1 ba tp c van den hende_marilyn

558 views
473 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
558
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 ba tp c van den hende_marilyn

 1. 1. Seksueel misbruik bij kinderen<br />Feiten en cijfers<br />
 2. 2. Inhoudstafel<br />Wat is seksueel misbruik?<br />Omvang van het probleem<br />Kinderporno<br />Seksueel misbruik in de sport<br />Lastig gevallen op school<br />Jonge daders<br />Een dalende trend?<br />Vorm en ernst van seksueel misbruik<br />Gevolgen van seksueel misbruik<br />
 3. 3. 10. Seksueel misbruik en de wet<br />11. Preventie van seksueel misbruik<br />12. Weerbaarheid en seksuele vorming<br />13. Programma’s voor jonge plegers<br />14. Een beleid in voorzieningen op school<br />15. Een preventiebeleid ontwikkelen<br />16. Bronnen<br />
 4. 4. 1. Wat is seksueel misbruik van kinderen?<br />Wanneer kinderen of jongeren in seksuele activiteiten worden betrokken die ze niet tenvolle begrijpen <br />Wanneer feiten vrij tot zeer ernstig zijn<br />Wanneer het gedrag door het slachtoffer als misbruik ervaren werd, ook als het niet de bedoeling van de dader was het slachtoffer te misbruiken <br />Wanneer het gedrag als misbruik was bedoeld  als een zekere mate van dwang of macht wordt uitgeoefend, of het slachtoffer niet kan weigeren. <br />Bestaat uit: verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, ontucht, …<br />
 5. 5. 2. Omvang van het probleem<br />Gebaseerd op: Vertrouwenscentra Kindermishandeling, politie,comités Bijzondere Jeugdzorg en Centra Algemeen Welzijnswerk <br />
 6. 6. 3. Kinderporno<br />Kinderen worden ingezet bij de productie van pornografie Valt onder de noemer van kinderprostitutie <br />Voornamelijk recent geëmigreerde meisjes of jonge alleenstaande asielzoekers<br />
 7. 7. 4. Seksueel misbruik in de sport<br />28% van de topsporters = een of meer keer last van seksuele intimidatie <br />9% = voor hun 16 gedwongen seksuele gemeenschap met iemand binnen de sportwereld <br />Risicofactoren= autoritaire sportcultuur, isolement van de sporter, macht van de trainer, de vertrouwensband met de trainer, gelegenheden, …<br />
 8. 8. 5. Lastig gevallen op school<br />Vooral verbaal gedrag<br />Vindt vaak plaats in openbare ruimtes<br />Plegers = vaak leeftijdsgenoten<br />Plegers: 1/4 = schoolpersoneel<br />Plegers = voornamelijk jongens en mannen<br />
 9. 9. 6. Jonge daders<br />Meer dan de helft van de plegers = onder de 20 jaar<br />30% - 50 % van de daders heeft zelf seksueel misbruik meegemaakt<br />Men ziet dit niet als experimenteergedrag maar eerder als een mogelijk begin van een ‘misbruikcarrière’ <br />
 10. 10. 7. Een dalende trend?<br />Aantal meldingen seksueel misbruik = gedaald in Vlaanderen<br />Verschillende mogelijke oorzaken<br />Grootste daling is te merken bij biologische vaders in intacte gezinnen <br />
 11. 11. 8. Vorm en ernst van seksueel misbruik<br />Onderzoek van het Limburgs Universitair Centrum <br />Zij rangschikten uitingsvormen van seksueel geweld op vrouwen naar de ernst van de gepleegde feiten<br />J. Frenkenhanteert een andere indeling in ernst, waarin hij vorm, frequentie, de betrokkenen en vooral de ernst van de psychische gevolgen voor het slachtoffer verwerkt<br />
 12. 12. Frenken komt tot volgende categorieën:<br />
 13. 13. Slachtoffer jonger is dan 12 jaar<br />De pleger een familielid is<br />Het kind zich moeilijk kon onttrekken aan de seksuele contacten <br />Het seksueel contact vaak plaatsvond<br />Het misbruik lang aanhield <br />Dwang, chantage of geweld werd gebruikt<br />De duur van de geheimhouding <br />Er sprake was van penetratie<br />Gevolgen, volgens Frenken, zijn ook erger wanneer:<br />
 14. 14. 9. Gevolgen van seksueel misbruik<br />Verstoorde seksuele ontwikkeling  Later: kunnen last hebben van o.a. stoornissen bij de seksuele opwinding, orgasmestoornissen, vermijden van seksuele intimiteit, … <br />Stigmatisering: schaamte-en schuldgevoelens worden opgedrongen waardoor een negatief zelfbeeld ontstaat  kanlater aanleiding geven tot drang naar isolatie, drug-alcoholgebruik, suicidegevoelens, etc. <br />Verraad  Wantrouwen, woede, vijandigheid, verdriet en depressie kunnen mogelijke reacties zijn<br />Machteloosheid: de angst die het slachtoffer heeft meegemaakt kan zich uiten in allerlei somatische klachten, nachtmerries, depressies, school- of werkproblemen, agressief gedrag, …<br />
 15. 15. 10. Seksueel misbruik en de wet<br />Seksuele handelingen =strafbaar als 1 van de partijen er niet mee heeft ingestemd of niet kon mee instemmen vanwege leeftijd, bevattingsvermogen, overmacht of dwang <br />Strafbare seksuele handelingen worden onderverdeeld in seksuele handelingen met en zonder penetratie Indien penetratie = verkrachting Indien geen penetratie = aanranding van de eerbaarheid<br />
 16. 16. Als 1 van de partijen 15 is of jonger, dan veronderstelt de wetgever altijd dwang, ook al heeft de minderjarige ingestemd met de seksuele omgang <br />
 17. 17. Seksueel contact tussen minderjarige en een bloedverwant in opgaande lijn = incest = strafbaar<br />De leeftijdsgrens =tot 18 jaar, en het feit of er dwang bij te kijken kwam speelt geen rol: er is steeds sprake van een misdrijf<br />Let op: ook personen die (occasioneel) met de minderjarige samenwonen en over hem of haar gezag heeft, valt onder deze wetgeving <br />
 18. 18. 11. Preventie van seksueel misbruik<br />Signaleren<br /><ul><li>Leerkrachten, CLB, opvoeders, … krijgen speciale opleiding om typische gedragingen op te kunnen merken
 19. 19. Moeten dan advies vragen aan hulpverleners</li></ul>Gesprek met het kind<br /><ul><li>1e gesprek: héél belangrijk! Moet correct en voldoende professioneel zijn
 20. 20. Kinderen zwijgen en schamen zich om wat is gebeurd, maar kunnen wel betrouwbaar vertellen wat er gebeurd is als ze de juiste vragen krijgen
 21. 21. Techniek voor ondervragen = opgesteld door de politie</li></li></ul><li>Tips voor hulpverlening<br /><ul><li>Verplaats u in de positie van het kind
 22. 22. Luister actief
 23. 23. Neem de jongen of het meisje ernstig
 24. 24. Laat het kind rustig, in eigen tempo praten
 25. 25. Respecteer het als het kind iets niet wil of kan vertellen
 26. 26. Vermijd indringend, langdurig oogcontact: dat kan bedreigend zijn
 27. 27. Vermijd paniek
 28. 28. Vermijd een heftige schrikreactie van uw kant
 29. 29. Oefen geen dwang uit
 30. 30. Dring niet aan op een gedetailleerd verhaal </li></li></ul><li>Tips voor hulpverleners<br /><ul><li>Verwacht geen direct vertrouwen van een slachtoffer
 31. 31. Raak het kind niet onverwachts of onnodig aan
 32. 32. Vermijd irritatie bij uzelf bijvoorbeeld als het kind onduidelijk of ambivalent is
 33. 33. Verhoog niet de risico’s voor het slachtoffer door overhaast het gezin in te schakelen
 34. 34. Vraag nooit waarom: dit kan zeer beschuldigend overkomen
 35. 35. Uit geen beschuldigingen aan het adres van de dader </li></li></ul><li>Ondersteuning<br /><ul><li>Vertel het kind dat seksueel misbruik vaker voorkomt
 36. 36. Stel open vragen en vermijd vragen die met ja of nee te beantwoorden zijn
 37. 37. Laat merken dat u het kind serieus neemt
 38. 38. Uit waardering als het kind dingen vertelt
 39. 39. Maak duidelijk wat het kind van u kan verwachten
 40. 40. Wees eerlijk
 41. 41. Vertel het kind dat het zich niet schuldig moet voelen
 42. 42. Vertel over mogelijkheden van hulp en begeleiding
 43. 43. Garandeer geen vertrouwelijkheid, maar neem geen stappen zonder het kind daarin te kennen. </li></li></ul><li>Aandachtspunten<br /><ul><li>Oordeel niet over de waarheid van het verhaal
 44. 44. Vermijd uitspraken of non-verbaal gedrag waaruit veroordeling van de persoon blijkt
 45. 45. Presenteer het verhaal van het slachtoffer als “feiten”, en geef de verdachte zo weinig mogelijk gelegenheid de feiten te ontkennen.
 46. 46. Geef de verdachte niet het gevoel dat je zijn of haar verhaal gelooft
 47. 47. Hou het bij het concrete gedrag, doe geen uitspraken over de persoon
 48. 48. Toon begrip voor het feit dat het moeilijk is om over de gebeurtenissen te praten
 49. 49. Neem geen genoegen met vage antwoorden, vraag naar concretisering, details, nauwkeurige beschrijvingen
 50. 50. Benadruk wat de verdachte te winnen heeft met open kaart te spelen (geen geheim en angst)
 51. 51. Ga in op de gevoelens van de verdachte bij het “beschuldigd worden” van feiten </li></li></ul><li>12. Weerbaarheid en seksuele vorming<br />Preventieprogramma’s of programma’s i.v.m. seksuele opvoeding<br />Zij besteden aandacht aan:<br /><ul><li>Herkennen van seksueel misbruik door kinderen het verschil tussen passende en niet-passende aanrakingen te leren
 52. 52. Het verschil tussen passende en niet-passende geheimen
 53. 53. Het recht om “nee” te zeggen
 54. 54. Een volwassen persoon vertellen over het plaatsgevonden misbruik
 55. 55. De schuld ligt nooit bij het kind
 56. 56. Daders zijn meestal bekenden. </li></li></ul><li>Onderzoek heeft uitgewezen dat deze programma’s:<br /><ul><li>Kinderen = in staat kennis en vaardigheden te verwerven over seksueel misbruik
 57. 57. Kinderen = kunnen het geleerde in praktijk brengen in risicovolle situaties
 58. 58. Na programma: kinderen zijn minder vaak slachtoffer van seksueel misbruik
 59. 59. Programma = positieve invloed op het doorbreken van het stilzwijgen omtrent seksueel misbruik
 60. 60. Vb’en van preventieprogramma’s in Vlaanderen: ‘Vuil Spel’, ‘Krachtige Kinderen’ en ‘Marietje Kessels project’</li></li></ul><li>13. Programma’s voor jonge plegers<br />Er wordt gewerkt met gele, rode en zwarte vlag gedragingen <br />Gele vlag, bvb: pornografie, seksueel getinte opmerkingen, …<br />Rode vlag, bvb: veelvuldig masturberen, geslachtsdelen laten aanraken, seksuele dreigementen, …<br />Zwarte vlag, bvb: exhibitionistisch gedrag, seksuele dwang, verkrachting , …<br />Behandeling van jonge plegers = momenteel project binnen het Algemeen welzijnswerk <br />
 61. 61. 14. Een beleid in voorzieningen en op school<br />Schoolbeleid of instellingsbeleid kan helpen seksueel misbruik van en door kinderen voorkomen <br />Preventief beleid bevat verschillende elementen:<br /><ul><li>Zorg: welke zorg en opvang moeten wij voorzien t.a.v. wie?
 62. 62. Educatie: welke vorming en opleiding moeten wij voorzien t.a.v. wie?
 63. 63. Preventieve maatregelen: welke maatregelen zijn nodig om de veiligheid te garanderen van alle betrokkenen?
 64. 64. Een protocol en klachtenprocedure: wat kunnen betrokkenen doen indien er feiten zijn gebeurd?
 65. 65. Beleid inclusief informatiebeleid: hoe wordt dit beleid gecommuniceerd en verder opgevolgd? </li></li></ul><li>15. Een preventiebeleid ontwikkelen<br />Is een dynamisch proces waarin men met verschillende factoren en situaties moet rekening houden <br />Men bereidt zich voor op de mogelijkheid dat men met één van de volgende situaties kan geconfronteerd worden <br />Vanuit dit perspectief: eigen werking en beleid kritisch bekijken en de nodige maatregelen nemen<br />Je kan personeel bijscholen en ouders informeren<br />
 66. 66. 16. Bronnen<br />Sensoa(2004). Seksueel misbruik bij jongeren: feiten en cijfers. Rapport (PDF-document). Geraadpleegd op 29 november 2010, op http://www.sensoa.be/pdf/feiten_en_cijfers/feiten_cijfers_seksueel_misbruik_kinderen_en%20_jongeren_2004.pdf <br />
 67. 67. Bronnen van de afbeeldingen in de powerpoint:<br />“Daling vacatureaanbod”. (22 april 2009). Daling totale vacatureaanbod afgeremd; 9 sectoren stijgen. Geraadpleegd op 1 december 2010, op http://www.kv.nl/over-ons/nieuws/nieuwsdisplay.aspx?nr=1525<br />Delfos, M. (16 juni 2008). Opvoeding – communiceren met kinderen. Geraadpleegd op 30 november 2010, op http://www.oudernet.be/?action=artikel_detail&artikel=365<br />“De wet van Breyne”. (zd). De wet Breyne met commentaar. Geraadpleegd op 2 december 2010, op http://www.immoweb.be/nl/pages/page.cfm?page=Construction_breyne.htm <br />
 68. 68. Schavemaker, M. (30 juni 2010). Meetbaarheid van preventie. Geraadpleegd op 30 november 2010, op http://www.bgmagazine.nl/alle+artikelen+.aspx?articleType=ArticleView&articleId=1687 <br />Visser, M. (2 december 2010). Teeven wil 75 extra politieagenten tegen kinderporno. Geraadpleegd op 4 decmber 2010, op http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/282926/Teeven-wil-75-extra-politieagenten-tegen-kinderporno.htm?rss=true <br />

×