Presentation av Mer Koll

540 views
488 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
540
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation av Mer Koll

 1. 1. Mer Koll – Dagordning 9 feb 09 <ul><li>Inledning </li></ul><ul><li>Presentation av Mer Koll </li></ul><ul><li>Budget och finansiering </li></ul><ul><li>Statsbidrag </li></ul><ul><li>Rigga projektorganisation </li></ul><ul><li>Projektkansli </li></ul><ul><li>Övrigt </li></ul><ul><li>Nästa möte 28 april </li></ul>
 2. 2. Mer Koll – Organisation (U och T län) <ul><li>Styrgrupp av politiker – fyra från vardera län </li></ul><ul><li>Styrgrupp – Conny Strand & Carl-Henry Eriksson Länstrafiken, Magnus Persson RF Örebro, Monika Eriksson Bertilsson VKL, Anders Åkerström Landstinget Västmanland, Rikard Simonsson Landstinget Örebro </li></ul><ul><li>Referensgrupp med LT Områdeschefer, BV, VV, (Svensk kollektivtrafik?) och projektledare </li></ul><ul><li>Projektkansli Stig J och Maria P, ekonomiadministration Regionförbundet Örebro </li></ul>
 3. 3. Mer Koll – Projektidé, syfte och mål Projektidén är att nå en väl utvecklad kollektivtrafik som erbjuder stora möjligheter till dagligt och miljömässigt hållbart resande inom regionen och mellan regioner. Syftet är att kollektivtrafiken även fortsättningsvis ska vara ett redskap för positiv regional utveckling och en betydande resurs för hållbart resande, tillgänglighet och regionförstoring. Projektet har som mål att nå visionen av en väl utbyggd kollektivtrafik år 2020.
 4. 4. Mer Koll – Kommunbesök <ul><li>Stormöte 20 oktober med 24 kommunrepresentanter </li></ul><ul><li>Besökt 23 kommuner under november – december </li></ul><ul><li>Ingen kommun har sagt nej till deltagande i delprojekt Starka Stråk, vilket innebär att 22 kommuner i Västmanland och Örebro län deltar. (Säger ja gör de när medfinansieringen skickas in.) </li></ul><ul><li>Eskilstuna deltar i förstudien om trafikering Eskilstuna – Västerås och realtidssystem, bussprioritering </li></ul><ul><li>Kristinehamn och Karlstad deltar i förstudien om järnvägen Karlstad - Örebro </li></ul>
 5. 5. Mer Koll - Projekten Starka stråk med 22 studier över samordnad kollektivtrafik
 6. 6. Arbetspendling – Total arbetspendling i våra tre län
 7. 7. Arbetspendling - exempel Lindesberg I delprojektet Starka Stråk går vi in i respektive kommun och tittar på hur kommunen kan försörjas med kollektivtrafik.
 8. 8. I delprojektet Starka Stråk går vi in i respektive kommun och tittar på hur kommunen kan försörjas med kollektivtrafik. Arbetspendling - exempel Lindesberg
 9. 9. Mer Koll – Starka Stråk (exempel Lindesberg) I delprojektet Starka Stråk tittar vi också på skolskjutsar och färdtjänst. Gröna linjer är dagens skolskjuts och blå är dagens busslinjer. Syftet är att minska parallell körning och att få fler att åka tåg där det är möjligt. Projektet syftar även till att binda samman kommuner i stråk med hjälp av effektivare kollektivtrafik. Målet är större arbetsmarknads- regioner.
 10. 10. Mer Koll – Organisation
 11. 11. Mer Koll – organisation Svart text = Projektledare Banverket som också tar sina kostnader Röd text = BV deltar, vi arbetar på att skapa rutiner för detta. Blå text = De åtgärder förstudien visar på kräver statsbidrag från regional plan. Grön text = Både röd och blå
 12. 12. Mer Koll – Finansiering
 13. 13. Mer Koll – Finansiering (exempel Länspendeln)
 14. 14. Mer Koll – 75 procentigt EU bidrag Miljödrivmedel Förbättrad planprocess Realtidssystem Bussprioritering Det finns möjlighet att söka EU bidrag om 75 procent av kostnaden upp till bidragsbelopp på 250 000 kr. Detta innebär att projektet totalt får kosta 333 333 kronor. Förslag Lyfta ur tre av utredningarna från Mer Koll och göra separata ansökningar på dem. Vem kan ta på sig rollen som projektägare?
 15. 15. Statsbidrag (2010-2013) utifrån resultat i Mer Koll Starka Stråk – regional plan Inventering av hpl/bytespunkter, pendlarparkeringar kommer att ske parallellt med arbetet i Starka stråk. Ansökan om statsbidrag för de nödvändiga åtgärder som projektet pekar på kommer att ske både från anlagen till THM och TS i regional plan. Gjorda skattningar av kommuner, THM och VV visar på behov av statsbidrag för Västmanlands län: 16 Mkr på kommunala gator och vägar samt 30 Mkr på statliga vägar . för Örebro län: 24 Mkr på kommunala gator och vägar samt 30 Mkr på statliga vägar. Observera att i detta ligger även kostnader som berör resecentra.
 16. 16. Statsbidrag (2010-2013) utifrån resultat i Mer Koll Förstudier Nationell plan Regional plan Länspendeln X Medfinansiering RC Lindesberg X RC Vedevåg X RC Fagersta X ? RC Kumla X X RC Nora Busstation X RC Sala X X RC Hällefors Busstation X Ställdalen X RC Kopparberg X RC Laxå X
 17. 17. Mer Koll – Rigga organisationen <ul><li>Ansökan lämnas i mars </li></ul><ul><li>Fram till Nutek/EU beslutet den 15 juni </li></ul><ul><ul><li>Skapa administrativa rutiner för </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tidredovisning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fakturahantering och ekonomiredovisning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Postgång – beroende på lokalisering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diarieföring </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Möten och kostnader (2 möten/år) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Datorstöd/utbildning för utredningar i Starka stråk </li></ul></ul><ul><ul><li>Plattform för gemensamt informationsutbyte i resp. delprojekt </li></ul></ul><ul><ul><li>Kick off för Mer Koll, när, vilka </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>24 projekt samt 22 kommunstudier inom Starka stråk </li></ul><ul><li>Rollbesättning – projektledare och personal för respektive projekt </li></ul><ul><li>Budget för respektive projekt </li></ul><ul><li>Ha ett gemensamt möte med samtliga projektledare </li></ul><ul><li>Tidschema för resp. projekt och hela Mer Koll </li></ul><ul><li>Måluppfyllelse </li></ul><ul><li>Koordinator mellan Banverket och samtliga förstudier - vem </li></ul>Mer Koll – Rigga respektive projekt
 19. 19. Mer Koll – Projektkansli <ul><li>Huvudprojektledare - Stig Johansson från Länstrafiken </li></ul><ul><li>Koordinator - Maria Pettersson från Länstrafiken/Transam </li></ul><ul><ul><li>Naturvetare Väl bevandrad i länstrafikens ordinarie linjetrafik och den särskilda kollektivtrafiken, samt ärendehanteringssystemet Respons där allmänhetens synpunkter på kollektivtrafiken samlas. (Gifter sig i juli) </li></ul></ul><ul><li>Ekonomiadministration – Regionförbundet Örebro </li></ul>

×