DE KRACHTVAN DRENTHE    SAMEN WERKEN  AAN EEN DUURZAAM    VITALE PROVINCIE     JAARVERSLAG 2010
NoordenveldVoorwoord          pagina 05                                     ...
De kracht                         In Drenthe investeren overheden -               ...
OVERZICHT                                                   UREN PER  ...
OVERZICHT                           SOCIALE ALLIANTIES                     ...
Krimp    vraagt om        Ontgroening,      Drents Kernteam Krimp    innovatie            ...
DRENTS KERNTEAM KRIMPHet Drents Kernteam Krimp is ontstaan uit debehoefte aan uitwisseling van kennis en expertiseover kri...
Zorg      voor jeugd!                   De jeugdzorg      vandalisme, kindermishandeling en ...
VAN SIGNAAL TOT ACTIE                                               BURGERS...
Een schoolcarrière      zonder drempels                              Kennisdelen is ee...
ERVARINGEN EN RESULTATENMentor4You loopt in Assen, Emmen en binnenkortin andere gemeenten in het noorden. In Assenzijn inm...
Iedereen   doet mee                  Volgens de Wet   Draagvlak voor decentralisering        ...
DORPSAGENDA MET DORPSWAARDERING      gebruikt om het Wmo-loket in Meppel opnieuw   bezuinigingen in de AWBZ. Mens...
Gelijke        kansen           Participatie,      Alle talenten benutten        voor   ...
BESCHERMJASSEN MANAGEN VAN                                                ...
Bereikbare         voorzieningen                                bij het dagritme v...
door de huidige gebruikers en vormt de basis    georganiseerd. De portal maakt communicatie              ...
Raad van toezichtAgnes Wolbert // lid 2e kamer PvdA (voorzitter)Harm Assies // wethouder gemeente TynaarloHenk Elzing // d...
STAMM CMO jaarverslag 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

STAMM CMO jaarverslag 2010

1,136 views
1,052 views

Published on

De kracht van Drenthe, het jaarverslag van STAMM CMO. Dit is wat we onder andere gedaan hebben in 2010. Meer weten? Neem vooral contact op!

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,136
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

STAMM CMO jaarverslag 2010

 1. 1. DE KRACHTVAN DRENTHE SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAAM VITALE PROVINCIE JAARVERSLAG 2010
 2. 2. NoordenveldVoorwoord pagina 05 TynaarloSTAMM CMO in beeld pagina 07 AssenKrimp pagina 11 Aa en HunzeJeugdzorg pagina 15Jeugd & Onderwijs pagina 19 Midden-DrentheWmo pagina 23 Borger-OdoornEmancipatie & Diversiteit pagina 27 WesterveldVoorzieningen & Tijdbeleid pagina 31 Emmen De Wolden Hoogeveen INHOUD Meppel Coevorden
 3. 3. De kracht In Drenthe investeren overheden - gemeenten én provincie - en vele anderen nodige opgaven. Die uitdagingen zijn we met de nodige lef en creativiteitvan Drenthe met succes tijd en geld in die ambitie. Vanuit een grote betrokkenheid en met veel inzet. Ook STAMM CMO maakt zich aangegaan. De resultaten mogen er zijn. Voor het kenniscentrum is een stevige basis gelegd. Op het terrein van Iedereen kan zich er vrijSamen werken hard voor een duurzaam vitale provincie. krimp/vitaal platteland, jeugdzorg en de STAMM CMO signaleert vraagstukken en steunfunctietaak Wmo zijn spraakmakende ontwikkelen: jongeren vertaalt deze naar de beleidspraktijk, jaagt initiatieven ontwikkeld. We zijn er inaan een duurzaam ontwikkelingen aan en verbindt partijen om geslaagd om onze positie in de markt te ontdekken de samenleving, samen tot goede oplossingen te komen. handhaven. En met de fusie met Enova hebben we onze expertise en financiële ouderen kunnen er zovitale provincie STAMM CMO richt zich op bovenlokale positie verder weten te versterken. en provinciebrede vraagstukken die alle lang mogelijk zelfstandig gemeenten raken. Krimp en vergrijzing Goed sociaal beleid blijft nodig. Op basis bijvoorbeeld: bij uitstek een vraagstuk van de juiste cijfers en analyse. Met blijven wonen en mensen waarbij gemeenten en provincie samen innovatiekracht, kennis van zaken enIn het ideale Drenthe wonen aan de lat staan om te komen tot een het vermogen te verbinden. Wij dragen met beperkingen krijgen goede aanpak. Ook op het terrein van er graag een stevige steen aan bij. Zomensen veilig en gezond jeugdzorg en Wmo biedt STAMM CMO zorgen we met elkaar voor een vitaal en de hulp en ondersteuning toegevoegde waarde, in het begeleiden sociaal Drenthe, nu en in de toekomst.samen, in steden en dorpen. van gemeenten om hun nieuwe die zij nodig hebben. verantwoordelijkheden goed op te pakken. Yvonne TurenhoutMensen zijn er in staat zelf Directeur-bestuurder Het afgelopen jaar was voor STAMM CMO STAMM CMOkeuzes te maken over hun een spannend jaar. De economische crisis en de herpositionering van deleven, nemen initiatief en provincie Drenthe stelde ons voor de VOORWOORD 05verantwoordelijkheid.
 4. 4. OVERZICHT UREN PER THEMA 2010 tabel 1 sociale provincie allianties marktSTAMM Jeugd(zorg) 6.463 1.069 672 onze kennisfunctie. Het leveren van goede Vitaal platteland / Krimp 3.133 de CMO-collega’s delen we binnen het CMOnet kwaliteit en aansluiting bij de vraag zien kennis en ontwikkelen we nieuwe dienstenCMO in beeld Voorzieningen / Tijdbeleid 1.120 667 698 wij daarbij als kritische succesfactoren. die we in opdracht van diverse ministeries, Om die reden hebben wij in 2010 extra Ondersteuning Wmo 4.040 1.392 2.172 Movisie, Nederlands Jeugd Instituut en geïnvesteerd in de werving van hoog MOgroep uitvoeren. Op het terrein van krimp gekwalificeerde adviseurs. Ook zijn we Emancipatie en Diversiteit 4.299 530 1.282 en leefbaarheid hebben we de samenwerking gaan werken met accountmanagers geïntensiveerd met het Kennisnetwerk Van Meer voor de diverse klantgroepen, waaronder 19.055 3.658 4.824 naar Beter, het Kennisknooppunt Krimp Noord gemeenten. Met een nieuwe huisstijl, Nederland, de SEV, de Hanzehogeschool,In dit jaarverslag bieden wij u een website met kennisbank en digitale RUG, Scoop, Partoer en CMO Groningen.overzicht van de belangrijkste nieuwsbrief hebben we gezicht gegeven op alle gebieden zelf het wiel uit te vinden.ontwikkelingen en resultaten van 2010. aan het nieuwe elan van STAMM CMO. STAMM CMO coördineert de samenwerking van Inhoudelijke speerpunten: vitaal platteland, Kennis Delen Drenthe, waarbinnen verschillende provinciale steunfunctietaak Wmo, jeugd(zorg)Wie is STAMM CMO? Forse kortingen provinciale budget provinciale instellingen, gemeenten en provincie Het vitaliseren van het Drentse plattelandSTAMM CMO is hét kenniscentrum en De provinciale subsidies van STAMM CMO met elkaar samenwerken om kennis te vergaren vormt de opgave voor de komende jaren. Deadviesbureau voor de sociale sector in worden de komende jaren fors gekort: 20% en te delen. De focus ligt op kennis over actuele demografische ontwikkelingen (vergrijzing enDrenthe. En inmiddels ook daarbuiten. in 2010, 35% in 2011 en 50% in 2012. We Drenthe specifieke vraagstukken op het gebied ontgroening) en de noodzakelijke bezuinigingenWij zijn expert op het gebied van jeugd, hebben hierop geanticipeerd door stevig te van jeugd en onderwijs, vitaal platteland/ maken dat de leefbaarheid in dorpen en wijkenleefbaarheid, wonen, welzijn & zorg, investeren in de ontwikkeling van nieuwe krimp en Wmo. Het slim inzetten van Web in Drenthe in toenemende mate onder drukemancipatie & diversiteit. STAMM CMO markten. Daarnaast hebben we diverse 2.0 instrumenten (waaronder sociale media) staat. Voor STAMM CMO heeft het versterkenondersteunt de provincie en gemeenten, ingrijpende organisatorische maatregelen heeft extra aandacht gehad. Zo zijn er voor vijf van de leefbaarheid de hoogste prioriteit.maatschappelijke organisaties en genomen om onze kosten verder te projecten online communities ontwikkeld.bedrijfsleven met onderzoek, advies, reduceren, waaronder de fusie met Enova, De provincie heeft een wettelijkeprojectmanagement en kennis & informatie. een tweede reorganisatie en shared Signaleren en monitoren trends steunfunctietaak in het kaderOnze betrokken, professionele mensen services afspraken met CMO Groningen. Als kenniscentrum signaleert STAMM CMO van de Wet Maatschappelijkezijn sterk in het verbinden van beleid relevante (landelijke) ontwikkelingen en Ondersteuning. STAMMen praktijk. Samen met onze klanten Kennis Delen Drenthe vertaalt deze naar de Drentse praktijk. Wij CMO geeft uitvoering aanontwikkelen wij creatieve en gedragen In onze kennisintensieve samenleving is voeren onderzoek uit op het gebied van deze taak en ondersteunde STAMM CMO 07oplossingen voor hun sociale vraagstukken. kennis delen een kritische succesfactor. sociale vraagstukken, jagen innovaties aan gemeenten bij provinciebrede Om die reden is kennismanagement een en zorgen ervoor dat de resultaten gedeeld vraagstukken als de IN BEELD2010 uiterst dynamisch jaar speerpunt in sociale beleid van provincie worden via internet en bijeenkomsten. overheveling van de2010 was voor STAMM CMO een uiterst en gemeenten in Drenthe. Slimmer kennis AWBZ, de kanteling vandynamisch jaar, waarin we volop hebben delen zorgt ervoor dat gemeenten en Intensivering samenwerking kennispartners de Wmo en invoering vangeïnvesteerd in de ontwikkeling van instellingen sneller en beter beleid kunnen STAMM CMO werkt intensief samen met Welzijn Nieuwe Stijl.nieuwe markten en de versterking van ontwikkelen; zo hoeven zij immers niet kennispartners binnen en buiten Drenthe. Met
 5. 5. OVERZICHT SOCIALE ALLIANTIES 2011 tabel 2 aantal uren Gemeenten opdrachten inzetDaarnaast waren we zeer actief op het in de zorg (ESF) en Europe4Volunteers waren 37 vrouwen (75%) en 12 mannen (25%) in Aa en Hunze 3 251terrein van jeugd(zorg): Variërend van (Europafonds) samen met CMO Groningen. dienst. De gemiddelde leeftijd was 47,9 jaar. Van Assen 5 454de overheveling van de jeugdzorgtaken 12 medewerkers namen we afscheid. Daarnaast Borger Odoorn 5 292naar gemeenten, voorkomen Geslaagde fusie met Enova konden wij zes nieuwe adviseurs aanstellen Coevorden 9 303voortijdig schoolverlaten, versterken In 2010 zijn de medewerkers en activiteiten van die belangrijk bijdragen aan het nieuwe elan De Wolden 5 279van ouderbetrokkenheid tot aan het Enova en STAMM CMO succesvol geïntegreerd. van STAMM CMO. Verder deden vijf studenten Emmen 2 407werken naar hoogwaardige kindcentra De provinciale activiteiten op het terrein van van de Hanzehogeschool en Rijks Universiteit Hoogeveen 1 72voor 0-4 jarigen via harmonisatie van Emancipatie & Diversiteit zijn in 2010 afgebouwd. Groningen een (onderzoek-)stage bij STAMM Meppel 6 472peuterspeelzalen en kinderopvang. Dit geldt niet voor onze expertise. Hiervoor CMO. Met hun frisse blik en nieuwste kennis Midden Drenthe 3 121 is onveranderd veel vraag. In 2010 deed en inzichten brachten zij extra dynamiek. Noordenveld 3 550Een compleet overzicht van de ureninzet Enova, nu als onderdeel van STAMM CMO, Tynaarlo 4 403per thema kunt u vinden in tabel 1. interculturalisatie-opdrachten voor ondermeer Westerveld 3 54 acht zorginstellingen in de Provincie Utrecht, hetSociale allianties goed instrument ministerie van VROM en diverse gemeenten. EXPLOITATIE 2010 Totaal 49 3.6582010 is het tweede jaar van de sociale (in duizenden euro’s)allianties tussen provincie en gemeenten. ISO gecertificeerd tabel 3Wij ervaren deze sociale allianties als opdrachten, binnen en buiten Drenthe, STAMM CMO is ISO gecertificeerd. Kwaliteitszorgeen goed instrument, dat recht doet aan waaronder landelijke opdrachtgevers als is een vanzelfsprekend onderdeel van Exploitatie (€)de gezamenlijke verantwoordelijkheid VWS, Movisie, MOGroep, Leger des Heils, de bedrijfsvoering van STAMM CMO.van gemeenten en provincie op het provincie Utrecht, MJD Breda, gemeenten Batensociale domein in Drenthe. STAMM Delft, Veenendaal en Hoogezand. Governance Code Subsidie provincie Drenthe 2.435.287CMO heeft in 2010 in het kader van de Wij houden ons aan de Governance Opbrengsten markt 876.560sociale allianties 49 kleinere en grotere Europese subsidies beter benutten Code van de MOGroep. Financiële baten 17.102opdrachten (totaal 3.658 uur) uitgevoerd Het beter (laten) benutten van Europese Totaal baten 3.311.847voor Drentse gemeenten (zie tabel 2). financieringsmogelijkheden op het brede Financiën positief terrein van sociaal beleid is een speerpunt De fusie met Enova maakte het mogelijk om LastenDienstverlening markt stabiel voor STAMM CMO. Hiervoor hebben de efficiency fors te verhogen. Mede als gevolg Personeelskosten 2.458.547Het versterken van onze marktpositie als we samenwerking met het Drentse van een goede kostenbeheersing en baten uit Huisvestingskosten 216.312dynamisch adviesbureau voor de sociale Europaservicepunt en de internationale het verleden sluit de jaarrekening af met een Organisatiekosten 315.924sector is een speerpunt voor STAMM CMO. werkgroep van CMOnet geïntensiveerd. positief saldo van € 83.067 euro. Kosten activiteiten 238.599In 2010 hebben we ons marktaandeel In 2010 zijn STAMM CMO drie Europese Totaal lasten 3.245.882weten te behouden. Dit is positief in een subsidies toegekend: Beschermjassen Dynamische ontwikkeling personeelmarkt die sterk onder druk staat als gevolg transculturele communicatie (Europees Het aantal medewerkers op 31 december 2010 Resultaat 2010 83.067van de kredietcrisis en bezuinigingen. We Integratie Fonds), ZorgPlaza, allochtone was 48 (35,9 fte), waarvan 42 in vaste dienst. Erverwerven in toenemende mate externe vrouwen toeleiden naar beroepen
 6. 6. Krimp vraagt om Ontgroening, Drents Kernteam Krimp innovatie vergrijzing en Om aan de slag te kunnen met krimp, bevolkingsdaling is een goed netwerk nodig. Daarnaast beïnvloeden alle is het belangrijk om ervaringen uit facetten van de te wisselen. STAMM CMO is sinds samenleving. Om september 2010 voorzitter en initiator de problemen van van het Drents Kernteam Krimp. krimp op te lossen is samenwerking Het Kernteam is een vraagbaak nodig op verschillende niveaus en tussen voor bestuurders en beleidsmakers. diverse (concurrerende) organisaties. Daarnaast kunnen organisaties het STAMM CMO is de partij bij uitstek om Kernteam inzetten om landelijke of die samenwerking te organiseren en Europese subsidies te verkrijgen. Het meerwaarde te geven. 2010 stond in het Kernteam Krimp organiseert bovendien teken van organisaties bij elkaar brengen, kennisateliers waarin betrokkenen kennis delen en experimenteren. samen een krimpthema uitlichten. Conferentie Groei in tijden van krimp Eind november ging het kennisatelier over Om betrokkenen bewust te maken van burgerparticipatie: hoe kunnen organisaties krimp in Drenthe, organiseerde STAMM burgers betrekken bij krimp? Ongeveer CMO op 8 april 2010 de conferentie Groei 45 deelnemers vanuit gemeenten en in tijden van Krimp. In Veenhuizen kwamen maatschappelijke organisaties wisselden 150 beleidsmakers en bestuurders ervaringen uit. Al met al blijkt dat van gemeenten, woningcorporaties, betrokkenen elkaar sneller vinden,KRIMP welzijnsinstellingen, onderwijs en de omdat ze elkaar nu regelmatig provincie bij elkaar. Ze kregen feiten tegenkomen. Voor 2011 staan vier en cijfers voorgeschoteld en gingen kennisateliers op de agenda. aan de slag in acht verschillende workshops. Daarin bedachten zij Experimenteren in de praktijk KRIMP 11 bijvoorbeeld hoe inwoners van dorpen Alleen door te experimenteren in krimpgebieden kunnen omgaan met kom je erachter wat de beste de dalende inwonersaantallen. Uit de oplossing is voor een specifiek reacties van bezoekers blijkt dat de probleem. Het Zorgexperiment conferentie de bewustwording over in Borger-Odoorn en Aa en krimp mede op gang heeft gebracht. Hunze is hiervan een voorbeeld.
 7. 7. DRENTS KERNTEAM KRIMPHet Drents Kernteam Krimp is ontstaan uit debehoefte aan uitwisseling van kennis en expertiseover krimp in Drenthe. Het Drents Kernteam bundelt Zorgexperiment Ondersteuning op provinciaal niveau In dit onderzoek worden alle kernen van een Het Zorgexperiment houdt in dat organisaties Naast gemeenten weet ook de provincie Drenthe dorp vergeleken. Antwoorden op vragen overen verspreidt kennis, organiseert kennisateliers voor voor (mantel)zorg, wonen en welzijn binnen een STAMM CMO te vinden. In 2010 heeft STAMM hoe tevreden bewoners zijn over hun dorp, de afgebakend gebied en over organisatiegrenzen CMO de provincie voorzieningen en sociale cohesie, koppelt STAMMbestuurders, maatschappelijke partners en bewoners heen de zorgvraag van bewoners aanpakken. ondersteund bij CMO aan de feitelijke situatie. Daarbij gaat het om Dat betekent dat zij de zorgvraag zo efficiënt Inzicht in hoe het vormen van de vragen als: is er een school, een dorpshuis en eenen stimuleert innovatieve oplossingen voor krimp. mogelijk verdelen over de betrokken organisaties. beleidsvisie over huisarts? Hoe staat het met de bereikbaarheid? Zij kunnen bijvoorbeeld elkaars personeel mensen krimp krimp. Zij voerden Met dit soort gegevens krijgt een gemeente en diensten inzetten. De marktwerking en gesprekken met handvatten om goede beslissingen te nemen over regels van de NMa belemmeren dit soort beleven geeft de provincie en voorzieningen. De uitkomsten bieden een goedHet Kernteam bestaat uit beleidsmedewerkers van samenwerking nog. In het experiment willen begeleidden startpunt om in gesprek te gaan met de bevolking: partijen hierover goede afspraken maken en handvatten om verschillende je kunt met harde cijfers de discussie aangaan.gemeenten en instellingen, de BOKD, de provincie ervaring opdoen. De deelnemende partijen gesprekssessies met Uiteindelijk levert dat de beste oplossingen op. stellen zich garant voor goede zorg. Bewoners goede beslissingen het maatschappelijkDrenthe en de krimpexperts van STAMM CMO. Voorzitter met een zorgvraag staan dan ook centraal. In middenveld. Ook In 2010 startte STAMM CMO een 2010 werkten betrokkenen aan bewustwording te maken organiseerden zij leefbaarheidsonderzoek in de gemeentevan het Drents Kernteam Krimp is STAMM CMO. en de opzet van het experiment. In 2011 samen met de Brede Borger-Odoorn, die bestaat uit 25 dorpen. In de start de uitvoer; STAMM CMO is hiervoor de Overleggroep Kleine tweede helft van 2011 is het onderzoek klaar. projectleider. Het experiment loopt tot 2014. Dorpen (BOKD) op 17 november een excursie Het krimpgebied in voor een werkgroep uit de Met het Zorgexperiment staat Drenthe goed op Provinciale Staten. In het najaar deed STAMM de kaart als regio die actief zoekt naar nieuwe CMO een krachtenveldanalyse voor de provincie. oplossingen voor krimpvraagstukken. Omdat Daarin onderzocht zij welke partijen te maken ook niet-krimpregio’s met een toenemende hebben met krimp en hoe die elkaar beïnvloeden. In Borger-Odoorn en Aa en Hunze leidt krimp zorgvraag te maken zullen krijgen, is het nu al tot verschraling van de zorg. In juni en Zorgexperiment bovendien landelijk interessant. Het leefbaarheidsonderzoek september 2010 organiseerde STAMM CMO Hoe mensen in dorpen krimp beleven komt naar daarom twee bijeenkomsten voor zorgaanbieders, De beide gemeenten hebben het voren in het leefbaarheidsonderzoek van STAMM verzekeraars, verenigingen van mantelzorgers, Zorgexperiment daarom ingediend bij het CMO. De basis van deze onderzoeksmethode welzijnsinstellingen en woningcorporaties. De ministerie van Binnenlandse Zaken. is afkomstig van SCOOP in Zeeland. verschillende partijen hebben hun samenwerking toegezegd in het Zorgexperiment.
 8. 8. Zorg voor jeugd! De jeugdzorg vandalisme, kindermishandeling en in Nederland is schooluitval. Daarbovenop spelen sterk in beweging. vaak nog economische problemen, Centraal daarin zoals werkloosheid, huurachterstand staat de introductie en schulden. In de praktijk zijn soms van de Centra zeven verschillende hulpverleners in voor Jeugd en zo’n gezin betrokken. De CJG kan Gezin: vanaf in zo’n geval de regie nemen en als 2011 heeft elke gemeente zo’n gemeentelijke instantie een totaalpakket centrum, waar ouders, jongeren en samenstellen, waarbij ook de economische professionals terecht kunnen met hun aspecten betrokken worden. Op het vragen over opvoeden en opgroeien. gebied van kindermishandeling en Drenthe vervult een voortrekkersrol in huiselijk geweld heeft STAMM CMO het landelijke jeugdzorgbeleid. STAMM gefungeerd als procesbegeleider en CMO is daar nauw bij betrokken, als aanjager voor een gedragen aanpak. procesbegeleider bij verschillende gemeenten en als voorzitter van de Drentse Verwijsindex provinciale werkgroep Jeugd en Zorg. Hulpverleners staan in de frontlinie: zij moeten signalen herkennen en die Centra voor Jeugd en Gezin aankaarten bij het CJG. Goede afstemming Het kabinet-Rutte wil dat de regie van de onder regie van het CJG is een speerpunt. jeugdzorg in 2015 naar de gemeenten Een nieuwe ontwikkeling die daarbij hoort gaat. De Centra voor Jeugd en Gezin is de Verwijsindex Risicojongeren.JEUGDZORG (CJG) vormen een eerste stap op weg Dat is een applicatie op hiernaartoe. De CJG’s moeten zorgen voor provincieniveau waarin iedere meer regie in het tamelijk versnipperde hulpverlener zijn of haar zorgen veld van de jeugdzorg. Herkenbaarheid over een bepaalde jongere kenbaar en laagdrempeligheid zijn belangrijke kan maken. De applicatie matcht JEUGDZORG 15 karakteristieken van deze nieuwe centra. dan met een andere hulpverlener, die zich toevallig ook zorgen maakt Coördinatie is vooral van belang bij over dezelfde jongere. STAMM gezinnen waarbij meerdere hulpverleners CMO heeft als procesbegeleider zijn betrokken. In sommige gezinnen gezorgd voor een verbeterd is soms sprake van problemen die gebruik van de Drentse Verwijsindex (DVI). elkaar beïnvloeden, zoals alcoholisme, Regionaal of provinciaal
 9. 9. VAN SIGNAAL TOT ACTIE BURGERS ALS AMBASSADEURSMeten is weten is het centrale thema van de conferentie Gemeente Borger-Odoorn maakt zich zorgenVan signaal tot actie. De conferentie was met zo’n 150 over zijn inwoners. In Valthermond, een van debezoekers een groot succes. De aanwezigen waren Zorg, waarin de ambtenaren Jeugdbeleid van kernen, hebben de huisartsen de noodklok geluid dat de Nederlandse jeugd in 2020 de de twaalf Drentse gemeenten en de provincie gezondste van Europa is. Maar Drenthe isenthousiast over de mogelijkheden om kennis te delen samenwerken onder voorzitterschap van STAMM en gezegd: “gemeente, jullie moeten wat doen aan nog ver verwijderd van die doelstelling: het is CMO. Speerpunt in dit plan is dat jongeren dicht een van de dikste provincies van Nederland,en in de toekomst meer evidence based te gaan werken. bij huis en zo effectief mogelijk geholpen worden. overgewicht, want wij worden slapend rijk van de zowel voor jongeren als volwassenen.Het belangrijkste effect van de conferentie is dat de Vier pilotonderdelen diabetes type 2-patiënten.” STAMM CMO heeft samen Gemeenten hebben een wettelijke taak om De pilot bestaat uit vier onderdelen: de versterking aan preventie te doen op het gebied van dedeelnemers nu doordrongen zijn van het feit dat meting, van de CJG’s, het onderbrengen van de taken van met de gemeente een subsidieaanvraag ingediend volksgezondheid: dat geldt dus ook voor Bureau Jeugdzorg bij de CJG’s, de herordening overgewicht. De insteek van STAMM CMO iskennisdeling en best practices de jeugdzorg beter maken. van het jeugdzorgaanbod en het meten van de die gehonoreerd is. Centraal daarin staat het idee geënt op de methodiek JOGG: Jongeren op kwaliteit. Voor dat laatste wordt een monitor Gezond Gewicht. Belangrijke pijlers onder deze ontwikkeld, zodat de CJG’s met feiten kunnen dat burgers optreden als ambassadeurs, die zelf methodiek zijn een positieve benadering, niet onderbouwen dat ze de juiste aanpak hanteren. verbieden maar het gemakkelijker maken om activiteiten opzetten om een gezonde leefstijl te een gezonde keus te maken, en een collectieve Nulmeting aanpak, zowel binnen de gemeente als met Samen met de provincie en onder begeleiding STAMM CMO heeft in 2010 een onderzoek bevorderen. Voorbeelden: kookworkshops voor externe partners, publiek en privaat. STAMM CMO van STAMM CMO gaan de Drentse gemeenten na gedaan naar de stand van zaken van CJG’s in was in 2010 procesbegeleider bij twee projecten, welke onderdelen van de Jeugdzorg op regionaal de provincie Drenthe. Dit onderzoek fungeert mannen (koken met een kok), een schoolmoestuin bij de gemeente Tynaarlo en Borger-Odoorn. of provinciaal niveau geregeld kunnen worden. als nulmeting voor de pilot Jeugdzorg. Ook heeft STAMM CMO de gemeente Emmen STAMM CMO heeft de projectorganisatie opgezet aanleggen en een sportestafette (strippenkaart ondersteund bij de subsidieaanvraag van ZonMw, voor de pilot Jeugdzorg. Visiedocument Assen deze is inmiddels gehonoreerd! Daarnaast Voor de gemeente Assen heeft om kennis te maken met verschillende sporten). heeft STAMM CMO op provinciaal niveau Pilot Jeugdzorg Preventie STAMM CMO een stedelijk kennis gedeeld over de landelijke en regionale Op weg naar een effectieve visiedocument geschreven over ontwikkelingen op het gebied van leefstijl. ketensamenwerking in de voorkomt opvoedondersteuning. Hierin Drentse jeugdzorg. Meetbaar wordt onder andere beschreven beter! Dit is de titel van het zware zorg waar opvoedondersteuning pilotplan dat op 6 december is aan moet voldoen. aangeboden aan het ministerie van VWS. Het plan is opgesteld Drenthe op gezond gewicht door de werkgroep Jeugd en Het is de landelijke ambitie
 10. 10. Een schoolcarrière zonder drempels Kennisdelen is een belangrijk thema Drenthe koestert haar jongeren, vanuit onze provinciale rol: STAMM CMO en STAMM CMO draagt daar op heeft in 2010 drukbezochte workshops verschillende manieren aan bij. Dat en kennisbijeenkomsten georganiseerd. begint al vroeg: jonge kinderen die een risico op achterstand hebben, moeten In 2010 heeft STAMM CMO bij nagenoeg gebruik kunnen maken van voor- en alle gemeenten in Drenthe projecten op vroegschoolse educatieve programma’s. het gebied van harmonisatie uitgevoerd. Dat is een uitdaging in het kader van In Meppel, Tynaarlo, Hoogeveen en de harmonisatie van kinderopvang en Borger Odoorn heeft STAMM CMO peuterspeelzalen. Als kinderen eenmaal bewerkstelligd dat het werkveld in gesprek op school zitten, is het zaak dat ze hun is over samenwerking. Ook zijn bij deze leerloopbaan niet voortijdig beëindigen. gemeenten concrete afspraken gemaakt over de uitvoering en uitwerking in 2011. In Harmonisatie kinderopvang De Wolden, Westerveld, Coevorden en Aa en peuterspeelzalen en Hunze heeft STAMM CMO geadviseerd Kinderen beginnen hun schoolcarrière vaak over de wijze waarop deze gemeenten in een peuterspeelzaal of kinderopvang. invulling kunnen geven aan de Wet OKE. De Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) daagt Mentor4You kinderopvang en peuterspeelzalen uit Een succesvol project om voortijdig samen te werken. De achtergrond van schoolverlaten tegen te gaan, is Wet OKE is tweeledig. Ten eerste wil de Mentor4You. Het project richt JEUGD & overheid dat alle instellingen aan dezelfde zich op twee groepen jongeren: basiskwaliteitseisen voldoen. Ten tweede leerlingen in groep 8 die dreigen moeten de organisaties alle kinderen vast te lopen in hun overgang naar die dat nodig hebben, een voorschools het vmbo, en vmbo-leerlingen die educatief programma aanbieden. De in een latere fase in de problemen JEUGD & 19 gemeenten hebben de opdracht die komen. Het gaat vaak om samenwerking te regisseren. STAMM CMO leerlingen met een minder stevige ONDERWIJSONDERWIJS voert in dit krachtenveld verschillende thuissituatie of om kinderen met soorten interventies uit op; ook treedt onvoldoende sociale vaardigheden. STAMM CMO op als onpartijdig mediator om partijen bij elkaar te brengen. Thuis mentor
 11. 11. ERVARINGEN EN RESULTATENMentor4You loopt in Assen, Emmen en binnenkortin andere gemeenten in het noorden. In Assenzijn inmiddels 60 koppels van leerling en mentor In het mentortraject wordt elke leerling gekoppeld aan UWV WERKbedrijf en brancheorganisaties. een mentor. Die loopt een tijdje met zo’n leerling Als het gaat om voortijdig schoolverlaten heeftbij elkaar gebracht: in Emmen gaat het om 20 mee om er achter te komen wat er speelt. Tijdens STAMM CMO haar expertise gebundeld met die het begeleidingstraject komt de mentor elke van CMO Groningen en Breuer Institute: samenkoppels in het eerste jaar. Sommige leerlingen week anderhalf à twee uur bij de leerling thuis. vormen zij het Expertise Centrum Voortijdig Ze bespreken hoe het gaat, gaan bijvoorbeeld Schoolverlaten. STAMM CMO heeft in 2010 eenhebben een half jaar nodig om weer goed op samen na hoe de leerling het huiswerk beter kan aantal projecten op dit gebied uitgevoerd. plannen. Daarnaast is er tussentijds soms ookde rit te komen, andere langer. De ervaringen mail- en telefooncontact. De mentor probeert ook Een voorbeeld is de aanpak van voortijdig ouderbetrokkenheid te stimuleren, bijvoorbeeld schoolverlaters in het praktijkonderwijs. Opzijn positief, zo was er een leerling in 4 vmbo, bij allochtone ouders voor wie de afstand tot verzoek van de gemeente Coevorden heeft de school nog groot is. STAMM CMO een rapport opgesteld waarin dedie niet meer gemotiveerd was en niet aan het Maar de mentor is er in de mogelijkheden van een arbeidstrainingscentrum eerste plaats voor het kind. Door zijn (ATC) in kaart worden gebracht. Jongereneindexamen mocht deelnemen omdat hij zijn stage in het praktijkonderwijs hebben training STAMM CMO doet de thuismentor kon op de werkvloer nodig, en liefst dicht bijniet had gedaan. Eind november 2009 kreeg hij projectcoördinatie, en zorgt huis. Op basis van deze verkenning is een voor (tussen)evaluaties, de leerling alsnog convenant gesloten dat heeft geresulteerd ineen mentor, die samen met hem een stageplek subsidieaanvragen en geeft de oprichting van een ATC onder beheer van advies over het opzetten examen doen reïntegratiebedrijf De Bentheimer. De leerlingenin de horeca heeft gezocht. Daardoor mocht hij van lokale infrastructuur. leren hier de basisvaardigheden van het Doordat STAMM CMO in werken en worden voorbereid op een stage.alsnog examen doen. Bovendien beviel de stage steeds meer gemeenten deze methodiek gebruikt, gaat hetzó goed, dat die jongen ook een zaterdagbaantje implementeren steeds beter en sneller.kreeg bij dit bedrijf. Hij kreeg hiermee weer een Expertisecentrum voortijdig schoolverlaten Het werkterrein Jeugd en Onderwijs is breedtoekomstperspectief en is ondertussen op het en om goede resultaten te behalen is dan ook samenwerking nodig. STAMM CMO werktmbo begonnen aan de opleiding tot kok. samen met een groot aantal organisaties en instanties, zoals gemeenten, scholen, ROC’s,
 12. 12. Iedereen doet mee Volgens de Wet Draagvlak voor decentralisering maatschappelijke De gemeente Noordenveld wilde haar in Drenthe ondersteuning huidige Wmo-loket verbreden naar (Wmo) moet andere onderwerpen en doelgroepen. De iedereen zo lang gemeente heeft echter te weinig capaciteit mogelijk kunnen om alle vormen van maatschappelijke meedoen in de hulpverlening zelf aan te bieden. De samenleving. oplossing die STAMM CMO hiervoor De burgers biedt is besproken met de lokale Wmo- hebben in eerste partners in Noordenveld. Het resultaat? instantie zelf de verantwoordelijkheid Draagvlak bij de betrokken Wmo-partners hiervoor. De provincie heeft de wettelijke om het huidige Wmo-loket in Roden taak om gemeenten te ondersteunen bij te decentraliseren: hierdoor kunnen de Wmo. STAMM CMO geeft hier invulling mensen op verschillende plekken terecht aan. Gemeenten moeten goed bepalen met hun vragen. Het Noordenveldse wat de werkelijke ondersteuningsvraag college van B en W beslist begin 2011 is van burgers. STAMM CMO ontwikkelt over deze decentralisatie. Daarna maakt hiervoor nieuwe aanpakken, beleid en STAMM CMO het uitvoeringsplan. stimuleert draagvlak. Door ervaringen uit gemeenten provinciaal te delen In Borger-Odoorn hebben de gemeente wordt zo het vliegwiel effect versterkt. en STAMM CMO het bestaande Wmo-loket vernieuwd. Dit loket, de ‘Steunstee’, zit niet Wmo-loket meer alleen in het gemeentehuis,WMO De Wmo vraagt om een nieuwe werkwijze. maar is ook op andere plaatsen in Dit biedt gemeenten de ruimte om daarin de buurt van burgers te vinden. zelf de beste oplossingen te zoeken. Dat betekent samen met de burger zoeken Wmo en mantelzorg naar passende oplossingen, niet alleen Met de komst van de Wmo is de WMO 23 individuele voorzieningen, maar juist gemeente ook verantwoordelijk ook algemene voorzieningen. Om deze geworden voor mantelzorg. Dit is nieuwe werkwijze vorm te geven, heeft nieuw voor gemeenten, zowel wat STAMM CMO in 2010 de gemeenten betreft het beleid als de uitvoering Borger-Odoorn, Noordenveld en Meppel ervan. De loketmedewerkers geholpen om hun Wmo-loket in te richten. moeten de mantelzorgproblematiek kennen en herkennen. Dat gegeven is
 13. 13. DORPSAGENDA MET DORPSWAARDERING gebruikt om het Wmo-loket in Meppel opnieuw bezuinigingen in de AWBZ. Mensen die geen Vanuit het door het ministerie van VWS Met een dorpsagenda denken en doen in te richten. STAMM CMO zorgde in dit traject recht meer hebben op AWBZ-voorzieningen geïntroduceerde landelijke programma Welzijn voor afstemming tussen het loket van de kunnen vervangende hulp aanvragen bij het Nieuwe Stijl moeten gemeenten anders bewoners mee om de leefbaarheid in hun gemeente Meppel en lokale welzijnsinstelling Wmo-loket van de gemeente. De consequentie gaan werken op het gebied van welzijn. en coachte beide organisaties hierin. Medio voor loketmedewerkers is dat zij kennis In opdracht van VWS adviseert STAMM eigen omgeving te verbeteren. Dorp en 2011 zal de nieuwe werkwijze een feit zijn. van nieuwe zaken moeten hebben. Voor CMO gemeenten en welzijnsinstellingen organisaties is het gevolg dat zij hulp moeten hierover. Daarnaast adviseert STAMM CMO gemeente ontwikkelen in onderling overleg Talentspotter ontwikkelen op nieuwe vragen. STAMM CMO gemeenten en steunpunten vrijwilligerswerk De Wmo eist veel van mantelzorgers en organiseerde een conferentie over dit thema. over vrijwillige inzet en mantelzorg in opdracht een structuur om met elkaar te communiceren. vrijwilligers, maar gemeenten kunnen hierbij van Movisie via het stimuleringsprogramma ondersteuning bieden. STAMM CMO helpt STAMM CMO heeft in gemeente De Wolden Goed voor Elkaar. Zeven Drentse gemeenten De basis is met elkaar meedenken gemeenten bij de ontwikkeling en schrijven geïnventariseerd wat de afslanking van de AWBZ maken hiervan inmiddels gebruik. van mantelzorgbeleid, bijvoorbeeld voor de voor gevolgen heeft. De gemeente gebruikt vanuit de eigen verantwoordelijkheid. gemeenten Noordenveld en Meppel. STAMM deze inventarisatie om in te schatten hoeveel en REIS Noord CMO bedenkt ook vernieuwende hulp aan wat voor soort hulpvragen zij kan verwachten. REIS staat voor Regionale Effectieve Het resultaat? Heldere afspraken tussen dorp burgers. De Talentspotter is daarvan een Uit de resultaten blijkt dat het Wmo-loket in De Interventies Samenwerkingsverband. Dit voorbeeld. Dit idee, dat STAMM CMO in 2010 Wolden gemiddeld 35 extra hulpvragen kan samenwerkingsverband bestaat uit tien en gemeente en een concrete taakverdeling. heeft ontwikkeld, helpt vragen te beantwoorden krijgen die voornamelijk gaan over dagopvang maatschappelijke ondernemingen in Noord als: Hoe laat je kwetsbare mensen of begeleiding van ouderen en gehandicapten, Nederland en wordt gefinancierd door goed integreren in een woonwijk? bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. VWS. STAMM CMO is de aanjager van REISBeperkingen Hoe ga je om met emotionele Noord in Drenthe. REIS verzamelt effectieve De methodiek bestaat uit: eenzaamheid van ouderen? De Kennis delen sociale interventies in de kennisbank. Dezebestaan niet gemeente Meppel is geïnteresseerd Kennis delen en vergroten is van groot worden beschreven en opgenomen in de • cd-rom met het softwareprogramma in de pilot. In 2010 heeft STAMM belang als het gaat om een relatief nieuw landelijke databank Effectieve Interventies. CMO daarom met de gemeente beleidsterrein als mantelzorg. STAMM CMO Een aantal interventies worden uitgevoerd • handleiding Meppel en drie zorgorganisaties zit daarom in de Landelijke Kenniskring in de praktijk en onderzocht op effectiviteit. een fondsaanvraag Mantelzorg. STAMM CMO zorgt bovendien voor Een van de methodieken uit de databank is • procesbeschrijving gedaan voor een pilot. De kennisvergroting binnen de provincie Drenthe de Dorpsagenda met dorpswaardering. vooraanvraag is inmiddels gehonoreerd. door werkvormen te delen en cursussen en • enquete coaching te geven aan Wmo-consulenten. Overheveling AWBZ zorg naar Wmo Wmo-loketten hebben ook te maken met Welzijn Nieuwe Stijl
 14. 14. Gelijke kansen Participatie, Alle talenten benutten voor emancipatie Bestuur en management van het en diversiteit bedrijfsleven wordt gedomineerd door iedereen zijn belangrijke mannen. Nederland steekt schril af thema’s binnen bij de rest van de wereld. Talenten het werkterrein blijven onbenut, dit gaat ten koste van van STAMM CMO. bedrijfseconomische resultaten. Centraal daarbij STAMM CMO initieerde het Noord staat het principe Nederlands Alle Talenten Benutten dat dat iedereen het aantal vrouwen op topposities wil recht heeft op bevorderen. 20 mannen en vrouwen gelijke kansen, op topposities in Drenthe, Friesland bijvoorbeeld als het gaat om werk of en Groningen vormen samen het opleiding. Vanuit die gedachte voert ambassadeursnetwerk. De organisatie STAMM CMO projecten uit op het terrein van ambassadeursbijeenkomsten en het van integratie, interculturele zorg, activering symposium “Meer vrouwen aan de top naar werk en de combinatie werk & privé. in Noord-Nederland” in Vries waren voor Door de fusie met Enova per 1 januari STAMM CMO de afsluitende activiteiten 2010 heeft de marktgroep Emancipatie voor de ondersteuning van dit netwerk. en diversiteit aan slagkracht gewonnen. Vrouwelijke allochtonen in de zorg Arbeidsparticipatie jongeren Zorgplaza Migranta is een In 2010 heeft STAMM CMO projecten samenwerkingsproject vanEMANCIPATIE & uitgevoerd die gericht zijn op versterking STAMM CMO, Zorgplein Noord, van de arbeidsparticipatie van verschillende CMO Groningen, Alfa college en groepen. Jongeren staan centraal in de Multicultureel Vrouwencentrum Wet Investering Jongeren (Wet WIJ): deze Jasmijn, dat vrouwelijke wet moet ervoor zorgen dat alle jongeren allochtonen toeleidt naar werk in de EMANCIPATIE 27 tot 27 jaar werken of een opleiding volgen. zorg. In 2010 zijn met gemeenten Jongeren met zorgtaken zijn hiervan nog en zorginstellingen afspraken & DIVERSITEIT DIVERSITEIT uitgezonderd. STAMM CMO heeft voor gemaakt om leer- werkplekken te hen al wel een methode ontwikkeld. De realiseren in Groningen en Drenthe. kansen die de zorgtaken bieden staan Noordenveld biedt allochtonen nu centraal. De pilot draait in Meppel. de mogelijkheid opleidingstrajecten te volgen en werkervaring op
 15. 15. BESCHERMJASSEN MANAGEN VAN DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER te doen in zorginstellingen in de regio. Antidisciminatievoorziening CMO speelt in Drenthe een belangrijke rol om STAMM CMO heeft zich in 2010 met deze partijen een mantelzorgvriendelijk Integratie in het noorden ingespannen voor een gezamenlijke Drentse In 2010 is een tweede boek over beschermjassen arbeidsklimaat te creëren. In 2010 is hiermee STAMM CMO werkt met de CMO’s in de regio antidiscriminatievoorziening voor burgers gestart in Borger-Odoorn en Coevorden, in 2011 aan de Gemeenschappelijke Integratie Agenda en instanties uit heel Drenthe! Met succes: verschenen: Beschermjassen, managen van wordt het uitgebreid naar andere gemeenten, van BZK en VNG, om integratie explicieter op per 1 januari 2011 is Artikel 1 Drenthe van zorginstellingen en het bedrijfsleven. de agenda te krijgen bij gemeenten. In 2010 kracht en starten we met “Drenthe alert op diversiteit op de werkvloer, geschreven door zijn in Drenthe, Groningen en Friesland 3 discriminatie”. De Drentse gemeenten voldoen conferenties georganiseerd met het thema ‘Actief hiermee aan de wettelijke verplichtingen. Het Kitlyn Tjin A Djie en Irene Zwaan. Dit boek is burgerschap en integratie’, met als sluitstuk de is een belangrijke mijlpaal op weg naar gelijke bijeenkomst bij FC Assen over sport als bindend kansen voor alle inwoners van Drenthe. op 7 december 2010 gepresenteerd tijdens element voor maatschappelijke activiteiten en het FC Twente voorbeeld ‘Scoren in de wijk’. Beschermjassen een drukbezochte feestelijke conferentie. Beschermjassen is een werkmodel voor Gezamenlijke Drentse professionals die werken met migranten in hulpverlening, onderwijs en welzijn. Het helptJe eigen culturele en mensen met een migrantenachtergrond in hun STAMM CMO is in 2010 gestart met de meting kracht te zetten; bewust te zijn dat iedereen van het effect van Beschermjassen bij zevenpersoonlijke geschiedenis: gevormd is door zijn eigen culturele en organisaties in Nederland. STAMM CMO voert persoonlijke geschiedenis: die geschiedenis zit dit onderzoek uit samen met PIONN, metdie geschiedenis zit als een jas om je heen en bepaalt de manier subsidie van het Europees Integratie Fonds. waarop je werkt, waarneemt en communiceert.als een jas om je heen Combinatie arbeid en zorg STAMM CMO organiseert samen met Kitlyn Tjin Eén op de acht werknemers is actief alsen bepaalt de manier A Djie trainingen transculturele communicatie om mantelzorger, en dit aantal neemt alleen maar instellingen toegankelijker te maken voor mensen toe. Om de combinatie van werk en mantelzorgwaarop je werkt, waarneemt met een migrantenachtergrond. In 2010 zijn acht mogelijk te laten blijven, werken mantelzorgers, Utrechtse instellingen voor jeugdhulpverlening werkgevers en andere partijen samen. STAMMen communiceert getraind, in opdracht van de provincie Utrecht.
 16. 16. Bereikbare voorzieningen bij het dagritme van de Drenten. In 2010 gaf het Kernteam advies en organiseerde de basis voor het bijeenkomsten gericht op doorlopende dagarrangementen voor kinderen. Dat een vitaal betekent dat kinderen na schooltijd leuke sportieve of culturele activiteiten platteland doen. Zo is een dag voor kinderen leuk en ouders kunnen hun werk en de zorg voor hun kinderen beter combineren. Koplopers in tijdbeleid Dat de aanpak van Drenthe 7 tot 7 werkt, blijkt wel uit het feit dat vier Drentse Een basisschool, de kinderopvang, de gemeenten (Tynaarlo, Borger-Odoorn, huisarts, een pinautomaat. Allemaal Emmen en de Wolden) zich sinds najaar belangrijke voorzieningen die noodzakelijk 2010 koploper in tijdbeleid mogen noemen. zijn of het leven vergemakkelijken. Dit is een initiatief van het ministerie van Door krimp, schaalvergroting en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bezuinigingen wordt het steeds lastiger heeft als doel dat mensen de ‘randen om voorzieningen in kleine dorpen in van de dag’ beter benutten. Dat maakt Drenthe te behouden. Om te zorgen dat het eenvoudiger om werk en privé te de inwoners van Drenthe toch prettig combineren waardoor mensen meer uren kunnen blijven leven, zet STAMM CMO zich kunnen werken. Koplopers delen actiefVOORZIENINGEN in voor de kwaliteit van voorzieningen. kennis en informatie met elkaar en kunnen andere gemeenten aansporen Inspringen op de Drentse dagindeling om ook met tijdbeleid aan de slag te Het voorzieningenniveau verandert, dat gaan. Het Kernteam Drenthe 7 tot 7 betekent een andere indeling voor de helpt de vier Drentse koplopers om VOORZIENINGEN 31 combinatie van wonen, werken, zorgen hun ambities verder vorm te geven. en ontmoeten. Het Kernteam Drenthe 7 & TIJDBELEID & TIJDBELEID tot 7, onder voorzitterschap van STAMM Kulturhus Nieuw-Schoonebeek CMO, pakt dit aan door gemeenten STAMM CMO heeft geholpen bij de en maatschappelijke organisaties te visieontwikkeling van het Kulturhus ondersteunen bij het inrichten van hun in Nieuw-Schoonebeek. Deze visie voorzieningen. Hierdoor sluiten deze beter wordt inmiddels breed gedragen
 17. 17. door de huidige gebruikers en vormt de basis georganiseerd. De portal maakt communicatie zich het meest ergeren aan vertragingen in de van de doorontwikkeling van het Kulturhus. tussen ouder en school bovendien eenvoudiger. planning. Met voldoende communicatie kan dit De gemeente Coevorden zag direct de opgelost worden. De gemeenten deden dat Digitale ontmoetingsplaatsen voordelen hiervan in. STAMM CMO is daarom Goede voorzieningen of veel bijvoorbeeld door op gezette tijden gedetailleerd Vroeger kwamen dorpsbewoners bij elkaar op gestart met het ontwikkelen van een digitale over de wijkverbetering te communiceren. “de brink”. Dat is het centraal gelegen deel van brede school voor deze gemeente. mogelijkheden om werk en privé het dorp waar mensen elkaar spraken over de Positief ontwikkelingen van het dorp. Tegenwoordig In 2010 heeft STAMM CMO een businesscase te combineren verhoogt het De betrokken uitvoerende organisaties waren erg treffen mensen elkaar echter veel minder. geschreven over Telebrink. Daaruit blijkt wat positief over het onderzoek en willen de resultaten Met digitale toepassingen zoals Telebrink is verdere uitrol kost. Daarnaast is in 2010 een woonplezier in dorp of wijk gebruiken in de toekomst. Begin december afstemmen echter geen probleem meer en start gemaakt met onderzoek naar open 2010 rondde STAMM CMO het onderzoek af. kunnen inwoners elkaar virtueel ontmoeten. source software, omdat dat veel scheelt in de kosten. In het verlengde van Telebrink STAMM CMO heeft samen met een aantal is STAMM CMO bovendien in gesprek met ict-partijen de website www.telebrink. leveranciers van technologie in huis. Daarmee info gerealiseerd. Telebrink is een portal kunnen bijvoorbeeld zorginstellingen op waarop mensen kunnen zien wat er in hun afstand zorg bieden. Zo kunnen mensen dorp bijvoorbeeld aan activiteiten wordt langer in hun eigen omgeving blijven wonen. Om te achterhalen welke methodiek van wijkverbetering het best werkt, heeft STAMM Monitoronderzoek wijk- en CMO in opdracht van de provincie DrentheKERNTEAM DRENTHE 7 TOT 7 buurtimpuls Drenthe een onderzoek gedaan. Gedurende drie jaar Goede voorzieningen of veel mogelijkheden onderzocht STAMM CMO met enquêtes ofHet Kernteam Drenthe 7 tot 7 bestaat uit Kunst om werk en privé te combineren verhoogt de bewoners de wijkverbeteringsactiviteiten het woonplezier in een dorp of wijk. Ook waardeerden. Zestig bewoners, verspreid& Cultuur Drenthe, SportDrenthe, de Brede een nette, opgeknapte omgeving waarvoor over de drie gemeente, deden mee. mensen zich verantwoordelijk voelen, draagtOverleggroep Kleine dorpen Drenthe (BOKD), de daaraan bij. De gemeenten Borger-Odoorn, De resultaten Coevorden en Hoogeveen, hebben daarom Interactieve communicatie is belangrijk. Alsprovincie Drenthe, de plattelandsgemeente Tynaarlo drie achterstandswijken opgeknapt. Bij de mensen kunnen meedenken gaan ze zich wijkverbetering werden de huizen en de verantwoordelijk voelen voor hun omgeving. Dat isen de stedelijke gemeente Emmen. STAMM CMO woonomgeving opgeknapt. Ook zijn de belangrijk om te zorgen dat de wijkverbeteringen bewoners bij de verbeteringen betrokken. blijvend zijn. Ook kwam naar voren dat mensenis voorzitter en actief lid van het Kernteam. Zestig bewoners werkten mee
 18. 18. Raad van toezichtAgnes Wolbert // lid 2e kamer PvdA (voorzitter)Harm Assies // wethouder gemeente TynaarloHenk Elzing // directeur Stichting De Stouwe, MeppelWiecher Hadderingh // directeur Promens Care, Assen ColofonJohan Dijk // directeur Woonborg, Vries en Roden tekst STAMM CMO en Bureau Hendrikx Van der Spek redactie Marian van Voorn en Pleuni Boelaars (STAMM CMO)Jan Tingen // directeur Gemeentelijk Krediet Bank Drenthe, Assen vomgeving en illustraties Buro voor beeld fotografie Albert RavenTom van der Vlist // Regiopolitie Fryslân drukkerij Koninklijke Van Gorcum Assen STAMM CMO postbus 954 9400 AZ Assen 0592 394 400 www.stamm.nl copyright 2011 © stamm cmo

×