BI. una forma de millorar eficient i rendible

257 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
257
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BI. una forma de millorar eficient i rendible

 1. 1. Business Intelligence: Una forma de millorar eficaç i rendible TCM 22/ 10/2013
 2. 2. Contingut !   Situació actual !   Què Podem fer? !   Algunes propostes de millora !   BI: una forma de millora contínua !   Beneficis del Business Intelligence !   Procés d’implantació d’un sistema de BI !   Com ha de ser el BI de la Pime !   Torn de preguntes obertes
 3. 3. Situació actual Breu resum
 4. 4. Els cicles econòmics
 5. 5. Com identificar el moment del cicle !  !  !  !  !  !  !  Producte interior brut (PIB) Productivitat Índex de producció industrial (IPI) La inflació Índex de preus al consum (IPC) Deflactor del PIB Índex de preu industrials (IPRI)
 6. 6. Minimització del cicle econòmic !   Globalització: !   La generalització del treball en xarxa de l’economia en temps real i a escala planetària !   Es produeix quan es donen tres factors: !   L’hegemonia del sistema capitalista !   La mundialització !   La revolució tecnològica (TIC) ! Les TIC permeten ajustar l’oferta i la demanda en temps real !   Cicles menors !   Menys pronunciats
 7. 7. Perspectives de futur !   Les principals economies desenvolupades apunten a una millora de l’activitat !   Compromís del BCE de mantenir els tipus baixos !   Aprovació del supervisor bancari per la zona euro !   La política monetària norteamericana serà crucial per l’economia espanyola !   Expansiva (quantitative easing) !   El Tapering (transmet tipus alts a la zona euro)
 8. 8. Hem de fer els deures per no ser els darrers de la classe
 9. 9. Què podem fer? Unes quantes idees
 10. 10. Punts per reflexionar !   Hem definit una estratègia que ens diferenciï de la competència? !   Hem definit la missió i la visió? !   Tenim un Pla de màrqueting per fer arribar els nostres productes i/o serveis al nostres potencials clients? !   Descripció dels productes i/o serveis !   Definir la política de preus !   Distribució !   Pla de comunicació !   Estan definits els processos? !   Quans n’hi han a l’empresa? !   Estan documentats i es revisen periòdicament?
 11. 11. El pla estratègic es un procés de reflexió per a definir un objectiu i un camí comú.
 12. 12. Factors d'èxit de les empreses !   Estudi sobre empreses amb creixements sostinguts 3 vegades superiors al del mercat durant 15 anys. !   Els cinc factors claus són !   Explotar vs explorar !   Diversificar !   Aprendre dels errors !   Gestió del canvi ! RR.HH.
 13. 13. Els moments de crisi són una oportunitat per a reflexionar, aprendre, millorar i per a sortir reforçats!!
 14. 14. BI: una forma de millora contínua Alguns exemples
 15. 15. ¿Què és BI? !   Business Intelligence és el conjunt d’estratègies i d’eines focalitzades en l’administració i creació de coneixement a partir de l'anàlisi de dades d’una organització 1 Conocimiento Información “Los  proyectos  BI  son  los  que  presentan  un   ROI  más  elevado  (430%  en  1,6  años)”2     1  Wikipedia   2  Alejandro  Soto  director  de  Análisis  de  IDC   Datos
 16. 16. Ara més que mai ! Es tracta de !   Saber ! Què ha passat ! Què està passant ! I per què ha passat !   Abordar de forma competitiva la presa decisions !   Els sistemes de BI ens aporten coneixement ! No es tracta de fer gràfics bonics.
 17. 17. Una eina per a cada necessitat !   Què ha succeït: Reporting operativo i Análisis Olap !   Què està passant: Dashboards !   Què vull que passi? Quadres de comandament estratègic !   Què succeirà: Data mining
 18. 18. Reporting: Catàleg de productes
 19. 19. Anàlisi multidimensional (OLAP)
 20. 20. Cuadro de mando
 21. 21. Alguns exemples
 22. 22. Saber l’estat de cada client ! 
 23. 23. Estudi de rendibilitat de marques/productes
 24. 24. Comparativa de rendibilitat dels proveïdors
 25. 25. Seguiment costos telefonia
 26. 26. Indicadors logístics
 27. 27. Indicadors financers
 28. 28. Comptabilitat analítica
 29. 29. Seguiment de processos crítics
 30. 30. Estalvi de temps Segons una auditoria interna es dedica el 30% del temps d’administració i vendes a fer informes. !   En una empresa de 50 treballadors, on a comercial i administració hi hagi10 persones el cost és de 147.420 € a l’any !
 31. 31. Beneficis del Business Intelligence Per àrees funcionals
 32. 32. Beneficis del BI pel Direcció general !   Visió Integral: !   Veure d’un cop d’ull la situació real de l’empresa !   Tenir la tranquil·litat de saber com va tot en temps real. !   Permet alinear l’organització a l’estratègia !   Veure l’evolució dels objectius en funció dels indicadors !   Relacionar informació operativa de tots els departaments amb l’estratègia !   Evita les llacunes d’informació !   Estalvi de temps en elaboració d’informes (Reducció de costos) !   No dependre de ningú per tenir la informació que necessita
 33. 33. Beneficis del BI per la Direcció financera !   Millora de la gestió dels recursos de l’empresa per a optimitzar-los. !   Manteniment d’un nivell de despeses adequat !   L’ evolució de la rendibilitat en relació al volum de vendes (ROS) !   Conèixer els principals ratis d'anàlisis financer. !   La situació financera de l’empresa en tot moment !   Les necessitats financeres a curt i llarg termini. !   Negociar millor amb el banc !   Nivell de endeutament !   Dedicar-se a analitzar la informació en lloc de a generar-la
 34. 34. Beneficis per la Direcció de Marketing !   Saber la rendibilitat de les campanyes de marketing !   Analitzar els mitjans més efectius !   Reduir els costos de publicitat !   Saber i analitzar el comportament del clients davant determinades campanyes !   Com són !   Elasticitat dels preu !   Freqüència de compra !   Satisfacció dels clients !   Conèixer la quota de mercat !   Saber si creixem en nombre de clients !   Conèixer el comportament dels productes
 35. 35. Beneficis del BI pel Director comercial !   Analitzar l’evolució de las vendes !   Vendes por zona, per canal, per divisió… !   Evolució dels ratis de vendes !   Anàlisis del client !   360º del client !   Segmentació !   Quins són els clients més/menys rendibles !   Anàlisis dels productes !   Productes més demandats !   Productes més rendibles !   Definir objectius de vendes i fer el seguiment dels mateixos.
 36. 36. Beneficis del BI per la Direcció de RRHH !   Alinear els objectius personals amb els de l’empresa !   Retribució del variable !   Aplicar incentius justos !   Qualitat del servei dels empleats !   ROS en relació al nombre d’empleats !   Anàlisis del absentisme !   Formació dels empleats !   Inversió en formació per nombre d’empleats !   Promoció per formació
 37. 37. Beneficis del BI per la Direcció S.I. !   Rendibilitzar les inversions en ERP’s i CRM’s !   La automatització del processos no és suficient per a la millora continua és necessari disposar d’ indicadors que ens ajudin a mesurar l'impacta dels canvis realitzats !   Proveir del sistemes més adequats per a la presa de decisions de l’empresa de forma automàtica i adequada a cada perfil d’usuari !   Millora dels sistemes de informació !   Estalviar en cost de llicències de l’ERP o el CRM !   Generar informes que integrin informació de diferents origens   4Frank  Buytendij  Vicepresidente  de  inves@gación  de  Gartner
 38. 38. Procés d’implantació d’un sistema de BI Breu resum
 39. 39. Procés d’implantació d’un sistema de BI ! ! Consultoria de negocio !   Consultoria estratègica !   Consultoria de processos Implantació de sistemes de BI !   Definició d’indicadors !   Extracció de dades / Connexió a fons de dades !   Integració GesEó  de   Mitjans   GesEó  de  la   demanda   GesEó  de   les  vendes   GesEó   econòmica   Cadena de valor Objec@us   Indicadors/ fites Mapa estratègic Iniciatives GesEó  Post-­‐ venda   Anàlisi  de  la   gesEó  
 40. 40. Mapa estratègic !   És la descripció de l’estratègia establint relacions causa efecte entre els objectius estratègics
 41. 41. Identificació de les fonts de dades
 42. 42. Relació entre objectius, indicadors i iniciatives ObjecEus:  mesurables,  abastables,  percebuts  com  a  justos,  consensuats  i   retribuïts.   Indicadors:  Serveixen  per  a  avaluar  si  se  estan  aconseguint  els  objec@us   IniciaEves:  Propostes  d’actuació  orientades  a  la  consecució  dels  objec@us   estratègics  de  l’empresa.   Objec@us   Inicia@ves   Indicadors  
 43. 43. Com ha de ser el BI de la Pime Proposta
 44. 44. Requeriments !  Que no tingui un preu per a cadascuna de les eines possibles: ! Dashboard ! Reporting operatiu !  Quadres de comandament !  !  !  Anàlisis OLAP Representació de dades en mapes Interfície web !  Amigable, fàcil e intuïtiva. !  Disponible des de qualsevol lloc. !  Disponible en qualsevol moment. !  Independent de la plataforma tecnològica. !  Sense instal·lacions ni manteniments costosos.
 45. 45. Característiques !  Que tingui tota la informació en un únic lloc !  !  !  Visió integral de la informació. Però que pugui arribar al detall. (Drill-down) Informació personalitzada per a cada perfil. Integració dels diferents sistemes !  !  Que pugui integrar dades procedents de diferents sistemes i orígens de dades: ERP . CRM i fins i tot d’Excel. Que els consultors aportin coneixement i experiència al llarg de tot el procés !  Experiència en consultoria. !  Que eliminin el gap entre empresa i tecnologia.
 46. 46. Característiques !  Ràpida implantació !  !  !  Que el sistema ja incorpori una proposta d’ informes predefinits amb la informació i indicadors més importants Que no hagi d’esperar un any per tenir els primers resultats Sistema llest per ser utilitzat !  I no un sistema on tot estigui per construir
 47. 47. Ha  de  tenir  un  preu  Pime!  
 48. 48. Moltes gràcies mara.gomez@pgconocimiento.com Business  Intelligence  para  la  Pyme   www.pgconocimiento.com  

×