Opvoedingsondersteuning

2,153 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,153
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Opvoedingsondersteuning

 1. 1. OPVOEDINGSONDERSTEUNING BELICHT VANUIT EEN KIND- EN JONGERENPERSPECTIEF Uit: Tijdschrift voor Welzijnswerk
 2. 2. <ul><li>Opvoedingsondersteuning gekaderd: uitgangspunten en perspectieven </li></ul>
 3. 3. Opvoedingsonzekerheid <ul><li>ontstaan door snel opeenvolgende maatschappelijke- en gezinsevoluties en het wegvallen van een duidelijke waarden en normenstelsel </li></ul><ul><li>is een risico voor kind, gezin en samenleving </li></ul><ul><li>Richtinggevend voor opvoedingsvoorlichting  beschavingsoffensief, zowel bij professionele drang tot normering als door culturele aspiraties van sociaal mobiele groepen </li></ul><ul><li>In 20 ste eeuw:verwetenschappelijking van opvoeding  bepaalde stromingen ontwikkelden een positivistische benadering van objectieve maatstaven </li></ul><ul><li>Er voltrok een proces van professionalisering waardoor de wetenschappelijke theorieën nog enkel geldig waren(opvoedingsbekwaamheden van ouders in vraag gesteld) </li></ul><ul><li>Als ouders opvoedingonzeker zijn, dan is het essentieel om opvoedingsondersteunend te interveniëren en vorm te geven  belang van empowerment </li></ul><ul><li>Ouders vinden de aandacht voor maatschappelijke contextvragen belangrijker dan hun ervaren opvoedingsonzekerheid </li></ul>
 4. 4. Kinderen en jongeren met problemen: opvoedingsdeskundigheid van ouders in vraag? <ul><li>Vraag naar ondersteuning en een moeilijke opvoedingssituatie of matschappelijke noodzaak= aangrijpingspunt tot opvoedingsondersteunende ondersteuning </li></ul><ul><li>Negatief welzijnsdefinitie  bereiken van een evenwicht tussen de ouderlijke en maatschappelijke opvoedingsverantwoordelijkheid is niet evident </li></ul><ul><li>Opvoedingsondersteuning bij ouders met kinderen met probleemgedrag  is realiteit </li></ul><ul><li>dat ‘deskundigen’ een taak hebben van het signaleren van problemen in de (gezins)opvoeding  ook erkend </li></ul><ul><li>De geringe of beperkte opvoedingsbekwaamheid van ouders ligt aan de basis van het probleemgedrag van jongeren en kinderen  aangrijpingspunt om ouders aan te sporen tot het volgen van oudercursussen </li></ul><ul><li>Bepaalde gezinnen zijn al problematisch omschreven omdat ze niet beantwoorden aan het dominante maatschappelijk ideaal van het onderhandelingshuishouden </li></ul>
 5. 5. Opvoedingsondersteuning als een recht van kinderen <ul><li>Volgens kinderrechtenverdrag(IVRK): </li></ul><ul><li>*beide ouders verantwoordelijk voor opvoeding en ontwikkeling kind </li></ul><ul><li>*taak van overheid om ouders te ondersteunen bij hun taak </li></ul><ul><li>Uitgangspunt IVRK:kinderen zijn sociale actoren en actieve partners in het opvoedingsproces  zetten we dit centraal, dan is het belang van het kind als het aangrijpingspunt in opvoedingsondersteunende interventies te eenzijdig ingevuld(vanuit protectie en provisierechten) </li></ul><ul><li>Geïntegreerde benadering van opvoedingsondersteuning  ook erkenning van de participatierechten van kinderen </li></ul><ul><li> overheid heeft de taak om kinderen als mede-actoren in het proces te erkennen en hen een gelijkwaardige stem te geven </li></ul>
 6. 6. Recht op maatschappelijke dienstverlening <ul><li>Recht op maatschappelijke dienstverlening van zowel de ouders als kind is belangrijke legimitatiegrond. Vanuit dit perspectief is opvoedingsondersteuning een maatschappelijke basisvoorziening die ouders en kinderen helpt een menswaardug bestaan te realiseren </li></ul><ul><li>Ouders en kinderen moeten op een structurele manier kunnen participeren aan de analyse en debat inzake de voorwaarden waaronder ze een menswaardig bestaan moeten realiseren en wat een menswaardig bestaan voor hen inhoudt </li></ul>
 7. 7. <ul><li>‘ Opvoeding als interactief dynamisch proces’ vertaald in het opvoedingsondersteunend handelen </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Algemeen aanvaarde principes:erkenning van kinderen/jongeren als gelijkwaardige partners in het opvoedingsgebeuren(maar dit is niet altijd zo in praktijk)  bij opvoedingsondersteuning wordt bijna altijd vanuit het perspectief van ouders of deskundigen beschouwd(kinderen zelden als partners in opvoedingsondersteuning beschouwd, ook met hun visie op wat hen kan ondersteunen in het opvoedingsproces wordt niet echt rekening gehouden) </li></ul><ul><li>Om consequent te zijn aan opvattingen)  vraag stellen naar: </li></ul><ul><li>1. de betekenis van opvoedingen voor kinderen en jongeren </li></ul><ul><li>2.De behoefte van kinderen en jongeren aan ondersteuning </li></ul><ul><li>3.De behoefte aan ondersteuning van de ouders(uit perspectief kind/jongere) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Een kind- en jongerenperspectief op ‘gezin’, ‘opvoeding’ en ‘opvoedingsondersteuning </li></ul>
 10. 10. Het ‘gezin’ <ul><li>Gezin= een duurzaam relatieverband,wederzijdse verbondenheid en een ‘goede’ sfeer </li></ul><ul><li>Spreekt van gezin als:er kinderen aanwezig zijn, min. 1 ouder is, kinderen ervaren een gevoel van gebondenheid en thuiskomen, er moet iemand zijn die onvoorwaardelijke liefde en zorg kan geven </li></ul><ul><li>Kinderen in bijzondere jeugdbijstand vinden bloedband met eigen ouders,zussen en broers belangrijk </li></ul><ul><li>Ook grootouders, vrienden en huisdieren worden door kinderen beschouwd als gezinsleden </li></ul><ul><li>Combinatie arbeids- en gezinsleven is vaak een struikelblok  goede combinatie beïnvloedt de mate waarin kinderen/jongeren zich door hun ouders ondersteund en begeleid voelen </li></ul><ul><li>Maatregelen die deze combinatie ondersteunen, komen ten goede aan het welzijn van zowel kinderen als ouders </li></ul>
 11. 11. Aspecten van opvoeding <ul><li>positieve communicatie en (h)erkenning van kinderen en jongeren als gelijkwaardige gezinsactoren </li></ul><ul><li>Respect en goede manieren zijn de belangrijkste waarden die ouders volgens ¾ van jongeren in hun opvoeding nastreven </li></ul><ul><li>Kinderen en jongeren hebben ook eigen doelstellingen en hierbij verwachten ze begeleiding en ondersteuning van hun omgeving </li></ul><ul><li>Belangrijk is het spanningsveld tussen controle en binding krijgen en het omgaan met gestelde grenzen/bescherming(kinderen,jongeren,ouders uiten in toenemende mate de wens dat kinderen en jongeren verantwoordelijkheid opnemen in gezin en maatschappij) </li></ul><ul><li>Kinderen en jongeren worden te weinig door maatschappelijke voorzieningen op hun partnerschap aangesproken  integrale jeugdhulp:proberen de participatie van minderjarigen als een werkingsprincipe van de integrale jeugdhulpverlening te integreren in de praktijk van jeugdhulpverlening en het beleid </li></ul>
 12. 12. Ondersteuning bij problemen <ul><li>Problemen in gezin: kinderen en jongeren verwijzen in eerste instantie naar het probleemoplossende vermogen van het gezin </li></ul><ul><li>Kinderen en jongeren hebben zelf problemen: gaan,afhankelijk van onderwerp, naar ouder(s), vrienden, broers of zussen of gaan naar niemand </li></ul><ul><li>In moeilijke opvoedingssituaties: kinderen en jongeren vinden professionele hulpverlening wenselijk, MAAR ondersteuning door familiale en sociale netwerk is ook van belang  samen met de kinderen/jongeren(in dialoog) zoeken naar een oplossing is het meest ondersteunend </li></ul>
 13. 13. De medeverantwoordelijkheid van het publieke domein voor het opvoedingsproces <ul><li>Opvoeding wordt waargemaakt in veschillende contexten waarbij verschillende actoren bij betrokken zijn(niet enkel het gezin,ook schoo,opvang,vrijetijdsactiviteiten,…)  hebben belangrijke rol in de kinderen/jongeren hun opvoeding en leefwereld(medeverantwoordelijkheid van SL voor het opvoedingsproces) </li></ul><ul><li>School=naast plaats van leren ook een ontmoetingsplaats van vrienden,klas- en leeftijdsgenoten  heeft invloed op interactie tussen ouders en kinderen </li></ul><ul><li>‘ Gat in de opvoeding’=kinderen/jongeren hebben een gebrek aan publieke ruimte en voorzieningen in de vrije tijd  jongeren leggen de nadruk op de noodzaak van beleidsmaatregelen die de druk op het gezin kunnen verlichten  kinderen/jongeren hebben nood aan een aantrekkelijke publieke ruimte met leeftijdsgenoten </li></ul><ul><li> Kinderen/jongeren willen (h)erkend worden als actoren in en participanten aan die publieke ruimte </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Tot besluit </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Kinderen/jongeren kennen een gedeelde verantwoordelijkheid toe aan het private en publieke domein voor de opvoeding en de ondersteuning </li></ul><ul><li>Ondersteuning(voor kinderen/jongeren) is zowel ondersteuning van het participatieproces binnen het gezin,binnen voorzieningen en binnen de maatschappij  veronderstelt zowel (h)erkenning van de verantwoordelijkheid die kinderen/jongeren opnemen als de erkenning van het eigen perspectief van kinderen en jongeren op het opvoedingsgebeuren </li></ul><ul><li>  vraagt ook kennis over en inzicht in de leef- en opvoedingssituaties van kinderen in gezinnen </li></ul><ul><li>Ook initiatieven nodig die de maatschappelijke randvoorwaarden creëren waarbinnen opvoeding op een authentieke manier,met respect voor de rechten van kind en ouders kan gerealiseerd worden </li></ul>

×