www.pwc.se/eforvaltning

Tillgången till offentliga
data i Sverige
Magnus Kolsjö
22 november 2013
Det började ganska bra…

”Wi eftersinnat then stora båtnad Allmänheten af en
rättskaffens Skrifwe- och Tryckfrihet tilflyt...
…men hur har det gått sen?

1766
Offentlighetsprincipen
införs

1974
Offentlighet
för handlingar
på ADBmedium
Datalagen
Ny...
Hur vanligt är öppna data i Sverige?

oppnadata.se

opengov.se

24

42

öppna
datamängder

öppna
datamängder

Tillgången t...
Exempel på kommuner och myndigheter som
erbjuder öppna data

Tillgången till offentliga data i Sverige
PwC

22 november 20...
Varför är det så ont om öppna data?
• Ingen rätt att ta del av allmänna handlingar elektroniskt
• Osäkerhet gällande immat...
Ingen rätt att ta del av allmänna handlingar
elektroniskt
” Uppenbarligen föreligger därvid en särskilt stor risk för
otil...
Ingen rätt att ta del av allmänna handlingar
elektroniskt
”Som nyss nämnts förutsätter tillhandahållande av ADBupptagning ...
Ingen rätt att ta del av allmänna handlingar
elektroniskt
”Regleringen i 2 kap. 13 § TF innebär dock inte något förbud
mot...
Osäkerhet gällande immateriella rättigheter
”Sedan lång tid tillbaka bygger vår lagstiftning på detta
område på principen ...
Osäkerhet gällande immateriella rättigheter
”Redan vid tiden för tillkomsten av URL framstod det inte
längre som rimligt a...
Osäkerhet gällande immateriella rättigheter
”Statliga myndigheters närvaro på marknader fungerar i
många fall hämmande för...
Osäkerhet gällande immateriella rättigheter
”Myndigheterna är givetvis oförhindrade att, om så skulle anses
lämpligt, efte...
Myndigheter behöver försäljningsintäkter för att
finansiera sin verksamhet
Myndighet

Arbetsmiljöverket
Bokföringsnämnden
...
Myndigheter behöver försäljningsintäkter för att
finansiera sin verksamhet
“En myndighet får disponera avgiftsinkomster en...
Bristande kunskap om hur arbetet med öppna
data ska bedrivas

www.skl.se/oppnadata
1.

Vägledande principer för öppna
data...
Hur lång tid tar det att utvidga
offentlighetsprincipen?

1887
Frågan om
kommunala
handlingars
offentlighet i
TF
behandlas...
Hur lång tid tar det att utvidga
offentlighetsprincipen?

Tillgången till offentliga data i Sverige
PwC

22 november 2013
...
Kan vi vänta på en digital offentlighetsprincip?

Tillgången till offentliga data i Sverige
PwC

22 november 2013
19
Jag samtalar gärna vidare...

Magnus Kolsjö
Senior Manager

magnus.kolsjo@se.pwc.com
010-212 49 49

© 2013 Pricewaterhouse...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tillgången till offentliga data i sverige

614 views
487 views

Published on

Min presentation om tillgången till offentliga data i Sverige från konferensen Data Journalism - Opportunities and Challenges in the Nordic Countries.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
614
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
47
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tillgången till offentliga data i sverige

 1. 1. www.pwc.se/eforvaltning Tillgången till offentliga data i Sverige Magnus Kolsjö 22 november 2013
 2. 2. Det började ganska bra… ”Wi eftersinnat then stora båtnad Allmänheten af en rättskaffens Skrifwe- och Tryckfrihet tilflyter, i thet en obehindrad inbördes uplysning uti hwarjehanda nyttiga ämnen, icke allenast länder til Wettenskapers och goda slögders upodling och utspridande, utan ock gifwer en hwar af Wåre trogne undersåtare ömnigare tilfälle, at thess bättre känna och wärdera et wisligen inrättadt Regeringssätt; Äfwen som ock thenna frihet bör anses för ett af the bästa hielpemedel til Sedernas förbättring och Laglydnadens befrämjande, tå missbruk och olagligheter genom trycket blifwa för Allmänhetens ögon ådagalagde.” (Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Skrif- och Tryck-friheten. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 2. Decembr. 1766.) Tillgången till offentliga data i Sverige PwC 22 november 2013 2
 3. 3. …men hur har det gått sen? 1766 Offentlighetsprincipen införs 1974 Offentlighet för handlingar på ADBmedium Datalagen Ny kulturpolitik 1960 Upphovsrättslagen 1937 Offentlighetsprincipen införs för kommuner Tillgången till offentliga data i Sverige PwC 1973 Upphovsrätt för allmänna handlingar 20?? PSI-lag Datalag Registerförordningar Handlingsbegreppet Elektroniskt utlämnande 1998 Personuppgiftslagen 1978 SPARregistret 2010 PSI-lagen Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet 22 november 2013 3
 4. 4. Hur vanligt är öppna data i Sverige? oppnadata.se opengov.se 24 42 öppna datamängder öppna datamängder Tillgången till offentliga data i Sverige PwC 22 november 2013 4
 5. 5. Exempel på kommuner och myndigheter som erbjuder öppna data Tillgången till offentliga data i Sverige PwC 22 november 2013 5
 6. 6. Varför är det så ont om öppna data? • Ingen rätt att ta del av allmänna handlingar elektroniskt • Osäkerhet gällande immateriella rättigheter • Myndigheter behöver försäljningsintäkter för att finansiera sin verksamhet • Bristande kunskap om hur arbetet med öppna data ska bedrivas Tillgången till offentliga data i Sverige PwC 22 november 2013 6
 7. 7. Ingen rätt att ta del av allmänna handlingar elektroniskt ” Uppenbarligen föreligger därvid en särskilt stor risk för otillbörligt integritetsintrång genom ADB, om en uppgift lämnas ut i form av kopia av datamedium. Som framhållits under remissbehandlingen kan man visserligen genom s. k. optisk läsning bygga upp dataregister enbart med hjälp av utskrifter av ADB-upptagningar. Denna metod är dock ännu så länge tämligen dyrbar och har begränsat användningsområde. I viss utsträckning kommer därför obehörig dataregistrering att förhindras, om myndigheterna i enlighet med vad OSK förordar har en generell rätt att vägra att lämna ut kopia av datamedium.” (Prop. 1973:33 sid 86) Tillgången till offentliga data i Sverige PwC 22 november 2013 7
 8. 8. Ingen rätt att ta del av allmänna handlingar elektroniskt ”Som nyss nämnts förutsätter tillhandahållande av ADBupptagning normalt att myndigheten ställer datamaskin till förfogande och medverkar vid dess körning. Sådan körning kan vara förenad med olägenheter och kostnader.” (Prop. 1973:33 sid 26) Tillgången till offentliga data i Sverige PwC 22 november 2013 8
 9. 9. Ingen rätt att ta del av allmänna handlingar elektroniskt ”Regleringen i 2 kap. 13 § TF innebär dock inte något förbud mot att också i andra fall lämna ut handlingar elektroniskt. Regeringen har dessutom i olika sammanhang framhållit att det ofta är både effektivt och ändamålsenligt att information lämnas ut i elektronisk form.” (Prop. 2009/10:175 sid 159) Tillgången till offentliga data i Sverige PwC 22 november 2013 9
 10. 10. Osäkerhet gällande immateriella rättigheter ”Sedan lång tid tillbaka bygger vår lagstiftning på detta område på principen att allmänna handlingar som upprättas hos myndigheter inte är föremål för upphovsrätt. Denna princip slogs på nytt fast vid genomförandet av URL år 1960. Någon anledning att nu ompröva detta principiella ställningstagande föreligger inte.” (Prop. 1973:15 sid 134) Tillgången till offentliga data i Sverige PwC 22 november 2013 10
 11. 11. Osäkerhet gällande immateriella rättigheter ”Redan vid tiden för tillkomsten av URL framstod det inte längre som rimligt att allmänna handlingar generellt skulle vara fria för eftertryck. Statliga organ hade i en omfattning som tidigare var okänd börjat ombesörja affärsmässiga och kulturella uppgifter i former som organisatoriskt och praktiskt motsvarade den enskilda företagsamhetens” (Prop. 1973:15 sid 132) Tillgången till offentliga data i Sverige PwC 22 november 2013 11
 12. 12. Osäkerhet gällande immateriella rättigheter ”Statliga myndigheters närvaro på marknader fungerar i många fall hämmande för marknaders expansion och utveckling. Det är angeläget att i ökad grad undvika situationer som innebär att statliga myndigheter ägnar sig åt att sälja varor och tjänster som snedvrider konkurrensen på marknader och därmed tränger undan privat näringsverksamhet.” (Prop. 2009/10:175 sid 62) Tillgången till offentliga data i Sverige PwC 22 november 2013 12
 13. 13. Osäkerhet gällande immateriella rättigheter ”Myndigheterna är givetvis oförhindrade att, om så skulle anses lämpligt, efterge sin upphovsrätt och tillåta eftertryck. Stor generositet kan i detta hänseende förväntas i sådana fall då information är påkallad för att belysa viktiga samhällsfrågor.” (Prop. 1973:15 sid 146) Tillgången till offentliga data i Sverige PwC 22 november 2013 13
 14. 14. Myndigheter behöver försäljningsintäkter för att finansiera sin verksamhet Myndighet Arbetsmiljöverket Bokföringsnämnden Bolagsverket Ekonomistyrningsverket Institutet för tillväxtpolitiska studier Konjunkturinstitutet Kronofogdmyndigheten Lantmäteriet Läkemedelsverket NUTEK Patent- och registreringsverket Riksantikvarieämbetet Sjöfartsverket Skatteverket (inkl. SPAR) SMHI Statistiska centralbyrån Sveriges geologiska undersökning Transportstyrelsen Summa Tillgången till offentliga data i Sverige PwC Avgiftsintäkter från uttag och vidareutnyttjande av information (tkr) 22 16 9.381 45 97 580 2.628 308.000 1.400 1.166 2.828 1.200 25.445 15.200 5.000 26.300 2.800 124.000 526.108 22 november 2013 14
 15. 15. Myndigheter behöver försäljningsintäkter för att finansiera sin verksamhet “En myndighet får disponera avgiftsinkomster endast efter ett särskilt bemyndigande. Myndigheten får dock disponera sådana avgiftsinkomster som avses i 4 och 15 §§. “ (Avgiftsförordning en(1996:1196) §25) Tillgången till offentliga data i Sverige PwC 22 november 2013 15
 16. 16. Bristande kunskap om hur arbetet med öppna data ska bedrivas www.skl.se/oppnadata 1. Vägledande principer för öppna data 2. Råd gällande ansvar, roller, 6. avgifter med mera för arbetet med öppna data 7. Råd för inventering av 8. informationsresurser 3. 4. Råd för att bedöma nyttor och kostnader för publicering av datamängder Tillgången till offentliga data i Sverige PwC 5. 9. Råd för beskrivning av datamängder Råd för kravställande vid upphandlingar Råd gällande beständiga länkar Råd för framställande av maskinläsbara organisationsbeskrivningar Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data 22 november 2013 16
 17. 17. Hur lång tid tar det att utvidga offentlighetsprincipen? 1887 Frågan om kommunala handlingars offentlighet i TF behandlas på nytt av riksdagen 1872 Förslag om att kommunala handlingar ska inkluderas i TF 1875 Frågan om offentlighets princip för kommunala handlingar väcks i en enskild motion Tillgången till offentliga data i Sverige PwC 1912 Förslag om att utvidga TF 1905 HD-dom Utlämnande av kommunala handlingar så som omfattandes av TF:s bestämmelser 1937 Rätt att ta del av kommunala handlingar införs i TF 1927 Förslag om att utvidga TF 1914 HD-dom Kommunala handlingar omfattas inte av TF 1935 Förslag om att utvidga TFt 22 november 2013 17
 18. 18. Hur lång tid tar det att utvidga offentlighetsprincipen? Tillgången till offentliga data i Sverige PwC 22 november 2013 18
 19. 19. Kan vi vänta på en digital offentlighetsprincip? Tillgången till offentliga data i Sverige PwC 22 november 2013 19
 20. 20. Jag samtalar gärna vidare... Magnus Kolsjö Senior Manager magnus.kolsjo@se.pwc.com 010-212 49 49 © 2013 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers i Sverige AB which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

×