Sosiaalisen median (SoMe)mahdollisuuksista oppilaitoksissa         Maiju Ketko   TAMK, Ammatillinen opettajako...
TaustaaTämä diasarja on syntynytSosiaalinen media aikuiskoulutuksessa-koulutuksen (STUDIO) tuotoksena,koulutuksen vetäjänä...
Määritelmä: Sosiaalinen media• Prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen j...
Sosiaalisen median strategiaosa oppilaitoksen strategiaa                4
SoMe-strategian luominen• Miksi käytämme SoMea, kenen kanssa haluamme olla vuorovaikutuksessa• Tavoitteet, minkälaista vu...
Sosiaalisen median mahdollisuuksia, välineitä ja      kanaviaoppilaitoksen eri toiminnoissa      Linkit johdatt...
Markkinointi ja viestintä• Esittely  –  SlideShare: HAMKin esittelyslidet  –  Pecha Kucha  –  YouTube: TAMK Resto  ...
Opettajien avoimet opetusmateriaalit 1/2• Yhteissuunnittelu• Opetusmateriaalin tuottaminen yhteisöllisesti  – Oppilaitoks...
Opettajien avoimet opetusmateriaalit 2/2• Vinkkejä, ajatuksia opettamiseen  – Ning: Sosiaalinen media oppimisen tukena –p...
Opintojen ohjaus SoMessa 1/2• Samanaikainen työskentely, puhuminen ja/tai kirjoittaminen –  Opintojen käynnistyminen, o...
Opintojen ohjaus SoMessa 2/2• Eriaikainen työskentely –  Ohjeet –  Tehtävät –  Kysymykset ja niihin vastaukset –  ...
Opiskelijoiden sisällön yhteisöllinen     tuottaminen 1/3• Virtuaalinen läsnäolo, vuorovaikutus, ryhmänä työskentely...
Opiskelijoiden sisällön yhteisöllinen     tuottaminen 2/3• Keskusteluun mukaan myös asiantuntijoita, kollegoita, opp...
Opiskelijoiden sisällön yhteisöllinen     tuottaminen 3/3• Samanaikainen ja/tai eriaikainen työskentely (kurssi, opin...
Oppimisen ja opetuksen yhteisöt 1/2• Opiskelijayhteisöt• Opettajayhteisöt• Asiantuntijayhteisöt (pedagogiikka, tieteenala,...
Oppimisen ja opetuksen yhteisöt 2/2• Verkostoja/yhteisöjä  – Facebook: Osaava ammatillinen opettaja  – LinkedIn: TAMK  ...
Oman opiskelun seuranta ja arviointi•  Argumentointia omasta opiskelusta ja oppimisesta•  Oman toiminnan ohjaaminen•  I...
Lopuksi• Teknologia ei ole itseisarvo; pedagogiikka, opetettava asia ja kohderyhmä ratkaisevat (Kalliala Eija, 2011).• T...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa

417 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
417
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa

 1. 1. Sosiaalisen median (SoMe)mahdollisuuksista oppilaitoksissa Maiju Ketko TAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Marraskuu 2011 1
 2. 2. TaustaaTämä diasarja on syntynytSosiaalinen media aikuiskoulutuksessa-koulutuksen (STUDIO) tuotoksena,koulutuksen vetäjänä toimi Eija Kalliala, Haaga-Helia amk 2
 3. 3. Määritelmä: Sosiaalinen media• Prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologian avulla. (Jussi-Pekka Erkkola 2008)• Vuorovaikutteinen viestintäympäristö, jossa kaikilla on mahdollisuus osallistua tiedon tuottamiseen, julkaisemiseen ja sen käsittelyyn. …liittyy oleellisesti vuorovaikutus ja keskustelut eri toimijoiden kesken, jotka luovat omat yhteisönsä osaksi avoimia verkostoja. (HY, Sosiaalisen median käsikirja, 2011) 3
 4. 4. Sosiaalisen median strategiaosa oppilaitoksen strategiaa 4
 5. 5. SoMe-strategian luominen• Miksi käytämme SoMea, kenen kanssa haluamme olla vuorovaikutuksessa• Tavoitteet, minkälaista vuorovaikutusta ja kommunikaatiota haluamme• Kuka sisältöä tuottaa, ketkä käyvät keskustelua, (resurssit)• Mitä sisältöä SoMessa on, mitä lisäarvoa SoMe tuottaa• Mitä välineitä ja kanavia käytetään• Miten toiminnan tuloksia seurataan (mukaillen Pönkä Harto 2010) 5
 6. 6. Sosiaalisen median mahdollisuuksia, välineitä ja kanaviaoppilaitoksen eri toiminnoissa Linkit johdattelevat eri välineisiin/kanaviin sekä joihinkin opettajuuteen tai oppilaitoksiin liittyviin esimerkkeihin 6
 7. 7. Markkinointi ja viestintä• Esittely – SlideShare: HAMKin esittelyslidet – Pecha Kucha – YouTube: TAMK Resto – Prezi• Tiedotus – Facebook, TAMK – Blogi (WordPress, Blogger, Blogit.fi), mikroblogi (Twitter, Qaiku): TAMK-blogi• Asiantuntijakeskustelu – Näkemystä ja ajatusta oppimisesta ja opettamisesta, osaamisen ja asiantuntijuuden esilletuontia, kannanottoja – Rehtorin blogi, Diak• Hakumarkkinointi – SlideShare: Tietopaketti HAMKin koulutustarjonnasta nuorille• Tunnettuuden lisääminen• Kodin ja koulun yhteistyö 7
 8. 8. Opettajien avoimet opetusmateriaalit 1/2• Yhteissuunnittelu• Opetusmateriaalin tuottaminen yhteisöllisesti – Oppilaitoksen sisällä; useiden oppilaitosten asiantuntijoiden kesken; oppilaitosten ja työelämän edustajien yhteistyönä – Wiki, purot.net, Wikispaces, EtherPad – Google Docs• Valmiit avoimet opetusmateriaalit – Wikiopisto – Wikispaces – LeMill: CmapTools - käsitekarttatyökalu – SlideShare: Toikkanen Tarmo, SoMe tutuksi – Huomaa Creative Commons -lisenssiehdot• Opetusmateriaalin jakaminen, säiliöt – YouTube, SlideShare, Bambuser, Picasa, AudioBoo, Wikipedia… – Kurssiblogi: Hämeenlinnan OKL, mediakasvatus 8
 9. 9. Opettajien avoimet opetusmateriaalit 2/2• Vinkkejä, ajatuksia opettamiseen – Ning: Sosiaalinen media oppimisen tukena –palvelu (Sometu-verkosto)• Huippuluennoitsijoiden ja asiantuntijoiden luentotallenteita mukaan – Aalto-yliopisto, Median murros -kurssin luentosarja• Erilaisten sisältöjen linkittämistä yhteen• Erilaisten välineiden ja kanavien liittämistä yhteen; tekstiä, ääntä, kuvaa, videota jne. 9
 10. 10. Opintojen ohjaus SoMessa 1/2• Samanaikainen työskentely, puhuminen ja/tai kirjoittaminen – Opintojen käynnistyminen, orientaatio – Pelisäännöt – Ryhmäytyminen – Kysymykset ja niihin vastaukset – Keskustelu, ideointi, perustelu – Epäselvyyksien ratkaiseminen, yhteisen ymmärryksen luominen – Vertaistuki ja vertaispalaute – Opettajan palaute, motivointi, innostaminen• Audio- ja videoneuvottelut• Pikaviestimet• Chat 10
 11. 11. Opintojen ohjaus SoMessa 2/2• Eriaikainen työskentely – Ohjeet – Tehtävät – Kysymykset ja niihin vastaukset – Palaute• Blogi, Facebook, oppimisalustan keskustelualue (kurssi, opintojakso, oppiaine, suuntautumisvaihtoehto, aloitusvuosi…) 11
 12. 12. Opiskelijoiden sisällön yhteisöllinen tuottaminen 1/3• Virtuaalinen läsnäolo, vuorovaikutus, ryhmänä työskentely• Ajasta ja usein paikasta riippumatonta• Ryhmän tuki, sitoutuminen, motivaatio• Yhteinen vastuu• Tasapuolinen osallistumismahdollisuus, mahdollisesti anonyymisyys• Kilpailun sijaan yhteistyötä• Mahdollista kommentoida, esittää ajatuksiaan ja perustelujaan• Osaamisen ja tuotosten jakaminen 12
 13. 13. Opiskelijoiden sisällön yhteisöllinen tuottaminen 2/3• Keskusteluun mukaan myös asiantuntijoita, kollegoita, oppilaitoksia, yrityksiä jne. – Työelämälähtöisyys – Hankeosaaminen – Yrittäjyys- ja mediakasvatus – Verkostoituminen – Kansainvälisyys• Ongelmaperustainen oppiminen, tutkiva oppiminen, projektioppiminen ym. pedagogisia ratkaisuja• Analysointi, arviointi• Merkitysten muodostuminen• Oppiminen näkyväksi (tiedonrakentelu)• Erilaisiin toiminta- ja oppimisympäristöihin tutustuminen• Tietoyhteiskuntataitojen oppiminen 13
 14. 14. Opiskelijoiden sisällön yhteisöllinen tuottaminen 3/3• Samanaikainen ja/tai eriaikainen työskentely (kurssi, opintojakso, opinnäytetyö, kehittämishanke, raportti, projektityö, oppimistehtävä…)• Yhteiseen tuottamiseen – Wiki purot.net, Wikispaces, EtherPad, GoogleDocs – Dropbox• Audio- ja videoneuvottelut ja pikaviestimet ryhmätöissä, keskustelussa, ohjauksessa – Skype – Todaysmeet – Doodle yhteisen ajan sopimiseen• Säiliöt materiaalien ja tuotosten jakamiseen – YouTube – Bambuser – SlideShare – Blogi: Opettajankoulutuksen kehittämishanke 14
 15. 15. Oppimisen ja opetuksen yhteisöt 1/2• Opiskelijayhteisöt• Opettajayhteisöt• Asiantuntijayhteisöt (pedagogiikka, tieteenala, opetettava aine, didaktiikka, työelämäyhteistyö, monialainen ja -tieteinen yhteistyö…)• Jaettu asiantuntijuus• Oman alan seuraaminen• Oman ammattialan/tieteenalan keskustelu• Ammatillinen täydennyskouluttautuminen, ajan tasalla pysyminen• Oppilaitoksen toiminta näkyväksi• Pedagoginen keskustelu• Ammatillinen kasvu• Ammatti-identiteetin rakentuminen ja vahvistuminen• Tutustuminen erilaisiin toiminta- ja oppimisympäristöihin 15
 16. 16. Oppimisen ja opetuksen yhteisöt 2/2• Verkostoja/yhteisöjä – Facebook: Osaava ammatillinen opettaja – LinkedIn: TAMK – Wikispace: Ennakoiva osaamisyhteisö, kehittyvä ammatillinen opettajuus – MySpace – SecondLife: EduFinland-saarella Virtuaalisairaala Virsu – Ning – Elgg: Aktiivin verkkoseminaari – LeMill – Google+ – HeiaHeia• Erityisopettajan tietoportaali verkossa: erityisopettaja.fi• Linkkien jakopalvelu, Diigo: Erityisopetus 16
 17. 17. Oman opiskelun seuranta ja arviointi• Argumentointia omasta opiskelusta ja oppimisesta• Oman toiminnan ohjaaminen• Itsearviointi• Reflektointi• Vertaisarviointi• Tunnetilojen ilmaisu• Ammatillinen kasvu, ammatti-identiteetin rakentuminen• Verkkoportfolio, CV• Blogi (oppimispäiväkirja, harjoittelupäiväkirja, verkkopäiväkirja, projektityö, vaihto-opiskelu…) 17
 18. 18. Lopuksi• Teknologia ei ole itseisarvo; pedagogiikka, opetettava asia ja kohderyhmä ratkaisevat (Kalliala Eija, 2011).• Työkalut valitaan siten, että ne tukevat opiskelijoiden reflektointia ja kriittisen ajattelun prosesseja (Kärnä Maija, 2011). 18

×