De gemeente hoort bij jou!

751 views
670 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
751
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De gemeente hoort bij jou!

 1. 1. De gemeente hoort bij jou…
 2. 2. Opener <ul><li>11 op een heuvel </li></ul><ul><li>Ekklesiologie </li></ul><ul><li>Verschillende modellen </li></ul>
 3. 3. Jezus is Heer! <ul><li>Jezus praat 2x over de kerk </li></ul><ul><li>Check Matteüs 16:18 – Johannes 1:12 – Romeinen 8:14 – Filippenzen 2:11 </li></ul><ul><li>Vormendiscussie </li></ul><ul><li>Laatste avondmaal </li></ul><ul><li>Check Matteüs 26:20-26 </li></ul><ul><li>Geen advies </li></ul>
 4. 4. God houdt van de kerk! <ul><li>Gods hart zichtbaar </li></ul><ul><li>Kinderen van God </li></ul><ul><li>Check Johannes 1:12 – Romeinen 8:14 – Matteüs 3 – Marcus 1 – Lukas 3 </li></ul><ul><li>Bruid </li></ul><ul><li>Check Openbaring 21:2 – Jesaja 62:5 </li></ul><ul><li>Lichaam </li></ul><ul><li>Check Efeze 1: 22,23 – Efeze 5:29 </li></ul>
 5. 5. Eenheid <ul><li>Krachtig middel </li></ul><ul><ul><li>Check Johannes 17:21 – Matteüs 18:19 </li></ul></ul><ul><li>Ongeloofwaardig </li></ul><ul><li>Goede keuzes </li></ul><ul><li>Check Psalm 139:24 </li></ul>
 6. 6. Gemeente als transformator <ul><li>Woonplaats </li></ul><ul><li>Check Efeze 2:19-22 – Romeinen 8:12-17 </li></ul><ul><li>Gods volkomenheid </li></ul><ul><li>Check Efeze 3:14-19 – Kolossenzen 2:9,10 </li></ul>
 7. 7. Gaven in de gemeente <ul><li>Gaven gekoppeld aan gemeente </li></ul><ul><li>Check 1 Korintiërs 12:7,28 </li></ul><ul><li>Taak? </li></ul><ul><li>Talenten </li></ul><ul><li>Vruchten – Check Galaten 5:22 </li></ul><ul><li>Gaven – Check Efeze 4 – 1 Korintiërs 12 </li></ul><ul><li>Hoe ontdek je? </li></ul>
 8. 8. Gemeente onder vuur?! <ul><li>Onzichtbare strijd </li></ul><ul><li>Check Exodus 17 – 1 Samuël 7 </li></ul><ul><li>Krachtig of krachteloos </li></ul><ul><li>Overwinning </li></ul><ul><li>Check Matteüs 16:18 – Hebreeën 12 </li></ul>
 9. 9. De gemeente hoort bij jou! <ul><li>Kado van God </li></ul><ul><li>Jezus is Heer </li></ul><ul><li>Bepalen is ok.. </li></ul><ul><li>Bidt voor elkaar en je gemeente </li></ul>
 10. 10. Matteüs 16:18 <ul><li>15 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ 16 ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. 17 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. </li></ul>
 11. 11. Johannes 1 <ul><li>12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden . 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. </li></ul>
 12. 12. Romeinen 8 <ul><li>14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘ Abba , Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. </li></ul>
 13. 13. Filippenzen 2 <ul><li>9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. </li></ul>
 14. 14. Matteüs 26 <ul><li>21 Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’ 22 Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?’ 23 Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. (…) 25 Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’ </li></ul>
 15. 15. Johannes 1 <ul><li>12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden . 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. </li></ul>
 16. 16. Romeinen 8 <ul><li>14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘ Abba , Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. </li></ul>
 17. 17. Matteüs 3 Marcus 1 Lukas 3 <ul><li>17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ </li></ul><ul><li>11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ </li></ul><ul><li>22 en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ </li></ul>
 18. 18. Openbaring 21 <ul><li>1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. </li></ul>
 19. 19. Jesaja 65 <ul><li>5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen. </li></ul>
 20. 20. Efeze 1 <ul><li>19 hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, (…) 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. </li></ul>
 21. 21. Efeze 5 <ul><li>29 Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk, 30 want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. </li></ul>
 22. 22. Johannes 17 <ul><li>20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. </li></ul>
 23. 23. Matteüs 18 <ul><li>18 Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. 19 Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. 20 Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’ </li></ul>
 24. 24. Psalm 139 <ul><li>23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, 24 zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is. </li></ul>
 25. 25. Efeze 2 <ul><li>19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. </li></ul>
 26. 26. Romeinen 8 <ul><li>12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. (…) 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. </li></ul>
 27. 27. Efeze 3 <ul><li>14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. (…) 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid </li></ul>
 28. 28. Kolossenzen 2 <ul><li>9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. </li></ul>
 29. 29. 1 Korintiërs 12 <ul><li>7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. </li></ul><ul><li>28 God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. </li></ul>
 30. 30. Galaten 5 <ul><li>22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. </li></ul>
 31. 31. Exodus 17:8-16 <ul><li>11 Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. 12 Toen Mozes’ armen zwaar werden, legden Aäron en Chur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. 13 Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. </li></ul>
 32. 32. 1 Samuël 7 <ul><li>6 Het hele volk kwam in Mispa bij elkaar. Ze putten water dat ze voor de HEER uitgoten, en vastten de hele dag. Ze erkenden: ‘We hebben tegen de HEER gezondigd.’ Zo gaf Samuël in Mispa richtlijnen aan de Israëlieten. 7 Toen de Filistijnse stadsvorsten vernamen dat de Israëlieten in Mispa bijeen waren gekomen, trokken ze op naar Israël. De Israëlieten hoorden hiervan en werden bang. </li></ul>
 33. 33. Matteüs 16:18 <ul><li>15 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ 16 ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. 17 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. </li></ul>
 34. 34. Hebreeën 12 <ul><li>1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof </li></ul>

×