiteitengeoriënteerd naar procesgeoriënteerd) o Projectmatig werken Maart 2002 – Maart 2003 Strategische advisering van diverse afval- en logistieke bedrijven, alsmede het fungeren als intermediair voor de inkoop en verkoop van niet-gevaarlijke afvalstoffen in binnen- en buitenland (voornamelijk Ierland, Nederland en afzet in Duitsland). Tot de opdrachtgevers behoorden o.a.; o Sita Specials Services te Rotterdam o Gordian BV o Sita Regio West te Rotterdam o Bek en Verburg BV te Rotterdam o Monshouwer Bedrijven te Heerjansdam o Fa. Heilig te Heerhugowaard 2
  3. 3. o Hak Milieutechniek te Geldermalsen Ten behoeve van overheden Juni 2007 – April 2008 Co-manager afdeling Uitvoering (80 fte), sector Ruimtelijk Beheer, stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, gemeente Amsterdam. De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen: • Initiator en projectleider van een reorganisatie van de afdeling Uitvoering. Doelstelling: in 2009 moet sprake zijn van een min of meer marktconform werkende afdeling. Verantwoordelijk voor voorbereidingsfase (waaronder vaststellen nieuwe structuur en nieuwe functies van de afdelingen) opstellen veranderplan. Verder komen aan de orde; o Verandermanagement (Transformatie naar marktconform werken, inhaalslag sturen op houding en gedrag) o Competentiemanagement o Management van (bedrijfs-)processen o Begeleiden/coachen van de afdelingsmanager in zijn rol als afdelingsmanager (met name op beleidsmatig en organisatorisch vlak) o leidinggeven aan het team “Wijken” • Reorganisatie is vorm en inhoud gegeven op basis van INK-methodiek. April 2007 – Juni 2007 Interim teamleider handhaving Openbare Ruimte. Belast met de dagelijkse leiding van het team Handhaving Openbare Ruimte (10 fte) van het stadsdeel ZuiderAmstel, gemeente Amsterdam. De opdracht betreft het; • Verandermanagement; o het bewerkstelligen van een cultuuromslag o het introduceren van bedrijfsmatig werken • het geven van dagelijkse leiding aan het team. De opdracht is, tot volle tevredenheid van de opdrachtgever na 3 maanden voltooid. Mei 2005-April 2007 Interim sectorhoofd Openbare Werken gemeente Loon op Zand. Belast met; • Organisatorische herstructurering van de bureaus Wegen & Verkeer (aanleg nieuwe werken, reconstructies, verkeerscirculatieplan), Beheer & Onderhoud (planmatig onderhoud van de openbare ruimte in al haar facetten) en Bouwen & Milieu (Bouwbeleid, vergunningverlening Woningwet, Milieubeleid, vergunningverlening, handhaving). Aantal formatieplaatsen bedraagt 41 fte. • De herstructurering heeft vooral betrekking op het (opnieuw) creëren van processen en kaders van waaruit producten en dienst van de afdeling kunnen worden gegenereerd. • Er een omslag wordt gemaakt van een aanbod gerichte organisatie naar een vraag gerichte organisatie. • de dagelijkse leiding van de genoemde bureaus. Tevens lid MT en in die zin ambassadeur en mede-constructeur van de organisatie-brede verandering van een aanbodgestuurde organisatie naar een vraaggestuurde. April 2004- Mei 2005 Management ondersteuning aan toenmalig waarnemend het sectorhoofd Openbare Werken van de gemeente Loon op Zand. Doelstelling hiervan was, ook toen, in gezamenlijkheid met het waarnemend sectorhoofd de sector Openbare Werken te transformeren naar een vraaggerichte organisatie volgens de door de gemeente vastgelegde besturings- en ordeningsprincipes. 3
  4. 4. April 2003-April 2004 Interim hoofd bureau Beheer & Onderhoud van de sector Openbare Werken van de gemeente Loon op Zand. Betreft het realiseren van een veranderingstraject alsmede geven van dagelijkse leiding aan het bureau (25 personen). De verandering betrof het creëren van een rol van het bureau als opdrachtnemer. De overige onderdelen van de sector Openbare werken moest in deze als opdrachtgever gaan functioneren. Voorts functioneerde ik als projectleider voor de verplaatsing van de buitendienst naar de nieuwe gemeentewerf/milieustraat. Nov. 2004-Dec 2004 Beleidsontwikkeling voor de gemeente Waalwijk op het gebied van de inzameling van oud papier. Opzetten van de organisatorische aspecten van de inzamelstructuur. Mei 2003 – Juli 2003 Management ondersteuning Rijkswaterstaat Directie Zeeland te Middelburg inzake vergunningverlening op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Project betrof wegwerken van achterstanden en doen van voorstellen ten behoeve van procesgang. 4
  5. 5. Korte toelichting loopbaan 2002 – heden Interim manager Zie boven. 1999 - 2002 Directeur SITA Rotterdam/plv. Regiodirecteur Sita Nederland, regio West. Als hoofdtaken met bijbehorende bevoegdheden van de regiomanager zijn te benoemen;  p&l verantwoordelijk voor de vestiging Rotterdam, mede p&l verantwoordelijk voor de regio- organisatie;  Verantwoordelijk voor optimaliseren functioneren regio-organisatie  Verantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie nieuwe organisatie ivm sterke groei  Verantwoordelijk voor het opstellen van het Strategisch regioplan.  Realisatie, monitoring, evaluatie en bijstelling van dit regioplan en daarin gestelde budgetten en investeringen;  Algemeen plaatsvervanger van de regiodirecteur 1998 – 1999 Regiomanager Milieu West HASKONING Verantwoordelijk voor de (verdere) ontwikkeling en aansturing van het regiokantoor van Koninklijke HASKONING BV te Capelle aan den IJssel. Taken bestonden uit  het aangaan en onderhouden van relaties;  acquisitie op alle niveaus (binnen de werkgebieden milieumanagement, bodem,water, lucht en stoffen, afval en energie);  aansturing van de medewerkers van het regiokantoor;  het mede aansturen van het integratieproces tussen HASKONING Milieu Regio West en Iwaco West. 1995 – 1998 Directeur-eigenaar milieubedrijven Vaal Beheer Groep (VBG)v/h directeur Dienstverlening Milieucontrole BV 1991 - 1995 statutair directeur. Na overname van het bedrijf in 1995 tot 1998 directeur/eigenaar Verantwoordelijkheden  de totale bedrijfsvoering.  Voorzitter MT  acquisitie en commercie  leiden van complexe projecten  ontwikkelen van nieuwe diensten en producten De bedrijven die onderdeel uit maakten van deze groep waren actief op gebied van; Advisering ten aanzien van recycling, asbestverwijdering, KAM-zorg, milieuvergunningen en milieu- inspecties, algemene milieu-advisering, bodem- en grondwateronderzoek, bodem- en waterbodemsanering, GIS-applicaties, etc. 1981 – 1991 (Beleids-)medewerker Dienst Water en Milieu Prov. Zuid-Holland Met name ben ik actief geweest in het geven van vorm en inhoud aan de organisatorische aspecten van de milieuhandhaving bij afvalbedrijven, waarbij vooral de integrale handhaving door bestuur, OM, politie en de Inspectie centraal stond. 5

×