Manpower Arbeidsmarktmonitor Q2 / 2012

628 views

Published on

Nederlandse werkgevers hebben gemengde werkgelegenheidsverwachtingen voor de periode april t/m juni van dit jaar. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Arbeidsmarktbarometer van uitzendorganisatie Manpower. Het netto werkgelegenheidscijfer voor Q2 2012 komt uit op een voorzichtige 0%, hetgeen betekent dat het aantal werkgevers dat verwacht dat de werkgelegenheid op hun vestiging in Q2 zal dalen in evenwicht is met het aantal werkgevers dat verwacht dat op hun vestiging de werkgelegenheid in Q2 zal toenemen. Het netto werkgelegenheidscijfer is 2 procentpunten zwakker dan vorig kwartaal en 3 procentpunten zwakker dan voor het 2e kwartaal van 2011.

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
628
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manpower Arbeidsmarktmonitor Q2 / 2012

 1. 1. Q2 2012ManpowerEmploymentOutlook SurveyNederland
 2. 2. Manpower Employment Outlook Survey Nederland Q2/12 KopInhoudsopgave Nederland Employment Outlook 1Vergelijking per regioVergelijking per sectorInternationale Employment Outlook 8Ondervraagden per regioInternationale vergelijking – EMEAInternationale vergelijking – Azië PacificInternationale vergelijking – Noord-, Midden- en Zuid-AmerikaOver het onderzoek 19Over Manpower 21
 3. 3. Nederland Employment OutlookDe resultaten van de Manpower De Nederlandse werkgevers rapporteren voor het komende kwartaal gemengde plannen voor hetEmployment Outlook Survey aannemen van werknemers. 3% van de werkgeversvoor het tweede kwartaal van verwacht een groei van het personeelsbestand, 3% voorziet een afname en 93% verwacht geen verandering.2012 zijn verkregen uit Het netto werkgelegenheidscijfer komt daarmee uit opvraaggesprekken met een 0%.representatieve steekproef van In dit verslag wordt gebruikgemaakt van de term ‘netto werkgelegenheidscijfer’ (Net Employment Outlook). Dit750 in Nederland gevestigde betreft het percentage werkgevers dat verwacht dat het totaal aantal werknemers op hun vestiging het volgendewerkgevers. Alle deelnemers kwartaal zal toenemen, minus het percentage werkgeverskregen de vraag voorgelegd dat juist een afname van het aantal werknemers op hun vestiging verwacht. De uitkomst van deze berekening iswelke veranderingen zij ten het netto werkgelegenheidscijfer.aanzien van de werkgelegen- Op kwartaalbasis blijft het werkgelegenheidscijfer relatiefheid op hun eigen vestiging stabiel, maar vergeleken met het tweede kwartaal van 2011 neemt het cijfer af met 3 procentpunten.voorzagen voor het tweede Na seizoenscorrectie komt het werkgelegenheidscijfer uitkwartaal (april t/m juni) van 2012 op 0%. Op kwartaalbasis rapporteren de werkgevers eenten opzichte van het daaraan afname met 2 procentpunten, terwijl het cijfer op jaarbasis met 3 procentpunten afneemt.voorafgaande kwartaal. Tenzij anders aangegeven is op alle gegevens die vanaf nu in het commentaar zijn opgenomen, seizoenscorrectie toegepast.Nationaal5040302010 0-10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid-20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Netto Na Toename Afname Ongewijzigd Onbekend werkgelegenheidscijfer seizoenscorrectie % % % % % % 2e kwartaal 2012 3 3 93 1 0 0 1e kwartaal 2012 6 5 87 2 1 2 4e kwartaal 2011 6 4 89 1 2 1 3e kwartaal 2011 8 4 85 3 4 3 2e kwartaal 2011 7 4 89 0 3 3 1
 4. 4. Manpower Employment Outlook Survey NederlandVergelijking per regio 12 procentpunten, terwijl werkgevers in West- en Zuid- Nederland een afname rapporteren van respectievelijkWerkgevers in Noord-Nederland voorzien voor het 3 en 2 procentpunten. Werkgevers in Noord-Nederlandtweede kwartaal van 2012 een bescheiden groei van het rapporteren echter een redelijke verbetering van het cijferpersoneelsbestand, met een netto werkgelegenheidscijfer met 6 procentpunten.van +4%. In de rest van het land wordt verwacht dat de Op basis van de ongecorrigeerdewerkgelegenheid in de periode april t/m juni relatief stabiel onderzoeksresultaten voorspellen werkgevers inblijft. Noord- en Oost-Nederland een langzame groei vanOp kwartaalbasis stijgt het werkgelegenheidscijfer in het personeelsbestand, maar worden in de andereNoord-Nederland met 4 procentpunten. In de overige twee regio’s zwakke vooruitzichten gerapporteerd.drie regio’s zijn de vooruitzichten echter minder Op kwartaalbasis is het werkgelegenheidscijfer voorpositief. In zowel Oost- als Zuid-Nederland rapporteren Noord-Nederland gestegen, terwijl het in de overigede werkgevers een afname van het cijfer met 2 regio’s enigszins daalt. Afgezet tegen hetzelfdeprocentpunten. kwartaal vorig jaar zijn de vooruitzichten in Oost-, West- en Zuid-Nederland verzwakt, terwijl die inOp jaarbasis nemen de plannen voor het aannemen Noord-Nederland zijn verbeterd.van werknemers in drie van de vier regio’s af. Hetwerkgelegenheidscijfer voor Oost-Nederland daalt met +2 Noord-Nederland +4 +1 Oost-Nederland +1 -2 West-Nederland -1 Zuid-Nederland -1 +1 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 Netto werkgelegenheidscijfer Na seizoenscorrectie Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.2
 5. 5. Noord-Nederland +4% Oost-Nederland +1%Met een netto werkgelegenheidscijfer voor het komende Werkgevers uit de regio rapporteren de minstkwartaal van +4%, verwachten werkgevers in Noord- optimistische plannen voor het aannemen vanNederland de beste arbeidsmarkt sinds het vierde werknemers sinds het eerste kwartaal van 2010, metkwartaal van 2008. Het werkgelegenheidscijfer stijgt met een behoedzaam netto werkgelegenheidscijfer van +1%4 procentpunten op kwartaalbasis en met 6 voor het komende kwartaal. Op kwartaalbasis neemt hetprocentpunten op jaarbasis. werkgelegenheidscijfer af met 2 procentpunten en op jaarbasis met 12 procentpunten.Zonder toepassing van seizoenscorrectie verwachtenwerkgevers een lichte stijging van het personeelsbestand de Op basis van de ongecorrigeerde onderzoeksresultatenkomende drie maanden. Het werkgelegenheidscijfer vormt rapporteren werkgevers ingetogen plannen voor heteen lichte verbetering op kwartaalbasis en neemt eveneens aannemen van personeel in het tweede kwartaal van 2012.toe vergeleken met het tweede kwartaal van 2011. Het werkgelegenheidscijfer vormt een bescheiden afname op kwartaalbasis, maar daalt aanzienlijk op jaarbasis. 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0-10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid-20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012West-Nederland −1% Zuid-Nederland +1%Werkgevers uit de regio geven voor de periode april t/m Werkgevers in Zuid-Nederland gaan uit van een zwakkejuni een gemengd signaal af voor werkzoekenden, met arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2012, eneen netto werkgelegenheidscijfer van -1%. Afgezet tegen rapporteren een netto werkgelegenheidscijfer van +1%.het vorige kwartaal blijft het cijfer redelijk stabiel; afgezet De plannen voor het aannemen van medewerkers nementegen hetzelfde kwartaal vorig jaar betekent het een daling toe met 2 procentpunten, zowel op kwartaal- als opmet 3 procentpunten. jaarbasis.Uitgaande van de ongecorrigeerde onderzoeksresultaten Werkgevers rapporteren op basis van de ongecorrigeerdeverwachten de werkgevers voor het komende kwartaal onderzoeksresultaten gematigde plannen voor heteen gematigde arbeidsmarkt. Het werkgelegenheidscijfer aannemen van personeel voor het komende kwartaal.vormt een lichte afname, zowel op kwartaalbasis als op Het werkgelegenheidscijfer vormt een lichte afname,jaarbasis. zowel op kwartaalbasis als op jaarbasis. 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0-10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid-20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3
 6. 6. Manpower Employment Outlook Survey Nederland Vergeleken met het tweede kwartaal van 2011Vergelijking per sector rapporteren werkgevers in zeven van de negen sectorenIn zes van de negen industriële sectoren verwachten verminderde vooruitzichten voor werkzoekenden.werkgevers in het tweede kwartaal van 2012 meer Opmerkelijke dalingen van 13 en 11 procentpuntennieuwe mensen aan te zullen nemen. De meest worden gerapporteerd door respectievelijk deoptimistische verwachtingen worden gerapporteerd sector Nutsbedrijven en de sector Bouw. Hetin de sectoren Transport, opslag & communicatie werkgelegenheidscijfer van de sector Groothandel,en Landbouw, bosbouw & visserij, met netto detailhandel & horeca ligt 10 procentpunten lager enwerkgelegenheidscijfers van respectievelijk +8% een daling met 9 procentpunten wordt gerapporteerden +6%. In drie sectoren wordt uitgegaan van een door de werkgevers uit de sector Transport, opslagnegatieve groei van het personeelsbestand, waaronder & communicatie. Door de werkgevers van de sectorde sector Productiebedrijven, waar het cijfer blijft Landbouw, bosbouw & visserij wordt echter eensteken op -7%. aanzienlijke verbetering met 18 procentpunten gerapporteerd.Op kwartaalbasis blijkt echter dat het cijfer in vijf vande negen sectoren verbetert. Een toename met 2 Op basis van de ongecorrigeerde onderzoeksresultatenprocentpunten wordt gerapporteerd door werkgevers verwachten werkgevers in zes van de negen industriëlein de sector Landbouw, bosbouw & visserij, de sector sectoren gedurende het komende kwartaal een groei vanNutsbedrijven, de sector Mijnbouw & delfstofwinning en het personeelsbestand. De meest bemoedigende plannende sector Transport, opslag & communicatie. Daar staat worden gerapporteerd door de sectoren Transport,een daling van het werkgelegenheidscijfer tegenover opslag & communicatie en Landbouw, bosbouw &in drie sectoren, waarvan met name de daling met 10 visserij. Op kwartaalbasis nemen de vooruitzichten voorprocentpunten van de sector Zakelijke dienstverlening en het aannemen van werknemers in vijf sectoren toe. Opde daling met 5 procentpunten van de sector Bouw in het jaarbasis nemen ze echter in zeven sectoren af.oog springen. +2 Bouw -1 -1 Groothandel, detailhandel & horeca +1 +6 Landbouw, bosbouw & visserij +6 +1 Mijnbouw & delfstofwinning +1 +1 Nutsbedrijven +1 +1 Overheid & maatschap. dienstverl. +2 Productiebedrijven -6 -7 +8 Transport, opslag & communicatie +8 -3 Zakelijke dienstverlening -2 -20 -10 0 10 20 30 40 50 Netto werkgelegenheidscijfer Na seizoenscorrectie Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.4
 7. 7. Bouw -1% Groothandel, detailhandel &Werkgevers uit de sector rapporteren een netto werkge- horeca +1%legenheidscijfer van -1% voor het komende kwartaal, de Werkgevers in de sector voorspellen een gematigdeeerste negatieve prognose sinds het tweede kwartaal van activiteit op de arbeidsmarkt voor de periode april t/m2010. De vooruitzichten voor de werkgelegenheid nemen juni en rapporteren een netto werkgelegenheidscijfer vanaf met 5 procentpunten vergeleken met het voorgaande +1%. Afgezet tegen het vorige kwartaal blijft het cijferkwartaal, en met 11 procentpunten op jaarbasis. relatief stabiel, maar afgezet tegen hetzelfde kwartaal vorig jaar betekent het een daling met 10 procentpunten.Uitgaande van de ongecorrigeerde onderzoeksresultaten,voorspellen werkgevers voor de komende drie maanden Op basis van de ongecorrigeerde onderzoeksresultaten,een langzame groei van het personeelsbestand. Het werk- verwachten de werkgevers voor het komende kwartaalgelegenheidscijfer laat echter een lichte afname zien op een instabiel werkgelegenheidsklimaat. Het werkgelegen-kwartaalbasis, en zelfs een aanzienlijke daling op jaarbasis. heidscijfer blijft relatief stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal, maar daalt aanzienlijk op jaarbasis. 50 50 50 40 40 40 30 30 30 20 20 20 10 10 10 00 0 -10 -10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Landbouw, bosbouw & visserij +6% Mijnbouw & delfstofwinning +1%Met een netto werkgelegenheidscijfer van +6% gaan Werkgevers in de sector voorspellen een rustigwerkgevers uit van een redelijke toename van de werkgelegenheidsklimaat voor de periode april t/m juni enwerkgelegenheid voor het tweede kwartaal van 2012. rapporteren een netto werkgelegenheidscijfer van +1%.Het werkgelegenheidscijfer verbetert met 2 procentpunten Op kwartaalbasis neemt het werkgelegenheidscijfer toeop kwartaalbasis, maar stijgt op jaarbasis met een met 2 procentpunten, maar op jaarbasis neemt het af metaanzienlijke marge van 18 procentpunten. 5 procentpunten.Werkgevers rapporteren op basis van de ongecorrigeerde Uitgaande van de ongecorrigeerde onderzoeksresultatenonderzoeksresultaten optimistische plannen voor het gaan werkgevers uit de sector voor het komende kwartaal uitaannemen van personeel het komende kwartaal. De van een zwakke arbeidsmarkt. Het werkgelegenheidscijfervooruitzichten blijven relatief stabiel op kwartaalbasis, vormt een lichte toename op kwartaalbasis, maar daalt opmaar verbeteren aanzienlijk vergeleken met het tweede jaarbasis.kwartaal van 2011. 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0-10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid-20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5
 8. 8. Manpower Employment Outlook Survey NederlandNutsbedrijven +1% Overheid & maatschappelijkeOp de arbeidsmarkt van deze sector blijft het nog altijd dienstverlening +2%rustig in het tweede kwartaal van 2012. Werkgevers Voor het tweede kwartaal van 2012 wordt een langzamerapporteren een netto werkgelegenheidscijfer van +1%. groei van het personeelsbestand verwacht. WerkgeversHet werkgelegenheidscijfer stijgt met 2 procentpunten op rapporteren een netto werkgelegenheidscijfer vankwartaalbasis, maar neemt af met 13 procentpunten op +2%. De sectorvooruitzichten bevinden zich al zesjaarbasis. achtereenvolgende kwartalen op dit niveau.Op basis van de ongecorrigeerde onderzoeksresultaten Op basis van de ongecorrigeerde onderzoeksresultatenrapporteren werkgevers voorzichtige plannen voor het rapporteren werkgevers voorzichtige plannen voor hetaannemen van personeel in het komende kwartaal. Het aannemen van personeel in het komende kwartaal.werkgelegenheidscijfer vormt een lichte toename op Het werkgelegenheidscijfer blijft ongewijzigd, zowel opkwartaalbasis, maar daalt aanzienlijk op jaarbasis. kwartaalbasis als op jaarbasis. 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0-10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid-20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Productiebedrijven -7% Transport, opslag & communicatie +8%Werkzoekenden krijgen de komende drie Op basis van een netto werkgelegenheidscijfer van +8%maanden waarschijnlijk te maken met het slechtste voorspellen werkgevers de komende drie maanden eenwerkgelegenheidsklimaat sinds het begin van het groei van de werkgelegenheid. Het werkgelegenheidscijferonderzoek in het derde kwartaal van 2003. Werkgevers in verbetert met 2 procentpunten ten opzichte van het vorigede sector rapporteren een netto werkgelegenheidscijfer kwartaal, maar daalt met 9 procentpunten ten opzichtevan -7%. Het werkgelegenheidscijfer neemt af met 2 van hetzelfde kwartaal vorig jaar.procentpunten op kwartaalbasis en met 3 procentpunten Werkgevers zijn op basis van de ongecorrigeerdeop jaarbasis. onderzoeksresultaten optimistisch over de arbeidsmarktOp basis van de ongecorrigeerde onderzoeksresultaten voor het komende kwartaal. Het werkgelegenheidscijfergaan werkgevers uit van een traag werkgelegenheids- laat echter een lichte afname zien op kwartaalbasis, enklimaat voor het komende kwartaal. Het werkgelegen- zelfs een aanzienlijke daling op jaarbasis.heidscijfer vormt een lichte toename op kwartaalbasis,maar daalt enigszins op jaarbasis. 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0-10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid-20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20126
 9. 9. Zakelijke dienstverlening -2%Werkgevers rapporteren het eerste negatieve nettowerkgelegenheidscijfer voor de sector sinds heteerste kwartaal van 2010. Het cijfer komt uit op -2%,hetgeen neerkomt op een aanzienlijke daling met 10procentpunten, afgezet tegen het vorige kwartaal.Op jaarbasis vertegenwoordigen de huidigeverwachtingen een afname met 5 procentpunten.Op basis van de ongecorrigeerde onderzoeksresultatenrapporteren werkgevers teleurstellende plannen voorhet aannemen van personeel in het komende kwartaal.Het werkgelegenheidscijfer neemt aanzienlijk af opkwartaalbasis en daalt eveneens licht op jaarbasis. 50 40 30 20 10 0 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. 7
 10. 10. Manpower Employment Outlook Survey NederlandInternationale Employment OutlookManpowerGroup verricht ieder werkzoekenden worden gecompenseerd door de negatieve werkgelegenheidsplannen in sommige landen in de regio Europa,kwartaal onderzoek om de Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Werkgevers in India, Brazilië, Taiwan en Peru rapporteren voor het tweede kwartaal de meesttrends in de werkgelegenheid* positieve plannen voor het aannemen van werknemers, terwijlin 41 van de grootste werkgevers in Griekenland, Spanje, Tsjechië en Hongarije de meest pessimistische verwachtingen rapporteren, evenals dearbeidsmarkten ter wereld in slechtste netto werkgelegenheidscijfers wereldwijd.kaart te brengen. Meer dan De sector Zakelijke dienstverlening blijft een stuwende kracht65.000 werkgevers in 41 achter de solide verwachtingen in Brazilië en India. In de overige landen van de regio Azië-Pacific verliest deze sectorlanden en gebiedsdelen zijn echter wat aan stootkracht. Met name in Europa is eengeïnterviewd om de verwachte afname waarneembaar, vergeleken met vorig jaar, voor de sector Zakelijke dienstverlening, al neemt het optimisme onderontwikkelingen op het vlak van werkgevers uit deze sector in de VS juist enigszins toe, zowel op jaarbasis als op kwartaalbasis.werkgelegenheid tussen april en Kijken wij naar de regio Noord-, Midden- en Zuid-Amerikajuni 2012 in kaart te brengen. in zijn geheel, dan zien wij dat de werkgevers uit tien landen een positief werkgelegenheidscijfer rapporteren. Alleen deAlle deelnemers kregen de vraag voorgelegd welke werkgevers uit Panama laten een aanzienlijk zwakkere prognoseveranderingen zij ten aanzien van de werkgelegenheid op hun dan voor het eerste kwartaal van 2012 optekenen. Werkgeverseigen vestiging voorzagen voor het tweede kwartaal (april t/m in Brazilië hebben nog altijd de meest voortvarende plannenjuni) van 2012 ten opzichte van het daaraan voorafgaande voor het aannemen van werknemers van de gehele regio. Dekwartaal. werkgelegenheidsverwachting in de VS is het zwakst van deVeel van de economische problemen die in het onderzoek van gehele regio, maar het werkgelegenheidscijfer is wel het meestvorig kwartaal werden genoemd, zijn nog altijd onopgelost. optimistische sinds het vierde kwartaal van 2008.Deze blijven dan ook doorwerken op het vertrouwen van Van de acht landen die zijn onderzocht in de regio Azië-Pacific,de werkgevers. Zij hebben nog steeds te stellen met de rapporteren de werkgevers in India nog altijd de meest positieveschommelende vraag en ook al zijn er in sommige regio’s plannen, terwijl werkgevers in Hongkong uitgaan van de minstetekenen van herstel, deze verbeteringen resulteren vooralsnog banengroei. Werkgevers in Japan komen echter met hun besteniet in wezenlijke groei van de werkgelegenheid. Ondanks de prognose voor het tweede kwartaal - het kwartaal waarin vanaanhoudende onzekerheid verwachten werkgevers in 32 van oudsher de meeste nieuwe medewerkers worden aangenomende 41 landen waar de enquête van ManpowerGroup wordt - sinds 2008.gehouden, in verschillende mate hun personeelsbestand uitte breiden gedurende het tweede kwartaal. In 23 landen is Het bestendige werkgelegenheidspatroon is het meesthet optimisme om medewerkers aan te nemen ten opzichte opvallend in de EMEA-regio, waar werkgevers van 12 van de 23van vorig kwartaal toegenomen. Een positief gegeven dit landen stabiele plannen voor het aannemen van werknemerskwartaal is wellicht dat uit de gegevens blijkt dat de stabiliteit rapporteren ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012, en dietoeneemt: werkgevers uit 37 landen verwachten een relatief van negen landen een stijging van de banengroei voorzien. Hetstabiel of zelfs (ten opzichte van vorig kwartaal) verbeterd algehele beeld is gemengd ten opzichte van vorig jaar, aangezienarbeidsklimaat. Afgezet tegen hetzelfde kwartaal een jaar het netto werkgelegenheidscijfer daalt in dertien landen en juisteerder neemt de werkgelegenheidsverwachting in 24 landen stijgt in zeven landen. Binnen de regio zijn de plannen voor hetaf. aannemen van werknemers het meest gunstig in Turkije, Israël, Roemenië en Noorwegen, en het zwakst in Griekenland enHet onderzoek kent dit kwartaal mondiaal gezien maar Spanje.weinig verrassingen. De sporadische kansen voor*Waar beschikbaar, wordt in dit commentaar uitgegaan van gegevens die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.8
 11. 11. Netto werkgelegenheidscijfer Verschil Verschil 1e kw. 2012 2e kwartaal 2011 en 2e kwartaal 2012 EMEA* 2e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012 2e kwartaal 2012 en 2e kwartaal 2012 % % % België 12 (11) 3 (4) 4 (3) 1 (-1) -8 (-8) Bulgarije 15 (–) 4 (–) 8 (–) 4 (–) -7 (–) Duitsland 9 (10) 6 (9) 7 (9) 1 (0) -2 (-1) Frankrijk 3 (3) -1 (1) 2 (2) 3 (1) -1 (-1) Griekenland -10 (-12) -18 (-14) -11 (-13) 7 (1) -1 (-1) Hongarije 3 (–) -14 (–) -3 (–) 11 (–) -6 (–) Ierland -3 (-3) -5 (-2) -3 (-2) 2 (0) 0 (1) Israël – (–) 13 (–) 17 (–) 4 (–) – (–) Italië -2 (-3) -8 (-7) -1 (-2) 7 (5) 1 (1) Nederland 3 (3) 1 (2) 0 (0) -1 (-2) -3 (-3) Noorwegen 3 (6) 6 (9) 8 (11) 2 (2) 5 (5) Oostenrijk 2 (0) -2 (3) 8 (6) 10 (3) 6 (6) Polen 12 (12) 3 (7) 6 (6) 3 (-1) -6 (-6) Roemenië 5 (7) 6 (13) 9 (13) 3 (0) 4 (6) Slovenië 5 (–) 0 (–) 9 (–) 9 (–) 4 (–) Slowakije – (–) 1 (–) 2 (–) 1 (–) – (–) Spanje -4 (-4) -8 (-7) -8 (-8) 0 (-1) -4 (-4) Tsjechië 4 (3) -4 (-1) -3 (-4) 1 (-3) -7 (-7) Turkije 34 (–) 22 (–) 26 (–) 4 (–) -8 (–) Ver. Koninkrijk 2 (2) -2 (0) 2 (2) 4 (2) 0 (0) Zuid-Afrika 6 (3) 1 (-1) 0 (-2) -1 (-1) -6 (-5) Zweden 6 (4) 4 (8) 11 (9) 7 (1) 5 (5) Zwitserland 3 (1) 0 (0) 2 (0) 2 (0) -1 (-1) Netto werkgelegenheidscijfer Verschil Verschil 1e kw. 2012 Azië 2e kwartaal 2011 en 2e kwartaal 2012 Pacific 2e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012 2e kwartaal 2012 en 2e kwartaal 2012 % % % Australië 23 (22) 13 (13) 13 (13) 0 (0) -10 (-9) China 29 (32) 17 (17) 19 (21) 2 (4) -10 (-11) Hong Kong 19 (20) 14 (15) 8 (9) -6 (-6) -11 (-11) India 49 (46) 41 (43) 48 (44) 7 (1) -1 (-2) Japan 21 (9) 5 (11) 23 (11) 18 (0) 2 (2) Nieuw-Zeeland 18 (16) 16 (18) 18 (17) 2 (-1) 0 (1) Singapore 30 (30) 16 (16) 20 (20) 4 (4) -10 (-10) Taiwan 45 (40) 23 (32) 36 (31) 13 (-1) -9 (-9) Noord-, Netto werkgelegenheidscijfer Verschil Verschil 1e kw. 2012 Midden- en 2e kwartaal 2011 en 2e kwartaal 2012 Zuid-Amerika 2e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012 2e kwartaal 2012 en 2e kwartaal 2012 % % % Argentinië 23 (22) 16 (14) 15 (14) -1 (0) -8 (-8) Brazilië 40 (–) 33 (–) 39 (–) 6 (–) -1 (–) Canada 16 (13) 6 (14) 16 (13) 10 (-1) 0 (0) Colombia 17 (–) 17 (–) 18 (–) 1 (–) 1 (–) Costa Rica 16 (19) 20 (16) 14 (17) -6 (1) -2 (-2) Guatemala 6 (8) 13 (11) 13 (15) 0 (4) 7 (7) Mexico 16 (16) 13 (14) 15 (15) 2 (1) -1 (-1) Panama 22 (–) 24 (–) 16 (–) -8 (–) -6 (–) Peru 16 (20) 19 (16) 23 (27) 4 (11) 7 (7) Ver. Staten 10 (8) 5 (9) 12 (10) 7 (1) 2 (2)*EMEA – Europa, Midden-Oosten en Afrika. Het cijfer tussen haakjes is de Net Employment Outlook na toepassing van seizoenscorrectie (indien beschikbaar; voor de berekening hiervan zijn de gegevens van minimaal 16 kwartalen vereist). 9
 12. 12. Manpower Employment Outlook Survey NederlandOndervraagden per regio Voor de Manpower Employment Outlook Survey voor het tweede kwartaal 2012 zijn wereldwijd ruim 65.000 HR-directeuren en senior HR-managers van publieke Azië Pacific en private organisaties ondervraagd. 46% van de 24% ondervraagden is afkomstig uit tien landen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika; 24% is afkomstig uit acht landen N.-M.-Z.- Amerika en gebiedsdelen in Azië-Pacific; en 30% is afkomstig uit 46% 23 landen in EMEA. EMEA 30% Verschil op kwartaalbasis Verschil op jaarbasis STERKER STERKER Hongarije 11 ptn.* Guatemala 7 ptn. Peru 11 ptn. Peru 7 ptn. Slovenië 9 ptn.* Oostenrijk 6 ptn. Brazilië 6 ptn.* Roemenië 6 ptn. Italië 5 ptn. Noorwegen 5 ptn. Bulgarije 4 ptn.* Zweden 5 ptn. China 4 ptn. Slovenië 4 ptn.* Guatemala 4 ptn. Japan 2 ptn. Israël 4 ptn.* Verenigde Staten 2 ptn. Singapore 4 ptn. Colombia 1 pt.* Turkije 4 ptn.* Ierland 1 pt. Oostenrijk 3 ptn. Italië 1 pt. Noorwegen 2 ptn. Nieuw-Zeeland 1 pt. Verenigd Koninkrijk 2 ptn. Canada 0 ptn. Colombia 1 pt.*  Verenigd Koninkrijk 0 ptn. Costa Rica 1 pt. Brazilië -1 pt.* Frankrijk 1 pt. Frankrijk -1 pt. Griekenland 1 pt. Duitsland -1 pt. India 1 pt. Griekenland -1 pt. Mexico 1 pt. Mexico -1 pt. Slowakije 1 pt.*     Zwitserland -1 pt. Zweden 1 pt. Costa Rica -2 ptn. Verenigde Staten 1 pt. India -2 ptn. Argentinië 0 ptn. Nederland -3 ptn. Australië 0 ptn. Spanje -4 ptn. Duitsland 0 ptn. Zuid-Afrika -5 ptn. Ierland 0 ptn. Hongarije -6 ptn.* Japan 0 ptn. Panama -6 ptn.* Roemenië 0 ptn. Polen -6 ptn. Zwitserland 0 ptn. Bulgarije -7 ptn.* België -1 pt. Tsjechië -7 ptn. Canada -1 pt. Argentinië -8 ptn. Nieuw-Zeeland -1 pt. België -8 ptn. Polen -1 pt. Turkije -8 ptn.* Zuid-Afrika -1 pt. Australië -9 ptn. Spanje -1 pt. Taiwan -9 ptn. Taiwan -1 pt. Singapore -10 ptn. Nederland -2 ptn. China -11 ptn. Tsjechië -3 ptn. Hong Kong -11 ptn. Hong Kong -6 ptn. ZWAKKER Panama -8 ptn.* ZWAKKER  * Data vóór seizoenscorrectie. ** Cijfers op jaarbasis niet beschikbaar voor Israël en Slowakije 41 landen en regio’s 39 landen en regio’s** die voor het eerst deelnamen in het vierde kwartaal van 2011. *Indicates unadjusted data.    **Year-on-year unavailable for Israel and Slovakia which participated for the first time in Q4 2011.10
 13. 13. Internationale vergelijkingen – dalende trend in de regio als gevolg van de voortgaande reorganisaties en bezuinigingen binnen banken enEMEA financiële bedrijven. Dit geldt met name voor Zwitserland en Nederland. Het Zwitserse cijfer is het zwakste cijfer inIn 23 EMEA-landen zijn ruim 19.500 werkgevers deze sector sinds het begin van het onderzoek daar. Hetgeïnterviewd om voor het tweede kwartaal van 2012 het Nederlandse cijfer (-2%) matcht het cijfer van Q1 2010, hetverwachte wervingsbeleid in kaart te brengen. laagste cijfer in deze sector gedurende de hele looptijd vanTen opzichte van vorig kwartaal blijven de vooruitzichten het onderzoek.relatief stabiel of verbeteren deze in 21 van de 23 Elders nemen de vooruitzichten in Turkije op jaarbasisonderzochte landen. Vergeleken met hetzelfde kwartaal enigszins af, omdat werkgevers de potentiële uitval-vorig jaar geldt dit echter maar voor 12 landen. Binnen de effecten inschalen van de onzekerheid in de VS en deregio zijn de plannen voor het aannemen van werknemers Europese Unie, en daarnaast van de onrust door dehet sterkst in Turkije, Israël, Roemenië en Noorwegen. Arabische lente in het Midden-Oosten. De groei van hetDe zwakste vooruitzichten worden gerapporteerd door aannamebeleid in Noorwegen blijft naar verwachtingwerkgevers in Griekenland en Spanje. Behalve in deze gestaag: een werkloosheidscijfer van 2,8%, gekoppeldtwee laatste landen, zijn de werkgelegenheidsplannen van aan een groeiende werkgeversvraag in de sectorenwerkgevers eveneens negatief in de volgende vijf landen: Bouw en Mijnbouw delfstofwinning, dwingt veelTsjechië, Hongarije, Ierland, Italië en Zuid-Afrika. werkgevers om buiten de landsgrenzen op zoek teWerkzoekenden in Duitsland zullen waarschijnlijk gaan naar het vereiste talent. Ondertussen blijven deprofiteren van het gunstige aannamebeleid, dat met name werkgelegenheidsvooruitzichten in Griekenland somber.voor gekwalificeerde werknemers kansen blijft bieden. Weliswaar geven minder Griekse werkgevers aan datWerkgevers doen steeds meer om beroepsbeoefenaars zij van plan zijn in het komende kwartaal werknemers teuit zwakkere markten in de regio weg te lokken. Toch ontslaan, toch kan alleen de tijd ons leren of de recenteblijven de tekorten voor gewilde vaardigheden als die toezegging van EU-steun zal leiden tot voldoendevan zorgverleners, ingenieurs en softwareontwikkelaars stabiliteit om de werkgevers in het land weer enigbestaan. Ondanks de zeer redelijke verwachtingen voor vertrouwen te geven.het tweede kwartaal, is het Duitse cijfer voor de sectorZakelijke dienstverlening licht gedaald ten opzichtevan twaalf maanden terug. Dit wijst op een algeheleBelgië +3% Bulgarije +8%* 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. Bulgarije neemt deel sinds Q1 2011. 11
 14. 14. Manpower Employment Outlook Survey NederlandDuitsland +9% Frankrijk +2% 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.Griekenland -13%* Hongarije -3%* 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 Na seizoenscorrectie -10 Netto werkgelegenheid Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Griekenland neemt deel sinds Q2 2008. Hongarije neemt deel sinds Q3 2009.Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.Ierland -2% Israël +17%* 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. Israël neemt deel sinds Q4 2011.Italië -2% Nederland 0% 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.12
 15. 15. Noorwegen +11% Oostenrijk +6% 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.Polen +6% Roemenië +13% 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Polen neemt deel sinds Q2 2008. Roemenië neemt deel sinds Q2 2008. Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.Slovenië +9%* Slowakije +2%* 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Slovenië neemt deel sinds Q1 2011. Slowakije neemt deel sinds Q4 2011.Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.Spanje -8% Tsjechië -4% 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. Tsjechië neemt deel sinds Q2 2008. 13
 16. 16. Manpower Employment Outlook Survey NederlandTurkije +26%* Verenigd Koninkrijk +2% 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Turkije neemt deel sinds Q1 2011. Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.Zuid-Afrika -2% Zweden +9% 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Zuid-Afrika neemt deel sinds Q4 2006. Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.Zwitserland 0% 50 40 30 20 10 0 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Zwitserland neemt deel sinds Q3 2005.Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.14
 17. 17. Internationale vergelijkingen – In India geven bijna zes van de tien werkgevers in de sector Zakelijke dienstverlening aan dat zij in de periodeAzië Pacific april t/m juni hun personeelsbestand zullen uitbreiden, met name in de segmenten IT en IT-services, waar werkgeversIn Australië, China, Hongkong, India, Japan, Nieuw- denken te kunnen profiteren van de mondiale recessieZeeland, Singapore en Taiwan zijn met bijna 16.000 door beter talent in te huren tegen lagere kosten. Op hetwerkgevers interviews gehouden om het verwachte vasteland van China blijft de regering rapporteren dat dewervingsbeleid voor het tweede kwartaal van 2012 te inkrimping van de beroepsbevolking, die met name temeten. wijten is aan het Chinese eenkindsbeleid, bedrijven dwingtDe verwachtingen van werkgevers in de regio zijn nog de salarissen te verhogen en de arbeidsomstandighedenaltijd optimistisch. Werkgevers in India, Taiwan, China te verbeteren om zo werknemers aan te trekken.en Singapore hebben de meest positieve plannen Maar, evenals de beroepsbevolking, krimpt ook devoor het aannemen van werknemers. Voor het achtste werkgelegenheidsverwachting. Voorlopig breidenachtereenvolgende kwartaal rapporteren werkgevers werkgevers hun personeelsbestand niet zo agressiefin India de meest positieve plannen voor het aannemen uit als in het verleden en lopen de plannen voor hetvan werknemers van alle onderzochte landen. Al aannemen van werknemers op jaarbasis aanzienlijk terugblijft de verwachting positief in Hongkong, het is wel in alle sectoren en op twee na alle regio’s van het land.de zwakste in de regio. Het tweede kwartaal is vanoudsher de meest actieve periode op de Japansearbeidsmarkt. Het huidige cijfer is het beste cijfer vooreen tweede kwartaal sinds 2008 en is een evenaringvan het beste werkgelegenheidscijfer in bijna vier jaar,hetgeen zou kunnen wijzen op meer mogelijkheden voorwerkzoekenden, met name in de sectoren Mijnbouw delfstofwinning en Bouw.In zes van de acht onderzochte landen verwachten dewerkgevers dat de inhuur wat zal afnemen ten opzichtevan vorig jaar, met name in China en Hongkong, waar hetcijfer terugloopt in elk van de onderzochte sectoren. Opjaarbasis neemt het werkgelegenheidscijfer voor de sectorZakelijke dienstverlening af in alle landen, behalve Indiaen Taiwan. Vergeleken met de verwachtingen voor hetvorige kwartaal, verbetert het cijfer of blijft het stabiel in allelanden behalve Hongkong. Australië +13% China +21% 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. China neemt deel sinds Q2 2005. 15
 18. 18. Manpower Employment Outlook Survey NederlandHong Kong +9% India +44% 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. India neemt deel sinds Q3 2005.Japan +11% Nieuw-Zeeland +17% 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nieuw-Zeeland neemt deel sinds Q2 2004. Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.Singapore +20% Taiwan +31% 70 50 60 50 40 40 30 30 20 20 10 0 10 -10 -20 0 -30 -40 -10 -50 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -60 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. Taiwan neemt deel sinds Q2 2005.16
 19. 19. Internationale vergelijkingen – Binnen de regio zijn de werkgelegenheidsverwachtingen minder optimistisch in de VS. Hoewel het nettoNoord-, Midden- en ­ werkgelegenheidscijfer nog altijd een stuk zwakker is dan het niveau van voor de recessie, stuwen de verbeteringenZuid-Amerika op kwartaalbasis in elk van de 13 sectoren het landelijkeOm de werkgelegenheidsvooruitzichten voor het tweede cijfer wel op tot de sterkste score sinds het vierde kwartaalkwartaal van 2012 te meten, heeft ManpowerGroup bijna van 2008. Verder blijven in Mexico de verwachtingen voor30.000 werkgevers afkomstig uit tien landen in Noord-, het aannemen van werknemers positief in alle sectorenMidden- en Zuid-Amerika ondervraagd. In elk van deze en regio´s van het land. Ten opzichte van vorig kwartaallanden verwachten de werkgevers dat de banengroei de en vorig jaar verandert er daarom weinig. De solidekomende drie maanden positief zal blijven. In negen van verwachtingen voor de arbeidsmarkt in Peru zijn terug tede tien landen verbetert het netto werkgelegenheidscijfer voeren op het snel stijgende cijfer voor de sector Zakelijkeof blijft het relatief stabiel, afgezet tegen het eerste dienstverlening, alsmede de aanzienlijke verbeteringen opkwartaal van 2012. Afgezet tegen het tweede kwartaal van kwartaalbasis van de sector Groothandel, detailhandel2011 geldt dit voor zeven van de tien landen. horeca en de sector Overheid maatschappelijke dienstverlening.Het optimisme onder de werkgevers is het grootst inBrazilië, Peru en Colombia. De kracht van de Braziliaansearbeidsmarkt is vooral terug te voeren op het sterkstewerkgelegenheidscijfer tot nu toe in de sector Zakelijkedienstverlening, waar bijna zes op de tien werkgeversaangeeft het personeelsbestand in de periode april t/mjuni te gaan uitbreiden. Werkgevers nemen nu al mensenaan in afwachting van het WK voetbal van 2014, eenevenement dat naar verwachting 700.000 banen zalcreëren. Het Braziliaanse register van werkenden enwerklozen gaf echter onlangs aan dat nog geen tweederde van de doelstellingen van het land om in 2011 driemiljoen banen te creëren, is verwezenlijkt. Misschien isdit een teken dat het beschikbare werknemersbestandniet kan voldoen aan de behoeften van de werkgevers.In het noorden voert de Canadese sector Mijnbouw delfstofwinning de vraag op naar ingenieurs, elektriciensen bouwvakkers in de provincie Alberta, waaroliemaatschappijen werken aan de aanleg van de grootsteolievelden buiten het Midden-Oosten.Argentinië +14% Brazilië +39%* 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Argentinïe neemt deel sinds Q1 2007. Brazilïe neemt deel sinds Q4 2009. 17
 20. 20. Manpower Employment Outlook Survey Nederland Canada +13% Colombia +18%* 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Colombia neemt deel sinds Q4 2008. Costa Rica +17% Guatemala +15%* 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Costa Rica neemt deel sinds Q3 2006. Guatemala neemt deel sinds Q2 2008. Mexico +15% Panama +16%* 50 60 40 50 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. Panama neemt deel sinds Q2 2010. Peru +27% Verenigde Staten +10% 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Peru neemt deel sinds Q2 2006. Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.18
 21. 21. Over de Manpower OnderzoeksvraagEmployment Outlook Survey Aan alle onderzoeksdeelnemers wereldwijd wordt één en dezelfde vraag gesteld: “Zal het aantal werknemers op uw locatie de komende drie maanden – dus tot en met juni 2012De Manpower Employment Outlook Survey wordt ieder – toenemen, afnemen of gelijk blijven in vergelijking met hetkwartaal uitgevoerd en meet in welke mate werkgevers het lopende kwartaal?”eerstvolgende kwartaal een uitbreiding of inkrimping vanhet personeelsbestand verwachten. In de 50 jaar dat het Onderzoeksmethodeonderzoek loopt, heeft het zich ontwikkeld tot een betrouwbaar De Manpower Employment Outlook Survey is gebaseerdonderzoek naar werkgelegenheidsontwikkelingen wereldwijd. op een valide onderzoeksmethode waarbij de hoogsteEen aantal succesfactoren ligt ten grondslag aan de Manpower marktonderzoekcriteria in acht worden genomen. HetEmployment Outlook Survey: onderzoeksteam voor de 41 landen en gebiedsdelen waar het onderzoek op dit moment wordt uitgevoerd, bestaat uit hetUniek: Het is het enige onderzoek op dit gebied met een interne onderzoeksteam van ManpowerGroup en Infocorp Ltd.dergelijke omvang, reikwijdte en onderzoekshistorie, en een Het onderzoek is zo georganiseerd dat het representatief isdergelijk onderzoeksgebied. voor elke nationale economie. De foutmarge voor de nationale,Vooruitziend: De Manpower Employment Outlook Survey is het regionale en wereldwijde gegevens is niet groter dan +/- 3,9%.meest uitgebreide vooruitblikkende werkgelegenheidsonderzoekwaarbij verwachtingen van werkgevers ten aanzien van het Netto werkgelegenheidscijfereerstvolgende kwartaal worden onderzocht. Dit is een belangrijk In dit verslag wordt gebruikgemaakt van de term ‘nettoverschil met andere onderzoeken en studies op dit terrein, die werkgelegenheidscijfer’ (Net Employment Outlook). Dit betreftalleen historische gegevens analyseren. het percentage werkgevers dat verwacht dat het totaal aantalOnafhankelijk: Het onderzoek is gebaseerd op een werknemers op hun vestiging het volgende kwartaal zalrepresentatieve steekproef onder werkgevers uit de toenemen, minus het percentage werkgevers dat juist eendeelnemende landen en gebiedsdelen. De deelnemers van het afname van het aantal werknemers verwacht. De uitkomst vanonderzoek zijn niet geselecteerd uit het klantenbestand van deze berekening is het netto werkgelegenheidscijfer.Manpower.Solide: De onderzoeksresultaten worden ontleend aan ruim Seizoenscorrectie65.000 interviews met werkgevers uit de publieke en private Er wordt seizoenscorrectie toegepast op de gegevens voorsector in 41 landen en gebiedsdelen met als doel voor ieder Argentinië, Australië, België, Canada, China, Costa Rica,kwartaal de verwachte trends in de werkgelegenheid te meten. Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Guatemala, Hongkong,Op basis van deze steekproef wordt een analyse verricht die Ierland, India, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland,bedoeld is meer gedetailleerde informatie per sector en per regio Noorwegen, Oostenrijk, Peru, Polen, Roemenië, Singapore,te bieden. Spanje, Taiwan, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, de VerenigdeGericht: Al bijna vijf decennia lang ontleent het onderzoek al zijn Staten, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland om een aanvullendgegevens aan één enkele vraag. inzicht te bieden in de onderzoeksresultaten. Hierdoor ontstaat een eenduidige interpretatie van de resultaten over de gehele tijdslijn, zonder de seizoensfluctuaties die zich normaal gesproken elk jaar rond dezelfde tijd voordoen. Zodra er meer historische gegevens zijn verzameld, zal ManpowerGroup de gegevens in de overige landen ook aanpassen aan de seizoensinvloeden. N.B.: in het tweede kwartaal van 2008 heeft ManpowerGroup het TRAMO-SEATS-model toegepast op de berekening van gegevens die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden. 19
 22. 22. Manpower Employment Outlook Survey NederlandOnderzoekshistorie 2007 ManpowerGroup Argentinië introduceert de Manpower Employment Outlook Survey. Het onderzoek in Nieuw-1962 De eerste generatie van de Manpower Employment Zeeland voegt in het eerste kwartaal gegevens toe die Outlook Survey (MEOS) wordt gestart in Canada en de zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Verenigde Staten. 2008 ManpowerGroup Colombia, Griekenland, Guatemala,1966 In het Verenigd Koninkrijk wordt een equivalent Polen, Roemenië en Tsjechië nemen voor het eerst deel geïntroduceerd van het onderzoek uit de Verenigde aan de Manpower Employment Outlook Survey. In het Staten. Daar noemt men het onderzoek Quarterly Survey tweede kwartaal voegen China en Taiwan gegevens toe of Employment Prospects (QSEP). Dit onderzoek is die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. In het derde op dezelfde leest geschoeid als MEOS en voorspelt kwartaal voegen India en Zwitserland gegevens toe die de trends in de werkgelegenheid. Het is het eerste zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. vooruitblikkende onderzoek op dit terrein in Europa. 2009 ManpowerGroup Hongarije en Brazilië introduceren de1976 De tweede generatie van de Manpower Employment Manpower Employment Outlook Survey. Outlook Survey wordt gelanceerd in de Verenigde 2010 ManpowerGroup Panama introduceert de Manpower Staten en Canada. De onderzoeksmethode wordt Employment Outlook Survey, waarmee het aantal geactualiseerd volgens de nieuwste inzichten in onderzochte landen en gebiedsdelen wereldwijd is marktonderzoek. gestegen tot 36 landen en gebiedsdelen. In het tweede2002 QSEP van ManpowerGroup in het Verenigd Koninkrijk kwartaal voegt Peru gegevens toe die zijn gecorrigeerd krijgt een nieuwe en verbeterde onderzoeksopzet. voor seizoensinvloeden. In het eerste kwartaal voegt ManpowerGroup Mexico en Ierland introduceren het Costa Rica gegevens toe die zijn gecorrigeerd voor onderzoek in hun land. seizoensinvloeden.2003 De derde generatie van MEOS wordt gelanceerd. Het 2011 ManpowerGroup Bulgarije, Slovenië en Turkije onderzoeksprogramma wordt wereldwijd uitgerold in introduceren in het eerste kwartaal de Manpower totaal 18 landen: Australië, België, Canada, Duitsland, Employment Outlook Survey. Daarnaast voegen Frankrijk, Hongkong, Ierland, Italië, Japan, Mexico, Argentinië en Zuid-Afrika in het eerste kwartaal gegevens Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, toe die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. In het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zweden. het vierde kwartaal introduceren Israël en Slowakije de2004 ManpowerGroup Nieuw-Zeeland introduceert de Manpower Employment Outlook Survey. Manpower Employment Outlook Survey. 2012 Met ingang van het tweede kwartaal voegen2005 ManpowerGroup China, India, Taiwan en Zwitserland ManpowerGroup Tsjechië, Griekenland, Guatemala, introduceren de Manpower Employment Outlook Survey. Polen en Roemenië gegevens toe die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden2006 ManpowerGroup Costa Rica, Peru en Zuid-Afrika nemen voor het eerst deel aan de Manpower Employment Outlook Survey. Onderzoeken in Australië, België, Duitsland, Frankrijk, Hongkong, Ierland, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje en Zweden voegen in het derde kwartaal gegevens toe die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.20

×