• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum15
 

Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum15

on

 • 1,133 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,133
Views on SlideShare
1,133
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
90
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum15 Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum15 Presentation Transcript

  • Bölüm 15Kurumsal Yönetişim ve Yönetsel Etik © Ülgen&Mirze 2004
  • KURUMSAL YÖNETİŞİM (Corporate Governance) İşletmenin stratejik yönetimi ve yönlendirmesi ile görevli ve sorumlu üst yönetimin (söz sahipleri), bu görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirken;işletme üzerinde kendilerini belirli nedenlerle “hak sahibi” gören pay sahipleri, çalışanları, tedarikçi, müşteri ve diğer toplumsal kurumlarla olan ilişkilerini kapsar © Ülgen&Mirze 2004
  • © Ülgen&Mirze 2004
  • İşletmenin Varlık Nedenleri• Pay Sahipleri Yaklaşımı Bu görüşe göre, işletmenin hak ve dolayısı ile söz sahipleri, onu kuran, sermayesini sağlayan ve riske girerek toplum gereksinimlerini karşılamaya çalışan pay sahipleridir. Bu nedenle işletme, toplumun gereksinimlerini karşılarken, aynı zamanda onu kuran, sermayesini sağlayan, riske giren pay sahiplerinin çıkarlarını da öncelikle gözetmek zorundadır. © Ülgen&Mirze 2004
  • © Ülgen&Mirze 2004
  • İşletmenin Varlık Nedenleri• Paydaş Grup yaklaşımı Pay sahiplerinin koyduğu sermayeye ek olarak, çalışanlar, tedarikçiler, kredi sağlayanlar, tüketiciler, vergi daireleri, resmi makamlar da çeşitli nedenlerle işletmenin faaliyetlerini yürütebilmesi için girdiler sağlamaktadır. İşletmenin misyonu, üst düzey yönetim tarafından hazırlanırken her çeşit paydaş grubun oluşturduğu koalisyonun çıkar ve amaçlarına uygun olarak hazırlanmalıdır © Ülgen&Mirze 2004
  • © Ülgen&Mirze 2004
  • Kurumsal Yönetişimin İşlevleri• Yapılandırma : İşletmenin misyonun şekillenmesi, görev ve sorumlulukların belirlenmesi, ilke ve amaçların saptanması, uygun yönetim kadrolarının ve mekanizmanın planlanması.• Performans : İşletmenin günlük ve stratejik yönetiminin, misyon ve ilkelere uygun olarak yürütülmesi ile ilgili mekanizmanın kurulmasıdır.• Uygunluk : Kontrol ve değerleme evresidir. © Ülgen&Mirze 2004
  • © Ülgen&Mirze 2004
  • Vekalet TeorisiVekalet ilişkisi, mülkiyeti elinde bulunduran pay sahipleri ile,başka bireyler (vekiller) arasında, bazı karar verme yetkilerini deiçeren yönetim hizmetlerini yerine getirmesi amacı ilebir sözleşme geliştirilmesi olarak tanımlanabilir.Vekalet Teorisi yaklaşımına göre işletme, pay sahipleri,yöneticiler, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler gibi farklıkesimlerdeki paydaşlar arasındaki sözleşmelerden oluşmaktadır. © Ülgen&Mirze 2004
  • © Ülgen&Mirze 2004
  • © Ülgen&Mirze 2004
  • Kurumsal Yönetişim Mekanizmaları-1• Yönetim Kurulları Pay sahibi sayısının artması sonucunda her pay sahibi yönetimde bulunamayacağı için, işletme pay sahipleri tarafından vekalet ilişkisi ile görevlendirilen yönetim kurullarınca yönetilir. – Yönetim Kurulu Yapısı – Yönetim Kurulunun Bileşimi – Yönetim Kurullarının Görev ve Sorumlulukları © Ülgen&Mirze 2004
  • © Ülgen&Mirze 2004
  • © Ülgen&Mirze 2004
  • Kurumsal Yönetişim Mekanizmaları-2• Yönetici Ücret ve Teşvik Sistemleri Şayet yöneticilerin ücret ve teşvik sistemleri paydaşların çıkarına ve amaçlarına uygun olan stratejik faaliyetler ve amaçlarla bağlantılı olabilirse, bu takdirde üst yönetim kendi çıkarlarını da gerçekleştirmeye neden olabilecek bu faaliyetlerle ilgili kararları kolaylıkla verebilecektir. Böylece hak sahibi paydaşların çıkarlarına uygun bir yönetim yapılabilecektir. © Ülgen&Mirze 2004
  • Kurumsal Yönetişim Mekanizmaları-3• Güçlendirilmiş Pay Sahipleri Sermaye piyasası gelişmiş ülkelerdeki halka açık işletmelerde, pay sahipliği son derece dağılmış bir durumdadır. Bu gibi durumlarda hak sahiplerinin kendi temsilcilerini seçebilmeleri tam anlamı ile demokratik olamamaktadır. Bu durum için önerilen bir yol, dağılmış pay sahipliği durumunda, pay sahiplerini fiziki veya telekonferans sistemleri ile bir araya getirmek ve birlikte uzlaşarak, blok halinde oy verme hakkı kazandıracak mekanizmaları geliştirmektir. © Ülgen&Mirze 2004
  • Kurumsal Yönetişim Mekanizmaları-4• Sermaye Piyasasında Oluşan Satın Alınma Tehditleri Sermaye piyasası gelişmiş ülkelerde, işletmeler arası birleşme ve satın almalar son derece yaygındır. Ancak bu satın almalar, satın alınan işletmenin yöneticilerinin işlerini de kaybetmelerine neden olabilmektedir. © Ülgen&Mirze 2004
  • Kurumsal Yönetişim Mekanizmaları-5• Yönetici Emek Pazarı Her mal ve hizmetin olduğu gibi çalışanların hizmetlerini arz ettikleri ve işletmelerin de işgücü talebinde bulundukları bir pazar vardır. Bu nedenle, işsizlik riskini azaltabilmek için üst düzey yöneticiler kendi pazarlarında oluşacak talepleri her zaman canlı tutmak isterler. Talebin en belirleyici faktörü ise yöneticilerin geçmişteki performanslarıdır. © Ülgen&Mirze 2004
  • Uluslararası Kurumsal Yönetişim Model ve Uygulamalar-1• Tekil Kurumsal Yönetişim Modeli ABD ve İngiltere gibi işletmenin varlık nedenini ve kimehizmet edeceğini pay sahipleri yaklaşımı ile ele alanülkelerde uygulanan bu modelde, işletmenin pay sahiplerininçıkarlarına ve amaçlarına hizmet etmesi gerektiği öne sürülür.Bu model, pazara-dayalı kurumsal yönetişim modeliolarak da adlandırılmaktadır. © Ülgen&Mirze 2004
  • Uluslararası Kurumsal Yönetişim Model ve Uygulamaları-2 • Çoğulcu Yönetişim Modeli Çalışanların çıkarları ve amaçları önceliklidir. Daha sonra sırası ile; işletmeye borç sermaye sağlayan ve genellikle kriz zamanlarında desteklerini esirgemeyen bankaların, önemli tedarikçilerin, işletmenin taşeronlarının ve dağıtıcılarının çıkarları ile amaçları gelir. © Ülgen&Mirze 2004
  • Uluslararası Kurumsal Yönetişim Model ve Uygulamaları-3 • İkili Kurumsal Yönetişim Modeli Fransa, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde pay sahiplerinin ve çalışanların çıkarlarının öncelikle gerçekleştirilmesine önem verilmektedir. Bu modelde, pay sahiplerinin çıkarlarını gerçekleştirebilecek ekonomik amaçlar yanında, çalışanların çıkarlarını gerçekleştirecek sosyal amaçlar da bulunmaktadır. © Ülgen&Mirze 2004
  • © Ülgen&Mirze 2004
  • YÖNETSEL ETİK Etik;kişi ya da bir grubun neyin doğru, neyin yanlış olduğu ile ilgili olarak davranışlarını yönlendiren ahlâki değerler ve ilkeleri içeren kurallar topluluğudur.Etik iki temel konu ile ilgilidir;• İyi, doğru insan olmanın gerektirdiği özellikler ve• Bireyin davranışlarını belirleyen kurallar. © Ülgen&Mirze 2004
  • © Ülgen&Mirze 2004
  • Etik Davranışı Etkileyen Unsurlar• Bireyin Ahlaki Gelişim Düzeyi,• Ahlaki davranışı yönlendiren şartlar,• Bireyin Yaşı, Aile Çevresi, Ekonomik Durumu,• Toplumsal Kültür ve Değerler,• Normlar ve Görgü Kuralları. © Ülgen&Mirze 2004
  • © Ülgen&Mirze 2004
  • © Ülgen&Mirze 2004
  • Etiğin Uygulama Alanları• Kişisel Etik : insanoğlunun öncelikle kendi vicdanında oluşturduğu etik standartlardır.• Meslek Etiği : insanların çeşitli meslekleri uygularken uymak zorunda oldukları davranış kurallarıdır.• İş Etiği : iş yerinde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmek ve doğru olanı yapmaktır.• Toplumsal Etik : bir sosyo-kültürel varlık olarak insanın içinde bulunduğu toplumun değer yargılarıdır.• Global Etik : iş etiği ile toplumsal etik değerlerin uluslararası boyutta uygulanmasıdır. © Ülgen&Mirze 2004
  • © Ülgen&Mirze 2004
  • Yönetsel Kararlarda Etik Yaklaşımlar• Faydacı Yaklaşım• Bireyci Yaklaşım• Adalet Yaklaşımı• Ahlaki Haklar Yaklaşımı © Ülgen&Mirze 2004
  • © Ülgen&Mirze 2004