Świadome zarządzanie ryzykiem w biznesie

Warszawa, 17 czerwca 2008
Jacek Gogołowicz, Maciej Roch




          ...
Agenda


Nowe obszary ryzyka w biznesie, ERM

Konieczność ciągłej identyfikacji ryzyk

Jak zarządzać zidentyfikowanym ryzy...
Nowe obszary ryzyka w biznesie, ERM




                   3
Zewnętrzne i Wewnętrzne źródła ryzyka
                      Stopy
                  ...
Zmienna natura ryzyka

                  Teraźniejszość i przyszłość
Przeszłość
             ...
Kluczowe ryzyka w biznesie wg menedŜerów

                                        ...
Konieczność ciągłej identyfikacji ryzyk




                     7
Identyfikacja ryzyka – rejestr ryzyk
Ryzyka firmy X:
               Ryzyka wewnętrzne         Ryzy...
Mapa Ryzyka – wynik analizy
Przykładowe rezultaty prac:




                               ...
Przykłady zagroŜeń



                  Zarządzanie

     Finanse, administracja
     Zasoby lu...
Jak zarządzać zidentyfikowanym ryzykiem ?
Schemat procesu ERM wg metodologii Aon




                   ...
Proces zarządzania ryzykiem
 MONITOROWANIE
                                       ...
Opcje postępowania z ryzykiem
                               Reakcja na Ryzyko




     ...
Proces zarządzania ryzykiem - resume

             Określenie Kontekstu

              Identyfika...
Ranking priorytetowych działań w zarządzaniu
 ryzykiem wg menedŜerów
                          ...
Przykład - Ryzyko kredytowe


Warszawa, 17 czerwca 2008
Marek Brandt




                16
Ryzyko polityczne i ekonomiczne




 Źródło: Aon Political & Economic Risk Map 2008, Aon Crisis Management

       ...
Ryzyko polityczne i ekonomiczne

   •Spowolnienie wzrostu gospodarczego w strefie Euro
        •Efekt kryzysu w ...
Upadłości podmiotów gospodarczych w Polsce


2000
1800
1600
1400




                           ...
Rola zarządzania ryzykiem kredytowym.

 Czy zarządzanie naleŜnościami jest waŜne dla firmy?




 NaleŜności stanowią średn...
Oszczędności - wymiar finansowy
Producent materiałów wykończeniowych:
  Przychody ze sprzedaŜy 140 milionów zł. rocznie.
...
Cele zarządzania ryzykiem kredytowym
 Zapewnienie wzrostu wartości firmy poprzez stabilizację przepływów pienięŜnych
   ...
Ryzyko kredytowe w strukturze firmy
          Kto jest odpowiedzialny za naleŜności handlowe?




 GŁÓWNY KSIĘGOW...
Struktura portfela naleŜności

 •Krajowe grupy zakupowe


 •Międzynarodowe sieci handlowe
                ...
Ryzyko portfela naleŜności

•Krajowe grupy zakupowe


•Międzynarodowe sieci handlowe
                   ...
Zarządzanie ryzykiem portfelowym


                                            ...
Proces zarządzania ryzykiem kredytowym
Raporty kredytowe                                Ub...
Proces zarządzania ryzykiem kredytowym
Raporty kredytowe                                Ub...
Proces zarządzania ryzykiem kredytowym
Raporty kredytowe                                Ub...
Proces zarządzania ryzykiem kredytowym
Raporty kredytowe                                 ...
Dziękuję.




Marek Brandt
Departament Ryzyk Finansowych



         Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie...
Kilka słów o Aon i badaniu ZR




                32
Aon na świecie i w Polsce


  Aon Headquarters




           Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie”  33
Raport Aon z badania zarządzania ryzykiem




                    W badaniu wzięło udział 320 firm
  ...
Z ostatniej chwili...




            35
Czy ERM staje się standardem ?


          2008-05-07
Komunikat Agencji Ratingowej Standard & Poor’s (S&P)


 Po...
Czynniki sukcesu skutecznego zarządzenia ryzykiem




       Keep It Simple !!!
   Nie komplikuj prostych spraw!
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Świadome zarządzanie ryzykiem w biznesie

3,030 views
2,829 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Very good and usefull presentation
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,030
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Świadome zarządzanie ryzykiem w biznesie

 1. 1. Świadome zarządzanie ryzykiem w biznesie Warszawa, 17 czerwca 2008 Jacek Gogołowicz, Maciej Roch 1
 2. 2. Agenda Nowe obszary ryzyka w biznesie, ERM Konieczność ciągłej identyfikacji ryzyk Jak zarządzać zidentyfikowanym ryzykiem ? Przykład - Ryzyko kredytowe Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 2
 3. 3. Nowe obszary ryzyka w biznesie, ERM 3
 4. 4. Zewnętrzne i Wewnętrzne źródła ryzyka Stopy procentowe – Unijne koszt Rynek Regulacje pieniądza giełdowy Krajowe prawne Media i opinia Regulacje społeczna prawne ...??? Nowi aktorzy Nasza firma i Konkurencja Dostawcy Klienci wewnątrz branŜy Substytuty Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 4
 5. 5. Zmienna natura ryzyka Teraźniejszość i przyszłość Przeszłość Nowe technologie Otoczenie biznesowe Nowi konkurenci coraz bardziej Nowe produkty i usługi ryzykowne Globalizacja Większość ryzyk była związana Aktywa niematerialne Kurczący i zmieniający się rynek pracy z majątkiem coraz bardziej istotne Innowacyjność trwałym Regulatorzy i interesariusze Oczekiwania względem Identyfikacja Wymagania dotyczące ryzyk i sposobów osób zarządzających i ocena ryzyka ich zarządzania była prostsza Marka i reputacja Coraz większe zainteresowanie mediów Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 5
 6. 6. Kluczowe ryzyka w biznesie wg menedŜerów Deklarowany Źródło: Aon Global Risk Management Survey 2007 Ranking stopień istotności Opis ryzyka przygotwania ryzyka na ryzyko Utrata reputacji firmy 1 48% Przerwa w działalności 2 70% Odpowiedzialność cywilna (roszczenia) 3 75% Zakłócenia w łańcuchu dostaw 4 63% Otoczenie rynkowe 5 35% Zmiany w regulacjach prawnych 6 41% Problem z przyciągnięciem lub zatrzymaniem pracowników 7 55% Ryzyko rynkowe 8 56% Fizyczne zniszczenie mienia 9 77% : Fuzje / Przejęcia / Restrukturyzacja 10 69% Nieskuteczność planów odtworzenia działności 10 65% Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 6
 7. 7. Konieczność ciągłej identyfikacji ryzyk 7
 8. 8. Identyfikacja ryzyka – rejestr ryzyk Ryzyka firmy X: Ryzyka wewnętrzne Ryzyka zewnętrzne • Fluktuacje cen surowców • Brak szybkiej adaptacji do zmieniających • Zmiany oprocentowania się warunków rynkowych • Wahania kursów walut • Niedotrzymywanie kroku zmieniającej się • Wzrost inflacji technologii • Wzrost składek ubezpieczeniowych • Niewłaściwy dobór partnera Strategia Ekonomia • Zmiany w regulacjach • Bariery wejścia • Zła komunikacja pomiędzy • Embarga handlowe Polityka jednostkami operacyjnymi • Sprzeniewierzenia • Presja klientów na obniŜanie ceny • Pogwałcenie wytycznych i – konsolidacja klientów Organizacja procedur wewnętrznych • Niedotrzymanie warunków kontraktu przez kluczowych Firma Rynek dostawców • Brak pracowników na rynku Pracownicy • Utrata własności intelektualnej • Choroby zawodowe • Wzrost konkurencji Natura • Strajki pracownicze • Brak kompetencji • Utrata pracowników • Powódź Procesy i • Huraganowy wiatr Aktywa Społeczne • Wypadki w trakcie transportu • Przestępstwa • PoŜar / awarie • Wzrost Świadomości odszkodowawczej • Wadliwa jakość produktów i • Demonstracje zanieczyszczenia/skaŜenia Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 8
 9. 9. Mapa Ryzyka – wynik analizy Przykładowe rezultaty prac: 6 5 Critical > $50 M 4 $25- High 9,10 4 1 50 M 3 Impact 2 3 7 $10- Moderate 25 M 5 8 2 $2.5- Low 10 M 1 Minor < $2.5 M 1 2 3 4 5 <10% 10-29% 30-59% 60-89% >90% Highly Slight Not Likely Likely Expected Likely Likelihood Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 9
 10. 10. Przykłady zagroŜeń Zarządzanie Finanse, administracja Zasoby ludzkie ( rekrutacja, rotacja, systemy motywacyjne) SprzedaŜ Zakupy Rozwój technologiczny (rozwój produktu, rozwój procesu produkcji) IT Logistyka Produkcja Logistyka Marketing Serwis wewnętrzna zewnętrzna Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 10
 11. 11. Jak zarządzać zidentyfikowanym ryzykiem ? Schemat procesu ERM wg metodologii Aon 11
 12. 12. Proces zarządzania ryzykiem MONITOROWANIE IDENTYFIKACJA Monitorowanie, Identyfikacja obszarów raportowanie i kolejna niepewności iteracja cyklu zarządzania ryzykiem Cele OCENA REAKCJA Ocena prawdopodobieństwa i Określenie właściwej skutków zidentyfikowanych ryzyk reakcji na ryzyko Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 12
 13. 13. Opcje postępowania z ryzykiem Reakcja na Ryzyko Łagodzenie i w Unikanie Łagodzenie Transfer konsekwencji Ryzyka Ryzyka Ryzyka Transfer Ryzyka Zarządzanie i redukcja Wyjście z Rozwiązania Rozwiązania Organizacyjne Ryzyka obszaru ryzyka Finansowe Rynki Rozwiązania Strategia Pracownicy Procesy Systemy Ubezpieczenia Finansowe Hybrydowe Źródło: The EIU, Enterprise Risk Management – Implementing New Solutions Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 13
 14. 14. Proces zarządzania ryzykiem - resume Określenie Kontekstu Identyfikacja Ryzyka Ocena Ryzyka Środki Kontroli Ryzyka Kontrola ryzyka Finansowanie Ryzyka eliminacja łagodzenie zatrzymanie transfer Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 14
 15. 15. Ranking priorytetowych działań w zarządzaniu ryzykiem wg menedŜerów Prognoza Obecny Źródło: Aon Global Risk Management Survey 2007 zmiany ranking Priorytetowe działanie istotności na wg następne 2 waŜności lata Identyfikacja, ocena wielkości i analiza ryzyka 1 Zgodność działania i raportowanie 2 Kontrola strat / prewencja 3 Zarządzanie ryzykiem na bazie całej firmy 4 Komunikacja ryzyka (wewnętrzna w ramach organizacji) 5 Planowanie na wypadek nagłych zdarzeń 6 Zakup ubezpieczeń 7 Finansowanie ryzyka 8 : Zarządzanie roszczeniami 9 Komunikacja ryzyka (zewewnętrzna do kontrahentów) 10 Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 15
 16. 16. Przykład - Ryzyko kredytowe Warszawa, 17 czerwca 2008 Marek Brandt 16
 17. 17. Ryzyko polityczne i ekonomiczne Źródło: Aon Political & Economic Risk Map 2008, Aon Crisis Management Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 17
 18. 18. Ryzyko polityczne i ekonomiczne •Spowolnienie wzrostu gospodarczego w strefie Euro •Efekt kryzysu w Stanach Zjednoczonych • Restrykcje na rynkach monetarnych • Zwiększenie opóźnień płatniczych w wielu branŜach • Prognozowany wzrost upadłości o 10 % w 2008 • Zapowiedzi zwiększonych kosztów transferu ryzyka Źródło: Aon Political & Economic Risk Map 2008, Aon Crisis Management Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 18
 19. 19. Upadłości podmiotów gospodarczych w Polsce 2000 1800 1600 1400 ? 1200 1000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Źródło: Upadłości firm w 2007, Coface Poland Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 19
 20. 20. Rola zarządzania ryzykiem kredytowym. Czy zarządzanie naleŜnościami jest waŜne dla firmy? NaleŜności stanowią średnio 20-30% Kontrola naleŜności jest zarządzeniem prawie aktywów firm produkcyjnych i nawet 70% wszystkimi przychodzącymi przepływami aktywów firm handlowych. pienięŜnych do firmy Jest to majątek firmy eksponowany na . Zaburzenia przepływów pienięŜnych to jedna szereg ryzyk wewnętrznych i zewnętrznych. z głównych przyczyn upadłości dostawcy. . Jakie moŜna tu osiągnąć oszczędności? Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 20
 21. 21. Oszczędności - wymiar finansowy Producent materiałów wykończeniowych: Przychody ze sprzedaŜy 140 milionów zł. rocznie. 53 dni: Średni okres spływu naleŜności 57 dni. Uwolnienie środków pienięŜnych: Średni koszt kapitału: 7 % (4/365 dni * 140 M) = 1 530 tys. złotych 270 kontrahentów. ObniŜenie kosztów finansowania: Utracone naleŜności w ciągu ostatnich 2 lat: 32 tyś zł. (1 530 tyś PLN * 7%) = 107 tyś zł. rocznie. Utracone naleŜności w ciągu ostatnich 4 lat: 640 tyś zł. Poprawa profilu ryzyka firmy: Redukcja wskaźników zadłuŜenia Wolne przepływy pie nię Ŝn e Koszty ob sługi klienta Koszty fin ansowania klienta Zalegający ko ntrahen ci Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 21
 22. 22. Cele zarządzania ryzykiem kredytowym Zapewnienie wzrostu wartości firmy poprzez stabilizację przepływów pienięŜnych moŜe być osiągnięte w ramach róŜnych strategii: STRATEGIA KONSERWATYWNA STRATEGIA AGRESYWNA Rezygnacja z zagroŜonych kontrahentów Aktywizacja sprzedaŜy do nowych klientów Skrócenie okresu spływu naleŜności Finansowanie kontrahentów jako wsparcie sprzedaŜy Maksymalna redukcja strat na naleŜnościach Inwestowanie w sprzedaŜ Uwolnienie środków pienięŜnych Zabezpieczenie tylko kluczowych ryzyk Oszczędność kosztów finansowych i administracyjnych Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 22
 23. 23. Ryzyko kredytowe w strukturze firmy Kto jest odpowiedzialny za naleŜności handlowe? GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR FINANSOWY DYREKTOR SPRZEDAśY Zapewnienie Minimalizacja Realizacja planów zyskowności naleŜności spisanych sprzedaŜowych sprzedaŜy w koszty Troska o relacje z Uwolnienie środków Uniknięcie błędów klientami finansowych rachunkowych Rozwój sprzedaŜy do Kontrola płynności nowych kontrahentów firmy Zabezpieczenie ryzyk firmy Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 23
 24. 24. Struktura portfela naleŜności •Krajowe grupy zakupowe •Międzynarodowe sieci handlowe 80% •Regionalne składy budowlane 20 % •Małe firmy wykonawcze •Sklepy detaliczne Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 24
 25. 25. Ryzyko portfela naleŜności •Krajowe grupy zakupowe •Międzynarodowe sieci handlowe 80% •Regionalne składy budowlane 20 % •Małe firmy wykonawcze •Sklepy detaliczne Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 25
 26. 26. Zarządzanie ryzykiem portfelowym Transfer Ryzyka Przewidywalność ryzyka: NiemoŜliwa Wysokie Ochrona majątku Częstotliwość: Bardzo niska akcjonariuszy Skutek finansowy: Katastroficzny Przewidywalność ryzyka: Niska Transfer Ryzyka Średnie Częstotliwość: Średnia Retencja części ryzyka Skutek finansowy: Wysoki Monitoring ryzyka Przewidywalność ryzyka: Wysoka Kontrola własnych procesów Małe Częstotliwość: Wysoka Inwestycja w lepsze systemy Skutek finansowy: Niewielki Kontrola, retencja lub transfer ryzyka Źródło: Aon Trade Credit Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 26
 27. 27. Proces zarządzania ryzykiem kredytowym Raporty kredytowe Ubezpieczenie naleŜności Systemy scoringowe Systemy fakturowania Audyt procedur ryzyka Finansowanie sprzedaŜy Akceptacja zamówienia Ocena ryzyka SprzedaŜ Wartość firmy Monitoring Windykacja ryzyka Monitoring wierzytelności Analizy branŜowe Raportowanie Windykacja zewnętrzna Monitoring kredytów Obrót wierzytelnościami Oprogramowanie CMS Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 27
 28. 28. Proces zarządzania ryzykiem kredytowym Raporty kredytowe Ubezpieczenie naleŜności Systemy scoringowe Systemy fakturowania Audyt procedur ryzyka Finansowanie sprzedaŜy Akceptacja zamówienia Ocena ryzyka SprzedaŜ Wartość firmy Monitoring Windykacja ryzyka Monitoring wierzytelności Analizy branŜowe Raportowanie Windykacja zewnętrzna Monitoring kredytów Obrót wierzytelnościami Oprogramowanie CMS Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 28
 29. 29. Proces zarządzania ryzykiem kredytowym Raporty kredytowe Ubezpieczenie naleŜności Systemy scoringowe Systemy fakturowania Audyt procedur ryzyka Finansowanie sprzedaŜy Akceptacja zamówienia Ocena ryzyka SprzedaŜ Wartość firmy Monitoring Windykacja ryzyka Monitoring wierzytelności Analizy branŜowe Raportowanie Windykacja zewnętrzna Monitoring kredytów Obrót wierzytelnościami Oprogramowanie CMS Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 29
 30. 30. Proces zarządzania ryzykiem kredytowym Raporty kredytowe Ubezpieczenie naleŜności Systemy scoringowe Systemy fakturowania Audyt procedur ryzyka Finansowanie sprzedaŜy Ocena ryzyka SprzedaŜ •Raporty kredytowe dla 110 • Ubezpieczenie kontrahentów kontrahentów •Ocena i monitoring limitów 110 kredytowych przez ubezpieczyciela Wartość firmy Monitoring ryzyka Windykacja •Refundowana przez •Analizy branŜowe ubezpieczyciela Monitoring wierzytelności Analizy branŜowe Windykacja zewnętrzna Monitoring kredytów Obrót wierzytelnościami Oprogramowanie CMS Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 30
 31. 31. Dziękuję. Marek Brandt Departament Ryzyk Finansowych Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 31
 32. 32. Kilka słów o Aon i badaniu ZR 32
 33. 33. Aon na świecie i w Polsce Aon Headquarters Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 33
 34. 34. Raport Aon z badania zarządzania ryzykiem W badaniu wzięło udział 320 firm z całego świata. Azja 10 %, Europa 29%, Ameryka 61% Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 34
 35. 35. Z ostatniej chwili... 35
 36. 36. Czy ERM staje się standardem ? 2008-05-07 Komunikat Agencji Ratingowej Standard & Poor’s (S&P) Począwszy od 3 kwartału 2008 S&P będzie dyskutować z ocenianymi firmami ich procedury i procesy ERM. S&P planuje włączyć do oceny ratingowej kryteria związane z ERM juŜ w roku 2009 Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 36
 37. 37. Czynniki sukcesu skutecznego zarządzenia ryzykiem Keep It Simple !!! Nie komplikuj prostych spraw! Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w biznesie” 37

×