De juridische aspecten van een samengestelde productielijn

 • 1,722 views
Uploaded on

 

More in: Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,722
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. De juridische aspecten van een samengestelde productielijn M.H.T. Coumans 20 oktober 2009 Mikrocentrum - Eindhoven
 • 2. Inhoud
  • Inleiding:
   • Metaal en Elektro: ongevallen en oorzaken
    • Ongevallen met bewegende delen; afscherming en gevarenzone
    • Aandachtspunten arbeidsinspectie
  • Verdieping:
   • Aansprakelijkheid bij ongeval
    • Producent;
    • Werkgever;
     • Zorgplicht
      • Onderzoeksplicht, instructieplicht
     • CE-markering en vermoeden van overeenstemming
     • Boetes
      • Mogelijkheden tot ontlopen boete
 • 3. Ongevallen in de Metaal en Elektro Bron: ongevallenanalyse Metaal en Elektro versie November 2007 – Arbobalans, ministerie SZW
 • 4. Belangrijkste directe oorzaken Ongevallen met bewegende delen Bron: ongevallenanalyse Metaal en Elektro versie November 2007 – Arbobalans, ministerie SZW
 • 5. Ongevallen en afscherming Bron: ongevallenanalyse Metaal en Elektro versie November 2007 – Arbobalans, ministerie SZW
 • 6. Gevarenzone onbewust betreden Bron: ongevallenanalyse Metaal en Elektro versie November 2007 – Arbobalans, ministerie SZW
 • 7. Conclusies: Ongevallen Metaal en Elektro
  • Conclusies Ministerie SZW:
    • Bij ongevallen met machines speelt bijna altijd de afscherming een rol;
     • 85 % van de gevallen
    • In veel gevallen onbreekt de afscherming;
     • 33 %
    • Of is deze onvoldoende om het ongeval te voorkomen;
     • 29 %
 • 8. Aandachtspunten arbeidsinspectie
  • Afscherming van (bewegende delen van ) machines (mate van afscherming);
  • Competentie van machine operators (opleiding, instructie, toezicht);
  • Bevestiging/verankering van losse objecten i.v.m. valgevaar (gebruik van juiste middelen en methoden/procedures);
  • Onterecht werken op ladders (vaak dient gebruik gemaakt te worden van steigers of andere methoden voor werken op hoogte);
  • Plaatsing van ladders (valkke ondergrond, voldoende stroef, juiste hoek, gezekerd tegen verschuiven);
  • Conditie van ladders (met name van anti-slip);
  • Randbeveiliging rond vloeren, daken en bordessen waarop gewerkt wordt;
  • Correct toepassen van valbescherming bij werken op hoogte;
  • Veilig gebruik van kranen (toepassen juiste procedure/methode om te voorkomen dat mensen zich onnodig in de gevarenzone bevinden, juiste bescherming van de last);
  • Juist gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • 9. Wie is verantwoordelijk
  • Fabrikant:
   • Productaansprakelijkheid, onrechtmatige daad: Producent
  • “ Onder ‘ producent ’ wordt (…) verstaan de fabrikant van een eindproduct , de producent van een grondstof of de fabrikant van een onderdeel (…).”
   • Aansprakelijkheid voor ongevallen werknemer:
   • Werkgever
 • 10. Fabrikant
  • Ook een gebruiker van machines kan – onder omstandigheden - als fabrikant worden beschouwd, bijvoorbeeld bij:
    • Zelfbouw machines/producten
    • (Zelf) samenbouwen of –stellen van (bestaande) machines
    • (Zelf) modificeren van bestaande machines
  • Namelijk, ook gehele productielijn =
  • samenstel = een machine
  • in de zin van machinewetgeving
  • (MRL – Warenwetbesluit Machines)
  • CE + CE + CE hoeft geen CE te zijn.
  • Een keten van machines moet – in het kader van CE-markering – als geheel worden beschouwd, maar door wie en op welk moment?
 • 11. Samenbouw machines
  • Wie is verantwoordelijk voor het aanbrengen van CE-markering op het samenstel ?
   • Als contractueel niets is afgesproken, dan:
    • G éé n van de zelfstandige leveranciers c.q. fabrikanten van (enkele) onderdelen;
    • Wellicht:De hoofdaannemer;
    • Anders: De gebruiker zelf (de koper)/werkgever;
  • MRL/Warenwetbesluit machines zegt niets concreets over verantwoordelijkheid na samenstellen en aanbrengen CE-markering.
    • Wel: norm NEN-EN-ISO 11161 Veiligheid van machines - Geïntegreerde productiesystemen - Algemene eisen
 • 12. Samenbouw machines
  • Conclusie:
   • Maak contractuele (schriftelijke) afspraken;
   • Zo niet, veel onnodige (juridische) onzekerheid of zelfs aansprakelijkheid.
     • NB: Uiteindelijk moet op de complete machine, het samenstel/eindproduct (productielijn), wel CE-markering worden aangebracht.
 • 13. Samenbouw machines
  • Aanpak bij samenbouw machines tot productielijn
   • Mogelijkheid 1:
    • Maak een van de leveranciers c.q. fabrikant (schriftelijk) verantwoordelijk voor de complete productielijn (=samenstel van machines) = hoofdaannemer/”main contractor”;
    • Deze fabrikant levert de totale productielijn op en is verantwoordelijk voor de CE-markering van de totale productielijn.
    • Fabrikant als hij deelleveranciers inschakelt:
      • Zorg dat de leveranciers van de (deel)machines (= onderdelen of gehele machines) zoveel mogelijk documentatie (risicobeoordeling, technisch constructiedossier etc.) afleveren en leg dit vast in het inkoopcontract;
      • IIA, IIB-verklaring
 • 14. Samenbouw machines
  • Mogelijkheid 2:
   • Voer als gebruiker zelf de directie over de samenbouw van de machine en de CE-markering daarvan;
     • Bijvoorbeeld zelf genoeg deskundigheid (“zeker van je zaak”)
   • Leg wel zoveel mogelijk verantwoordelijkheid t.a.v. machineveiligheid bij de leveranciers van de deelmachines (= onderdelen);
     • Inclusief montagehandleiding aan te leveren door leverancier;
     • Inclusief inbouwhandleiding aan te leveren door leverancier.
   • Zorg dat de leveranciers van de (deel)machines (= onderdelen en/of machines) zoveel mogelijk documentatie (risicobeoordeling, technisch constructiedossier etc.) afleveren en leg dit vast in het inkoopcontract;
     • IIA, IIB-verklaring;
     • Inclusief verplichting TCD op te bouwen (m.i.v. 29.12.09 wettelijk verplicht).
   • Maak een risicobeoordeling voor de complete productielijn en bouw een technisch constructiedossier (TCD) op;
 • 15. Samenbouw machines
  • Bij mogelijkheid 1:
    • “ Main contractor” is verantwoordelijk (gemaakt) om de veiligheidsmaatregelen in orde te brengen;
  • Bij mogelijkheid 2:
    • Gebruiker zelf (koper)/werkgever verantwoordelijk om de veiligheidsmaatregelen in orde te brengen.
 • 16. Nut vragen aanvullende technische gegevens: Modificatie
  • Een modificatie is een wijziging van een machine.
   • Bij een dergelijke wijziging kunnen nieuwe gevaren en risico’s zijn/worden geïntroduceerd. Altijd risicobeoordeling maken na wijziging.
  • Als dat zo is, dan zijn zijn de (oorspronkelijke) risicobeoordeling, gebruikshandleiding, EG-verklaring van overeenstemming en CE-markering (wellicht) niet meer actueel of, erger, niet meer toereikend;
    • Kortom, “ opnieuw” CE-markering aanbrengen.
  • Voorbeelden van modificaties, waarbij het waarschijnlijk is dat nieuwe gevaren of risico’s worden geïntroduceerd:
    • een bestaande machine krijgt een andere functie;
    • het productievolume wordt opgevoerd of de snelheid wordt verhoogd;
    • Etc.
  • Dus:
   • Door het zelf uitvoeren van de modificatie en het (opnieuw) moeten aanbrengen van de CE-markering is de gebruiker fabrikant geworden.
 • 17.
  • Machine wordt bij werkgever in bedrijf gesteld. En dan?
 • 18. Factsheet Metaal en Elektro
  • 80 % van de slachtoffers zijn werknemers
  • Belangrijkste oorzaken ongevallen:
   • Hardware;
   • Alertheid/competentie/motivatie.
 • 19. Veiligheid door verplichtingen werkgever
  • Bieden veilige werkomgeving = zorgplicht ;
  • (artikel 7:658 BW)
  • De werkomgeving omvat ook alle arbeidsmiddelen (“a.m.”): machines, persoonlijke beschermingsmiddelen, e.a.
  • Werkgever is verplicht alleen a.m. aan haar werknemers ter beschikking stellen, die voldoen aan de toepasselijke CE-markeringsrichtlijnen
    • Hardware!
    • Eigendom of huur van het a.m. ≠ relevant . Nu de werkgever deze aan zijn werknemers ter beschikking stelt, is hij daarvoor t.a.t. verantwoordelijk
     • Beslissing Staatsecretaris SZW 20 december 2002 (zaagmachine);
 • 20. Omvang zorgplicht bij arbeidsmiddelen
  • Voordat een a.m. ter beschikking wordt gesteld aan werknemers, moet de werkgever controleren of het a.m. voldoet aan de toepasselijke CE-markeringsrichtlijnen;
   • Het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt geen aanvullende inhoudelijke eisen t.o.v. de Machinerichtlijn.
  • De werkgever moet daarbij in ogenschouw nemen:
   • Onderzoeksplicht – waaronder beoordeling van:
      • Risico’s bij gebruik;
      • Veiligheid bij beoogde doel;
      • Gewenste grenzen van de machine;
      • Gebruiksomgeving;
      • “ Gegoedheid” machinebouwer;
      • Adequate gebruikershandleiding;
      • Opleidingsniveau werknemer.
   • Instructieplicht – correcte toepassing, naleving gebruikshandleiding, hoe omgaan met risico’s tijdens het gebruik;
  Een van de belangrijkste oorzaken van een ongeval alertheid, motivatie, competentie!!
 • 21. Arbeidsinspectie en CE-markering
  • “ Arbo” vermoeden van overeenstemming:
  • Een a.m. wordt vermoed te voldoen aan de relevante bepalingen uit het Arbobesluit, indien het
    • voorzien is van een CE-markering
    • vergezeld gaat van een EG-verklaring van overeenstemming
    • het a.m. overeenkomstig de daarbij behorende gebruiksvoorschriften wordt gebruikt.
     • Beslissing Staatsecretaris 15 november 2002
     • (snijmachine hondensnacks):
     • De snijmachine werd niet volgens de gebruikshandleiding gebruikt. De werkgever had zelf bedacht storingen te verhelpen met een stuk karton en dat ging mis. Geen vermoeden van overeenstemming.
  • Arbeidsinspectie kan vermoeden van overeenstemming weerleggen.
 • 22. Omvang zorgplicht bij CE-gemarkeerde arbeidsmiddelen
  • Indien het a.m. met CE-markering en EG-vvo wordt geleverd, dan houdt de werkgever een eigen verantwoordelijkheid :
    • Hij is in ieder geval aansprakelijk voor zichtbare gevaren/risico’s (“evident” knelgevaar), en;
    • Niet onttrekken aan eigen verantwoordelijkheid middels een beroep op het oordeel van een Arbeidsinspectie, dan wel Arbodienst/veiligheidskundige.
     • Laatst: Rechtbank Leeuwarden 2 oktober 2008 (Spinningslijn)
     • Ook: Raad van State 14 februari 2007 en 16 mei 2007 (Transportband)
 • 23. Verwijtbaarheid en boete
  • NB: Bij ontbreken verwijtbaarheid is er w é l aansprakelijkheid , maar mogelijk geen boete !
  • Arbo-beleidsregel 33, negende lid (sinds 1 januari 2007)
  • Dus: Voldoe in ieder geval aan artikel 7.2. van het Arbobesluit
    • Verplichting gebruik Am’s met CE-markering; check vvo
  • + leg inspanningen daartoe vast in goed dossier!
  • (ook koopcontract, correspondentie m.b.t. de aanschaf, deskundigen, etc.)
  • + bewijs !
    • Verwijtbaarheid ontbreekt dan mogelijkerwijs
 • 24. Conclusies
  • De werkgever is – in beginsel – aansprakelijk als hij de werknemer laat werken met a.m.’s die niet in overeenstemming zijn met de CE-markeringsrichtlijnen.
    • Alleen aantonen dat a.m. geleverd is met CE-markering en EG-verklaring van overeenstemming is onvoldoende om aansprakelijkheid te ontlopen.
  • De werkgever heeft een eigen verantwoordelijkheid (7:658 BW)
    • Niet onttrekken middels beroep op:
     • Arbodienst (advies/onderzoek);
     • Veiligheidskundige (advies/onderzoek);
     • Arbeidsinspectie (bezoek/inspectie).
    • Niet ontslagen van algemene onderzoeks- en zorgverplichting
  • Had hij redelijkerwijs kunnen en moeten constateren dat het gevaar aanwezig was?
   • ➩ CRITERIUM
 • 25. Sancties werkgever * = of …. of Werkgever Strafrechtelijk Bestuursrechtelijk Civiel Boete (74.000) Gevangenisstraf (2 jaar) Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel Stillegging bedrijfsactiviteiten Publicatie vonnis Boetes Gederfde winst Geleden verlies Kosten ter voorkoming/ beperking van schade Kosten ter vaststelling van schade & aansprakelijkheid Schaderegeling met slachtoffer Kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte Last onder dwangsom* Stillegging van het werk of de werkzaamheden*
 • 26. Vragen?
  • De Gier | Stam & Advocaten
  • Marieke Coumans
  • Lucasbolwerk 6
  • 3512 EG Utrecht
  • Tel. (030) 2303010
  • [email_address]
 • 27. Meer lezen?