Enoturismo- Curso de Verán USC-2010

371 views

Published on

Ponencia realizada en el Curso de Verano "Turismo en Galicia: Pequenos Mercados e Grandes Nichos"-Universidad de Santiago de Compostela (USC)-Julio 2010

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
371
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Enoturismo- Curso de Verán USC-2010

 1. 1. TURISMO ENOLÓXICO Curso de Verán USC: “Turismoen Galicia: Pequenos Mercados e Grandes Nichos” María Mesías. 20 de xullo de 2010
 2. 2. INTRODUCIÓNDEMANDAPRODUTOS TURÍSTICOSENOLÓXICOSOPORTUNIDADES E RETOS Iniciativas públicas Iniciativas privadas
 3. 3. INTRODUCIÓN
 4. 4. ENOTURISMOdesenvolvemento das actividades turísticas e de ocio e tempo libre dedicadas ao descubrimento e goce cultural e enolóxico da viña, o viño e o seu territorio.tipo de turismo dedicado a potenciar e xestionar a riqueza vitivinícola dunha determinada zona: relaciónase co turismo rural, gastronómico, cultural (arquitectura, arte), da saúde e beleza…
 5. 5. TURISMOENOLÓXICONACE EN 2001  Descubrir a cultura do viño.  Vivir experiencias únicas: turismo experiencial  Sensacións cos cinco sentidos.  Coñecer un destino turístico dun xeito diferente.
 6. 6. SECTOR VITIVINÍCOLAAlgúns datos España é o terceiro produtor e terceiroexportador (en volume de viños) do mundo. España dirixe a súa produción ao viño demesa, fronte ao viño de calidade producido nunharexión determinada (VCPRD). España ten 65 Denominacións de Orixe. Síguelle Australia, cun tercio de denominacións. O consumo de viños de alta calidade está encrecemento. O comercio internacional de viño é unhaactividade tamén en crecemento.
 7. 7. DESTINOS DE ENOTURISMOInternacionais  Argentina: Mendoza e San Juan. La Rioja.  Europa: Oporto e val do Douro en Portugal; Burdeos e Alsacia en Francia.  Estados Unidos: vales de California.  Australia: Nova Gales do Sur.  Chile: Val do Limari no norte ata val de Itata polo sur.  México: Ensenada, Baja California; Parras, Coahuila; Ezequiel Montes, Querétaro.
 8. 8. DESTINOS DE ENOTURISMO España  A maior extensión de viñedo do mundo en número de hectáreas e unha disposición do viñedo curiosa para visitantes de outras zonas productoras.  Diversidade da arquitectura das bodegas: bodegas blancas en Castilla la Mancha, subterranéas en terras castelán leonesas, caseróns tipo Masía en Cataluña, etc. Edificación de bodegas a cargo de nomes emblemáticos como Norman Foster.  Iniciativas privadas e públicas: Rutas del Vino de España
 9. 9. TURISMO ENOLÓXICOAlgúns datos Estimacións de 1,4 millóns de visitas en 2009. Aumento significativo do número de visitantes(en 2009 case un 19% máis con respecto ao ano2008). Actividade desestacionalizadora: abril, maio,setembro e outubro son os meses de maior demandade visitantes. As “Rutas del Vino de España” máis visitadas:Ruta do Viño e do Cava do Penedés e Ruta doViño e o Brandy do Marco de Xerez.
 10. 10. DESTINOS DE ENOTURISMOGalicia  A vide e o viño forman parte da identidade histórica, cultural e mesmo paisaxística do noso país  Sector vitivinícola: peza chave do complexo agroalimentario galego  Articúlase fundamentalmente en torno ás cinco Denominacións de Orixe existentes: Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro e Valdeorras.  Enotur: Primeira Feira de Enoturismo de España. Carácter Internacional e vocación itinerante. Gastronomía e viños
 11. 11. DEMANDA
 12. 12. PERFIL DO TURISTAENOLÓXICO Nivel cultural alto. Viaxan en familia e/ou grupo. Pernoitación en hoteis de categoría media – alta (3* e 4*) eestablecementos de turismo rural. Estancias curtas (fins de semana e pontes). Capacidade de gasto elevada. Turismo de proximidade. Gasto medio: 100€/día. Nivel de esixencias superior.
 13. 13. TURISTA ENOLÓXICO Motivacións Gusto polo viño. Coñocer e/ou ampliar coñecementossobre o viño, variedades e rexións produtora Experimentar e coñecer o proceso deelaboración do viño. Saborear a gastronomía (enoturismo eturismo gastronómico van da man). Gozar dun entorno rural (viñedos, etc.)
 14. 14. TURISTA ENOLÓXICO Segmentos e necesidadesa) Segmento de enólogos: Grupo de persoas que aman e coñecen os viños e buscan a compra de produtos de calidade. 10%-15% da porcentaxe. Factores para a elección do destino:  Territorio coma unha extensión natural da calidade dos viños.  A autenticidade do viño  Valor enolóxico da comarca
 15. 15. TURISTA ENOLÓXICO Segmentos e necesidadesb) Segmento dos interesados no viño e na rexión: Grupo de turistas que adoitan viaxar á rexión onde se ofrece como atractivo turístico a cultura de viño. Representan un 35%Factores para a elección dodestino: Valor enolóxico da comarca Calidade gastronómica do destino (elemento decontinuidade respecto ao viño). Equipamentos e servizos dealta calidade
 16. 16. TURISTA ENOLÓXICO Segmentos e necesidadesc)Segmento de turistas en xeral: Grupo xeral de turistasque buscan descubrir unha rexión, na cal teñen o viño coma un atractivo turístico máis. 45-55% do total Factores para a elección do Factores para a elección do destino: destino:  Territorio: resposta diversificada, integral e coherente Hospitalidade e información turística  Calidade gastronómica  Vivencia cultural da comarca
 17. 17. TURISTA ENOLÓXICO Segmentos e factores chave de éxito Interesados no Grupo turistas Grupo enólogos viño e a rexión xeral .Imaxe do produto *** ** . *Turista e territorio ** ** ***Valor enolóxico destino *** *** *Autenticidade *** ** *Vivencia cultural ** ** ***Calidade gastronómica ** *** *Hospitalidade e información turística * ** ***Calidade dos equipamentos ** *** **Infraestruturas ** ** *** Fonte: Manual de produto Rutas del Vino de España
 18. 18. TURISMO ENOLÓXICOBeneficios  Alternativa económica para as empresas vinícolas: diversificación da oferta.  Cultura do viño como valor engadido á oferta turística dun territorio,  Produto turístico integrado na oferta global do territorio (turismo rural, cultural, de natureza).  Fixación de negocios de turismo e artesanía, evitar despoboación das zonas rurais.  Turismo rendible e con moitas perspectivas de futuro  Aposta da administración como estratexia de desenvolvemento turístico.
 19. 19. PRODUTOSTURÍSTICOSENOLÓXICOS
 20. 20. Que é o Plan de TurismoEspañol Horizonte 2020?É o Plan Estratéxico do Goberno de Españacuxo obxectivo é lograr que, no ano 2020, osector turístico español sexa más competitivo esostible.É froito do consenso entre o sector turísticopúblico e privado. Trátase dun traballo desde epara o sector turístico español.
 21. 21. Cales son os obxectivos do Plan Turismo 2020? Consolidar o liderazgo mundial de España en turismo. Mellorar a competitividade do sector turísticoespañol, a través de:- O desenvolvemento de modelos de negociosostibles tanto medioambientalmente, como social eculturalmente.- A incorporación da cultura da innovación e de amellora permanente como algo habitual no Sector.- A sensibilización da Sociedade na importancia dosector turístico e as súas implicacións.
 22. 22. Busca crear novosprodutos turísticos de alto valor para o cliente, con referentes de amplo recoñecemento, baseados na identidade e singularidade dos destinos.
 23. 23. Que é un produto turístico?Suma de compoñentes tanxibles e intanxibles que inclúen: Recursos e atractivos do territorio ou destino + Equipamentos e infraestruturas + Servizos turísticos (aloxamento, restauración...) + Actividades recreativas (Visitas guiadas, compras…) + Valores simbólicos (vinculación coa cultura tradicional, patrimonio) PARAAtraer a grupos determinados de consumidores aos que se lles pode satisfacer unha motivación
 24. 24. As Rutas do viño A ruta do viño é un produto turísticoorganizado entorno ao eixo temático do viño elocalizado nun territorio concreto identificado cunha denominación de orixe vitivinícola. As rutas inclúen recursos de intereseenolóxico, cultural e paisaxístico, entre os quese poderán atopar, ademais de adegas, outros establecementos que presten servizos derestauración, hospedaxe, educativos e de ocio e lecer que, cumprindo uns requisitospreestablecidos, estean adheridos á dita ruta.
 25. 25. MARCA DE CALIDADE “RUTAS DEL VINO DE ESPAÑA”
 26. 26. 2001, ACEVIN -Secretaría General deTurismoPrograma "Calidad enlos ProductosTurísticos", integradodentro do Plan Integralde Calidad del TurismoEspañol (PICTE 2000-2006):
 27. 27. Produto turístico representado por unha rede de cooperación empresarial e de cooperaciónpúblico-privada. Integra, tanto a empresas turísticas, como a outras cuxos sectores queestiveron tradicionalmente lonxedo turismo ( adegas, enotecas, tendas especializadas, etc.).
 28. 28. Cales son as “Rutas delVino de España”?As que acreditan, periodicamente, o cumprimentodos criterios de calidade e produto que ACEVIN e aSecretaría de Estado de Turismo estableceron noManual de Produto Turístico “Rutas del Vino deEspaña”.
 29. 29.  13 Rutascertificadas  Ruta do Viño Rias Baixas  Ruta do Viño do Ribeiro 8 Rutas enproceso decertificación
 30. 30. Que é o Manual de Produto“Rutas del Vino de España”?Un documento no que se definen un conxunto derequisitos aplicables á entidade xestora da ruta,tales como o sistema de xestión da mesma, asinalización, as accións de promoción e apoio ácomercialización, así como os relativos ásdistintas tipoloxías de establecementos quepoden formar parte dela: restaurantes,aloxamentos, bodegas, comercios, etc.
 31. 31. Cales son os requisitos de adhesión? Cumprir os requisitos mínimos que establece o sistema de calidade “Rutadel Vino de España” . Mínimo de: - 15% das bodegas territorio da Ruta - Oferta suficiente servizos turisticos relacionados: Restauracion (min.5), aloxamento (min.3), comercios produtos enolóxicos (min.2) Que os establecementos pertenzan aos concellos adheridos á Ruta. Os requisitos se dividen en:  Obrigatorios: teñen que cumprirse na súa totalidade  Complementarios: deberán cumprirse ao menos un 60% 2 subsistemas:  Subsistema de servizos turísticos  Subsistema de enoloxía
 32. 32. Subsistema de servizos turísticos: Aloxamentos Restaurantes Axencias receptivas ComerciosSubsistema de enoloxía: Bodegas Museos e centros de interpretación Tendas especializadas- Enotecas Oferta de ocio temática Cursos de cata
 33. 33. Como debe ser o ente xestor? Representativo e participativo. Só un Entexestor por Ruta. É o responsable da Planificación e Xestión daruta e encargado da súa xestión operativa. Está composto por:  Órganos de decisión: Padroado.  Órganos de asesoramento: Consello Sectorial do Viño e Consello Sectorial de Turismo.  Órgano de xestión. Xerencia.
 34. 34. Funcións do ente xestor Manter un inventario das infraestructuras eservizos públicos vinculados á Ruta. Manter un inventario do patrimonio do viño no territorio da ruta. Velar polo correcto estado de conservación dopatrimonio. Velar polo cumprimento da normativa deseguridade e hixiene no traballo. Garantir a calidade, adecuación emantemento do medioambiente en todo o ámbitoda Ruta. Asegurar a correcta sinalización da Ruta.
 35. 35. Como é o proceso de implantacióne certificación?Fase 1: LanzamentoFase 2: DesenvolvementoFase 3: Consolidación.
 36. 36. RUTA DO VIÑO RÍAS BAIXASCertificada coa marca de calidade “Ruta del Vino de España”.2005http://www.rutadelvinoriasbaixas.com/
 37. 37. SENSIBILIZACIÓN E IMPLANTACIÓNDA RUTA DO VIÑO RÍAS BAIXAS-OSALNÉS Fundación Comarcal do Salnés. 1. Plan de Sensibilización, Captación, Formación e Auditoría para a adhesión de empresas
 38. 38. 2. Elaboración do Plan de marketing, comercialización e distribución da Ruta do Viño Rías Baixas
 39. 39. 3. Elaboración de material promocional da Ruta do Viño Rías Baixas
 40. 40. 4. Asistencia técnica ao Ente Xestor no proceso de auditoría A Ruta do Viño Rías Baixas foi certificada coa marca Rutas del Viño de España en abril de 2005, renovando esta certificación unha vez superada a fase de desenvolvemento, sendo a cuarta Ruta en España en obter esta acreditación e obtendo unhacalificación de notable na auditoría externa da Secretaría General de Turismo. Na actualidade ampliouse esta ruta á subzona do Rosal, e está en previsión Ribeira do Ulla (Vedra)
 41. 41. RUTA DO VIÑO DO RIBEIROCertificada coa marca de calidade “Ruta del Vino de España”.2009http://www.rutadelvinoribeiro.com/
 42. 42. RUTA DO VIÑO RIBEIRA SACRA.En inicio do procesohttp://www.ribeirasacra.org/
 43. 43. RUTAS DEL VINO DE ESPAÑA
 44. 44. TURESPAÑA
 45. 45. DECRETO CREACIÓN MARCA RUTAS DO VIÑO DE GALICIA
 46. 46. Borrador Decreto Creación marcaRutas do viño de Galicia. 2 de Xullo 2008 Obxecto: creación e regulación da marca “Rutas do viño de Galicia” eestablecemento das bases para a súa utilización polos operadoresinteresados, fixándose os estándares mínimos de calidade aplicables e asúa forma de xestión.Fins:a) Poñer en valor os recursos dun territorio para crear produtos queconvertan esa zona en destino turístico, a través dunha oferta específica ecoherente organizada en torno ao mundo do viño.b) Acadar a adecuación paisaxística das adegas e as viñas, así como dosestablecementos turísticos da ruta ao previsto pola Convención Europea daPaisaxe.c) Promover o desenvolvemento socioeconómico do territorio ligado áscomarcas vitivinícolas de Galicia, mediante a posta en valor dos seusrecursos culturais e paisaxísticos e a difusión da cultura do viño
 47. 47. RUTAS DO VIÑO DE GALICIA E NORTE DE PORTUGAL
 48. 48. ‘Rutas do Viño da EurorrexiónGalicia-Norte de Portugal’ Obxectivo: crear un producto turístico organizado en torno ao viño elocalizado nun territorio específico identificado cunha Denominación deOrixe. Búscase un incremento do número de enoturistas e a diversificacióndel medio rural da Eurorrexión a través dunha oferta turística decalidade vencellada ao viño Financiado polo Programa Operativo de Cooperación TransfronterizaEspaña-Portugal (POCTEP), inversión de 1,4 millóns de euros ata2010. Socios do Proxecto: Agader, a Sociedade de Imaxe e PromociónTurística de Galicia (Turgalicia), Concello de Ribadavia e Comissao deViticultura da Regiao dos Vinhos Verdes
 49. 49. Catro eixos: diagnóstico e deseño do produto e marca, creación de estruturas de cooperación público-privadas (constitución dun ente xestor en cada ruta), desenvolvemento do produto, promoción e internalización (sinalización, páxina web e asistencia conxunta a feiras)
 50. 50. OPORTUNIDADES
 51. 51.  GLOCALIDADE: Turismo do viño en aumento en prácticamente todas as rexions productoras do mundo. Masificación do turismo de sol e praia: Enoturismo: mercado con moito futuro que coincide co perfil do turista moderno Internet como oportunidade de mellorar a comunicación e comercialización. Enoturismo como factor de desenvolvemento e equilibrio socioterritorial, incluído dentro das estratexias turísticas, con intervención directa na búsqueda de sinerxias co turismo de interior e a fixación de negocios orientados co turismo e artesanía, fenómeno de triples consecuencias: -Económica –Psicolóxica -Social.
 52. 52. RETOS
 53. 53.  Caracteristicas e necesidades do turista enolóxico Normativa, necesidade de adaptación de instalacións… Profesionais especializados e específicos para desenvolver o enoturismo. Problemas de comercialización e comunicación: a oferta crea demanda.
 54. 54.  Escaseza e homoxeneidade na oferta, necesidade de desenvolver produtos diferenciados, poñer en valor cada recurso e ofertalo xunto co enolóxico (cultura do viño)  Aglutinar bodegas e territorio, compatibilizar Turismo e Viño  Participación e coordinación como elementos chave: unir sector turístico e vitivinícola, recursos tanxibles e intanxibles, públicos e privados…“Un destino turístico é un acto de vontade social”.
 55. 55. TERRITORIOS ENOTURÍSTICOS SOSTENIBLESSostenibilidade e desenvolvemento territorial: apoio a emprendedores etraballadores de servizos enoturísticos para a mellora da competitividade.
 56. 56. VIÑOBUSCreación e diversificación da oferta e mellora dos servizos deenoturismo
 57. 57. ENODESTINOAxencias especializadas en enoturismo
 58. 58. VIAJES EMBOTELLADOSPaquetes turísticos para regalar
 59. 59. INNOVACIÓNI+D+i en enoturismo: Centro de distribución de viño e produtos locais;Plataforma telemática para a configuración de paquetes turisticos enovas aplicacións do XIS (descarga información a dispositivosmóbiles).
 60. 60. RUTA DEL VINO DEL CAMINO DE SANTIAGONovos produtos enoturismo. Creación de sinerxias e aproveitamentode oportunidades
 61. 61. RUTAS AGROALIMENTARIASProxecto. Cantata(Interreg IIIB Espazo Atlántico): Comarcas do Eume, ORibeiro e A Ulloa.Proxecto Cantata 2: Rutas agroalimentarias de produtos D.O(AGADER)
 62. 62. RUTA DOS ARRIEIROSPlan de Desenvolvemento de Produto Turístico. MancomunidadeTerras de Pontevedra. Concellos de Pontevedra e Pontecaldelas.
 63. 63. UN AÑO SABÁTICO EN LA TIERRA CON NOMBRE DE VINOPromoción: do produto turístico á identidade do destino
 64. 64. Moitas grazas! María Mesías maria.j.mesias@gmail.com

×