STP6001 seitsmenda loengu materjalid

1,800 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,800
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

STP6001 seitsmenda loengu materjalid

 1. 1. STP6001 Sissejuhatus sotsiaalpoliitikasse (7. – ja viimane - loeng) Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti
 2. 2. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti <ul><li>Sissejuhatus </li></ul><ul><li>Rahaliste hüvitiste süsteemid </li></ul><ul><li>Sotsiaalteenused </li></ul><ul><li>Põhilised sotsiaalkaitse skeemid Eestis: </li></ul><ul><ul><li>Riiklikud pensionid </li></ul></ul><ul><ul><li>Ravikindlustus </li></ul></ul><ul><ul><li>Peretoetused ja vanemahüvitis </li></ul></ul><ul><ul><li>Töötuskindlustus ja töötutoetus </li></ul></ul>
 3. 3. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Sissejuhatus Sotsiaalkaitse süsteem Social protection Sotsiaalkindlustus Social Security Sotsiaalhoolekanne Social Welfare Eesmärgiks on inimestele vabaduste kindlustamine ning inimressursi arendamine, milleks suurendatakse sotsiaalset kaasatust, ennetatakse ja leevendatakse vaesust ja sotsiaalset tõrjutust. Hoolekandelisteks instrumentideks võivad olla nii toetused kui hoolekandeteenused. Riigi garantii täiendavaks sissetulekuks või sissetulekute jätkumiseks sotsiaalsete riskide realiseerumise korral.
 4. 4. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Rahaliste hüvitiste süsteemid <ul><li>Pere tulusid ja vajadusi arvestavad süsteemid ( means-tested and needs-tested ), levinud USA-s ja Austraalias. </li></ul><ul><li>Kindlustuspõhimõtteile üles ehitatud sotsiaalpoliitika, kus enamik toetusi sõltub varasemaist sissemakseist, nt Saksamaal, Prantsusmaal, Belgias ja Luksemburgis. </li></ul><ul><li>Universaalsetel toetustel põhinev ja garanteeritud minimaalset tulu tagav sotsiaalse kaitse süsteem. </li></ul><ul><li>Institutsionaalsed süsteemid, mis ühendavad nii universaalse, minimaalset tulutaset tagava kui ka varasemaist sissemakseist sõltuva toetussüsteemi. </li></ul>
 5. 5. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Rahaliste hüvitiste süsteemid Sotsiaalkindlustus Sotsiaalhoolekanne Sotsiaalabina makstavad toetused Sotsiaalkindlustus-toetused Finantseeritakse üldistest maksudest ja muudest avalike eelarvete tuludest - Sotsiaalkindlustus-preemiad Finantseeritakse erilistest sotsiaalkindlustuse osamaksetest Jaotatakse vajaduse kindlakstegemisel Hüvitisi jaotatakse kindlatele kategooriatele (n. pensioniea ületanuile)
 6. 6. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Rahaliste hüvitiste süsteemid <ul><li>Sotsiaalkindlustus … </li></ul><ul><ul><li>… on terviklik rahaliste hüvitiste süsteem, mis mõeldud inimeste sotsiaalsete riskide maandamiseks; </li></ul></ul><ul><ul><li>… riigipoolne kaitse elustandardite languse ja ressursside kaotuse vastu; </li></ul></ul><ul><ul><li>… kujundab solidaarsust inimestega, keda on tabanud (või ähvardab tabada) sissetulekute kaotus või teatavad erilised väljaminekud. </li></ul></ul>Horisontaalne ja vertikaalne ümberjaotamine Horisontaalne ümberjaotamine Universaalsed reeglid Vabad valikud, individuaalne risk Sõltub seadusandlusest ja poliitikast Sõltub turust Taotleb sotsiaalset solidaarsust, sotsiaalsete riskide hajutamist Taotleb kasumit Avalik, osalemine kohustuslik Isiklik, osalemine vabatahtlik Sotsiaalkindlustus Erakindlustus
 7. 7. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Rahaliste hüvitiste süsteemid <ul><li>Sotsiaalne risk ( recognized social risk ) – elusündmus, mis viib indiviidi v pere elustandardite languseni ja avab õiguse sotsiaalturva hüvitis(t)ele. </li></ul><ul><ul><li>Töise sissetuleku puudumine vanaduse, töövõimetuse või töötuse tõttu, sissetulekute katkemine toitja surma tõttu, erilised kulutused, mis seotud lapse(-ste) kasvatamisega ja vajadusega arstiabiteenuste järele, vahendite puudus inimväärseks eluks. </li></ul></ul>
 8. 8. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Rahaliste hüvitiste süsteemid <ul><li>Sotsiaalabina makstavad toetused … </li></ul><ul><ul><li>… seonduvad peamiselt vaesuse leevendamise ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamise eesmärgiga; </li></ul></ul><ul><ul><li>… võtavad üldjuhul arvesse perede suurust; hüvitiste suurem sihitus ( target ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ida-Euroopas pidid kompenseerima ennekõike heaoluriigi reformimisel äralangevaid subsiidiume; säilitama toetuse reformidele ja leevendama nende sotsiaalset hinda (nagu kasvav kuritegevus ja inimkapitali erosioon). </li></ul></ul><ul><ul><li>Kolm tüüpi: * </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Üldine sotsiaalabi ( general assistance ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kategoriaalne sotsiaalabi ( categorical assistance ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kindlate kulutustega seonduv sotsiaalabi ( tied assistance ) </li></ul></ul></ul>* - Eardley, T., Bradshaw, J., Ditch, J., Gough, I. and Whiteford, P. (1996b) Social Assistance in OECD-countries, Country Reports. London: OECD.
 9. 9. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Sotsiaalteenused <ul><li>Sotsiaalteenused on teenused, mis on organiseeritud ühiskonna poolt või toetusel ja kontrolli all ning mõeldud toetamaks indiviide ja nende peresid. </li></ul><ul><li>Sotsiaalteenused... </li></ul><ul><ul><li>...ei sisalda negatiivset sotsiaalset kontrolli. </li></ul></ul><ul><ul><li>...on mitte-rahalised. </li></ul></ul><ul><ul><li>...on universaalsed. </li></ul></ul><ul><ul><li>...on toodetud (osaliselt) avaliku sektori rahadega. </li></ul></ul><ul><ul><li>...on rehabiliteeriva iseloomuga. </li></ul></ul><ul><ul><li>...on toetavad. </li></ul></ul><ul><ul><li>...on vabatahtlikud. </li></ul></ul>
 10. 10. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Sotsiaalteenused <ul><li>Skandinaavia mudel (Soome, Rootsi, Taani, Norra). </li></ul><ul><li>Perehoolekande mudel (Vahemeremaades: Kreeka, Hispaania, Portugal, Itaalia, Küpros, Malta). </li></ul><ul><li>Vajadustega kaalutud (ka Beveridge’i) mudel (UK, mingil määral Iirimaa). </li></ul><ul><li>Põhja-Euroopa subsidiaarsusel põhinev mudel (Saksamaa, Austria, Holland, vähemal määral Prantsusmaa ja Belgia). </li></ul>* - Sapir, André (2005). Globalisation and the reform of the European social models.
 11. 11. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Riiklikud pensionid <ul><li>Skeem: PAYG tüüpi sotsiaalkindlustus </li></ul><ul><li>Seadus: Riikliku pensionikindlustuse seadus (RT I 2001, 100, 648) </li></ul><ul><li>Rahastatakse: sotsiaalmaksust </li></ul><ul><li>Haldamine: Sotsiaalkindlustusamet </li></ul><ul><li>4 riiklikku pensioni: Rahvapension, Vanaduspension, Toitjakaotuspension ja Töövõimetuspension </li></ul><ul><li>Vanaduspensioniiga: 63 a (n. 2016) </li></ul><ul><ul><li>Soodustingimustel vanaduspension </li></ul></ul><ul><ul><li>Edasilükatud vanaduspension +0,9% kuu </li></ul></ul><ul><ul><li>Ennetähtaegne vanaduspension -0,4% kuu </li></ul></ul><ul><ul><li>Väljateenitud aastate pension * </li></ul></ul>* - Väljateenitud aastate pensionide seadus (RT 1992, 21, 294)
 12. 12. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Riiklikud pensionid <ul><li>Ligipääs ja katvus: </li></ul><ul><ul><li>Vanaduspensioni (min. 15 a.), Toitjakaotuspensioni ja Töövõimetuspensioni ( 16-24-aastased – pole, 25-26-aastased – 1 aasta jne .) puhul staažinõue; rahvapensioni puhul residentsus (min. 5 a.) </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Peaaegu“ 100% rahvastikust </li></ul></ul><ul><li>Suurus: </li></ul><ul><ul><li>Rahvapension: fikseeritud (al. 1.04.2009 - 2008.80 krooni) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vanaduspension, Toitjakaotuspension ja Töövõimetuspension – baasosa , staažiosa , kindlustusosa (vt. joonist järgmisel slaidil) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pensionilisad vanaduspensionäridele </li></ul></ul>
 13. 13. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Riiklikud pensionid 1.01.1999 1.01.1970 Alustab töötamist 1.01.2010 Läheb pensionile 29 staažiosaku aastat: 29 * 67 . 94 (aastahinne) = 1970.26 11 kindlustusosaku aastat: 11 * 67,94 * 1,4 = 1046.28 Näide: Inimene asus tööle 1.01.1970 ja töötas kuni 1.01.2010. Tema keskmine kuupalk oli kogu aja 1,4-kordne Eesti keskmine. Pensioni baasosa on praegu 1793 . 44 . Riiklik vanaduspension: 1793.44 + 1970.26 + 1046.28 = 4809.98-
 14. 14. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Riiklikud pensionid <ul><li>Toitjakaotuspension </li></ul><ul><li>Saajate ring (vt. joonist järgmisel slaidil) </li></ul><ul><li>Suurus: </li></ul><ul><ul><li>toitja staažiosaku ja kindlustusosaku alusel arvutatud vanaduspension; </li></ul></ul><ul><ul><li>vanaduspension 30-aastase pensioniõigusliku staaži korral (praegu 3831,64 krooni) </li></ul></ul><ul><li>Toitjakaotuspensioni suurus sõltub perekonnaliikmete arvust: </li></ul><ul><ul><li>kolmele ja enam - 100% arvutamise aluseks võetud vanaduspensionist; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaks - 80% arvutamise aluseks võetud vanaduspensionist; </li></ul></ul><ul><ul><li>Üks - 50% arvutamise aluseks võetud vanaduspensionist. </li></ul></ul>
 15. 15. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Riiklikud pensionid
 16. 16. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Riiklikud pensionid <ul><li>Töövõimetuspension </li></ul><ul><li>Saajad: püsivalt töövõimetuks tunnistatud vähemalt 16-aastane isik, kelle töövõime kaotus on 40 kuni 100 protsenti </li></ul><ul><li>Suurus: </li></ul><ul><ul><li>toitja staažiosaku ja kindlustusosaku alusel arvutatud vanaduspension; </li></ul></ul><ul><ul><li>vanaduspension 30-aastase pensioniõigusliku staaži korral (praegu 3831,64 krooni) </li></ul></ul><ul><li>Toitjakaotuspensioni suurus on eelnimetatud kahest summast suurema ja töövõime kaotuse protsendi korrutis. </li></ul>
 17. 17. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Riiklikud pensionid <ul><li>Kesksed probleemid ja väljakutsed: </li></ul><ul><ul><li>Kas riiklikud pensionid käivad riigile üle jõu? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>2004–2008 on riik pensionidele teistest allikatest juurde maksnud kokku 1,67 miljardit krooni </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2009. a pensionikuluks arvestab rahandusministeerium üle 19 miljardi krooni, sotsiaalmaksu tuleb selle katteks napilt 16 miljardit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rahandusministeeriumi arvestuste järgi tõuseb pensionikulu 2010. aastal 19,6 miljardi kroonini ning sotsiaalmaksust laekub 4,3 miljardit krooni vähem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erakorralises pensionireservis oli märtsi lõpus 4,55 miljardit krooni. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pensioniea tõstmine (63 e.a  65 e.a) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Praegu töötab Eestis ligi 17 protsenti kõikidest vanaduspensionäridest </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>63-64-aastastest töötab 35 protsenti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>60-64-aastastest on terved 52 protsenti </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Riiklikud pensionid
 19. 19. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Riiklikud pensionid <ul><li>Üle 65-aastaste suhe 15-65-aastasesse elanikkonda </li></ul>
 20. 20. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Riiklikud pensionid <ul><li>Rahastamisvajaku katmiseks tarvilik sotsiaalmaksu määr </li></ul>
 21. 21. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Ravikindlustus <ul><li>Skeem: PAYG tüüpi sotsiaalkindlustus </li></ul><ul><li>Seadus: Ravikindlustuse seadus (RT I 2002, 62, 377) </li></ul><ul><li>Rahastatakse: sotsiaalmaksust </li></ul><ul><li>Haldamine: Haigekassa </li></ul><ul><li>Kaetus: ~94% rahvastikust (tööandja poolt kindlustatud isikud, isikud, kes maksavad ise enda eest sotsiaalmaksu, riigi poolt kindlustatud, võrdsustatud isikud) </li></ul>
 22. 22. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Ravikindlustus <ul><li>Ajutise töövõimatuse hüvitis </li></ul><ul><ul><li>Suurus: 70% (üldjuhul), 80% (pereliikme põetamine), 100% (kutsehaigestumine ja tööõnnetus, v igastus riigi või ühiskonna huvide kaitsel või kuriteo tõkestamisel ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Maksmine (üldjuhul): Tööandja 4.-8. päevani, Haigekassa alates 9. päevast; max. 182 päeva </li></ul></ul>
 23. 23. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Ravikindlustus <ul><li>Tervishoiuteenused </li></ul><ul><ul><li>Eesti Haigekassal on 3000 koostööpartnerit </li></ul></ul><ul><ul><li>Kolmanda osapoole maksesüsteem </li></ul></ul><ul><ul><li>Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13231527 </li></ul></ul><ul><ul><li>Perearsti valib inimene üldjuhul ise </li></ul></ul><ul><ul><li>Teenustasud patsiendile </li></ul></ul><ul><li>Soodusravimid </li></ul><ul><ul><li>Soodustused: 100%, 90%, 75% (omaosalus 20 krooni), 50% (omaosalus 50 krooni) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aluseks sotsiaalministri määrused </li></ul></ul><ul><ul><li>Sotsiaalministeeriumi koostatud ülevaatlik tabel arstile ja apteekrile ravimite loetelust, väljakirjutamispiirangutest, piirhindadest ja hinnakokkulepetest seisuga 1. oktoober 2009: http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Tervisevaldkond/Tervishoid/Ulevaatliktabel_01_10_2009.xls </li></ul></ul>
 24. 24. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Ravikindlustus <ul><li>Kesksed probleemid ja väljakutsed: </li></ul><ul><ul><li>Eesti on Euroopa tervishoiuteenuste tarbijaindeksi järgi langenud aastaga 11. kohalt 18-ndale </li></ul></ul><ul><ul><li>Valitsus otsustas 29.10 tervishoiuteenuste piirhindade vähendamise kuue protsendi võrra ( patoloogia, endoskoopia, bronhoskoopia ja radioloogia teenus ed). </li></ul></ul><ul><ul><li>2010. aasta ravikindlustuseelarves on tulude suuruseks planeeritud 10,9 miljardit ning kuludeks 11,5 miljardit krooni </li></ul></ul>
 25. 25. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Peretoetused ja vanemahüvitis <ul><li>Skeemid: Universaalsed sotsiaaltoetused </li></ul><ul><li>Seadused: Riiklike peretoetuste seadus (RT I 2001, 95, 587) ja Vanemahüvitise seadus (RT I 2003, 82, 549) </li></ul><ul><li>Rahastatakse: Riigieelarvest </li></ul><ul><li>Haldamine: Sotsiaalkindlustusamet </li></ul><ul><li>Hüvitisi, saajaid ja suurust vt. järgnevatelt slaididelt. Vanemahüvitise määr on kuupalga alammäär 4350 krooni ja maksimaalne suurus kuus 30729 krooni </li></ul>
 26. 26. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Peretoetused ja vanemahüvitis <ul><li>Lapsehooldustasu määr 2009. aastal on 1200 krooni </li></ul><ul><li>Lapsetoetuse määr 2009. aastal on 150 krooni </li></ul><ul><li>Lapsehooldustasu – üks vanematest või hooldaja või eestkostja, kes kasvatab: </li></ul><ul><li>kuni 3-a last(-psi) – ½ lapsehooldustasu määra lapse kohta </li></ul><ul><li>lisaks ühele või enamale kuni 3-a lapsele ka 3-8-a lapsi – ¼ lapsehooldustasu määras iga 3-8-a lapse kohta </li></ul><ul><li>3- ja enamalapselises peres 3 või enamat vähemalt 3-a last – ¼ lapsehooldustasu määras iga 3-8-a lapse kohta. </li></ul><ul><li>+ 100 krooni kuus iga kuni 1-a lapse kohta. </li></ul><ul><li>Seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus - üks vanematest või hooldaja või eestkostja – 2,2 * lapsehooldustasu määras </li></ul><ul><li>Lapsetoetus – kõik 0-16-a (19 kui õpib) lapsed; 1. ja 2. lapse puhul 2 * lapsetoetuse määr, 3. ja enama lapse puhul 6 * lapsetoetuse määr </li></ul><ul><li>Üksikvanema lapse toetus – 2 * lapsetoetuse määr </li></ul><ul><li>Ajateenija lapse toetus – 5 * lapsetoetuse määr </li></ul><ul><li>Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus – 20 * lapsetoetuse määr </li></ul>Perioodiline <ul><li>Sünnitoetus - üks vanematest lapse sündides; 5000 krooni lapse kohta </li></ul><ul><li>Lapsendamistoetus – lapsendaja; 5000 krooni lapse kohta </li></ul><ul><li>Elluastumistoetus – hoolekandeasutuses, erivajadustega õpilaste koolis või peres eestkostel olnud laps iseseisvalt elama asumisel; 40 * lapsetoetuse määr </li></ul>Ühekordne Regulaarsus Vanem Laps Õigustatud isik
 27. 27. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Peretoetused ja vanemahüvitis
 28. 28. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Peretoetused ja vanemahüvitis <ul><li>Kesksed probleemid ja väljakutsed: </li></ul><ul><ul><li>Vanemahüvitise uus ülempiir 1.01.2010 - 35 316 krooni </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Olen jätkuvalt arvamusel, et lausaliste toetuste süsteem on ebaefektiivne. Palju tõhusam oleks sotsiaal- ja peretoetuste jagamine vajaduspõhiselt .“ (Andrus Ansip 16.03.2009) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaotatud hüvitised: 450-kroonine koolitoetus, tulumaksutagastus esimese lapse pealt, õppelaenu kustutamine, haige lapsega kodus oleva vanema haigushüvitis </li></ul></ul>
 29. 29. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Peretoetused ja vanemahüvitis
 30. 30. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Töötuskindlustus ja töötutoetus <ul><li>Skeem: Töötuskindlustus - PAYG tüüpi sotsiaalkindlustus; töötutoetus – sissetulekuga kaalutud sotsiaaltoetus </li></ul><ul><li>Seadus: Töötuskindlustuse seadus (RT I 2001, 59, 359) ja Tööturuteenuste ja -toetuste seadus (RT I 2005, 54, 430) </li></ul><ul><li>Rahastatakse: Töötuskindlustus - töötuskindlustusmaks; töötutoetus – Riigieelarve </li></ul><ul><li>Haldamine: Töötukassa </li></ul>
 31. 31. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Töötuskindlustus ja töötutoetus <ul><li>Töötuskindlustushüvitis </li></ul><ul><li>Õigus hüvitisele: </li></ul><ul><ul><li>töötukassas töötuna arvele võetud </li></ul></ul><ul><ul><li>töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži </li></ul></ul><ul><ul><li>ei ole viimaselt töö- või teenistuskohalt lahkunud enda algatusel, kokkuleppel tööandjaga, töö- või teenistuskohustuste rikkumise, usalduse kaotamise, vääritu või korruptiivse teo tõttu. </li></ul></ul><ul><li>Maksmisperiood: kindlustusstaaži vähem kui 56 kuud - 180 kalendripäeva; 56-110 kuud - 270 kalendripäeva; 111 kuud - 360 kalendripäeva </li></ul><ul><li>Suurus: 100 päeva - 50%, seejärel 40% ühe kalendripäeva keskmisest töötasust ( maksimumsuurus - vastavalt 50% ja 40% kindlustatute kolmekordsest keskmisest kalendripäeva töötasust eelmisel kalendriaastal – 2009. a. 15 725 krooni kuus) </li></ul>
 32. 32. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Töötuskindlustus ja töötutoetus <ul><li>Ennetähtaegne lõpetamine: </li></ul><ul><ul><li>individuaalse tööotsimiskava kinnitamisest või täitmisest või sobivast tööst keeldumine </li></ul></ul><ul><ul><li>ei ilmu vähemalt kord 30 päeva jooksul või määratud ajal mõjuva põhjuseta töötukassa maakondlikku osakonda vastuvõtule </li></ul></ul><ul><li>Koondamishüvitis </li></ul><ul><li>makstakse koondamise korral töötajale või avalikule teenistujale, kelle töö- või teenistussuhe selle tööandja juures on kestnud: </li></ul><ul><ul><li>viis kuni kümme aastat – ühe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses; </li></ul></ul><ul><ul><li>üle kümne aasta – kahe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses. </li></ul></ul>
 33. 33. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Töötuskindlustus ja töötutoetus <ul><li>Tööandja maksejõuetuse hüvitis </li></ul><ul><li>Maksejõuetuse hüvitise suurust arvestatakse saamata jäänud tasude liikide kaupa: </li></ul><ul><ul><li>s aamata palk hüvitatakse kuni töötaja kolme kuupalga ulatuses, kuid kokku mitte rohkem kui kolm Eesti keskmist kuupalka ) </li></ul></ul><ul><ul><li>saamata puhkusetasu hüvitatakse kuni töötaja ühe kuu puhkusetasu ulatuses, kuid mitte rohkem kui üks Eesti keskmine kuupalk </li></ul></ul><ul><ul><li>töölepingu lõpetamise hüvitust hüvitatakse kuni töötaja kahe kuupalga ulatuses, kuid mitte rohkem kui üks Eesti keskmine kuupalk </li></ul></ul>
 34. 34. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Töötuskindlustus ja töötutoetus <ul><li>Töötutoetus </li></ul><ul><li>Õigus hüvitisele: </li></ul><ul><ul><li>on töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva olnud hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega </li></ul></ul><ul><ul><li>puudub sissetulek töötutoetuse 31-kordse päevamäära ulatuses (2009. aastal 1019 krooni ja 90 senti kuus) </li></ul></ul><ul><li>Maksmisperiood: kuni 270 päeva </li></ul><ul><li>Suurus: töötutoetuse päevamäär on kehtestatud riigieelarve seadusega (2009. aastal 32,90 krooni) </li></ul><ul><li>Ennetähtaegne lõpetamine: </li></ul><ul><ul><li>Keeldub esmakordselt sobivast tööst või individuaalse tööotsimiskava täitmisest – 10 päevaks </li></ul></ul><ul><ul><li>Ei tule mõjuva põhjuseta määratud ajal vastuvõtule - viimase pöördumise päevale järgnevast päevast kuni vastuvõtule tulemise päevani </li></ul></ul><ul><ul><li>Keeldub mõjuva põhjuseta sobivast tööst, tööotsimiskava täitmisest või ei tule määratud ajal vastuvõtule - töötutoetuse maksmise perioodi vähendatakse vastavate päevade võrra </li></ul></ul><ul><ul><li>ei tule teistkordselt mõjuva põhjuseta määratud ajal vastuvõtule, keeldub teistkordselt mõjuva põhjuseta tööotsimiskava täitmisest või sobivast tööst - lõpetatakse </li></ul></ul>
 35. 35. Sotsiaalkaitse süsteem ja Eesti Töötuskindlustus ja töötutoetus <ul><li>Kesksed probleemid ja väljakutsed: </li></ul><ul><ul><li>Juulis jõustunud töölepingu seaduse järgi pidi hüvitis tõusma 20 protsendipunkti võrra </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Tegemist on sõnamurdlikkusega ja töötajate petmisega, sest kolmepoolsesse kokkuleppesse sai kirja, et mis tahes muudatusi tehakse vaid juhul, kui kõik 3 poolt nendega nõus on ” (Harri Taliga 21.05.2009) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Töötuskindlustushüvitist sai III kvartalis 37 % registreeritud töötutest. Lisaks sai 26 % end arvele võtnud töötutest töötutoetust. Kuu jooksul oli arvel keskmiselt 79 000 töötut. Töötuskindlustushüvitist ega töötutoetust ei saanud ligi 29 000 registreeritud töötut. Lisaks nendele oli aga veel 23 000 registreerimata töötut ning 11 000 töö otsimisest loobunud inimest, kes ei uskunud enam selle leidmise võimalusse. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kõigi eelduste kohaselt ületab töötuskindlustushüvitiste summa aasta kokkuvõttes miljardi krooni piiri </li></ul></ul>
 36. 36. Eksam <ul><li>8. jaanuari l kell 12.00-15.00 ruumis S-428 </li></ul><ul><li>Kirjalik test: </li></ul><ul><ul><li>10 valikvastustega küsimust </li></ul></ul><ul><ul><li>10 õige/vale küsimust </li></ul></ul><ul><ul><li>5 avatud küsimust </li></ul></ul>

×