• Save
Enoturismo- Curso de Verán USC-2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Enoturismo- Curso de Verán USC-2010

on

 • 231 views

Ponencia realizada en el Curso de Verano "Turismo en Galicia: Pequenos Mercados e Grandes Nichos"-Universidad de Santiago de Compostela (USC)-Julio 2010

Ponencia realizada en el Curso de Verano "Turismo en Galicia: Pequenos Mercados e Grandes Nichos"-Universidad de Santiago de Compostela (USC)-Julio 2010

Statistics

Views

Total Views
231
Views on SlideShare
231
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Enoturismo- Curso de Verán USC-2010 Enoturismo- Curso de Verán USC-2010 Presentation Transcript

  • TURISMO ENOLÓXICO Curso de Verán USC: “Turismoen Galicia: Pequenos Mercados e Grandes Nichos” María Mesías. 20 de xullo de 2010
  • INTRODUCIÓNDEMANDAPRODUTOS TURÍSTICOSENOLÓXICOSOPORTUNIDADES E RETOS Iniciativas públicas Iniciativas privadas
  • INTRODUCIÓN
  • ENOTURISMOdesenvolvemento das actividades turísticas e de ocio e tempo libre dedicadas ao descubrimento e goce cultural e enolóxico da viña, o viño e o seu territorio.tipo de turismo dedicado a potenciar e xestionar a riqueza vitivinícola dunha determinada zona: relaciónase co turismo rural, gastronómico, cultural (arquitectura, arte), da saúde e beleza…
  • TURISMOENOLÓXICONACE EN 2001  Descubrir a cultura do viño.  Vivir experiencias únicas: turismo experiencial  Sensacións cos cinco sentidos.  Coñecer un destino turístico dun xeito diferente.
  • SECTOR VITIVINÍCOLAAlgúns datos España é o terceiro produtor e terceiroexportador (en volume de viños) do mundo. España dirixe a súa produción ao viño demesa, fronte ao viño de calidade producido nunharexión determinada (VCPRD). España ten 65 Denominacións de Orixe. Síguelle Australia, cun tercio de denominacións. O consumo de viños de alta calidade está encrecemento. O comercio internacional de viño é unhaactividade tamén en crecemento.
  • DESTINOS DE ENOTURISMOInternacionais  Argentina: Mendoza e San Juan. La Rioja.  Europa: Oporto e val do Douro en Portugal; Burdeos e Alsacia en Francia.  Estados Unidos: vales de California.  Australia: Nova Gales do Sur.  Chile: Val do Limari no norte ata val de Itata polo sur.  México: Ensenada, Baja California; Parras, Coahuila; Ezequiel Montes, Querétaro.
  • DESTINOS DE ENOTURISMO España  A maior extensión de viñedo do mundo en número de hectáreas e unha disposición do viñedo curiosa para visitantes de outras zonas productoras.  Diversidade da arquitectura das bodegas: bodegas blancas en Castilla la Mancha, subterranéas en terras castelán leonesas, caseróns tipo Masía en Cataluña, etc. Edificación de bodegas a cargo de nomes emblemáticos como Norman Foster.  Iniciativas privadas e públicas: Rutas del Vino de España
  • TURISMO ENOLÓXICOAlgúns datos Estimacións de 1,4 millóns de visitas en 2009. Aumento significativo do número de visitantes(en 2009 case un 19% máis con respecto ao ano2008). Actividade desestacionalizadora: abril, maio,setembro e outubro son os meses de maior demandade visitantes. As “Rutas del Vino de España” máis visitadas:Ruta do Viño e do Cava do Penedés e Ruta doViño e o Brandy do Marco de Xerez.
  • DESTINOS DE ENOTURISMOGalicia  A vide e o viño forman parte da identidade histórica, cultural e mesmo paisaxística do noso país  Sector vitivinícola: peza chave do complexo agroalimentario galego  Articúlase fundamentalmente en torno ás cinco Denominacións de Orixe existentes: Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro e Valdeorras.  Enotur: Primeira Feira de Enoturismo de España. Carácter Internacional e vocación itinerante. Gastronomía e viños
  • DEMANDA
  • PERFIL DO TURISTAENOLÓXICO Nivel cultural alto. Viaxan en familia e/ou grupo. Pernoitación en hoteis de categoría media – alta (3* e 4*) eestablecementos de turismo rural. Estancias curtas (fins de semana e pontes). Capacidade de gasto elevada. Turismo de proximidade. Gasto medio: 100€/día. Nivel de esixencias superior.
  • TURISTA ENOLÓXICO Motivacións Gusto polo viño. Coñocer e/ou ampliar coñecementossobre o viño, variedades e rexións produtora Experimentar e coñecer o proceso deelaboración do viño. Saborear a gastronomía (enoturismo eturismo gastronómico van da man). Gozar dun entorno rural (viñedos, etc.)
  • TURISTA ENOLÓXICO Segmentos e necesidadesa) Segmento de enólogos: Grupo de persoas que aman e coñecen os viños e buscan a compra de produtos de calidade. 10%-15% da porcentaxe. Factores para a elección do destino:  Territorio coma unha extensión natural da calidade dos viños.  A autenticidade do viño  Valor enolóxico da comarca
  • TURISTA ENOLÓXICO Segmentos e necesidadesb) Segmento dos interesados no viño e na rexión: Grupo de turistas que adoitan viaxar á rexión onde se ofrece como atractivo turístico a cultura de viño. Representan un 35%Factores para a elección dodestino: Valor enolóxico da comarca Calidade gastronómica do destino (elemento decontinuidade respecto ao viño). Equipamentos e servizos dealta calidade
  • TURISTA ENOLÓXICO Segmentos e necesidadesc)Segmento de turistas en xeral: Grupo xeral de turistasque buscan descubrir unha rexión, na cal teñen o viño coma un atractivo turístico máis. 45-55% do total Factores para a elección do Factores para a elección do destino: destino:  Territorio: resposta diversificada, integral e coherente Hospitalidade e información turística  Calidade gastronómica  Vivencia cultural da comarca
  • TURISTA ENOLÓXICO Segmentos e factores chave de éxito Interesados no Grupo turistas Grupo enólogos viño e a rexión xeral .Imaxe do produto *** ** . *Turista e territorio ** ** ***Valor enolóxico destino *** *** *Autenticidade *** ** *Vivencia cultural ** ** ***Calidade gastronómica ** *** *Hospitalidade e información turística * ** ***Calidade dos equipamentos ** *** **Infraestruturas ** ** *** Fonte: Manual de produto Rutas del Vino de España
  • TURISMO ENOLÓXICOBeneficios  Alternativa económica para as empresas vinícolas: diversificación da oferta.  Cultura do viño como valor engadido á oferta turística dun territorio,  Produto turístico integrado na oferta global do territorio (turismo rural, cultural, de natureza).  Fixación de negocios de turismo e artesanía, evitar despoboación das zonas rurais.  Turismo rendible e con moitas perspectivas de futuro  Aposta da administración como estratexia de desenvolvemento turístico.
  • PRODUTOSTURÍSTICOSENOLÓXICOS
  • Que é o Plan de TurismoEspañol Horizonte 2020?É o Plan Estratéxico do Goberno de Españacuxo obxectivo é lograr que, no ano 2020, osector turístico español sexa más competitivo esostible.É froito do consenso entre o sector turísticopúblico e privado. Trátase dun traballo desde epara o sector turístico español.
  • Cales son os obxectivos do Plan Turismo 2020? Consolidar o liderazgo mundial de España en turismo. Mellorar a competitividade do sector turísticoespañol, a través de:- O desenvolvemento de modelos de negociosostibles tanto medioambientalmente, como social eculturalmente.- A incorporación da cultura da innovación e de amellora permanente como algo habitual no Sector.- A sensibilización da Sociedade na importancia dosector turístico e as súas implicacións.
  • Busca crear novosprodutos turísticos de alto valor para o cliente, con referentes de amplo recoñecemento, baseados na identidade e singularidade dos destinos.
  • Que é un produto turístico?Suma de compoñentes tanxibles e intanxibles que inclúen: Recursos e atractivos do territorio ou destino + Equipamentos e infraestruturas + Servizos turísticos (aloxamento, restauración...) + Actividades recreativas (Visitas guiadas, compras…) + Valores simbólicos (vinculación coa cultura tradicional, patrimonio) PARAAtraer a grupos determinados de consumidores aos que se lles pode satisfacer unha motivación
  • As Rutas do viño A ruta do viño é un produto turísticoorganizado entorno ao eixo temático do viño elocalizado nun territorio concreto identificado cunha denominación de orixe vitivinícola. As rutas inclúen recursos de intereseenolóxico, cultural e paisaxístico, entre os quese poderán atopar, ademais de adegas, outros establecementos que presten servizos derestauración, hospedaxe, educativos e de ocio e lecer que, cumprindo uns requisitospreestablecidos, estean adheridos á dita ruta.
  • MARCA DE CALIDADE “RUTAS DEL VINO DE ESPAÑA”
  • 2001, ACEVIN -Secretaría General deTurismoPrograma "Calidad enlos ProductosTurísticos", integradodentro do Plan Integralde Calidad del TurismoEspañol (PICTE 2000-2006):
  • Produto turístico representado por unha rede de cooperación empresarial e de cooperaciónpúblico-privada. Integra, tanto a empresas turísticas, como a outras cuxos sectores queestiveron tradicionalmente lonxedo turismo ( adegas, enotecas, tendas especializadas, etc.).
  • Cales son as “Rutas delVino de España”?As que acreditan, periodicamente, o cumprimentodos criterios de calidade e produto que ACEVIN e aSecretaría de Estado de Turismo estableceron noManual de Produto Turístico “Rutas del Vino deEspaña”.
  •  13 Rutascertificadas  Ruta do Viño Rias Baixas  Ruta do Viño do Ribeiro 8 Rutas enproceso decertificación
  • Que é o Manual de Produto“Rutas del Vino de España”?Un documento no que se definen un conxunto derequisitos aplicables á entidade xestora da ruta,tales como o sistema de xestión da mesma, asinalización, as accións de promoción e apoio ácomercialización, así como os relativos ásdistintas tipoloxías de establecementos quepoden formar parte dela: restaurantes,aloxamentos, bodegas, comercios, etc.
  • Cales son os requisitos de adhesión? Cumprir os requisitos mínimos que establece o sistema de calidade “Rutadel Vino de España” . Mínimo de: - 15% das bodegas territorio da Ruta - Oferta suficiente servizos turisticos relacionados: Restauracion (min.5), aloxamento (min.3), comercios produtos enolóxicos (min.2) Que os establecementos pertenzan aos concellos adheridos á Ruta. Os requisitos se dividen en:  Obrigatorios: teñen que cumprirse na súa totalidade  Complementarios: deberán cumprirse ao menos un 60% 2 subsistemas:  Subsistema de servizos turísticos  Subsistema de enoloxía
  • Subsistema de servizos turísticos: Aloxamentos Restaurantes Axencias receptivas ComerciosSubsistema de enoloxía: Bodegas Museos e centros de interpretación Tendas especializadas- Enotecas Oferta de ocio temática Cursos de cata
  • Como debe ser o ente xestor? Representativo e participativo. Só un Entexestor por Ruta. É o responsable da Planificación e Xestión daruta e encargado da súa xestión operativa. Está composto por:  Órganos de decisión: Padroado.  Órganos de asesoramento: Consello Sectorial do Viño e Consello Sectorial de Turismo.  Órgano de xestión. Xerencia.
  • Funcións do ente xestor Manter un inventario das infraestructuras eservizos públicos vinculados á Ruta. Manter un inventario do patrimonio do viño no territorio da ruta. Velar polo correcto estado de conservación dopatrimonio. Velar polo cumprimento da normativa deseguridade e hixiene no traballo. Garantir a calidade, adecuación emantemento do medioambiente en todo o ámbitoda Ruta. Asegurar a correcta sinalización da Ruta.
  • Como é o proceso de implantacióne certificación?Fase 1: LanzamentoFase 2: DesenvolvementoFase 3: Consolidación.
  • RUTA DO VIÑO RÍAS BAIXASCertificada coa marca de calidade “Ruta del Vino de España”.2005http://www.rutadelvinoriasbaixas.com/
  • SENSIBILIZACIÓN E IMPLANTACIÓNDA RUTA DO VIÑO RÍAS BAIXAS-OSALNÉS Fundación Comarcal do Salnés. 1. Plan de Sensibilización, Captación, Formación e Auditoría para a adhesión de empresas
  • 2. Elaboración do Plan de marketing, comercialización e distribución da Ruta do Viño Rías Baixas
  • 3. Elaboración de material promocional da Ruta do Viño Rías Baixas
  • 4. Asistencia técnica ao Ente Xestor no proceso de auditoría A Ruta do Viño Rías Baixas foi certificada coa marca Rutas del Viño de España en abril de 2005, renovando esta certificación unha vez superada a fase de desenvolvemento, sendo a cuarta Ruta en España en obter esta acreditación e obtendo unhacalificación de notable na auditoría externa da Secretaría General de Turismo. Na actualidade ampliouse esta ruta á subzona do Rosal, e está en previsión Ribeira do Ulla (Vedra)
  • RUTA DO VIÑO DO RIBEIROCertificada coa marca de calidade “Ruta del Vino de España”.2009http://www.rutadelvinoribeiro.com/
  • RUTA DO VIÑO RIBEIRA SACRA.En inicio do procesohttp://www.ribeirasacra.org/
  • RUTAS DEL VINO DE ESPAÑA
  • TURESPAÑA
  • DECRETO CREACIÓN MARCA RUTAS DO VIÑO DE GALICIA
  • Borrador Decreto Creación marcaRutas do viño de Galicia. 2 de Xullo 2008 Obxecto: creación e regulación da marca “Rutas do viño de Galicia” eestablecemento das bases para a súa utilización polos operadoresinteresados, fixándose os estándares mínimos de calidade aplicables e asúa forma de xestión.Fins:a) Poñer en valor os recursos dun territorio para crear produtos queconvertan esa zona en destino turístico, a través dunha oferta específica ecoherente organizada en torno ao mundo do viño.b) Acadar a adecuación paisaxística das adegas e as viñas, así como dosestablecementos turísticos da ruta ao previsto pola Convención Europea daPaisaxe.c) Promover o desenvolvemento socioeconómico do territorio ligado áscomarcas vitivinícolas de Galicia, mediante a posta en valor dos seusrecursos culturais e paisaxísticos e a difusión da cultura do viño
  • RUTAS DO VIÑO DE GALICIA E NORTE DE PORTUGAL
  • ‘Rutas do Viño da EurorrexiónGalicia-Norte de Portugal’ Obxectivo: crear un producto turístico organizado en torno ao viño elocalizado nun territorio específico identificado cunha Denominación deOrixe. Búscase un incremento do número de enoturistas e a diversificacióndel medio rural da Eurorrexión a través dunha oferta turística decalidade vencellada ao viño Financiado polo Programa Operativo de Cooperación TransfronterizaEspaña-Portugal (POCTEP), inversión de 1,4 millóns de euros ata2010. Socios do Proxecto: Agader, a Sociedade de Imaxe e PromociónTurística de Galicia (Turgalicia), Concello de Ribadavia e Comissao deViticultura da Regiao dos Vinhos Verdes
  • Catro eixos: diagnóstico e deseño do produto e marca, creación de estruturas de cooperación público-privadas (constitución dun ente xestor en cada ruta), desenvolvemento do produto, promoción e internalización (sinalización, páxina web e asistencia conxunta a feiras)
  • OPORTUNIDADES
  •  GLOCALIDADE: Turismo do viño en aumento en prácticamente todas as rexions productoras do mundo. Masificación do turismo de sol e praia: Enoturismo: mercado con moito futuro que coincide co perfil do turista moderno Internet como oportunidade de mellorar a comunicación e comercialización. Enoturismo como factor de desenvolvemento e equilibrio socioterritorial, incluído dentro das estratexias turísticas, con intervención directa na búsqueda de sinerxias co turismo de interior e a fixación de negocios orientados co turismo e artesanía, fenómeno de triples consecuencias: -Económica –Psicolóxica -Social.
  • RETOS
  •  Caracteristicas e necesidades do turista enolóxico Normativa, necesidade de adaptación de instalacións… Profesionais especializados e específicos para desenvolver o enoturismo. Problemas de comercialización e comunicación: a oferta crea demanda.
  •  Escaseza e homoxeneidade na oferta, necesidade de desenvolver produtos diferenciados, poñer en valor cada recurso e ofertalo xunto co enolóxico (cultura do viño)  Aglutinar bodegas e territorio, compatibilizar Turismo e Viño  Participación e coordinación como elementos chave: unir sector turístico e vitivinícola, recursos tanxibles e intanxibles, públicos e privados…“Un destino turístico é un acto de vontade social”.
  • TERRITORIOS ENOTURÍSTICOS SOSTENIBLESSostenibilidade e desenvolvemento territorial: apoio a emprendedores etraballadores de servizos enoturísticos para a mellora da competitividade.
  • VIÑOBUSCreación e diversificación da oferta e mellora dos servizos deenoturismo
  • ENODESTINOAxencias especializadas en enoturismo
  • VIAJES EMBOTELLADOSPaquetes turísticos para regalar
  • INNOVACIÓNI+D+i en enoturismo: Centro de distribución de viño e produtos locais;Plataforma telemática para a configuración de paquetes turisticos enovas aplicacións do XIS (descarga información a dispositivosmóbiles).
  • RUTA DEL VINO DEL CAMINO DE SANTIAGONovos produtos enoturismo. Creación de sinerxias e aproveitamentode oportunidades
  • RUTAS AGROALIMENTARIASProxecto. Cantata(Interreg IIIB Espazo Atlántico): Comarcas do Eume, ORibeiro e A Ulloa.Proxecto Cantata 2: Rutas agroalimentarias de produtos D.O(AGADER)
  • RUTA DOS ARRIEIROSPlan de Desenvolvemento de Produto Turístico. MancomunidadeTerras de Pontevedra. Concellos de Pontevedra e Pontecaldelas.
  • UN AÑO SABÁTICO EN LA TIERRA CON NOMBRE DE VINOPromoción: do produto turístico á identidade do destino
  • Moitas grazas! María Mesías maria.j.mesias@gmail.com