Your SlideShare is downloading. ×
0
Sistem pemerintahan dan pentadbiran mesir
Sistem pemerintahan dan pentadbiran mesir
Sistem pemerintahan dan pentadbiran mesir
Sistem pemerintahan dan pentadbiran mesir
Sistem pemerintahan dan pentadbiran mesir
Sistem pemerintahan dan pentadbiran mesir
Sistem pemerintahan dan pentadbiran mesir
Sistem pemerintahan dan pentadbiran mesir
Sistem pemerintahan dan pentadbiran mesir
Sistem pemerintahan dan pentadbiran mesir
Sistem pemerintahan dan pentadbiran mesir
Sistem pemerintahan dan pentadbiran mesir
Sistem pemerintahan dan pentadbiran mesir
Sistem pemerintahan dan pentadbiran mesir
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Sistem pemerintahan dan pentadbiran mesir

4,518

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
4,518
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
55
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN MESIR<br />
 • 2. PENGENALAN:<br /><ul><li>TamadunMesirterletakditebing Sungai Nil yang terdiridaripadaduabatang Sungai Nil Birudan Sungai Nil Putih.
 • 3. Limpahan air dari Sungai Nil membentuksatudataranlanar yang suburdansesuaiuntukaktivitipertaniandanpetempatan.
 • 4. TamadunMesirberkembangdaripadapetempatanawalneolitikiaituantara 10000 s.mhingga 5000s.m.</li></li></ul><li><ul><li>Bandar merupakantempatkediaman raja Mesir yang dikenalisebagaiFiraun.DibandarterdapatkediamanFiraun,pusatpentadbiran,pusatkeagamaan,pelabuhandanpusattumpuanpenduduk.
 • 5. PembentukanbandarbermulaapabilaFiraun Menes (3200s.m) berjayamenyatukansemuanomemenjadisebuahkerajaandanmengasaskanpusatpentadbirannyadibandarThinis.
 • 6. Pusatpentadbiranberpindahkebandar Memphis danpadaZamanKerajaanPertengahan,pusatpentadbiraninitelahberpindahkebandar Thebes.</li></li></ul><li>PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN PURBA<br /><ul><li>Manusia yang mendiamiLembah Nil telah pun mencapaitahap-tahapkebudayaangangsapadaZamanLogamsejaktahun 5000s.m.
 • 7. Penggunaanalatlogammembolehkanmerekamembinasistemperparitandanpengairan yang baikuntukpertanian.</li></li></ul><li><ul><li>Dayaciptainimembolehkanmanusia yang mendiamilembahinimembinaperalatankawalan air danterusanuntukmeninggikankesuburantanah.
 • 8. Inidilakukanuntukmendirikanpetempatantetap yang berteruskanpertanian.
 • 9. PetempatantetapdisepanjangLembah Nil iniberkembangmenjadiperkampungan.</li></li></ul><li><ul><li>Gabungankampung-kampunginitelahmewujudkanbeberapabuahbandar yang kemudiannyabergabungdanmembentuksebuahnomedandaerah.
 • 10. Kesemuanomeinikemudiantelahdisatukandengansalahsatubandarnyamenjadipusatpentadbiran.
 • 11. Contohnya,Thinis,Memphis,dan Thebes.</li></li></ul><li>SISTEM PEMERINTAHAN TAMADUN MESIR<br />Firaun<br />Pembesar,Bangsawan,Rahib,Jurulatih,TuanTanah,Wazir<br />Rakyat bebas (petani,pedagang,artisan)<br />HambahHa<br />
 • 12. Jenis,CiridanBentukPentadbiran<br /><ul><li>PadaasalnyaMesirdibahagikankepadaduabahagianiaituMesir Utara danMesir Selatan.
 • 13. Padatahun 3100s.m,Raja Menes telahmenyatukanMesir Utara danMesir Selatan.
 • 14. DinastipertamadiMesirialahDinastiThinite.BagindatelahmewujudkansistempemerintahanberajaatauMonarkidiMesir.</li></li></ul><li><ul><li>PemerintahMesiratau raja-raja Mesirdigelar “Firaun”.
 • 15. FiraundianggapsebagaianakkepadaAmon-Re(TuhanMatahari).
 • 16. Bagindamemerintahsecaramutlakdanmenguasaisemuatanah air diMesir.
 • 17. Kuasamultak:memerintahdengankukuhbesidanberhaksepenuhnyadalambidangpentadbiran,perundangandankehakiman.</li></li></ul><li><ul><li>Rakyat MesirsangatmenghormatidanmentaatiFiraun.
 • 18. Merekasanggupmenyerahkancukaidalambentukgandum,lembu,arakdankayu-kayuanatasarahanFiraun.
 • 19. Dalamurusanpentadbiran,bagindadibantuolehwazir,golonganbangsawan,gabenor(pegawaikerajaan)danpaderi.
 • 20. Kedudukanmerekakekalturun-temurun.KerajaanMesirdibahagikankepadabeberapadaerahdanditadbirolehpegawaikerajaan.</li></li></ul><li><ul><li>Setiapdaerahdiketuaiolehseoranggabenoryang terdiridaripadagolonganbangsawan yang bertugassebagaipengutipcukaidanmenjadi hakim.
 • 21. Kedudukanwanitadalamtamaduninidipandangtinggidandiiktirafkan.
 • 22. Contohnya,Firaun Hatshepsut dilantiksebagaiFiraunpada 1501 s.m-1479s.m.
 • 23. Bagindatelahmengusahakanpembahuruansepertimembinaterusandanmenukarkawasanpadangpasirmenjaditanahpertanian yang subur.</li></li></ul><li>PROSES PERKEMBANGAN TAMADUN MESIR<br /><ul><li>TamadunMesirberkembangdariduabuahkerajaandiutaradanselatan Sungai Nil(sebelum 3100 s.m).
 • 24. Bermuladaripadaperkampungankecil,Mesirtelahdisatukanoleh Raja Menes danbagindamembinaibukotanyadibandar Memphis.
 • 25. Bandar Thebes menggantikanperananbandar Memphis sebagaipusatpolitikdankeagamaan yang penting.</li></li></ul><li><ul><li>Mesirbanyakbergantungkepada Sungai Nil keranasebahagianbesarbentukmukabuminyaadalahpadangpasir yang tidakproduktifdarisegipertanian.
 • 26. PenduduktertumpudisekitarLembah Sungai Nil yang subur.Antaratanamanbijirin yang menjaditanamanutamaialahgandumdanbarli.
 • 27. Keadaaninimenyebabkankepesatanpertaniandanperternakanberjayamenampungbilanganpenduduk yang ramai.</li></li></ul><li><ul><li>Kawasan yang suburtelahditebusguna,manakalakawasan yang terletakjauhdaripada Sungai Nil dibinakanempanganuntukpengairankawasanpertanian.</li>

×