Your SlideShare is downloading. ×
GöRan Andersson VattenföRvaltning 090925
GöRan Andersson VattenföRvaltning 090925
GöRan Andersson VattenföRvaltning 090925
GöRan Andersson VattenföRvaltning 090925
GöRan Andersson VattenföRvaltning 090925
GöRan Andersson VattenföRvaltning 090925
GöRan Andersson VattenföRvaltning 090925
GöRan Andersson VattenföRvaltning 090925
GöRan Andersson VattenföRvaltning 090925
GöRan Andersson VattenföRvaltning 090925
GöRan Andersson VattenföRvaltning 090925
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

GöRan Andersson VattenföRvaltning 090925

275

Published on

Göran Andersson, länsstyrelsen i Stockholms län, gjorde en presentation av EUs vattendirektiv och dess betydelse för regionen och kommunernas skyldigheter och roll.

Göran Andersson, länsstyrelsen i Stockholms län, gjorde en presentation av EUs vattendirektiv och dess betydelse för regionen och kommunernas skyldigheter och roll.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
275
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Vattendirektivet – möjlighet eller hinder för ett hållbart samhällsbyggande? Göran Andersson Länsstyrelsen i Stockholms län Beredningssekretariatet för vattenförvaltning [email_address] T. 08- 785 51 26 www.lansstyrelsen.se / stockholm / vattenforvaltning
 • 2.
  • Ytvatten
  • ca 30 % uppnår god ekologisk status
  • 85 % bedöms uppnå god kemisk status.
  • Grundvatten
  • ca 98 % har god kemisk status
  • bedöms alla uppnå god kvantitativ status
  • Osäkerheter bl a
  • kemisk status (Hg i ytvatten & grundvatten).
  • för grundvatten stora osäkerheter p g a databrist.
  • Sammantaget krävs (enl. riskbedömning) åtgärder för
  • ca 75 % av ytvattenförekomsterna
  • ca 10 – 20 % av grundvattenförekomsterna
  Statusklassningen av våra vatten (Norra Östersjöns vattendistrikt)
 • 3. Vatten med undantag
  • Ej god status idag?
  • Bedömning: Tekniskt omöjligt, samhällsekonomiskt orimligt och naturmässigt svårt att uppnå god status till 2015 även om åtgärder påbörjades omgående.
  • Tidsundantag till 2021 god ekologisk status i ca 70 % av alla vatten god kemisk status i ca 12 % av alla vatten
  • Lägre kvalitetskrav för kvicksilver (i ca 9 %?)
  • God eller måttlig ekologisk potential för 5 %.
 • 4. MKN och tillståndsprövning/tillsynsarbete
  • Störst genomslag vid nyetableringar. - Stoppregeln i 16 kap 5 § MB kan medföra att verksamheten inte kan tillåtas på platsen om man riskerar att överskrida normen. - Möjlighet att ”köpa sig ett utrymme” genom att kompensera hos andra verksamhetsutövare i området
  • Befintliga verksamheter och utökningar av sådana - stoppregeln inte tillämplig. - Möjligt skärpa villkor och försiktighetsmått vid omprövning på VU:s eget eller myndighets initiativ. MB 24:5
  • - Villkor som sätts får inte vara så långtgående att verksamheten inte kan bedrivas. Kraven får inte vara orimliga.
  • Normerna ska tillämpas vid tillsyn vid meddelande av försiktighetsmått och när myndigheter utfärdar föreskrifter.
 • 5. MKN och fysisk planering
  • 5 kap 3 § MB -> 2 kap 2 § 3 och 4 st PBL
  • MKN ska iakttas/följas vid planering och planläggning. Beslut enligt PBL får inte innebära att en MKN överträds. Tvingande ingrepp i kommunala planmonopolet, kan inte vägas av mot andra intressen
  • Saknas ännu praxis på området – inte tydligt hur och i vilken utsträckning MKN styr kommunernas handlingsutrymme i PBL-frågor.
 • 6. Åtgärdsprogram (ÅP) Angreppssätt
  • Främst att förändra och anpassa styrmedlen (juridiska, ekonomiska, informativa) - Generella åtgärdsförslag
  • Riktat till myndigheter och kommuner (och i förlängningen olika verksamhetsutövare) - Lika över landet
  • Inriktning breda insatser, tydlig kravnivå, obligatoriska. - Allmänt formulerade förslag (t.ex. prioritering av tillsyn) - Utgår ifrån miljöproblem, inte utifrån krav enl. lagstiftning (VFF 6 kap. 5 §)
  • - Grundläggande åtgärder , redan implementerad EU-lagstiftning och i stort sett svensk miljölagstiftning - Kompletterande åtgärder – vad behövs förutom de grundläggande för att säkerställa god status?
 • 7. Förslag till åtgärdsprogram för kommuner
  • Kommunerna behöver
  • … inom tillsynen prioritera områden som inte klarar god status
  • … bilda vattenskyddsområden för befintliga och framtida vattentäkter och tillse att vattentäkter har god status
  • … genomföra planläggning och prövning så att MKN inte överträds
  • … tillsammans med Länsstyrelserna utveckla vatten och avloppsplaner
  2009-09-22
 • 8.  
 • 9. Vattenförvaltningen som draghjälp …
  • Enhetlig hantering av Europas vatten
  • Likartad ambitionsnivå
  • Effektivare tillvägagångssätt (ARO-samarbete, ”från källorna till havet”)
  • Intensivt utvecklingsarbete av underlag och stöd
  • Effektivare skydd av dricksvattenresurser
  • ” Temperaturhöjning” i vattenvårdsarbetet
 • 10. Hot eller möjligheter?
  • Effekter på miljöfarliga verksamheter, särskilt vid nyetablering
  • Påverkar det kommunala planmonopolet
  • Krångligare ärendehantering i miljö- och planärenden
  • Förutsätter bättre miljöövervakning och påverkansanalyser
  • Ställer höga krav på vattenvårdsarbetet - krav på åtgärdsarbete och vattenskydd
  • Små vatten ”glöms bort” eller nedprioriteras
  • Vattendirektivet/Vattenförvaltningen har inneburit en avsevärd förstärkning av vattenvårdsarbetet.
 • 11. Varför en ny vattenförvaltning?
  • ” Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.”
  • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område

×