Globalna biblioteka cyfrowa

1,103 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,103
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Globalna biblioteka cyfrowa

 1. 1. Globalna bibliotekacyfrowaMetafora czy rzeczywistość?dr Marek Nahotko, IINiB UJ Zarządzanie informacją w nauce Katowice 15-16.12.2010 1
 2. 2. Czym jest biblioteka? Biblioteka bierze udział w komunikowaniu publicznym, czyli instytucjonalnie zorganizowanej transmisji treści; Udział ten polega na organizacji dostępu, pośredniczeniu w obiegu i retransmisji komunikatów; Łącznie komunikacja publiczna polega na transmisji zespolonego dorobku myśli ludzkiej do społeczeństwa.Wojciechowski J.: Biblioteka w komunikacji publicznej. Warszawa 2010 Zarządzanie informacją w nauce Katowice 15-16.12.2010 2
 3. 3. Komunikacja naukowa w Internecie:Globalna Biblioteka Cyfrowa Internet ma cechy zorganizowanej struktury, czyli specyficznej „instytucji”; Internet jest „instytucją” ogarniającą wysiłki wszystkich jednostek działających w zakresie (naukowej) komunikacji publicznej (i nie tylko publicznej); Jednostki takie (instytucje, osoby), funkcjonujące w obrębie Internetu, nazywam serwisami GBC; Internet słuŜy do organizacji dostępu, pośredniczenia w obiegu i retransmisji komunikatów pomiędzy serwisami GBC a odbiorcami komunikatów. Zarządzanie informacją w nauce Katowice 15-16.12.2010 3
 4. 4. Serwisy GBC Łącznie (naukowa) komunikacja publiczna w Internecie polega na transmisji zespolonego dorobku myśli ludzkiej: od twórców, poprzez serwisy GBC, do… twórców. W nauce nie ma pisania bez czytania, a czytanie słuŜy pisaniu. Zarządzanie informacją w nauce Katowice 15-16.12.2010 4
 5. 5. Serwisy GBC „Miejsce” w Internecie, w którym tworzy się i archiwizuje zasoby obiektów cyfrowych i/lub wykonywane są komunikacyjne funkcje (usługi) globalnej biblioteki cyfrowej (organizacja dostępu, pośredniczenie w obiegu i retransmisji komunikatów). Zarządzanie informacją w nauce Katowice 15-16.12.2010 5
 6. 6. Serwisy a usługi GBC Usługi to dowolne funkcje, które mogą być wykonywane na lub z jednym bądź wieloma obiektami cyfrowymi znajdującymi się w serwisie GBC; Realizacja usług w serwisie GBC zazwyczaj tworzy wartość dodaną do obiektu cyfrowego; Serwisy GBC przejmują wiele funkcji (a więc i usług) od tradycyjnych bibliotek, muzeów, archiwów i wydawnictw, często łącząc funkcje wielu tradycyjnych instytucji w jednym serwisie. Zarządzanie informacją w nauce Katowice 15-16.12.2010 6
 7. 7. Nowe sposoby realizacji nauki Informatyczna Infrastruktura Nauki (Cyberinfrastruktura, e-Nauka) Infrastruktura rozproszonej technologii komputerowej, informacyjnej i komunikacyjnej; Integracja w Sieci narzędzi informatycznych, takich jak sprzęt obliczeniowy (do przetwarzania danych i sieciowy), sensory cyfrowe, obserwatoria, urządzenia słuŜące prowadzeniu eksperymentów i inne przyrządy badawcze oraz usługi i narzędzia software’owe. Nauka 2.0 Oddolnie realizowana dyskusja o wynikach badań. Zarządzanie informacją w nauce Katowice 15-16.12.2010 7
 8. 8. GBC w IIN GBC utoŜsamiana z całym systemem komunikacji naukowej, formalnej i nieformalnej; GBC jako infrastruktura serwisów sieciowych, abstrakcyjna struktura, na którą składają się wyspecjalizowane serwisy; GBC w IIN słuŜy udostępnianiu informacji naukowej. Zarządzanie informacją w nauce Katowice 15-16.12.2010 8
 9. 9. Cechy GBC Globalność/lokalność usług; Hybrydowość; Samoorganizacja; Transgraniczność. Zarządzanie informacją w nauce Katowice 15-16.12.2010 9
 10. 10. Globalność i lokalność usług Obiekty w GBC tworzone i zarządzane są lokalnie; Globalnie są one udostępniane; Treści globalne oraz lokalne nie muszą się nawzajem eliminować, bo mogą podlegać wspólnej asymilacji; Następuje glokalizacja (global+local), inaczej fragtegracja (fragmentation+integration). Zarządzanie informacją w nauce Katowice 15-16.12.2010 10
 11. 11. Hybrydowość GBC Z natury rzeczy w GBC mogą funkcjonować tylko obiekty cyfrowe; Znajdują się tu jednak równieŜ informacje o obiektach fizycznych, np. ksiąŜkach, obiektach muzealnych, osobach, instytucjach, urządzeniach badawczych; Dzięki temu moŜliwe jest stosowanie GBC do identyfikacji i lokalizacji obiektów fizycznych, przechowywanych w bibliotekach naukowych, archiwach, muzeach, naleŜących do władz róŜnego szczebla, przedsiębiorstwach i wszelkich innych miejscach, w których znajdują się zasoby waŜne dla nauki. Zarządzanie informacją w nauce Katowice 15-16.12.2010 11
 12. 12. Samoorganizacja GBC GBC, tak jak np. globalny rynek nie jest instytucją; Jest to samoorganizująca się sieć technoludzka, nie dająca się w pełni sterować; Rządzą nią raczej procesy typowe dla systemów chaotycznych: złoŜoność powstaje z prostoty, a wyŜszy porządek z chaosu; W tym sensie GBC jest podobna do złoŜonych sieci społecznych, które nie posiadają zaprojektowanej architektury, lecz samoorganizują się na podstawie lokalnych interakcji wielkiej liczby członków i ich grup. Zarządzanie informacją w nauce Katowice 15-16.12.2010 12
 13. 13. GBC jako obiekt transgraniczny Zamiast umacniać odmienności pomiędzy grupami społecznymi i społecznościami (na przykład pomiędzy grupami uczonych), pozwalają na porozumienia poszczególnych grup ponad tymi granicami i odmiennościami; Zawartość GBC moŜe być wykorzystywana przez wiele społeczności. Dane gromadzone w ramach jednego serwisu z myślą o potrzebach określonej grupy badaczy mogą być wykorzystywane przez inne grupy, których członkowie prowadzą badania w innej dziedzinie. KaŜda z tych grup interpretuje dane w swoisty sposób, pomimo tego, Ŝe pobiera je ze wspólnego zasobu. Zarządzanie informacją w nauce Katowice 15-16.12.2010 13
 14. 14. Co z bibliotekarzami? Niesłabnąca rola bibliotekarzy w serwisach GBC; Praca rozproszona, w zbliŜeniu z twórcami i (jednocześnie) uŜytkownikami informacji; Bibliotekarz wmieszany w wirtualny zespół badawczy (kolaboratorium). Zarządzanie informacją w nauce Katowice 15-16.12.2010 14
 15. 15. Metafora czy rzeczywistość? Metafora – intuicyjne przedstawienie nowych zjawisk; Internet nie jest biblioteką w sensie dosłownym; Internet zasadniczo zmienił sposoby realizacji naukowego komunikowania publicznego, zmuszając do zmiany poglądu na bibliotekę, bibliotekarza i uŜytkownika. Zarządzanie informacją w nauce Katowice 15-16.12.2010 15
 16. 16. Dziękuję za uwagę marek.nahotko@uj.edu.pl Zarządzanie informacją w nauce Katowice 15-16.12.2010 16

×