Ocf 2 0 beeldpresentatie 4.0

455 views

Published on

Presentatie op 20-5-2011 voor de slotbijeenkomst van "Our Common Future 2.0"

Published in: Lifestyle, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
455
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ocf 2 0 beeldpresentatie 4.0

 1. 1. Thema Zorg<br />
 2. 2. We hebben 45 minuten<br />We willenvanalles met u delen<br />Het gaatdus in eensneltreinvaartvandaag…<br />
 3. 3. Thema Zorg<br />
 4. 4. Het<br />Landschap<br />De noodzaak van duurzamezorg…<br />
 5. 5. Zorg wordtonbetaalbaar<br />
 6. 6. Minder mensen, meerzorg<br />?<br />
 7. 7. BG Magazine<br />Zorg omvat nu nietalleoptiesomgezond te blijven<br />
 8. 8. De relatie en rol van zorgverlener en patient veranderen<br />
 9. 9. Beheersmatigdenkenvormteenkeurslijfdatvoorvelengaatknellen<br />
 10. 10. De noodzaak van Duurzame Zorg<br /><ul><li>Zorg wordtonbetaalbaar
 11. 11. Minder mensen, meerzorg
 12. 12. Zorg omvat nu nietalleoptiesomgezond te blijven
 13. 13. De relatie en rol van zorgverlener en patient veranderen
 14. 14. Beheersmatigdenkenvormteenkeurslijfdatvoorvelengaatknellen</li></ul>Het Landschap<br />
 15. 15. Stellingen op persoonsniveau<br /><ul><li>… draagtmijnervaringskennisbijaan de kennis van mijnzorgverleners
 16. 16. … plan ikzelfeengesprektussenmijn arts en mijnfysiotherapeut
 17. 17. … hoeftmijn arts mijniet te behandelenalsikeenongezondelevensstijlnietaanpas
 18. 18. … leverenmijnsupermarkt en mijnsportcoacheenbijdrageaanmijnzorgteam
 19. 19. … kiesikzelfwiemijbehandelt</li></ul>In 2035…<br />
 20. 20. Visie op persoonsniveau<br /><ul><li>De patient wordteindverantwoordlijkvoorregie van zijnzorg
 21. 21. Hijsteltduszijneigenzorgteamsamen
 22. 22. Datbestaatuitregulierezorg, complementairezorg en sectoren die invloed op de gezondheidhebben (zoalsvoeding en sport)</li></ul>In 2035…<br />1/2<br />
 23. 23. Visie op persoonsniveau<br /><ul><li>Preventiekrijgtmeeraandacht, ookomdatvoorkomenbeteréngoedkoper is dangenezen
 24. 24. Binnen het zorgteambrengtiederzijnkennis en expertise in. Ook de patiënt met zijn lay-knowledge.
 25. 25. Patiëntenkiezenhunzorgteamledenomdatzeaansluitenbijhunlevenswijze, drijfveren en persoonlijkevisie.</li></ul>In 2035…<br />2/2<br />
 26. 26. Stellingen op organisatieniveau<br /><ul><li>…werken onze specialisten 50% van de tijd binnen de muren van een andere instelling
 27. 27. …is het merendeel van onze patiënten kerngezond
 28. 28. … is onze zorg ons merk: De patiënt weet wat ons drijft en welke waarden wij hooghouden
 29. 29. … krijgt de patiënt verslagen van onderlinge medische overleggen
 30. 30. … hebben we ookniet-medici in dienst, zoals personal trainers</li></ul>In 2035…<br />
 31. 31. Visie op organisatieniveau<br /><ul><li>Zorgorganisatieszijnnietlangercentralepunten in de zorg.
 32. 32. Technologiebrengtzorgnaar de patiënt in plaats van de patiëntnaar de zorg
 33. 33. Zorgorganisatieszijnmerken, waaraanzichvolggroepen van patiënten en medewerkersverbinden op waarden en visie</li></ul>In 2035…<br />
 34. 34. Visie op organisatieniveau<br /><ul><li>Zorginstellingenwerkensamen met eenveelbreder spectrum aandienstverlening en halendatdeels in huis
 35. 35. Eenwaardenkadervervangteenbeheersmatigkader. Het aantal “missiewerkers” stijgtweer
 36. 36. Patiëntencoordinerenmede het overlegtussenverschillendespecialisten van verschillendeinstellingen</li></ul>In 2035…<br />
 37. 37. Stellingen op Maatschappijniveau<br /><ul><li>… is “zorgcoordinator” eennieuwerol of zelfseennieuwberoep
 38. 38. … is ervooriederelevensstijl of overtuigingeenpassendezorgaanbieder
 39. 39. … hebbensupermarktketenshuneigenvoedigsadviseurs die participeren in zorgteams
 40. 40. … kunnenzorgprofessionalshunpassieweerkwijt in het werk en trektdaardoor de instroom in opleidingenaan
 41. 41. Is preventie de grootstevorm van ontwikkelingshulp</li></ul>In 2035…<br />
 42. 42. Visie op maatschappijniveau<br /><ul><li>Het wordtlogischommaatschappelijkkosten te makenomgezond te blijven, en zohogerekostenvoorzorg te voorkomen
 43. 43. Zorg en met name preventiewordeneengebieddatruimbuiten de traditionelezorgwordtopgepakt</li></ul>In 2035…<br />
 44. 44. Visie op maatschappijniveau<br /><ul><li>Toegang tot preventie en zorgvooriedereen, ook de armsten, wordtgemeengoedvanwegegrondstoffenrijkdom
 45. 45. Werken in de zorgkrijgtaanzien, omdat het eenplek is waarmensenhunpassieweerechtkunnenleven</li></ul>In 2035…<br />
 46. 46. De rode draad<br /><ul><li>Regie naar de patiënt
 47. 47. Focusverschuiving naar preventie
 48. 48. Van eilandjes naar een netwerkstructuur
 49. 49. Keuzemogelijkheden op waarden en merkbeloften voor de patiënt
 50. 50. Holistische benadering: ook complementaire geneeskunde, voeding, beweging en zingeving hebben effect op de gezondheid</li></ul>Visie 2035<br />
 51. 51. De niveaus van Gezondheid<br />Fysiek<br />Emotioneel<br />Mentaal<br />Sociaal<br />Relationeel<br />Spiritueel<br />Visie 2035<br />
 52. 52. De ontwikkeling<br /><ul><li>Paradigma: beheersing
 53. 53. Crisis: nietsmagmeer
 54. 54. Paradigma: prestatie
 55. 55. Crisis: Drukzonderverantwoordelijkheid
 56. 56. Paradigma: Eigenaarschap
 57. 57. Crisis: Span of control
 58. 58. Paradigma: Verbinding, integralezorgbeleving</li></ul>Visie 2035<br />
 59. 59. <ul><li>Verzekeraars, AWBZ en financiering
 60. 60. Focus op preventie
 61. 61. Belangkosteneffectiviteitdringt door bijalle stakeholders, ookzorgprofessionals
 62. 62. Meer maatwerk, minder verspilling
 63. 63. Automatisering en inuitieve planning (BI) kanwerkdrukverlichten
 64. 64. Intergralesamenwerkingzorgtvooreenflexibelersysteem en kanzomogelijkkostendrukken</li></ul>Waar we het niet over hebbengehad…<br />
 65. 65. <ul><li>Politiek, HKZ en anderebeheersmethoden
 66. 66. Belofte en waardenvormen het nieuwekader. Het belang van beheersing en bestaandekadersvervaagt</li></ul>Waar we het niet over hebbengehad…<br />
 67. 67. Thema Zorg<br />
 68. 68. Slide 3: Freefoto, Ref Number: 04-33-18; Photographer: Ian Britton http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1116102/2010/<br /> 08/03/Zorgkosten-stijgen-veel-sneller-dan-kosten-AOW.dhtml<br />Slide 4: TvV Online, http://www.tvvonline.nl/wosimages/897_199.jpg<br />Slide 5: Freefoto, Ref Number: 09-08-29, Photographer: Ian Britton<br /> http://www.bgmagazine.nl/Portals/0/pdf-documenten/nummer%2012/ <br /> zorgverzekeraars-op-een-rij-in-ziekte-en-verzuim-12-wie-vergoedt-<br /> bewegen-op-recept.pdf<br />Slide 6: NBE.be, http://www.hln.be/hln/nl/962/Gezondheid/article/detail/ 81682/ 2008/05/19/Helft-surfers-controleert-diagnose-van-dokter- online.dhtml<br />Slide 7: Zorgvisie, http://www.zorgvisie.nl/upload_mm/9/2/1/8963_stopwatch300.jpg<br /> http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/1015120/<br /> 2010/09/18/Voor-toiletbezoek-staat-bij-Osira-2-15-minuten.dhtml<br />De foto’s op slides 3 en 5 zijngebruiktonder de Creative Commons licentie. Meer details op www.freefoto.com of http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ <br />Bronnen Beeldmateriaal<br />

×